PROFETI 105

JEG YAHUVEH Sier i 2009, Skal JEG Riste Alt Som Kan Bli Ristet!

Skrevet/Talt under salvelsen av RUACH ha KODESH gjennom Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah.
29. desember 2008.

Merk: Dette Profetiske Ordet ble gitt til oss som en del av et personlig Ord til oss.
YAHUVEH sa å legge ut denne delen av Ordet for HANS Trofaste og Sanne for 2009.

Dette første avsnittet ble lagt til 8. januar 2008. Niko glemte å legge den fra det opprinnelige Ordet som ble gitt den 29. desember 2008. Hva jeg skal gjøre med han? Jeg antar jeg vil holde han.Fra Profeti 105 sa YAHUVEH, sett dette opp på alle Profetier fra nå av: JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth, å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne til og med før det var et Departement. JEG la det i din ånd, for ingenting av dette har blitt gjort ved din hånd, ingenting av dette har kommet frem fra din munn. Det er fra munnen til YAHUVEH som har gitt føde. Det et fra munnen til YAHUSHUA din MASHIACH som har gitt føde. Det er fra munnen til RUACH ha KODESH din IMMAYAH som har gitt føde. Hvis det bare hadde vært ved din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Herlighet Sin vind som blåser tvers over jorden, den Hellige vind av gjenopplivning, det er ikke av ditt åndedrag, ellers ville det ha mislyktes. (Jesaja 42:8)


I 2009 kommer JEG til å riste alt som kan ristes. Hvis du ikke er bygget på det Solide Fjellet kommer du til å bli bygd på en synkende sand. Det vil være som om det er kvikksand, og du vil gå under. JEG tester MIN Brud. Når JEG forteller deg til å gå, gikk du, du sa ikke, «men hvorfor må vi gå?» du må bare adlyde. JEG er den øverste sjefen, du stiller ikke spørsmål til MIN ordre. Du skal gå der hvor JEG sier du skal gå, du skal bli der hvor JEG sier du skal være, du skal gå når JEG sier gå, du skal løpe når JEG sier løp, du skal tale når JEG sier du skal tale, du skal være rolig når JEG sier du skal være rolig, du skal gå til krig når JEG sier du skal krige, du skal være i stillhet når JEG sier stillhet.

Aldri si at JEG ikke vil gjøre noe, for JEG, YAHUVEH, kommer til å gjøre deg målløs. Ikke anta at du kjenner MIN vilje, i stedet for finner du ut MIN vilje. For den Trofaste og Oppriktige, dette er Ordene for 2009 som JEG gir dere og selv om det ikke er 2009, vil denne delen bli lagt ut foran verden. Bare gjennom Navnet og det utgytte Blodet til YAHUSHUA din MASHIACH vil du bli i stand til å stå.

Igjen sier JEG at alt og hva som helt som kan bli ristet, skal bli ristet, så vær forberedt nå som JEG advarer deg i 2008. Ta ingen ting forgitt, ta ikke ditt vann forgitt, ta ikke din mat forgitt, ta ikke din inntekt for gitt, ta ikke ditt hus forgitt, ta ikke din familie forgitt og familien er dem som tilhører kroppen til din YAHUSHUA MASHIACH. For du vil finne ut at dine verste fiender kan bli funnet i din egen husholdning, gjennom din egen blodslinje, men ikke gjennom blodslinjen til YAHUSHUA din MASHIACH. Dette er din sanne familie, disse er dem som ikke vil bedra deg.

Du nærmer deg nå datoen for masseutryddelsen. Lær leksen godt fra dem som har overlevd, til de som ikke ble fanget. Din troskap er til MEG, YAHUVEH, ikke til menneskelovene. Hvis de ikke stiller opp med det JEG sier, så kast dem bort. Du vet hva Ordet sier. For JEG skal fortelle deg til å gjøre det som du ikke tror, JEG skal fortelle deg til å si hva du ikke tror, JEG skal skjule deg på en måte som du ikke tror.

Gitt gjennom Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah

29. desember 2008

Hvis denne Profetien har blitt en velsignelse til deg, så vær så snill, kontakt meg og la meg vite.