PROFETI 104

VERDEN, PASS OPP FOR DIKTATOREN AV DIKTATORENE!Elskede Elisabeth, de som ser denne Menigheten som en velsignelse, er dine elskede åndelige barn, de som løfter opp ditt navn for ABBA YAHUVEH, som hjelper og bærer, ikke bare byrden til Menigheten, men hjelper å bære dine byrder og kjemper imot Menighetens fiender som er YAHUVEH Sine fiender.

Pass på, noen av disse fiendene kommer som ulver i fåreklær og prøver å se hvem de kan sluke. Ulvene er sendt av den onde hyrde satan og de er sendt med en grunn, for å ødelegge deg Elisabeth og ødelegge denne Menigheten. Ulvene snakker baktalende løgner om deg Elisabeth, frukten deres er råtten og en stank til MINE nesebor selv om noen tør å kalle meg Herre ved sine gjerninger beviser de at JEG ikke er deres Herre.

Jeg skal si til dem, gå vekk i fra MEG, dere som gjør urett, for JEG har aldri kjent dere!

Husk at det er ABBA YAHUVEH som skal ta hevn på alle MINE Hellige barns fiender, for de slåss ikke mot deg, bare en person, men de slåss mot YAHUVEH. Pass opp alle som angriper denne Hellige Menigheten, ved hvert angrep imot denne Menigheten er det som å stikke en nål i YAHUVEH Sine øyne! Det er ingenting som kan sammenlignes med ABBA YAHUVEH Sitt sinne og raseri, for det holder helvetes ild brennende og det holder Ildsjøen brennende for all evighet.

De som velsigner denne Menigheten, disse kaller JEG dine åndelige barn Elisabeth og deres alder har ikke noe å si, for du er som en åndelig mor og lærer dem. Du er brukt til å snakke fram og så MINE salvede Ord av liv inn i deres sinn, kropp, ånd og sjel. Din åndelige familie elsker og respekterer deg på en måte som en biologisk familie ikke kan elske, hvis ikke de tilber ABBA YAHUVEH, JEG, YAHUSHUA din MESSIAS, og Den Dyrebare HELLIGE ÅND. Du har dette til felles med alle som gjør dette.

MIN Ånd har dratt hver og en av dere til denne Menigheten for MIN Guddommelige mening. Nå Elisabeth, deler JEG MINE jordiske skatter med deg. MINE Hellige Barn som er MINE mest dyrebare juveler. De lever Hellig for de vil være tilfredsstillende til YAHUVEH og ikke bringe MEG skam. Elskede barn, fortsett å være i MEG, YAHUSHUA din MESSIAS, og JEG skal fortsette å være i deg, og til evig tid i Himmelen med MEG skal du være.

MINE elskede, dere trenger ikke å frykte at noen vil tilbe MIN Brud, for denne verden vil kaste ut, forfølge, og hate MIN Brud akkurat som hedningene hater MEG, slik som de hater alt som er Hellig. Husk alltid dette, bare den forfalskede som ikke er av MIN Ånd blir tilbedt! Aldri vil MIN sanne Brud tillate det. Vær på vakt mot en forfalsket som er Amerikas utvalgte president og som ikke har gjort noen ting og allikevel gjennom masse-hjernevaskelse, hypnose, og hjernemanipulasjon med bare ord, skrevet av andre, likesom en Hitler, han er nå tilbedt og ingen kan forstå hvorfor.

Åh Amerika, husk den Profetiske drømmen JEG ga gjennom Elisabeth om at Hitler skulle reise seg opp, så vær forsiktig verden av diktatoren av diktatorene, for den samme ånd som drev Hitler, er den samme ånd som igjen skal styre Washington DC. Du har blitt advart. Når du ser en person blir tilbedt og sammenlignet med MEG, YAHUSHUA, forstå at dette er en forfalskning sendt av satan for å håne MEG.

Regjeringen i forskjellige deler av verden har øvd seg på hjernevaskingsmetoder på masse-befolkning i forskjellige former, i forskjellige måter og gjennom forskjellige metoder. Alt dette for å forberede seg til en som er kalt den falske profeten, og den som er kalt antikrist. MINE Hellige barn er ikke forført og vil ikke tilbe den forfalskede, de vil motsi og advare mot denne forfalskning.

Alle som samles sammen her i denne Menigheten, har blitt ledet her for å bli matet på grønne enger som MINE sauer og lam. Alle dere her, vil vokse åndelig når dere mottar Sannhetene som er funnet her. Ha MEG, YAHUSHUA din MESSIAS, først i din kjærlighet og liv, og elsk hverandre, dem som har MIN HELLIGE ÅND i seg. Dere er MINE dyrebare sauer og lam og JEG er YAHUSHUA, din gode hyrde. MINE sauer kjenner MIN stemme og JEG snakker fram gjennom MIN Ringetjenestepike, MINE beskjeder og det er derfor dere har blitt kalt til denne Menigheten. Dette er deres grønne enger som dere spiser åndelig føde fra himmelen, og drikker Ny Vin som om det var vann.

JEG er YAHUSHUA din MESSIAS og alle disse Ord gjelder til alle som mener denne Menigheten er en velsignelse, og til MINE elskede som velsigner denne Menigheten ved å være en hjelper. JEG taler et Ord av kjærlighet og takknemlighet, spesielt til de som er kalt YAHUSHUA Sine Demon Stompers, MIN frontlinjes Hellige Bønneforbederer som ingen andre.

JEG taler et Ord av takknemlighet og kjærlighet til MINE oversettere som tar Profetiene og Beskjedene og oversetter dem til tungemål av forskjellige språk.

JEG taler et Ord av kjærlighet og takknemlighet til de som støtter denne Menigheten trofast med deres tiende og gaver. Du som har vært en velsignelse til denne Menigheten, skal bli velsignet i stort mål.

Du som løfter opp Navnet til denne Menigheten og ber velsignelser over alle som tjener i den og er mektige krigere i MITT Navn og sloss på frontlinjenene, sier imot løgnerne som baktaler, og gjør åndelig krig mot fiendene av denne Menigheten, og forsvarer alt som er Hellig. Stor vil deres belønninger bli som følger dere til Himmelen.

JEG, din YAHUSHUA, din MESSIAS, lover deg, at JEG aldri skal forlate eller etterlate deg, du skal ikke gå sulten, tørst eller uten ly. Du skal bli tildekket som en kyllingunge i håndflaten MIN, gjemt og beskyttet som du fortsetter å legge ned dine kjødelige begjær og vandrer i MIN HELLIGE ÅND, i lydighet til MINE Hellige Skrifter ut av kjærlighet og takknemlighet, mer enn frykt.

Gitt til denne Ringetjenestepiken av YAHUSHUA vår Messias.

Elisabeth Sherrie Nikomia den 25. november 2008

Hvis denne Profetien har vært en velsignelse til deg, vær så snill og send e-post meg og la meg få vite.

Contact Us

Contact Us