Profeti 10

TA TILBAKE DET SOM SATAN HAR STJÅLET!

Gitt til Pastor Sherrie Elijah 4. desember 1997

*******
Åh Mektige Krigere, en dag skal dere høre, “De gode og trofaste barna melder seg nå inn og hviler, men om en liten stund til og din Brudgom kommer.” Hold fast på kanten av MITT plagg. Hold fast og ikke slipp taket. Selv om du blir slitt og trett, er det for MIN skyld at du lider. For dette er ikke ditt arbeid, ditt Departement, men MITT. Det er for YAHUSHUA (Jesus) skyld at du arbeider hardt og du arbeider ikke forgjeves. For Kjæreste Elskede, hør RUACH ha KODESH (Hellige Ånd) forteller deg?

Det er ikke en luksustilværelse som du har forspilt at du ikke vil få tilbake presset ned, ristet sammen og rent over. JEG vil ikke gi dere favn og forårsake mennesket til å gi og støtte det som er av MEG og ikke av deg? For din rikdom er ikke av denne verden, men for at verden skal komme, således sier YAHUVEH. Din rikdom MIN elskede er samlet opp for deg i Himmelen. Din rikdom er sjelene som du har brakt til MEG. Din rikdom er gavene som JEG har rikelig gitt til deg. Din rikdom er de mektige bønnekrigere som beskytter og støtter deg med sine bønner. Din rikdom er i stand til å høre MIN stemme klart. Din rikdom er å vite at du er omgitt av en sky med vitner og de ser alt du gjør og sier, det er for MIN Herlighet, for MIN skyld at du har gjort foruten.

Du har kjent mye forfølgelse, men vet dette, fiendene som reiser seg opp mot deg har ikke jeg sent og har ikke jeg snakket gjennom. Ikke bli bedratt, hvis de ikke løfter deg opp, de setter deg ned. Hvis dem som sier at JEG er din venn og enda ikke støtter deg i de minste ting, vil ikke være trofast i store ting, vær oppmerksom på, ikke alle som sier Herre, er MITT Barn eller tjener. Ikke alle som sier, vennen er din venn.

Så JEG sier til dere, “Du er omgitt med dem som sier, “Men jeg er din venn,” og enda de ikke vet hva ordet vennskap og trofasthet er. De er sendt som Judas for å bedra deg, men JEG advarer deg nå gjennom din søster, denne Profeten, så du vil bli oppmerksom. De har sine egne hensikter; sine egne dagsordener til å oppmuntre dem selv. Pass deg for du vil se klart nå hva du ikke har sett klart før. Du er gitt en ny gave denne dagen og JEG snakker det frem nå gjennom denne søsteren din, MITT fartøy som er fylt med MIN RUACH ha KODESH.

Det som hun snakker vil komme til å passere idet du leser dette brevet som er guddommelig ledet til dine hender. MIN Elskede, JEG gir deg en ny salvelse slik at du kan se inn i dypet til menneskets sjeler. Du vil kjenne en større gave av dømmekraft enn før. Men du vil ikke like hva du ser, for de du trodde at du kunne stole på kommer, og du vil finne ut at du ikke kan stole på dem i det hele tatt. De er Judas i forkledning. Pass deg for de ville gå så langt som å se at ondt rammer deg. Likevel forteller JEG deg at når du ser dette, irettesett dem i MITT Navn, og du skal se at fiendene springer i syv forskjellige retninger. De skal løpe for dekning for JEG gir deg også denne dagen en større gave av dristighet.

For JEG er ikke bare en Allmektig Gud av kjærlighet, men også av krig og JEG har forordnet krig på MINE fiender. JEG kommer til å bruke deg til å irettesette nasjonen som reiser seg opp mot MEG og alt som er Hellig. Disse ord er ikke og vil ikke være dine egne ord, for du vil vite når du skal snakke, og når du ikke skal snakke. Du skal fortsette å samle sammen MINE Barn, ta tilbake det fienden har stjålet, og overlevere dem til MEG.

Du er et levende offer til MEG. Arbeidet som du gjør er ikke gjort i din styrke og makt, men under MIN styrke og makt. Selv om du er sliten mange ganger, husk å kalle på MIN styrke, MIN dristighet. Husk å påkalle MITT mot, MINE gaver, for dere skal treffe på onde makter. Dem som praktiserer ondt, som ber til andre Guder og likevel skal dere overvinne dem sine forbannelser med MITT Blod som ble utgitt for deg ved Golgata med det ord av ditt vitne og med det ord av MITT vitne.

Når kraft er gitt til deg, kraften ved MITT Navn, Ordet og Blodet bruk det for å overvinne fiendene. Irettesett fiendene i MITT Navn. Ikke overse dem, for ved å bare overser dem styrker dem. Avslør fienden og alle triksene av fienden og dere skal ha fremgang i måter som dere ikke vet av.

MINE Elskede, Åh hvordan JEG lengter etter å vugge deg i MINE armer og JEG skal det en dag. For når du føler ensomheten, det er da JEG er nærmest. JEG står med deg slik som du står for MEG. Dødsrikets porter skal ikke få makt over MIN Menighet. Når du føler deg forlatt og glemt likevel kan du ikke se MEG, du vil kjenne at JEG er der. JEG vil aldri forlate eller svikte deg og elsker deg med en kjærlighet som ingen mennesker kan begynne å sammenlikne med. JEG kjenner MINE Barn, MINE Krigere og MIN Brud. Du er alt dette og så mye mer, JEG profeterer til deg nå gjennom MIN Tjenerinne som ikke vet hva hun vil si neste gang.

JEG tar deg til en høyere plan enn du har vært før. Vær klar, for når fienden omringer deg, vit dette, det er fordi fienden vet at du ikke er av denne verden, men bare i denne verden og du er i denne verden for å tjene MEG, gjør MIN vilje, som JEG øser frem MIN RUACH ha KODESH sine gaver til deg rikelig. Hva som var hardt før, vil bli lett. Hva som var lett før, vil du synes har blitt hardt.

Men det er fordi JEG flytter deg høyere enn du har vært før. Dere skal være lik Peter og JEG skal si, “Kast ditt garn dypere i havet,” og dere skal si, “Men Far jeg har ikke gjort dette før, eller vært der før.” Og JEG skal si, “ Men Elskede, fisken er rikelig på den andre siden. Kast ditt garn på den andre siden. Gå inn i områder hvor du ikke har våget enda. Frykt ikke, for JEG er Fiskemesteren. JEG vet hva slags agn å bruke når JEG kaster deg i havet. Dere skal ikke komme tilbake tomhendt. Bare tro på MEG og JEG skal styre deg og lede deg til å være større menneskefisker.

Det som har blitt talt i MITT Navn skal skje. JEG starter ikke noe godt og ikke gjør det ferdig. Departementet som du nå vet om, har blitt betrodd til at denne dagen skal vokse i store sprang. Hele helvete skal skjelve for de vil se at du går enda mer inn i dem sine områder og tar tilbake fangene og setter dem fri i MITT Navn.

Les denne Profetien høyt, for kraften er ikke bare i det skrevne ordet, men det talte ordet. Les dette til andre slik at de vil stå i enighet. Bli ikke overrasket over sjalusien og griske som vil stige opp rundt deg, for JEG forårsaker nå skjellene til å falle av dine øyner og det som du har nektet å anerkjenne vil du se klart, det som du ikke ville høre, skal du høre klart.

MINE Elskede vit dette; alt som skjer er orkestrert av Mesterens hender. Selv om det synes å være ondt, vil JEG snu rundt for at det skal bli godt. Til og med satans planer, skal JEG snu rundt og utfri deg på en så mektig måte. Folk må erkjenne at Guden som du tjener, YAHUSHUA ha MASHIACH fremdeles styrer og bestemmer og lever og det er ingen lik MEG.

Når du ber, skal blinde øyner bli åpnet, døve skal høre, den døde skal leve igjen, sjeler skal bli frelst, fiendene skal falle, like sikkert som David drepte Goliat. Fiendene skal falle ved MIN hånd alene. Men JEG skal snakke frem ordene av irettesettelse når de kommer mot deg med sine forbannelser. Du skal si, “Den Guden som jeg tjener, YAHUSHUA ha MASHIACH er større enn noe ondt som du kan gjøre mot meg, og han sier at ikke et hår på mitt hode skal bli ødelagt hvis jeg ikke frykter og jeg frykter ikke mennesker eller djevelen for jeg har nøkkelen til Himmelen, YAHUSHUA er den Hellige Nøkkel.”

Profeter til dem om dette, sådan sier YAHUVEH Hærskaren, “Det skal være fiender som stiger opp mot meg som søker mitt liv og ødeleggelse av dette Departementet, som skal omkomme. Ved hånden til den levende Gud som sier, far ikke vill, JEG er ikke lett å bli spottet.” De skal høste hva de har sådd. Men MINE tjenere vil ikke gå til grunne, men leve for å erklære MINE gjerninger. Så sier YAHUVEH Hærskaren, “For det er en forferdelig ting for MINE fiender å falle i hendene på en levende Gud, men det er ly og kjærlighet der for deg, MIN Elskede”.

Gjør det som JEG har befalt deg til å gjøre denne dagen, som JEG har gitt MIN Datter ordene til deg til å si MIN Elskede og gå fremover og ha seier i YAHUSHUA ha MASHIACH sitt Navn. Alaph & Omega Almighty Wind Holy Ghost Fire Ministries.

*******

Gitt til Barn, Kriger, Bruden til YAHUSHUA, Profeten Sherrie Elijah den 4.12.1997