Profeti 1

Dommen Starter Ved YAHUVEHS Hus!

Gitt til Rev. Sherrie Elijah
31.desember 1996.

Det er en fryktelig og forferdelig ting å falle i hendene på en levende Gud. MIN vrede kan være like stor som MIN kjærlighet, men ingen taler om dette. I året 1997, skal JEG åpenbare MEG SELV som ikke bare en Gud av kjærlighet, men for dem spotter og nekter MIN makt, eller nekter MIN kjærlighet, og prøver å lede MINE sauer på villspor … de skal oppleve de dager av Ananias og Sapphira igjen. Visdom er frykt for YAHUVEH. Mange av MINE egne sauer tar MEG for gitt. De gjør ting og tror at det er dekket av nåde. De gjør ting som de vet er vanhellig og det sårer MEG.

Men de tror JEG er blind og døv. Året 1997, skal JEG bevise at JEG er en Gud av ild og det som står i veien for MINE forkynnere skal bli fortært i MITT sinne. De som våger å stoppe YAHUSHUA ha MASHIACH Sitt Evangelium, skal lide det verste. JEG kommer for en kirke uten flekker eller rynker og JEG sier igjen til deg, advar kirken. Kirken er ikke pastoren, det er ikke bygningen. Kirken er menneskene, MINE sauer. JEG har fått nok av mennesker som oppkaller menigheter etter seg selv; de har ingen rett til å gjøre denne styggedommen. De betalte ikke den endelige prisen; de er ikke Hellige nok til å gjøre dette. JEG, YAHUSHUA ha MASHIACH, betalte denne prisen ved Golgata.

Om ikke de er syndfri og perfekt, har de ingen rett til å oppkalle en menighet etter seg selv. JEG alene er perfekt og syndfri, ikke menneskene, “For alle har syndet og falt kort ved YAHUVEHS Herlighet!” Dere er syndfrie i MITT syn, fordi MITT Blod vasker deres synder bort. Det er ikke fordi dere er syndfrie i deres fullkommenhet. Dere er en synder som er frelst ved MIN Nåde og Barmhjertighet. Blodet ved Golgata, vasker bort deres synd, sannferdig, men en menighet representerer MEG og deres Far YAHUVEH og menigheten må være oppkalt for Hellighet, ikke menneskene.

For igjen, profeterer JEG gjennom deg og sier, “Pass dere”. Advar dem, for når den ufullkomne mannen faller (og det vil han), vil menigheten som bærer hans navn falle og sauene sprer seg til fiendenes leir. Fortell dem MIN Tjenerinne, advar dem. Ikke gjør denne styggedommen foran MINE øyne mer. For JEG sa, “Vær Hellig, slik JEG er Hellig”. Til og med de øverste profetene og forkynnerne som bærer MIN salvelse, er i tåpelig stolthet og de oppkaller det som ikke er sitt … salvede menighetene etter seg selv. På grunn av dette, vil de falle, men JEG skal være der for å plukke dem opp etter at de har blitt straffet.

Men advar dem, det er som et barn som får juling, men ble advart mange ganger. JEG, straffer dem JEG elsker. JEG er et Lam for dem som aksepterer gaven av MITT Blod ved Golgata. Til MINE fiender, er JEG en Løve fra Judahs stammen. JEG er en kriger og ikke en pyse. JEG snudde det andre kinnet en gang. MEN når JEG kommer igjen til MINE fiender, kommer JEG med raseri. Stakkars dem som kaller seg selv for MIN fiende og våger å ødelegge det gode arbeidet som JEG gjør gjennom MINE tjenere. En løve flenger og river opp, før den sluker byttet. Slik gjør ørnen også, som deres Himmelske Far representerer. Dere skal se MITT raseri i 1997.

Men MINE Barn har ingenting å frykte, dem som oppriktig elsker, tilber, setter MEG først i sine liv. JEG kommer til å gjøre huset i tempelet rent. JEG kommer til å bevise at JEG er en Gud til å være svært redd for. JEG er fremdeles en Gud som krever Hellighet fra MINE Barn. JEG taler ikke om utvendig utseende; detter er tomhet og menneskeskapt hellighet. Sann Hellighet kommer innenfra. Det kommer og har allerede begynt en borgerkrig i Amerika.

Men det burde ikke være en borgerkrig i MINE kirker. De burde ikke ha fordommer, enten det er utvendig utseende eller rase. For når MINE Barn ser hverandre, er det best for dem at de bare ser rødt, MITT Blod. Stopp å dele deres kirker ved farger. JEG ser ingen farger. JEG er all rase i en. Stopp å dømme hverandre av utvendig utseende. For der hvor ånden av fordommer er, vil ikke MIN RUACH ha KODESH være, vil ikke bo der. I stede for, vil onde ånder bli tillatt å komme inn. Dere har blitt advart.

Sherrie, (Elisabeth) du har ikke visst hva du skal skrive fra ett ord til neste. Gi denne Profetien til alle dem som har ører å høre med, la alle andre forbli døve. JEG kommer for en kirke uten flekker eller rynker. Det som holder MEG tilbake er ting som skulle bli brakt tilbake til MEG, MIN kirke, MITT Folk, MINE pastorer, MINE forkynnere. JEG hater stolthet. Det er et av de 7 dødelige syndene, likevel tror MINE egne pastorer som bærer salvelsen at de bygde kirkene, de eier krikene og de må kontrollere sauene. JEG alene er den eneste Gode Sauegjeteren. Deres finger skal peke retningen til MEG, YAHUSHUA.

Stolthet, stor stolthet har til og med krypt inn i templene som JEG har utøst MIN salvelse på. Hvem har den største menigheten, flest penger? Dette gjør MEG kvalm. Hvem vinner mest sjeler? Den misunnelige og gjerrige er i MINE egnte templer. Dette gjør MEG kvalm. Dere sier, “Når kommer YAHUSHUA IGJEN?” JEG sier, “JEG har ventet på kirken, templene, til å rengjøre seg selv”. Stopp å krangle blant dere selv. Avslør ulvene som har slukt MINE sauer. De er bak prekestolene og alle er så bekymret for sine egne kirker, ingen bryr seg om sauen.

Hvem kan bygge større templer? Hvem kan få mest medieoppmerksomhet? Hvem er nummer en blant evangelisten, profeten, pastoren, kirken? JEG forteller dere det gjennom denne kvinnelige Profeten, hør på henne. Dommen starter ved YAHUVEHS hus! Da skal JEG ta fatt på hedningen. Dette gjør meg kvalm. JEG lengter etter å vugge dere i MINE armer, og i stedet krangler dere og krenker hverandre på grunn av deres kjønn. JEG velger hvem JEG velger å bruke. Den mest ydmyke skal JEG bruke på en mektig måte.

JEG velger å bruke dette fartøyet fordi hun tror at hun er den svakeste av flokken, men JEG sier igjen, at JEG bruker den ydmyke og milde, den som ingen tror at JEG vil bruke, for MIN makt vises best i svake mennesker. Andre vet at det ikke er av dem og de skryter ikke. For de vet at det bare er MIN salvelse som knuser hver eneste trelldom, fotjern, lenke, håndjern og slaveri. Der er ikke ved deres kraft eller makt, men ved MIN Ånd. Slik sier YAHUSHUA, “JEG valgte å komme som en baby, det svakeste av alt som kan vise seg, ikke se på det ytre, se på det indre! Salvelsen kjenner ingen kjønn, rase eller aldre”.

RUACH ha KODESH (Den Hellige Ånd) bruker villige, lydige leirefartøy, ikke dem som skriker, “Bruk meg, fordi jeg er så vakker, jeg er mer hellig enn resten”. JEG vil ikke bruke dem som tror de er gull; JEG bruker dem som vet at de er et knust leirefartøy, men er mektig kriger for YAHUSHUA ha MASHIACH. I 1997, skal JEG kaste av sted dem som har hatt menigheter som forble tilbakeholden eller ikke- eksisterende til flertallet av mengden. Dem som JEG ikke bare har kalt, men dem som har blitt valgt, valgt på grunn av sin tro at JEG er opphavsmannen og avslutteren. JEG begynner ikke noe, og deretter mislykkes. JEG er deres Gud som ikke mislykkes.

Bli klar, for JEG forteller dere at i 1997 vil rikdommen til den onde bli snudd til de rettferdiges hender ved hjelp av MITT Navn og MITT Blod, YAHUSHUA ha MASHIACH Sitt. Det vil være MINE sauer som har rikdommen og jobbene. Fiendenes barn vil se dette og gnisse sine tenner i sinne og sjalusi, men JEG gjør dette for å bevise at MINE Hellige Skrifter ikke er en løgn. Velsignelsene i 5. Mosebok Kapittel 28 er fremdeles reservert til MINE Barn og JEG kjenner dem ved sitt navn og ved håret på sitt hode.

Gjør dere klar, fordi for MINE Barn er dette den største utgytelsen av MIN RUACH ha KODESH (Den Hellige Ånd) foreløpig. JEG skal bruke dem som tror de ikke er populære, vakre, mangler utdannelse, dem som vet at de ikke kan gjøre noe uten MIN salvelse av RUACH ha KODESH (Den Hellige Ånd). Dem som har blitt kastet bort, misbrukt, ignorert, fortalt å gi opp, det er ikke verdt det.

Dem som ikke har hatt økonomi, vil se opp til Den Allmektige Gud og JEG vil åpne opp Himmelens vinduer og velsigne dem så rikelig at de kommer til å bli tvunget til å gi til andre, slik at de også vil bli rikelig velsignet. Og dette kommer til å være som en kjedereaksjon. MITT Ord sier, “Elskede, JEG ønsker over alle ting at du blomstrer og er ved god helse også som din sjel blomstrer”.

JEG skal bevise at MINE Ord ikke kan returnere til MEG tomt. Pass dere for hvem dere kaster bort som verdiløs. For det er pastoren som har den lille forsamlingen, men insisterer at RUACH ha KODESH har full kontroll uansett hvor mange av sauene som forlater kirkene hvor det ikke er noe tegn, under, mirakler, for det er heller ingen overbevisning av RUACH ha KODESH.

Pass dere for å forkaste evangelistene som i deres øyne er ukjente, og bruk deres egen økonomi til å spre ut evangeliet og vinn sjeler. Pass dere for å spotte, misbruke og ignorere profeten som kommer til deg med en Profeti og du vil ikke tro på Profetiene, fordi de er det uriktige kjønnet eller de er null og er ikke berømt. Pass dere for å såre ungdommene som JEG reiser opp for å profetere og ja, til å advare de eldre til å høre på stemmen til Den Allmektige Gud.

Kom dere ut av stoltheten. Fordi disse er dem JEG sender. Når dere sårer dem, sårer dere Guden som sendte dem. De er bare MINE budbringere, så ikke stein budbringeren. Det kommer til å være dem som er kalt for null, som JEG reiser opp, den ukjente som JEG vil gjøre MINE tegn, under og mirakler gjennom, og et munnstykke for YAHUVEH. For de er ikke et null. Bare i øynene til den stolte. De er noen for MEG for JEG kan og JEG skal bruke dem mektig for MIN Lovprisning, Ære og Herlighet. For de vil ikke stjele det fra MEG, slik som andre har prøvd å gjøre.

Dere bygde ikke disse framgangsrike menighetene. Det var ved makten og salvelsen til RUACH ha KODESH som gjorde at det ble en framgang. Stopp å ta MIN Herlighet. Dere er ikke helbreder, befrier; det er Den Allmektige YAHUVEH alene som er befrir. Budskapet til kirken i 1997 er å ydmyke seg foran YAHUVEH. Dette budskapet er til profetene, evangelistene og pastorene. Dere har ingen kraft uten MIN salvelse. JEG er en sjalu Gud. Få menneskers navn ut av MINE menigheter. Dere har blitt advart! Gi Lovprisningen erkjennelse til den eneste ene som har en rett til å nevne en menighet etter ham selv, deres Mester og Frelser, den dere erklærer å tjene og tilbe. JEG deler ikke MIN Herlighet med noen mennesker.

Det er en falsk doktrine som går rundt i denne endetiden og i noen av MINE kirker hvor MIN salvelse har blitt utøst. En ånd av stolthet og religion har spredt løgn om at pastorene sier, “Bare vi har fullmakten til å si hvem som kan be og som ikke kan be. Dere har ikke adgang til å be for en annen uten vår tillatelse”. Selv ikke YAHUVEH, Den Allmektige, Himmelens og jordens Skaper ville ikke sagt noe slikt som det.

MITT Ord erklærer tydelig, “Be dere for en annen”. JEG er ikke noen respekterer av personer. Så hvorfor ville JEG tillatt noe slikt som det. Jag disse falske sauegjeterne ut av MITT hus. Fortell dem at du kjenner Ordet til YAHUVEH. Stopp å tro og spre ut denne løgn. Ja, det er mennesker som ville prøvd å forbanne deg i stedet å velsigne, men forbannelsene vil bare returnere over hodet til den som gjør forbannelsen forkledd som bønn. Den okkulte ånden som prøver å ødelegge MINE suer vil returnere tilbake på senderen.

RUACH ha KODESH er veldig flink til å beskytte dem som blir bedt for. Stopp å prøve å gjøre det dere aldri var ment til å gjøre. Dette er RUACH ha KODESH Sin arbeidsoppgave. Dette er arbeidsoppgaven til den Gode Sauegjeteren og JEG alene er Den Gode Sauegjeteren; JEG er i stand til å ta vare på alle som er MINE. Ta bjelken ut av deres egne øyne før dere dømmer om noen er verdi til å be for en annen. Dommen starter ved YAHUVEH Sitt hus. JEG skal rengjøre hus på en mektig måte i 1997, før JEG dømmer hedningen. Synd er synd. Vanhellighet er fremdeles vanhellig. JEG er ikke en Gud som forandres med deres tid. JEG er det samme i går, i dag, og for alltid.

Fordi pastorene nekter å ha dristigheten for å stå opp og si vend om og YAHUVEHS Ord sier at dette er synd. De er redde for å miste sin skattefrie posisjon, og la regjeringen få dem til å være stille på grunn av frykt. Nå skal de få en å frykte for som er JEG, YAHUSHUA. Fordi dere sto stille, og ikke talte ut og sa vend om ellers vil Helvetes flammer omringe dere. Det dere pastorer og forkynnere fryktet, skal brått komme over dere. Dere skal ikke lenger ha deres skattefrie posisjon. JEG kommer til å tillate regjeringen å ta det bort, så dere igjen vil tale ut uten frykt hva synd er. Dette vil være deres tegn på at denne Profetien er av MEG, for dere kommer til å se at dette skjer. Forhøyelse kommer fra ingensteds, men fra ingen steder, men nordover som er Himmelen.

Det er JEG som oppmuntrer en og degraderer en annen. Mange vil bli degradert i 1997, som har laget avkastninger med å selge gavene av RUACH ha KODESH. Det var ikke dere som skulle selge. Dem som har blitt medlem av menigheten, som tror at det er en rask måte å bli rik på, og noen av de øverste menighetene er nå veldig grådige. De vil enten vende om eller falle. Dere skal se at dette skjer. Forkynnere som er i skjult synd, som år før vil bli avslørt og gjort til skamme sånn at alle kan se. For ånden i de åndelige lederne er ånden i samlingene. JEG må lage en åpen oppvisning og irettesette dem som forkynner YAHUVEHS Ord, som enda ikke har noe frykt for MEG, som tror JEG er blindet på grunn av sitt gode arbeid. Det er ikke ved godt arbeid at dere kommer til Himmelen så lenge noen skryter. Til dem som mye er gitt, mye er forventet av.

Pastorer, Evangelister, Profeter, Forkynnere, MINE Barn … dere er holdt ansvarlig for det dere vet. Noen vet mer enn andre, men da er de holdt mer ansvarlig, for de vet bedre enn å såre MEG. Granske deg selv i 1997 og forlat syndig livsstil og ånden av stolthet og opprør. Fordi JEG er en Gud som vet, ser og hører alt. Dem som kaller seg selv for MINE sauer og forkynnere, vil bli holdt ansvarlig for det de vet er Hellighet og det å praktisere vanhellighet.

Pastorene som bare later som å elske og bry seg om sauen, men egentlig ikke bryr seg lenger, vil bli degradert, hvis de har vært med på grunn av grådighet skal de kjenne fattigdom. Dommen vil starte ved YAHUVEHS hus i 1997 på en mektig måte og hvis du som er rettferdig er knapt frelst, hvor mye mer skulle den hedenske frykte. Test Ånden som taler og du vil se at det er stemmen til RUACH ha KODESH som taler frem fra denne kvinnelige Profeten til å irettesette, velsigne, og oppbygge YAHUSHUA Sine salige. Og lyden av undergangstrompeten til fiendene av evangeliet til YAHUSHUA ha MASHIACH.

Rør ikke MIN salvede, gjør heller ikke MINE Profeter skadet. Stein ikke denne Budbringeren fordi at hun gir ut MITT budskap. Fordi skade vil komme til den som reiser opp et ord imot MIN Budbringer. Test MEG og se om JEG ikke er en Gud av fortærende ild. Helvetes ild er MITT sinne som er satt fyr på. La det ikke bli tent mot deg.

Kopier dette og gi det til alle dem som har ører å høre med. La alle andre forbli døve. Bare fordi de ikke tror, betyr det ikke at JEG ikke vil gjøre det JEG har talt, det skal skje. Esekiel 3: 17-21 sier å advare dem og hvis de ikke hører, vil ikke blodet være på dine hender. Hvis du ikke advarer dem og går forbi denne Profetien, da vil de dø i sin synd, men blodet vil være på dine hender. JEG sender MINE Profeter for å advare før undergangen kommer. JEG sender MINE Profeter for å si at en velsignelse kommer, før velsignelsen kommer.

*******

Gitt denne dagen 31.12.1996 til Rev. Sherrie Elijah da hun minst ventet det, mens hun skrev til en annen og takket dem for bønner.