« Original English version full graphics | text only » « More prophecies in foreign languages »

Nubuat 52

Panggilan yang Jelas dan Nyaring Bagi Mereka yang Tersembunyi.
AKU BAPA YAHUVEH Akan Membebaskan Kalian Sekali Lagi!


Di dalam kekaguman terhadap YAHUVEH dan YAHUSHUA, aku menyampaikan perkataan nubuat ini di bawah urapan sang Ruach. Aku meminta sekarang supaya jika ada apapun yang tidak selaras dengan Ayat-ayat Kitab Suci, tolong biarkan aku tahu. Aku menguji setiap roh yang berbicara khususnya di dalam sebuah pesan nubuatan. Aku berdoa supaya perkataan-perkataan ini akan menjadi sebuah berkat bagi kalian dan membantu kalian ketika berita-berita menakutkan telah mendatangi jalan kita. Aku tahu aku akan didatangi itu. Adalah suatu hal yang menakutkan untuk menjadi juru bicara bagi YAHUVEH dan aku berdoa supaya setiap perkataan adalah sebagaimana yang Dia ingin supaya dikatakan.

Silakan salin dengan cuma-cuma dan kirimkanlah ini untuk menyemangati orang-orang lainnya ketika rasa takut paling memuncak.

Rasul Elisabeth (Elisheva) Elijah

http://www.amightywind.com
http://www.almightywind.com

Alpha & Omega Almighty Wind Ruach HA KODESH Fire Ministries
Alpha & Omega Almighty Wind Holy Ghost Fire Ministries

* * * * * * *

Panggilan yang Jelas dan Nyaring Bagi Mereka yang Tersembunyi.
AKU BAPA YAHUVEH Akan Membebaskan Kalian Sekali Lagi!

Hai anak-anakKU yang terkasih, berapa banyak dari kamu sekalian yang berseru kepadaKU dengan ratap tangis dan air mata dan berusaha dan menyembunyikan air mata kalian dari dunia dan dari teman-teman kalian, akan tetapi mengutarakannya kepada Ayah kalian YAHUVEH dan MESIAS YAHUSHUA? Kalian datang kepada Kami dengan wajah-wajah penuh bekas air mata di dalam nama PutraKU YAHUSHUA dengan berkata, "Apa yang kami lakukan sekarang? Ke mana kami pergi?" Anak-anak tersayangKU, oh, AKU tidak sedang marah kepada kalian pada saat ini, kepada orang-orang jahatlah AKU ini amat sangat marah!!!

AKU melihat perkomplotan dan rencana-rencana jahat dari si jahat, dan itu persis seperti masa dahulu kala pada sang ular di Taman Eden, berusaha memperdaya kalian, dan membuat kalian berpikiran bahwa kalian tidak bisa menang tanpa pengetahuan duniawi. BAPA kalian, AKU INI, YAHUVEH adalah SEGALA PENGETAHUAN, dan ketika kalian mencari AKU, YAHUVEH, dan YAHUSHUA dan RUACH ha KODESH maka kalian sedang mencari kebenaran, dan pengetahuan!

Yakinlah, selama kalian sedang mencari, kalian akan menemukan jawaban-jawaban ketika waktunya tiba. Jika kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka diyakinkanlah, itu masih belum waktunya bagi kalian untuk mengetahui ke mana harus pergi, ataupun apa yang harus diperbuat. AKU, YAHUVEH tidak akan memberikan kalian tiket untuk bepergian sampai itu memang waktunya untuk berangkat! AKU, YAHUVEH tidak pernah terlalu awal maupun terlambat, tetapi AKU INI selalu di sana tepat waktu. Berkali-kali tidak sedetikpun tersisa! Tetapi AKU, YAHUVEH tidak akan pernah meninggalkan kalian, maupun menelantarkan kalian!

AKU, YAHUVEH adalah Pencipta dari semua umat manusia. Kalian tidak perlu takut akan apa yang orang-orang jahat akan perbuat, sebab AKU, YAHUVEH sedang menggunakan hal-hal sederhana, seperti doa-doa kalian, untuk merobohkan mereka yang disebut-sebut sebagai para orang bijaksana dari dunia ini.

AKU, YAHUVEH bahkan sanggup untuk mengubah DNA kalian. Apakah kalian pernah mengetahui itu? Ya, jika AKU memilih begitu. AKU, YAHUVEH bahkan dapat mengubah warna dari kulit kalian, dan mata kalian! Jangan terkesima! AKU YAHUVEH adalah sang Pencipta, ingat? AKU, YAHUVEH mampu membuat kalian menjadi tidak kasat mata, jika AKU, YAHUVEH memilih begitu! Kalian tidak memiliki bayangan tentang ukuran apa yang akan AKU tinggikan melawan para orang jahat. Perbudakan-perbudakan, penyakit-penyakit, dan tulah-tulah, yang oleh para orang jahat, yang disebut anak-anak Setan, sedang coba untuk dilepaskan ke atas kalian, justru ini semualah yang akan merobohkan mereka. Kumpulan-kumpulan besar dari anak-anakKU tidak akan dicelakai! Justru, para keluarga si jahat sendirilah yang akan roboh dengan penyakit-penyakit dan tulah-tulah, dan mereka tidak akan memiliki jawaban mengapa sampai demikian. Segala yang akan harus mereka akui adalah bahwa AKU, YAHUVEH telah melakukan itu!

Orang-orang jahat berusaha keras untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mereka menganggap diri mereka sendiri bijaksana untuk bahkan menyuntikkan pencegahan penyakit terhadap keluarga-keluarga mereka sendiri, dan orang-orang yang mereka cintai, dan teman-teman mereka, akan tetapi AKU, YAHUVEH akan meniadakan perlindungan itu. Sampai ke tahap di mana orang-orang jahat itu, orang-orang yang berpura-pura itu, berusaha untuk mencelakai anak-anakKU, itulah tahapnya yang mana celaka itu akan berbalik mendatangi mereka sendiri. Mulailah berdoa untuk ini sekarang! Di sana ada kuasa besar di dalam doa-doa yang diucapkan kepada AKU, YAHUVEH di dalam nama Mesias kalian, satu-satunya Putra yang AKU Peranakkan: YAHUSHUA!

Berdoalah supaya AKU, YAHUVEH akan memberikan kepada kalian senjata-senjata rohani yang lebih dahsyat untuk dipakai melawan senjata-senjata fisik yang bangkit melawan orang-orang terkasihKU, yang mencari wajahKU, dan akan terus mencari wajahKU setiap harinya!

Berdoalah supaya seperti Elisha telah melihat jubah jatuh dari Elia masa lampau, demikianlah kalian akan memandang itu lagi, dan kalian akan bahkan diperlengkapi dengan lebih lagi kuasa urapan dari RUACH ha KODESH! Ketika ini terjadi, kalian tidak akan perlu lagi dicemaskan mengenai bagaimana kalian akan mencapai suatu bangsa tertentu. Ketika AKU, YAHUVEH mengirim kalian, kalian akan muncul begitu saja! Apakah kalian menganggap ini aneh? Bacalah Ayat-ayat Kitab Suci kalian dan lihatlah betapa banyak yang telah memiliki kuasa perpindahan itu dan ketahuilah bahwa mereka yang jahat sudah menggunakan kuasa-kuasa seperti ini untuk tujuan-tujuan jahat.

Orang-orang jahat, menyimpan rahasia-rahasia gelap, akan tetapi AKU, YAHUVEH akan memberitahukan rahasia-rahasiaKU kepada orang-orang yang mengikuti terang yang memimpin itu, yakni YAHUSHUA. AKU, YAHUVEH akan melindungi para bayiKU, mempelai perempuanKU, orang-orang terpilih, dan orang-orang pilihanKU! YAHUSHUA adalah seperti sebuah pelita bagi kaki-kaki kalian, ketika mereka yang jahat merampas terang kalian, lihatlah kepada AKU, YAHUVEH, dan AKU akan mengirimkan para malaikatKU untuk menerangi jalan kalian!

Orang-orang jahat berusaha untuk merampas rasa percaya diri kalian, iman kalian, kepercayaan kalian, kebenaran, ketenangan dan kerahasiaan kalian, kebebasan dan kemerdekaan kalian, kebahagiaan kalian, sukacita yang tak terucapkan dan penuh kemuliaan, dan keuangan-keuangan kalian, dari kamu sekalian. Ini mudah untuk dilakukan oleh mereka jika kalian mendengarkan roh ketakutan, dan semua laporan-laporan buruk pada berita-berita. Lebih daripada kalian mendengarkan, membaca laporan-laporan baik, mereka semua tertulis di dalam Kitab Suci. Setidaknya anak-anakKU, dapatkanlah keseimbangan. Bagaimana kalian bisa berharap untuk mengalahkan rasa takut ketika segala yang kalian sedang lakukan adalah memberikan luapan menggila kepada rasa takut?

Orang-orang tersembunyiKU memiliki pengetahuan, dan sebuah jalan di sekitar setiap senjata musuh yang mengusahakan kehancuran anak-anakKU, dan kehancuran dunia ini. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, tetapi akuilah AKU, YAHUVEH di dalam segala lakumu, dan AKU, YAHUVEH akan meluruskan jalanmu! Pengertian kalian sendiri akan menyebabkan kalian takut terhadap yang tidak diketahui! AKU, YAHUVEH tidak tidur. AKU, YAHUVEH tidak akan terlelap. MataKU ada atas bangsa-bangsa di mana orang-orangKU berseru kepadaKU di dalam doa untuk menyelamatkan mereka!

Jangan mendengarkan para peramal kemalangan dan kemuraman. Mereka berbicara dan menulis bahwa AKU, YAHUVEH tidak akan menyediakan sebuah jalan untuk lolos bagi orang-orang kesayanganKU yang sedang mengikut YAHUSHUA ha MASHIACH dan sedang melakukan yang terbaik dari diri mereka untuk mematuhi hukum-hukumKU. Mengapa anak-anakKU berusaha untuk mematuhi AKU, YAHUVEH? Karena mereka menyayangi Bapa Surgawi mereka!

Para peramal telah menyelinap ke dalam peringkat-peringkat dari jabatan-jabatan lima rangkap dari gereja-gereja, dan dari para politisi, dan para penyiar berita. Mereka mengucapkan hal-hal yang menakutkan kepada anak-anakKU! Mereka mengucapkan tentang kekalahan dan bukan kemenangan! Mereka menanamkan keraguan-keraguan di dalam pikiran-pikiran kalian: apakah AKU, YAHUVEH akan menyelamatkan nyawa anak-anakKU. Mereka memperingatkan bahwa semua harus dipersiapkan untuk diserang, setiap orang akan mati atau akan menderita musibah-musibah berat; jika tanpa AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA ha MASHIACH di sisi kalian, maka ini memang benar. Apa yang para penyiar berita dan banyak politisi, dan para peramal lupakan adalah bahwa AKU, YAHUVEH tidak pernah meninggalkan anak-anakKU! Bagaimana itu akan membawa kemuliaan bagiKU? Ya, anak-anakKU suatu hari akan bergabung denganKU di Surga, ini benar, tetapi jika AKU telah tidak pernah ingin menyediakan sebuah jalan untuk lolos, mengapa AKU telah akan mengatakan yang begitu di Kitab SuciKU? FirmanKU tidak akan kembali kepadaKU dengan sia-sia, itu akan menyelesaikan segala yang telah AKU maksudkan. AKU adalah YAHUVEH dan AKU TIDAK PERNAH BERUBAH!

Apa yang AKU, YAHUVEH telah lakukan bagi Israel pada masa Moshe (Musa); AKU akan melakukannya lagi! Apa yang telah AKU perbuat bagi Lot; AKU, YAHUVEH akan melakukannya lagi! Apa yang AKU telah perbuat bagi Yusuf dan Maria; AKU, YAHUVEH akan melakukannya kembali! Apa yang AKU telah lakukan bagi Noah (Nuh); AKU, YAHUVEH akan melakukannya lagi! Apa yang AKU telah lakukan bagi ketiga anak Ibrani itu; AKU, YAHUVEH akan melakukannya lagi! Apa yang AKU telah lakukan bagi Elia masa lampau; AKU, YAHUVEH akan melakukannya lagi! Apa yang telah AKU lakukan bagi Henokh; AKU, YAHUVEH akan melakukannya lagi! Apa yang telah AKU perbuat bagi Elisha; AKU, YAHUVEH akan melakukannya lagi! Tiang-tiang gantung yang telah dibangun oleh para Haman; AKU, YAHUVEH akan menggantung mereka sendiri di atas itu! AKU memiliki seorang Ester dan tepat seperti pada masa-masa dahulu kala, AKU, YAHUVEH akan menyelamatkan orang-orangKU lagi! AKU memiliki seorang Raja Daud dan akan menggunakan musik dan puji-pujian untuk mengalahkan para musuh sebagaimana mazmur-mazmur pujian sekali lagi dinaikkan kepadaKU dalam iman bahwa AKU, YAHUVEH akan menyelamatkan lagi!

Tunjukkanlah kepadaKU Ayat-ayat Kitab Suci kalian: di mana AKU telah tidak menyelamatkan orang-orangKU yang telah mengikuti perintah-perintahKU dan telah mengasihi dan menempatkan AKU, YAHUVEH sebagai yang terutama di dalam hidup mereka? AKU, YAHUVEH akan membebaskan anak-anakKU dari jebakan para pemburu! Segala yang harus kalian lakukan adalah berdoa dan memiliki iman dan percaya bahwa AKU INI lebih dahsyat dan lebih besar dari semua hal-hal menakutkan ini yang berusaha mendatangi anak-anakKU! AKU, YAHUVEH akan menjawab doa-doa kalian ketika kalian memanggil AKU di dalam nama sakral dari YAHUSHUA ha MASHIACH! Datanglah dengan penuh keberanian di depan tahtaKU, dan ajukanlah permohonan-permohonan petisi kalian. AKU, YAHUVEH tidak marah terhadap anak-anakKU!! Pada banyak waktu kalian pergi sesat, tidak taat, dan serigala bersiap memangsa kalian, semua itu karena kalian tidak taat. Jadi seperti domba, AKU terpaksa mematahkan kaki kalian, tetapi kemudian dengan penuh kasih sayang AKU membawa kalian di dalam pelukan lenganKU sampai kalian sembuh dan sanggup berjalan lagi! Di manakah seorang gembala baik pernah meninggalkan domba-dombanya dalam keadaan tak terawat? Di manakah ada seorang gembala baik yang memukuli para domba dan para anak domba? Tidak pernah! Tetapi AKU betul-betul berjanji AKU akan membuat mereka yang berusaha memangsa kalian menyesali hari kelahiran mereka sendiri!

Bukankah AKU, YAHUVEH telah memperingatkan Lot dan menghalangi dia dengan para malaikatKU sehingga dia tidak pernah dapat kembali masuk ke dalam kota dosa itu? AKU telah melindungi dia, dan keluarganya, kecuali istrinya yang telah memilih untuk tidak taat kepadaKU, dari api dan belerang, yang telah merupakan sebuah wujud dari kemalangan bagi Lot dan keluarganya juga. Bukankah AKU, YAHUVEH telah memperingatkan Yusuf dan Maria untuk melarikan diri dengan YAHUSHUA yang masih sebagai seorang bayi? Pada masa-masa lampau, itu adalah wujud dari sebuah kemalangan / kesesakan besar dari para ibu dengan bayi-bayi, sebab semua bayi telah harus dibunuh, karena saat itu orang-orang jahat sedang berusaha menemukan Mesias yang sesungguhnya untuk membunuh Dia! AKU, YAHUVEH telah mengirimkan seorang malaikat untuk memperingatkan Yusuf di dalam sebuah mimpi, dan telah memberitahukan dia ke mana harus melarikan diri dan telah memberitahukan dia kapan harus kembali. Apakah kalian beranggapan AKU, YAHUVEH tidak akan melakukan yang sama bagi kalian?

Bukankah AKU, YAHUVEH telah menyediakan sebuah bahtera bagi Noah dan keluarganya sebelum kesesakan besar dari air bah itu telah membanjiri bumi? Bagaimana dengan Ester? Apakah kalian menganggap itu bukanlah sebuah wujud kemalangan / kesesakan untuk meramalkan orang-orang Yahudi terbunuh semua di depan dia, akan tetapi bukankah AKU, YAHUVEH, telah menyediakan sebuah jalan untuk lolos bagi para orang Yahudi, atau di sana tidak akan pernah ada satupun lagi hari ini! Bukankah AKU, YAHUVEH justru telah menggunakan senjata yang satu itu yang seharusnya telah untuk membunuh Mordekhai dan Ester, tiang-tiang gantung yang telah dibangun Haman, dengan beranggapan bahwa dia telah menjebak Mordekhai dan Ester, dan semua orang Yahudi telah akan dibunuh, akan tetapi AKU, YAHUVEH telah membuat Haman sendiri yang digantung pada tiang-tiang tersebut!

Bagaimana bisa orang-orang yang justru berkata bahwa mereka mendengar nubuat-nubuat, menyangkal bahwa AKU, YAHUVEH telah selalu memiliki sebuah jalan untuk melindungi orang-orangKU! Waspadalah terhadap mereka yang menubuatkan hal-hal ini yang meninggalkan kalian dalam keadaan putus asa. Tidak peduli apa kemalangannya, AKU, YAHUVEH akan menyediakan sebuah jalan untuk lolos bagi mereka yang percaya dan bersandar kepadaKU dalam segala jalan mereka! Percayalah dalam YAHUVEH, dan YAHUSHUA ha MASHIACH kalian, melebihi kepercayaan kalian kepada istri, suami, teman-teman dan jabatan-jabatan lima rangkap ataupun pemerintah kalian!

AKU, YAHUVEH tidak akan menjanjikan kalian bahwa itu akan menjadi sebuah jalan mudah bagi semuanya. AKU tidak akan menjanjikan kepada kalian bahwa di sana tidak akan ada para martir yang akan menyerahkan nyawa mereka bagi YAHUVEH dan YAHUSHUA. AKU akan menjanjikan kalian bahwa para martir ini berada di Surga bersamaKU sekarang dan mereka tidak akan pernah lagi menderita! AKU tidak akan menjanjikan kepada kalian bahwa semua anak-anakKU akan tetap aman, tetapi AKU, YAHUVEH akan melindungi mereka seperti AKU telah melakukannya kepada anak-anak Israel pada masa lampau, ketika tulah-tulah, dan kegelapan, dan kematian mendatangi mereka. AKU telah menyisakan mereka yang telah memiliki darah perjanjianKU pada masa-masa lampau, betapa lebih lagi AKU akan melakukannya kini dengan darah dari perjanjian baru dari YAHUSHUA ha MASHIACH!

Kalian diperingatkan, hai para serigala, kalian akan disingkapkan, ditelanjangi. Para dombaKU akan mengetahui nama-nama kalian dan rencana-rencana kalian. AKU, YAHUVEH melihat dan mengenal setiap orang dengan hati seperti serigala kelaparan. AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA sendiri adalah sang gembala baik. AKU, YAHUVEH sendiri yang akan merobohkan kalian hai para serigala, dengan ciptaan-ciptaan kalian sendiri dan senjata-senjata peperangan kalian sendiri.

AKU, YAHUVEH dan YAHUSHUA adalah tongkat murka pemukul yang akan memukuli kalian menjauh dari para dombaKU dan para anak dombaKU. Jangan tertipu, AKU akan membunuh serigala-serigala pada waktuKU dan akan mencampakkan mereka tidak hanya ke dalam neraka, melainkan juga ke dalam Lautan Api itu! Kepada semua mereka yang mengusahakan kehancuran dari Amerika, Israel dan semua orang Kristen dan para orang Yahudi, apa harga bagi jiwa kalian? Jika kalian terus melakukan ini, maka jiwa kalian akan selamanya dilaknat! Jika kalian berbalik dari ini, dan berpaling kepada YAHUSHUA ha MASHIACH maka kalian akan diselamatkan selamanya! Ini adalah pilihan kalian!

* * * * * * *

Menyinggung perasaan beberapa orang, menyemangati orang-orang lainnya demi kasih, ketaatan, kemuliaan dari YAHUVEH dan YAHUSHUA. Hamba perempuan Kenabian dari YAHUVEH / YAHUSHUA, Rasul Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah. Jumat, 02 Nov 01, 1:50 am. Berdoalah supaya kalian menemukan di mana bahtera kalian berada di dunia ini dan kapan kalian harus memasukinya untuk lolos dari kejahatan yang akan datang. Berdoalah dalam nama sakral dari YAHUSHUA. Maria tidak pernah memberikan bayi Ibraninya itu sebuah nama Yunani. Di sana ada kuasa penuh urapan di dalam nama yang berarti "YAHUVEH menyelamatkan"!

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Alamat surat dan email

 
Catatan Penerjemah (Translator's Note):

(*1) Informasi Nama: