Prófécia 4

Ne Ess Kétségbe, Amikor Nem Érzel Engem Magad Mellett!

A Haragom, Olyan Hatalmas, Mint A Szeretetem!


Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) Prófétának Átadva

1997. február 5-én


Ez a 105. Próféciából való, YAHUVEH azt mondta, hogy tegyük fel minden Próféciához mostantól:

Figyelmeztettelek már régen Elisabeth [Elisheva], nehogy nő vagy férfi után legyen elnevezve ez a Lelkészség. Mielőtt ez a Lelkészség létezett, már a szellemedbe helyeztem. Mert egyik sem a te kezed által jött létre. Egyik sem a te szádból ered. YAHUVEH Szájából született ez meg. YAHUSHUA Szájából, a te MESSIÁSODTÓL született ez. A RUACH HA KODES szájából,

A te IMMAYAH-dtól született. Ha csak a te kezed által lenne, már régen megbukott volna. A SHKHINYAH GLORY SZELE által létezik ami keresztül fúj ezen a földön, az ÚJJÁÉLEDÉS SZENT SZELLEME által. Nem a te lélegzed által, vagy már régen elbukott volna. (Ézsaiás 42:8)

2010 júliusában YAHUVEH ISTEN azt mondta, hogy a 2 Krónikákból is adjuk ezt hozzá minden Prófécia elé:

- 2 Krónika 36:16 (ERV-HU) „De azok kigúnyolták Isten követeit, visszautasították az Örökkévaló üzeneteit,

és csúfot űztek prófétáiból. Végül az Örökkévaló annyira megharagudott népére,

hogy haragját semmi sem tudta megállítani többé.”

* * * * * * *

Épp ma mondtam YAHUVEH-nek, mi történik, nem érzem a jelenléted úgy, ahogy eddig? Bűnbocsánatot értem minden olyan bűnért, amit tudatlanul elkövettem, mégis a jelenléted nem ugyanolyan. YAHUVEH nem szól hozzám annyit, és kezdek nagyon aggódni. Ez nem attól függ, hogy mit csinálunk, mert tudjuk, hogy YAHUSHUA még mindig szeret bennünket és szeretni is fog, próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból, hogy kedveskedjünk és engedelmeskedjünk neki. Tudjuk, hogy hit által bíznunk kell YAHUVEH szavában. Nem hagyott el bennünket.

Nem követhetjük az érzelmeinket, mert az érzelmeink hazudnak, mindenképp hitben kell járnunk! Mert az igaznak kizárólag hitben szabad élnie, és nem érzelmek által vezérelve. Annyira nagyszerű volt, mikor megengedte nekünk, hogy érezzük a jelenlétét, de valami változik a spirituális birodalomban és habár YAHUSHUA még mindig mellettünk van, olyan mintha a hajóban aludna, és minket meg megtámadnak az élet viharai, és mi vagyunk a tanítványok, akik azt kiáltják, „YAHUSHUA, ébredj fel, vagy mind elpusztulunk!”Aztán YAHUSHUA felkel és azt mondja, „Ó milyen kishitűek vagytok!” és rászól a viharra. Még mindig arra várom, hogy megfeddje a kemény viharokat, melyek olyan hosszan tartónak tűnnek most már. Tudjuk, hogy megvan a maga ideje a megszabadításunknak. Miközben írtam, érztem, hogy érkezik a kenet. Megálltam és imádkoztam a Szellemben és máskor fogom ezt megcsinálni, miután felül kerekedtem sátánon. Ha YAHUVEH igazán rajtam keresztül akar szólni, akkor újra meg fogja tenni. Megadom a kezeimet neked YAHUSHUA, és az elmém, a spirituális füleimet és spirituális szemeim.

Kérlek beszélj hozzám most, hogy adhassak egy bátorító szót az én öcsémnek. A TE nevedben YAHUSHUA kérlek és a RUACH ha KODESH ereje által, a Kálváriában elfolyt YAHUSHUA Vérén keresztül. Van bármilyen üzenet, melyet szeretnéd, hogy elmondjak a te embereidnek? Ha igen, RUACH ha KODESH kendd fel a kezeimet most ahogyan a múltban elbeszélt (3) próféciák esetében is tetted. Mert téged érdekelnek azok az emberek, akiknek nincs más módja, csak az Internet, hogy simán meghallhassák az üzeneteidet, így megérthetik azt és az összezavarodottság nem tarthatja őket sátán irányításának markában. A kenet érkezik a kezeimre most és újra YAHUSHUA hangja szól hozzám. Áldjuk YAHUSHUA-t!

* * * * * * *

Mondd el nekik Gyermekem; mondd meg nekik, hogy már nem bírom visszatartani az édesapám haragját. Megpróbáltam. Kértem, hogy kegyelmezzen azoknak, akik önszántukból mocskolják be azt ami szent; azok akik megtagadják elfogadni a szót, bűn. Azok akik a pulpitusok mögött állnak és szegényes kifogásokat keresnek a bűnre, a bűn feketeségét elfedheti e akár a legjobb kifogás is? Mégis amikor kérlelem őket, hogy kérjenek bűnbocsánatot, hogy forduljanak el a bűneiktől, ők kicsúfolnak ENGEM és azt mondják YAHUVEH-t ez nem érdekli, mert Ő megértő. Azt mondják az ÉN Prófétáimnak és Apostolaimnak, hogy hallgassanak el és hagyják őket békén, hogy tartsák meg mondanivalójukat maguknak. Ők nem fogják megengedi nekik, hogy a gyülekezeteikben szóljanak, és beengedik a démoni okkult szellemeket a gyülekezeteikbe, így még a próféta sincs biztonságban mialatt imádkozik. Ezek a gonosz szellemek várnak, tudván a próféta jön, hogy kinyilatkoztassa a figyelmeztetéseimet, és megakadályozzák őket, és igen, néhányan még meg is sérülnek. Minél hatalmasabb a figyelmeztetés, annál nagyobb az ellenállás az ellenség oldaláról.

Sátán megpróbálja elhallgattatni az ÉN Prófétáimat és Apostolaimat és azokat, akik arra lettek kérve, hogy figyelmeztessék az embereket. Figyelmeztesd őket a Náhum 1-ben említett Isten azt mondja, hogy ő beszél a viharokon és földrengéseken keresztül. Figyelmeztesd őket, hogy YAHUVEH egy féltékeny Isten és semmilyen más Istent nem fog maga elé engedni. Figyelmeztesd őket, hogy YAHUVEH haragja nem könnyen enyhíthető. FIGYELMEZTESD ŐKET! Addig, amíg YAHUSHUA maga elé küldi azén hírvivőimet, hogy figyelmeztessék őket és mint ahogyan a bibliában is meg van írva, megverték őket és néhányukat meg is öltek. Beszéltem sátán gyülekezetekbe való betelepedéséről, senki sem figyel.

Olyan kevesen próbálják meg felfedni őket. Én szóltam nekik, hogy sátán a gyülekezeteik közepében van és küzd a hamis tanításokért, a lázadás szelleméért, azért, hogy áthassa a gyülekezeteket az a szellem, hogy a bűn, nem bűn. De Én vagyok a Szent Isten és Én követelem, hogy olyan Szent legyél, amilyen Szent Én vagyok! Beléd ültettem az ÉN Saját Szellememet, hogy meg tudd különböztetni a jót a rossztól. A bűn fekete, nem szürke, a szentség fehér és nem valami más szín. Néhányan meg fogják engedni, hogy sátán ezt elvegye és faji vonatkozásokra használja fel. Állítsd meg most! Tudod m miről beszélek! Csak a piros tudja lemosni ezt a bűnt az elmédről, és a Kálváriában elfolyt YAHUSHUA ha MASHIACH Vére. Én most figyelmeztetek és annak az oka, hogy a jelenlétem nem ugyanúgy érzékelhető, mint azelőtt, mert szomorú vagyok. Én sírok azért, amit meg kell majd tennem nemsokára.

Hallgattak erre a Prófétára, akit most Én használok, amikor figyelmeztettem jó időben, hogy Kína meg fogja kóstolni az ÉN haragomat a földrengéseken keresztül, a legnagyobb még nem történt meg, de úton van. Olyan sok Gyermekemet megölték, és megkínozták és bebörtönözték, az ÉN Gyermekeimet, az ÉN Hírvivőimet. Ezért, a kormány fizetni fog és az ország szét lesz szakítva földrengésekkel, ahogyan ők azt keresték, hogyan választhatják szét az ÉN Embereimet és hogyan fordíthatnák el őket Tőlem, annak félelmével, hogy nyíltan dicsőítsék az Istent, akik egyszer szolgáltak és most félnek nyíltan szolgálni. Ahogyan ők felosztották az ÉN Embereimet, így ÉN is fel fogom osztani az ő földjüket.

Megvédem azokat, akik az ENYÉMEK, mert ÉN tudom, hogy kik az ENYÉMEK. Megráztam a börtön ajtókat, mint a régi időkben, hogy a rabok akik hirdették az igét, ez volt az egyetlen bűnük, s most szabadok. Felséges módon érkezem és ebben az évben, a helyi hír csatornák nem ismerik el a pusztítást és a már kiállított haragomat erre az évre. El fogom kezdeni demonstrálni olyan módokon, melyek által már nem lesznek többé képesek arra, hogy figyelmen kívül hagyják. Az anya természetet hibáztatják. Egyetlen egy Teremtő van és ÉN vagyok minden teremtmény Atyja. „VAGYOK AKI VAGYOK!” Nincs más! Nem osztozom az ÉN dicsőségemen senkivel, különösen nem az anyatermészettel! Előre küldtem a figyelmeztetéseimet televízió csatornákon, igen, a kőszikla felsírt, de figyelnek, milyen kevesen, ó milyen kevesen. Ne hidd, hogy engem boldoggá tesz az, amit most meg kell tennem, mert nem, de muszáj, mert a gyermekek most azt gondolják, hogy a szülő fölé kerekedtek.

Vulkánok láncai fognak feltörni egyszerre, az lesz az ÉN vörös forró lávám, ami feltör és az ÉN haragomat szimbolizálja. Milyen kevesen próbálnak meg Szentek lenni manapság. Úgy gondolják, hogy majd rákacsintok a bűnre. Ha csak bűnbocsánatot kérnének. Ha csak rádöbbennének arra, ÉN olyan Isten vagyok, aki nem változik. Ugyanaz vagyok tegnap, ma és mindörökké. Neked kell megváltoznod, nem a hatalmas „VAGYOK”-nak. VAGYOK AKI VAGYOK és nem kérek bocsánatot semmiért amit teszek. Senkinek nem kell választ adnom. A hatalmas YAHUVEH mérges és még az ÉN Fiam, akit Megváltóként adtam neked, sem enyhítheti már túl sokáig az ÉN haragom. Éppen a haragom egy részének kiszellőztetésén vagyok, vigyázz mindenki aki kigúnyolt ENGEM, és YAHUSHUA szavát, és elhallgatta azokat, akik fel vannak kenve az ÉN hírvivőimnek. Kihasznált, megkínzott és bebörtönzött az emberiség börtöneiben. Mérges vagyok! Figyelmeztettem Szodomát és Gomorát, és most téged is figyelmeztetlek még egyszer. Ez a világ, a modern napok Babilóniája, ez a világ. Én vagyok a Teremtő, aki Szentséget követel; Én helyeztem bele minden emberbe a szentség iránt való és a Teremtővel való kapcsolat vágyát.

Én nemcsak a vulkánokat fogom megbízni azzal, hogy kitörjenek, de a földet is meg fogom rázni, mint ahogyan a szülő is megrázza az engedetlen gyermeket. Nem csak egy részét fogom a földnek megrázni egy időben, de több szekcióját is egyszerre. Előre bocsájtom az ÉN lábaimat, hogy megtapossák a talajt dühömben. Mert az Én haragom hatalmas a lázadók iránt, akik megrázták az ökleiket az ÉN arcomba, és azt mondták, hogy nem engedelmeskednek egy könyvnek és szabályoknak, amik több ezer éve lettek leírva. Azoknak akik az ÉN Nevemet káromkodásra használják. Azoknak akik kigúnyolják az ÉN Fiam Vérét, ami értük folyt el a Kálváriában. Előre fogom bocsájtani a hurrikánokat, hogy demonstráljam a könnyeimet melyeket a bűnbocsánatot nem kérő gyermekeim miatt ejtettem, és azok miatt, akiket megteremtettem és az ÉN Gyermekeimnek kellett volna, hogy legyenek, de nem fogadtak el ENGEM, mint ATYÁT. Azok, akik a szentségtelenség felé fordultak, és meg sem próbáltak az ÉN kedvemben járni vagy ENGEM keresni. Árvizek jönnek majd, és elborítják majd és mind egyszerre borítják majd a föld különböző részeit. A Könnyeimet szimbolizálják majd, mert olyan sokaknak jut a Pokol a Menny helyett. Azok, akik sátánt választják YAHUSHUA helyett! Küldöm a tornádóimat és az ÉN öklöm lesz az, mi előreszalasztja a repülő szelet. Demonstrálni fogom nem csak egy helyen, amikor látni fogod, hogy mennyien jönnek majd össze, tudni fogod, hogy ÉN beszélek és Mérges vagyok és az ÉN haragom, nem enyhíthető egykönnyen.

Mindig is voltak földrengések, árvizek, tornádók, hurrikánok itt és ott, de amikor egy láncreakcióban fogod őket látni, többet is egy időben, akkor tudni fogod, hogy ez az az idő, amire figyelmeztettelek. MOST KÉRJ BŰNBOCSÁNATOT, mielőtt túl késő! Eddig visszatartottam az ÉN haragomat, már elég régóta! Az ÉN Fiam szerelmére és az Ő imáiért, melyeket érted mondd, és az emberekért fogtam vissza az ÉN dühömet. De sátán kigúnyol és kicsúfol ENGEM, mert nem büntettelek meg téged. Az ÉN saját teremtményemet használja fel arra, hogy kigúnyoljon és kicsúfoljon ENGEM. A szájakat, melyeket teremtettem! A szájakat, melyeket egyszer felkentem. Igen, még az ÉN saját gyülekezeteimben is ki vagyok csúfolva, ahogyan a Szentírás ki van csavarva és át van alakítva az emberek képére. Nem a Szent Isten képére Tanítják, hogy a homoszexualitás TŐLEM való, és, hogy az nem bűn. Hogy az YAHUVEH hibája, mert az egy születési rendellenesség.

Hazug és megtévesztő szellemek lépnek elő azokból, akik felvették az istenség formáját, de belül semmilyen istenség nincsen bennük. Én személyesen fogok ezekkel a gonosz pásztorokkal bánni, olyan módon, hogy megmutathassam az embereknek, hogy Én nem az az Isten vagyok, akit ki lehet gúnyolni. Nem olyan Isten vagyok, aki könnyen haragra gerjed. Keményen fogok velük bánni és majd meglátod, amikor holtan esnek össze a pulpitusaik mögött, azok, akik bátorítják az efféle dolgokat és az abortuszt. Ismertelek mindnyájatokat mielőtt az édesanyátok méhébe kerültetek. Én teremtettem és alakítottam é terveztem meg, milyennek akartam az életeteket. Ez a te választásod, hogy azzá válsz e, akinek Én akartalak.

Ne hibáztass ENGEM, mert csak a legjobbat akarom neked. Azoknak is, akik szenvedtetek, és olyan életet éltetek, ami nem tűnik áldottnak, az ÉN dicsőségemre fogom használni és eddig is használtam, mert a te szenvedéseid által Megdicsőítettél engem, hogy mindenki láthassa, hogy te még mindig áldasz, szolgálsz és dicsőítesz ENGEM. Az ÉN kenetem, az életetekben ömlik szét, még hatalmasabban azokénál, akiknek az életben kevesebb problémájuk akadt. A te életedben nem voltak olyan áldások kínálva, mint másokéban, de ez nem azért van mert nem szeretlek úgy, mint másokat, ez azért van, mert YAHUSHUA erre a földre lett letéve, hogy szenvedjen másokért, így érted is, és hatalmas lesz annak a jutalma, akik a végletekig hűséges marad.

Néhányan a Gyermekeim közül, keserűvé lettek, mert látják a hitetleneket, ahogyan ők soha nem borulnak le a térdükre, vagy adnak egy hála imát NEKEM, és az ÉN Gyermekeim azt kérdezik, miféle Isten ez? Azt mondom neked, hogy ne legyél irigy a gazdagra, aki nem fogad el engem, vagy gonosz. Úgy tűnik, hogy mindene meg van minden áldás az életükben, de ez lesz az összes áldás mit valaha kapni fognak, és aztán következik az örök kárhozat, és örök Pokol és kínzás. Feladták a Mennyei örökkévalóságot, holmi néhány évért a földön, ahol mindenféle bűnben részt vesznek, különösen abban a bűnben, hogy úgy gondolják, nekik nincsen szükségük egy Megváltóra.

Te, a másik oldalon, neked hűnek kell maradnod, hogy meglásd a Mennyet és erre a kis időre, amit itt a földön töltesz, megismered mi az, hogy szenvedés, gyűlölet és kihasználás, de ne keseredj el, ne fordulj el Tőlem. Fordul felém inkább. Nézd milyen szerető Atya vagyok Én. Figyelmeztettelek, így amikor ezek a dolgok bekövetkeznek a földön, már előre tudtál róluk, így tudsz BŰNBOCSÁNATOT KÉRNI és figyelmeztetni másokat, mielőtt a haragomat lecsillapítom. Azért küldöm az ÉN Prófétáimat, hogy figyelmeztessenek, mielőtt elhangzik a végítélet. De te, aki hűségesen szeretsz és szolgálsz ENGEM és megmosakszol YAHUSHUA ha MASHIACH Vérében, Szent maradsz az ÉN szemem előtt, semmitől sem kell félned ezalatt az idő alatt. Nem fog váratlanul érni.

Meg fogom védeni mindazt, ami az ENYÉM, és tudom, hogy mi az ENYÉM. Ismerem mindegyikőtök szívét, és a kezeimben tartom a lelketeket, mert Nekem adtátok az életeteket és lelketeket, amikor elfogadtátok YAHUSHUA-t Mestereteknek és Megváltótoknak. Élő áldozatként mutattátok be a testeteket az ÉN dicsőségemre. Nem vagyok mérges rád, Szeretlek és Hajlékot adok és megvédelek majd. Igen, akkor is, amikor látod majd, a világot megremegni az ÉN haragom által, Hozzám kiálts. Ott leszek, hogy megvigasztaljalak.

Az oka annak, hogy most sokan nem érzitek a Jelenlétemet, semmi köze hozzátok. Igen, még annak is, akit arra használok most, hogy ezeket neked elmondja, nem tudja, hogy mi lesz a következő szó amit leír, vannak nehézségei a Jelenlétem érzékelésével kapcsolatban, mióta utoljára használtam őt, hogy figyelmeztesse az embereket. Most ezt a nem mindennapi kenetet adtam, hogy felkeltsem az ÉN Embereim figyelmét, hogy neki nincs más módja arra, hogy beszéljen hozzád, mert szét vagytok szórva világ minden táján. Az ÉN Prófétáim és hírvivőim hallani fogják, és van spirituális fülük és szemük, és bátor szájuk, hogy figyelmeztessék azokat, akik nem figyelnek.

Újra elmondom nektek ÉN Prófétáim és Gyermekeim, ne csüggedjetek és gondoljátok azt, hogy elhagytalak, amikor nem érzel ENGEM többé magad mellett. Nem mentem sehova, még mindig itt vagyok; Csak csendben vagyok, mert vihar előtt csend van. Elhalkulok, mielőtt elveszíteném a türelmemet, mert ÉN próbálom visszatartani a haragomat, de Noé árvize óta egyre csak növekszik és újra csak szomorkodom, amikor látom, hogy mindazt amit tetten, még az Egyetlen Fiam is odaadtam, mint áldozat. Ábrahámnak is volt egy másik áldozata; Odaadtam a Fiamat, a te Megmentődnek. Milyen kevesen fogadják majd ŐT el. MÉRGES vagyok! Odaadtam az Ő Testét, hogy meggyógyulhass. Milyen kevesen fogják elhinni, hogy van gyógyulás az ostorok (sebei) által, melyek az Ő Testét érték. Odaadtam az Ő Vérét, hogy megbocsátást nyerhess. Milyen kevesen fogják elfogadni, az ajándékot Kálváriából. Odaadtam az Ő életét, hogy megmenekülhess. Ó, ezért érzed az ÉN jelenlétem elvesztését. Még soha nem voltál olyan mérges a gyerekeidre, hogy nem volt óhajod megszólalni, a saját haragodtól való félelemed miatt? Soha nem voltál még annyira szomorú, hogy csak csendben akartál maradni, vagy olyan mérges hogy csak csendben szerettél volna lenni. Nem merni enyhíteni a haragodat, attól félve, hogy mi történne. Én most ott tartok!

Nem vagyok mérges azokra, akik hiányolják az ÉN jelenlétemet. Mérges vagyok azokra, akik még csak észre sem veszik, hogy csendben vagyok, és az ÉN jelenlétemet nem hiányolják. Mert ti akik érzitek, hogy az ÉN jelenlétem hiányzik, és ez elszomorít benneteket, és bűnbocsánatot kértek és azon tűnődtök, hogy mi rosszat tettetek, most az ÉN szolgálóleányomból szólok és mondom nektek, hogy mindenféle jó dolgot megtettetek, ezért veszitek észre az ÉN csendességemet, és nem érzitek az ÉN jelenlétemet. Nem azokhoz beszélek, akik a bűnben vannak, és soha nem ismertek ENGEM vagy hiányoltak ENGEM alapból. Tudjátok, hogy kihez szólok. Csak az ÉN Gyermekeim fogják megérteni. Mert azok, akik a Gyermekeimmé váltatok, de langyossá lettetek, gyertek vissza most, ÉN könyörgöm nektek. Hiányoljatok és várjátok, hogy hallhassátok az ÉN hangomat újra. Én soha nem mentem el, ti igen.

Kérjetek bűnbocsánatot azért, hogy tévedéseket tanítotok. Kérjetek bűnbocsánatot azért, mert azt tanítjátok, hogy a bűn nem szentségtelenség és nincs olyan, hogy bűn, mert a csupa szív YAHUVEH meg fog bocsátani, mindegy, hogy mit csinálsz. Nincs szükség bűnbocsánatot kérni, vagy elfordulni a bűntől. Nem látjátok, hogy az a gonosz hazugsága. A gonosz azt mondja „ Nincs szükséged Megmentőre”, az én ajándékomra, az ÉN Szeretett Fiamra, YAHUSHUA-mra. Nem látjátok? Ahogyan szomorkodom, arra az árra gondolok, amit az ÉN Szeretett Fiam YAHUSHUA fizetett értetek. Ha azt mondjátok, hogy nincs olyan, hogy bűn, és minden elfogadott ÉN általam, mivel én Isten vagyok akit nem érdekel többé, hogy kivel vagy mivel alszol.

Milyen ártatlan vér öntetett ki? Még a meg nem születetteké is, mert az nem bűn, hogy addig öljük meg őket, amíg nem látjuk őket. Még akkor is, mikor láthatjuk őket, ameddig azért ölnek ártatlan babákat, hogy megmentsenek más életeket, ó nos, ők is hasznosan valamire. Ez gyilkosság és ez bűn! Pásztorok, felelni fogtok ezért NEKEM személyesen. Mert azt mondjátok, hogy NEKEM dolgoztok, de csak ÉN ellenem tettetek. A homoszexualitás BŰN! Az abortusz BŰN! A gyilkosság BŰN! A lázadás BŰN! A boszorkányság BŰN! Tudjátok ti, hogy mi az a BŰN! Olvassátok a 10 Parancsolatot! Pásztorok, Apostolok, Próféták, Tanárok, Evangelisták, menjetek vissza azt prédikálni, hogy a bűn, az bűn. Csak a bűnbocsánatot kérő bűnös nyer megbocsátást.

Nincs többé olyan, hogy becsukjuk a szemünket, mert nem akarunk megszégyeníteni senkit, így fel tudják emelni a kezeiket és elfogadni, hogy YAHUSHUA ha MASHIACH az ő megmentőjük. El tudjátok ti képzelni, hogy ez mennyire feldühített ENGEM? Mióta forrása az a megszégyenülésnek, hogy YAHUSHUA-hoz fordultok a bűneitek megbocsátásáért. Nincs megváltás anélkül, hogy megvallanád a bűneidet másoknak. Vallomás megváltásba megy át. Elmondom nektek, ha vallatok meg ENGEM az emberek előtt, YAHUSHUA nem fog megvallani titeket ÉN, az Atya előtt. Az ÉN saját Gyermekeim, az ÉN saját evangelistáim, prófétáim, pásztoraim, tanáraim, apostolaim mind megtették ezt.

Ó a fájdalom. A szomorúság, amit emiatt el kell viselnem. Meddig gondolod, hogy megváltva maradnak azok az emberek, akik túlságosan szégyenlik, hogy felállnak és megvallják, hogy szükségük volt egy megváltóra? Azonnal, az ellenség, el fogja lopni azt a kicsike magocskát, ami el lett ültetve. Azok akik ezt csináltátok, KÉRJETEK BŰNBOCSÁNATOT! Nyíltan vállaljátok fel, hogy nem csináltok ilyet többé! Mert felelni fogtok azokért a lelkekért, akik meg lehettek volna mentve. Azok, akik ÉN belőlem a megtévesztés Istenét hozták ki, ahogyan ti mondjátok, ők felemelhetik a kezüket titokban és azt mondhatják YAHUSHUA gyere a szívembe, a nélkül, hogy először megtanítanátok nekik, hogy sírniuk és bűnbocsánatot kell kérniük az ő bűneikért, és elfordulni azoktól a bűnöktől. Bele kell egyezniük, hogy YAHUSHUA-t teszik az első helyre az életükben és a szentséget követik, nem a szentségtelenséget. Személyesen NEKEM fogtok felelni azért is, és azokért, akik azt gondolták, hogy egyszer megváltva, örökre megváltva, most már csinálhatunk bármit, mert a bűneink le vannak fedve. Nem tanítottátok meg nekik, „miért mondod azt, hogy szeretsz ENGEM, ha nem engedelmeskedsz NEKEM?”

Azok, akik a trükkök szellemét használtátok, hogy rávegyétek az embereket arra, hogy felemeljék a kezüket, mialatt mindenki szeme csukva volt, csak azért, hogy felmenjenek és álljanak az emberek előtt, azután elhitettétek velük, hogy ezt titokban is megtehetik. Megmutattátok nekik, hogy YAHUVEH a megtévesztés és a trükközés Istene. ÉN NEM VAGYOK AZ! Mert ezért fizetni fogtok, ha nem KÉRTEK BŰNBOCSÁNATOT! Igen, mielőtt a föld megremeg, ÉN most is megrázom és szétválasztom az istentelent és az istenfélőt, aminek az ÉN Gyülekezeteimben, az ÉN Templomaimban kell lennie. Most a gyülekező helyekről beszélek. Mert az igaz gyülekezetek és templomok az ÉN Embereim.

De a templom épületekben látni fogjátok, hogy mi történik azokkal, akik megtévesztették az ÉN bárányaimat. Vagy azokkal, akik bárányok akartak lenni, de kecskévé váltak, mert a gonosz pásztor egy farkas, aki az ÉN bárányaim közé volt küldve, hogy elpusztítsa őket, tudás és a megkülönböztetés bölcsességének hiányában. MÉRGES VAGYOK! A templom épületekben már láthattad a kezdődő szétválást. Felfedem az ellenséget a saját táborotokon belül. Vigyázz, állj meg, figyelj, és hallgass a RUACH ha KODESH hangjára. Még egyszer mondom, hívjatok ENGEM és mondjátok, hogy „hiányolom a jelenléted”, mert azok ők, akik régebben már érezték az ÉN jelenlétemet, és hallották az ÉN hangomat naponta, és most észrevették az ÉN hallgatásom.

De nem fogok mindig csendben maradni ÉN kedveseim, csak egy rövid időre fogod érezni az ÉN szomorúságomat, és nem mehetsz az érzéseid után, mert az a húst szolgálja. Hited által kell menned, mert az a Szellemtől van. Ezen a napon, úgy választottam, hogy ezen szolgálólányon keresztül szólok, ne vitatkozzatok magatok között és kérdezzétek, hogy miért szólna hozzánk YAHUVEH egy nőn keresztül vagy kenné fel az ő kezeit. Most ezzel hagylak benneteket, ÉN választom ki, hogy kit használok, és egy embernek sem felelek. És ha ÉN csak az ő száját kentem fel, mint ahogyan eddig is, és nem kentem volna fel a kezeit a billentyűzeten, hallhattál volna ENGEM elbeszélni, ezt az üzenetet rajta keresztül a mai napon? Megválaszoltad a saját kérdésedet.

Most kérlek, figyelmeztesd az embereket, bár hasonlóképpen Noé idejéhez, a legtöbben nem fognak rád figyelni. Mégis, ne legen vér a kezeden, mint ahogyan Ezékiel 3 mondja, Ne hagyd, hogy a vér a te kezeden száradjon. FIGYELMEZTESD AZ EMBEREKET! Még mindig maradt egy kis idő, az ÉN Fiamért megkegyelmeztem az embereken, de a bosszú és ítélet ideje gyorsan közeleg. Figyelmeztesd őket, és keress ENGEM, amíg megtalálható vagyok. Jegyezd meg ezt az időpontot és figyeld meg közelebbről a világ eseményeit. 1997. 05. 02. Megtiltottam az ÉN szolgálólányomnak, Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu]-nak, hogy megváltoztasson akár egy szót is, melyeket szóltam. Pedig tisztában van vele, hogy nem mindenkinek fog tetszeni, amit elmondtam.

Újra, figyelmeztetem azokat, akik az ÉN ellenségeim, de úgy tesznek, mintha az ÉN barátaim lennének, Júdások vigyázzatok, mert amikor bántani akarjátok ezt a hírnököt, azt károsítjátok meg, aki őt teremtette és felkente őt. Ti lesztek az elsők, akik megérzitek majd az ÉN haragomat és meg fogjátok tapasztalni az ÉN jelenlétemet olyan módokon, melyeket inkább ne ismertetek volna. MÉRGES VAGYOK, és azok akik könyörögtetek NEKEM, hogy szóljak hozzátok, meghallottátok a szeretet, a megnyugtatás, a bánat és az intenzív harag hangját. Hallottátok a hatalmas YAHUVEH „ÉN VAGYOK” hangját a mai napon, ezen a törött agyag edényen keresztül. Imádkozz azokért, akiknek a szívét megpróbáltad elérni, és mégis eltoltak ENGEM maguktól. Imádkozz, hogy még ma bűnbocsánatot kérjenek, mert holnap talán már túl késő lesz.

Átadva Próféta Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)-nak 1997. 05. 02-án

* * * * * * *

Noel testvér, épp most olvastam ezt fel az én lázadó tinédzser fiamnak, és azt mondta, hogy mindig is lesznek olyan emberek a világ minden táján, akik azért fognak imádkozni és YAHUVEH-hez imádkozni, hogy megtudják, hogy amit írtam, az valóban YAHUVEH-től való. Valóban YAHUVEH az Atya volt e az, a RUACH ha KODESH kenete alatt, aki beszélt belőlem? Ez tesztelve lesz és meg lesz erősítve más próféták, pásztorok, apostolok, tanárok, evangelisták által is. Mielőtt megerősítették volna számomra a többi ez évben YAHUVEH-től kapott próféciát, most megkérdezlek téged fiam, a szó ami belőlem előjött, valóban YAHUVEH hangja volt? És a legjobb megerősítés számomra az volt, amikor a fiam azt mondta nekem, „Yeah”.

Áldjuk YAHUSHUA-t! Mondtam neki, hogy van még számára remény. Mert még egy lázadó fiatal is meghallhatja YAHUVEH hangját. Ez volt az eddigi legnagyszerűbb teszt, és nincs kétségem afelől, hogy YAHUVEH maga diktálta le ezeket a szavakat nekem a mai napon. Kérlek, másoljátok le ezt és küldjétek el mindenkinek, akinek a RUACH ha KODESH szeretné. Osszátok meg a gyülekezeteitekben, még akkor is, ha nem fognak figyelni.

Lásd „Bizonyíték a Próféciák Mögött” a földrengésekkel kapcsolatban és a különös és romboló időjárásról, mely most történik.

* * * * * * *