MIKSI KÄYTÄMME YAHUVEH:in (Jumala), YAHUSHUA:n (Jeesus) ja SHKHINYAH:in LOISTOn (Pyhä Henki) PYHIÄ NIMIÄ

Lisätty 2. lokakuuta, 2007

2 viime vuoden aikana olemme vastaanottaneet profeetallisia sanoja, että antikristus tulee käyttämään nimeä Jeesus Kristus Suuressa Ahdingossa. Kun antikristus on paljastettu ja käyttää nimeä Jeesus, YAHUVEH EI tule kuulemaan yhtään rukousta sanottuna Jeesuksen nimessä. Kuinka Hän voisi kun antikristus käyttää tätä nimeä ja pettää miljoonia. On käytettävä YAHUVEH:in (Jumala), YAHUSHUA:n (Jeesus) ja SHKHINYAH:in LOISTOn (Pyhä Henki) PYHIÄ nimiä Suuressa Ahdingossa tai rukouksiasi Ei kuulla.

TEIDÄN ON LUETTAVA NÄMÄ PROFETIAT KOSKIEN NIMEÄ JEESUS


Profetia 77 KATSO, MINÄ YAHUVEH LÄHETÄN TEIDÄT MATKAAN UUDELLA VILLITULEN VOITELULLA

Profetia 83 MINÄ, YAHUVEH SANON: "VALMISTAUTUKAA, LOPPU ON LÄHELLÄ!"l


Profetia 84 VAROKAA ILLUUSIOTA!

Profetia 89 RUACH HA KODESHIN salaisuuksia

Profetia 90 paljastaa RUACH HA KODESH:in /Pyhän Hengen nimen


Profetia 90 MIKÄ ON RUACH HA KODESH:in nimi?


Nämä Elisabethin tekemät kommentit lisättiin 21.helmikuuta, 2003


Haluan sanoa jotain ja tehdä sen selväksi. Minut kastettiin Jeesuksen Kristuksen nimeen ja minusta heitettiin pois pahoja henkiä Jeesuksen Kristuksen nimeen ja massoittain ihmispaljouksia on parannettu JEESUKSEN KRISTUKSEN nimeen, sieluja on pelastettu JEESUKSEN KRISTUKSEN nimeen. Profeetta Veronica, veli Joen vaimo, käytti myös nimeä JEESUS KRISTUS. Me, Kristuksen ruumiina olemme oppineet tämän nimen Kuningas James’in Raamatusta, mutta jos olisimme opiskelleet hepreankielistä tai arameankielistä Uutta Testamenttia, nimi olisi ollut YAHUSHUA tai YAHSHUA.


Olemme tilivelvollisia vain siitä, mitä tiedämme. Kun opin, että YAHUSHUA on pyhä hepreankielinen nimi, tästä hetkestä eteenpäin olin tilivelvollinen käyttämään sitä. Nimeni on Elisabeth Sherrie, mutta monta vuotta käytin keskimmäistä nimeäni Sherrie, jopa ministeriössä. Vasta muutamina viime vuosina YAHUVEH antoi minulle käskyn käyttää ensimmäistä synnyinnimeäni Elisabeth, koska voitelu olisi voimakkaampi tuossa nimessä jos tottelisin Häntä, enkä enää käyttäisi tuttua nimeä, jota olin käyttänyt monen vuoden ajan. Tämä ei tarkoita, ettenkö olisi sama henkilö. YAHUSHUA ja JEESUS KRISTUS ovat sama henkilö, sama Pelastaja, sama JUMALA, sama YAHUVEH:in Poika. Näinä lopun aikoina tarvitsemme vain lisää voiteluvoimaa ja Hänen pyhässä hepreankielisessä nimessä rukoilemisessa on enemmän voitelevaa voimaa. En muista tiedä, mutta minä haluan enemmän voitelua, en vähemmän.


Jotkut kutsuvat YAHUVEH:ia nimellä JEHOVA. Kun rukoilette, Taivaallinen Isämme, kuten Pelastajammekin, tietävät, kenelle puhutte. Olkaa hyvät, älkää käsittäkö väärin. Minulla meni aikaa totuttautua nimeen YAHUSHUA. Myös, olen ollut pelastunut 27 vuotta ja minut esiteltiin Pelastajalleni Hänen nimen ollen JEESUS KRISTUS. Kutsuttepa Häntä nimellä JEESUS tai YAHUSHUA, pääasia on, että kutsutte Häntä ainoana nimenä, joka on esirukoilija taivaallisen Isämme, YAHUVEH:in edessä. Kuljemme loistosta loistoon ja ilmestyksestä ilmestykseen PYHÄN HENGEN voitelussa. Jotkut ihmiset eivät halua oppia mitään uusia ilmestyksiä PYHÄLTÄ HENGELTÄ, jota kutsutaan myös RUACH HA KODESH:iksi hepreaksi. He tuntevat olonsa mukavammaksi juodessaan maitoa. Mutta minua käsketään opettamaan myös heille, jotka haluavat syödä Sanan Lihaa. Olen pahoillani jos loukkasin jotakuta. Ehkä oli liian aikaista aamulla ja en selittänyt tarpeeksi hyvin, miksi käytän YAHUSHUA:n pyhää nimeä enemmän kuin kreikankielistä JEESUKSEN KRISTUKSEN nimeä.


Minulle on annettu käsky kutsua JEESUSTA Hänen heprean- ja arameankielisellä nimellä YAHUSHUA. Hän on sama YAHUVEH:in Poika ja ainoa nimi, jonka turvin pääsette taivaaseen, sanottepa JEESUS tai YAHUSHUA. Miksei joku haluaisi käyttää pyhää nimeä YAHUSHUA «Jeesuksen Kristuksen» sijaan heidän opittuaan tämän totuuden?

Apostoli Elisabeth Elijah

------------------------------------------------------------------------------YAHUVEH:in ja YAHUSHUA:n pyhät nimet


Huomatkaa, että Joosua=Yoshua tai Yahushua, koska heprean kielessä ei ole «J» sointua. Kirjain «J» on ainoastaan noin 500 vuotta vanha eikä sitä löydy edes alkuperäisessä Kuningas James’in vuodelta 1611 peräsin olevasta versiosta. YAHUSHUA Messias ei ole Kaikkivaltias YAHUVEH.


Nykypäivän kristityt uskovat, että YAHUSHUA Messias oli ennalta olemassa muodossa tai toisessa. Jotkut sanovat, että Hän oli Melchizedek, toiset sanovat, että Hän oli «Herran sotajoukon päällikkö» (Joosuan kirja 5:14), eräät sanovat, että Hän oli arkkienkeli Mikael, jotkut sanovat, että Hän oli «YAHUVEH:in enkeli». Luultavasti vääristynein kanta on, että YAHUSHUA oli Vanhan Testamentin «YAHUVEH» (HERRA). Tämä tutkielma on kirjoitettu siinä tarkoituksessa, että kaikki, jotka sen lukevat, ymmärtävät vihdoin, että YAHUVEH on taivaiden ja maan Kaikkivaltias Luoja ja että YAHUSHUA Messias on Hänen Poikansa, kuten on kirjoitettu.

Jostain syystä ihmiset tuntevat, että heidän täytyy liioitella Pelastajaa Kaikkivaltiaan asemaan kun, itse asiassa, kirjoituksista selviää, että Isä on suurin kaikista ja «Messiaan pää» (1. kirje korinttolaisille 11:3). Ajatelkaa YAHUSHUA:n omia sanoja evankeliumissa Johanneksen mukaan 14:28 «…sillä Isäni on suurempi kuin Minä.» ev. Joh. mukaan 10:29: «Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu» ja ev. Joh. mukaan 13:16: «Totisesti, totisesti, ei palvelija ole herraansa (YAHUVEH) suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi, eikä Hän, joka on lähetetty (YAHUSHUA) ole suurempi kuin Hän, joka lähetti Hänet (YAHUVEH).« Nämä säkeet opettavat meille YAHUSHUA:n näkökannan suhteestaan Isäänsä. Huomatkaa, ettei Hän väittänyt olevansa Isänsä vaan sen sijaan, teki selvän eron heidän kahden välillä.Kuka on YAHUSHUA:n Isä?


Ketä kirjoitukset sanovat Isäksi? Jesajan kirja 63:16 sanoo; «Olethan Sinä meidän Isämme, ei Abraham meistä mitään tiedä eikä Israel meitä tunne: Sinä, Oi YAHUVEH olet Isämme, Pelastajamme, se on Sinun nimesi.» YAHUVEH on Isä. Kuitenkin, jotkut saattaisivat väittää, että tämä kirjoitus sanoo, että YAHUVEH on Israelin Isä, ei YAHUSHUA:n. Tässä tapauksessa meidän täytyy huomata kaksi muuta säettä. Ensimmäinen on kirje heprealaisille 1:5: «Sillä ei YAHUVEH ole yhdellekään enkelille milloinkaan sanonut: -Sinä olet MINUN Poikani, tänä päivänä MINÄ Sinut synnytin. Ei myöskään näin: -MINÄ olen oleva Hänen Isänsä ja Hän on oleva MINUN Poikani.» Kuka sanoi nämä asiat? Kaikki olisivat yhtä mieltä, että YAHUSHUA:n Isä sanoi ne, sillä Hän viittaa YAHUSHUA:aan Poikanaan. Kirjeessä heprealaisille 1:5 on suora lainaus Psalmista 2:7: «Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: -Sinä olet MINUN Poikani, tänä päivänä MINÄ Sinut synnytin.» Ensimmäinen «MINÄ» viittaa tässä YAHUSHUA:an puhumassa profetian kautta, jossa Hän julistaa, että YAHUVEH on hänen Isänsä.

Näimme myös aiemmin, että YAHUSHUA sanoi, «Isäni on suurempi kuin Minä». Todellisuudessa, Hän sanoi myös: «YAHUVEH on suurempi kuin Minä» näin ollen opettaen meitä, ettei Hän ole YAHUVEH. Kenen tahansa, joka uskoo, että YAHUSHUA on YAHUVEH, täytyy myös uskoa, että YAHUSHUA on Taivaallinen Isä. Se on vielä absurdimpaa ja vaikeampaa todistaa kirjoitusten valossa.Isän Nimi


1. Mooseksen kirjassa 23:13 meitä käsketään olemaan mainitsematta muiden jumalien nimiä; kuitenkin, johtuen siitä, mitä nykypäivän Raamatun kääntäjät ovat tehneet Raamatuillemme, suurin osa ihmisistä mainitsee Jumalan nimeä harvoin, jos koskaan. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottama suomennos (Suomen Pipliaseura) pyhästä Raamatusta tulkitsee kolmannen käskyn seuraavasti:


Älä käytä väärin Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin Hänen nimeään.


Kuitenkaan, näin Jumalan Pyhä Henki ei tarkoittanut sitä tulla kirjoitetuksi. Inspiroitu kolmas käsky kuuluu:


«Älä turhaan käytä YAHUVEH:in, Jumalasi nimeä, sillä YAHUVEH ei pidä syyttömänä häntä, joka käyttää Hänen nimeään turhaan.»


Nimen käyttäminen turhaan


YAHUVEH:in neljä tavua (lausutaan JAHUVE) olivat Jumalan Pyhän Hengen inspiroimia ilmenemään Vanhassa Testamentissa yli 6800 kertaa. Miksi niitä sitten ei löydy yleisissä suomen- tai englanninkielisissä versioissa paitsi kun se ilmenee lyhennetyssä muodossa sanan «halleluja» -lopussa?

Suomen- ja englanninkieliset kääntäjät omassa tahdossaan korvasivat Jumalan nimen jollain aivan erilaisella. Mikä röyhkeys! Sitä, minkä Jumala on inspiroinut, yhdelläkään kääntäjällä ei ole oikeutta muuttaa tai vaihtaa, kuinka hyvältä käännös kuulostaakaan. Kuningas Salomon huudahti:


«…mikä on Hänen (Jumalan) nimi, ja mikä on Hänen Poikansa nimi, osaatko kertoa? Jokainen Jumalan sana on puhdas………..Hänen sanoihinsa älä mitään lisää -Hän vaatii sinut tilille ja petoksesi tulee julki.» (Sananlaskujen kirja 30:6)


Kuitenkin, juuri tämän suurin osa kääntäjistä teki. He ottivat pois ja lisäsivät Jumalan sanaan korvaamalla Hänen henkilökohtaisen nimensä YAHUVEH sanoilla HERRA ja JUMALA tai sekamuodolla Jehova.


Muuttaessaan tekstiä, suomen- ja englanninkieliset kääntäjät itse asiassa rikkoivat kolmatta käskyä, koska he käyttivät nimeä turhaan. Sana turha, kuten kolmannessa käskyssä sanotaan, on käännetty heprean sanasta «shav» (strong #7723). William Gesenius määrittelee sen osittain «tyhjyytenä, mitättömyytenä, turhuutena, arvottomuutena». Se on sama sana, jota Mooses käytti yhdeksännessä ,väärin käännetyssä käskyssä


Älä todista väärin toista ihmistä vastaan (5. Mooseksen kirja 5:20)


Toisin sanoen, meidän ei tule käyttää Jumalan nimeä väärin tai todistaa väärin korvaamalla sitä harhaanjohtavilla titteleillä tai epäinspiroituneilla korvaavilla nimillä.


On julistettu, että kolmannella käskyllä ei ole mitään tekemistä Jumalan nimen kanssa vaan enemmänkin Hänen nimensä auktoriteetin kanssa. Auktoriteetti on luontaista kolmannelle käskylle, kuitenkin, on mahdotonta jättää pois Jumalan henkilökohtaista nimeä tästä käskystä. Esimerkiksi, roomalaisen sotilaan auktoriteetti oli Keisarin nimessä, jos hän olisi esittänyt itsensä Nebukadnessarin nimessä, hänen auktoriteettinsa olisi mitätöity. Miettikää seuraavaa korostusta, jonka Jumala itse asettaa nimelleen:


Ja YAHUVEH sanoi Moosekselle: Sinun tulee sanoa israelilaisille: -YAHUVEH, Herra, teidän isienne Jumala Abrahamin, Iisakin, ja Jaakobin Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva Minun nimeni ikuisesti ja sillä nimellä Minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen.« (2. Mooseksen kirja 3:15)


Seurauksena tästä, meitä on velvoitettu tietämään, muistamaan, ja viettämään muistoa Hänen nimensä vuoksi. Kuitenkin, suurin osa nykypäivän kääntäjistä on tehnyt juuri päinvastoin ja lähes pyyhkinyt Jumalan pyhän nimen Hänen ihmistensä muistista.Tyhjiä tekosyitä


Sen jälkeen kun olemme myöntäneet, että


«kun on melkein tai aivan varmaan että nimi lausuttiin alun perin JAHUVE»,


Kääntäjät (amerikkalaisen uudistetun standardiversion) esittävät seuraavan tekosyyn Jumalan henkilökohtaisen nimen eliminoimiselle kirjoituksista:

Kahdesta syystä komitea on palannut tutumpaan käyttöön (YAHUVEH:in korvaamiseen «Herra»:lla tai «Jumala»:lla) Kuningas James’in Raamatussa: (1) sana Jehova ei täsmällisesti edusta mitään koskaan hepreaksi nimestä käytettyä muotoa (2) minkä tahansa kunnollisen nimen käyttö yhdelle ja ainoalle Jumalalle…oli epäjatkuvaa juutalaisuudessa ennen Kristusta ja on täysin sopimatonta kristityn kirkon maailmanlaajuiselle uskolle. Mikä röyhkeys! Mikä antaa kenellekään ihmiselle tai millekään ryhmälle ihmisiä oikeuden kumota Jumala? Jumala yksin tietää parhaiten, mikä on ja mikä ei ole sopivaa kristitylle kirkolle.

Uuden Amerikan Standardiraamatun julkaisijat tekivät seuraavan tunnustuksen: Juutalaiset eivät ole lausuneet tätä nimeä YAHUVEH….näinollen, se on jatkuvasti käännetty HERRA.

Mutta sillä, mitä juutalaiset lausuvat tai eivät lausu, ei ole (tai ei pitäisi) olla mitään tekemistä sen kanssa, mitä Jumala inspiroi Hänen sanassaan.

Smithin ja Goodspeedin käännökset ovat luultavasti suorimpia: «Tässä käännöksessä olemme seuranneet ortodoksijuutalaista perinnettä ja korvanneet «Herra»:lla nimen «YAHUVEH» ja lauseella «Herra JUMALA» lauseen «Herra YAHUVEH».


Matteuksen evankeliumin 15:3:n valossa ei ole tekosyytä sille, mitä kääntäjät tekivät:


YAHUSHUA vastasi heille: -Miksi rikotte YAHUVEH:in käskyä perinnäissäännöksillänne?Pelastajan nimi


Seuraavat ovat kuusi syytä käyttää heprealaista nimeä YAHUSHUA suomenkielen JEESUS sijaan:


Muisto nimestä


Jumala valitsi YAHUVEH:in tai sen lyhennetyn version YAH Hänen nimekseen kaikille sukupolville -2. Mooseksen kirja 3:15. Vain YAHUSHUAn nimi sisältää tuon nimen.


Nimi kaikkien nimien yläpuolella

Pojan nimi on kaikkien nimien yläpuolella. Kirje efesolaisille 1:20-21: filippiläisille 2:9. Mutta mikä nimi erityisesti on kaikkien nimien yläpuolella?


Nouskaa ja ylistäkää Herraa, meidän Jumalaamme, aina ja ikuisesti! Ylistetty olkoon Sinun nimesi ja kunnia, joka kohoaa kaikkea kiitosta ja ylistystä korkeammalle! Sinä, yksin Sinä, olet YAHUVEH» (Nehemian kirja 9:5)


Koska kaikissa yllä olevissa nimissä on YAHUVEH, vain YAHUSHUA voi olla Pelastajan nimi.


Erinomaisempi nimi


Poika peri erinomaisemman nimen -kirje heprealaisille 1:4. Sillä mistä Poika peri nimensä? Isältä tietysti. Seurauksena tästä, Hän voi periä Isältä vain sen, mitä Isällä oli. Oliko Isällä nimi Jeesus tai YAHUSHUA? Vastaus tuntuu selvältä varsinkin kun pitää mielessä, että Isää kutsutaan lyhennetyllä nimellä «YAH» 49 kertaa Vanhassa Testamentissa (Psalmi 68:4 jne.), joka löytyy vain heprealaisesta nimestä YAHUSHUA.YAHUVEH:in nimessä tuleva Poika


Pelastajamme ilmeni tai teki tunnetuksi Isän nimen maan päällä -evankeliumissa Johanneksen mukaan 17:6, 26. Vain 3:ssa Uuden Testamentin kappaleessa löydämme Pojan esittelevän itsensä. Ensimmäisen kerran apostoli Paavalin tilinteossa kääntymyksestään, Apostolien teoissa luvussa 9. Toinen ja kolmas kerta löytyvät kun Paavali selostaa samaa tapahtumaa Apostolien teoissa luvuissa 22 ja 26. Yksi näistä selonteoista kertoo meille, millä kielellä Pelastaja ilmaisi nimensä Paavalille:


«…Minä, Paavali, kuulin äänen sanovan minulle heprean kielellä….ja minä kysyin, Herra, kuka sinä olet? Ja Hän sanoi: «Minä olen YAHUSHUA…»(Apostolien teot 26:14-15)


Jos Pelastaja olisi käyttänyt nimeä Jeesus, Hän ei olisi ilmaissut Isän nimeä.
Koska Yah:in nimi on sekä Isän että Pojan nimissä, YAHUSHUA voi tarkoituksenmukaisesti sanoa:


«Minä olen tullut Isäni nimessä» (evankeliumi Johanneksen mukaan 5:43)


Evankeliumissa Johanneksen mukaan tietyt Jerusalemin asukkaat huudahtivat:


Hosanna, siunattu on Israelin kuningas, joka tulee Herran nimessä


Tämä on lainaus Psalmista 118:26, jossa tetragrammi (heprean kirjaimet YAHUVEH) korvattiin epäinspiroituneella sanalla «Herra». Toisin sanoen, täyttymyksenä tästä Vanhan Testamentin profetiasta, nuo israelilaiset julistivat Messiasta tulevan YAHUVEH:in nimessä. Vain nimessä YAHUSHUA voidaan sanoa, että Pelastaja tuli YAHUVEH:in nimessä.


Pojan nimi tarkoittaa «YAHUVEH pelastaa»


Kun Maria oli raskaana, Jumalan pojasta, Joosefia käskettiin antamaan jälkeläiselleen nimi, joka tarkoitti:


«Hän, (YAHUVEH) pelastaa kansansa.» (evankeliumi Matteuksen mukaan 1:21)


Nimi «Jeesus» ei täytä tätä (sillä ei ole merkitystä millään kielellä, se on kreikkaa/sekakieltä); kuitenkin, juuri tätä «YAHUSHUA» tarkoittaa. YAHUSHUA Strong:in sanahakemistossa on #3491, jonka määritellään tulevan #3468:sta -YAHUVEH ja #3467:sta -yasha, joka tarkoittaa «pelastaa». Yhdessä «YAHUVEH» ja «yasha» tai «YAHUSHUA» tarkoittavat «YAHUVEH PELASTAA».

Uuden testamentin kasteen tuli tapahtua Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Apostolien teoista saamamme todisteen perusteella tiedämme, että opetuslapset eivät kastaneet käyttäen muotoa «Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen» (ev. Matt. mukaan 28:19). Sen sijaan yhdessä erityisessä nimessä -Apostolien teot 2:38 jne., nimessä, joka itse asiassa edusti kaikkia kolmea. Mikä nimi täyttää suuren komission vaatimukset? Mitä vaihtoehtoja meillä on Isän nimelle? Isän nimelle ei ole vastaavia kreikan tai englannin kielessä, HERRA ja JUMALA eivät ole nimiä vaan titteleitä ja Jehova on 1500-luvun sekamuotoinen korruptoitunut titteli. Toisaalta, on tunnettua, että Jumalan henkilökohtainen nimi on YAHUVEH -lyhennettynä Yah:iin 49 kertaa Vanhassa Testamentissa.

Mitä vaihtoehtoja meillä on Pojan nimelle? Vaihtoehdot lesous (kreikkaa), Jeesus (englantia) tai YAHUSHUA (hepreaa), mikä näistä kolmesta käy myös Isälle ja Pyhälle Hengelle? Ainoastaan YAHUSHUA.

Apostoli Paavali siteeraa Joelin kirjaa 2:32 (kunnollisesti käännettynä) julistaen


onhan kirjoitettu: «Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.» (Kirje roomalaisille 10:13)


Kuinka huutaa avuksi YAHUVEH:in nimeä? Vain yhdessä kohtaa Uutta Testamenttia meille kerrotaan, kuinka tämä saavutetaan:


(Ananias, puhuen Paavalille) «Älä vitkastele. Huuda avuksi Hänen nimeään, nouse ja anna kastaa itsesi, anna pestä syntisi pois.» (Apostolien teot 22:16)


Vain 3 pv aiemmin Pelastaja oli ilmaissut nimensä apostoli Paavalille hepreaksi YAHUSHUA:na. Joten millä nimellä luulette, että Paavali kastettiin tai että hän kutsui YAHUVEH:ia täyttymyksenä Joelin kirjan 2:32:sta ja kirjeestä roomalaisille 10:13? Nimellä Isä, Poika, ja Pyhä Henki! Nimellä YAHUSHUA!YAHUSHUA:n jumaluus


Viimeiseksi ja kaikista tärkeimmin, hepreankielistä nimeä Pelastajamme nimestä pitäisi käyttää, koska YAHUSHUA:n jumaluus todistuu siinä. Jos heprealaiset nimet olisi jätetty kirjoituksiin, olisi paljon vaikeampaa jos ei mahdotonta saada henkilöä vakuutetuksi vastaan YAHUSHUA:n Kristuksen jumaluutta.


Miettikää Vanhan Testamentin profetioita koskien YAHUVEH:ia, jotka katsottiin YAHUSHUA:lle kuuluviksi. Esimerkiksi, kenen tietä Johannes Kastajan piti valmistaa? Kuka tuli petetyksi 30 hopealantin tähden? Kenen kylki viillettiin? Kuka oli kivi, jonka rakentajat hylkäsivät ja josta tuli kulmakivi? Jos vastauksenne näihin kysymyksiin in Jeesus, teidän olisi parempi katsoa noita profetioita uudelleen! Noissa kappaleissa* tetragrammi poistettiin ja korvattiin sanoilla «Herra». Palauttakaa Jumalan henkilökohtainen nimi YAHUVEH ja tulee välittömästi selväksi, että nuo profetiat olivat YAHUVEH:ista täytettynä YAHUSHUA:ssa.

Eikä vain tämä, vaan kun käytämme heprean nimeä Pelastajastamme, se kuvaa selvästi, ei yksinkertaisesti sitä, mitä joku mies tekee tai joku profeetta tekee tai edes mitä joku jumala tekee. Se kuvaa, mitä jumalien JUMALA, suuri «Minä olen», YAHUVEH tekee! Pelastajamme nimettiin hepreaksi YAHUSHUA koska se tarkoittaa «YAHUVEH pelastaa». Lisäksi, Pelastajamme nimettiin hepreaksi Immanuel, tarkoittaen Jumala olkoon kanssamme, joka todistaa samaa.


NÄMÄ 6 SYYTÄ (JA MUUT) PALJASTAVAT, ETTÄ HEPREAN NIMIEN YAHUVEH JA YAHUSHUA PITÄISIVÄT OLLA PAREMPANA PITÄMÄMME VAIHTOEHTO

Huomio: Jos olette tehneet haun käyttäen sanoja YAHUVEH, YAHUVEH tai/ja, YAHUSHUA YAHUSHUA, tämä saattaa olla ainoa sivu, jolta näiden nimien kirjoitusasut löytyvät näiden nimien uudesta kirjoittamisesta johtuen, kuten selitetään tässä dokumentissa. Olkaa hyvät ja korjatkaa näiden nimien kirjoittaminen hakumoottorissamme laajemmalle haulle.