Profetia

Annettu elokuussa 21, 2007

MINÄ, YAHUSHUA OLEN TULOSSA PUHDISTAMAAN HUONEEN

(Osa 1)

Antaa hänen, jolla on korva, kuulla, mitä hengellä on sanottavana.

VOI, Amerikka, kun Minä Jumala katson läpi sinun maasi. Enemmistö kirkoista ovat täynnä tyhjää viiniä. Kuka sinun mielestäsi loi viinin? Vähän viiniä on parempi kuin ei yhtään viiniä, mutta kuitenkin kirkoilla ei edes ole Minun viiniäni. Heillä on okkulttista viiniä, koska he torjuvat totuuden, joka asettaa heidät vapaiksi. Sen sijaan keräävät opettajia tyynnyttämään heidän kutiavia korviaan. Minä lähetän apostolit ja profeetat varoittamaan ennen kuin Minun tuomio laskeutuu.

Ne, joilla on suuri ja rikas seurakunta, Minä, Minä Yahuveh osoitan teihin! Te sanotte, "Minä olen rikas", mutta Minä Yahuveh kerron teille, te olette surkeita, kurjia, köyhiä, sokeita ja alastomia. Pastorit te ruokitte Minun lampailleni maidon tippoja. Ettekö te tiedä, että kiinteitä ruokia tarvitaan tien mukana täysi-ikäisyyteen? Miksi te teette kompromissin Minun sanan kanssa?

Minun lapseni, te olitte ennen pikkulapsia, joten miksi te yhä juotte maitoa? Teidän pitäisi olla opettamassa muita. Pastorit, te haluatte jatkuvasti vääristellä Minun sanojani ihmisen kuvaan. Tekemällä niin, te otatte Minun pyhät sanat ja teette sen epäpyhäksi.

Joten kuunnelkaa! Johanneksen ilmestys 22:18-19 lausuu íMinä varoitan jokaista, joka kuulee tämän kirjan profetian sanat: Jos sinä lisäät sanoihin, jotka esitetään tässä kirjassa, Minä lisään sinut vitsauksiin, jotka esitetään tässä kirjassa ja jos sinä otat pois yhtään sanoja tästä kirjasta, Minä, Jumala otan sinun osasi elämän puusta.

Jos te otatte tämän linjan, te ainoastaan kaivatte teidän omaa kuoppaanne! Teitä on varoitettu.

Minä, Yahuveh, kutsun teidän kirkkojanne näytelmäksi, sosiaaliseksi tapahtumaksi, karnevaaliksi, koska se on kaikki huvia ja leikkejä. On kirjoitettu; Minun huonettani pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä varkaiden luolan (Evankeliumi Matteuksen mukaan 21:13). Minun Poikani, Yahushua on tulossa puhdistamaan huoneen, joten olkaa varoitettuja tänä päivänä!

Teeskentelijän kirkko, sinä olet löyhkä Minun sieraimilleni. Sinä laulat lauluja MINULLE ja kokoonnut MINUN PYHÄSSÄ NIMESSÄ, silti sinä teet sen turhaan, koska sinun sydämesi on kaukana Minusta!

Jos te rakastatte Minua, te tottelette Minun käskyjäni. Kuinka monet teistä ovat unohtaneet tämän?

Pastorit, te sanotte, että íJeesus Kristusí on täynnä rakkautta ja armoa. Silti, MINÄ OLEN tunnettu monilla nimillä. Minua kutsutaan Juudaan Leijonaksi, Kuluttavaksi tuleksi ja Tuomariksi ja Teloittajaksi. Mutta sen sijaan, te haluatte tehdä MINUT yksi-puoliseksi? Minä, Yahushua, tuhoan, kulutan ja toteutan Minun tuomioni teidän päällenne. TE TULETTE MAKSAMAAN!!!

TOTTA! Minä, Yahushua, olen Rakkaus, mutta Minä olen myös Soturi! Pastorit, te haluatte tehdä Minusta tasapainottoman? Minä, Yahushua, tulen maksamaan teille takaisin (7) kertaisesti. Te unohdatte, että se on Minä, Kaikkien Sukupolvien Kallio, joka opettaa Minun lasteni kädet sotaan ja heidän sormet taisteluun.

Pastorit, te olette enemmän huolissanne teidän maineestanne, kuvastanne ja kymmenyksistä ja lahjoituksista. Te pelkäätte ihmistä, enemmän kuin te pelkäätte teidän Luojaanne! Minä käskin teitä olemaan pelkäämättä ihmistä, mutta pelkäämään häntä, joka voi tuhota molemmat ruumiin ja sielun helvetissä (Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:28). Minä, Yahushua, tulen opettamaan teille surullisen opetuksen, jos te ette KADU TÄNÄÄN!

"MINÄ OLEN" sana ja Minun sanani sanoo, valo tekee kaiken näkyväksi (lausuttu Paavalin kirjeessä efesolaisille 5:13). Minä, Yahushua, on tuo opastava valo. Sudet lampaan vaatteissa, missä tahansa te olette, Minä TULEN paljastamaan teidät keitä te todella olette.

Minä, Yahuveh, lähetän Minun Apostolit ja Profeetat paljastamaan teidät.

Pastorit, jos te elätte kaksoiselämää, Minä paljastan teidät avoimeen häpeään. Aviomiehet tai vaimot, jotka elävät salasynnissä, Minä paljastan teidät nöyryytykseen. Juudakset naamioituneina lampaiksi, Minä revin teidän naamarin ja paljastan teidät. Minä, Yahushua paljastan jokaisen, joka väittää olevansa Minusta, mutta ei ole.

Katsokaa, se jo tapahtuu.

VOI kuulkaa Minua, Pastorit ja Minun laumani johtajat. Minä, Yahuveh laitoin teidät MINUN lampaideni johtoon, mutta heidän ruokkimisen sijasta, te piditte heitä nälässä! Minä tulen pitämään teitä tilivelvollisina, niin kuin Juudas myi Minut 30 hopearahasta, te olette myös myyneet minut. Minä, Yahushua kutsun teitä petturiksi, Minä, Yahushua pian heitän pois teidät niin kuin roskapalan, jos te ETTE KADU TÄNÄÄN!

Minun lapset, jotka kerran istuivat teidän kirkoissanne ja jotkut yhä istuvat. Tulevat omaamaan rohkeuden Ruach Ha Kodesh:lta kohtaamaan ja nuhtelemaan teitä totuuden opettamatta jättämisestä ja puhumatta jättämisestä Ylpeyttä, Homoseksuaalisuutta, Aborttia, Kapinointia, Himoa, Vihaa, Velttoutta, Epäjumalanpalvelusta, Aviorikosta vastaan jne. koska se on SYNTIÄ itse Minun silmissäni.

Pastorit, Minä Yahuveh "Suuri MINÄ OLEN" on kutsumassa teitä, koska Minä olen antanut teille suuren vastuun. Katukaa, rukoilkaa Minulle, Yahushua:lle, opetelkaa Minun tiet, opettakaa totuus tai maksakaa rangaistus!

Minä, YAHUSHUA olen se kuluttava tuli, joka tulee korventamaan teidät loputtomiin!

Jotkut teistä pastoreista olette ylittäneet teidän rajat. Minä määräsin Minun 5-kertaiset virat syystä. Pysykää teidän rajojenne sisäpuolella tai Minä, Yahushua, otan teidän paikkanne teiltä.

Temppelit ja kirkot, teidän Yahushua Messias on tulossa. Minä annoin teille sanat. Mitä te aioitte tehdä sen kanssa?

Opetelkaa Minun todellinen Sapatti ja älkää enää halveksitko sitä. Älkää seuratko ihmisen perinteitä, vaan oppikaa Tieltä, Totuudelta ja Elämältä. Minun nimeni on Yahushua ha Maschiach ja Minä olen Sapatin Herra. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä myöskään Minun tieni teidän teitänne (Jesaja 55:8).

Te ette halua loukata teidän perhettänne ja rakkaitanne. Te sanotte, että sillä ei ole väliä. Silti teidän RIKKOMUS loukkaa MINUA. Minä, YAHUVEH kerron teille tämän; Roomalaiskatolilaiset panivat alulle Sunnuntai Palvonnan, en Minä, teidän Luojanne.

Kun kerran he haluavat muuttaa Minun tiet, Minä, YAHUSHUA, tulen muuttamaan heidän vaatteet ja annan teidän nähdä heidän alastomat ja häpeälliset tiet todistaakseni yksin, että ainoastaan Minä, Yahushua ha Maschiach on oikeamielisyys.

Ettekö te tiedä, että tuomion täytyy ensiksi alkaa Yahuveh:n Huoneesta?

Minä lähetän Minun sanansaattajani varoittamaan teitä pakenemaan ja te jätätte huomiotta heidän varoituksen ja te jopa suretatte Minun Ruach Ha Kodesh:ia. Koska te suretatte Minua ja olette välittämättä Minun viisaudestani, Minä, Äidillinen Viisaus tulen nauramaan kun vaikeudet peittävät teidät niin kuin myrsky.

Kun Minun vihani laskeutuu näiden kirkkojen päälle ja näiden tekopyhien ja paatuneiden päälle, se tulee osumaan heihin ja sitten ponnahtamaan pois ja osumaan joihinkin teistä! Se on mitä te saatte Minun varoitukseni hylkäämisestä. Tämä saattaa kuulostaa hauskalta, mutta Minun vihollisilleni se ei ole naurun asia!

Kuuletteko te MINUA nyt, jos te kuulette tämän, tämä pätee teihin. Te tulette tietämään totuuden ja TOTUUS tulee asettamaan teidät vapaiksi. Jos te KIELTÄYDYTTE kuuntelemasta, Minä, Yahuveh, tulen pitämään teidät tilivelvollisina ja tekosyitä Minä en tule kuulemaan.

Kun te pidätte Minun Sapattini pyhänä, joka on Perjantai auringonlaskusta Lauantai auringonlaskuun, jonka Minä pidin, sitten tulen Minä, YAHUSHUA, teidän MESSIAANNE menemään edellä ja yli teidän vuoksi enemmän kuin te voitte edes kuvitella, muuten te olette YAHUVEH:n 4:nnen käskyn rikkomuksessa, VALINTA on teidän, jos se on mitä te haluatte, se on mitä te tulette saamaan.

(Yahushua puhuu) Jos maailma rakastaa teitä kuin omaansa, tietäkää, että te ette kuulu Minulle, mutta jos maailma vihaa teitä, sitten olkaa iloisia, koska te olette Minun.

Minun lapseni, teillä on sanoin kuvaamattomia rikkauksia! Minä, Yahushua, olen tehnyt teidät pääksi enkä hännäksi. Minä tulen varjelemaan ja suojelemaan teitä niin kuin lausuttu Minun sanassa. Kuitenkin, opetelkaa kuuntelemaan Minun Ruach ha Kodesh:ia, niin te ette tule kadottamaan teidän suuntaa. Pitäkää teidän silmät MINUSSA. Varoittakaa muita ja tuokaa sieluja Minulle ja suuri tulee teidän palkkio olemaan taivaassa.

Minun viholliset, Minulla on sanoin kuvaamattomia kirouksia. Te tulette yhtä tietä ja Minä, Abba Yahuveh tulen saamaan teidät pakenemaan "7":ssä. Minä, Yahuveh, olen tehnyt teidät vähemmäksi kuin hännän! Minä tulen AIHEUTTAMAAN teidät juomaan Minun vihan maljastani, jotta te tulette horjumaan kuin humalainen. Deuteronomia 28 tulee olemaan teidän osuus. Te ette edes tiedä kipua ja tuskaa, jonka läpi te tulette menemään, jos TE ETTE KADU TÄNÄÄN!

Henkiset ja Poliittiset johtajat, Minä, Yahuveh osoitan teihin myös!

Te väitätte olevanne MINUSTA, mutta te olette likaisia ryysyjä. Kaikki, mitä Minä näen, on Kuollutta.

Ihmisen luut teissä KATUKAA! Ennen kuin se on liian myöhäistä. Ettekö te tiedä, että Minä olen KAIKKI-TIETÄVÄ KAIKKI-NÄKEVÄ KAIKKI-VIISAUS?

Antaa hänen, joka tekee vääryyttä, jatkaa tekemään vääryyttä.

Varmasti päivä on tulossa; se tulee palamaan kuin uuni. Kaikki ylimieliset ja jokainen pahantekijä tulevat olemaan kuin sänki, ja tuo päivä on tulossa, joka tulee sytyttämään heidät (Malakia 4).

Antaa hänen, joka tekee pyhyyttä, jatkaa olla pyhä.

Mutta teille, jotka kunnioitatte syvästi Minun nimeäni, vanhurskauden aurinko tulee nousemaan parantumisen kanssa sen siivissä.

Syytteen ja vapautuksen Päivä on lähellä! Sela

Katsokaa, Minä Yahushua Ha Maschiach olen tulossa pian ja Minun palkkio on Minun kanssani ja Minä annan jokaiselle sen mukaan, mitä hän on tehnyt. Sela

Kirjoittanut Vinny