Henkisen Sodankäynnin Taktiikoita
Kysymyksiä…

1)Mikä on masennukseni lähde?
2) Millaisia vaikutuksia masennuksella on elämääni?
3) Teenkö itse jotain aktiivisesti sen suhteen?
4) Mitä YAHUSHUA odottaa minun tekevän? (Ei yhtäkkisiä ihmeitä taivaasta)

Vastauksia…

1) Masennuksen lähde elämissämme on luultavimmin henkinen; yritämme totella Herraamme YAHUSHUA:a, saatana lähettää pahoja henkiään kiduttamaan meitä ja yrittämään saada meidät olemaan tottelematta.

2) Raamattu kertoo, että meillä on voiman henki, usko, rakkaus ja järkevä mieli, Pyhä Henki. Masennuksen paha henki, joka kiinnittää itsensä meihin, hyökkää suoraan näitä Hengen hedelmiä vastaan.
    Paha henki muovaa voiman heikkoudeksi -- suuri väsymys ja ruumiin, mielen ja hengen uupumus -ei voimaa, ei energiaa, ei halua tehdä mitään Herralle YAHUSHUA:lle
    Paha henki muovaa uskon peloksi -epäusko, epäilykset, huolet, pelot -ei toivoa, ei itseluottamusta, ei lepoa, ei vakautta, ei rauhaa
    Paha henki muovaa rakkauden itsekkyydeksi - kateus epävarmuuden kautta, loukkaantuneisuus helposti, vähän kärsivällisyyttä -vaikeaa seurustella sisarten ja veljien YAHUSHUA:ssa kanssa, ei varsinaisesti kykenevä palvelemaan tai opettamaan muita millään tavoin.
    Paha henki muovaa järkevän mielen syntiseksi mieleksi - ei ajatusten vangitsemista Herralle YAHUSHUA:lle -kaikkien seurausten, syntisistä ajatuksista käyttäytymiseen ilman viisautta tai ymmärrystä, kera.
3) Kun kysymme itseltämme kysymyksen, teemmekö jotain sen suhteen, tapaamme sanoa »kyllä, tietenkin, kuka haluaa olla masentunut? Haluan apua! Tarvitsen rukouksia! Yritän! jne, jne.»»

No, «halu olla masentumaton» ei varsinaisesti ole tekemistä jotain masennuksen suhteen.

«Avun haluaminen» on hienoa, mutta uskommeko ja tajuammeko todella, että meillä on jo paras Auttaja ja Lohduttaja eläen sisällämme, Pyhä Henki?

«Muiden haluaminen rukoilla puolestamme» on hienoa, Herra käskee meidän tehdä niin. Mutta mitä todella haluamme heidän rukoilevan ja onko se, mitä he rukoilevat, välttämättä «hyvä»? Selvitämme aivan tuossa tuokiossa.

«Yrittäminen rähähtää pois masennuksesta». No, on kahdenlaista «yrittämistä» voittaa masennus; aktiivisesti yrittäminen ja passiivisesti yrittäminen. Tehdäänpä ero näiden kahden välillä ja nähdään asenteiden ero.Aktiivinen YAHUSHUA:n lapsi

havaitsee masennuksen ja lamaannuksen raskauden pahan hengen kautta. Hän ymmärtää, mitä tämä paha henki yrittää tehdä (katso vastaus nro 2 yllä). Hän tietää, että omassa voimassa hän ei ole vastus pahalle hengelle. Hän kutsuu YAHUSHUA:a, HÄNEN voimansa virtaa ja pyytää viisautta ja ymmärrystä siitä, kuinka menetellä tämän paholaismaisen hyökkäyksen suhteen. Hän kertoo sisarilleen ja veljilleen YAHUSHUA:ssa kamppailustaan ja pyytää heitä rukoilemaan. Sitten hän käyttää tahtoaan kiittääkseen ja ylistääkseen YAHUSHUA:a kunniasta kärsiä HÄNEN tähtensä eikä salli itsensä ruokkia tätä pahaa henkeä tarkoituksella.

Sen sijaan, että antaisi periksi pahalle hengelle antautumalla uupumukselle ja väsymykselle, hän käyttää tahtoaan herätäkseen jopa tunnin aikaisemmin aamulla kutsuakseen Herraa, HÄNEN voimansa ja viettääkseen aikaa Hänen kanssaan. Kun aktiivinen lapsi viettää aikaa Herran kanssa, hän jättää kaikki epäilyksensä, huolensa ja pelkonsa Ristille ja puhuu sen uskossa. Kun lapsi on tehnyt näin, hän on jo tuhonnut kaksi linkkiä ketjusta, jossa paha henki häntä sitoi, YAHUSHUA:n, hänen MASHIACH:insa (Messiaansa) nimessä!

Heikkouden ja pelon linkit on tuhottu YAHUSHUA:n nimessä ja näin ollen koko masennuksen ketju ei pysy pystyssä. Voima ja usko ovat palautetut ja lapsen kutsuessa Herraa, HÄNEN haarniskaansa ja HÄNEN vanhurskauttaan, rakkauden ja järkevän mielen hedelmät seuraavat ja hän alkaa kulkea Hengessä. YAHUSHUAn ha MASHIACH:in auktoriteetissa ja nimessä hän moittii masennuksen henkeä aggressiivisesti ja hengen on lähdettävä hänestä. Hän aloittaa päivän ollen täydesti varustautunut , YAHUSHUA:n Messiaan haarniskassa, häntä EI voida voittaa. Ilo sydämessään hän haluaa palvella Herraa ja täyttää kutsumuksensa ja tehtävänsä tuolle päivälle.

YAHUSHUA:n passiivinen lapsi

havaitsee masennuksen ja lamaannuksen raskauden pahan hengen kautta. Hän ymmärtää, mitä tämä paha henki yrittää tehdä (katso vastaus nro 2 yllä). Omassa voimassaan hän yrittää jatkaa Herran palvelemista mutta päätyy turhautuneeksi, vihaiseksi ja hyödyttömäksi hänen pian tajutessaan, että hänet nujerretaan. Hän tuntee olonsa liian onnettomaksi edes rukoillakseen, eikä kerro sisarilleen ja veljilleen YAHUSHUA:ssa kamppailustaan, ennen kuin vasta paljon myöhemmin kun paha henki on saanut paljon jalansijaa, ja on jo tehnyt paljon vahinkoa. Siihen mennessä kun hän yrittää rukoilla ja kertoo sisarilleen ja veljilleen, hänestä on tullut niin heikko henkisesti ja tunteellisesti, että hän säälii itseään ja odottaa yhtäkkistä ihmettä.

Hän rukoilee YAHUSHUA:a vain pelastamaan hänet masennuksesta ja pyytää sisariaan ja veljiään tekemään samoin. Odottaen passiivisesti ihmettä, jota ei tule, hän antautuu uupumukselle ja väsymykselle ja päättää, että tarvitsee enemmän unta. Herätessään hän on yllättynyt, että on vieläkin väsynyt ja uupunut, hänellä ei ole energiaa tai minkäänlaista halua viettää aikaa Herran kanssa. Hän tuntee olonsa arvottomaksi, sillä Herran asiat eivät tule tehdyksi. Epäilykset, huolet ja pelko lisääntyvät. Hänen katsoessaan elämänsä huolen meren aggressiivisiin aaltoihin sen sijaan, että hän katsoisi YAHUSHUA:an, hänen Messiaaseensa, hän lankeaa syntisiin ajatuksiin. Häntä sitova pahan hengen ketju säilyy; hän on kertakaikkisen hyödytön YAHUVEH:in valtakunnalle eikä tuota hedelmää.

Aktiivisella lapsella ja passiivisella lapsella on vain yksi asia yhteistä, he vilpittömästi «yrittävät». Kuitenkaan, heidän henkinen määritelmänsä sanasta «yrittää» ei ole sama. Itse asiassa, he tekevät toinen toistensa vastakohdan. Jos katsomme aktiivisen ja passiivisen lapsen esimerkkiä, mitä meidän pitäisi rukoilla kun kamppailemme masennuksen kanssa päivittäin ja jatkuvasti? Ja mitä meidän pitäisi rukoilla muiden puolesta kun he kamppailevat masennuksen kanssa päivittäin ja jatkuvasti? Pitäisikö meidän rukoilla Herraa opettamaan meiltä aktiivisesti poimimaan HÄNEN meille antamansa aseen ja jaksamaan, vai että HÄN tekee yhtäkkisen ihmeen meidän passiivisesti kyykkiessämme nurkassa? Pitäisikö meidän rukoilla Herraa opettamaan sisariamme ja veljiämme aktiivisesti poimimaan aseen, jonka HÄN on antanut heille ja jaksamaan, vai että HÄN tekee yhtäkkisen ihmeen heidän passiivisesti kyykkiessä nurkassa? YAHUSHUA:a ei miellytä passiivisuus; Hän on Soturi ja odottaa meidän olevan HÄNEN Sotureitaan. Hän kutsui meidät olemaan Sotureita eikä nynnyjä.

Tämä on yksi syistä, joiden vuoksi en koskaan rukoile yhtäkkistä ihmettä veljille ja sisarille, jotka kamppailevat masennuksen kanssa. Tiedän, että vaikka yhtäkkinen ihme tapahtuisikin, paha henki tulisi pian takaisin vieläkin vahvempana. Sen jälkeen kun olen moittinut tuota henkeä YAHUSHUA:n Messiaan nimessä ja käskenyt sitä lähtemään sisaristani ja veljistäni, pyydän vielä enemmän YAHUSHUA:a opettamaan tuota tiettyä sisarta tai veljeä sotimaan ja poimimaan ainoan aseen, jonka Hän on antanut meille. Opettaman heitä tulemaan ulos tuosta passiivisuuden tilasta ja aktiivisesti taistelemaan vastaan Hänen nimessään ainoastaan. Sillä vaikka näitä henkiä moititaan ja ne pakenevat, ne tulevat pian takaisin. Veljen tai sisaren täytyy tietää, kuinka taistella nämä henget pois itsestään, sillä kuinka monta kertaa meillä on kädet täynnä itseämme pysymään tottelevaisina ja vapaina paholaismaisesta lamaannuksesta. Näin ollen, vaikka vilpittömästi rukoilemme sisartemme ja veljiemme puolesta ja rakastamme heitä, asiat, joita rukoilemme heille, eivät aina välttämättä ole «hyviä» ja varmasti eivät aina «hyviä» pitkällä aikajänteellä. Meidän täytyy etsiä YAHUVEH:in ja YAHUSHUA:n tahtoa näissä rukouksissa.

4) Nyt, mitä YAHUSHUA ha MASHIACH odottaa meidän tekevän? En halua puhua YAHUSHUA:n puolesta, mutta luulen, että «aktiivisen lapsen» esimerkki vastauksessa nro 3 voisi osua melko yksiin sen kanssa, mitä Hän haluaa lapsiltaan, jotka kamppailevat masennuksen kanssa. En ole omassa elämässäni enkä muiden sisarten ja veljien YAHUSHUA:ssa elämissä nähnyt yhtäkkisiä parantumisia taivaasta, ennen kuin on tultu pois sopimuksesta pahojen henkien kanssa ja menty sotaan YAHUSHUA:n nimessä. Parantumisenkin jälkeen on kamppailu pysyä vapaana, ja pysyäksemme vapaina meidän on toteltava YAHUVEH:ia ja YAHUSHUA ha MASHIACH:ia ja jatkettava kamppailemista näitä henkiä vastaan auktoriteetin kautta YAHUSHUA:n, meidän Messiaamme Nimessä ja Veressä, jonka kautta olemme enemmän kuin valloittajia! Aamen, aamen, aamen!

Henkistä virkistystä

Tiedämme kaikki, että olemme mitättömiä, pieniä ihmisiä ja että meiltä puuttuu YAHUVEH:in ja YAHUSHUA:n, meidän MASHIACH:imme loisto. Tämän vuoksi meillä on YAHUSHUA ja tämän vuoksi meillä on veri ja hyvitys synneistämme. Tämä tarkoittaa, että erityisesti passiivinen lapsi ajoittain ja tiettyinä päivinä epäonnistuu todella voittamaan ja häätämään masennuksen kun hänelle selviää, ettei hänellä ole muuta mahdollisuutta kuin taistella vastaan ja tulla aktiiviseksi.

YAHUSHUA on myötätuntoinen kanssamme ja tietää, että taistelemme ja tarvitsemme aikaa sopeutua. Se, millä on merkitystä, on: niin kauan kuin yritämme parhaamme, ja HÄN tekee loput. Kuitenkin, koska olemme ihmisolentoja ja niin heikkoja, emme voi sallia itsemme uinua epäonnistumisessa kauan. Meidän täytyy virkistää henkiämme, ennen kuin asiat todella karkaavat käsistä. Maailmasta ei virkistystä löydy, eikä asioista, joita pidämme rentouttavina kuten tietokonepelit esimerkiksi. Edes se, mitä pidämme virkistävänä, ei ole virkistävää enää kun henkemme eivät ole virkistetyt. Virkistystä ei myöskään löydy välttämättä töissä, joita YAHUVEH ja YAHUSHUA ovat kutsuneet meidät tekemään. Todellinen henkinen virkistys löytyy ainoastaan läheisestä intimatiasta ja kanssakäymisestä ABBA:n YAHUVEH:in ja Pelastajan YAHUSHUA:n kanssa.

Heidän läsnäolojensa varjossa oleskelu rukoillen ja puhuen Heille, kiittäen, ylistäen ja palvoen Heitä, lukien Heidän pyhiä kirjoituksiaan ääneen Heidän kanssaan, pyytäen Heitä näyttämään meille asioita, joita emme ole nähneet aikaisemmin tai ymmärtäneet aikaisemmin. Kaikki nämä asiat yhdistettyinä pyhään ehtoolliseen (lue Salaisuuksia lähempään intimatiaan YAHUSHUA:n kanssa ), tietenkin ensin tosi katumuksen edeltämänä ja kääntymisellä pois mistä tahansa synneistä, on ainoa tosi virkistys sieluillemme.

Jos henkemme ovat Pyhän Hengen voiman ja YAHUSHUA:n ha MASHIACH:in vuodatetun veren virkistämät, niin kaikki muu, mikä kerran tuntui niin vaikealta, tuntuu yhtäkkiä ja tulee niin helpoksi. Silloin läheinen intimatia Jumalan kanssa on todella järjestyksessä ja ollen asetettuna ensimmäiselle sijalle elämissämme ja rakkauksissamme, YAHUVEH voi todella siunata muuta, minkä teemme HÄNELLE ja HÄNEN kanssaan. Henkinen virkistys on niin tärkeää, että se on kuin teroittaisimme miekan terää ennen kuin käytämme sitä. Kaikesta, mitä teemme Taivaan Valtakunnan hyväksi, tulee voidellumpaa ja tehokkaampaa, sillä se tehdään Herran ilossa, joka on vahvuus.

Henkinen aamiainen

Henkinen virkistys aikaisin, aikaisin aamulla on vielä niin paljon tehokkaampi erityisesti pitämään masennuksen tai raskauden loitolla. YAHUSHUA:n ihmisen, joka todella kamppailee masennuksen kanssa, ei pitäisi koskaan tahallaan jättää väliin henkistä aamiaistaan. Sillä siihen hetkeen mennessä kun hän haluaa viettää aikaa Herran kanssa myöhemmin tuona päivänä, raskauden henki on imenyt hänen energiansa ja halunsa pois viettää aikaa Herran kanssa. Ajan viettämisestä YAHUSHUA:n kanssa näin ollen tulee taakka, hänen hitaasti mutta varmasti tullessa masentuneeksi uudelleen, hänen aloitettuaan päivä lihassa hengen sijaan. Raamattu sanoo, että jos etsimme Herraa aikaisin, Hän löytyy.

En voi todella ajatella parempaa parannuskeinoa masennukselle kuin Henkinen Aamiainen. Kun masentunut ihminen pelkästään käyttää tahtoaan noustakseen sängystä aikaisin aamulla, hän on jo saanut itseluottamusta, joka auttaa häntä täydesti laittamaan sydämensä ja sielunsa rukousten taakse. Kun hän tajuaa, että YAHUVEH kunnioittaa ja siunaa hänen yritystään ja on hyvin mielissään, että hän käyttää tahtoaan, tämä kasvattaa hänen luonnettaan, tahdonvoimaansa, ja määrätietoisuuttaan miellyttää ja palvella Herraa. Raskaus korvataan Herran ilolla aikaisesta alkaen ja ihminen tajuaa, että yhtäkkiä hänellä on jopa enemmän energia eikä väsymystä enää ole. Silloin hän tajuaa tosiasian, että masennus on henkinen asia, ja että hänen todella täytyy taistella sitä vastaan. Henkinen Aamiainen on päivän perusta. Kun perusta puuttuu, kaikki muu tuona päivänä kaatuu, epäonnistuu tai ei ole niin siunattua/voideltua kuin voisi olla. Yritys saattaa olla, mutta esitys ei ole erinomainen.

Ei mahdollista häviötä ihmiselle YAHUSHUA:ssa, meidän MASHIACH:issamme

En voi ajatella mitään mahdollista henkistä häviötä elämissämme muuta kuin tahallinen synti tai antautuminen houkutukselle tahallisesti. Ei ole mahdollista hävitä synnin tai pahojen henkien lamaannuksen muodossa sillä tavoin, ettemme voi totella YAHUVEH:ia ja YAHUSHUA:a enää tai täyttää kutsumuksiamme, jos todella lisäämme YAHUSHUA:n Nimen ja Veren elämiimme. Häviö on mahdollista vain, jos sallimme sen.

Esimerkki tästä saattaisi olla tahallisesti kieltäytyä rakentamaan taloa vahvalla perustalla (jättäen Henkisen Aamiaisen väliin) tietäessämme, että tarvitsemme sitä henkisesti selviytyäksemme tuosta päivästä (tämä koskee erityisesti masentunutta henkilöä). Toinen esimerkki saattaisi olla kieltäytyä moittimasta saatanaa ja hänen pahoja henkiään YAHUSHUA:n nimessä, kun ne hyökkäävät mieliimme syntisillä ajatuksilla, ja alkaa antaa myöten näille ajatuksille sen sijaan, että pitäisimme niitä vangittuina YAHUVEH:ille. Nämä ovat kaikki sisäänkäyntejä saatanalle tulemaan ja tekemään vahinkoa. Yksinkertaisesti tottelemattomuus olemalla löyhä ja laiska, sekä ruumiissa että mielessä.