Profetia 39

Voidellut Pyhat Kotkat, Tulkaa esiin !
Torstai 10. elokuuta, 2000 Kiirellista ! SOS

Ae= skandinaavinen aVoidellut Pyhat Kotkat, tulkaa esiin.  Tama on kotkien kutsu. Vauvakotkat, tulkaa esiin, huomio kaikki hindut ja buddhistit, ja kaikki muut uskonnot, Luomisen JUMALA kutsuu teidat kuuntelemaan tata profetiaa. Seisomme yhdessa tai kaadumme yhdessa, kaikki uskonnolliset vapautemme ovat uhan alla. Palvomme eri jumalaa, mutta talla uskonnollisen vapauden alueella, kun yksi otetaan, kaikki otetaan. Voidellut pyhat Kotkat, nouskaa. Tulkaa esiin, YAHUSHUAN NIMESS! Taistelkaa epapyhien korppikotkien hyokkayksia vastaan! MINUN Pyhat Voidellut Kotkani, olen piilottanut teidat turvallisesti pois taman maailman silmista, pois kirkkojen systeemeista. Olen piilottanut ja opettanut teita, kuinka lentaa ja liitaa tallaisena aikana. Olette tulleet pois pesista, etteka ole enaa vauvakotkia, vaan olette kypsia henkisesti, havaiten kotkan silmilla, ja tunnette MINUN aaneni.

He, jotka lukevat tata, jotka ovat viela vauvakotkia, alkaa huolestuko. Henkisesti kypsemmat voidellut Pyhat Kotkat ruokkivat teita, suojelvat teita, ja jopa opettavat teille, kuinka sotia henkisessa valtakunnassa, korkeammassa valtakunnassa, kuin olette koskaan liidelleet aikaisemmin. Voidellut Pyhat Kotkat, olkaa varoitetut! Epapyhat korppikotkat kokoontuvat teita vastaan ja yrittavat niella teidat saaliinaan. Mutta teista ei tule saalista, jos etsitte MINUN kasvojani ja noyrrytte ja rukoilette MINUN ohjeitani ja liidatte korkeammalla, ja sukelluspommitatte vihollista, kun kasken sukeltaa. He tulevat olemaan saalis MINUN Pyhassa NIMESSANI, YAHUSHUA MESSIAS. MINUN Voidellut Pyhat Kotkani, olen piilottanut ja opettanut teidat tallaiseen aikaan. Etsikaa MINUN kasvojani uudella tavalla. Uskokaa, etta olette kuulleet MINUN aaneni autiomaassa, silla olen kutsunut teidat ja te olette tienneet, mita tehda, kun aika koittaisi.

Voidellut Pyhat Kotkat, olen antanut teille kotkan tarkan katseen. Erotatte vihollisenne ja saaliinne kaukaa. Olen antanut teille teravat partakoneen kynnet, jotka kantavat MINUN kaksiteraista miekkaani. Kayttakaa sita MINUN kunniakseni! Ajatelkaa, ettei mikaan ole mahdotonta, kun kutsutte MINUN NIMEANI YAHUSHUA. Mika oli mahdotonta, ei ole enaa, jos voitte vain uskoa, naette omin silmin. Epapyhat korppikotkat kokontuvat teita vastaan ja yrittavat ottaa elaman valttamattomyydet teilta, veden, ruoan, lammon, suojan, rahat, sahkon, kaasun, oljyn, vaatteet, kommunikaatiovalineet. Epapyhat korppikotkat yrittavat vieda uskonnolliset vapautenne. He katsovat teita ja pilkkaavat palvelemaanne Jumalaa. Pyhat Voidellut Kotkat, he yrittavat tuhota pesanne, jotka niin rakastaen rakensin MINUN omilla kasillani. He yrittavat niella nuorenne. Epapyhat korppikotkat nielevat nyt nuorenne ja te olette seisseet vieressa ja katsoneet kun menetatte enemman vapauksia joka vuosi, kun lapsillenne opetetaan, mita en ole opettanut heille. Kaikki tieto ei ole edullista nuorille.

Nuorille lapsillenne pakkosyotetaan likaa, joka on saastuttanut heidan mielensa, ruumiinsa, henkensa ja kylla, sielunsa! MINUN voidellut Pyhat Kotkani ovat sanoneet «Mita mina voin tehda, tama ei ole hallinnassani ?» Olette kutsuneet MINUA, Isakotkaa, ja MINA sanon teille: ottakaa takaisin, mita epapyhat korppikotkat ovat varastaneet ja varastavat. Olen antanut teille harkitsevuuden, kuinka tehda nain. Olette sanoneet, etta se on liian vaikeaa. Eiko ole vaikeaa katsoa lapsianne johdettavan helvettiin? Olette menettaneet oikeutenne kurittaa lapsianne ja seisoitte vieressa, kun valtiot sanelevat, kuinka kasvattaa lapsenne ja mika moraali antaa heille. Onko mikaan ihme, etta nuorempi sukupolvi on nyt kapinassa? Enko varoittanut, etta nain tapahtuisi, profeettojeni ja apostolieni valityksella? Enko varoittanut, etta nain tapahtuisi MINUN pyhan Sanani kautta? Miksette taistele epapyhia korppikotkia vastaan? Koska luulette heita olevan teita enemman?

Voidellut Pyhat Kotkat, teidan taytyy kokoontua ja paastota ja rukoilla taman maailman puolesta. Epapyhat korppikotkat eivat tavoittele yhta uskontoa saaliinaan, epapyhat korppikotkat eivat tavoittele yhta kansaa tai maata tai maakuntaa. Epapyhat korppikotkat, jotka kokoontuvat teita vastaan, yrittavat korruptoida ja hallita KOKO MAAILMAA. Ei ole uskontoa, joka uskoo jumalaan, jota epapyhat korppikotkat eivat yrita niella saaliinaan. Epapyhat korppikotkat eivat yrita niella vain MINUN lapsiani, vaan varoittakaa heita, jotka eivat palvo MINUA, YAHUVAHIA ja YAHUSHUAA, ja RUACH HA KODESHIA. (PYHA Henki) Epapyhat korppikotkat yrittavat myos niella ja tulevat nielemaan buddhisteja, hinduja muiden uskontojen joukossa, vaikkeivat he tunnusta MINUN auktoriteettiani, kun he menettavat uskonnolliset vapautensa, niin menetatte tekin, jos ette kokoonnu yhteen nyt ja taistele epapyhia korppikotkia vastaan, jotka kokoontuvat yhteen teita kaikkia vastaan.

Kun yksi menettaa uskonnolliset vapautensa, kaikki menettavat ne. Kaikki menettavat vapautensa palvoa. Vaelittaisitteko nyt toisistanne? Teilla on kulta ja hopea luoda kuvia, kayttakaa sita taistellessanne epapyhia korppikotkia vastaan. Kuvat eivat osaa puhua tai sotia, mutta he, jotka ovat teita vastaan, tulevat puhumaan ja sotimaan teita vastaan. Kayttakaa MINUN teille antamiani keinoja, ei vain henkisesti vaan laillisesti ja rahallisesti. Saatana yrittaa menna ennen MINUN ajoitustani. Saatana yrittaa tuhota ennen maaraamaani aikaa. Tulen sallimaan taman, jos ette kokoonnu yhteen ja rukoile, ettei teista tule tulemaan ruokaa epapyhille korppikotkille. Alkaa antako rodun, kielen tai uskonnollisten uskomusten pysayttaa teita taistelemasta tata petoa vastaan, joka tulee epapyhan korppikotkan muodossa, mutta on suuren luokan peto. Silla se on kuin lihotettu peto, ja se on syonyt pala palalta vapauksianne kaikin tavoin, kunnes sana “vapaus” ei enaa puhu vapauden puolesta, vaan on kahle valepuvussa.

Epapyhat korppikotkat tulevat tassa muodossa pilkkaamaan MINUN RUACH HA KODESHIANI, joka tuli kyyhkyn muodossa. Epapyhat korppikotkat jopa myrkyttavat ilman, jota hengitatte ja merkitsevat teidat tavoin, joita vahiten odotatte, asettaen teidat erilleen muista, silla he tietavat, ketka ovat MINUN Voideltuja Pyhia Kotkia ja ketka ovat nuoria epapyhille korppikotkille. Varokaa, oma verenne tulee pettamaan teidat ja tulee olemaan pakotettu huutamaan ja identifioimaan, keita olette. Yksikaan rotu tai kansallisuus ei tule pysymaan salassa, kun veri kerran on huutanut. Varokaa kaikkia kirugisia leikkauksia, silla oma ruumiinne tulee huutamaan ja pettamaan teidat. Oppikaa MINUN luonnollisesta laaketieteestani ja etsikaa piilotettuja Voideltuja Pyhia Kotkia, jotka olen kouluttanut ja hoivannut ja nostanut tallaiseen aikaan. Alkaa pilkatko heidan viisauttaan, silla MINA, YAHUVAH, olen opettanut heidat, kuinka pelastaa elamanne, kun ette enaa voi menna laakarille, silla he eivat enaa ole osa Pyhia Kotkia, vaan tulevat kuulumaan epapyhiin korppikotkiin, jotta voivat harjoittaa laaketiedetta.

Tulee olemaan harvinaista, kun laakarit eivat tee, mita epapyhat korppikotkat kaskevat heita tekemaan. Teita on varoitettu. Varokaa kaikenlaisia rokotuksia, silla epapyhilla korppikotkilla on suunnitelmia kayttaa tata aseena teita vastaan ja nuoria kotkianne. Alkaa tyrmistyko ja luottakaa, kun kasken teidan liitaa, kuten Kotkat liitavat ja lentaa jonnekin. Alkaa kyseenalaistako MINUA. Ainoastaan liikkukaa, kun kasken teita liikkumaan. Voiko Kotka olla paikallaan taivaalla? EI, etka voi sinakaan. Kaikki MINUN voidellut pyhat kotkani tulevat seuraamaan toisiaan eivatka edes ymmarra, mita tekevat kun he lentavat taydellisessa muodostelmassa siiven koskettamatta toista, kaikki ymparoivat saman saaliin, epapyhat korppikotkat ja tulevat erottamaan, kuka on Voideltu Pyha Kotka ja kuka epapyha korppikotka. Vauvakotkat, jotka eivat osaa lentaa yksin, taytyy kantaa henkisesti kypsempien Pyhien Kotkien siivilla. Tulen puhumaan lisaa tasta, kun pidatte mielessanne, mita olen jo puhunut tassa. Yksi asia viela, muistakaa tama, alkaaka ottako tata kevyesti. Teidan taytyy pyytaa MINUN siunauksiani ja suojelustani tasta hetkesta alkaen joka suupalalle, jonka syotte ja joka juomalle, jonka juotte, kiittakaa MINUA siita. Totuttautukaa tahan nyt, silla tulee tulemaan aika, jolloin teidan on tarpeellista syoda, mita mieluummin ette soisi ja juoda, mita mieluummin ette joisi, mutta kaikki tulee olemaan siunaukseksi ruumiillenne. Kylla, jopa se, mista olen etukateen varoittanut, on epapuhdasta ja MINUN Poikani YAHUSHUAN veri tulee puhdistamaan sen, kun on tarpeellista!

Oppikaa olemaan kiitollisia pienista asioista nyt ja alkaaka pitako mitaan, mita teille annan, itsestaanselvyytena. Edes hedelmissanne ja vihanneksissanne ei ole ravintoaineita, jotka loin niihin. Ilma ja vesi ovat saastuttaneet ne ja maaperasta puuttuu tarvittavia mineraaleja. Ette edes tieda, milta hedelman tai vihanneksen pitaisi maistua enaa. On harvinaista, jos tiedatte. Lihoja koskien, taas sanon, ette ymmarra, mita olette syoneet, epapyhat korppikotkat ovat myrkyttaneet niin monin tavoin. Vesi, jota juotte, ette edes tieda, miksi ruumiinne ei janoa vetta tavalla, jolla loin sen janoamaan. Koska edes vesi ei ole sita, joksi sen loin. Taman vuoksi teidan taytyy rukoilla siunauksia kaikkeen, mita syotte MINUN Poikani YAHUSHUAN NIMEEN. Pyytakaa MINUA siunaamaan ruoka ja juomat, jotta ne ovat siunaus ruumiillenne, eivatka kiroa sita.

Viimeiseksi, kerron teille taman, vaikka kaikki ette ymmarra, mutta MINUN Pyhien Kotkieni taytyy kunnioittaa MINUA tosi Sapattina! Tulen puhumaan heille tana paivana, jos he tunnustavat MINUT ja palvovat MINUA erityisella tavalla tana paivana. Tana paivana, asettakaa tyonne sivuun ja rakastakaa ja kunnioittakaa MINUA, jopa enemman kuin kaikkina muina viikonpaivina. Olkoon tama yhteista aikaamme. Olen niin mustasukkainen ajastanne. Jopa he, jotka tekevat MINUN tyotani, asettakaa tama aika sivuun MINULLE. Se on terveellista paitsi mielellenne, hengellenne, ja sielullenne, mutta myos ruumillenne. Kysykaa MINULTA, mita haluan teidan tekevan tuona paivana ja ottakaa MINUT mukaan, silla se on lepopaivamme yhdessa. Jokaisella on erilainen tapa levata MINUSSA, mutta sapattina ottakaa vain MINUT mukaan. Olen Sapatin Herra, alkaa unohtako sita! Tulen palaamaan sapattina! En paivana, jonka epapyhat korppikotkat asettavat (sunnuntai).

Nyt, ottakaa nama sanat ja sulattakaa ne ruokana mielellenne, ruumiillenne, hengellenne ja sielullenne. Lisaa tulee tulemaan, mutta kuunnelkaa kun puhun MINUN muiden Voideltujen Pyhien Kotkieni valityksella, silla kenellakaan Voidellulla Pyhalla Kotkalla ei ole kaikkia vastauksia. Tarvitsette toinen toistanne, alkaaka koskaan antako MINUN nahda vahingoittunutta Pyhaa Kotkaa toisen Pyha Kotkan nielemana. Auttakaa toinen toistanne liitamaan korkealla taivaalla ja uskokaa. Psalmi 91 on salainen pesanne, jossa asun.

Niin on puhuttu, niin on kirjoitettu, annettu yhdelle MINUN voidellulle Pyhalle Kotkalle,

Elisabeth (Elisheva) Elijahlle

****

KIIREELLISTA !

OLKAA HYVAT, PYHAT KOTKAT, NOUSKAA JA KOKOONTUKAA RUKOUKSESSA TAISTELEMAAN KOKOONTUVIA EPAPYHIA KORPPIKOTKIA VASTAAN ! 10.8. 2000

9.9. 1999 Olin Quebecissa Kanadassa ja silloin Herra kertoi minulle, etta kaikki oli valmiina Pedon Merkin systeemille! Se odottaa vain oikeaa ajoitustaan! Nyt on yksi vuosi myohemmin ja JUMALA kaskee minua soittamaan halytysta ja valmistautumaan sotaan henkisesti ja pysayttamaan korppikotkat ja heidan suunnitelmansa. En ole kukaan erityinen, uskokaa minua, en luule olevani. Minulla ei ole aavistustakaan, miksi RUACH HA KODESH antaa minulle naita viesteja ihmisille annettavaksi, kun han voisi lahettaa jonkun suositumman ja tunnetun, jota ihmiset kuuntelevat. Mina vain tottelen ja puhun julki, koska tiedan, etta minut pidetaan tilivelvollisena siita, minka tiedan JUMALAN sanoneen minulle.

Jos olet yhta mielta, etta nama varoitukset ovat tarkeita, ole hyva ja pyyda esirukousta ja rukoile nyt, ettei sotalakia panna toimeen, eika omaisuusoikeuksiamme oteta pois, ja ettei yhden hallituksen maailma astu voimaan, tarkoittaen, etta Yhdistyneet Kansakunnat hallitsevat koulujamme, maitamme, poliisia, varantojamme jne. ja kateisrahaton yhteiskunta tulee voimaan lokakuussa 2000. En voi menna enempiin yksityiskohtiin nettisivuilla ilmeisista syista. Ole hyva ja rukoile myos, etta JUMALA pysayttaa yhtiot, joista olemme riippuvaisia, kuten puhelin-, vesi-, sahko-, viemari- ja kaasuyhtiot, nostamasta hintojaan niin ylos, ettei keskivertoihmisella ole varaa niihin. Tama on KIIREELLISTA! Lukekaa viesraskirjamme! Sisar YAHUSHUASSA on ilmottanut minulle, etta nain tapahtuu jo Kaliforniassa. Etela-Kaliforniassa, toinen sisar kertoi minulle, etta vesilasku kaksinkertaistuu. Lukekaa Uni Punaisesta Rutosta sisaresta, jonka aviomies laitettiin vankilaan kieltaytymasta maksamasta vesilaskuaan. Ymmarran, etta YAHUSHUA tulee suojelemaan meita, mutta tiedan myos, etta hanella on suojapaikkoja, jotka ovat suojeltuja pedon systeemilta. Koska olen juutalainen, ajattelen juutalaisvainoja, holokaustia ja juutalaisia istumassa siella uskoen, etta YAHUVAH suojelisi heita. Suren ja ihmettelen, miksei Han tehnyt niin. Joitain Han suojeli kaskemalla heidan paeta. Naetkos, parahin ystava, kun JUMALA lahettaa kunnian pilven, meidan taytyy liikkua paivalla ja kun Han lahettaa tulipatsaan yolla, meidan taytyy liikkua, meidan ei tule vain istua ja olla tekematta mitaan ja olettaa, etta niin JUMALA haluaa. On olemassa turvapaikkoja, maita. Yritan niin kovasti saada selville, missa ne ovat juuri nyt. Tiedan, etta JUMALA kertoi, etta missa vuoret ja valtameret kohtaavat….ei hajuakaan….ilmasto, joka on mieto, ei liian kuuma, ei liian kylma, syrjainen alue, ja joku on tulossa, jolla on enemman vastauksia kuin minulla.

Usko minua, tulen tietamaan, kun tuo mies tulee, silla han on soturi henkisessa valtakunnassa ja taynna RUACH ha KODESHIn (Pyha Henki) viisautta niin monella alueella. Kaikkien meidan tahden, ole hyva ja ole yhta mielta siita, etta tuo mies tulee esiin nyt. Olen 12 vuotta odottanut tuota miesta 10. joulukuuta, JUMALA kutsuu hanta nimella henkisella nimellaan Nikomia. (Nikomia on tietynlainen voitelu, toinen profeetta kertoi)Sain tana vuonna selville, etta kreikaksi se tarkoittaa « voitto kuuluu minulle ». Tai hepreaksi, se myos aantellisesti kuulostaa Nehemiahilta. Outoa, koska JUMALA sanoo, etta olen kuin Nehemiah temppelin seinalla, eika minun pida laskeutua vihollisten hyokkaysten vuoksi. Tunsin olevani HERRAN johdattama kertomaan teille taman.

Heille, jotka uskovat, etta heilla on henkista ilmestysta, ja tarkkanakoisyytta, ohjeita, ole hyva ja mailaa minulle nopeasti, silla aikaa on vahan tehda, mita meidan taytyy. Ole hyva ja rukoile myos rahallisia avustuksia, silla minua on kehotettu pitamaan huolta profeetoista ja lahetetyista ja juuri nyt minulla ei ole ylimaaraisia varoja tehda nain. Jos rukoillessasi uskot tietavasi, missa turvapaikat ovat, siksi aikaa kun pedon systeemi tulee voimaan, ole hyva ja ota minuun yhteytta valittomasti. Minun taytyy tunnustaa, etta olen niin kiireinen torjumassa joka suunnalta tulevia hyokkayksia, etta tuntuu kuin en voisi kokonaan keskittya rukoilemiseen niin kuin pitaisi. Kaannyn nyt teidan puoleenne esirukousten toivossa paitsi taman ministerin, ja ministerion, mutta myos HERRAN YAHUSHUAN MESSIAAN viisauden toivossa. Silla Raamattu sanoo, «Jos joltakulta puuttuu viisautta, pyytakoon ja annan sita vapaasti». Joten pyydetaan kaikki yhdessa, etta joku kuulee, mita meidan taytyy tietaa ja nouskoon kaikki RUACH HA KODESHIN lahjat kun luet tata. «Kun vihollinen tulee tulvan tavoin, JUMALA nostaa normin sita vastaan.”

Terveisin sisarenne YAHUSHUASSA MESSIAASSA Kunnianarvoisa Elisabeth (Elisheva) Elijah