Profetia 81

Voi, Israel! MINÄ, YAHU'VAH, NUHTELEN SINUA!

Tammikuu 24, 2006 – 7:00 pm. ( Ensimmäinen osa profetiasta )

YAHU'VAH sanoi, älä julkaise vielä, se ei ole valmis

Toinen osa, helmikuu 7, 2006 – 5:00 pm.

Annettu Elisabeth (Elisheva) Elijahlle

*******

Voi Israel, Voi Israel, Minä suren! Mitä vielä Minun pitää tehdä, sillä Minä lähetin minun Poikani YAHU'SHUAn teille.

*******

[ Elisabeth ]

Elisabeth sanoo ”Hmmm.”

”Seis, Seis, Seis!” [YAHU'VAH käski hänen lopettaa ja ottamaan meidän henkisen auktoriteetin, ensiksi sitoa saatana ja hänen demoninsa pois alueelta, jossa me asumme, sitoa kaikki ruhtinaat, voimat, ruhtinaiden vallat ja hallitsijat korkeissa asemissa tältä alueelta, YAHU'SHUAn nimessä, jotta tätä sanaa ei voitaisi estää. ]

[ Elisabeth jatkoi Pyhillä Kielillä ja tämä on rukous, joka tuli eteenpäin voitelun alaisena. ]

”Tämä on sana annettavaksi Israelille, sen jälkeen kun minun aviomieheni sai unen, joka nostatti voitelun minussa. Niinpä minä anelen sinulta, Abba YAHU'VAH, koska Sinä rakastat minua, koska Sinä loit minut, Sinä loit nämä huulet ja tämän kielen, minusta olisi parempi, että Sinä et olisi koskaan luonut minua, kuin antaa minun koskaan valheellisesti profetoida sanaakaan Sinun NIMESSÄSI. Niinpä, jos tämä on todella sinusta, anna tämän Sanan tulla eteenpäin. Jos ei ole, anna näiden Sanojen mennä pois!

”YAHU'SHUA ha MASHIACHin nimessä, Minä rukoilen! Minä kysyn sinulta, Abba YAHU'VAH, YAHU'SHUAn nimessä, laittamaan Sinun taivaallisia hiiliä näille huulille. Anna Sinun sanasi tulla eteenpäin tavalla, jolla ne eivät ole koskaan aikaisemmin tulleet ( Pyhillä Kielillä ), Pyhä, Pyhä, Pyhä, me ylistämme Teitä Abba YAHU'VAH ja YAHU'SHUA.”

[ Minä pysäytin Sanan tulemasta eteenpäin kunnes minä otin tuon Henkisen auktoriteetin. ]

”Voi Pyhä, Pyhä, Pyhä Abba YAHU'VAH, mitä se on, mitä sinä tahdot sanoa?”

[ Henkilökohtainen ilmoitus niille, jotka tahtovat tietää kuinka minä lausun YAHU'VAHin. Se on Yahu'vah. Monet Messiaaniset Juutalaiset kirjoittavat sen tavalla, jolla minä lausun sen. Minä tunnen RUACHan johdattaneen aloittamaan kirjoittamaan sen tavalla, jolla minä lausun sen. Minä tahdoin selittää, jotta minä en hämmentäisi ketään. ]

*******

Voi Israel, Voi Israel, joka on Minun silmässäni omena, jolla on mato sisällä, Minä nuhtelen Sinua! Minä, YAHU'VAH, yksi, jota Abraham, Iisak ja Jaakob palvoo ja he tottelivat…

MINÄ, YAHU'VAH, NUHTELEN SINUA!

Te sanotte, miksi me olemme pakotettuja luopumaan maasta, jonka meidän esi-isämme antoivat meille? Minä kysyn teiltä tämän kysymyksen: Vaellatteko te Tooran mukaan? Elättekö te Tooran mukaan? Niin kuin teidän esi-isänne tekivät?

Voi, Israel, aivan kuten varmasti, niin kuin MINUN Pojallani YAHU'SHUAlla oli Juudas, joka petti HÄNET kolmestakymmenestä hopearahasta, niin myös teillä on Juudas, eräs joka ojentaa teille niin-sanotun rauhan tiekartan, joka tulee ainoastaan päättymään teidän tuhoonne, valmistamaan tien sille, jota kutsutaan antikristukseksi, anti-Messiaaksi.

Ihmiset sanovat, että te olette Pyhä Maa, mutta Minä, YAHU'VAH, sanon siellä ei ole pyhyyttä! Niin harva jäännös Minulla on, jotka todella vaeltavat Tooran mukaan ja elävät Tooran mukaan! Teillä on fariseuksen henki! Ja Minä kerron teille tämän: vaikka se en ole Minä, joka jakaa teidän maatanne, mutta Minä sallin vihollisen tehdä niin teidän tottelemattomuutenne takia!

Mutta Minä kerron teille tämän, Minä vannon tällä, MINUN OMALLA NIMELLÄNI MINÄ, YAHU'VAH, vannon tällä, Minä kostan teidän vihollisillenne! Sillä se on MINULLA, ja ainoastaan MINULLA, valtuus rankaista teitä tavalla, jonka Minä olen säätänyt! Nämä viholliset, jotka tulevat teitä vastaan, tulevat saamaan Juudaksen kohtalon!

Minulla, YAHU'VAHilla, on armoa jäännokselle, joka on Pyhä, ne teistä, jotka itkevät ja surevat ja vaikeroivat kun te näette Juudaksen petturuuden. Ne teistä, jotka vetoatte maan puolesta, Jerusalemin puolesta, ne teistä, jotka halveksitte ja nuhtelette syntistä ihmistä. Niille teistä, jotka kutsutte MINUN NIMEÄNI MINUN POIKANI YAHU'SHUAn NIMESSÄ, Minulla on armoa ja Minä siunaan teitä! Te ette ole määrättyjä MINUN vihaani.

Mutta sinä, voi Amerikka! Ja muut valtiot, jotka liittyvät sinuun, jotka uskaltavat koskea siihen, mihin Minä käskin teidän olla koskematta, jakaakseen sen, minkä Minä käskin teidän olla jakamatta... te tulette kärsimään Juudaksen kohtalon! Te tulette katumaan päivää, jolloin te heititte kolmekymmentä hopearahaa Israelin tielle! Sillä kun te jaatte maan, kun te lahjotte yhden jakamaan maan, niin myös Minä tulen jakamaan teidät jokaisella tavalla! 2005 oli vain esimerkki. Te ette tiedä, ettekä edes ymmärrä, kauhua joka Minulla on tulossa teidän suuntaanne suoraan Taivaasta, ei ihmisen lähettämänä!

Voi Israel, Voi Israel, kuinka kauan te tulette taistelemaan MINUA vastaan? Minä tiedän itse päivän, kun te luovutatte teidän tahtonne MINULLE. Voi, mutta verinen tie teidän täytyy kulkea kunnes MINUN POIKANI YAHU'SHUA tulee ja te tulette huutamaan, ”Siunattu on hän, joka tulee YAHU'SHUA ha MASHIACHin nimessä!”

Mutta tuohon päivään saakka, voi mikä verinen tie teidän täytyy kulkea. Kuolleita on kaikkialla ympärillä, vasemmalla ja oikealla, itkemistä ja valitusta kauhun vuoksi, joka tulee yöllä. Te tiesitte paremmasta, Te tiesitte paremmasta, ja silti te teitte, mitä Minä käskin teidän olla tekemättä. Te hyväksyitte lahjuksen, symbolisesti kutsuttuna kolmekymmentä hopearahaa. Minä peitän MINUN kasvoni jokaisella kerralla, kun Minä kuulen Israelia viitattavan, Israelia Pyhänä Maana. Minä etsin kaukaa ja laajalti ja siellä on ainoastaan jäännös, jota voi kutsua pyhäksi Minun edessäni ja he ovat niitä, jotka itkevät ja valittavat, sillä he näkevät mitä on tapahtumassa heidän maalleen.

Abortilla ja homoseksuaalisuudella, pornografialla, haureudella, epäjumalanpalveluksella ei pitäisi olla osaa teissä! Uudestaan ja Uudestaan Minä näen fariseuksen hengen yhä hallitsemassa teitä! Sinulla, voi Israel, on jumalallisuuden muoto ja kuinka paljon Jumalallisuutta on sisällä? Minä, YAHU'VAH, nuhtelen sinua ja Minä kuritan sinua ja se on ainoastaan vasta alkanut!

Pahoilla Rabbeilla, jotka eivät ole Rabbeja, kuitenkin he kehtaavat kutsua itseään Rabbeiksi, on jumallisuuden muoto, mutta ei Jumalallisuutta sisällä. Heillä ei ole Minun, YAHU'VAHin, tai Minun Poikani YAHU'SHUAn tai Hinnan, jonka HÄN maksoi Golgatalla, pelkoa. He ovat ainoastaan sopivia Minun hävitykseni tuleen. Minulla on jäännös, niin harva jäännös! He jopa värisevät Rabbi nimelle, sillä he ovat nöyriä MINUN edessäni ja nämä ovat niitä, jotka miellyttävät MINUA, jotka sanovat, että on olemassa vain yksi Rabbi, ja HÄNEN nimensä on YAHU'SHUA ha MASHIACH!

Voi Israel, Minä katson teidän maahanne ja kuinka paljon siitä on Tooratonta. Laittomuutta on tulvillaan ja te ihmettelette miksi? Te pelkäätte teidän tämän maailman vihollisianne enemmän kuin te pelkäätte MINUA, MINUA, YAHU'VAHia. Te sallitte niiden, joita te kutsuitte Rabbeiksi, varastamaan MINUN Pyhän Nimeni, opettamaan teille, ”Älkää kutsuko tuota nimeä, te ette ole arvollisia kutsumaan Luojan nimeä!” Te uskoitte heidän valheensa, mutta Minä lähetän minun palvelijatar profeettani kertomaan teille nyt, ”Älkää uskoko näitä valheita!”

Kutsukaa MINUA MINUN NIMELLÄNI, YAHU'VAH, jälleen kerran, ja käyttäkää YAHU'SHUAn nimeä päästäksenne MINUN valtaistuimelleni! Te olette suotuja tietämään Minun Nimeni! Mikä lapsi ei tiedä Isänsä nimeä? Älkää uskoko näitä valheita! On olemassa voideltua Voimaa MINUN NIMESSÄNI ja Minä kuulen ja vastaan teidän huutoihinne kun te tulette MINUN luokseni MINUN Pyhän Poikani YAHU'SHUAn NIMESSÄ!

Lukekaa teidän omat kirjoituksenne. Kuinka monta kertaa Minä käsken teidän kutsua MINUN NIMEÄNI ja Minä vapautan teidät? Kysykää itseltänne, kuka se on, joka opettaisi meille, että me emme ole arvollisia kutsumaan Luojan Nimeä? Tämä on ollut paholaisen opetuksien valheita, teidän omien Rabbien opettamia teille! Nuhdelkaa näitä Valheita! Minä en ole G-D! Minä en ole L-ord! Kun te olette poistaneet MINUN NIMENI, te olette tehneet syntiä ja lausuneet MINUN Nimeni turhaan!

MINÄ OLEN YAHU'VAH! Kuinka tahansa te lausutte sen, ainakin te tunnustatte MINUN NIMENI! Minä haastan teidät, kertokaa MINULLE missä Minä olen sanonut teille teidän Pyhissä Kirjoituksissanne, että te ette ole arvollisia kutsumaan MINUN NIMEÄNI? Minun NIMENI ei ole Hashem ( nimi )! Minun nimeni ei ole pelkästään Adonai ( Herra )!

MINÄ OLEN YAHU'VAH, kaiken Luoja. MINUN NIMEÄNI ei kirjoiteta Jumala. Nämä ovat teidän Rabbien ja kirjoitusten kääntäjien Minulle annettuja tunnuksia ja titteleitä, jotka haluavat jättää pois Minun nimeni, kirjoittaen sen YHVH tai YHWH. Minä olen antanut jokaiselle henkilölle nimen. MINÄ OLEN YAHU'VAH! Minulla on Nimi! Todistakaa, että te rakastatte MINUA ja luotatte MINUUN käyttämällä MINUN Pyhää Nimeäni!

Eikö Kuningas Daavid kutsunut MINUN nimeäni vapautuksen vuoksi? Ettekö te lue teidän omia Psalmejanne? Mitä Psalmi 91 lupaa, jos te kutsutte MINUN NIMEÄNI? Voi Israel, niin paljon on varastettuna teiltä, jo Pyhät Kirjatkin on uudelleenkirjoitettu MINUN Nimeni ulkopuolelle jättämiseksi.Ottakaa takaisin mitä on varastettu, ja nähkää kun te kutsutte MINUA YAHU'VAHia, MINUN Poikani YAHU'SHUAn NIMESSÄ, enkö Minä nopeasti vapauta teitä teidän vihollisiltanne.

Voi Israel, Voi Jerusalem, YAHU'SHUA ha MASHIACH, Minun Poikani oli lähetetty Taivaasta, syntyneenä heprealaisesta neitsytneidosta. YAHU'SHUA on Juutalainen ja HÄN profetoi teidän maallanne, ja teki ihmeitä ja sokeat näkivät, rammat kävelivät, kuurot kuulivat, mykät puhuivat, spitaaliset puhdistettiin, sairaat parannettiin, kuolleet nousivat, kaikki teidän maassanne, Voi Israel. YAHU'SHUA opetti teidän omissa Temppeleissänne Sapattina, piti kaikki Pyhät Juhlat, sillä ettekö te näe, että YAHU'SHUA on symbolisoitunut kaikissa niissä Pyhissä Juhlissa?

YAHU'SHUA teki lukemattomia ihmeitä teidän maassanne. Hän opetti ja on elävä Toora niin kuin HÄN profetoi. YAHU'SHUA eli ja teloitettiin, huolimatta siitä että  HÄN oli synnitön, tämän maailman vuoksi! YAHU'SHUA nousi kuolleista haudasta Israelissa, HÄNEN Pyhän verensä vuodattamisen jälkeen ulos teidän maallenne, kun ihmiset huusivat, ”Ristiinnaulitkaa hänet!” Golgatalla!

YAHU'SHUA rukoili teidän puolestanne hänen kuolevalla henkäyksellään, ”Abba, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät.” Sen vuoksi Minulla on armoa teidän maallenne, Voi ISRAEL, voi Jerusalem! Kun YAHU'SHUAn kädet naulattiin puuhun, naulojen kanssa lyötyinä HÄNEN käsiinsä, HÄN kesti enemmän kidutusta ja kärsimystä kuin pelkkä ihminen voisi kestää!

MINÄ YAHU'VAH valitsin teidän Maanne, Voi Israel, antamaan syntymän tämän Maailman ainoalle Messiaalle. Näin paljon Minä, YAHU'VAH, rakastan teitä ja suosin teitä, Voi Israel! YAHU'SHUAn veri tulee pitämään teidän Israelia olemasta täydellisesti tuhottu ja pitää sen olemasta pyyhittynä pois kartan pinnalta, huolimatta siitä että jopa YAHU'SHUAn nimeä enemmistö Juutalaisista halveksii tuota nimeä ja kieltävät HÄNEN Jumaluuden!

YAHU'SHUAn suonet ja valtimot ovat levittäytyneet halki Israelin. YAHU'SHUA suihkutti HÄNEN elämän verensä, joka läpäisi maan Golgatalla ja henkisesti nyt saavuttaa tämän maailman 4 kulmaa! Minä, YAHU'VAH, valitsin sinut, Voi Israel kaikista maailman kansoista tekemään tämän. Keiden tahansa puolesta, jotka voivat uskoa ja vastaanottaa MINUN POIKANI YAHU'SHUAn Ainoana Pyhänä VeriUhrina, syntien anteeksiantamiseksi. YAHU'SHUA on Ainoa Välittäjä, Minun, YAHU'VAHin edessä!

YAHU'SHUA on Ainoa Pyhä Verisovitus, jonka Minä hyväksyn! Sillä ne, jotka kieltäytyvät tästä vuodatetusta Verestä pesemään pois heidän syntinsä, ne jotka kieltäytyvät YAHU'SHUAn synnittömästä verestä, kun HÄNET teloitettiin syntisen paikassa, teidät tulee tuomitsemaan Moshe ( Mooses ), jolla ei tule olemaan armoa teille, kun te sanotte, että YAHU'SHUA ei ole arvollinen kutsutuksi YAHU'VAHin Pojaksi ja olemaan teidän Mashiach… ja te luulitte, että Juutalaisiksi kutsuttuina ja Tooran seuraaminen on tarpeeksi pelastamaan teidän sielunne.

Typerät ihmiset, ettekö te tiedä, ei ole olemassa ketään joka on täydellinen, joka käveli tässä maassa paitsi MINUN POIKANI YAHU'SHUA! Kunnes Israel huutaa jälleen kerran ’Hoosianna’ YAHU'SHUAlle ja HÄN hallitsee Kuninkaiden Kuninkaana, ei tule olemaan todellista rauhaa ennen kuin Israel myöntää, että YAHU'SHUA on Minun, YAHU'VAHin, Ainosyntyinen Poika, neitseellisestä Juutalaisesta palvelijattaresta syntynyt, täydellisen synnitön. Ja YAHU'SHUA on kaikki, mitä HÄN profetoi ja kaikki, mitä entisaikojen profeetat profetoivat, ennustaen HÄNEN tulonsa!

YAHU'SHUAn sydämenlyönti sykkii läpi koko Israelin, HÄNEN suonensa ja valtimonsa kantavat Ainoata Pyhää veriuhria, joka pesee pois syntien löyhkän kaikkialla maailmassa, niille, jotka tulevat tunnustamaan, että Minä lähetin YAHU'SHUAn Minun, YAHU'VAHin, nimessä olemaan ainoa Mashiach!

Voi Israel, ei ole synnin anteeksiantoa ilman veriuhria. Missä on teidän veriuhrinne? Luuletteko te todella, että eläin riittää jälleen? Voi Israel, Voi Jerusalem, ettekö te näe, että ei tule olemaan todellista rauhaa. Pelko, vaikeroinnit ja veri tulee jatkamaan virtaamistaan teidän maastanne, kunnes te nuhtelette Juudaksia, jotka myös tulevat poliitikkojen ja pahojen Fariseusten, pahojen Rabbien muodossa, jumalallisuuden muodon kanssa mutta ei Jumalallisuutta sisällä.

Israel, Varokaa Saatanan Pojan tulemista, hän on Kadotuksen Poika, joka tulee hänen valherauhansa kanssa, ja tulee valehtelemaan teille kun te luulette, että rauha on vihdoinkin tullut, nyt te voitte laskea alas teidän puolustuksenne. Sen sijaan luottakaa Ainoaan Rauhan Prinssiin ja hyväksykää ainoa Synnitön verisovitus, jonka Minä annoin teille MINUN Poikani YAHU'SHUAn kautta Golgatalla.

Ei ole pelastusta, ei todellista rauhaa teille, Voi Israel, kunnes te ette enää torju uutta veriliittoa, jonka Minä annoin teille YAHU'SHUAn kautta, koska YAHU'SHUA on ainoa Pyhä Mashiach ( Messias )! Vanha veriliitto ei voi pelastaa teidän sieluanne Helvetiltä. Vanha veriliitto oli ainoastaan määrättyyn aikaan saakka, kunnes olisi parempi, uusi verisuojaliitto.

Voi Israel, älkää enää mukautuko muiden kansojen kuvaan, mitä synti on. Sen sijaan olkaa kuin Kuningas Daavid jälleen kerran. Ylistäkää Minua, YAHU'VAHia, ja nöyrryttäkää itsenne ja katukaa teidän syntejänne MINUN POIKANI YAHU'SHUAn nimessä! Älkää luottako mihinkään kansaan pelastamaan teitä tuholta, sillä te tulette pahasti pettymään.

Liiton vuoksi, jonka Minä olen tehnyt Abrahamin ja MINUN Poikani YAHU'SHUAn kanssa, Minä parannan teidän maanne, kun te kadutte Minun, YAHU'VAHin, edessä ja käännytte jälleen seuraamaan Tooran lakeja, jotka Moshe ( Mooses ) antoi teille Siinain Vuorella. Puolustakaa Pyhyyttä siitä huolimatta että maailma tulee pilkkaamaan teitä.

Voi Israel, älkää kivittäkö profeettoja, tai vangitko, tai tappako Profeettoja, jotka Minä lähetän teille nuhtelemaan teitä. Sen sijaan olkaa kiitollisia. Minä rakastan teitä tarpeeksi kurittaakseni teitä ja varoittaakseni teitä ennenkö Minä päästän irti MINUN vihani niiden päälle, jotka kieltäytyvät tottelemasta ja jotka ovat minun vihollisiani.

Teidän itkumuurinne on likomärkä kyyneleissä ja läpimärkä rukouksissa, anelemassa armoa. Teidän vihollisenne ympäröivät teitä kaikilta puolilta. Nyt ne, jotka ovat pettäneet teidät, ovat vakuuttaneet teidät kääntymään Juutalainen vastaan Juutalainen, jopa tappamaan toinen toisenne, häätäen toinen toistanne kodeistansa ja mailtansa, pettäen toinen toistanne. Te juoksette pois teidän Goljateista Minun puoleeni kääntymisen sijaan niin kuin Kuningas Daavid teki paimenpoikana. Minä en voi siunata teitä ennen kuin te puolustatte Pyhyyttä.

Voi Israel, Minä annan teille tämän lupauksen ja muistutan teitä tämän Minun palvelijattareni kautta. Te tulette olemaan maahan painetut, mutta ette täysin tuhottuja. Voi Israel ja Jerusalem, te tulette olemaan hämillänne, mutta ette hylättyjä! Minä, YAHU'VAH, lähetän teille toivoa kun näyttää, että ei ole pakotietä. Minä, YAHU'VAH, kuritan teitä, mutta en hylkää teitä! Te tulette olemaan poljettuja maahan pakanoiden toimesta, mutta te tulette nousemaan jälleen mahtavampaan loistoon! Niin kuin Mooseksen aikana, Minä tulen siunaamaan niitä, jotka tottelevat ja siunaavat Minua, ja kiroamaan niitä, jotka ovat tottelemattomia ja kiroavat Minua, YAHU'VAHia.

Tämä maailma tulee näkemään kun MINUN vihani purkautuu näinä lopun aikoina, että Minä piilotan ne, jotka ovat piilotettu MINUN Poikaani YAHU'SHUAan! Kaikki rutot, jotka purkautuivat Mooseksen aikana, tulevat purkautumaan mahtavammassa mittakaavassa MINUN vihollisieni päälle, MINUN, YAHU'VAHin käsistä.

Tulee vieläkin olemaan marttyyreja jälleen, sellaisia kuin entisaikojen apostolit ja profeetat, ja kaikki ne, jotka ovat Pyhiä, keiden veri virtasi silloin ja jopa niin kuin se vieläkin virtaa nyt monissa maailman osissa, koska MINUN Pyhäni eivät tule koskaan tekemään kompromissia eikä kieltämään, että YAHU'SHUA on ainoa Mashiach ja MINUN Ainosyntyinen Poika lähetetty Taivaasta määräämään ja hallitsemaan!

Voi Israel, Minä olen tehnyt sinut maljaksi vapisevaa kauhua maailmalle ja he tulevat juomaan siitä. Viholliset kiristelevät heidän hampaitaan teitä kohtaan ja paljastavat heidän kyntensä, kadehtien kaikkea, joilla MINÄ, YAHU'VAH, olen siunannut teidän maatanne. Teidän vihollisenne laskevat päivien määrää ennen kuin he tulevat yrittämään ryöstämään teidät ja tappamaan teidän miehenne, naisenne, ja lapsenne ilman armoa.

Jälleen Minä sanon, Minä olen vannonut valan, Minä en koskaan jätä enkä hylkää teitä, Minä aion ja Minä olen alkanut kurittamaan teitä siihen asti kun te puolustatte Pyhyyttä ja sanotte, ”Siunattu on HÄN, joka tulee HERRAN YAHU'SHUA HA MASHIACHin nimessä.” Sitten Minä, YAHU'VAH, puolustan teitä, Voi Israel, suoraan Taivaasta, ja maailma tulee näkemään aivan niin kuin Moshen ( Mooseksen ) aikana, ei kukaan muu kuin Minä, YAHU'VAH, voi vapauttaa heitä vihollisen kädestä, ja niin se tulee olemaan jälleen.

On olemassa mysteerinen kultainen laatikko nimeltään Liiton Arkki, joka sisältää vanhoja mysteereitä teidän maassanne, Voi Israel. Arkki, johon yksikään ei koske paitsi ne, jotka Minä olen ennaltamäärännyt, jotka ovat todella Pyhiä Minun, YAHU'VAHin, edessä. Saatana tahtoo tuhota, mitä on sisällä tuossa kultaisessa laatikossa, sillä siellä on voideltua voimaa pidettynä esineiden sisällä tuossa kultaisessa laatikossa. Saatana on lähettämässä hänen poikansa, yhden jota kutsutaan antimessiaaksi, etsimään ja tuhoamaan Arkin.

Kaikista maailman kansoista, Minä valitsin sinut, Voi Israel, piilottamaan mitä on suojeltu kunnes sitä tarvitaan. Koko maailmassa Minä valitsin sinut, Voi Israel ja Jerusalem, tuomaan Minulle Ylistystä, Kunnioitusta ja Loistoa. Minä, YAHU'VAH, valitsin YAHU'SHUA ha MASHIACHin Pyhän veren tippua ja virrata maahan ja yli ArmoIstuimen ja se on Israelissa, jossa Minä tuotan saatanalle hänen viimeisen iskun!

Tämä mysteerilaatikko sisältää sauvan, joka erotti Reed Meren ( Red Sea ( Punainenmeri)) muiden ihme-esineiden joukossa, kuten esimerkiksi Mannaa Taivaasta. Liiton Arkki on duplikaatti siitä, mikä on Taivaassa. Minä kerron teille tämän nyt varoituksena niin kuin entisaikoina, älkää luulko, että vain kuka tahansa tulee elämään, joka koskee tähän mysteerilaatikkoon nimeltään Liiton Arkki, elleivät he ole ennaltamäärättyjä olemaan tarpeeksi arvollisia koskemaan ja avaamaan sitä.

Opiskelkaa teidän Kirjoituksenne ja nähkää, ainoastaan paljolla rukouksella ja ylistyksellä, Pyhillä käsillä pestyinä MINUN POIKANI YAHU'SHUAn VERESSÄ, voidaan Liiton Arkki avata ja sitä tullaan käyttämään jälleen kerran asetettuun ja määrättyyn aikaan. Ja aivan kuin Moshen aikana, sitä tullaan käyttämään vapauttamaan YAHU'VAHin kansa tavalla, aikana, jota ette odota, joka tuo Minulle, YAHU'VAHille, ja YAHU'SHUAlle kaiken Ylistyksen, Kunnian ja Loiston!

Voi Israel, ettekö te tiedä, kun Roomalaiset sotilaat repivät irti YAHU'SHUAn vaatteet ja jakoivat HÄNEN vaatteensa niin kuin mainittu Tanakhissa…

”… he jakoivat minun vaatteeni heidän kesken ja minun viitastani he heittivät arpaa.” evankeliumi Johanneksen mukaan 19:24

 

… he sanoivat sen vuoksi itsensä kesken, ”Älkäämme repikö viittaa vaan heitetään arpaa siitä, nähdäksemme kenen se tulee olemaan.” Voi Israel, ettekö te näe, aivan kuten Roomalaiset sotilaat jakoivat YAHU'SHUAn vaatteet, niin myös teidän maatanne ollaan jakamassa ja Roomalla on käsi siinä kulissien takana. Aivan kuten YAHU'SHUAn viitasta uhkapelattiin, yksi suurimman tarjouksen kanssa jakaakseen teidän maanne tulee vaarantamaan ja pettämään teidät koko maailman nähden.

Voi Israel, Minä lähetän aina minun profeettani varoittamaan ennenkö Tuomio tulee. Teitä on varoitettu tänä päivänä, mutta ainoastaan Pyhä jäännös tulee kuuntelemaan ja tottelemaan.

Sillä kuka tahansa, joka kutsuu Minua, YAHU'VAHia, YAHU'SHUA ha MASHIACHin nimessä, kuka tahansa, joka tulee katumaan, kääntymään pois heidän synneistänsä kysyen Minulta, YAHU'VAHilta, anteeksiantoa, rakastavat ja tottelevat MINUA, uskovat ja vastaanottavat MINUT ja MINUN Poikani Jumaluuden, jotta YAHU'SHUA voi olla teidän ainoa välittäjä MINUN edessäni. Sillä HÄN yksin on arvollinen tulemaan MINUN eteeni HÄNEN nimessänsä. Älkää yrittäkö lähestyä MINUN Taivaallista valtaistuintani ilman YAHU'SHUAn nimeä. Älkää tulko teidän vanhurskaudessa vaan pikemminkin tulkaa puettuina HÄNEN vanhurskauden pukuun. Sitten Minä kuulen ja vastaan teidän rukouksiinne ja te tulette olemaan pelastettuja Helvetin tulelta!

Voi Israel ja Voi Jerusalem, te jotka haluatte mieluummin pysyä kuuroina, Minä, YAHU'VAH, OLEN toistamassa itseäni uudestaan ja uudestaan teidän vuoksenne! Herätkää nyt, sillä aika on myöhä. Minä en käske teitä muuntautumaan Kristillisyyteen, sillä jopa he näkevät YAHU'SHUAn ainoastaan osittain. He ovat kieltäneet Tärkeyden YAHU'SHUAn Juutalaisuuden opettamisesta. He ovat kieltäneet YAHU'SHUAn ja MINUN Pyhällä nimellä puhumisen voitelun. He ovat kieltäneet MINUN Sapattini, MINUN Pyhät Juhlani ja Pyhät Päiväni, ne jotka kutsuvat itseään Pyhiksi Kristityiksi ja vielä täytynee oppia syleilemään Juutalaisuutta, jonka Minä laiton teidän sisälle Abrahamin, Jaakobin ja Iisakin siemenen kautta.

Voi Israel ja Jerusalem, herätkää nyt teidän nukkuvasta uneliaisuudestanne. Teidän itsepäisyytenne johdosta, ja Harhaoppisten tähden, Minä suljin teidän silmänne, mutta aika on nyt tullut, avatkaa teidän silmänne laajalti, paljastakaa ne, jotka puhuvat pahoja valheita!

*******

[ Elisabeth ]

Loukkaa joitakin, valistaa toisia YAHU'SHUA ha MASHIACHin nimessä.

Rakastettu Perhe, Pyydän, tuntekaa vapautta kopioda profetiat ja auttaa meitä saavuttamaan tämän maailman kansat, erityisesti Israel ja Jerusalem. Kaikkiin tämän maailman kansoihin vaikuttaa, mitä tapahtuu Israelissa. Kaikki, mitä Elisabeth pyytää on, olkaa hyvät, jättäkää viesti koskemattomaksi, jopa hänen henkilökohtaiset ilmoituksensa.

Elisabeth (Elisheva) Elijah tietää, että normaalisti nimiä ei kirjoiteta kokonaan isoilla kirjaimilla, mutta RUACH HA KODESH on kertonut hänelle, että meidän Luojamme ja Messiaamme nimet pitää olla asetettuna erillään ja kirjoitettuna erilailla, näyttäen heidän nimiensä pyhyyden ja kunnioittamisen. Kunnioituksesta, mitä hänelle on kerrottu, pyydän kun käännätte profetioita, tehkää sama asia.

Elisabeth pyytää anteeksi ajan pituutta, jonka se on ottanut saada nämä profetiat postitettua, mutta profetioille 80 ja 81 oli hinta maksettavana. Se oli taistelu saatanaa vastaan, mutta teidän rukouksienne ja tukenne vuoksi YAHU'SHUAn nimessä, me saimme voiton tuosta taistelusta. KAIKKI YLISTYS, KUNNIA JA LOISTO YAHU'VAHille JA YAHU'SHUA ha MASHIACHille!

Koska Minä olen molemmat biologinen Juutalainen minun biologisesta äidistäni ja isästäni ja Henkinen Juutalainen YAHU'SHUAn Vuodatetun Veren kautta. Minulla on rakkaus Israelia ja Jerusalemia ja Juutalaisia ihmisiä kohtaan, huolimatta siitä että minä tiedän suurin osa Israelissa tulee vihaamaan minua tämän sanan vuoksi. Minä olen vain YAHU'VAHin lähettämä profeetta, puhumassa eteenpäin HÄNEN sanojansa ja minä teen tämän syvässä kunnioituksessa ja vapinassa. Kuka tahansa todellinen profeetta, joka ei tee niin, minä kyselen… kuinka he voivat olla Pyhä Profeetta?

Minä rukoilen, että minä en ole jättänyt yhtään sanaa pois enkä lisännyt yhtään, ja nyt toimitan tämän profeettisen viestin ja kysyn kaikkia niitä, jotka rakastavat Israelia ja Jerusalemia, kopioimaan ja postittamaan tämän internet-sivuillensa. Me olemme saaneet ortodoksisia Juutalaisia ja Muslimeita hyväksymään YAHU'SHUAn Mashiachina ja koskaan ei tiedä, kun me kylvämme siementä, mikä tulee kasvamaan kauniiksi Pelastuksen hedelmäksi.

Tämä profeettinen viesti tuli unen jälkeen, joka minun aviomiehelläni oli minusta ja 12:sta Israelin heimosta. Se postitetaan niin pian kuin mahdollista. Tämä viesti tuli eteenpäin 24.1.06, mutta YAHU'VAH sanoi, älä julkaise sitä vielä, sillä HÄN ei ollut lopettanut. 7.2.06 YAHU'VAH jälleen aloitti profetoimaan ja se oli tämän profetian jatkoa.

P.S. Kiireellistä! Profeetta, veli YAHU'SHUAssa kirjoitti minulle Jerusalemista viime vuonna ja kertoi minulle, että hän oli viemässä minulle annetut profetiat kaikkialle Israeliin ja varoittaa ihmisiä. Minulla ei koskaan ollut tilaisuutta kiittää tätä miestä, ja minä tahdon tehdä niin nyt. Minä olen niin pahoillani, että minä en voinut kirjoittaa sinulle takaisin, sillä minä olen kadottanut sinun email-osoitteesi. Minä en tiedä sinun nimeäsi, mutta minä tahdon sinun tietävän, että minä olen todella kiitollinen ja sinä olet minun rukouksissani ja että sinä tulet e-postittamaan minulle uudestaan.

Minä olen rukoillut hepreankielistä kääntäjää kääntämään englanninkieliset profeettiset viestit hepreankielelle. Rukouksen aikana, YAHU'SHUA kertoi minulle, että HÄN oli jo lähettänyt kääntäjän, joka voisi tehdä tämän, ja YAHU'SHUA muistutti minua sinusta. Pyydän, e-postita minulle uudestaan. Minä olen varma että tämä Veli on YAHU'SHUAn Morsiamen jäsen.

Jos kukaan, joka lukee tätä, tietää jonkun joka osaa kirjoittaa hepreankieltä ja puhumaan sitä sujuvasti, jotta Israelille annetut profetiat voidaan uudelleen-tallentaa Hepreankielellä, pyydän e-postita minulle niin pian kuin mahdollista: [email protected] Minä olen varma, että meillä on jonkin verran YAHU'SHUAn Morsianta asumassa Israelissa ja erityisesti Jerusalemissa.

Pyydän, tule esiin, sillä aikaa on nyt niin vähän tavoittamaan Israel. Me olemme henkäyksen päässä Suuresta Ahdingosta. Pyydän, YAHU'SHUAn Morsiamen jäsenet, olkaa samaa mieltä minun kanssani rukouksessa, että tämä mies kirjoittaa minulle jälleen kerran, ja että hepreankielinen kääntäjä tulee esiin. Tänä vuonna meidän silmämme eivät pitäisi olla meissä itsessämme vaan Israelissa! YAHU'SHUAn Morsian, pyydän Rukoilkaa Israelin ja Jerusalemin rauhan puolesta uudella tavalla. Rukoilkaa, että Rauhan Prinssi YAHU'SHUA ha MASHIACH tulee jälleen kerran!

Apostoli Elisabeth (Elisheva) Elijah

Helmikuu 7, 2006 – 5:00 pm.