Profetia 76
RAKASTETTU JAHSHUAN MORSIAN, NOUSE JA VALMISTAUDU, SILLÄ SULHASESI SAAPUU!

JAHSHUA (=Jeesus Kristus) käski minun sanoa koko Morsiamelle
“Onnellista Rosh Ha Shanahia!” lahjana Häneltä Morsiamelleen!


12. syyskuuta, 2004 (3 päivää ennen Rosh Ha Shanahia)
Annettu Lapselle, soturille, JAHSHUA MESSIAAN Morsiamelle,
Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijahlle

Ole hyvä ja jaa heidän kanssaan, joiden tiedät rakastavan JAHVEA ja JAHSHUAa. Ole hyvä ja lähetä tämä juuri sellaisena kuin se annettiin minulle. Käsitän, että se on pitkä Sana, mutta se on aikasi arvoinen. Melkein joka kappaleessa on Vahvaa Henkistä lihaa, jota ei ole tarkoitettu henkisesti Heikoille. Olen oppinut yhdessä kanssanne kun JAHSHUA puhui nämä sanat minulle

**********

Profetia 76

Annettu Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijahlle
12.9.2004 aamulla klo 10.30-12.00.

RAKASTETTU JAHSHUAN MORSIAN, NOUSE JA VALMISTAUDU, SILLÄ SULHASESI SAAPUU!

Voi, rakastettu Sormusneitoni, itket MINULLE ja sanot,

“Kuka minä olen julkaisemaan tällaista viestiä, sillä en tunne itseäni tämän kunnian arvoiseksi. Kuka uskoo että tämä viesti on Taivaan lähettämä?”

Mutta sanon sinulle MINUN rakkaani, kyse ei ole siitä, tunnetko itsesi tämän viestin koko MORSIAMELLE kertomisen arvoiseksi.

Ainut asia, jolla on väliä, on, että Minä olen katsonut sinut sen arvoiseksi ja sillä, mikä on mielipiteesi itsestäsi tai mitä muut sanovat ei ole merkitystä, vain sillä, että tottelet ja kirjoitat ja puhut mitä käsken sinun puhua. Älä editoi minua millään muotoa. Niinä monina vuosina joina olet palvellut MINUA, olet tuntenut uskonnollisuuden demonien panettelun pistävän sanoin ja teoin. Mutta tämä uusi sana paljastaa Isebelin pahan hengen heissä, jotka pitävät itseään Pyhinä ja kuitenkaan heissä ei ole pyhyyttä. He hyökkäävät teitä vastaan ja kuitenkin minä, JAHSHUA, suojelen teitä, sillä olette MINUN.

Juuri niin kuin vanhanajan Eliaa suojeltiin Isebeliltä ja Ahabilta, niin myös teitä suojellaan, niin suojellaan KOKO JAHSHUAN MESSIAAN MORSIANTA. Nyt on aika Suojaneitojen astua esiin ja peittää teidät rukouksin, rakkaudella ja tuella, sillä myös heitä vastaan hyökätään samanaikaisesti kun he astuvat uskossa ja ottavat teihin yhteyttä. Annan heille nyt käskyn: He jotka tunnistavat olevansa JAHSHUAN MESSIAAN MORSIAN. TULKAA ESIIN ja kokoontukaa yhteen tämän Sormusneidon kanssa jonka välityksellä julkaisen tämän sanan. Peittäkää hänet rukouksin, kannustavin sanoin, tuin, ja liittykää yhteen jotta hän voi kannustaa, kasvattaa, tukea teitä myös mielenne, ruumiinne, henkenne ja sielunne vihollista vastaan. Tässä on salaisuus: juuri kuten minulla on MORSIAN, niin myös on saatanalla. Ja kun Pyhät Kultaiset Kotkat kokoontuvat, niin myös korppikotkat kokoontuvat.

JAHSHUAN MORSIAN, tarvitsette toisianne, sillä vihollisenne ovat suurilukuiset. Monta vuotta sitten annoin tälle Neidolle viestin kahdessa unessa päällekkäin. “Kerätkää joukot seinälle.” Nyt on tuo määrätty aika, älkää luistako päivästä vierailla toistenne luona.

Nyt Elisabeth, ole rohkea kuten Vanhanajan Elia ja puhu sanat, jotka olen komentanut sinun kirjoittaa ja puhua, ja älä harmittele heitä, joilla on Isebelin ja Ahabin henki. Vaan tiedä, että he jotka hyökkäävät sinua vastaan minun tottelemisestani johtuen, kärsivät saman kohtalon kuin Isebel ja Ahab ja baalin profeetat, sillä he jotka hyökkäävät sinua vastaan, hyökkäävät sinun voitelijaasi vastaan. Varokaa te, joilla on fariseusten henki ennen kuin hyökkäätte MINUN rakastani vastaan! Teidän olisi parasta tutkia omaa sydäntänne. Se, joka ei ole yhtä mieltä tämän Profeetallisen Sanan kanssa, tuokoon sen Luomisen Tuomarin eteen, sillä MINUN rakastettuni on vain totellut. Nämä eivät ole hänen sanojaan vaan MINUN ja he, joilla on henkiset korvat kuulla ja kuunnella, pyydän teitä rohkaisemaan häntä ja kertomaan hänelle.

Nouse JAHSHUAN MORSIAN, kuten 5 viisasta Neitsyttä Vertauskuvassa, jonka annoin Matteukselle 25:1-13 ja valmistautudu, sillä pian saapuva SULHASESI ja MESSIAASI tulee voi, niin pian! Rukoilkaa, että teidät laskettaisiin tulla kutsutuiksi JAHSHUAN MESSIAAN MORSIAMEKSI. Älkää pitäkö tätä itsestään selvyytenä. Älkää täyttykö ylpeydestä, sillä jotkut huomaavat, olevansa Vieraita eivätkä Morsiamia tästä syystä. Kun paljon on annettu, paljon vaaditaan.

Minä, JAHSHUA, olen HYVÄ PAIMEN ja MORSIAMENI ei mene kenellekään toiselle Mestarille. Kuten on kirjoitettu, kerron salaisuuteni profeetoille ja niin jaan salaisuuteni nyt Rakastetun MORSIAMENI kanssa ja Kunnioitettujen Vieraiden kanssa jotka kutsutaan Lampaan Hääillallisille. Ja vain he osallistuvat, heidän nimensä löytyvät Lampaan Elämän kirjasta, määrättynä ennen tämän Maailman luomista.

Opiskelkaa ja osoittakaa itsenne hyväksytyiksi kun meditoitte miksi Henok, Elia ja Elisa ovat suurimerkityksisiä. Minä, JAHSHUA OPETAN NYT, tämä on asiaankuuluvaa JAHSHUAN MORSIAMELLE. Puhun tämän ilmestyksen. Tässä, se on uusi asia. Henokin kirjaa ei sisällytetty kirjoihin, jotka ovat Raamatussa ja kuitenkin annan tämän toimeksiannon etsiä tämä kirja ja opiskella sitä ja antaa JAHVEN opettaa harvoin opetettuja totuuksia, sillä on kirjoja, jotka olisi pitänyt sisällyttää Pyhään Raamattuun ja jätettiin tarkoituksella pois koska ne olivat liian kiisteltyjä. Eivät kaikki Raamatusta puuttuvat kirjat, mutta jotkin. Teidän täytyy käyttää arviointikykyä sen suhteen, mitkä kirjat ovat Pyhästä Hengestä ja mitkä ihmistekoisia. Kysykää itseltänne, miksi Luoja laittaisi 66 kirjaa Raamattuun, sillä se ei ole pyhä luku. Kuusi on ihmisen luku, 666 on antikristukseen liitetty luku.

Puhun tämän heille, joilla on henkiset korvat kuulla ja kuunnella, kaikki muut pysyvät kuuroina ja pilkkaavat sitä, mitä eivät ymmärrä. Totisesti minä sanon teille, annan teille vahvaa henkistä lihaa syötäväksi. Sitä ei ole tarkoitettu Henkisesti Heikoille! Vanhanajan Elia oli vain varjo JAHSHUAN MESSIAAN MORSIAMEN NOUTAMISESTA! Vanhanajan Elia tiesi, mikä tehtävä hänen oli suoritettava loppuun ja tiesi, ettei hän kuolisi siihen aikaan. Vanhanajan Elia tiesi minä päivänä, tuntina ja minuuttina JAHVE lähettäisi Tulivaunut ottamaan hänet Taivaaseen. Ja Vanhanajan Elia tiesi etukäteen, kenellä olisi kunnia todistaa tästä omin silmin…ja tuon miehen nimi oli Elisa. Vanhanajan Elia otettiin Taivaaseen Taivaallisella Kuljetuksella ja niin otetaan JAHSHUAN MESSIAAN MORSIANkin kun Minä, JAHSHUA henkilökohtaisesti tulen luoksenne, RAKASTETTU MORSIAMENI! (2 Kun 2:1-14). Lukekaa uudelleen kaikki profetiat niin huomaatte ,että olen monta vuotta kutsunut Elisabethia “MINUN Uudeksi Eliaaksi“. Kyllä, hänen laillinen nimensä on Elia, mutta se ei ole syy, miksi olen tehnyt tämän. Vasta hiljattain hän sai tietää ja kyse on enemmästä kuin hänen lähettämisestään Zarephathin leskille testatakseni heitä. Eivätkä lesket tienneet, sillä heidän nälkänsä aika ei ollut vielä koittanut, kyse ei ole ainoastaan tästä syystä, jonka olen ilmaissut monissa hänen välityksellään puhutuissa profetioissa. Puhuin hänen välityksellään kuuluvasti Pääsiäisenä, 5. huhtikuuta (päivä hänen syntymäpäivänsä jälkeen) ja sanoin hänelle, herättäen hänet sanoilla joita hän ei täysin ymmärtänyt ja vasta tämän viestin myötä ymmärtää täydemmin…”Olet SORMUSNEITONI”.

Totisesti minä sanon hänelle ja teille joilla on henkiset korvat ja silmät. Minä JAHSHUA kutsun häntä “MINUN Uudeksi Eliaksi” ja paljastan näitä suoraan Taivaasta annettuja salaisuuksia, siunaukseksi hänelle kuten myös OIKEALLE JAHSHUAN MESSIAAN MORSIAMELLE. Juuri niin kuin Vanhanajan Elia tiesi, milloin odottaa JAHVEN HEVOSTEN VETÄMÄÄ TULIVAUNUA noutamaan hänet Taivaaseen ja hän tiesi tarkan ajan ja päivän ja oli valmistautunut ja pyysi Elisaa etukäteen katsomaan häntä. Vanhanajan Elia on Varjo siitä, mitä tapahtuu Morsiamelle, joten miksi tekisin yhtään vähempää JAHSHUAN MORSIAMELLE?

Ensin lähetän Arkkienkeli Mikaelin tulemaan ja raivaamaan tietä Enkeli Gabrielin tulla ja kertoa hänelle. Olen käskenyt häntä ja hänen aviomiestään odottaa sen päivämäärän ilmoituksen syntymistä, jolloin JAHSHUA tulee hakemaan HÄNEN MORSIAMENSA, sitten yksi hänen toimeksiannoistaan SORMUSNEITONANI on heläyttää tämä uutinen ympäri maailman koko Eliitille nimeltä RAKASTETTU JAHSHUAN MORSIAN!

Rakastettu, kysy itseltäsi tämä kysymys, ja lue uudestaan Matteus 25:6-7 ja kuule se nyt Pyhillä korvilla, sillä se sanoo: “Ja keskiyöllä kuului huuto “Katsokaa, ylkä tulee, menkää ulos tapaamaan häntä.” Sitten kaikki neidot nousivat somistamaan lamppujaan.”

Totisesti minä sano teille, joku valittiin tuoksi viestinvälittäjäksi heläyttämään tuo huuto, jonka Koko JAHSHUAN MORSIAN kuulee. Ja olen valinnut tälle Neidolle tämän kunnian.

Sen, minkä JAHVE teki MINUN Äidilleni Miriamille (Maria) kun Minä, JAHSHUA tulin Maahan, teen MORSIAMELLENI ja lähetän Enkelit Elisabethille ilmoittamaan: SULHANEN TULEE! Laittakaa itsenne valmiiksi ja odottakaa MINUA tuona päivänä, sillä tulen karkaamaan MORSIAMENI kanssa!

Taas, sanon teille, Vanhanajan Elia oli varjo MORSIAMENI NOUTAMISESTA, ja MINUN MORSIAMENI tulee osalliseksi uudesta voitelusta ollessaan tämän maan päällä normina pahaa vastaan, joka tulee vastaanne ennennäkemättömällä tavalla. KAIKKI MORSIAMENI tietävät, että tämä viesti on totta, sillä jotkut ovat tienneet, että tämä tapahtuisi ja ovat odottaneet tätä ilmoitusta tulevaksi 4:ään maailman nurkkaan, joihin olen piilottanut MORSIAMENI.

Päivämäärä kerrotaan salassa ja VAIN OIKEALLE MORSIAMELLENI. Ette KOSKAAN näe sitä missään ellei niin ole tehty ILMAN LUPAANI ja voi Juudasta, joka tekisi tämän, yrittäen vaarantaa MORSIAMENI. Sinä, joka yrität tehdä tämän kärsit saman kohtalon kuin Juudas. Älä luule, että Elisabeth pyysi tätä, sillä totisesti minä sanon teille, lähetin monta Profeettaa hänen luo Profetioiden 74 ja 75 jälkeen kertomaan, että näin tapahtuisi, ja hän sanoi, ettei hän ole tämän kunnian arvoinen.

Hänen aviomiehensä ja hän vastasivat, ettei tämä Ministeriö koskaan halunnut olla Hurmion päivämäärän asettaja ja sanon teille molemmille, ette ole päivämäärän asettaja. Kenenkään ei tarvitse uskoa pelkälle miehelle tai naiselle annettuja laskentoja. Enkelit lähetetään VALTAISTUIMELTANI ilmoittamaan Päivämäärä, joten MORSIAMENI on kuin 5 viisasta neitsyttä ja valmiina TULEVALLE MESSIAALLE, SULHASELLEEN! Heille, jotka sanovat: “Mutta on kirjoitettu, ettei ihminen tiedä päivää eikä tuntia”, tämä on totta, kun kirjoitukset kirjoitettiin yli 2000 vuotta sitten, mitä arvoa sillä olisi ollut? Miksi ISÄ JAHVE julkaisisi tuhansia vuosia etukäteen päivämäärän jolloin Minä, JAHSHUA tulen hakemaan MORSIAMENI, josta puhutaan Matteuksen evankeliumissa 25:1-13. Mitä tarkoitusta olisi palvellut turhauttaa heidät, joiden täytyi odottaa?

Muistakaa Rakastetut, jopa 5 typerää neitsyttä tiesi, että Sulhanen oli tulossa mutta jäivät kiinni valmistautumattomana! Vertaus näyttää 5 typerää neitsyttä, joilla ei ollut voitelua ja jotka katsoivat ja odottivat heidän kanssaan, joilla oli voitelu, milloin SULHANEN saapuisi. Tämä Vertaus näyttää myös kuinka varoitan 5 typerää neitsyttä, jotka luulivat, että MORSIAMEN voitelun voisi ostaa rahalla, että se ei ole myytävänä ja MORSIAN TIETÄÄ TÄMÄN, ja pilkkaa heitä, jotka luulevat että JAHVEN LAHJAT OVAT MYYTÄVÄNÄ!

Kun 5 typerää Neitsyttä palasivat, SULHANEN ja MORSIAN olivat karanneet. Kun he jyskyttivät Taivaan ovea päästäkseen sisään SULHASEN ja MORSIAMEN luo, heidät lähetettiin pois kun SULHANEN SANOI: “EROTKAA MINUSTA, EN KOSKAAN TUNTENUT TEITÄ!” Jokainen ei ole kelvollinen Morsiameksi, on olemassa tiukat vaatimukset. Ja 5 typerää en tunnistanut MORSIAMEKSENI. Kuitenkin, jätän heille varoituksen ja se on, että 5 typerää Neitsyttä eivät tiedä, milloin PALAAN VIERAITA varten, ja heidän on parasta olla valmiita, jotten minä, JAHSHUA, MESSIAS/SULHANEN tule uudestaan ja löydä Vieraita nukkumasta tai ilman öljyä lampuissaan. (Matteus 25:1-13)

Kaikki 5 typerää neitsyttä testataan kiintymyksen tulessa ja jotkut tulevat kultaisina ulos. Joistain tulee marttyyreita, jotkut jäävät ja jotkut noudetaan MINUN luokseni. Jotkut 5 neitsyestä ovat vieraita ja soveltumattomia JAHSHUAN MORSIAMEKSI.

En hae morsiantani epätietoisena, sillä hän kuulee sarvitorven puhalluksen ja hän herää tähän Huutoon jonka heläytän tästä MINUN Sormusneidostani. Muistakaa, saatana yrittää mennä MINUA ennen, joten älkää tulko petetyiksi väärennöspäivämäärästä ja voi sitä, joka kutsuu itseään MINUN SORMUSNEIDOKSENI paitsi hän, jonka olen voidellut, jota nyt käytän puhumaan MINUN SUUKAPPALEENANI. Tulee voitelu, jota ei voida jäljitellä kun Enkelit tuovat tämän viestin niin, että JAHSHUAN TOSI MORSIAmessa saa syntynsä ennennäkemätön Taivaan voitelu. Se on edellinen ja jälkimmäinen voitelu yhdessä, yhdistettynä Elian kaksoisvoiteluun. Jopa Varjonne parantavat JUMALALLISET, sillä MINUN parantava Gileadin voide tulee olemaan KOKO MORSIAMESSANI! Puhuin kuuluvasti Elisabethille sanat vuosia sitten: ”PARANTAMISEN LAHJA,TRUMPETIN ÄÄNI!” Hän ei tiennyt näiden sanojen merkitystä ennen kuin nyt.

Juuri niin kuin sarvitorvea puhalletaan juutalaisissa häissä ilmoittamaan Sulhasesta, niin myös Minulla, JAHSHUALLA, on torvi puhallettuna ilmoittamaan TULEMISESTANI RAKASTETULLE MORSIAMELLENI! Kuuntele tuota Sarvitorvea, se ei ole kaukana. Profetoin tämän neidon kautta, että palaisin Sapattina ja puhuin hänelle “Mitä JOS Rosh Ha Shanah on päivä jona tulen, et tiedä vielä mikä.”

Profetoin myös ja kuuluvasti puhuin hänelle: “Ensin yksi haltioituminen, sitten toinen heille joita rakastan.” Vieraat ovat toisessa noutamisessa! Kymmenen neitsyen vertauksessa toinen mahdollisuus annetaan typerille neitsyille, sillä ette tiedä minä tuntina tulen uudelleen.

Vanhanajan Elian ruumiin täytyi muuttua hetkessä, silmänräpäyksessä, sillä kuolevaisen ruumiin täytyy pukea ylleen kuolematon ruumis päästäkseen Taivaan Valtakuntaan, niin myös Morsiameni. Vanhanajan Elia pudotti rukousliinansa, yllänsä olevan vaatteen. (II Kun. 2:12-13)

Juuri niin kuin te jotka olette JAHSHUAN MORSIAN, ette tarvitse maallisia vaatteita kun vaihdan vaatteenne kauneimpaan helmeilevään, kimaltelevaan Valkoiseen Vaatteeseen, johon maallisia vaatteita tai kankaita ei voi verrata. Sillä välkehditte kuten säihkyvin timantti, jonka tämä maailma on nähnyt. Asetan tiaran naisten otsalle kun RAKASTETTU MORSIAMENI puetaan ja miehet saavat arvokkailla kivillä täytetyn kruunun joita ei voi verrata tämän maailman kiviin.

Nämä ovat salaisuuksia jotka jaan kanssanne kuten Danielin kirja jonka suljin lopun ajan sukupolveen saakka. Kysykää MINULTA ja kerron enemmän, sillä jaan nämä salaisuudet MORSIAMENI kanssa enkä anna kaikkia MINUN ilmestyksiäni yhdelle henkilölle tai profeetalle, joten jaa tämän Viestintuojan kanssa joka puhuu MINUN viestiäni siunauksena sinulle. Siunaa häntä takaisin ja kerro hänelle, kuinka paljon tarkkasit MINUN voiteluani ja ilmestyksiä, jotka olen antanut teille.

Joillekin olen antanut unia, joillekin visioita ja muille profeetallisia sanoja. Nyt on MORSIAMEN aika KOKOONTUA. LASKEN LIIKKEELLE KUTSUHUUDON. JOS ETTE VOI YHDISTYÄ TOISIANNE NÄKEMÄLLÄ, VOITTE MUILLA TAVOIN. Mailaa tai kirjoita hänelle. On heitä, jotka lukevat tämän arvioiden jotakuta tuntemaansa JAHSHUAN MORSIAMEKSI ja kuitenkaan tämä henkilö ei välttämättä näe tätä, joten jaa tämä tuon henkilön kanssa ja laita heidät kirjoittamaan MINUN neidolleni, sillä hänellä on lahja nähdä, kuka on MORSIAN ja kuka on Kunnioitettu Vieras sen jälkeen kun Enkeli Gabriel ilmestyy hänelle, olen ajoittain jo näyttänyt hänelle etukäteen tästä.

Vanhanajan Elialla oli voitelu joka tappoi baalin profeetat niin kuin myös viholliset jotka ajoivat häntä takaa ja niin on sinullakin. JAHSHUAN TOSI MORSIAMELLA on sama voitelu kutsua Tulta Taivaasta, joka polttaa vihollisianne. Te, JAHSHUAN TOSI MORSIAN, taistelette myös ja voitatte sodan Isebelin pahoja henkiä vastaan. Heidän kohtalonsa, jotka yrittävät tuhota MINUN tosi profeettani ja MORSIAMENI yrittämällä kuluttaa heidät loppuun Isebelin ja Ahabin pahoilla hengillä, kärsivät saman kohtalon kuin baalin profeetat, niin kuin myös Vanhanajan Elian viholliset. Te, JAHSHUAN MORSIAN, teette mitä Vanhanajan Elia teki ja jopa enemmän ennen kuin jätätte tämän maan. Ja sen jälkeen kun palaatte Taivaasta, saatte uudet voimat Taivaallisten Käskyjen kera, jotka toteutetaan kuten osittain kerrotaan Ilmestyksessä 14. Loppu on salaisuus vielä; ei anneta vihollisen tietää etukäteen. Te, RAKASTETTU MORSIAMENI, laulatte verrattoman laulun ja opetan sen teille ITSE.

JAHSHUAN MORSIAN on ensimmäinen hedelmä, joka lunastetaan tästä maasta ennen suurta JAHVEN vihan päivää nimeltä Suuri Ahdinko. Te, jotka olette JAHSHUAN MORSIAN, olette ikuisesti uskollisia ja kiitollisia MESSIAALLENNE ja SULHASELLENNE.

Teillä, JAHSHUAN MORSIAN on myös lahja ilmestyä missä tahansa maailmassa ettekä tarvitse maallista kuljetusta. Tarvitseeko minun muistuttaa teitä, kuinka joillakin MINUN opetuslapsistani ei ollut ylistettyä ruumista ja silti pystyivät samaan? Apost. 8:27-40. JAHSHUAN MORSIAMELLA voi olla useita ilmestymisiä/ulkomuotoja kuten minulla, JAHSHUALLA, oli ristiinnaulitsemiseni jälkeen. MINUN omat opetuslapseni eivät tunnistaneet Mestariaan.

Totisesti minä sanon teille, juuri niin kuin Elisa kantoi todistusta omilla silmillään ja näki VANHANAJAN ELIAN otettavan ylös hevosten vetämissä tulivaunuissa, koska Elisa kieltäytyi pettämästä häntä ja oli hänen rinnallaan kun hänet noudettiin, hän sai kaksoisannoksen voitelua kuten VANHANAJAN ELIA oli profetoinut. Tässä on mysteeri: oletko koskaan miettinyt, miksi Elisa erotettiin eikä häntä otettu tulivaunuihin Vanhanajan Elian kanssa? 2 Kun. 11. Siksi, koska Elisa oli varjo Israelin 12 Heimosta (Ilmestys 7) ja Elia on varjo MORSIAMESTANI. Ilmestys 14. Niin myös Taivaan Enkelin sinetöimät 144,000 Israelin 12 Heimosta ovat suojellut ja sinetöidyt tässä maailmassa -niin kuin on kirjoitettu Ilmestys 7:ssä. Ihmisten aseet eivät vahingoita heitä eivätkä rutot tule heidän lähelleen, sillä he eivät ole JAHVEN vihan kohteena. He pysyvät JAHSHUAN ARMON alla, verilinjan jonka JAHSHUA veti Golgatalla ja saatana ei voi ylittää tuota verilinjaa. Nämä 144,000 saavat MORSIAMEN vaipan kun voitelu tulee heidän osakseen tavalla, jota he eivät ole ennen tunteneet.

Totisesti minä sanon teille, että Henok oli Varjo JAHSHUAN MORSIAMESTA. Sillä Henok otettiin Taivaaseen, sillä hänellä oli tämä todistus. Hän ei kuollut vaan otettiin Taivaaseen, sillä hän miellytti JAHVEA! Niin myös sinut, JAHSHUAN MORSIAN, otetaan, sillä sinullakin on todistus, että miellytät JAHVEA KAIKEN LUOMISEN JUMALAA KUTEN MINUAKIN, JAHSHUAA, HÄNEN POIKAANSA, koska tottelit ja pidät itsesi Pyhänä ilman Tahraa tai Ryppyä. Tämän vuoksi käskin Elisabethia unessa opettelemaan Kirjeen heprealaisille 11:5. Te, JAHSHUAN MORSIAN, ette saata JAHVELLE, ja minulle, JAHSHUALLE, häpeään! MINUN MORSIAMENI, ette tottele vain 10 käskyä, sillä mitä haastetta siinä on? Julkistan joitain tärkeimmistä ansioista, joista tiedätte oletteko MORSIAMENI vai kunnioitettu Vieras Lampaan Hääillallisella tässä lopunajan viestissä MORSIAMELLENI ja Kunnioitetuille Vieraille. Tämä viesti ei ole pakanoille, paitsi varoittamaan heitä.

Varo jokaista, joka väittää olevansa MINUN, ja kuitenkin hyökkää tätä profeetallista sanaa vastaan, sillä he todistavat mistä pahasta hengestä ovat lähtöisin ja todistavat, että Isebelin demoninen henki hyökkää MINUN Sormusneitoani vastaan, jonka olen voidellut kuulemaan ÄÄNENI, jotta MORSIAN kuten myös Lampaan Hääaterian VIERAAT tulevat siunatuiksi ja rohkaistuiksi. Saatana on ainoa, joka lähettäisi sutensa pukeutuneena lampaiksi hyökkäämään Apostolista Profeetallista Sormusneitoani vastaan, nimeltään Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah. Käytän hänen koko nimeään omista syistäni, jotka eivät koske ketään paitsi vihollisia, jotka tavoittelevat hänen tuhoaan, jotka käyttävät hänen nimeään kirotessaan.

Totisesti minä sanon teille, kuka tahansa joka sanoo, että he Palvovat ja asettavat JAHVEN ja JAHSHUAN ensimmäiseksi elämissään ja rakkaudessaan ja kuitenkin kamppailevat TOORAN/LAIN tottelemisessa, joka sisältää 10 käskyä, omaavat vakavan henkisen ongelman ja tulisi käsittää, että sielunsa on vaakalaudalla. Ennen kuin hyväksyit MINUT MESSIAANASI, ja pyysit MINUA tulemaan sydämeesi ja hallitsemaan elämääsi, sinulla oli selitys. Mutta nyt sinulla ei ole ! Kadu nyt, ennen kuin on liian myöhäistä! Kiusaus ei ole synti mutta varo, sillä synti ilmaantuu ensin mielen kautta ja sitten ruumiin tekojen kautta.

MORSIAMENI, olet pyhä ja elät PYHÄSTI esimerkkinä Messiaastasi. Puhut PYHÄSTI ja mielesi on jatkuvasti ELÄMÄSI RAKKAUDESSA ja se on ISÄ JAHVE ja MINÄ, JAHSHUA. MORSIAMENI, et tietoisesti tee syntiä, sillä et halua pahoittaa mieltäni etkä antaa saatanalle syytä syyttää sinua tai tuoda minulle häpeää.

VOI RAKASTETTU MORSIAN, koostut sekä miehistä että naisista. Sinua kutsutaan neitsyeksi, sillä olet torjunut ihmistekoiset opit ja paennut Babylonian kirkoista. MORSIAMENI, et pelkää paljastaa pahaa, vaikka se on kirkoissa, paljastaa kompromisseja tekeviä pastoreita ja heitä, jotka kutsuvat itseään opettajiksi, jotka myös tekevät kompromisseja. Tämä on PAHAA silmissäni. Te, MORSIAMENI, ette pysy hiljaa ja mitä enemmän pakanat ja fariseukset kuten myös haaleanlämpöiset kristityt ja 6 kirkkoa Ilmestyksessä yrittävät hiljentää teitä, sitä kovempaa huudatte! MINUN RAKASTETTU MORSIAMENI, te jotka ylistätte, palvotte, rakastatte ja jumaloitte, haluatte ennen kaikkea muuta saada hymyn ISÄ JAHVEN kasvoille miellyttäen HÄNTÄ niin kuin myös MESSIASTANNE ja pian tulevaa SULHASTANNE. MORSIAMENI, tiedätte että JAHVEN ja JAHSHUAN tottelevaisuus on rakkautta ja todistatte rakkautenne ja uskollisuutenne tottelemalla JAHVEN käskyjä.

Mikä on sielusi hinta? Tässä maailmassa on vääriä opettajia, jotka sanovat, että on mahdotonta totella Kymmentä Käskyä ja sanon teille: saatana on lähettänyt nämä väärät opettajat johtamaan teidät harhaan suoraan helvettiin! Miksi kutsut MINUA Mestariksesi, etkä tottele MINUA? Eikö ole kirjoitettu “Ole Pyhä niin kuin MINÄ OLEN PYHÄ“? Enkö näyttänyt esimerkkiä teille? Voitelu murtaa siteet ja kahleet ja lähetin lohduttajan nimeltä RUACH HA KODESH, myös nimeltään Pyhä Henki, johtamaan kaikkeen totuuteen ja opettamaan kuten tuomitsemaankin kun erehdyt. Ruach ha Kodesh pitää sinut tekemästä syntiä MINUA vastaan.

JAHSHUAN MORSIAN ei kamppaile pitääkseen kymmenen käskyä, sen sijaan vahditte niitä ja puolustatte niitä tietäen, että JAHVE kirjoitti nämä Kymmenen Lakia kivitauluun omalla sormellaan ja HÄN ei ole muuttanut Lakeja, eikä hylännyt yhtäkään niistä. Ihminen muuttaa lakeja, ei ISÄ JAHVE, joka on Moosekselle Siinain vuorella annettujen Lakien Luoja. JAHVE on Sapatin Luoja ja komensi kaiken luodun kunnioittamaan sitä, kun Hän lepäsi 7. päivänä (lauantai) luotuaan kaiken Luodun. Sapatti on ainainen, päättymätön, ja kunnioitettu jopa Tuhannen Vuoden Valtakunnassa.

Totisesti Minä sanon teille, JAHSHUAN tosi MORSIAMELLE, tiedätte tämän kaiken ja teidän ainut halunne on totella JAHVEN joka sanaa ja Minä Olen tuo Sana, joka tuli lihaksi. OLEN ELÄVÄ TOORA. Totisesti minä sanon teille, että te, JAHSHUAN MORSIAN, yritätte miellyttää ja tehdä ylimääräistä, mitä tahansa, mikä miellyttää ISÄÄ JAHVEA, teette mitä muut pitävät hölmönä kuten seuraatte Pyhiä Juhlapäiviä, pidätte Sapatin ja pakenette ihmisten tekemiä uskontoja jotka muuttivat sapatin sunnuntaiksi. MORSIAMENI, tiedätte, että mikä tahansa mikä on korruptoitunutta tai perverssiä, ei ole PYHÄÄ, ja on iljetys JAHVELLE, kuten abortti, homoseksuaalisuus ja saman sukupuolen avioliitot. MORSIAMENI, ette pysy hiljaa vaan äänekkäästi vastustatte näitä asioita ja tuomitsette kenet tahansa, joka ei tee niin, kutsuen heitä pelkureiksi ja tekopyhiksi.

Onko mikään ihme, että juutalaiset ja israelilaiset eivät kuuntele kristittyjä, sillä he eivät tunne JAHVEN Poikaa, joka sanoo HÄN on Juutalaisten Kuningas ja Messias ja hylkäisi Sapattia ja opettaisi, että mikä päivä tahansa käy, kun nimenomaan 7. päivänä JAHVE ja Minä lepäsimme luotuamme Luodun. Miksi te, jotka kutsutte itseänne kristityiksi epäkunnioitatte Minua rikkomalla Moosekselle Siinailla annetut Toran lait, ettekä kunnioita JAHVEn asettamia Pyhiä Päiviä, jotka on tarkoitettu Pyhiksi HÄNELLE? Enkö sanonut, etten tullut peruuttamaan vanhanajan profeettojen lakia vaan TÄYTTÄMÄÄN ne?

Totisesti Minä sanon teille, jotka kutsutte itseänne kristityiksi, tuotatte Minulle, JAHSHUALLE enemmän vahinkoa kun apua kun käyttäydytte sillä tavoin. Mikä on selityksenne kun seisotte MINUN edessäni? Väärinkäännetty ja väärinymmärretty kirjoitus? JAHSHUAN TOSI MORSIAN EI TEE KOMPROMISSIA SIITÄ, MINKÄ TIETÄÄ TODEKSI! Hän on uskollinen JAHVElle, jota palvelee.

Totisesti minä sanon teille, MORSIAMENI on henkisesti kypsä, tarpeeksi vanha avioliittoon. En puhu biologisesta iästänne vaan henkisestä iästänne. Riippuen henkisestä kasvustanne ja tätä ei lasketa edes päivästä jolloin hyväksyit MINUT Messiaanasi, sillä Lapset kasvavat ja kypsyvät eri vauhtia, jotkut ovat henkisesti kypsiä lyhyessä ajassa muilla kestää monia vuosia kypsyä, jopa pastorit ja muut eivät koskaan kypsy, he ovat vain tyytyväisiä sanan maitoon eivätkä koskaan opi mitään uutta.

Kypsyys teille MORSIAMENI riippuu siitä, kuinka nopeasti tajuatte, että kaipaatte enemmän kuin vain SANANI henkistä maitoa, tarvitsette Henkistä Lihaa syötäväksi. Tunnette nääntymyksen nälän kurnivan, jos ette saa sitä säännöllisesti. Teillä, jotka olette JAHSHUAN MORSIAN on leijonan henkiset hampaat ja nopeasti ahmitte voidellun henkisen lihan kuten tämä profeetallinen sanan, jonka nyt tunnistatte ÄÄNEKSENI, ettekä ole koskaan tyytyväinen pelkkään maalliseen tietoon, vaan etsitte ja kysytte lisää taivaallista tietoa, tuntemaan ISÄN JAHVEN niin kuin Abraham tunsi. MORSIAMENI, etsitte JAHVEN salaisuuksia, jotka on varattu heille, joihin Hän ja Minä voimme luottaa.

MORSIAMENI, olette ripoteltuina ympäri maailmaa juuri nyt. MORSIAMENI, koostutte ensimmäisistä hedelmistä kuten Ilmestys 14:ssa mainitaan. Olette paras hedelmä, jonka korjaan maasta ennen Suurta Ahdinkoa.

MORSIAMENI, kerskutte vain sillä, ketä palvelette ja pysytte nöyrinä, koskaan täysin ymmärtämättä, miksi Minä, JAHSHUA, valitsisin teidät, mutta tunnette kunnioitusta, koska teidät on valittu ja kuitenkaan ette pidä sitä itsestään selvyytenä, ja silti rukoilette, että tulette lasketuiksi niin arvokkaiksi, että teitä kutsutaan MORSIAMEKSENI.

MORSIAMENI ymmärtää Pyhien Päivien noudattamisen tärkeyden, jotka hänen juutalainen Messiaansa, Sulhasensa piti. MORSIAMENI, olette asettaneet kaiken uhrauksen alttarille ettekä laista mistään ja seuraatte MESSIASTANNE ja tottelette kaikkea minkä sanon. Huutonne huulillanne on PYHÄ!

MORSIAMENI, ette vain rakasta ISÄÄ JAHVEA ja JAHSHUAA vaan olette intohimoisesti rakastuneita ISÄÄN JAHVEEN ja MINUUN, JAHSHUAAN, juuri niin kuin Salomonin laulussa. MORSIAMENI, sijoitat Luojan ja Messiaan tasa-arvoisesti ensimmäiseksi elämissänne, rakkaudessanne. Kaikki muut, ovatpa he sitten puoliso, lapset, perhe, ystävät, liiketuttavat tai viihde tulee toisena rakkaudessanne ja elämissänne. MORSIAMENI, olette aina valmiit antamaan elämänne jos tarve vaatii, jos tämä on JAHVEN tahto. MORSIAMENI, annoitte kaikki maalliset mukavuutesi kun sanoin teille. “Tulkaa ja seuratkaa MINUA!”

MORSIAMENI, teillä ei ole vain nimeäni kirjattuna otsiinne vaan ISÄN JAHVEN nimi jotta kaikki näkevät, mitä Ilmestys 14 koruttomasti sanoo. MORSIAMENI, teillä on taakka yrittää puhua totuuksia kun vain jäännös todella haluaa kuulla ja totella.

RAKASTETTU MORSIAMENI, teillä on mieluiten RAKASTETUN ISÄNNE JAHVEN ja MINUN, JAHSHUAN, nimi huulillanne puhumassa MEISTÄ rakkaudessa ja meditoimassa sitä, keitä OLEMME ja kuinka miellyttää MEITÄ ja opiskella Taivaallisia asioita ja tulevia profeetallisia asioita ja et halveksu profetian lahjaa, etkä pilkkaa Ruach ha Kodeshin lahjoja.

Tiedätte, että kaikki Ruach ha Kodeshin (Pyhä Henki) lahjat ovat arvokkaita ja tavoittelet niitä kaikkia. Opettelet kaiken minkä voit Taivaallisesta Kodistasi ja kätket Pyhät Kirjoitukset sydämeesi. MORSIAMENI, tiedätte ettei tämä maailma ole kotinne; ainoastaan kuljette läpi kunnes tehtävä johon teidät lähetin, on tehty.

MORSIAMENI, haluatte kuulla Sarvitorven tietäen, että Messiaanne Sulhasenne ilmestyy välittömästi Torven puhallusten jälkeen henkilökohtaisesti kantamaan teidät Taivaalliseen Kotiinne. Talo, jonka olen rakentanut teille, odottaa palkintojen kera jotka ovat varastoituina varastoihinne.

MORSIAMENI, kaipaatte minua tavalla, jolla olen fyysisesti kaivannut olla kanssanne ja se ei ole kaukana. RAKASTETTUNI, tänä seuraavana Rosh ha Shanahina 2004 puhukaa minulle kuten puhuisitte rakastavalle puolisolle, kun haluatte hänen palaavan takaisin luoksenne koska hän on mennyt pois pitkälle matkalle, Itkekää MINUN paluutani rakkaudesta ja kaipauksesta, ei pelosta. Kaipaan kuulla intohimon ja rakkauden sanojanne MINULLE ja niin tekee ISÄ JAHVEKIN.

Olen jättänyt teille rakkauden sanani Salomonin laulussa. Tässä ei ole kyse seksuaalisesta rakkaudesta vaan rakkaudesta, jota harva ymmärtää paitsi MORSIAMENI. Lukekaa ne henkisesti tarkastellen ja kysykää MINULTA ja selitän vertaussonetit, sillä niissä kuvaillaan muutakin kuin Salomonin rakkautta, MORSIAMENI on piilotettu näihin säkeisiin. Löydätkö hänet?

Jaan toisen salaisuuden JAHSHUAN MORSIAMEN kanssa. MINUN neitoni Elisabeth kantaa jo henkistä aviosormusta. Hän tietää, kenelle olen antanut nämä sormukset. Jokaisella MORSIAMESTANI on ainutlaatuinen hääsormus joka on heijastus hinnasta, jonka he maksoivat tullakseen MORSIAMEKSENI. Ei ole kahta samanlaista sormusta.

Rakastettuni, kun MORSIAN ja vieraat saapuvat, Lampaan Hääillallinen alkaa. Minä, JAHSHUA, tanssin ja iloitsen paitsi RAKASTETUN MORSIAMENI KANSSA, MYÖS RAKASTETTUJEN, KUNNIOITETTUJEN VIERAIDENI. SIUNATTUJA OVAT KAIKKI JOTKA OSALLISTUVAT LAMPAAN HÄÄILLALLISELLE. kuten on kirjoitettu,Johanneksen Ilmestys 19:9.

Kutsut lähetettiin jokaiselle tässä maailmassa ja kuitenkin kuinka harva tietää, mikä kunnia on tulla kutsutuksi MORSIAMEKSENI tai saada kutsua Kunnioitettuna Vieraana. Harva ymmärtää hintaa, jonka maksoin kutsuakseni teidät. Jotkut kutsut häviävät, jotkut hylätään ja luokitellaan roskaksi, jotkut kutsut keräävät pölyä, joitain kutsuja matkitaan, ja jotkut Vieraat eivät ymmärrä että tähän kutsuun pyydetään vastausta. Vain he, jotka vastaavat ja hyväksyvät minut, JAHSHUAN, MESSIAANANNE, osallistuvat Lampaan hääillallisille ja vain he, joiden nimet on kirjoitettu LAMPAAN ELÄMÄN KIRJAAN ENNEN TÄMÄN MAAILMAN PERUSTAMISTA.

Voi vihollisia, jotka yrittävät pilkata, tuottaa harmia, panetella, loukata tai tappaa tämän MINUN Neitoni tai tuhota tämän Ministeriön. Miksi kiristelette hampaitanne raivossa? Te, joilla on fariseuksen henki, te, joilla on juudaksen naamio, ettekö tiedä, että kirje tappaa ja MINUN Ruach ha Kodesh (Pyhä Henki) ANTAA ELON SANOILLENI? Miksi nämä kaikki yllä-mainitut välittävät, sillä kukaan heistä ei ole MORSIAMENI tai VIERAANI ja siellä minne teidät kohtalo vie, on vaikerointia ja hampaiden kiristelyä. Te, joilla on jumaluuden muoto muttei sisäistä jumaluutta, olette valinneet kauan sitten kadotuksen pelastuksen sijaan. Ei kukaan muu paitsi JAHSHUAN TOSI MORSIAN tiedä Vuotta, Päivää, Tuntia jona Minä, JAHSHUA, TULEN NOUTAMAAN MORSIAMENI!

Heille, jotka pilkkaavat tätä viestiä, se ei ollut teidän silmillenne nähtäväksi tai korvillenne kuultavaksi! (1 Kor. 2:9-16). Vain JAHSHUAN MORSIAN ja he, joiden kohtalo on osallistua LAMPAAN hääaterialle tunnistavat tämän ainoan MESSIAAN JA PIAN SAAPUVAN TAIVAALLISEN YLKÄNSÄ äänen! He tietävät, muut pysyvät sokeina ja kuuroina. Juuri niin kuin rakastava puoliso välittää, suojelee ja hoivaa MORSIANTAAN, kuinka voisin tehdä yhtään vähempää vaan ENEMMÄN MORSIAMELLENI?!

MINÄ, JAHSHUA, OLEN TULOSSA, LAITTAKAA ITSENNE VALMIIKSI, EI OLE TARPEEKSI PESEYTYÄ GOLGATALLA VUOTANEESSA VERESSÄNI, SILLÄ VIERAAT ON PESTY GOLGATAN VERESSÄ. VAAN MINUN MORSIAMENI ON TAHRATON, ILMAN TAHRAA TAI RYPPYÄ LENINGISSÄÄN, HOHTAVAN VALKEANA TUOTTAMATTA MINULLE HÄPEÄÄ! NOUSE, MORSIAMENI, KUUNTELE TORVEN PUHALLUSTA, ANNA VALOSI LOISTAA!

SULHASESI SAAPUU NOPEASTI!

Ja henki ja MORSIAN sanovat: “Tule, JAHSHUA MESSIAS, TULE!”. Anna kenen tahansa joka kuulee, sanoa tule. Anna kenen tahansa, joka on janoinen tulla ja anna kenen tahansa, joka haluaa, ottaa elämän vettä veloituksetta. Ja hän, joka todisti näistä asioista, sanoo….

“KYLLÄ, OLEN TULOSSA PIAN!” AAMEN.

**********

Annettu tälle SormusNeidolle. Ole hyvä äläkä kivitä viestintuojaa, mutta jos niin teet, se tapahtuu JAHVEN ja JAHSHUAN ylistykseksi,

Apostoli Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah (Apostoli tarkoittaa “Lähetetty”)