Profetia 62

KUNINGAS ON TULOSSA!

Elisabeth: [ Nikomian voi myös kuulla puhuvan taustalla ]

Niin Taivaallinen Isä, Jumala YAHUVEH, Sinun Poikasi YAHUSHUAn nimessä tänä Jom Kippurina minä kysyn, mikä sana Sinulla on? Me tulemme Sinun luoksesi tavoitellen kuulla Sinun äänesi. Jos Sinä soisit meille kunnian, pyydän, sanalla. Me olemme kuin peura kaipaamassa vettä, Isä, me janoamme kuulla Sinulta enemmän. Me vain kiitämme Sinua, Isä. Me nuhtelemme ja me sidomme sinut Saatana pois tästä YAHUSHUA Ha Mashiachin nimessä, sinulla ei ole osaa tähän, ei minkäänlaista, sillä me kuulumme YAHUVEHlle, YAHUSHUAlle ja Ruach Ha Kodeshille. Sinulla ei ole oikeutta meihin, ei minkäänlaista. Me jätämme itsemme Herralle Jumalalle Kaikkivaltiaalle YAHUVEHlle, YAHUSHUAlle ja Ruach Ha Kodeshille ja me vastustamme sinua Saatana ja sinun täytyy paeta.

[ puhuu kielillä ]… Evankeliumi Luukkaan mukaan 10:19, Saatana, ”Katsokaa, Minä annan teille voiman polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaiken vihollisen voiman päälle, ja mikään ei tule mitenkään vahingoittamaan teitä. Joten, Saatana, me seisomme tuossa sanassa. HÄIVY PAHOLAINEN, SINULLA EI OLE OIKEUTTA MEIHIN! [ Nikomia: Me vaadimme sitä YAHUSHUA Ha Mashiachin nimessä ]... Niin juuri, ainoastaan sanat, jotka ovat aikeissa tulla esiin, tulevat olemaan YAHUVEHilta, YAHUSHUAlta ja Ruach Ha Kodeshilta. Ei valheellista sanaa voi tulla julki minun lihani kautta, ei valheellista sanaa voi tulla julki demonin kautta, joka ilmenee minun lihani kautta, ei valheellista sanaa voi tulla esiin, sillä YAHUSHUA Ha Mashiachin nimessä, Minä ainostaan puhun esiin sanat, jotka minun Isäni Jumala YAHUVEH, joka loi minut, laittaisi minut puhumaan, jotka kirkastaisivat, suurentaisivat YAHUVEHin, YAHUSHUAn ja Ruach Ha Kodeshin nimeä.

Puhu Sinun lapsillesi, Voi Isä, puhu Sinun lapsillesi jos Sinulla on sana…

*******

Kerro ihmisille, huuda se Maan yhdestä päästä toiseen…

MINUN POIKANI ON TULOSSA! KUNINKAIDEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA!

Kertokaa heille, Minun lapseni… KATUKAA! TAIVAAN VALTAKUNTA ON LÄHELLÄ! KAATUKAA KASVOILLENNE TÄNÄ JOM KIPPUR PÄIVÄNÄ! KAATUKAA KASVOILLENNE HENKISESSÄ MAAILMASSA. NÄHKÄÄ ITSENNE KOKONAAN KASVOILLANNE!

SILLÄ KUNINGAS ON TULOSSA!

Antakaa maailman pilkata! Antakaa fariseusten pilkata! se ei tule loppumaan… SILLÄ KUNINGAS ON TULOSSA! Hän ei ole tulossa niille, jotka luulevat, että he EIVÄT ole syntisiä, jotka luulevat, että he ovat niin vanhurskaita, että heidän ei edes tarvitse katua. HÄN ON TULOSSA LAPSILLE! MORSIAMELLE JOKA HALUAA TOTELLA! HÄN ON TULOSSA SOTUREILLE, JOTKA SOTIVAT HÄNEN PYHÄSSÄ NIMESSÄÄN. Hän on tulossa niille, jotka nöyrästi myöntävät, että KAIKKI OVAT PUDONNEET VAJAVAISIKSI MINUN LOISTOSTANI!

Olkaa vain valmiita, Minun lapseni. Sen ei ole väliä, jos te tiedätte päivän tai tunnin. Mikä morsian ei tiedä kun hänen sulhasensa lähestyy? Mikä morsian ei valmista itseänsä etukäteen? Minun todellinen Morsiameni on kuulemassa Minun ääntäni. He ovat valmistamassa itseään. He ovat haluamassa ja tavoittelemassa pyhyyttä. He kammoavat Fariseusten hapatetta.

Piilottakaa itsenne, Minun lapseni, vielä vain vähäksi aikaa. Sillä koko Taivas raivoaa, ja Saatanaa ja hänen demonejansa vastaan sota raivoaa. Sitä käydään, koska KUNINGAS ON TULOSSA! Maa järisee ja vapisee peloissa lukuisissa osissa maailmaa. Te näette tulvia. Nämä ovat Minun kyyneleitäni! Muistakaa, kun tulvat tulivat Nooan aikana. Muistakaa kuinka hän oli pilkattu. Ja he pilkkasivat aikaan asti, jolloin sateet tulivat. Mutta Minä kerroin Minun lapsilleni, Nooalle ja hänen perheellensä nousta arkkiin ja salvata ovi, ja kun tulvat tulivat, jumalattomat jyskyttivät tuohon oveen. SITTEN he halusivat sisään, SITTEN he uskoivat kuka MINÄ OLEN, mutta se oli liian myöhäistä heille ja tulvat nielaisivat heidät.

Niin se tulee olemaan jälleen. Ne jotka seisovat Minun Poikani vanhurskaudessa, ne jotka ovat voidelleet heidän kotinsa, ne jotka piiloutuvat Minun Sanaani, ne jotka pyrkivät tottelemaan, ne jotka rakastavat ja palvelevat ja laittavat Minut ensimmäiseksi, ne jotka tietävät, että tämän maailman aarteet eivät tule olemaan mitä he voivat ottaa heidän Taivaalliseen kotiinsa. Tässä maailmassa he ymmärtävät, että varkaat murtautuvat sisään. Koi ja ruoste turmelevat sen, minkä te luulette olevan aarre maan päällä, jota te ette voi ottaa teidän mukaanne kun te jätätte tämän maailman.

Sen sijaan, Minun todelliset lapseni, sen sijaan Minun todellinen Morsiameni rakentaa heidän Taivaallisia aarteitaan, missä koi ja ruoste ja varkaat eivät voi turmella. Varkaat eivät voi varastaa teidän aarteitanne Taivaassa. Niin monet menevät puutteessa, mutta he tekevät sen Minun vuokseni. Hyljäten ylellisyydet, jotta sieluja voidaan pelastaa. NÄMÄ OVAT MINUN RAKASTETTUJANI! NÄMÄ OVAT TODELLISIA AARTEITA MAAN PÄÄLLÄ! Ne jotka huutavat Minun Poikani nimessä, YAHUSHUAn nimessä ja rukoilevat niin monta kertaa päivässä, että he eivät voi edes alkaa laskemaan, NÄMÄ ovat Minun lapsiani, NÄMÄ ovat niitä, joiden vuoksi Kuningas on tulossa.

YAHUSHUA ON MATKALLA! KUNINGAS ON TULOSSA! Hän ON teidän sovituksenne synnille. Hän ON täydellinen Karitsa, joka uhrattiin. Ei tahraa, ei vikaa, ei syntiä löytynyt Hänestä. Hän maksoi tämän maailman puolesta, Hän oli lunastettu tämän maailman puolesta, kaikille niille, jotka voivat uskoa ja vastaanottaa Veren, joka vuodatettiin Golgatalla. Hän maksoi sovituksen teidän synnille. Hän ON teidän Ylimmäinen Pappi. Niille Juutalaisille, jotka kieltävät Hänet, Muslimeille, jotka kieltävät Hänet. He tunnustavat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin… mutta he EIVÄT hyväksy Häntä Messiaana.

Kun se tulee nimeen YAHUSHUA, sitten heidät tullaan tuomitsemaan Mooseksen laeilla… ja heidän on parasta olla ollut rikkomatta yhtäkään käskyä. Kuinka monet huomaavat sen vaikeaksi noudattaa kymmentä. Yrittäkää 613:toista! Miksi te luulette, että Minä annoin teille Ylimmäisen Papin, jota kosketetaan teidän raihnaisuuksillanne ja heikkouksillanne. Sillä Minun tahtoni on, että yksikään ei joudu hukkaan. Mutta niille, jotka vaativat Mooseksen tuomita heidät, sitten Mooses tulee tuomitsemaan heidät… ja suru niiden vuoksi, jotka Mooses tuomitsee, sillä hänessä ei ole armoa.

Joten näinä syvän kunnioituksen kymmenenä päivänä, iloitkaa, niille jotka tuntevat YAHUSHUAn Herrana, iloitkaa, että Hän on teidän Messiaanne, teidän Vapauttajanne, teidän Parantajanne, Yksi jonka kanssa Minä siunaan teitä kun te huudatte Minulle Hänen nimessään. Sillä Minä, YAHUVEH, OLEN kirkastettu Minun Poikani YAHUSHUAn kautta ja YAHUSHUA on kirkastettu Hänen Isänsä YAHUVEHin toimesta. Ja Minä nautin suuresti Minun lasteni suojelemisesta ja vihollisen häpeään saattamisesta monilla eri tavoin.

TULEVA KARANTEENI

Minä kerroin tälle palvelijattarelle tänä päivänä varoittamaan teitä tulevasta karanteenista. Sillä ihminen tekee tauteja, joita Minä en ole luonut. Sitten ihminen luo, mitä he kutsuvat rokotteeksi. Mutta varokaa, Minun lapseni, siinä on kuolema, jota he ruiskuttavat teihin. Älkää luottako ihmisen rokotteisiin. Luottakaa Psalmiin 91. Uskokaa Minun Poikani nimeen, ja kutsukaa Minua ja seisokaa psalmissa 91, että Minä pidän vitsaukset teidän asumuksistanne. Ja kun te kunnioitatte Minua todellisena Sapattipäivänä, kun te yritätte teidän parhaanne totella, kun te laitatte Minut ensimmäiseksi teidän Rakkaudessanne ja teidän elämässänne, ja niin kuin aviomies ottaa oikeutetun paikan vaimon yltä, on suojelus tuleva teidän kotienne päälle, sillä se on teille vuodatettu Minun Poikani Veri Golgatalla, joka tulee peittämään ja suojelemaan teitä ja niitä, joita kutsutaan Minun nimelläni, niitä joilla on jumalallisuutta sisällä.

Minä puhun tästä lisää toisena aikana, sillä nyt ei ole sopiva aika. Minä varoitan teitä nyt, Minun lapseni. Rukoilkaa, että teitä ei lasketa karanteeniin laitettujen joukkoon. Sillä niin monet ihmiset kootaan laumaksi niin kuin karja jopa stadioneihin ja urheiluhalleihin. Ja pahat sanovat, koska te kieltäydytte ihmisen suojauksesta, silloin te olette saastuneita, te olette vaara. Ja niin kuin karja on koottu yhteen, niin monet ihmiset tulevat olemaan ahdettuja, että tulee olemaan vaivoin tilaa seistä.

Varokaa, Minun lapseni, teidän suoniinne ruiskutettua myrkkyä. Varokaa, Minun lapseni, itse ilmaa jota te hengitätte. Varokaa, Minun lapseni, itse vettä jota te juotte. Todella, jos se ei olisi Minun Armoni tähden, elämä olisi pyyhitty pois Maailman pinnalta. Varokaa, Minun lapseni, mitä te olette ruiskutteet sisälle teihin.

Muistakaa missä teidän uskonne ja teidän luottamuksenne on. Puolustakaa mikä on oikein. Puolustakaa teidän vapauksianne nyt. Saarnaajat, lopettakaa lahjusten ottaminen, sillä te olette olleet hiljennettyjä aivan liian kauan. Minä pidän teidät tilivelvollisina Minun lampaideni varoittamatta jättämisen takia! Ja jos te ette puhu kuuluvasti niin kuin tämä palvelijatar tekee nyt, tulee olemaan niin kuin lammas johdatettuna teurastettavaksi. Ensimmäiseksi erittäin nuoret ja sitten vanhukset ja sitten keski-ikäiset tulevat kaatumaan… mutta ei kukaan Minun lapsistani, ketkä YAHUSHUAn nimessä kutsuvat, jos he vain kuulevat Minun ääneni ja tottelevat, ja uskovat että Minä suojelen heitä ja elävät pyhästi Minulle niin kuin MINÄ OLEN Pyhä, ja pakenevat jopa silkkaa synnin olemusta. Minä suojelen heitä. Minä annan heille viisautta. Minä piilotan heidät. Minun enkelini leiriytyvät heidän ympärilleen läheisyyteen ja sotivat heidän puolestaan.

Sillä teidät on lunastettu. Sovitus teidän synneillenne on tehty. Tämä on mitä teidän tulee juhlia Jom Kippurina. Ja YAHUSHUA on Hänen nimensä. Ja niin älkää enää hävetkö sanoa KUNINGAS ON TULOSSA!!! Mutta jälleen Minun täytyy toistaa… Hän ei ole tulossa tottelemattomalle Morsiamelle, Hän ei ole tulossa tottelemattomille lapsille.

JOTEN KATUKAA… NYT… MINUN LAPSENI ENNEN KUIN SE ON LIIAN MYÖHÄISTÄ! Sillä suuri paha on tulossa. Se on valtavassa hyökyaallossa, jumalattomuuden hyökyaallossa. Mutta kohottakaa katseenne, Minun lapseni, sillä Minä nostan normin sitä vastaan, jos te voitte vain uskoa, ja jos Minun Poikani rakkauden, anteeksiannon ja armon ja Totuuden te vastaanotatte.

KATUKAA! Tämän pitäisi olla teidän huutonne kaikille kaikkialle. SILLÄ KUNINGAS YAHUSHUA ON TULOSSA!

*******

Elisabeth:

Niin on puhuttu, niin on kirjoitettu syyskuun 16:natoista, Jom Kippurin ensimmäisenä päivänä. Alkoi 5:18 am. 5:46 am. asti, yksityisen rukousajan aikana minun aviomieheni kanssa, kun me olimme nostamassa kumppaneiden rukoustarpeita. Minä pyydän anteeksi yskimisen takia, jota te kuulitte. Saatanallinen taistelu on todellista. Paholainen ei halunnut tuota viestiä ulos, se oli aivan kuin kädet kuristivat minun kurkkuani kun minä aloitin sanomaan, ”Kuningas on Tulossa!” Me emme kamppaile lihaa ja verta vastaan, vaan on olemassa vallanpitäjiä pimeissä paikoissa ja Saatana ja hänen demoninsa eivät halua profeetan puhuvan.

Mutta joka tapauksessa minä nöyrästi jätän tämän sanan teille Jom Kippurin ensimmäisenä päivänä. Minä odotan teidän näkemistä Taivaassa.

YAHUSHUAn rakkaudessa, teidän sisarenne,

Apostoli Elisabeth Elijah Nikomia

----------------------------------------------------------------------------------

Niin kuin YAHUSHUA ennusti viimeisistä päivistä, ”Ihmisten sydämet pettävät heidät pelon takia.” Evankeliumi Luukkaan mukaan 21:26

Oletko sinä henkisesti valmiina. Onko sinun perheesi? Tämä on syy tälle ministeriölle, sekä varoittamaan profetaalisten viestien kanssa, että rohkaisemaan ja johtamaan eksyneitä sieluja YAHUSHUAlle, ainoalle Messiaalle.

Jos sinä olet hyväksynyt YAHUSHUAn sinun henkilökohtaisena Pelastajana, mutta olet ollut erittäin haalea sinun rakkaudessasi, tottelevaisuudessa ja henkisessä kulkemisessa Hänen kanssaan, sinun tarvitsee välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa ja Ruach Ha Kodeshin uudelleen täyttämistä ( Pyhä Henki ). Sinun ei pidä ainoastaan katua vaan kääntyä pois sinun synneistäsi ja kysyä YAHUSHUAa pesemään sinun syntisi pois Hänen Golgatalla vuodattamassaan veressä. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi ja täyttää sinun sydämesi Ruach Ha Kodeshin ilolla.

Jos sinä et ole koskaan hyväksynyt YAHUSHUAa Pelastajana, mutta Pyhän Raamatun ja näiden profetaalisten viestien kautta olet tullut ymmärtämään Hänen todellisuutensa ja Hänen piakkoin tulemisensa, ja sinä haluat hyväksyä Hänen vapaan ikuisen elämän lahjan Taivaassa, sano tämä pelastusrukous alapuolella ja tarkoita sitä kaikella sinun sydämelläsi… ja YAHUSHUA on uskollinen antamaan sinulle anteeksi kun sinä tunnustat, kadut ja käännyt pois sinun synneistäsi, YAHUSHUAn nimessä. Ja pyydä Häntä tulemaan sinun sydämeesi ja elämään Hänen ( YAHUSHUAn ) elämäänsä sinuun, käyttämään sinua YAHUVEHin ja YAHUSHUAn Loistoksi.

Pelastusrukous

 

Rakas YAHUSHUA, Minä hyväksyn sinut nyt minun Herranani ja Pelastajanani, Sinä olet Jumala, jota minä rakastan. Minä uskon, että sinä maksoit hinnan minun synneistäni Golgatalla, sinä kuolit ja nousit kuolleista kolmantena päivänä. Minä pyydän Sinua tulemaan minun sydämeeni, antamaan minulle anteeksi minun syntini, pesemään minut puhtaaksi kaikesta jumalattomuudesta. Minä olen pahoillani, että olen tehnyt syntiä, ja minä käännyn pois niistä synneistä. Kiitos, että täytät minut Sinun Pyhällä Hengelläsi, ja annat minulle halun palvella sinua kaikki minun elämäni päivät, ja elät Sinun elämääsi minussa, YAHUSHUA, jotta sinä olet Kirkastettu! Kiitos, että annat minulle halun lukea sinun Raamattuasi, ja annat minulle viisautta ymmärtää sitä, Kiitos että Rakastat minua ja Pelastat minun sieluni, aiheutat minun Uskoni kasvavan, jotta yhtenä päivänä Minä tulen olemaan Sinun kanssasi Taivaassa. Täytä minut Sinun Pyhällä Hengelläsi Nyt ja vapauta minut pahasta Sinun nimessäsi YAHUSHUA minä rukoilen! Auta minua YAHUSHUA muistamaan, että Kaikki ovat tehneet syntiä ja pudonneet vajavaisiksi YAHUVEHin Loistosta, ja sinä tulit pelastamaan MEIDÄT syntiset, sen tähden sinua kutsutaan meidän Pelastajaksemme. Aamen.

Lue tämä rukous ja sitten lue se uudestaan, tällä kertaa EI pään tiedolla vaan sydämen tiedolla, usko se USKOSSA, ja muista, YAHUSHUA EI ole ainoastaan Jumala, vaan Hän on sinun paras ystäväsi! Hän välittää niin paljon sinusta, Hän rakastaa sinua niin paljon, juuri sellaisena kuin sinä olet. Hän vihaa syntiä, mutta Hän rakastaa SINUA, syntistä!

YAHUSHUA maksoi hinnan sinun synneistäsi, nyt sinun ei tarvitse tuntea syylliseltä tai tuomitulta enää! Tunnusta sinun syntisi YAHUSHUAlle. Nimeä ne, sitten kerro Hänelle, että sinä olet pahoillasi, pyydä Häntä antamaan sinulle anteeksi! Kaikki sinun menneisyytesi ja nykyiset syntisi. Synti on mitä tahansa, mitä sinä olet tehnyt tai teet, joka pahastuttaa Pyhää YAHUVEHia. Kukaan ei ole täydellinen! Muista se!

Lue Uusi Testamentti ja opi tuntemaan kuka YAHUSHUA on. Johanneksen kirje 3:16. Raamattu sanoo, että sinun täytyy tunnustaa Hänet Herrana ja Pelastajana, niin Hän tunnustaa sinut Isän edessä. Älä häpeä YAHUSHUAa, Hän EI häpeä SINUA. Kerro jollekin, että sinä olet hyväksynyt Golgatan ja Nasaretin YAHUSHUAn, tänä päivänä! Kaikki enkelit taivaassa iloitsevat, sillä uusi nimi on lisätty Karitsan Elämän Kirjaan!

Anna meidän iloita sinun kanssasi. Jos sinä tarvitset pastoria, meillä on enemmän kuin yksi. Tervetuloa YAHUSHUAn Perheeseen! ME ODOTAMME SINUN TAPAAMISTASI TAIVAASSA, JOS EI MAAN PÄÄLLÄ!

E-mailaa Elisabethille ja anna hänen tietää ikuisen elämän lahjasta, jonka sinä olet juuri perinyt meidän kallisarvoiselta YAHUSHUA Messiaalta!