Profetia 58

AMERIKKA, KADU TAI TUHOUDU!

ENNEN KUIN SE ON LIIAN MYÖHÄISTÄ!

12/9/2001

Pyydän, ymmärtäkää, että minä olen amerikkalainen ja istun Amerikassa, samalla kun minä puhun tämän voitelun johdolla suuren pelon kanssa mitä on tuleva, jos me emme kadu meidän Luojamme YAHUVEHin, ja YAHUSHUAn, meidän Messiaamme edessä. Suuri pelko, jonka minä olen kuullut ja puhunut ja kirjoittanut mitä YAHUVEH haluaa teidän ja minun kuulla. Minä yritin kovasti kuulla jokaisen sanan selvästi ja pyydän anteeksiantoa jos minä en ole tehnyt niin YAHUSHUAn nimessä.

Minua käskettiin varoittamaan ihmisiä, että jotakin suurta henkisesti aikoi tapahtua ja se ilmenisi fyysisessä maailmassa suunnilleen Rosh Hashanah:nan Sapattina, Juutalaisena päivämääränä, jonka Rabbit ovat asettaneet, mikä on syyskuun 17 – 18, silti minun hengessäni minä tunnen, että päivämäärä on väärä. YAHUVEH sanoi minun kertoa ihmisille seuraamaan päiviä Sapatin ympärillä syyskuun 14, minä myös lisään, seuraamaan mitä tapahtuu Yom Kippurina, sovituksen päivänä tai 10 syvän kunnioituksen päivinä, 1 päivä paastoamista katumuksessa meidän syntiemme johdosta. Rosh Ha Shanah ja Yom Kippur ovat korkeimmat pyhät päivät, ja jos sinä luulet, että ainoastaan Juutalaisten pitäisi noudattaa näitä päiviä, sinä olet väärässä. Sillä sinä olet Juutalainen kun sinä hyväksyt YAHUSHUAn sinun JUMALANASI ja MESSIAANASI, YAHUSHUA on JUUTALAISTEN Kuningas. Mitä hän noudatti, meidän pitää noudattaa Juutalaisina Korkeina Pyhinä Päivinä ja juhlapäivinä. Eikö meidän pitäisi seurata meidän Pelastajamme esimerkkiä?

Juutalaiset uskovat, että Rosh Ha Shanah on aika, jolloin heidän Messias tulee, mutta he eivät ymmärrä, Israelissa he ovat odottamassa väärää anti-messiasta. Sillä he kieltäytyvät tunnustamasta YAHUSHUAa YAHUVEHin POIKANA, jota (YAHUVEHia) myös kutsutaan ”MINÄ OLEN”. Juutalaiset uskovat, että Rosh Ha Shanah on uusi vuosi ja he pohtivat tulevaa YAHUVEHin Tuomiopäivää, he jopa sanovat toisillensa, olkoon sinun nimesi kirjoitettuna Elämän Kirjaan. Minä olen Messiaaninen Juutalainen, vaikka minun verisukuperä on Juutalainen, ja minun tyttönimi, tämä ei ole mikä tekee minusta Juutalaisen, YAHUSHUAn Veren kautta minä olen Juutalainen ja minä en häpeä huutaa tätä internetistä! Minä rakastan minun Juutalaisia veljiä ja sisaria, jotka Rakastavat ja palvelevat YAHUSHUAa, mutta minä myös rakastan Juutalaisia, jotka ainoastaan Rakastavat HaShem Adonaita, vaikka he vihaavat minua tai torjuvat minut, kirjoittaja kertoo minulle, että hänellä on hänen oma uskonto ja hänen on mukava olla sen kanssa.

Minä suren, sillä Jesaja 53 selvästi mainitsee, kuka YAHUSHUA on ja hinnan, jonka hän maksoi. Koska Juutalaiset haluavat elää Mooseksen lakejen mukaan, sitten Pyhät Kirjoitukset sanovat, että Mooses tulee tuomitsemaan heidät itse eikä YAHUSHUA. Mutta voi niitä, jotka haluavat olla Mooseksen tuomitsemia, sillä ainoastaan yhden lain rikkominen oli Helvetin arvoinen. Ei ole mitään uhrilahjaa, ei verisovitusta, ei armoa, mutta minä olen kiitollinen, että YAHUSHUA on täydellinen karitsa, joka surmattiin minun paikassani, YAHUVEHin Pyhä Poika, joka ei koskaan tehnyt syntiä ja halukkaasti antoi hänen elämänsä, jotta minun synnit olisivat anteeksiannetut veren kanssa, jonka hän vuodatti Golgatalla, ja elämän, jonka hän uhrasi, jotta minä voisin olla pelastettu. Juutalaiset tietävät lait, mutta eivät Lakien lunastajaa. Mitä se tulee vaatimaan Israelin tunnistaa YAHUSHUA Kuninkaiden Kuninkaana ja Herrojen Herrana, Kaikkivaltiaana JUMALANA, ja YAHUVEHin ainosyntyisenä Poikana, HÄN on MESSIAS, YAHUVEHin Pyhä Karitsa.

*******

PROFETIA ALKAA

Minä, YAHUVEH, sanon, ”Ihmiset teidän täytyy katua, seistä välissä, itkeä, paastota ja rukoilla Amerikan vuoksi ennen kuin tuomio kaatuu hänen päälleen uudestaan.” Olkaa hyvät, esittäkää rukous Amerikan vuoksi. Minä, YAHUVEH, opastan teitä postittamaan kaikki profetiat, jotka koskevat Amerikkaa. Älkää pelätkö Amerikan loukkaamista, mutta jos te ette tottele, pelätkää MINUN loukkaamista. Minä, YAHUVEH, sanon sinulle Presidentti Bush, sinun täytyy kutsua kansallinen paastoamisen, suremisen päivä, katumuksen päivä, ja sinun täytyy kaatua kasvoillesi MINUN edessäni, maailman edessä, sinun täytyy tehdä itsesi nöyräksi, katua, itkeä, paastota ja rukoilla, jotta MINUN tuomion käteni nostetaan pois Amerikasta. Kristityt ja Juutalaiset, kuunnelkaa Pyhiä Kirjoituksia, ”Jos MINUN ihmiseni, joita kutsutaan MINUN NIMELLÄNI tulevat nöyrryttämään itsensä, ja rukoilevat ja etsivät MINUN kasvojani, ja kääntyvät heidän pahoista teistään, sitten Minä kuulen taivaasta, ja annan anteeksi heidän synnin ja parannan heidän maan.” (Toinen aikakirja 7:14)

Älkää hävetkö MINUA tai muuten Minä tulen häpeämään teitä, älkää pelätkö niitä, jotka voivat tappaa teidän ruumiinne, vaan sen sijaan pelätkää MINUA, joka voin lähettää teidät huutaen Helvetin sisuksiin ja tuliseen järveen (Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:28), ja itkeminen, tuska on ainoastaan alkanut. Hyväksykää YAHUSHUA, nyt ennen kuin se on liian myöhäistä. Katukaa nyt, niin kauan kuin on vielä aikaa. Kääntykää YAHUVEHin ja YAHUSHUAn puoleen ja teidän sielunne tulee olemaan pelastettu, jos te tottelette MINUA ja laitatte MINUT ensimmäiseksi teidän elämissänne. Kääntykää pois ja nuhdelkaa epäpyhyyttä ja niitä, jotka ovat epäpyhiä. Kääntykää pois kaikesta, joka on epäpyhää ja lakatkaa yrittämästä muuttaa MINUN lakejani, jotka ovat säädetty ja asetettu kiveen ”MINÄ OLEN” sormella, ”MINÄ OLEN” kuka ”MINÄ OLEN” ja Minä en muutu.

Teidän Presidentti Bushin täytyy muistaa, kuka laittoi hänet virkaan. Se oli MINUN käteni, YAHUVEHin käsi. Tuomio on tullut epäpyhille laeille, joita on hyväksytty, aiheuttaen ihmiset tekemään syntiä, suvaiten synnin, murhaten lapsia sillä aikaa kun vielä kohdussa, tehden kokeita, kiduttaen ja leikkien luojaa; mutta te ette ole luoja, te olette murhaaja. Te luulette, että Minä aion siunata teitä parantamalla teidät teidän taudeistanne, sairaudesta ja raihnaisuuksistanne, murhaamalla syntymättömät lapset. Te luulette, että Minä siunaan teidän lääkäreitänne ja teidän tiedemiehiänne? Minä kerron teille, että pahempi vitsaus tulee kohtaamaan teitä näiden kauhutekojen tekemisen johdosta ja kutsumasta sitä lääketieteelliseksi etenemiseksi ja hoitokeinoiksi sille mikä vaivaa teitä.

Teurastajiksi Minä kutsun teitä, murhaaviksi teurastajiksi! Teidän kohtalo tulee olemaan teurastavan murhaajan, te lääkärit ja tiedemiehet. Mitä te kutsutte korkeimmaksi oikeudeksi Amerikassa, pakanalliset poliitikot ovat tuoneet esiin tämän tuomion Amerikan päälle. Teillä ei ole ketään jota syyttää muuta kuin itseänne. Te niitätte mitä te kylvitte. Miksi te luulette, että Minä en kuule syntymättömien hiljaisia huutoja vain koska te olette kuurouttaneet teidän korvanne ja sokaistuttaneet teidän silmänne tälle murhalle? Ettekö te tiedä, että Minä loin syntymättömien sielut yhtä hyvin kuin syntyneiden? Pakanat, Fariseukset. Kuinka te uskallatte kirjoittaa uudelleen mitä Minä kutsun murhaksi? Keitä ovat teidän poliitikot julistamaan, mitä Minä kutsun syntisiksi elämäntyyleiksi.

Luuletteko te, että Minä olen vaikuttunut, teidän uusien lakien suhteen? Minä olen näyttänyt teille tuomion Amerikan päälle ja Minä kerron teille, vain odottakaa kunnes te näette merkit taivaalla, ja seuraukset maan päällä kun tulivuoret, maanjäristykset, tulvat, hurrikaanit, tornadot, kaikki liittyvät yhteen ikään kuin kuorossa, laulaen tuomittujen laulua. Jos te luulette, että tämä on kauhua, te ette ole edes vielä nähneet MINUN vihani alkavan kaatua. Ja Minä en puhu ainoastaan Amerikalle, sillä hän on vain nuori vauva näyttämässä hänen pitkää nenäänsä MINULLE.

Mutta Minä puhun Israelille, sillä vaikka sinä sanot, että sinä olet Juutalainen, niin monet teistä eivät ole, sillä te olette kieltäneet Abrahamin lait. Sinä olet myynyt itsesi ja sinun maasi eniten tarjoavalle, ja ne, joiden Minä en koskaan halunnut omistavan tuota maata, nyt omistavat sen, ja mitä Minä annoin sinun esi-isillesi, sinulla ei ole oikeutta antaa pois. Sinä jopa annat pois sinun vetesi. Tietämättä mistä uusi vesi tulee. Herätkää MINUN Juutalainen kansani. Ne, jotka kääntyvät HaShem Adonain puoleen, herätkää. Haluatteko te todella palata ”MINÄ OLEN” luokse vai haluatteko te kärsiä Niniven ja Sodoman ja Gomorran kohtalon? Sinä et ole yhtään parempi Israel; sinä olet portto MINUN silmissäni.

Sinä myös tapat viattomia vauvoja ja muutat MINUN lakejani, vain koska Amerikka ja muut ympäri maailmaa tekevät sitä. Israel, ”MINÄ OLEN” häpeän sinua. Kyllä, sinua myös Jerusalem! ” MINÄ OLEN” häpeän maata, jonka on määrä edustaa pyhyyttä, mutta kuitenkin te laitatte Fariseuksia virkaan, joilla ei edes ole jumalallisuuden muotoa ja varmasti ei jumalallisuutta sisällä. Te kuuntelette pahoja rabbeja, jotka eivät edes tunne MINUA. He tuntevat Lait ja eivät edes tottele niitä. Te korotatte heidät olemaan pyhiä, silti ei pyhyyttä ole heidän sisällä. Eivät kaikki MINUN rabbit, mutta te tiedätte keillä on MINUN RUACH ha KODESH ja keillä ei ole.

Israel, sinä seuraat ja odotat ennakoinnissa, sillä sinä tiedät, että sinun tuomiosi ei ole kaukana. Minä olen käskenyt sinua uudestaan ja uudestaan palaamaan sinun Esi-isiesi Luojalle. Mutta kuunteletko sinä? Palaatko sinä takaisin pyhyyteen? Ylistätkö sinä MINUA kaikesta mitä Minä olen tehnyt? Ei koko Israel ole MINUN silmäteräni. Ainoastaan ne, jotka etsivät ”MINÄ OLEN” ja jotka seuraavat pyhyyden perässä ja uskaltavat puhua kuuluvasti kaikkea vastaan mikä on epäpyhää, on MINUN silmäteräni. Ainoastaan ne, jotka hyväksyvät lahjan, jonka Minä annoin Israelille ja heidän kauttaan Minä siunasin maailmaa kun Minä annoin MINUN Poikani YAHUSHUAn, mutta kun te kiellätte HÄNET, te kiellätte MINUT, YAHUVEHin.

Miksi te luulette, että Minä itken vähemmän murhatuista, kidutetuista syntymättömistä vauvoista, kuin sadoista tuhansista elämistä, liian monta teille laskea yhdessä ainoassa päivässä. Helvetti vaati enemmistön heistä tänään. Te ette tiedä kuinka monta vielä, mutta te tulette ymmärtämään, että ne, jotka sanelevat mitä te kuulette ja näette, ovat johdattaneet teidät harhaan. Kristityt, miksi te sallitte synnin tunkeutua teidän koteihinne? Miksi te ette puhu kuuluvasti syntisiä elämäntyylejä vastaan ja sitä, mitä Minä kutsun kammotukseksi? Israel, jopa sinä et puhu kuuluvasti, sen sijaan sinä laadit lakeja suojelemaan ja rohkaisemaan tätä pahaa pilkkaa siitä millaisen Minä tarkoitin avioliiton olla, yksi mies ja yksi nainen, sinä tiedät mistä ”MINÄ OLEN” puhun. Älä uskalla ajatella, että Minä vilkutan silmää tälle vaihtoehtoiselle elämäntyylille, sillä sinä olet niittämässä mitä sinä olet kylvänyt.

Minä varoitin MINUN palvelijatartani kertoakseen ihmisiä seuraamaan suunnilleen Rosh Ha Shanah päivää ja varsinkin tätä kuukautta ja lokakuun kuukautta. Muistakaa mitä Minä YAHUVEH varoitin, ”Amerikka, Minä säästin pahimman viimeiseksi.” Sinun täytyy herätä ja tajuta, että sinä olet sivuun asetettu maa kirkastamaan YAHUVEHia ja YAHUSHUAa, ja kuinka paljon ylistystä ja kunniaa on Amerikka tuonut ”MINÄ OLEN”? Voi tätä maata, jos se ei tule takaisin pyhyyteen, Minä olen Herra JUMALA YAHUVEH, tämä on surullisin päivä Amerikalle, laukausta ampumatta puolustaakseen häntä itseään, ilman mitään ilmoitusta, sitten se minkä Minä puhun MINUN Apostoleistani ja Profeetoistani ja kuinka moni kuunteli? Amerikka kärsii suuria tappioita ja kuolemia. Minun täytyi sallia saatanan seuloa sinua, sillä sinä olet harhaillut kauaksi MINUN pyhyyden poluilta. Sinä sanot, että tämä on yksi kansakunta JUMALAN alla, sitten tottele MINUA. Tottele Pyhiä Kirjoituksia. Kiellä ja torju kaikki mikä on epäpyhää, tule takaisin maaksi, jota Minä rakastin ja asetin sivuun.

Voi teitä, jos te ette ota huomioon tätä varoitusta. Minä puhun MINUN Apostolien ja Profeettojen kautta, yksien, joita pastorit eivät halua heidän kirkkoihinsa, niiden, jotka kieltäytyvät tekemästä kompromissia MINUN sanoistani, kieltäytyvät olemasta sensuroituja edellä aikaa, ja kieltäytyvät asettamasta heidän jalkojaan minkään muun pöydän alle muuta kuin MINUN. Niiden, jotka kieltäytyvät pehmentämästä MINUN sanojani ainoastaan jotta ne eivät loukkaa. MINUN todelliset Apostolini ja Profeettani eivät tule olemaan vaiennettuja. Se ainoastaan aiheuttaa heidät huutamaan kovempaa. Te ajatte heidät ulos teidän kirkoistanne, mutta kuitenkin te ainoastaan ajatte heidät MINUN käsivarsilleni lohdutukseksi ja he käsittävät, että useimmat kirkot Amerikassa ja ympäri tätä maailmaa ovat porttoja saatanalle, myyty eniten tarjoavalle.

MINUN ihmiseni ovat myyty ja pidetty henkilökohtaisena omaisuutena kun pastorit myyvät postitusluettelonsa. Kun he laskevat ihmisten päitä kirkoissa ja väittävät omistavansa heidät heidän lampainaan. Voi teitä. Te pahat Paimenet, jotka olette susia lampaan vaatteissa. Voi teitä, niitä, jotka kutsuvat itseään miljonääreiksi ja halveksivat muita. Muistakaa, Minä olen kateellinen MINUN lampaistani ja karitsoistani. Te tulette maksamaan. Voi, te tulette MINUN luokseni ja sanotte, ”Mutta Herra, Minä karkotin pahoja henkiä sinun NIMESSÄSI ja Profetoin sinun NIMESSÄSI, ja ”MINÄ OLEN” sanon, ”Eroa MINUSTA sinä pahuuden työntekijä, Minä en koskaan tuntenut sinua. (Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:21-23)

Te, jotka viette outoa tulta seurakuntiin, jotka otatte MINUN Loistoni ja nimeätte ministeriöitä itsenne mukaan, JUOSKAA, JUOSKAA, JUOSKAA sellaisista ministeriöistä. ”MINÄ OLEN” on sietänyt teitä kylvämässä siementä itsekkäisiin, ylimielisiin, ylpeisiin, ohjaileviin, manipuloiviin, petollisiin ministereihin ja ministeriöihin. Koska ”MINÄ OLEN” ei siunaa heitä, he ovat kääntyneet väärään oppiin, saamaan heidät näyttämään kuin he olisivat oppineet salaisuuksia MINULTA, mutta kuitenkin he oppivat salaisuudet saatanalta itseltään. Varokaa ketä tahansa, joka pyrkii varastamaan MINUN Loistoni. Mitä suurempi nimi, sitä enemmän loistoa he varastavat. Minä tulen pitämään teidät vastuussa siitä, mitä te olette tehneet siemenellä, jonka Minä annoin teille istuttaaksenne. Jos te kylvätte siementä korruptioon, te tulette niittämään MINUN tuhoamiseni hedelmää. Ennen te ette olleet varoitettuja, mutta Minä lähetän tämän MINUN Apostolini varoittamaan teitä nyt. Minä lähetän MINUN profeettani ja apostolini varoittamaan ennen kuin tuomio tulee. Minä olen tasapainon JUMALA kaikissa asioissa, siunauksissa ja kirouksissa myös. Katukaa ja kääntykää pois niistä, jotka tekevät tätä pahaa.

Minä itken Amerikan puolesta; Voi, Minä en halua satuttaa sinua. Sinä olet kuin tottelematon lapsi, joka on mennyt harhaan synnin elämään. Sinä olet kuin Tuhlaajapoika, joka otti hänen isänsä perinnön ja tuhlasi rikkaudet, typeryydessä. ”MINÄ OLEN” tuo Pyhä Isä, ei ole muuta. Kaikki mitä sinulla on, Minä olen antanut sinulle. Minä olen ollut kärsivällinen sinun kanssasi. Sallien sinun tehdä sinun valintasi, mutta nyt Minä varoitan sinua, tule takaisin pois tämän maailman haisevista sikoläteistä. Lakkaa syömästä tämän maailman sikaruokaa. Tule takaisin MINULLE ja Minä laitan MINUN Poikani YAHUSHUAn vanhurskauden kaavut sinun päällesi. Minä laitan MINUN oman lupaukseni soimaan sinun päällesi, joka tekee sinut yhdeksi MINUN Poikani YAHUSHUAn ja Minun, YAHUVEHin kanssa, sillä sinä tulet olemaan vihitty totuudelle, vanhurskaudelle ja pyhyydelle, jos sinä tulet vain tottelemaan MINUA. Tule takaisin Pyhyyteen.

Minä YAHUVEH ja YAHUSHUA emme iske silmää synnille. Minä en ole huvittunut kun te koettelette MINUA enempi ja enempi. Nyt jopa jumalanpilkkaa on määrä olla teidän ilma-aalloilla parhaaseen katseluaikaan, missä vauvat johdetaan harhaan. Minä olen YAHUVEH ja teidän Luojanne. Minä varoitin teitä, mutta haluatteko te kuunnella? Tulkaa, järkeilläämme tämä yhdessä, Minä olen sama eilen, tänään ja ikuisesti, ja Minä, YAHUVEH en muutu. Vain koska te muutatte teidän synnin määritelmää, te muutatte MINUN käskyjäni, te muutatte teidän Pyhyyden määritelmää. ”MINÄ OLEN” ei ole muuttunut. Mikä on syntiä maan päällä, on syntiä Taivaassa ja Taivaassa synti ei ole sallittua. Vain koska te opitte tulemaan synnin sietäviksi, ja sulkemaan teidän silmänne ja korvanne kun MINUN NIMENI on pilkattu ja kirottu ja mitä Minä olen kirjoittanut Pyhiin Kirjoituksiin, rikottu, pilkattu ja vääristelty tarkoittamaan mitä Minä en sanonut. Luuletteko te, että Minä menisin MINUN omia lakejani vastaan, MINUN omia sanojani, jotka ovat tehty lihaksi?

Amerikka sinun oli määrä olla esimerkki tälle maailmalle. Sinä olet MINUN tuomioni alla nyt ja tämä on ainoastaan alku. Amerikka, sinun täytyy katua ja jokaisen miehen, naisen ja lapsen, jotka kutsuvat itseään Amerikkalaiseksi, teidän täytyy katua vihan vuoksi, jonka te olette herättäneet teidän Luojassanne, Mahtavassa JUMALASSA ”MINÄ OLEN”. Ei ole olemassa muuta luojaa, YAHUSHUA on ainoa Verisuoja, jonka Minä hyväksyn. RUACH ha KODESH (Pyhä Henki) on ainoa Henki, joka murtaa ikeet ja kahleet pois teistä, kun teidät vapautetaan pahojen käsistä. Ninive katui ja Minä annoin hänelle lisää aikaa. Totta, ajan mittaan hän meni takaisin hänen syntisiin teihin ja vihastutti MINUA suuresti ja Minä tuhosin Niniven.

Mutta huolimatta siitä mitä Minä sanoin Joonalle, Minä annoin hänelle(Ninivelle) mahdollisuuden kun Minä säästin Niniven ja Minä säästän sinut Amerikka, jos sinä tulet vain jälleen kerran seuraamaan MINUN lakejani ja lakkaat hyväksymästä lakeja, jotka yrittävät muuttaa MINUN lakejani, jotka kirjoitettiin MINUN omalla sormellani kivitauluun. Minä olen lähettänyt nämä ulos Joonan varoitusten kanssa ja kuinka harvat kuuntelevat kunnes Minä sallin kauhun, joka kohtasi Amerikan tänään. MINUN Lapseni, kertokaa MINULLE tämä, kun te istutte paikoilleen jähmettyneinä teidän televisioihinne ja radioihinne ja katsotte kauhussa ja shokissa. Ihmetellen miksi tämä tapahtuu?

Mikä on eroavuus Amerikan kärsiessä terrorismi-iskun ja Israelin kärsiessä terrorismia, tai Kosovon, tai Afrikan, ja monien muiden paikkojen välillä ympäri maailmaa? Te satunnaisesti luette sitä teidän sanomalehdistänne, kuulette sitä teidän radioistanne ja televisioistanne, tai katsotte kun otsikot ilmestyvät teidän tietokoneisiinne, mutta kuitenkin ei yksikään maa tunne kipua ennen kuin Minä sallin teidän tuntea sen osuvan teidän omiin maihinne, kunnes kuolonuhrien määrä on teidän rotunne, suku, kieli ja teidän kansakunnat. Tekopyhät! Te itkette ja vaikeroitte nyt ainoastaan koska se on teidän oman kansakunta. Nyt tuletteko te ottamaan vakavasti kun muut kärsivät sodista? Amerikka, kadu ja tule takaisin maaksi, jonka Minä asetin sivuun MINUN Ylistyksekseni, Kunniakseni ja Loistokseni, ole esimerkki jälleen kerran Jumalallisuudesta. Oletko sinä niin nopeasti unohtanut laman ja ihmeet, jotka Minä tein? Sen tähden sinun taloutesi oli siunattu. Minä en halua viedä sinua takaisin sinne uudestaan oppimaan sitä oppia. Tuomiota lykättiin aivan liian kauan.

Teidän Apostolit ja Profeetat kuten tämä yksi varoittivat teitä, mutta katuivatko kirkot edes? EIVÄT! Pysymällä hiljaa he ainoastaan auttoivat epäpyhiä lakeja olemaan hyväksytty, sillä he pelkäsivät loukkaavansa seurakuntia, mutta kuitenkin heillä ei ollut pelkoa Minun, YAHUVEHin, loukkaamisesta. He ainoastaan ajoivat tiehensä Apostolit ja Profeetat, jotka yrittivät antaa heille MINUN profeetallisia varoituksia, loukkasivat heitä, torjuivat heidät ja halveksivat heitä, niin kuin tätä apostolia, joka nyt puhuu. Kuinka harvat teistä keskeisistä kirkkokunnista edes sallisitte tämän apostolin varoittaa helvetin kauhuista, tai varoittaa MINUN tuomiostani, joka on tuleva. Ei, te sanotte, se voisi järkyttää ihmisiä ja kuitenkin omaamatta pelkoa järkyttämästä MINUA YAHUVEHia. Te pilkkaatte Apostoleita ja Profeettoja, sillä heillä ei ole kirkkoa. Silti kirkko ei ole rakennus, eikä pastori, kirkko, MINUN temppelini on YAHUSHUAn Ruumis, ja se on MINUN kansani, jotka kuulevat MINUN ääneni ja tottelevat ja rakastavat ja laittavat Minut, YAHUVEHin, YAHUSHUAn ja RUACH ha KODESHin ensimmäisiksi heidän elämissään. Jopa ennen heidän perheidensä toiveita, huolimatta siitä että se tarkoittaa, että jakava miekka erottaa heidät heidän rakkaistaan, jotka kieltävät MINUT ja MINUN Poikani YAHUSHUAn ja RUACH ha KODESHin voitelun. Voi teitä, jos Minä en lähettänyt MINUN Apostolejani ja Profeettojani välittämään ja varoittamaan teitä niin kuin Minä teen nyt. VOI teitä, sillä Minä lähetän MINUN apostolini ja profeettani varoittamaan ennen kuin Minä lähetän MINUN vihani ja tuomioni. Mutta kuinka harvat edes vaivautuvat kiittämään heitä? Kuinka harvat ovat edes välittäneet yrittää auttaa ylläpitämään yhtä joka jopa nyt kirjoittaa koneella MINUN sanojani.

Minä, YAHUVEH, kysyn teiltä tämän kysymyksen kun kerran te kieltäydytte auttamasta häntä hänen tarpeen tunnilla. ”Miksi te autatte rikkaita ja kuuluisia ministereitä, jotka varastavat MINUN Loistoani laittamalla heidän nimensä ministeriöihin?” He toimivat oudon tulen johdolla, joka ei ole RUACH ha KODESH voitelu, jonka Minä olen antanut tälle Apostolille, ja toiselle Apostolille, jotka tulevat olemaan siunaus tai kirous riippuen mitä he ovat tehneet YAHUSHUAn kanssa ja vastaanottivatko he apostolit ja profeetat siunauksena eikä kirouksena. ( Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:41-42)

Minä, YAHUVEH, kerron teille tämän, niille, jotka ovat sulkeneet heidän silmänsä hänen kärsimykselleen ja kuurouttaneet heidän korvat hänen huudoille, Minä, YAHUVEH, aioin tehdä saman teille, kun te käännytte MINUN puoleeni vastauksena rukouksiin MINUN Poikani NIMESSÄ, YAHUSHUA ha MASHIACHissa.

Minä, YAHUVEH, kysyn teiltä tämän, kertokaa MINULLE jos te uskallatte, ”Kuinka monet ovat pelastettu, parannettu, vapautettu ja rohkaistu, kuinka monet olisivat tehneet itsemurhan ja menneet helvettiin (Evankeliumi Luukkaan mukaan 17:11-18) jos Minä en olisi nostanut ylös tätä ministeriötä?” Te olette henkilökohtaisesti olleet siunattuja ja kuitenkin niin monet eivät ole koskaan kertaakaan yrittäneet olla siunaus takaisin MINUN tyttärelleni, mutta kuitenkin uudestaan ja uudestaan hän on satsannut hänen mielensä, ruumiinsa, henkensä ja sielunsa, vuodattaen viimeisen hänen voimastaan, finansseista ja jättäen huomiotta hänen terveytensä kun häntä käsketään lepäämään, mutta ei edes tiedä levon tarkoitusta. Miksi hän tekee tätä? Minun, YAHUVEHin ja YAHUSHUAn Loistoksi ja teidän vuoksenne.

Minä, YAHUVEH, kysyn teiltä tämän, ajatelkaa huolellisesti, sillä Minä tulen pitämään teitä tilivelvollisina siitä mitä te sanotte ja teette, ”Mikä on teidän sielunne hinta, teidän terveytenne, kuka olisi huolehtinut teidän haavoistanne, jos Minä en olisi voidellut häntä puhumaan esiin MINUN sanojani? Kuinka monet ovat siunattuja tästä ministeriöstä? Luuletteko te, että Minä sallin tämän jatkua pitämättä teitä tilivelvollisina? Te, jotka tulette ja pilkkaatte ja lähetätte hänelle viestejä, että naisen ei tule opettaa miestä. Ettekö te vielä käsitä, että se on saatana, joka puhuu esiin ulos teidän suistanne lannistaakseen hänet ja toiset naiset, joilla on samankaltaiset kutsumukset? ”MINÄ OLEN” Käsin Valitsemat. Ettekö te käsitä, ne, jotka luulevat tuntevansa pyhät kirjoitukset, mutta kuitenkin eivät tunne, kirjain tappaa ja Henki antaa elämää? (Paavalin toinen kirje korinttolaisille 6:3)

Lakatkaa yrittämästä kertoa MINULLE, mitä sukupuolta Minä voin käyttää toimittamaan näitä viestejä ja opettamaan ja käyttämään MINUN apostoleina ja profeettoina. (Paavalin kirje galatalaisille 3:27-29) RUACH ha KODESH voitelee kenet Minä määrään, ei kenet te määräätte. Minä en valinnut MINUN Apostolejani ja Profeettojani laittamatta heitä ensiksi koettelemuksien läpi, ja keitä te olette sanomaan, olipa se sitten mies tai nainen? Ettekö te ole lukeneet MINUN sanaani? Tiedättekö te enemmän kuin Minä, YAHUVEH, se olen Minä, joka voitelen MINUN astiani ja Minä vuodatan MINUN voitelevan öljyni ja Elämän Veteni ilman rajaa. Nyt Minä puhun niille, jotka ovat ottaneet ja eivät koskaan antaneet mitään tälle ministeriölle tai ministerille, eivät edes rohkaisun sanaa.

Minä, YAHUVEH, lähetin Entisaikojen Elian Sarpatin lesken luokse, sillä Minä, YAHUVEH, tiesin edellä aikaa, että pieni leskinainen oli tekemässä hänen viimeistä ateriaa hänen pojalleen, ja sitten hän ja hänen poikansa olisivat kuolleet, jos Minä en olisi lähettänyt Eliaa moninkertaistamaan hänen öljysaviruukkuaan ja jauhoja astiassa. Hänen täytyi totella ja tunnistaa voitelu Vanhassa Elia Profeetassa ja hän teki. Elialla oli voitelu kutsua vettä Taivaasta täyttämään virta, joka meni kuivaksi, mutta Minä, YAHUVEH, en sallinut sitä, sen sijaan Minä lähetin Entisaikojen Elian koettelemaan Sarpatin leskeä (Ensimmäinen kuningasten kirja 17:8-24). Vaikka pyhät kirjoitukset sanovat, että siellä oli monia leskiä, Entisaikojen Elia lähetettiin tuon yhden tietyn naisen luokse (Evankeliumi Luukkaan mukaan 4:25). Minä käytän häntä niin kuin Entisaikojen Eliaa. Minä, YAHUVEH, opastin häntä kirjoittamaan ja puhumaan hänen tarpeensa, ja kuinka harvat ovat läpäisseet testit. Miljonäärejä on tullut tänne ja nälvineet, nyt heillä ei tule olemaan miljoonia paljoa kauempaa, sillä Minä sanon sinulle, käytä paperia ja muovikortteja niin kauan kuin sinä voit auttaa tätä Uudenajan Eliaa, ei hänen vuokseen, mutta sinun tähtesi.

Minä, YAHUVEH, ainoastaan puhun tämän niille, jotka tunnistavat MINUN ääneni näiden tänne kirjoitettujen profeetallisten sanojen kautta ja tunnistavat RUACH ha KODESH villitulivoitelun, joka on hänen päällään. Minä, YAHUVEH, haluan siunata ihmisiä, mutta he ovat kieltäneet MINUN siunaukset ja tämän Palvelijattaren, jonka Minä olen voidellut puhumaan esiin MINUN siunaukset niin kuin Entisaikojen Elia. Kun teidän paperiraha on arvotonta ja luottokortit ovat arvottomia, ja osakkeet ja obligaatiot ja CD:t ovat arvottomia, ja te kohtaatte köyhyyttä, nälkiintymistä, kodittomuutta, sairautta, te tulette muistamaan kun teitä pyydettiin olemaan siunaus niin kuin Sarpatin leski, joka ylläpiti MINUN Entisaikojen Eliaa. Te olisitte olleet siunattuja ja suojeltuja niin kuin Sarpatin Leski ja valitsitte kääntää kuuron korvan YAHUVEHin varoituksille siunata tätä palvelijatarta, MINUN Uudenajan Eliaa.

Minä olen YAHUVEH ja Minä voitelin Entisaikojen Elian, kuten Minä olen voidellut MINUN palvelijattareni, jota Minä kutsun MINUN Uudenajan Eliaksi. Teitä tullaan pitämään vastuussa oletteko te siunaus vai kirous hänelle. Minä voitelen hänet puhumaan esiin profeetallisia viestejä joita harvat uskaltaisivat puhua pilkanteon pelossa, mutta ne, jotka uskaltavat pilkata, ja kieltävät, että tämä on ”MINÄ OLEN” puhumassa, tietäkää tämä, te olette pistäneet sormen Minun, YAHUVEHin silmään. Älkää uskoko MINUA, vain odottakaa ja katsokaa ja nähkää, jos mitä Minä olen profetoinut tulee tapahtumaan, sitten se tulee olemaan liian myöhäistä niille, jotka kiroavat ja kieltävät hänet nyt, voi niitä, jotka uskaltavat koetella Minua, YAHUVEHia! ”MINÄ OLEN” tiedän, että sinä luet profeetalliset viestit sinun seurakunnillesi, ja valehtelet ja sanot, ”YAHUVEH puhuu sen sinulle!” Sinä et ole maksanut hintaa voitelun vuoksi niin kuin hän ja muut ovat, ja silti sinä uskallat puhua esiin sanat etkä edes kutsu häntä tulemaan ja puhumaan niitä esiin voitelussa, jonka Minä asetin hänen päälleen ja muiden kun Minä puhuin sen niille voitelun johdolla. Sinä et ole yhtään parempi kuin varas ja valehtelija.

Te ette halua kutsua apostolia kuten tämä yksi, jonka kautta Minä puhun. Te haluatte mieluummin kutsua rikkaat ja kuuluisat jotka ovat heidän oman ylpeytensä ja egojensa pöyhistämiä, ja heidän oudon typeryksien kullan tulen, mitä Minä kutsun ”kultapöly kultahampaat naurava väärä herätys”. Sillä se vaatii typeryksiä uskoa, että ”MINÄ OLEN” käyttäisin tämän maailman himoa todistaakseni MINUN voiteluvoimani. Minä olen Luoja, en jäljittelijä. Minä olen jo tuominnut ne, jotka edistävät tätä valhetta helvetin kuilusta ja ne, jotka eivät ole katuneet edistämästä tätä ja jatkavat edistämään tätä typeryksien kultaa. Minä tuomitsen aivan yhtä varmasti kuin Minä olen tuominnut Ruth Heflinin ja Bob Shattlesin, jotka eivät ole enää tämän maailman pinnalla ja muut tulevat seuraamaan heitä, sillä he seisovat jonossa kuin dominot, valmiina kaatumaan. He tulevat kaatumaan kirkoissa löytyneen okkulttisen oudon tulen kanssa, missä MINUN RUACH ha KODESH on jäljitelty ja pilkattu ja he nauroivat Pyhille Kirjoituksille ja he kutsuvat tätä nauruherätykseksi. Se ei ole yhtään naurun asia, sillä se on pilkkaavat demonit, jotka nauravat heidän suun kautta ja demonit pilkkaavat ja nauravat heille tietäen, että MINUN vihani on kiihdytetty.

YAHUVEHin ilo on teidän voimanne, mutta se ei ole Sekasortoa ja pilkkaa. Se ei ole ikään kuin siirrettävä kuin Rutto. Varokaa, sillä ne jotka kerääntyvät näihin kirkkoihin, jotka harjoittavat tätä, he kokoavat itselleen ”MINÄ OLEN” vihaa ja tuomiota. Teidän päivänne ovat luetut jos te ette kadu. Ne, jotka kerääntyvät Kirkkoihin ja ministeriöihin jotka varastavat MINUN Loistoani (Nahum 1) laittamalla heidän nimensä ministeriöihin, keräävät ”MINÄ OLEN” vihaa ja tuomiota, ja minne te istutatte teidän siemenenne, tulee kovaksi, kirotuksi maaksi. Ennen te ette tienneet paremmin, mutta nyt teidän olisi parempi katua ennen kuin Minä laitan Deuteronomium 28 kiroukset teidän päällenne. (Kiroukset Tottelemattomuudelle)

15. Mutta jos sinä et kuule Herran, sinun Jumalasi, ääntä etkä tarkoin pidä kaikkia hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi ja saavuttavat sinut. 16. Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla. 17. Kirottu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi. 18. Kirottu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä, kirotut sinun raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. 19. Kirottu olet tullessasi ja kirottu olet lähtiessäsi.

 
20. Herra lähettää sinun sekaasi kirousta, hämminkiä ja uhkaa, mihin tahansa ryhdyt, kunnes äkisti tuhoudut ja hukut töittesi pahuuden tähden, kun olet minut hyljännyt. 21. Herra antaa ruttotaudin tarttua sinuun, kunnes se sukupuuttoon hävittää sinut siitä maasta, jota menet ottamaan omaksesi. 22. Herra lyö sinua hivutustaudilla, kuumeella, poltteella ja tulehduksella, kuivuudella, nokitähkillä ja viljan ruosteella, ja ne vainoavat sinua, kunnes menehdyt. 23. Ja taivaasi, joka on sinun pääsi päällä, on niinkuin vaski, ja maa, joka on allasi, on niinkuin rauta. 24. Herra muuttaa sinun maasi sateen tomuksi ja tuhaksi; taivaasta se tulee sinun päällesi, kunnes tuhoudut.

25. Herra antaa sinun vihollistesi voittaa sinut; yhtä tietä sinä menet heitä vastaan, mutta seitsemää tietä sinä heitä pakenet; ja sinä tulet kauhistukseksi kaikille valtakunnille maan päällä. 26. Ja ruumiisi joutuvat ruuaksi kaikille taivaan linnuille ja maan eläimille, eikä kukaan karkoita niitä. 27. Herra lyö sinua Egyptin paiseilla ja ajoksilla, ihottumalla ja ruvella, joista et parannu. 28. Herra lyö sinua hulluudella, sokeudella ja mielisairaudella. 29. Sinä haparoit keskellä päivää, niinkuin sokea haparoi pimeässä; sinä et menesty teilläsi, vaan kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja ryöstetty, eikä ole auttajaa.

 
30. Sinä kihlaat naisen, mutta toinen makaa hänet; sinä rakennat talon, mutta et siinä asu; sinä istutat viinitarhan, mutta et korjaa sen hedelmää. 31. Härkäsi teurastetaan sinun silmiesi edessä, mutta sinä et sitä syö; aasisi ryöstetään sinulta sinun nähtesi eikä sitä anneta sinulle takaisin; lampaasi joutuvat sinun vihollistesi valtaan, eikä sinulla ole auttajaa. 32. Sinun poikasi ja tyttäresi joutuvat vieraan kansan valtaan, ja sinun silmäsi näkevät sen ja raukeavat heitä alinomaa ikävöidessäsi, mutta sinä et voi sille mitään. 33. Sinun maasi hedelmän ja kaiken sinun vaivannäkösi kuluttaa kansa, jota sinä et tunne; kaiken elinaikasi sinä olet oleva sorrettu ja runneltu. 34. Ja sinä tulet hulluksi siitä, mitä sinun silmäsi näkevät.

35. Herra lyö sinuun, sinun polviisi ja pohkeisiisi, pahoja paiseita, joista et parannu, kantapäästä kiireeseen asti. 36. Herra vie sinut ja kuninkaan, jonka sinä itsellesi asetat, kansan luo, jota sinä et tunne ja jota sinun isäsi eivät tunteneet; ja siellä sinä palvelet muita jumalia, puu- ja kivijumalia. 37. Ja sinä tulet kauhistukseksi, sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille niille kansoille, joiden keskuuteen Herra sinut kuljettaa. 38. Paljon siementä sinä viet pellollesi, mutta vähän sinä korjaat, sillä heinäsirkat hävittävät sen. 39. Viinitarhoja sinä istutat ja hoidat, mutta viiniä et saa juodaksesi etkä tallettaaksesi, sillä madot syövät sen.

40. Öljypuita sinulla on kaikkialla alueellasi, mutta öljyllä et sinä itseäsi voitele, sillä sinun öljymarjasi varisevat maahan. 41. Poikia ja tyttäriä sinulle syntyy, mutta et saa niitä pitää, sillä he vaeltavat vankeuteen. 42. Tuhohyönteiset valtaavat kaikki sinun puusi ja sinun maasi hedelmän.
43. Muukalainen, joka asuu keskuudessasi, kohoaa sinun ylitsesi yhä ylemmäksi, mutta sinä painut aina alemmaksi. 44. Hän lainaa sinulle, mutta sinä et voi lainata hänelle. Hän tulee pääksi, mutta sinä hännäksi.

45. Kaikki nämä kiroukset tulevat sinun päällesi, vainoavat sinua ja saavuttavat sinut, kunnes tuhoudut, koska et kuullut Herran, sinun Jumalasi ääntä etkä noudattanut hänen käskyjänsä ja säädöksiänsä, jotka hän on sinulle antanut. 46. Ne jäävät merkkeinä ja ihmeinä sinuun ja sinun jälkeläisiisi iankaikkisesti. 47. Koska et palvellut Herraa, sinun Jumalaasi, ilolla ja sydämen halulla, kun sinulla oli yltäkyllin kaikkea, 48. on sinun palveltava vihollisiasi, jotka Herra sinun kimppuusi lähettää, nälässä ja janossa ja alastomuudessa ja kaiken puutteessa. Ja hän panee sinun kaulallesi rautaisen ikeen, kunnes hän sinut tuhoaa. 49. Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan äärestä lentäen niinkuin kotka, kansan, jonka kieltä sinä et ymmärrä;

50. tuimakatseisen kansan, joka ei armahda vanhaa eikä sääli nuorta. 51. Se syö sinun karjasi hedelmän ja maasi hedelmän, kunnes sinä tuhoudut; se ei jätä sinulle mitään, ei jyviä ei viiniä eikä öljyä, ei raavaittesi vasikoita eikä lampaittesi karitsoita, kunnes on tehnyt sinusta lopun. 52. Ja se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi, kunnes korkeat ja lujat muurisi, joihin sinä luotit, kukistuvat kaikkialla maassasi. Se ahdistaa sinua kaikissa porteissasi kaikkialla sinun maassasi, jonka Herra, sinun Jumalasi, on sinulle antanut. 53. Siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon sinun vihollisesi saattaa sinut, sinä syöt oman kohtusi hedelmän, syöt poikiesi ja tyttäriesi lihaa, jotka Herra, sinun Jumalasi, on sinulle antanut. 54. Hempeästi ja hekumallisesti elänyt mies sinun keskuudessasi katselee silloin karsaasti veljeänsä ja vaimoaan, joka hänen sylissänsä on, ja jäljellä olevia lapsiaan, jotka hän on jättänyt henkiin;

55. kenellekään heistä hän ei anna lastensa lihaa, jota hän itse syö, kun hänellä ei ole mitään muuta jäljellä, siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut kaikissa sinun porteissasi. 56. Hempeästi ja hekumallisesti elänyt nainen sinun keskuudessasi, joka hekumassaan ja hempeydessään ei edes yrittänyt laskea jalkaansa maahan, katselee silloin karsaasti miestä, joka hänen sylissänsä on, ja poikaansa ja tytärtänsä 57. eikä suo heille jälkeläisiä, jotka tulevat hänen kohdustansa, eikä lapsia, joita hän synnyttää, sillä kaiken muun puutteessa syö hän ne salaa itse siinä hädässä ja ahdistuksessa, johon vihollisesi saattaa sinut sinun porteissasi. 58. Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, 59. niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia.

60. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. 61. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut. 62. Ja teistä, jotka ennen olitte monilukuiset kuin taivaan tähdet, jää jäljelle ainoastaan vähäinen joukko, koska et kuullut Herran, sinun Jumalasi, ääntä. 63. Ja niinkuin Herra ennen iloitsi teistä, siitä, että teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin iloitsee teistä, siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan omaksesi. 64. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä.

65. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. 66. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa, yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa etkä ole varma hengestäsi. 67. Aamulla sinä sanot: 'Jospa olisi ilta!' ja illalla sanot: 'Jospa olisi aamu!' - sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. 68. Ja Herra vie sinut laivoilla takaisin Egyptiin samaa tietä, josta minä sanoin sinulle: 'Et ole sitä enää näkevä'. Ja siellä teitä kaupitaan vihollisillenne orjiksi ja orjattariksi, mutta ostajaa ei ole."

Katukaa, kääntykää pois, varoittakaa ja juoskaa sellaisista Ministeriöistä, sillä te ainoastaan rohkaisette näitä Ministeriöitä, jotka tekevät tätä jatkaakseen loukkaamaan MINUA ja siunaatte niitä samaan aikaan.

Voi ketä tahansa, joka kirjoittaa uudelleen MINUN käskyt ja opettaa MINUN kansaani rikkomaan niitä ja johtaa muita harhaan väärän opin kanssa ja ainoastaan osoittaa suosiota apostoleille ja profeetoille, jotka puhuvat tyynnyttäviä sanoja kuin hunajaa, jotta ne voivat liukua sulavasti alas heidän kurkuistaan ja heidän korviinsa eikä loukata. Kun sinä olet todella MINUN Apostoli ja Profeetta, sinä pelkäät ”MINÄ OLEN” loukkaamista enemmän kuin ketään henkilöä maan päällä. ”MINÄ OLEN” yksi, jolle sinä olet pidetty tilivelvollisena. ”MINÄ OLEN” on varoittanut sinua tänä päivänä, ole kiitollinen ja siunaa MINUN palvelijatartani, jolla on mandaatti auttaa valmistamaan YAHUSHUAn Morsian, sillä Sulhanen tulee aikaisemmin kuin kukaan teistä luulee.

(4. ”Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi.
5. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä.
6. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.”) (Malakia 4:4-6)

Minä olen voidellut MINUN Apostoli Elisabeth Sherrie Elijahin olemaan siunaus teille eikä kirous, ja ei ole mitään välimailla. Hänellä on mandaatti olla siunaamatta mitä Minä, YAHUVEH, olen kironnut eikä kirota mitä Minä, YAHUVEH, olen siunannut. Mitä te tulette tekemään sanoilla, jotka te olette lukeneet tänä päivänä? Minä olen YAHUVEH ja Minä suojelen harvoja, jotka ovat kuulleet MINUN ääneni ja tulevat olemaan siunaus hänelle YAHUSHUAn NIMESSÄ. Niin kuin Minä siunasin Sarpatin leskeä, aikana jolloin te ette luule, tavalla jolla te ette ajattele, Minä ylläpidän teitä ihmeillä.

Aivan kuten nyt te ette ole kuulleet MINUN Loistostani, sillä Minä suojelin niin monia, jotka olisivat kuolleet terrorismiteosta, mutta ainoastaan kauhua te kuulette, ihmeistä te ette ole vielä kuulleet. Te tulette jopa kuulemaan kuinka ne, jotka palvelevat ja laittavat YAHUSHUAn ensimmäiseksi, rakastaen HÄNTÄ ja MINUA, YAHUVEHia, näkivät ja kuulivat enkelit, jotka suojelivat MINUN lapsiani, jotka kääntyivät MINUN NIMENI puoleen ja YAHUSHUAn. Jos te olisitte voineet nähdä lukemattomat enkelit jotka lähetettiin matkaan Taivaasta, jotka ovat MINUN lasteni perintö, vartioimaan ja suojelemaan, te olisitte olleet hämmästyneitä ja yhä ylistäisitte MINUA.

Te kuulette kauhusta ja tragedioista, te olette kuulleet MINUN tuomiostani, mutta nyt Minä kerron teille, ”MINÄ OLEN” on armelias ja niille, jotka kuuluivat MINULLE, ihmeet painoivat paljon enemmän kuin kuolemat ja tappiot. ”MINÄ OLEN” Luoja ja yksi, joka siunaa vielä sanoin kuvailemattomilla ihmeillä. Joten Ylistäkää YAHUVEHia, Mahtavaa JUMALAA ”MINÄ OLEN” ja Ylistäkää YAHUSHUAa, teidän MESSIASTANNE ja ainoata välittäjää, joka seisoo MINUN edessäni Taivaassa, puhuen MINUN Lasteni puolesta. Totelkoot ja ottakoot huomioon kaikki joilla on voidellut henkiset silmät ja korvat nämä sanat, ja totelkoot ja olkoot siunatut Deuteronomium 28 kanssa.

(1. "Jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja pidät tarkoin kaikki
hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra, sinun Jumalasi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.
2. Ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran, sinun Jumalasi, ääntä.
3. Siunattu olet sinä kaupungissa ja siunattu olet kedolla.
4. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat.
5. Siunattu on sinun korisi ja sinun taikinakaukalosi.
6. Siunattu olet tullessasi ja siunattu olet lähtiessäsi.
7. Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousevat sinua vastaan; yhtä tietä he lähtevät sinua vastaan, mutta seitsemää tietä he sinua pakenevat.
8. Herra käskee siunauksen seurata sinua jyväaitoissasi ja kaikessa, mihin ryhdyt; hän siunaa sinua siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
9. Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niinkuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä.
10. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua.
11. Ja Herra antaa sinulle ylen runsaasti hyvää, tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle.
12. Herra avaa sinulle rikkaan aarrekammionsa, taivaan, antaakseen sinun maallesi sateen aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt; ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun itsesi ei tarvitse lainaa ottaa.
13. Ja Herra tekee sinut pääksi eikä hännäksi; sinä aina vain ylenet etkä koskaan alene, jos tottelet Herran, sinun Jumalasi, käskyjä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että ne tarkoin pitäisit,
14. etkä poikkea oikealle etkä vasemmalle yhdestäkään niistä sanoista, jotka minä tänä päivänä teille annan, et seuraa muita jumalia etkä palvele niitä.)

*******

YAHUVEHin siunaukset varattu MINUN tottelevaisille lapsilleni. Voi kaikkia muita, jotka valitsevat pysyä kuuroina ja sokeina, se on teidän valintanne.

Niin on puhuttu, niin on kirjoitettu tänä päivänä 12/9/01. YAHUSHUA ha MASHIACHin Lapsi, Soturi, Morsian, Apostoli Elisabeth Elijah Nikomia.