Profetia 55

VAROITTAKAA IHMISIÄ! TUHO ON TULOSSA!!!

[Tämä uusin profetia YAHUSHUALTA sisältää opetukset Herran etsimisestä ahkerasti, unen, jonka HÄN pyytää apostoleitaan ja profeettojaan lukemaan ja tulkitsemaan, käskyn olla tukahduttamatta voitelua sekä ankaran varoituksen niille, jotka HÄN kutsuu tukemaan tätä palvelutyötä ja jotka tukkivat korvansa HÄNEN ääneltään.]

* * * * * * *

YAHUVEH käski laittamaan tämän otteen Profetiasta 105 jokaisen Profetian yhteyteen tästä lähtien: "Varoitin sinua kauan aikaa sitten, Elisabeth, nimeämästä tätä palvelutyötä miehen tai naisen mukaan, jopa ennen kuin tätä palvelutyötä olikaan. Asetin sen sinun henkeesi, sillä mitään tästä ei ole tehty sinun kädelläsi, mitään tästä ei ole tullut sinun suustasi. Se on YAHUVEH’N suusta, mikä on synnyttänyt. Se on YAHUSHUAN sinun MASHIACH’si suusta, mikä on synnyttänyt. Se on RUACH ha KODESH’N sinun IMMAYAH’si suusta, mikä on synnyttänyt. Jos se olisi tehty vain sinun kädelläsi, se olisi epäonnistunut kauan aikaa sitten. Sen on tehnyt SHKHINYAH KIRKKAUDEN tuuli, joka puhaltaa tämän maailman yli, Pyhä herätyksen tuuli. Se ei ole tehty sinun henkäykselläsi tai se olisi epäonnistunut." (Jesaja 42:8)

Heinäkuussa 2010 YAHUVEH käski laittamaan seuraavan Raamatun paikan 2. Aikakirjasta jokaisen Profetian eteen:

2 Aik. 36:16: "Mutta he pilkkasivat JUMALAN sanansaattajia ja halveksivat HÄNEN sanaansa ja häpäisivät HÄNEN profeettojansa, kunnes YAHUVEH'N viha HÄNEN kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut."

(Profetia alkaa)

Rakas poikani [Nikomia], sinä aina muistutat MINUA siitä, että MINÄ kuritan ja nuhtelen niitä, joita MINÄ rakastan. Mutta rakas poikani, etkö ymmärrä, että MINÄ myös palkitsen ahkerasti niitä, jotka etsivät MINUA? Te kolme ahkerasti, 24 tuntia vuorokaudessa, jopa unissanne, te ahkerasti etsitte MINUA. Kuinka paljon enemmän MINÄ palkitsen lapsiani, jotka ahkerasti etsivät MINUN jokaista sanaani?

Tuho on tulossa. Valmistautukaa. Tuho on tulossa. Sen vuoksi MINÄ olen kertomassa tyttärelleni nyt: puhu se julki puhutussa sanassa. Se ei ole pelkästään kirjoitetun sanan voimassa. Vuosia sitten MINÄ käskin puhua nämä sanat julki, ja kuitenkin MINÄ tiesin, että sivuston ylläpitäjät eivät tottelisi. Nyt on kuitenkin aika. Nämä profetaaliset sanat puhutaan julki. Jokaisena päivänä lisätään uusi. Kaikki ne tulevat olemaan siellä, missä ne kuullaan eikä pelkästään lueta.

Tuho on tulossa. Poikani Chuck, etsi se uni, se viimeisin, jonka annoin tyttärelleni. Tuho on tulossa. Anna sille tämä nimi. Varoittakaa ihmisiä. Kertokaa heille, että MINÄ lähetän apostoleitani ja profeettojani varoittamaan ihmisiä ennen kuin tuho tulee. Tuho on tulossa, mutta ei MINUN Vauvoilleni, ei MINUN Morsiamelleni, ei MINUN valituilleni eikä MINUN valikoiduilleni. MINÄ tulen suojelemaan heitä aivan yhtä varmasti kuin Nooaa ja hänen perhettään suojeltiin arkissa, jos he voivat vain uskoa. Kertokaa heille, että MINÄ tulen suojelemaan heitä jumalattomuuden tulvalta. MINÄ tulen suojelemaan heitä niiden vaarojen tulvalta, jotka odottavat.

Sanokaa heille: ”Menkää sisään Arkkiin.” Ottakaa selvää, missä heidän tulee olla. Käskekää heidän etsiä MINUN kasvojani. Jos he eivät tiedä, missä heidän tulee olla, paastotkaa ja rukoilkaa ja vaikeroikaa ja surkaa, mutta ottakaa selvää, missä heidän arkkinsa on. Kunhan he vain ovat tietoisia siitä, missä heidän kuuluu olla, kunhan he vain ovat MINUN turvani sateenvarjon alla, sitten he ovat heidän arkissaan riippumatta siitä missä osassa maailmaa he ovat. Mutta MINÄ sanon teille taas, lapseni, kutsukaa esiin apostolit ja profeetat tulkitsemaan se uni, jonka MINÄ annoin Elisabethille. TUHO ON TULOSSA!

Poikani Chuck, sinun täytyy julkaista se uni, ja MINÄ tulen antamaan sinulle yhden tulkinnan sille unelle. Mutta kutsukaa esiin apostolit ja kutsukaa esiin profeetat, sillä itse kullakin tulee olemaan osa, jos he vain tottelevat, ja he tulevat kertomaan teille koko ilmestyksen tuosta unesta. Sillä MINUN lapseni: pakanat tuovat tuhon, ja MINÄ sallin sen. Mutta ne, jotka huutavat MINUN puoleeni MINUN Poikani YAHUSHUAN Nimessä, he tulevat olemaan MINUN turvani arkissa. MINÄ tulen suojelemaan heitä tuholta ja tuskalta. Isoin kirjaimin kirjoittakaa tämä päivämäärä ja aika ylös unen lisäksi ja kertokaa heille: aivan niin kuin Nooan päivinä, aivan niin kuin Lootin päivinä.

TUHO ON TULOSSA!!!

Te ette tiedä, minä hetkenä. Te ette tiedä, minä päivänä. Mutta eräänä sapattipäivänä. [Puhelin kuuluu soivan taustalla.] Teidän olisi parasta olla rukouksessa! Tuhon viesti… [Keskeytys tukahduttaa voitelua.] Varoitus… [Elisabethin keskittymisen rikkoo soiva puhelin, hän jatkaa kielillä rukoilemista.] Ja siellä missä uskonne on, teidän turvanne tulee olemaan. Teidän turvanne ei ole… [Kuuluu, kuinka vastaajaan jätetään viesti.] [Nikomia: ”Me soitamme hänelle takaisin.”] Nuhtelua siitä, että annoitte voitelun tukahtua. Seuraavalla kerralla, MINUN lapseni, ottakaa tästä opiksi. Kytkekää tuo puhelin irti. Älkää enää koskaan ottako riskiä, että voitelu voi tukahtua. [Elisabeth jatkaa kielillä rukoilemista kamppaillen saada huomionsa takaisin siihen, mitä YAHUSHUA puhuu hänelle.]

Tämä suututtaa MINUA. Niko, seuraavalla kerralla sinä teet sen varotoimenpiteen. Veli ***** ei tiennyt. Hän ei ymmärtänyt pelaavansa saatanan pussiin. MINÄ annan sinulle anteeksi, poikani. Mutta tämä on lisäoppitunti siitä, kuinka helposti voitelun voi tukahduttaa vain häiriötekijällä. Sen takia MINÄ käsken sinua Niko olemaan eristäytyneenä Elisabethin kanssa niin, että teillä on niin vähän häiriötekijöitä kuin mahdollista. Sillä te kaksi pysytte erittäin voideltuina, ja mikä tahansa häiriötekijä voi tukahduttaa sen. MINÄ annoin tämän tapahtua, sillä aikaa kun tyttäreni puhui sanoja MINULTA, vain näyttääkseni teille, kuinka helposti hänen keskittymisensä saattaa häiriintyä niin ettei hän enää kuule MINULTA. TUHO ON TULOSSA!!!

Varoittakaa vain ihmisiä, että tuho on tulossa.

Ankara varoitus YAHUSHUALTA: ”Kuuletko sinä MINULTA käskyn auttaa tätä palvelutyötä ja oletko välittämättä siitä, mitä MINÄ käsken sinun tehdä?” Mitä he sitten aikovatkaan tehdä MINUN vuokseni, mitä he sitten ovatkaan luvanneet tehdä MINUN vuokseni, olenko laskenut heidän sydämelleen auttaa tätä palvelutyötä? Ovatko he lykänneet sitä ja sanoneet: ”Oi, huomenna tai ehkä jonakin toisena päivänä. Minä vain tulen ja minä vain luen. En edes ota heihin yhteyttä.” Heillä on lahjoja ja kuitenkin he valitsevat olla jakamatta, koska he sanovat: ”Oi, jonakin toisena päivänä.” Mutta MINÄ sanon teille tämän ja MINÄ puhun tämän julki.

TUHO ON TULOSSA!!!

Ja mitä he sitten ovatkaan tehneet MINUN vuokseni, mitä he sitten ovatkaan tehneet MINUN Poikani Nimessä, miten he sitten ovatkaan auttaneet Ilosanoman julistamisessa, nämä ovat ne. MINÄ tulen kuulemaan heidän huutonsa. Mitä uhrauksia he sitten ovatkaan tehneet, MINÄ otan huomioon tuona päivänä. MINÄ tulen ottamaan huomioon, ketkä peittivät korvansa. MINÄ tulen ottamaan huomioon, ketkä peittivät silmänsä. MINÄ tulen ottamaan huomioon, kun he ovat nähneet teidän kulkevan puutteessa, ja jopa silloin kun MINÄ laskin heidän sydämelleen: ”Liity heihin ja tule uskolliseksi niiden kanssa, jotka levittävät MINUN hyvää siementäni elonkorjuun pellolle”, ja he pudistelevat päätään ja kieltävät ja sanovat: ”Voi ei, ei HÄN minulle puhu.” MINÄ varoitan heitä nyt: MINÄ tulen ottamaan huomioon. Sillä MINÄ lähetän hänet niin kuin erään vanhan ajan Elian. MINÄ lähetän hänet Sarpatin leskille, vaikka he eivät tienneet sitä. MINÄ tulen ottamaan huomioon sinä päivänä, jona tuho tulee.

Auttoivatko he ruokkimaan MINUN profeettojani? Tarjosivatko he vettä? Tarjosivatko he rohkaisevan sanan? Tarjosivatko he suojapaikkaa? MINÄ kysyn vanhan ajan profeetoilta, yhä uudestaan ja uudestaan Sanassa se on profetoitu, ja MINÄ aina lähetin heidät MINUN viestini kanssa, ja se oli aina ihmisten valinta, kuuntelisivatko he tai vastaisivatko he jumalisessa pelossa vai ajaisivatko he profeetat pois? Mikään ei ole muuttunut tänä päivänä.

Joten kerro heille, MINUN tyttäreni, kerro heille MINUN puolestani, niin että he eivät sano, ettei heitä varoitettu.

TUHO ON TULOSSA!!!

Ovatko he valmiina? Kysy heiltä, mitä he ovat tehneet MINUN vuokseni.

(Profetian loppu)

Profetia 55 – Uni

YAHUSHUA! Me olemme SINUN Morsiamesi! Me odotamme SINUA!

Kiireellistä, viimeaikainen uni, vain rukoukset voivat estää tätä tapahtumasta. Tulkinnat Jeffiltä ja Chuckilta sivun alaosassa. Pyydän, auta minua puhaltamaan varoituksen pasunaan. Jos pastorisi eivät kuuntele, sitten sinua pidetään joka tapauksessa tilivelvollisena siitä, että puhut julki. Minulla on niin voimakas kiireellisyyden tunne hengessäni. Näin erään eläväntuntuisen unen 19. joulukuuta 2001. Ainoa syy, miksi jaan sen sinun kanssasi, ei ole aiheuttaa pelkoa vaan pikemminkin pyytää rukouksiasi, ettei tämä uni tule tapahtumaan. YAHUVEH puhuu meille näyissä, unissa ja ilmestyksissä sekä profetaalisesti. Vain vanhurskaiden hartaat rukoukset estävät tätä unta tulemasta painajaiseksi. Pyydän, että jaat toisille ja pyydät seurakuntaasi menemään kasvoilleen ja tekemään parannuksen ja pyytämään armoa Amerikalle jälleen kerran. Jos seurakunnat tai pastorit kieltäytyvät, sitten aloita rukousryhmiä ja esirukoile.

Tämä on tärkeää. Minä asun Amerikassa. Miten voisin olla välittämättä? Onko tämä Amerikka, jonka minä näen? Tähän valtioon tullaan iskemään kahdesti, kun sitä vähiten odotetaan. Meillä on vahva armeijan suojelu, mutta vain YAHUVEH kykenee estämään tai lykkäämään sen, mitä paholainen haluaa tehdä, ja vain vanhurskaiden hartaat rukoukset tulevat lykkäämään tai estämään tämän! Meidän täytyy välittää. Kuinka monta pelastumatonta sinä tiedät?

* * * * * * *

Uni, jossa nälissään oleva vauva

Seisoin ulkona katsomassa kaunista, sinistä taivasta. Kaikki oli rauhallista. Kun katsoin ylös, näin taivaalle piirrettävän neljä ympyrää, ikään kuin Jumala YAHUVEH’N sormi piirsi niitä hitaasti. Kun neljäs ympyrä oli piirretty, kuulin kovan, pauhaavan äänen. Menin sisälle taloon. VALTAVA tuuli tuli tuhoten ja tappaen. Se oli niin kuin ydinräjähdyksen tuuli ydinpommin vaikutuksesta! Katsoin kauhuissani sitä kuolemaa ja tuhoa. Taloni sisällä näin naisen, jolla oli pienenpieni vauva sylissään. Minä katsoin sitä, ja se vauva näytti olevan kuollut ja niin aliravittu. Minä sanoin: ”Miksi sinä et ruokkinut vauvaa?” Hän katsoi minua kylmästi ja sanoi: ”Koska vauva paastoaa.”

Sitten, ennen kuin kykenin ottamaan vauvan häneltä, hän avasi ikkunan ja heitti sen ulos 2. kerroksen ikkunasta. Juoksin ulos säteilyyn ja tuhoavaan tuuleen ja otin vauvan kiinni syliini, ja se alkoi hengittää jälleen! Seisoessani siellä eräs mies tuli luokseni. Hänen kasvonsa olivat palaneet niin pahasti säteilystä, ja ne olivat punaiset kolmannen asteen palovammojen lisäksi. Hän ei koskaan sanonut sanaakaan, hän vain käveli ohitseni. Menin takaisin talooni täysin suojeltuna säteilyltä ja tiesin, ettei mikään voisi vahingoittaa minua eikä vauvaa, ja syötin sille maitoa tuttipullosta.

Hetken kuluttua ne tuhoavat tuulet lakkasivat. Kaikki vaikutti rauhalliselta. Katsoin sitten taivasta jälleen ja näin ensimmäisen ympyrän alkavan. Aloin huutaa: ”Tehkää parannus ja kääntäkää sydämenne YAHUSHUAN puoleen, sillä uudestaan tuomio on tullut!” Niin harva kuunteli! Näin ne kolme muuta ympyrää kaikki rivissä, yhteensä neljä, ja sitten se pauhinan ääni, jota en kykene kuvailemaan. Sitten tuhoava tuuli tuli jälleen niin kuin toinen ydinräjähdys olisi räjähtänyt. Tulkitsin hengellisesti, että se nainen on uskonto ja vauva on seurakunnat. Järjestäytynyt uskonto pitää ihmisiä nälässä pakottaen heidät paastoamaan lisää hengellistä tietoa ja profetaalisia totuuksia ja ilmestyksiä. Minua käytetään ruokkimaan ihmisiä, jotka näkevät nälkää omissa kirkoissaan. Pastorit uhraavat ihmisiä ruokkiakseen itseään rikkaudella, hallintavallalla, luullen omistavansa lampaat, unohtaen, että on olemassa vain yksi Hyvä Paimen.

Pyydän, varoita kaikkia. YAHUVEH puhui minulle unessa ja varoitti minua, miksi HÄN nostaisi suoja-aitansa pois uudelleen. Jopa pakanat palvovat pakanajumalaa, ja ketä Amerikka palvoo?

* * * * * * *

Marraskuussa näin samankaltaisen unen.

Kävelin pitkin tietä ja maitoa täynnä oleva lehmä seurasi minua minne tahansa meninkään. Se ei ollut minun lehmäni. Maanviljelijä syytti minua lehmänsä varastamisesta. Sanoin, etten kyennyt estämään lehmää seuraamasta minua; se oli lehmän valinta. Näin kolme neliötä rivissä, jotka YAHUVEH’N sormi piirsi taivaalle. Kuulin äänen, niin kuin pauhaavan melun. En osaa selittää sitä. Sitten näin, että olin vuorilla, ja valtavia lohkareita oli tulossa minun suuntaani. Juoksin valtamerta kohti, missä kotini oli siinä unessa. Päädyin sisälle taloon. Sitten näin ne kolme neliötä jälleen piirrettävän taivaalle. Katselin kauhuissani ja yritin miettiä, kumpi olisi vähiten tuskallinen tapa kuolla, sillä ajattelin, että valtameri peittäisi talon ja kaikki hukkuisi, jos jäisin, joten päätin lähteä vuorille taas. Kuulin sen pauhaavan äänen, ja sitten heti sen jälkeen kun kolmas neliö oli piirretty, näin – ennen kuin kykenin liikkumaan – ilotulituksen taivaalla. Ensin vaaleanvärisen, tylsän kaltaisen, sitten kirkkaanvärisen ilotulituksen. Se oli kaunis ilotulitus. En juossut, katselin vain ilotulitusta.

Pyydän, että lähetät minulle hengellisen tulkintasi unista. Tiedän, että se lehmä on ihmiset, jotka ovat täynnä maitoa toisten pastoreiden opetuksista, mutta he haluavat lisää. Vain vanhurskaiden hartaat rukoukset voivat paljon, ”jos MINUN kansani kaatuu kasvoilleen ja nöyrtyy, MINÄ kuulen heidän rukouksensa ja teen heidän maansa terveeksi”! Pyydän, että otat nämä unet vakavasti. YAHUVEH puhui minulle fyysisillä korvilla kuultavalla äänellä kolme vuotta sitten, ja 2003 tulee olemaan neljäs vuosi. HÄN sanoi: ”Neljän ajanjakson sisällä tulet tietämään.” Jos me tulkitsemme oikein, ne neljä ajanjaksoa ovat vuosia. Onko meillä todella niin paljon aikaa vai tuleeko loppu aiemmin? Sillä liian monella on halu tuhota Amerikka ja heillä on kyky, ja vain YAHUVEH ja YAHUSHUA kykenevät estämään sen. HÄN tulee käyttämään meidän rukouksiamme. Ketkä tulevat auttamaan meitä esirukoilemaan? Meidän täytyy saada lisää aikaa tavoittaa tämä maailma Taivasten valtakunnalle.

Yksi hyvä juttu on se, että minua suojellaan. Niin sinuakin, jos olet YAHUVEH’N siipien alla, kuten Psalmissa 91 mainitaan, Korkeimman Jumalan salaisessa paikassa. Onko mikään liian vaikeaa Jumalalle? Ne kolme heprealaista lasta heitettiin tuliseen pätsiin, joka oli kuumennettu seitsemän kertaa kuumemmaksi, eikä mikään palanut, paitsi köydet, joita käytettiin sitomaan heidän kätensä ja jalkansa. Jumala YAHUVEH kykenee suojelemaan meidät vahingolta myös tänä aikana.

Pyydän, että kerrot muille YAHUSHUAN pelastavasta armosta, niin että he pelastuvat. Älä pelkää ihmistä, joka voi tuhota vain lihan, vaan pikemminkin ahkeroi pelolla ja vavistuksella YAHUVEH’N avulla, että pelastuisit, YAHUVEH’N, joka voi tappaa lihasi ja heittää sielusi tuliseen järveen. Koska rakastan sinua, varoitan sinua. Hes. 3:17-21. Veri ei ole minun käsissäni. Muistathan todellisen sapattipäivän ja pidä se pyhänä. Sapatin pitäminen ei tarkoita lakihenkisyyttä. Varo lakihenkisyyttä ja orjuutta. Tämä on siunaus ja lepo YAHUVEH’N lapsille. Niin kuin Mooseksen aikoina, suojelun siunauksia on niille ihmisille, jotka pitävät todellisen sapatin, YAHUVEH’N ja YAHUSHUAN rakkauden tähden. Tämä ohjeistus annettiin meille Aadamin ja Eevan kanssa, ja Raamattu sanoo, että sapatti on ikuinen eikä tule koskaan muuttumaan. Katolilaisuus muutti todellisen sapatin. Kaikkina päivinä palvo, mutta erityisesti vetäydy lähelle todellisena sapattina. YAHUSHUA tuli täyttämään Mooseksen lain, ei kumoamaan sitä. Se talo, johon minä juoksen sisälle, on TURVA-ARKKINI. Varmista, että olet siinä Arkissa sisällä kun tämä tapahtuu, Psalmi 91:n suojan alla. Muista: huuda avuksi YAHUVEH’N ja YAHUSHUAN nimiä. Niissä pyhissä nimissä on voimaa.

Rakkautta ja siunauksia YAHUVEH’N ja YAHUSHUAN mahtavissa Nimissä.
Apostoli Elisabeth (Elisheva) Elijah

Tulkinta Jeffiltä

Rakas Sherrie,

Rukoilen koskien unta. Uskon olevan selvää, että Herra näyttää sinulle porton, ja hän ei ole halukas syöttämään lapselleen Herran ruokaa. Sen takia Herra on määrännyt tuomion hänen päälleen. Kolme kertaa Herra on puhunut hänelle. Tuomiot ovat alkamassa tulla, ja se alkaa Portosta. Hän on se suuri portto, josta on kirjoitettu, joka ratsastaa pedolla. Jumala on puhunut hänelle lukemattomia kertoja, ja on aika lähteä hänestä ulos Minun kansani ja teidän olla ottamatta osaa hänen synteihinsä. Miksi te jatkatte porton huoneissa käymistä ja olemista tottuneita hengelliseen maitoon, joka ei kykene kasvattamaan teitä täysikasvuisuuteen?

Ja nyt Herra on lähettänyt laihuuden teidän sieluihinne, ja te ette silti välitä lähteä hänestä ulos, Minun kansani. Ja miksikö? Jotta teillä olisi kivoja ystäviä ja kivoja koteja ja kivoja autoja ja kivoja paikkoja palvoa? Miksi teillä pitäisi olla kaikki nämä asiat, ja kuitenkin te unohdatte Minut päivä toisensa jälkeen. Herran, joka rakasti teitä ja pelasti teidät ja ravitsi teitä, ja te menette huoran ja porton perään? Ja kuinka hän voi ravita teitä, oi te typerät, jotka unohdatte Minut epälukuisina päivinä? Miksi te olette etsineet Porttoa ja hänen ansoitusten pesäkettään Herran sijaan?

Koska siis olette etsineet Porttoa ettekä ole etsineet Minua ettekä ole totelleet Minun ääntäni lähteä ulos hänestä, Minä en tule kuuntelemaan lähettäessäni tuomioni häntä vastaan. Näihin asioihin sinun ei olisi pitänyt ottaa osaa. Mutta sinä sanoit itsessäsi: ”Onko olemassa mitään muuta tietä? Eikö Porton tie ole ainoa tie, jota voin kulkea? Eikö rakennuksia ole joka kadunkulmassa, enkä voi saada sieltä kiinteää ruokaa?” Mutta sinä sanoit itsellesi: ”Entä sitten? Ainakin minulla on paikka, jossa olla, tien ohessa, jossa minua voidaan syöttää ja ravita ja minulla voi olla myös rikkautta ja menestystä!”

Ja Portto vokotteli ja kujersi ja veti sinut sisään, ja sinä söit leipää nirsoissa paikoissa ja löysit hieman rauhaa ja lohtua. Mutta Minä sanoin: ”Nämä ihmiset eivät kuuntele Minua. Minun täytyy lähettää voimakkaampi kutsu, jottei hän nauti Portosta liikaa, ja hän tuudittaa Minun kansaani uneen.” Mutta kun se tuho tuli, Minä sanoin: ”Katsokaa nyt ja nähkää: tekeekö hän parannuksen, näkevätkö ihmiset tarvitsevansa Minua? Tulevatko he tekemään parannuksen siitä, että ovat eläneet itselleen ja näille Minun nimessäni rakennetuille huoneille? Voi, kuulevatko he, nyt kun he näkevät, että heidän Minun nimessäni rakennetut huoneensa eivät voi pelastaa heitä, eivät voi suojella heitä? Tuleeko muurauslaastista ja tiilestä tehty talo suojelemaan sinua, rakkaani? Tulevatko ihmiset, papit, jotka myyvät sinulle Minun nimeäni, ja joukkoni, tulevatko he auttamaan sinua, kun Minä käsken tuomion hänen päälleen? Tuleeko hän sinun hautajaisiisi? Valmistaako hän kuolinvuoteesi sinulle? Laulaako hän sinun hautauksessasi? Minä sanon: ei!”

Sillä Minä tulen tuomitsemaan hänet, sanoo Herra, ja kun se tuomio tulee, kaikki, mikä on pahennukseksi, poltetaan tulessa. Jokaikinen virsikirja, johon sinä luotit. Jokaikinen kirkontorni ja kello ja musiikki-instrumentti, ne tullaan tuhoamaan. Ja sinä sanot: ”Miksi? Eikö riittänyt, että palvoi sunnuntaina ja tapasi keskiviikkona ja maksoi kymmenykset ja uhrilahjat ja antoi paikalliselle seurakunnalle? Enkö hoitanut uskollisesti velvollisuuttani Herralle, kun rukoilin?” Mutta sinä et tuntenut Minua. Sinä et halunnut tuntea Minua. Sinä et halunnut viettää aikaa tunteaksesi Hänet, joka pelastaa sinut. Sinä vietit päiväsi eläen turhuudessa ja mielesi omahyväisyydessä ja unohdit Hänet, joka rakastaa sinua ja kuoli sinun vuoksesi.

Ja nyt Minä en voi kärsiä sinua enää. Ne päivät ovat täällä, jolloin sinun on tullut aika tietää, että Hän, joka kuoli sinun vuoksesi, on todellinen. Jos teet parannuksen ja käännyt synneistäsi ja kumarrat Minua ja seuraat Minua, pelastut. Mutta Minä tulen tuomitsemaan sen suuren Porton itse, ja tuomittuja ovat ne, jotka havaitaan olevan hänessä tuona päivänä.

Sherrie, minulta ei ole salassa se, mitä Herra aikoo tehdä. Minä olen ollut ulkona Portosta vuosia. Sherrie, se suuri Portto on väärä uskonnollinen järjestelmä, joka myy Jeesusta kadunkulmissa ja suurimmissa maan päälle rakennetuissa rakennuksissa. He myyvät Jeesusta dollareista ja syöttävät lapsille leipää, kun he voisivat syöttää heille enemmän. Mutta he haluavat dollareiden rikkauden ihmisiltä, joten he syöttävät lapsille maitoa, ja se maito on tullut jopa laimeammaksi, kun ahneus lisääntyy. Vaikka pastoreilla, monilla heistä, on kiinteää ruokaa tai sanan tärkeämpiä asioita sisällään ja sydämissään, he eivät jaa sitä tästä syystä. He pelkäävät loukata ihmisiä ja menettää kannattajakuntaa ja menettää rahaa rakennusten ja ohjelmien ja sellaisten tukemiseen.

No, se on suuri synti ja suuri löyhkä Jumalan sieraimissa. Kuinka sen pitäisi olla poikkeus, että aidot apostolit ja profeetat työskentelevät tukeakseen itseään pienten kannattajakuntien avulla, sillä aikaa kun luopioseurakunnan väärät palkkalaiset täyttävät taskunsa lasten rikkaudella. Ja eikö se ollut niin Jeesuksen ensimmäisen ilmaantumisen aikaan? Ihmiset ostivat ja möivät kyyhkysiä pyhäkössä. Nyt he myyvät nauhoituksia ja kirjoja ja patsaita ja koruja ja kahvia ja ruokaa ja kaikenlaisia asioita ja jonka jälkeen he ottavat esille kymmenykset ja uhrilahjat. Eikö Jumala tule tuomitsemaan tällaista seurakuntaa? Voiko Jumala sallia tämän pahuuden jatkuvan? Ei ja tuhat kertaa ei!!! Nyt Herran viha on syttynyt väärää vastaan ja Hän on oksentava hänet suustaan ulos.

Hän on edelleen kutsumassa aitoa morsianta lähtemään ulos väärästä porttokirkosta. Se tarkoittaa sitä, että jos olet jossakin tunnustuskunnassa, lähde ulos. Luterilainen, lähde ulos. Metodisti, lähde ulos. Presbyteeri, lähde ulos. Lähde ulos kaikesta, mikä korottaa itsensä Herran ja todellisen seurakunnan yläpuolelle. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Herra on muistanut hänen syntinsä. Ja Jumala tulee suuresti tuomitsemaan tämän Porton, joka istuu kuningattarena ja luulee, ettei ole koskaan surua näkevä. Kuinka hän julkeaa korottaa itsensä suuresti tuolla tavalla. Kuka hän oikein luulee olevansa, kun hän jaarittelee ja sylkee ja julistaa itsensä kuningattareksi ja ettei tule olemaan leski! Lähtekää hänestä ulos, Minun kansani. Oletko katolilainen? Lähde ulos! Lähde ulos! Lähde ulos! Kyllä, pasuna on soimassa, kuuletko sen? Päivät ovat pitkälle kuluneet. Et voi muuttaa Porttoa. Portto muuttaa sinut!

Kukaan ei voi muuttaa Porttoa. Jos se olisi mahdollista, Herra olisi muuttanut hänet. Mutta nyt hän täyttää itsensä Minun aliravittujen lasteni rikkaudella eikä hän tule syöttämään hänelle Minun Sanani rikkautta ja ilmestystä vaan oli syyllistynyt Juudaksen synteihin, joka möi Minut kolmestakymmenestä hopeakolikosta. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Tänään on päivä, jona kuulla. Älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin katkeroituksen päivänä, kun Israelin lapset kaatuivat erämaassa, koska he eivät tyytyneet todelliseen leipään taivaasta. Lähtekää ulos. Lähtekää ulos. Lähtekää ulos!!!! Näin sanoo Herra.

Tulkinta Chuckilta

Minun tulkinnoillani unista on tapana olla melko yliyksinkertaistettuja. Toivon, että toiset kykenevät havaitsemaan syvemmän merkityksen, jos sellainen on. Tuho tulee nopeasti, kuin salama kirkkaalta taivaalta, yllättäen täysin kaikki (paitsi ne, jotka järjestävät sen). Ne neljä ympyrää viittaa takaisin seuraavaan, tälle sivustolle julkaistuun: Sherrie Elijah heräsi Isä YAHUVEH’N puhumiseen 16. lokakuuta 1999 noin klo 7 central time… ”Neljän ajanjakson sisällä tulet tietämään. Terveeksitekemisen lahja, pasunan ääni!” Ne neljä ympyrää viittaavat neljään vuodenaikaan [kesä, kevät, talvi, syksy?]. Elisabethille näytettiin ensin neljännen vuodenajan päätös tai loppu ja se, mitä tapahtuisi tuona aikana. Sen näkeminen uudestaan, toisen kerran, vahvistaa, että tämä on varma profetia YAHUVEH’LTA, joka tulee toteutumaan, myöskin, että tulee olemaan kaksi tuhon aaltoa. Pasunan (shofarin) ääni tulee kutsumaan YAHUSHUAN Morsiamen kotiin turvaan, ennen kuin se tuho tulee, Karitsan hääaterialle.

Samaan aikaan kun tämä myrsky kiitää halki maamme, kelvottomat kirkot jatkavat seurakuntiensa jäsenten keritsemistä samaan aikaan kun nälkiinnyttävät heitä hengellisesti. Se nainen on tuo kirkko, joka heittää nälkiintyneen seurakuntansa 2. kerroksen ikkunasta. Elisabeth, edustaen niitä jotka opettavat totuutta ja jotka ravitsevat niitä jotka kääntyvät heidän puoleensa saadakseen apua, syöttää sitä nälissään olevaa vauvaa. Hän ja se vauva olivat täysin suojeltuja säteilyltä hänen talossaan hänen uskollisuutensa ja tottelevaisuutensa vuoksi YAHUSHUAN kutsumukselle.