Profetia 23, Teeskentelijöiden Kirkko... Päästä MINUN Kansani Lähtemään!!!
Profetia 23

Teeskentelijöiden Kirkko... Päästä MINUN Kansani Lähtemään!!!


Puhuttu/kirjoitettu RUACH ha KODESH'in voitelun johdolla, puhuttu tämän
palvelijatar Sherrie Elijahin kautta 26. elokuuta 1998.Kallisarvoinen YAHUSHUA, puhu sana sinun kansallesi tänä päivänä. Sinä laitoit profetian minun henkeni sisään, jonka sinä aioit puhua susille lampaan vaatteissa, ja minä pyydän YAHUSHUA'n Nimessä, anna sen tulla esiin. Anna sen ajaa sudet tiehensä sinun lampaidesi luota, jotka ovat peloissaan. Minä pyydän YAHUSHUA ha MASHIACH'in Nimessä, älä anna heidän kuulla minun ääntäni, vaan että he kuulevat sinun äänesi. Minä pyydän YAHUSHUA'n Nimessä, puhu nyt esiin sinun kansallesi, äläkä anna yhtäkään sanaa, jotka ovat lihasta, tulla esiin näiltä huulilta. Vaan anna niiden todella olla RUACH ha KODESH'sta. YAHUSHUA'n Nimessä... Aamen.

YAHUVEH käski laittamaan tämän otteen Profetiasta 105 jokaisen Profetian yhteyteen tästä lähtien: "Varoitin sinua kauan aikaa sitten, Elisabeth, nimeämästä tätä palvelutyötä miehen tai naisen mukaan, jopa ennen kuin tätä palvelutyötä olikaan. Asetin sen sinun henkeesi, sillä mitään tästä ei ole tehty sinun kädelläsi, mitään tästä ei ole tullut sinun suustasi. Se on YAHUVEH'N suusta, mikä on synnyttänyt. Se on YAHUSHUAN sinun MASHIACH'si suusta, mikä on synnyttänyt. Se on RUACH ha KODESH'N sinun IMMAYAH'si suusta, mikä on synnyttänyt. Jos se olisi tehty vain sinun kädelläsi, se olisi epäonnistunut kauan aikaa sitten. Sen on tehnyt SHKHINYAH KIRKKAUDEN tuuli, joka puhaltaa tämän maailman yli, Pyhä herätyksen tuuli. Se ei ole tehty sinun henkäykselläsi tai se olisi epäonnistunut." (Jesaja 42:8)  

Heinäkuussa 2010 YAHUVEH käski laittamaan seuraavan Raamatun paikan 2. Aikakirjasta jokaisen Profetian eteen:  

2 Aik. 36:16: "Mutta he pilkkasivat JUMALAN sanansaattajia ja halveksivat HÄNEN sanaansa ja häpäisivät HÄNEN profeettojansa, kunnes YAHUVEH'N viha HÄNEN kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut."

* * * * * * *
Profetia:

  "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" Uusi profetia on tulossa esiin tänä päivänä. Varoitus susille lampaiden vaatteissa, jotka seisovat apostolin, profeetan, evankelistan, pastorin ja opettajan virassa, jotka ovat ulkona nielläkseen MINUN lampaani, käyttääkseen hyväksi, tappaakseen tai runnellakseen heidät, hallitakseen, pettääkseen tai ajaakseen heidät tiehensä. "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" Niin kuin Mooseksen päivinä, kun MINÄ puhuin pahalle faaraolle ja MINÄ sanoin, "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" Niin MINÄ sanon teille tänä päivänä, susille jotka teeskentelevät olevansa MINUN, mutta eivät edes tiedä, kuka MINÄ Olen! Heille, jotka teeskentelevät rakastavansa MINUA ja palvelevansa MINUA ja siteeraavat MINUN sanojani, ja kuitenkaan eivät edes tiedä, kuka MINÄ Olen! MINÄ sanon teille tänä päivänä, "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!"  

On monia susia lampaan vaatteissa, he tekevät voimallisia tekoja ja merkkejä ja ihmeitä. He sanovat, että he tekevät näitä ihmeitä MINUN Nimessäni. He ovat teidän televisiossa ja radioasemillanne, ja kuitenkin MINÄ sanon teille tämän, se ei ole MINUN RUACH ha KODESH'in voimalla, jolla he tekevät näitä asioita. Se on itse helvetin voimalla. Älkää tulko petetyiksi. Älkää tulko harhaan johdetuiksi. Sillä antikristus aikoo tehdä näin ja niin paljon enemmän. Varokaa MINUN viattomat lapseni. On heitä, jotka lukevat tätä nyt, jotka eivät kuuntele, mutta myöhemmin te tulette muistamaan nämä sanat, jotka MINÄ olen puhunut. Eivät kaikki, jotka tekevät merkkejä, ihmeitä ja voimallisia tekoja, ole MINUSTA. Aina on olemassa jäljitelmä, muistakaa se. Saatana ainoastaan jäljittelee MINUN RUACH ha KODESH'in aitoa voitelua ja lahjoja.  

Mutta MINÄ määrään näitä susia tänä päivänä, jotka pettävät MINUN lampaitani ja johtavat heitä harhaan väärillä opeilla, mielenhallinta-, mielen harhauttamis-, mielen manipulointi-, valehtelevilla ja pettävillä hengillä. "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" MINÄ olen Jumala, jota ei enää PILKATA. Te olette varastaneet heidän kymmenykset ja lahjoitukset. Sen minkä on tarkoitus olla pyhää, ja MINÄ sanon tämän teille nyt, teitä tullaan pitämään tilivelvollisina kaikesta, mitä te olette tehneet. Sillä te olette tehneet tämän YAHUSHUA ha MASHIACH'in Nimessä. Te olette teeskennelleet olevanne MINUN, ja kuitenkin teidän sydän on kaukana MINUSTA. Joten MINÄ sanon teille tänä päivänä, "Sudet lampaan vaatteissa, tuomio alkaa YAHUVEH'n huoneesta, jopa teeskentelijöiden kirkolle."  

Vielä kerran, "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" Te olette hyväksikäyttäneet MINUN lampaitani ja MINUN karitsojani, te häijyt, pahat paimenet, sudet lampaan vaatteissa ja sudet lampaan naamiossa. Te olette lyöneet heitä säälimättömästi. Te olette saaneet heidät uskomaan, että te olette jumala, jota tulee palvoa ja jumaloida, ja että ainoastaan te voitte kuulla MINULTA. Te olette valehdelleet heille ja sanoneet heille, että jopa he ovat jumala, he ovat pieni messias. Te vääristelette MINUN Kirjoituksiani ja johdatte heidät harhaan. Pastorin henki on kirkon henki. Te pahat paimenet, te otatte MINUN pyhät kymmenykset ja lahjoitukset, ja te saatte ihmiset ajattelemaan, että sen tulee mennä remontin tekemiseen tai uuteen rakennukseen, ja te vuoraatte teidän taskunne heidän kullallaan ja te olette sitä mieltä, että heillä ei ole oikeutta tietää, mihin tarkoitukseen se todella menee. Te olette kynineet MINUN laumani. Te pahat paimenet ette opeta oikeaa väärästä.   

EI, VOI EI, sinä saatat menettää sinun kymmenykset tai seurakuntasi, jos sinä puhut totuuden, että tunnustamaton synti, katumattomuus ja synnistä pois kääntymättä jättäminen johtaa Helvettiin. Sinä et kerro heille, että haureus johdattaa helvettiin, jos he eivät käänny pois. Sinä et opeta, että abortti on MURHA ja johdattaa helvettiin, jos siitä ei tehdä parannusta. Sinä et opeta, että homoseksuaalisuus ja aviorikos on syntiä ja johdattavat helvettiin, jos niistä ei tehdä parannusta. Sinä et opeta, että olkaa te Pyhiä niin kuin MINÄ Olen Pyhä, ei, sinä asetat itsesi MINUN vihalleni. Sinä pelkäät puhua kuuluvasti hallitusta vastaan, sillä sinä pelkäät menettäväsi sinun verovapaan asemasi. Sinä et puhu toisia pappeja vastaan, jotka johtavat lauman harhaan, tai että heidän täytyy olla varuillaan, sillä se saattaisi aiheuttaa, että muut kääntyisivät sinua vastaan. Kun sinä käsket muita elämään pyhästi, sinä itse elät kuin paholainen. Sinä, joka luulet, että MINÄ olen sokea, ja että MINÄ en voi kuulla tai nähdä, mitä sinä sanot ja kuinka sinä pilkkaat MINUA ja kaikkea, mikä on pyhää, VARO! Sillä jos sinä et tee PARANNUSTA, MINÄ tulen, kun sinä vähiten odotat sitä, ja sinä tulet ainoastaan olemaan sopiva MINUN VIHALLENI!   

"PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" MINÄ sanon tämän teille vielä kerran! "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" Ennen kuin VITSA Taivaasta tulee alas ja tuhoaa teidät pahuuden ja synnin työntekijät. Suurta Jumalaa "MINÄ OLEN" ei tulla enää pilkkaamaan. Teeskentelijöiden kirkko, VAROKAA! Teeskentelijöiden kirkon pastorit, VAROKAA! Teeskentelijöiden kirkon apostolit, profeetat, opettajat ja evankelistat, VAROKAA, MINUN VIHANI VITSA ON TULOSSA! Kääntykää pois pahasta. MINÄ en ole uskonto; MINÄ olen suhde teidän Luojanne ja Pelastajanne kanssa. Te saarnaatte sitä, nyt eläkää sitä. MINÄ en ole Jumala, jota pilkataan. ENÄÄ MINUA EI PILKATA! Te istutte näissä kirkoissa ja te täytätte nämä kirkonpenkit, ja kuitenkaan te ette edes tunne MINUA. Te seisotte saarnastuolien takana ja kuulette MINUN Sanojani, ja saarnaatte MINUN Sanaani ja suljette teidän korvanne. Sillä te ette edes tunne MINUA. Kuinka te voitte johtaa muita MINUN luokseni ja odottaa heidän pysyvän pelastettuina, kun te ette edes tunne MINUA? MINÄ sanon teille jälleen, "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!"  

Te olette raakoja ja ahneita pastoreita. Te sanotte, että älkää puhuko toisianne vastaan. Te peittelette toistenne syntejä, kuitenkin te lyötte MINUN Kansaani säälimättömästi teidän sanoillanne, teoillanne, rakkaudettomuudellanne ja välinpitämättömyydellänne. Teillä on kaksinaismoraali, ja kun he näkevät pastorin synnissä tai toisen palvelutyössä, heidän tulee sulkea korvansa ja silmänsä ja olla uskaltamatta puhua sanaakaan, sillä tehdä niin heille sanotaan, "on synti paljastaa pastorin synti." Tuomio on alkanut Herran huoneesta ja henkisistä johtajista, jopa heistä, jotka teeskentelevät olevansa henkisiä johtajia ja heistä, jotka johtavat MINUN kansaani harhaan, teitä pidetään tilivelvollisina tänä päivänä.  

Tuomio on alkanut YAHUVEH'n Huoneesta niiden asioiden tähden, joita te pahat paimenet olette tehneet. Voi, MINÄ tulen tuomitsemaan pakanat ja MINÄ olen alkanut tuomitsemaan pakanoita, kun vitsaukset ovat vuodatettu. Mutta TE, TE, TE, jotka istutte siellä niin hurskastelevasti, te jotka väitätte tuntevanne MINUN Sanani. Te, jotka siteeraatte MINUN Sanaani, te jotka sanotte, "YAHUSHUA ha MASHIACH'in Nimessä", ja kuitenkaan ette edes tunne MINUA. "PÄÄSTÄKÄÄ MINUN KANSANI LÄHTEMÄÄN!" Tänä päivänä MINÄ varoitan teitä ennalta, sillä suuria vitsauksia on tulossa teidän päällenne, sellaisia mitä tämä maailma ei ole vielä nähnyt, kuten silloin kun MINÄ erotin toisistaan israelilaiset ja egyptiläiset, mutta tällä kertaa, tällä kertaa se ei tule olemaan ainoastaan pakanat, joita rangaistaan.  

Tällä kertaa, kun tämä uusi vitsaus tulee esiin, se tulee heidän päälle jotka ovat väittäneet olevansa MINUN, ja kuitenkaan he eivät tunne MINUA. He ovat varastaneet kymmenykset ja lahjoitukset. He väittävät olevansa MINUN, ja kuitenkaan he eivät edes tunne MINUA. He eivät edes välitä. He ovat lyöneet MINUN lampaitani ja ajaneet heidät pois, ja kun he eivät voineet hallita heitä, he ovat sulkeneet heidän suunsa, ja he ovat lyöneet heidät alistumiseen ja ajaneet heidät pois. Voi, tulkaa MINUN, teidän Herranne, teidän Jumalanne, teidän Pelastajanne luokse MINUN Lampaani ja Karitsani, sillä MINÄ olen ainoa HYVÄ PAIMEN! MINÄ hoivaan teidän haavanne, ja MINÄ annan teille levon.  

Voi, voi, voi, kuuletteko te MINUN SUREVAN!! MINÄ en tehnyt tätä teille, MINUN rakkaani. MINÄ en tehnyt tätä teille MINUN lampaani, MINUN karitsani, MINUN lapseni, MINUN Morsiameni! Voi, sudet tulevat maksamaan, sillä VITSA tulee alas susien päälle mahtavalla tavalla tänä päivänä. MINÄ tuon näkyviin, ja MINÄ tulen paljastamaan sudet, ja MINÄ tulen käyttämään tätä astiaa, joka nyt puhuu, ja hän MINUN Voimassani tulee repimään naamiot kasvoiltanne ja lampaat tulevat näkemään teidät, mitä te olette. Ensiksi te sanotte, että te olette lammas ja te laitatte yhden naamion päähänne, mutta alla teillä on toinen naamio ja se on suden naamio. Mutta MINÄ sanon teille, tuon naamion alla ovat todelliset kasvot, sillä ne ovat demonin kasvot, joka puhuu näitä valheita ja se tulee itse helvetin kuilusta!  

Voi, voi, voi, MINÄ sanon teille jälleen, ennen kuin te tulette täysin demonin riivaamaksi, sudet lampaan vaatteissa, hankkikaa vapautus nyt. Myöntäkää, mitä te olette tehneet kaiken Taivaan ja maan edessä, JUOSKAA, JUOSKAA, JUOSKAA, sillä MINÄ Olen Herra Jumala KAIKKIVALTIAS YAHUSHUA ha MASHIACH, jota te olette PILKANNEET! Te sanotte, että te ette ole palvelutyö, ja kuitenkin te teeskentelette pitävänne Jumalanpalveluksia, tai te väitätte olevanne palvelutyö, ja kuitenkin te kynitte MINUN laumojani. MINÄ tulen olemaan se, joka ajan teitä takaa MINUN VITSALLANI, ja MINÄ nostatan Elia ja Jeremia ja Johannes Kastaja armeijan, ja he tulevat teidän peräänne MINUN Nimessäni ja MINUN VOIMASSANI, YKSIN MINUN KUNNIAKSENI!  

Te sanotte, että MINÄ en puhu tuomiosta. Te sanotte, että MINÄ en puhu vihasta. Te lannistatte MINUN Pyhiä Profeettojani ja te sanotte, "Voi sinä ihmisraukka, sinä olet vailla RUACH ha KODESH'ia (Pyhää Henkeä)!" Mutta MINÄ sanon teille pahat tänä päivänä. MINÄ puhun tuomiosta ja MINÄ puhun vihasta, ja TE, TE, TE, jotka olette puhuneet MINUN Nimessäni. TE, TE, TE, jotka olette pahoinpidelleet MINUN lampaitani ja MINUN karitsojani, TE, jotka olette pahoinpidelleet MINUN Morsiantani, MINUN pieniä lapsiani YAHUSHUA'ssa! TE, TE, TE, TE tulette tuntemaan MINUN Vihani mahtavalla tavalla, kun tuomio tulee alas teidän päällenne, juuri tänä päivänä.  

Voi kyllä, te tulette oppimaan surullisen läksyn. Voi kyllä, te pahat paimenet, te tulette oppimaan sen hyvin, jos te ette tee parannusta juuri tänä päivänä. Tämä on, mitä MINÄ todella sanon. Tämä ei ole peli, jota te päätitte pelata. Te kynitte MINUN laumani ja johditte heidät harhaan, mutta MINÄ saan teidät maksamaan. Voi, kuinka te tulette maksamaan. JUOSKAA SUDET JUOSKAA!! Juoskaa pois siitä, mitä te aioitte tehdä. Juoskaa pois siitä, mitä te olette tehneet, juoskaa pois, TEHKÄÄ PARANNUS! Menkää polvillenne, ja huutakaa armoa sen tähden, mitä te olette tehneet. Huutakaa armoa, jota voi vielä tulla. Te vaiennatte MINUN todelliset profeettani ja apostolini. Te sanotte, "Jos te ette pysty puhumaan hyvää ja saa minun oloani tuntumaan hyvältä, että jos se ei ylennä mieltä ja kehota ja vahvista sinua," te sanotte, "EI". Te ette halua kuulla yhtäkään profetiaa heiltä. Te kutsutte heitä vääriksi profeetoiksi ja sanotte, "Menkää pois!"  

Todella RUACH ha KODESH ei puhu esiin teistä tänään. Vaikka MINÄ lähetän heidät yhä uudelleen ja VAROITAN ja VAROITAN ja VAROITAN, ja te suljette teidän korvanne ja te teeskentelette, että MINÄ en edes puhu, kuitenkin teidän sydämessänne te pelkäätte, että muut ihmiset tulevat kuulemaan. Kuinka monet te olette johtaneet harhaan. Kuinka monelle te olette valehdelleet? Kuinka monet te olette vakuuttaneet, että he ovat jumala, ja he seisoivat MINUN edessäni, ja MINUN täytyi sanoa MENKÄÄ POIS! Se on teidän takianne te pahat johtajat, että MINUN on ollut pakko sanoa, "Erotkaa MINUSTA te laittomuuden tekijät, MINÄ en koskaan tuntenut teitä ja Helvettiin te menette pysyäksenne." Te otatte MINUN sanani ja te vääntelette sen tarkoittamaan sitä, mitä MINÄ en tarkoittanut.  

Te pahat johtajat, te ruokitte heille myrkkyä, kun sen sijaan MINUN Sanani on kuin Hunajakenno, makea, voi niin makea. Se on tarkoitus olla miellyttävä, ja kuitenkin vahvaa lihaa. Maidon on tarkoitus olla yksinkertaista, jopa yksinkertaisimmalle lapselle, ja kuitenkin te käännätte sen myrkyksi valheilla, joita te olette sanoneet. Te opetatte heille, että MINÄ en saavu jälleen. Te sanotte heille, että Nooan ajoista lähtien tätä on sanottu. Sen sijaan te opetatte heitä pilkkaamaan ja te opetatte heitä nauramaan kaikelle, mitä MINUN RUACH ha KODESH tekee, ja kaikelle, mitä sanotaan. Te opetatte heille, että abortti on oikein ja homoseksuaalit ovat rakkaus, ja että MINÄ en tule tuomitsemaan tätä syntiä, mutta ettekö te voi nähdä, että MINÄ yksin Olen puhdas ja Pyhä, ja että inhottavuus tulee alhaalta eikä ylhäältä. On totta, MINÄ rakastan syntistä. On totta, MINÄ vihaan syntiä. Se on INHOTTAVUUS MINUN silmissäni, ja jokainen, joka kuuntelee voi kuulla MINUN RUACH ha KODESH'in (Pyhän Hengen) sisimmässään.  

VOI KUULKAA MINUA, VOI KUULKAA MINUA, VOI KUULKAA MINUA, te saarnaajat ja johtajat, jotka olette johtaneet MINUN laumani harhaan. VOI KUULKAA MINUA, VOI KUULKAA MINUA, VOI KUULKAA MINUA, sudet, menkää pois MINUN laumojeni luota tänä päivänä tai MINÄ tulen surmaamaan teidät parhaassa iässänne. MINÄ tulen surmaamaan teidät saarnastuoleihinne. Tulee olemaan kuolemia heidän keskuudessaan, jotka ovat uskaltaneet uhmata MINUA tänä päivänä. MINÄ tulen paljastamaan teidän salaiset syntinne suuremmalla tavalla, jos te luulette, että te olette nähneet sitä tähän asti; odottakaahan vain, sillä MINÄ olen vasta aloittanut.   

Te, jotka olette epäyhtäläisesti sidottuja, MINÄ sanon teille tänä päivänä. KUUNNELKAA TARKASTI! Kallistakaa korvanne jokaiselle sanalle, jotka MINÄ sanon. Voi, on niin monia avioliittoja, joita MINÄ en ole määrännyt. On niin monia avioliittoja, ja MINUN silmissäni, MINÄ sanon teille tämän, MINÄ en voi sietää synnin tahraa, joka peittää MINUN Morsiantani, sillä he ovat niitä, jotka ovat tehneet tämän. MINÄ sanon teille tämän, kuunnelkaa tarkasti, mitä MINÄ aion sanoa.  

MINÄ puhun pakanoille, joiden kanssa he ovat naimisissa, jotka peittävät heidät kaikenlaisella perversiolla, pahalla, syyllisyydellä ja synnillä. PÄÄSTÄKÄÄ MINUN MORSIAMENI LÄHTEMÄÄN! Te olette saastuttaneet hänet SEKSUAALISELLA SYNNILLÄ! Te olette siellä ulkona huoraamassa, ja sitten te tulette hänen luokseen. MINÄ sanon teille tämän; te aviomiehet, jotka on johdettu harhaan. MINÄ sanon teille tämän, heillä, joilla on aviomiehet, jotka ovat menneet huoraamaan. Saatana pyrkii saastuttamaan MINUN Morsiameni, sen minkä on tarkoitus olla tahraton ja valkoinen, ja MINÄ sanon teille tämän juuri nyt. MINÄ EN ENÄÄ SIEDÄ TÄTÄ! MINÄ sanon teille tämän juuri nyt; MINÄ EN ENÄÄ SIEDÄ TÄTÄ! MINÄ otan Miekkani ja MINÄ erotan avioliittoja. Ne, jotka ovat Jumalisia tulevat pysymään voimassa; ne, jotka eivät ole, tulevat kaatumaan. MINÄ en ole AVIOEROSSA, se on vain lisää orjuutta.  

MINÄ tulen päästämään MINUN lapseni vapaiksi, ja se on, mitä se täsmälleen tulee olemaan. Voi teitä, jotka väitätte olevanne MINUN ja olette naimisissa hurskaan naisen kanssa, ja kuitenkin te surffaatte internetiä saadaksenne syntiä ja pornografiaa. Te saastutatte teidän silmänne ja te teette aviorikoksen teidän hengellänne ja sielullanne, ja kuitenkin te luulette, että kukaan ei tule tietämään. No, MINULLA on uutisia teille, ja uskokaa MINUA, MINÄ sanon teille ja se on totta, sillä MINÄ Olen Jumala, joka en voi valehdella, tästä synnistä, jos te ette tee parannusta, TE TULETTE KUOLEMAAN, sillä te olette saastuttaneet MINUN Morsiameni! Avioliiton on tarkoitus olla pyhä. Ettekö te ymmärrä? Avioliiton on tarkoitus olla pyhä. Se on naisen ja miehen välinen. Avioliittosängyn on tarkoitus olla PYHÄ, sillä se kuvaa YKSEYTTÄ MINUSSA.  

Sillä kun te olette yhdessä, todella mieli, keho, henki ja sielu, silloin te olette yhtä MINUN ja Pyhän Kolminaisuuden kanssa. Mutta kuinka sinä voit olla yhtä sellaisen kanssa, joka käy huoraamassa siellä täällä? Kuinka sinä voit olla yhtä (sellaisen kanssa), jonka mieli ajattelee kaikenlaista syntiä? Kuinka sinä voit olla yhtä (sellaisen kanssa), joka vihaa peräti MINUN Nimeäni? Voi, MINÄ sanon teille tämän ja MINÄ aion tehdä sen hyvin selväksi. MINÄ en enää siedä, että MINUN Morsiantani saastutetaan seksuaalisella synnillä. MINÄ en enää siedä tätä ja teidän olisi parasta ottaa nämä sanat vakavasti, sillä nähkääs, MINÄ en ole Jumala, jota voidaan pilkata, ja te tunnette MINUN ääneni ja MINÄ sanon teille tämän, olittepa te aviomies tai vaimo, te ette petä heitä, te petätte YAHUSHUA ha MASHIACH'ia! Erityisesti te niin kutsutut kristityt aviomiehet, jotka väitätte olevanne MINUN, ja kuitenkaan MINUN Henkeäni te ette voi kuulla ja teidän hengelliset silmänne ovat sokeat. Te ette ole ainoastaan pettäneet tuota aviomiestä, ja te ette ole ainoastaan pettäneet tuota vaimoa. MINÄ sanon teille tämän, jälleen kerran te olette pettäneet YAHUSHUA ha MASHIACH'ia! MINÄ tulen nostamaan teidät avoimeen HÄPEÄÄN! Se oli alku, kun tämä, tämän kansakunnan presidentti (Clinton) meni ihmisten eteen ja sanoi, "Vaikka minä olen tehnyt väärin, se ei kuulu teille," ja ihmiset olivat samaa mieltä.  

No, MINÄ sanon teille tämän, tänä päivänä. Se on Herra Jumala KAIKKIVALTIAAN asia, sillä MINÄ varoitan teitä tänä päivänä. Teeskentelijöiden kirkko, kuunnelkaa tarkasti, mitä MINÄ sanon. Jopa jos te teeskentelette olevanne MINUN, jopa jos te teeskentelette, niin kuin tämän kansakunnan johtaja teeskentelee olevansa MINUN, MINÄ tulen nostamaan teidät AVOIMEEN HÄPEÄÄN, niin kuin MINÄ olen tehnyt tälle johtajalle ja MINÄ tulen tekemään sen uudestaan. Te, jotka väitätte olevanne MINUN, te hiiviskelette puolisonne selän takana ja te menette haureellisiin suhteisiin, ja seksuaaliseen syntiin ja himoon, teissä ei ole vajetta. Mutta MINÄ sanon teille tämän, kun te olette tekemässä aviorikosta juuri sillä seuraavalla kerralla, muistakaa tämä, juuri se hengenveto, jota te hengitätte, juuri se seuraava sydämenlyönti on MINUN, te ette tule tietämään, minä päivänä tai aikana. MINÄ aion antaa aviopuolison tietää tarkalleen, mistä teissä on kyse. Maailma tulee ravistelemaan heidän päätänsä, ja he eivät tule ymmärtämään, miksi ETURAUHASSYÖPÄ on niin yleinen ihmisessä. Mutta MINÄ aion näyttää tarkalleen, mitä MINÄ ajattelen seksisynnistä ja MINÄ aion näyttää, ja teitä on varoitettu tänä päivänä, että teitä pidetään tilivelvollisina siitä, mitä te nyt tiedätte.  

Teidän olisi parasta TEHDÄ PARANNUS ja kaatua kasvoillenne ja polvillenne, ja teidän olisi parasta TEHDÄ PARANNUS, ei ainoastaan teidän Kaikkivaltias Herra YAHUSHUA ha MASHIACH'in edessä, ja MINÄ tulen antamaan teille anteeksi tänään, mutta sitten teidän täytyy tunnustaa puolisolle, jota te olette loukanneet ja pettäneet. Sillä MINÄ sanon teille tämän, MINUA ei tulla pilkkaamaan, ei enää yhtäkään päivää. Sinä voit olla juuri tekemässä aviorikosta ja luulla, että sinä pääsit kuin koira veräjästä. Mutta MINÄ sanon sinulle tämän; MINÄ, Herra Jumala annan sinun KUOLLA YHTÄKKIÄ, ja sinä et tiedä, koska MINÄ aion tehdä sen, ja sinä tulet liukumaan omassa spermassasi suoraan HELVETTIIN! MINÄ sanon sinulle tämän, sillä MINÄ Olen Armon Jumala, sinä kuuntelet ja sinä kuuntelet kunnolla. Sinulle on opetettu, "No jaa, minä olen vain mies. Minä voin tehdä, mitä ikinä tahdon, kunhan vain minun vaimoni ei näe sitä, silloin kaikki on hyvin."    

Mutta te unohdatte, että teillä on Taivaallinen Isä, jopa jos te teeskentelette olevanne MINUN, MINÄ tunnen teidät, voi niin hyvin, ja te niin kutsutut Kristityt naiset, jotka väitätte olevanne MINUN, ette ole parempia. Te livahdatte pois kuinka monta päivää, ja te ajattelette, kunhan vain minun aviomieheni ei tiedä, silloin kaikki on hyvin. Mutta MINÄ sanon teille tänä päivänä, MINÄ saatan teidät vastuuseen, ja myös te ette tiedä, milloin MINÄ tulen ottamaan teidän elämänne! Myös te tulette olemaan syöpien vaivaamia ja parannuskeinoa ei tule olemaan. Uskokaa MINUN Sanani, sillä nämä sanat, jotka te tiedätte että te kuulette, ovat MINUN RUACH ha KODESH'sta, ja pelko on tullut teidän päällenne. Sillä te tiedätte, kenelle MINÄ puhun. Se olet SINÄ ja SINÄ ja SINÄ! Te voitte hyväksyä kaikki lait, jotka te haluatte ja yrittää sanoa, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on pyhää.  

Mutta voi, nämä osavaltiot, jotka hyväksyvät tämän lain, tulevat katumaan sitä, koska MINUA ei pilkata. Sillä avioliitto instituutio perustettiin olemaan Pyhä! Se symbolisoi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen yhtenäisyyttä. Me olemme yhtä, ja kun te menette naimisiin, te olette yhtä. Jos sinä menet naimisiin pakanan kanssa, tulee aina olemaan kamppailu, joko se on kirkkaus, joka yrittää valloittaa pimeyden, tai pimeys, joka yrittää valloittaa kirkkauden. Mutta MINÄ olen kuullut MINUN Lasteni huudot, jotka ovat epäyhtäläisesti sidotussa kahleessa, ja MINÄ sanon teille tänä päivänä, tämän Profeetta Sherrie Elijahin kautta, MINÄ puhun sen esiin mahtavalla tavalla!  

MINÄ tulen vaatimaan sen hengen, joka jatkaa MINUN YAHUSHUA ha MASHIACH'in Morsiamen saastuttamista! MINUN Lapseni, he jotka todella tuntevat MINUT, teidän tulee elää tässä maailmassa, kuitenkaan tulematta tämän maailman kaltaiseksi. Olkaa te Pyhät, niin kuin MINÄ olen Pyhä, eläkää Pyhästi, puhukaa Pyhästi, ajatelkaa Pyhästi ja käyttäytykää Pyhästi! Erotkaa kaikesta, mikä on epäpyhää. Epäpyhyydellä ei pidä olla paikkaa sinussa. Lapset, rukoilkaa YAHUSHUA'n Nimessä, sillä MINÄ tulen päästämään teidät vapaiksi. Sitten uskokaa, että se on tehty ja vain luottakaa.  

Niin on puhuttu, niin on kirjoitettu RUACH ha KODESH'in voitelun johdolla 26.8.98, 10:42 aamupäivällä tälle lapselle, soturille, morsiamelle, palvelijattarelle Apostoli Elisabeth Sherrie Elijah'lle.  

www.amightywind.com (Mirror site: www.almightywind.com)