Profetia 138

Miehenpuolinen Masturbointi, Tehkää Parannus YAH'N Edessä!

Puhuttu RUACH ha KODESH'n Voitelun johdolla Apostoli Elisheva Eliyahun kautta.

Vastaanotettu 28. syyskuuta 2016 - Julkaistu 15. kesäkuuta 2017.

Sananlaskut 6:27

Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun häneltä palamatta?

Deuteronomium 23:10

Jos sinun keskuudessasi on joku, joka ei ole puhdas sen johdosta, mitä hänelle yöllä on tapahtunut, menköön hän leirin ulkopuolelle; hän älköön tulko leiriin.

* * * * * * *

Alla Profetia, niin kuin se tuli ulos, kun molemmat profeetat, Ezra ja Elisheva, olivat läsnä ja puhuivat pyhillä kielillä, niin kuin Jumalan Henki puhuttavaksi antaa (Ap. t. 2:3-4), Taivaallisia tai maallisia kieliä (Jes. 28:11; 1. Kor. 13:1). Elisheva puhuu kielillä tuoden Profetian (1. Kor. 14:6). Ezra aloittaa rukouksen esirukouskielillä (Room. 8:26-27; 1. Kor. 14:15).

Tämä Profetia sisältää JUMALAN HEPREANKIELISET NIMET.

YAH/YAHU on JUMALAN PYHÄ NIMI

(”Hallelu YAH” kirjaimellisesti tarkoittaa ”Ylistäkää YAH’IA”.)

YAHUVEH/YAHWEH – ISÄ JUMALA

YAHUSHUA/YAHSHUA – ISÄ JUMALAN AINOSYNTYINEN POIKA

HA MASHIACH tarkoittaa MESSIASTA.

ELOHIM tarkoittaa JUMALAA.

SH’KHINYAH KIRKKAUS – RUACH HA KODESH’N NIMI

HA SH’KHINYAH (SHEKINAH) tarkoittaa heprean kielellä YAH’N IANKAIKKISTA, JUMALALLISTA LÄSNÄOLOA.

Lisäksi:

ABBA YAH tarkoittaa ”ISÄ YAH”,

IMMA YAH tarkoittaa ”ÄITI YAH”.

* * * * * * *

Profetioiden eteen lisättävät YAHUVEH’N Sanat Elishevalle:

"Varoitin sinua kauan aikaa sitten, Elisabeth (Elisheva), nimeämästä tätä palvelutyötä miehen tai naisen mukaan. Jopa ennen kuin tätä palvelutyötä olikaan, asetin sen sinun henkeesi, sillä mitään tästä ei ole tehty sinun kädelläsi, mitään tästä ei ole tullut sinun suustasi. Se on YAHUVEH'N suusta, mikä on synnyttänyt. Se on YAHUSHUAN sinun MASHIACH'si suusta, että se on synnytetty. Se on RUACH ha KODESH'N sinun IMMAYAH'si suusta, että se on synnytetty. Jos se olisi tehty vain sinun kädelläsi, se olisi epäonnistunut kauan aikaa sitten. Sen on tehnyt SHKHINYAH KIRKKAUDEN tuuli, joka puhaltaa tämän maailman yli, Pyhä herätyksen tuuli. Se ei ole tehty sinun henkäykselläsi tai se olisi epäonnistunut." (Profetiasta 105)

MINÄ OLEN YAHUVEH, se on MINUN nimeni. MINÄ en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.” (Jesaja 42:8)

Heinäkuussa 2010 YAHUVEH JUMALA käski myös lisätä seuraavan varoitukseksi niille, jotka pilkkaavat:

2 Aik. 36:16: "Mutta he pilkkasivat JUMALAN sanansaattajia ja halveksivat HÄNEN sanaansa ja häpäisivät HÄNEN profeettojansa, kunnes YAHUVEH'N viha HÄNEN kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut."

Sitten, heinäkuussa 2016:

Voi ketä tahansa, joka uskaltaa yrittää vahingoittaa – näitä kahta voideltua. Tulet katumaan päivää, jona koskaan synnyit. Älä koske MINUN voideltuihini äläkä tee näille kahdelle profeetalle mitään pahaa (katso Ps. 105:15; 1 Aik. 16:22). Olisi parempi sinulle, jos MINÄ, ABBA YAHUVEH, repisin irti sinun kielesi!” (Profetiasta 128)

Ja profeetta Ezralta:

YAHUSHUA antoi meille vallan sanoen: ”Katso, MINÄ olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava.” (Luuk. 10:19)

Siispä minä varoitan teitä kaikkia – niitä, jotka tulevat tätä palvelutyötä vastaan JA NÄITÄ PROFETIOITA ja Elishevaa ja minua vastaan, kaikkia AmightyWind-palvelutyön palvelijoita vastaan – minä varoitan teitä nyt: älkää koskeko YAH’N voideltuihin älkääkä tehkö HÄNEN profeetoilleen mitään pahaa (Ps. 105:15; 1 Aik. 16:22), ettei YAH’N Sauvan viha (Ps. 2:9-12) tule teidän päällenne. Mutta niille, jotka ovat siunattuja ja ovat siunaus tälle palvelutyölle ja uskollisia ja jotka ottavat vastaan Profetiat: paljon siunausta tulee teidän yllenne – sen suojelemiseksi mikä kuuluu YAH’LLE YAHUSHUAN NIMESSÄ.”

* * * * * * *

Deuteronomium 23:10

Jos sinun keskuudessasi on joku, joka ei ole puhdas sen johdosta, mitä hänelle yöllä on tapahtunut, menköön hän leirin ulkopuolelle; hän älköön tulko leiriin.

Genesis 38:8-10 (katso myös Deuteronomium 25:5-6)

Niin Juuda sanoi Oonanille: "Yhdy veljesi leskeen ja ota hänet avioksesi ja herätä siemen veljellesi". Mutta kun Oonan tiesi, ettei jälkeläinen olisi oleva hänen, niin hän antoi, aina kun yhtyi veljensä vaimoon, siemenensä mennä maahan, ettei hankkisi jälkeläistä veljelleen. Mutta se, minkä hän teki, oli paha YAHUVEH'n silmissä; sentähden hän antoi hänenkin kuolla.

Kirje kolossalaisille 3:5

Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta.

Kirje roomalaisille 13:14

Vaan pukekaa päällenne Herra YAHUSHUA Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Kirje galatalaisille 5:16-17

Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan.

Kirje efesolaisille 4:22

Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten.

Toinen kirje Timoteukselle 2:22

Pakene nuoruuden himoja.

Toinen kirje Timoteukselle 4:3-4

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

Sananlaskut 16:2

Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget.

Sananlaskut 30:12

...joka on omissa silmissään puhdas, vaikka ei ole pesty liastansa!

Kirje roomalaisille 6:19

...Sillä niinkuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen.

Kirje galatalaisille 5:1

Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.

Kirje galatalaisille 5:13

Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet; älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.

Ensimmäinen Pietarin kirje 2:16

Niinkuin vapaat, ei niinkuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niinkuin Jumalan palvelijat.

Profetia 138

Miehenpuolinen Masturbointi - Tehkää Parannus YAH'n edessä!

Tämä Profetia merkittiin muistiin audion kautta. Tässä on litterointi.

Elisheva: Rukoile kielillä taas, rakas.

Kathrynyah: Minä näen tenniskentän.

Elisheva: Näet tenniskentän? Niin kuin se on rakkauden ottelu.

Ezra: Se on, mitä me olemme tekemässä juuri nyt. Me ottelemme.

Elisheva: Rakkaudella.

Kathrynyah: Se on rakkauden ottelu.

Elisheva: Se on rakkauden ottelu, kulta.

Ezra: Hyvä on...

[ Ezra rukoilee Pyhillä kielillä. Nopeasti rupeaa rukoilemaan pikatulella Kielten Sauvalla. Kathrynyah näkee näyn Ezrasta miekkataistelussa, samalla kun hän heittelee demoneita pois tieltä. ]

Elisheva: Voi pojat, minä en tiedä, kuinka tehdä tämä ISÄ. Nämä ovat minun poikiani. Minä tiedän, että he ovat Ezran, mutta he ovat ensiksi minun. Minä en vain voi - minä en tiedä, mitä tehdä tämän kanssa.

Profetia alkaa.

Ensinnäkin Ezra, oletko sinä huomannut, kuinka sinun kielet juuri muuttuivat? Sinä saat pikatulikielet, kuten Elishevalla on. Se tapahtui, kun sinä laitoit kihlasormuksesi päälle. Sinä tulet näkemään yhä enemmän hänen lahjojaan menevän sinuun.

Uusi Voitelu tulee esiin, kun sinä kuulet sotahuudon - kaiken siitä.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, minä avaan itseni SINULLE ja minä sanon - ja minä taivutan minun tahtoni SINULLE - vaikkakin tämä on aihe, johon kaikki sisimmässäni ei halua mennä, nämä ovat minun rakkaita poikiani. Minä katson heitä, niin kuin vain pieniä lapsia, ja minä tiedän, että he ovat miehiä. Ja niin RAKAS YAHUSHUA, auta minua tekemään tämä. Tämä on yksi vaikeimmista asioista. IMMAYAH, ole kiltti.

[ Elisheva rukoilee käyttäen Kielten Sauvaa. ]

Profetia jatkuu:

MINUN rakas Elisheva, sinua ei pidetä vastuussa siitä, mitä [ex-aviomies, ei koskaan johtaja, ainoastaan illuusio] Paul Hellem sanoo. Hän allekirjoittaa sinun nimesi, hänellä oli sinun sähköpostisi, oli niin helppoa sanoa, "Äiti on samaa mieltä kanssani." Nyt sinulla on Ezra. Nuorille naimattomille, ja MINÄ puhun naimattomille miehille nyt. Teidän täytyy pitää itsenne puhtaina ja Pyhinä MINUN edessäni. Heittäkää takaisin helvetin syövereihin, mitä Paul Hellem opetti teille. Ja älkääkä sanoko, että 'johtajisto' opetti teitä. Sillä oli vain yksi johtaja, ja se on ollut Elisheva kaiken aikaa Ezraan asti - hän [Paul Hellem] oli vain vallananastaja, haluten olla johtaja, mutta kuitenkaan olematta ollenkaan johtaja. Se on juuri niin kuin Chelsea1 oli sanonut, kukaan ei kuullut häneltä, ellei se ollut niitä, jotka hän halusi johdattaa harhaan.

Jälleen MINÄ puhun naimattomille, teille nuorille miehille-

[ Elisheva kamppailee. ]

Elisheva: Tiedäthän ABBA YAHUVEH, tämä on todella vaikeaa. Minä kamppailen äitiä vastaan ja minä kamppailen Profeettaa vastaan. Ja minä en todella halua, että minun täytyy sanoa näitä asioita meidän pojillemme.

Profetia jatkuu:

Sitten Elisheva, puhu vain Profeettana. Puhu Sanat, jotka MINÄ haluan sinun sanovan.

[ Elisheva rukoilee Pyhillä kielillä, ei pysty saamaan Profetian Sanoja tulemaan ulos. ]

Elisheva: Ensinnäkin pojat minun täytyy sanoa jotakin, ennen kuin minä jatkan. Minulla on todellinen kamppailu tämän kanssa, koska minun täytyy erottaa äiti Profeetasta. Ja minä haluan, että tämä on nauhalla. Tämä tulee Profeetalta. Minä tiedän, että te olette kaikki nuoria miehiä ja minä tiedän, että te kaikki kamppailette, ja minä tiedän, että teillä oli kysymyksiä ja te ette halunneet tuoda niitä minulle, koska te tiesitte - te ette vain halunneet tuoda sitä minulle. Joten sen vuoksi oli vain yksi toinen mies, jonka luokse viedä se, ja se oli Juudas, kadotettu. Ja valitettavasti hän allekirjoitti minun nimeni. Hän sanoi, että minä olin yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, ja kun minä kysyin häneltä mitä hän sanoi teille, hän sanoi, että se ei kuulu minulle, hän pitäisi siitä huolen. Joten minä pyydän anteeksi, että teille annettiin väärä neuvo.

Mutta nyt YAH on tuonut teille uuden isän, hänet, josta HÄN on sanonut, että ei koskaan johdata meitä harhaan, johon voi täysin luottaa. Ja minä seison täydessä yhteisymmärryksessä sen kanssa, mitä tahansa hän tulee teille sanomaan, mutta ennen kuin minä menen pidemmälle, kun te kuuntelette tätä, ja minä en halua, että hän lukee sen. [ Ezra tarjoutui lukemaan Sanan. ] Minä en aio olla niin pelkuri. JUMALA luottaa minuun, että Sana julkistetaan, silloin minun täytyy se tehdä - mutta erottakaa äiti. Tuo on kaikki, mitä minä pyydän teitä tekemään, koska äiti ei käyttäisi näitä sanoja. Äiti ei koskaan käyttänyt näitä sanoja.

Isä tulee rukoilemaan kielillä, mutta minä aion sanoa sen vielä kerran. Teidän täytyy erottaa äiti Apostolista, okei? Tuo on kaikki, mitä aion tehdä, koska tämä on 'Näin sanoo HERRA'. Aloita Isä. Rukoile kielillä vielä kerran.

[ Ezra rukoilee Pyhillä kielillä - sitten pikatulella Pyhien Kielten Sauvalla. ]

[ Elisheva rukoilee pikatulella Pyhien Kielten Sauvalla. ]

Profetia jatkuu:

Jo riittää anteeksi pyytelyt, Elisheva, vain koska MINÄ käytän sinun suutasi ja ääntäsi. Nämä pojat tulevat tietämään, että tämä ei ole äiti, joka puhuu. Tämä olen MINÄ, YAHUVEH, JOKA PUHUN! OLKAA TE PYHÄT NIIN KUIN MINÄ OLEN PYHÄ!

MINUN rakkaat poikani - MINÄ puhun naimattomille; MINÄ puhun niille, jotka masturboivat heidän vaimojensa selän takana, niille, jotka ovat katselleet pornoa ja masturboineet, vaikka heillä on suloinen vaimo kotona - kävelkää MINUN Pyhyydessäni!

MINUN rakkaat poikani, kuinka monet teistä hankitte itsellenne helpotuksen jopa niissä, mitä te kutsutte "märiksi uniksi"?2 Kuinka monet teistä näette unta, jossa harrastatte seksiä naisten kanssa ja hankitte itsellenne helpotuksen? Ettekö te tiedä, että tämä ei ole Taivaasta?3

Kuunnelkaa Ezraa. Hän ei johdata teitä harhaan. Hän pystyy erottamaan oikean väärästä. Hän on mies, niin kuin tekin.

Kun te olette kiusauksen vallassa - ja te heräätte erektioiden kanssa - te voitte hallita tätä mielellänne. Ottakaa Raamattu ja lukekaa. Ottakaa mielenne pois kehostanne. Harjoittakaa sitä. Ne teistä, jotka rukoilette sielunkumppaneita, älkää koskaan antako sen4 tulla mieleenne. Sitten te ihmettelette, miksi te kamppailette lihan himon kanssa.

Kun sinä tulet yhteen vaimon kanssa, etkö sinä tiedä, kuinka MINÄ tulen siunaamaan sinua? Sillä sinä odotit häntä. Sinä hallitsit lihan himon.

Ja kun teillä on näitä unia, joista te olette liian häpeissänne kertoa. Niitä ei ole lähetetty Taivaasta, vaan ne ovat lähetetty helvetistä. Ja on ollut ovi, joka on avattu, ja niin monelle teistä se oli porno, mikä tahansa ikä. Ja jopa nyt te katselette naisten kuvia internet-sivustolla, kuinka monet teistä kuvittelette itsenne sen naisen kanssa? Iisebel helvetistä.

Tehkää parannus tämän vuoksi!

Saa mielesi hallintaan. MINÄ takaan sinulle tämän: sinä aloitat lukemaan Raamattua, ja sinä aloitat rukoilemaan, sinä aloitat nuhtelemaan sitä lihan himoa ja siitä tulee yhä helpompaa. Olkaa te Pyhät niin kuin MINÄ OLEN Pyhä!

Kun sinä heräät - [Elisheva kuiskaa:] En voi uskoa, että teen tämän - [Profetia jatkuu:] ja sinulla on ollut sellaisia unia, missä sinä tunsit saaneesi helpotuksen: etkö sinä tiedä, että se oli demonitar, joka vieraili luonasi yöllä?

Kaikki puhuvat demoneista, kukaan ei puhu demonittareista. He tulevat naispuolisena demonina. Varo, mitä sinä kuuntelet.

MINÄ olen käskenyt Elishevaa asettamaan äidin sivuun, joten muistakaa, että nämä Sanat tulevat MINULTA, YAHUVEH'lta. Sillä hän jatkuvasti sanoo, että hän ei halua puhua tällä tavoin, mutta se ei ole hän, se olen MINÄ.

MINÄ haluan, että te teette parannuksen ja MINÄ haluan, että te lopetatte tekemästä näin. MINÄ en halua, että te - enää! - luulette, että johtajisto opettaa tätä.

Ja niille, jotka ovat naimisissa, naimisissa oleville miehille, MINÄ tulen puhumaan teille toisena ajankohtana. Sillä pariskunnan, yhdessä, täytyy saada erityinen Sana MINULTA. Muistakaa vain tämä, jopa ne jotka ovat naimisissa, myös te kamppailitte tämän kanssa. Te olette sallineet teidän lihanne tehdä, mitä se haluaa tehdä, ettekä te ole antaneet HENGEN ottaa hallintaan teidän lihaanne näinä aikoina, sillä te ette huutaneet MINULLE.

Kaikki te olette nuoria miehiä. Kaikilla teillä on raivoavat hormonit. Jotkut teistä haluavat vain mennä naimisiin vapauttaaksenne nämä hormonit, mutta MINÄ sanon teille, että jos te menette naimisiin, tätä ei tulla kutsumaan rakkaudeksi ja se avioliitto ei tule olemaan siunattu.

Joten ennen Yom Kippuria teille annetaan tämä Sana, ja teidän äitinne ja teidän isänne ovat yhteisymmärryksessä tässä. Ja he rukoilivat ja he keskustelivat aiheesta, joka oli tähän mennessä vaikein. Sillä teidän äidillänne on vaikeuksia erottaa Profeetta, joka puhuu, mutta se on teidän omaksi parhaaksenne. [Mitä] jos joku ei kerro teille, että se on väärin? Eikö vanhempi opeta teille oikeaa väärästä? Ja nyt te olette kuulleet sen tänä päivänä.

Neuvo, jonka Paul Hellem antoi, avasi oven vielä pidemmälle himon hengelle. Ja älkää syyttäkö Elishevaa. Hänellä ei edes ollut sähköpostin salasanoja. Ja Kathrynyah voi vahvistaa tämän. Se oli aikana, jolloin hänen terveytensä oli kaikista kriittisin tuona Sapattivapaana. Sanoja kirjoitettiin, joista hänellä ei ollut tietoakaan. Ja hän (Paul) ei ainoastaan tehnyt sitä teille. Oli muita, jotka olivat kirjoittaneet ja kysyneet seksuaalista neuvoa, ja Elisheva ei tule koskaan tietämään mitä kirjoitettiin ja allekirjoitettiin hänen nimellään. Ja hänellä ei ollut mitään osuutta siihen.

Nyt muistakaa MINUN poikani, ennen te [pystyitte] sanomaan, että te ette tienneet, mutta nyt teillä ei ole tekosyytä. Kun näin tapahtuu ja te olette kotona, pitäkää se Raamattu lähistöllä kun teidän kehonne yrittää hallita teidän mieltänne, ja pyytäkää MINULTA Kirjoitusta. Nuhdelkaa saatanaa!

Muista, ja tämä olen MINÄ, YAHUSHUA, jos sinä olet yhä tämän maailman päällä tänä aikana, MINULLA on hyvin erityinen nainen odottamassa sinua. Joten älä nyt anna periksi lihan himolle. Opi mitä Isä Ezra ja Elisheva ovat oppimassa: MINÄ yhä annoin heille ohjeet, että keho on aina viimeisenä. Kahden kohtaaminen ja kehon yhtyminen eivät tarkoita, että avioliitto tulee kestämään. Joten keskity siihen, mikä on hengellistä, sillä henki on altis, mutta liha on heikko. (Matteus 26:41; Markus 14:38).

MINUN poikani, MINÄ lupaan teille, että siitä tulee helpompaa, jos te vain otatte ensimmäisen tottelevaisuuden askeleen. Ja teillä on Isä Ezra, joka ymmärtää ja rukoilee teidän puolestanne.

Ja MINÄ puhun niille, jotka ovat naimisissa. Teillä ei ole koskaan tekosyytä masturboida salassa. Sen tähden MINÄ annoin teille vaimon, teidän täyttääksenne toisen tarpeet. Tehkää parannus, koska olette tehneet näin.

Pitäkää katseenne keskittyneinä MINUUN, MINUUN YAHUSHUA'an. Pitäkää katseenne keskittyneinä töihin, jotka MINÄ olen antanut teille. Ja paiskatkaa se himon ovi kiinni! Kun asioita tapahtuu teille yöllä, nopeasti katukaa aamulla. Tämä on ohje, joka MINUN on annettava teille, koska MINÄ rakastan teitä niin paljon ja niin rakastavat nämä kaksi vanhempaa, jotka MINÄ olen asettanut, MINÄ olen nimittänyt, MINÄ olen valinnut opettamaan teille oikean väärästä.

Ja se on IMMAYAH, joka asettaa synnintuntoon. Kuinka monet teistä, jotka kuuntelette, tunnustatte Isä Ezralle - tulette jopa tunnustamaan muiden miesten edessä, jotta he eivät tunne oloaan yksinäiseksi?

Muistakaa, että saatana haluaa teidän sielunne ja hän haluaa, että te menette naimisiin kiireellä, mutta älkää kuunnelko tätä. Muistakaa, että YAHUSHUA'n Morsian haluaa olla Pyhempi. Tuo on, mitä te kaikki kovasti yritätte tehdä.

Sana loppui.

Elisheva: Ja sillä selvä! Ylistys YAHUSHUA'lle!

Ezra: TAIVAALLINEN ISÄ, YAHUSHUA JA IMMAYAH: Me kiitämme TEITÄ tästä Sanasta. Me kiitämme TEITÄ tästä Ohjeesta. Me kiitämme TEITÄ siitä, mitä TE olette tehneet meille tänä iltana. Me kiitämme TEITÄ. Me annamme TEILLE kunnian kaikesta, mitä TE olette tehneet, kaikesta mitä TE olette puhuneet, sillä kaikki tulee ilmi ja tulee tapahtumaan meidän elinaikanamme niin kuin TE määräsitte, YAHUSHUA'n NIMESSÄ me rukoilemme.

Kathrynyah: Aamen.

Litterointi loppui.

YAHUSHUA'n Kunniaksi

Aviomies ja Vaimo, Israelilainen Apostoli, Profeetta Ezra

ja Apostoli, Profeetta Elisheva Eliyahu

Niin on puhuttu, niin on kirjoitettu

tänä päivänä 28. syyskuuta 2016.

* * * * * * *

1 Video palvelutyön tukijalta.

2 Muinaisessa israelilaisessa armeijassa, jos siemensyöksy tapahtui leirissä, tuon sotilaan täytyisi viettää yö leirin ulkopuolella (Deuteronomium 23:10). Tähän sisältyisi yölliset siemensyöksyt (tai "märät unet") - mutta lopputulos olisi myös se, että masturboijat tulisivat huomaanaan, että heillä ei ole lupaa pysyä armeijassa.

3 Retorinen kysymys; toisin sanoen sen pitäisi olla selvää, että tämä ei ole Taivaasta.

4 Lihan himo, seksuaaliset fantasiat jne.

* * * * * * *