Profetia 136

Myös PYHÄ KOLMINAISUUS tarvitsee lohdutusta!

Puhuttu RUACH HA KODESH’N (PYHÄN HENGEN) Voitelussa

apostoli Elisheva Eliyahun kautta

29. toukokuuta 2017

Tämä Sana saatiin shavu’otin (helluntain) 2017 aattona.

* * * * * * *

Alla Profetia sellaisena kuin se tuli ulos, kun molemmat profeetat, Ezra ja Elisheva, olivat läsnä ja puhuivat pyhillä kielillä, niin kuin JUMALAN HENKI puhuttavaksi antaa (Ap. t. 2:3-4), Taivaallisia tai maallisia kieliä (1. Kor. 13:1). Ezra aloittaa rukouksen esirukouskielillä (Room. 8:26-27; 1. Kor. 14:15). Elisheva puhuu kielillä tuoden Profetian (1. Kor. 14:6).

Tämä Profetia sisältää JUMALAN HEPREANKIELISET NIMET.

YAH/YAHU on JUMALAN PYHÄ NIMI

(”Hallelu YAH” kirjaimellisesti tarkoittaa ”Ylistäkää YAH’IA”.)

YAHUVEH/YAHWEH – ISÄ JUMALA

YAHUSHUA/YAHSHUA – ISÄ JUMALAN AINOSYNTYINEN POIKA

HA MASHIACH tarkoittaa MESSIASTA.

ELOHIM tarkoittaa JUMALAA.

SH’KHINYAH KIRKKAUS – RUACH HA KODESH’N NIMI

HA SH’KHINYAH (SHEKINAH) tarkoittaa heprean kielellä YAH’N IANKAIKKISTA, JUMALALLISTA LÄSNÄOLOA.

Lisäksi:

ABBA YAH tarkoittaa ”ISÄ YAH”,

IMMA YAH tarkoittaa ”ÄITI YAH”.

* * * * * * *

Profetioiden eteen lisättävät YAHUVEH’N Sanat Elishevalle:

"Varoitin sinua kauan aikaa sitten, Elisabeth (Elisheva), nimeämästä tätä palvelutyötä miehen tai naisen mukaan. Jopa ennen kuin tätä palvelutyötä olikaan, asetin sen sinun henkeesi, sillä mitään tästä ei ole tehty sinun kädelläsi, mitään tästä ei ole tullut sinun suustasi. Se on YAHUVEH'N suusta, mikä on synnyttänyt. Se on YAHUSHUAN sinun MASHIACH'si suusta, että se on synnytetty. Se on RUACH ha KODESH'N sinun IMMAYAH'si suusta, että se on synnytetty. Jos se olisi tehty vain sinun kädelläsi, se olisi epäonnistunut kauan aikaa sitten. Sen on tehnyt SHKHINYAH KIRKKAUDEN tuuli, joka puhaltaa tämän maailman yli, Pyhä herätyksen tuuli. Se ei ole tehty sinun henkäykselläsi tai se olisi epäonnistunut." (Profetiasta 105)

MINÄ OLEN YAHUVEH, se on MINUN nimeni. MINÄ en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.” (Jesaja 42:8)

Heinäkuussa 2010 YAHUVEH JUMALA käski myös lisätä seuraavan varoitukseksi niille, jotka pilkkaavat:

2 Aik. 36:16: "Mutta he pilkkasivat JUMALAN sanansaattajia ja halveksivat HÄNEN sanaansa ja häpäisivät HÄNEN profeettojansa, kunnes YAHUVEH'N viha HÄNEN kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut."

Sitten, heinäkuussa 2016:

Voi ketä tahansa, joka uskaltaa yrittää vahingoittaa – näitä kahta voideltua. Tulet katumaan päivää, jona koskaan synnyit. Älä koske MINUN voideltuihini äläkä tee näille kahdelle profeetalle mitään pahaa (katso Psalmi 105:15; 1 Aik. 16:22). Olisi parempi sinulle, jos MINÄ, ABBA YAHUVEH, repisin irti sinun kielesi!”

(Profetiasta 128)

Ja profeetta Ezralta:

Minä varoitan teitä – kaikkia niitä, jotka tulevat tätä palvelutyötä vastaan JA PROFETIOITA ja Elishevaa ja minua vastaan, kaikkia AmightyWind-palvelutyön palvelijoita vastaan – minä varoitan teitä nyt: älkää koskeko YAH’N voideltuihin älkääkä tehkö HÄNEN profeetoilleen mitään pahaa (Psalmi 105:15; 1 Aik. 16:22), ettei YAH’N Sauvan viha tule teidän päällenne. Mutta niille, jotka ovat siunattuja ja ovat siunaus tälle palvelutyölle ja uskollisia ja jotka ottavat vastaan Profetiat: paljon siunausta tulee teidän yllenne – sen suojelemiseksi mikä kuuluu YAH’LLE YAHUSHUAN NIMESSÄ.”

* * * * * * *

Tästä Profetiasta taltioitiin ääni. Tässä on sen puhtaaksikirjoitus:

[Ezra rukoilee pyhillä kielillä.]

Elisheva: Kaunista.

Oi, ABBA YAHUVEH, me vain kiitämme SINUA ja me ylistämme SINUA YAHUSHUA HA MASHIACH'N NIMESSÄ tullessamme SINUN Valtaistuimesi eteen kiitoksen ja ylistyksen kanssa! Kiitos shavu'ot'ista [suom. "viikot"]!1 Kiitos omerin laskennasta!2 Kiitos tästä sadonkorjuuajasta. Kiitos ABBA YAHUVEH, että [kun] SINÄ tuot shavu’otin, SINÄ juhlit myös samaan aikaan, TAIVAALLINEN ISÄ, että SINÄ toit minulle uuden miespuolisen johtajan, TAIVAALLINEN ISÄ, YAHUSHUAN NIMESSÄ. Näin paljon SINÄ kunnioitat, et pelkästään SINUN palvelutyötäsi, vaan SINÄ kunnioitat SINUN profeettaasi.

Se on ylitsevuotavaa, ylitsevuotavaa rakkautta, TAIVAALLINEN ISÄ, koska YAHUSHUA, SINÄ et vain mennyt ristille ja vuodattanut VERTASI meidän syntiemme SOVITUKSEKSI – sillä ei kukaan meistä, ei kukaan meistä

tämän maan päällä ole täydellinen – vaan sen sijaan, TAIVAALLINEN ISÄ ja RAKAS YAHUSHUA, SINÄ sanoit myös, YAHUSHUA, ettet SINÄ jättäisi meitä yksin (Joh. 14:18), että kun SINÄ lähtisit, SINÄ sanoit myös lähettäväsi LOHDUTTAJAN (Joh. 15:26; 16:7). LOHDUTTAJA tulisi.

Ja SINÄ käskit opetuslastesi odottaa ja laskea päivät yläsaliin asti ja SINÄ annoit heille sen päivämäärän jona olla siellä ja SINÄ sanoit, että LOHDUTTAJA tulisi olemaan siellä.

Joh. 14:17-18:

...TOTUUDEN HENGEN, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe HÄNTÄ eikä tunne HÄNTÄ; mutta te tunnette HÄNET, sillä HÄN pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.

En MINÄ jätä teitä orvoiksi; MINÄ tulen teidän tykönne.

Joh. 15:26:

Mutta kun LOHDUTTAJA tulee, jonka MINÄ lähetän teille ISÄN tyköä, TOTUUDEN HENKI,

joka lähtee ISÄN tyköä, niin HÄN on todistava MINUSTA.”

Me tiedämme, kuka se LOHDUTTAJA on. Se on PYHÄ HENKI. Se on SULOINEN,

SULOINEN PYHÄ HENKI, RUACH HA KODESH hepreaksi ja IMMAYAH. Me kiitämme SINUA ja me ylistämme SINUA, IMMAYAH! Me ylistämme SINUA, ABBA YAHUVEH! Me ylistämme SINUA, YAHUSHUA, että SINÄ teit tämän!

Oi, minä pyydän nyt Sanaa. Mikä se on, se Sana, jonka SINÄ haluat sanoa shavu'otina? Seitsemän päivän ajan me tulemme juhlimaan, TAIVAALLINEN ISÄ, että [shavu'otina 2016] SINÄ toit tämän uuden miespuolisen johtajan, israelilaisen profeetan, joka on nyt rakas aviomieheni, kun me menimme naimisiin 2. lokakuuta 2016, ja se oli Rosh ha Shana -päivänä, kun me odotimme SINUA, YAHUSHUA, että tulisit takaisin Rosh ha Shanahina. Sillä SINÄ olet meidän ensimmäinen YLKÄMME.

Ja me vain odotamme SINUA ja me kysymme: mitä SINÄ haluat sanoa juuri nyt? Pyydän: mitä SINUN sydämelläsi on? Sillä me haluamme ihmisten tulevan

ja oppivan tuntemaan SINUT paremmin.

Heidän täytyy tuntea SINUT paremmin. He eivät ole oppimassa, kuka SINÄ olet, ABBA YAHUVEH, jota jotkut kutsuvat "Jehovaksi", mutta SINUN NIMESI on YAHUVEH. SINULLA on HEPREANKIELISIÄ NIMIÄ, ja tämän palvelutyön tulee opettaa näitä HEPREANKIELISIÄ NIMIÄ.

Mitä SINÄ haluat sanoa? Kuinka me voimme saada ihmiset tuntemaan SINUT paremmin – tietämään, että SINÄ et ole vain VIHAN JUMALA, vaan SINÄ olet IANKAIKKISEN RAKKAUDEN ja KÄRSIVÄLLISYYDEN ja ARMON JUMALA.

Mutta tulee aika, kun he ylittävät sen rajan, kun he ovat viskanneet sen VEREN, sen SOVITTAVAN VEREN, jonka YAHUSHUA vuodatti Golgatalla, takaisin HÄNEN kasvoilleen ja sanovat: "Haluan tehdä sen minun tavallani! Aion elää elämän minun tavallani! Enkä aio tehdä mitään pyhää, sillä se on tylsää."

Mutta SINULLA on Sana sanottavana, ja minä haluan tietää, meidän täytyy tietää – kun aviomieheni on rukoillut pyhillä kielillä, ja ne olivat suojeluksen pyhiä kieliä

(Room. 8:26-27; 1. Kor. 14:15), missä sanotaan: "Älkää koskeko MINUN voideltuihini, älkääkä tehkö pahaa MINUN profeetoilleni" (Ps. 105:15; 1. Aik. 16:22) – mitä SINÄ haluat sanoa, ABBA YAH? Sillä profeettojen virkaa ei ole lakkautettu! Me olemme yhä voimassa ja me olemme SINUN silmäsi ja me olemme SINUN korvasi ja me haluamme tietää.

Room. 8:26-27:

Samoin myös HENKI auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta HENKI ITSE rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta SYDÄNTEN TUTKIJA tietää, mikä HENGEN mieli on,

sillä HENKI rukoilee JUMALAN tahdon mukaan pyhien edestä.”

1 Kor. 14:15:

Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni.”

Ps. 105:15 & 1 Aik. 16:22:

Älkää koskeko MINUN voideltuihini, älkää tehkö pahaa MINUN profeetoilleni.”

[Elisheva rukoilee pyhillä kielillä3.]

[Profetia alkaa:]

Tässä teidän ABBA YAHUVEH! Rakastan sitä, kun kutsutte MINUA "ISÄKSI". MINÄ OLEN teidän RAKASTAVA ISÄNNE! MINÄ annoin AINOSYNTYISEN POIKANI, jotta te voisitte palata takaisin Taivaaseen. Sillä kukaan teistä, kukaan teistä ei ole täydellinen! Vain YAHUSHUA on täydellinen, jota jotkut kutsuvat "JEESUKSEKSI KRISTUKSEKSI". Mutta MINÄ haluan teidän kutsuvan HÄNTÄ YAHUSHUAKSI, HÄNEN HEPREANKIELISELLÄ NIMELLÄÄN.

Tulette huomaamaan, että HEPREANKIELISESSÄ NIMESSÄ on enemmän voimaa ja voitelua, mutta nimessä "JEESUS KRISTUS" on yhä voimaa ja voitelua.

Pyydän vain: MINÄ haluan tutustua teihin paremmin tänä shavu'otina, jota4kutsutaan helluntaipäiväksi. Niin monet vain sanovat: "Se on vain helluntaipäivä" – ja tämä [Profetia] tulee julkaista shavu'otina – sen takia MINÄ kutsun sitä shavu'otiksi.5 Tämä on se, mikä MINUN rukoukseni6 on teille, MINUN lapseni. Tämä on se, mitä MINÄ pyydän teiltä, MINUN lapseni.

MINUN lapseni! MINUN lapseni! MINUN lapseni! MINUN vauvani! MINUN vauvani! MINUN vauvani! MINÄ haluan tutustua teihin paremmin! MINÄ OLEN teidän LUOJANNE! Ei ole ketään toista! Uskontoja ei koskaan laiteta yhteen!

Tässä ei ole kyse uskonnosta! Tässä on kyse suhteesta LUOJANNE kanssa. Tässä on kyse MESSIAASTANNE, PELASTAJASTANNE YAHUSHUASTA, joka maksoi sen HINNAN Golgatalla – jotta helvetistä [te pelastuisitte], te ette menisi, jotta MINÄ voisin kuulla teidän rukouksenne jälleen, jotta MINÄ voisin antaa teille teidän syntinne anteeksi – HÄN vuodatti OMAN VERENSÄ! Sillä HÄNEN VERENSÄ oli täydellinen! Se tuli Taivaasta!

HÄN ei ole vain JUMALA KAIKKIVALTIAAN, MINUN, YAHUVEH'N, POIKA! HÄN ei ole vain IMMAYAH'N, RUACH HA KODESH'N, SULOISEN PYHÄN HENGEN POIKA! Myös HÄN on JUMALA! ME kaikki KOLME olemme YHTÄ (1. Joh. 5:7; Joh. 1:1-2; 10:30; Sananl. 8:23, 27, 30)! Opeta heitä, MINUN lapseni! Opeta heitä!

1 Joh. 5:7 (kuningas Jaakon käännöksen pohjalta):

Sillä KOLME on, jotka todistavat Taivaassa:

ISÄ, SANA ja PYHÄ HENKI. Ja nämä KOLME ovat YHTÄ.”

Joh. 1:1-2:

Alussa oli SANA, ja SANA oli JUMALAN tykönä, ja SANA oli JUMALA.

HÄN oli alussa JUMALAN tykönä.”

Joh. 10:30:

MINÄ ja ISÄ olemme YHTÄ.”

Sananl. 8:23, 27, 30:

Iankaikkisuudesta MINÄ [VIISAUS, PYHÄ HENKI] olen asetettu olemaan,

alusta asti, hamasta maan ikiajoista.”

Kun HÄN taivaat valmisti, olin MINÄ siinä, kun HÄN veti piirin syvyyden pinnalle...”

...silloin MINÄ HÄNEN sivullansa hoidokkina olin, ihastuksissani olin

päivästä päivään ja leikitsin HÄNEN edessänsä kaikin ajoin”

Käske heidän katsoa kananmunaa! Mikä osa on kananmuna? MINÄ opetin sinulle tämän alusta alkaen! MINÄ aion käskeä sinun opettaa sitä jälleen. Kerro heille. Kerro heille, MINUN lapseni. Katsokaa kananmunaa! Onko kananmuna kuori? Onko kananmuna keltuainen? Onko kananmuna valkuainen? Mikä osa on kananmuna? Se on kokonaisuus! Kananmuna on kananmuna.

ME KOLME, KOLMINAISUUS, olemme YKSI (1. Joh. 5:7)! MINÄ, HERRA, sinun JUMALASI, olemme YKSI!7 ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA ja IMMAYAH, RUACH HA KODESH, PYHÄ HENKI, ME olemme YKSI! Tämä on se, mitä MINÄ haluan sinun opettavan heille shavu'otina!

5 Moos. 6:4:

Kuule, Israel! YAHUVEH, [on] meidän JUMALAMME, YAHUVEH [on] YKSI.”

(tai)

Kuule, Israel! YAH on meidän JUMALAMME, YAH on YKSI.”7

Tämä on se, mitä MINÄ haluan juutalaisten ymmärtävän! He eivät voi väittää vastaan katsoessaan kananmunaa. MINÄ puhun ikään kuin he olisivat lapsi nyt. MINÄ puhun ikään kuin te kaikki olisitte lapsia, koska te olette lapsia (Ap. t. 17:28)! Te, jotka luulette tietävänne niin paljon, tiedätte niin vähän (Job 38:2; 1. Kor. 3:19-20).

Ap. t. 17:28:

...sillä HÄNESSÄ me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän

runoilijoistanne ovat sanoneet: 'Sillä me olemme myös HÄNEN sukuansa [lapsiansa].'”

Job 38:1-2:

Silloin YAHUVEH vastasi Jobille tuulispäästä ja sanoi:

Kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät MINUN aivoitukseni?’”

1 Kor. 3:19-20:

Sillä tämän maailman viisaus on hullutus JUMALAN silmissä. Sillä kirjoitettu on:

HÄN vangitsee viisaat heidän viekkauteensa’; ja vielä:

YAHUVEH tuntee viisasten ajatukset, HÄN tietää ne turhiksi.’”

MINÄ haluan opettaa teitä niin kuin lasta. Tätä palvelutyötä tulee opettaa ikään kuin

jokainen olisi lapsi (Matt. 11:25; Luuk. 10:21). Tulkaa MINUN luokseni nyt – niin kuin lapsi (Mark. 10:15). Aloittakaamme alusta jälleen.

Matt. 11:25:

Siihen aikaan YAHUSHUA johtui puhumaan sanoen: ‘MINÄ ylistän SINUA, ISÄ, Taivaan ja maan HERRA, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.’”

Luuk. 10:21:

Sillä hetkellä HÄN riemuitsi PYHÄSSÄ HENGESSÄ ja sanoi: ‘MINÄ ylistän SINUA, ISÄ, Taivaan ja maan HERRA, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.

Niin, ISÄ, sillä näin on SINULLE hyväksi näkynyt.’”

Mark. 10:15:

Totisesti MINÄ sanon teille: joka ei ota vastaan JUMALAN valtakuntaa niinkuin lapsi,

se ei pääse sinne sisälle.”

Älkää uskoko siihen, mitä opetetaan nyt, että kaikki uskonnot voivat tulla yhteen (1. Kor. 8:5-6; 2. Kor. 6:14; Joh. 14:6). Ei! Ei! Ei! Ja ei!

1 Kor. 8:5-6:

Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa,

ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja,

niin on meillä kuitenkin ainoastaan YKSI JUMALA, ISÄ, josta kaikki on

ja johon me olemme luodut, ja YKSI HERRA, YAHUSHUA HA MASHIACH,

jonka kautta kaikki on, niin myös me HÄNEN kauttansa.”

2 Kor. 6:14:

Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?”

Joh. 14:6:

YAHUSHUA sanoi hänelle: ‘MINÄ OLEN TIE ja TOTUUS ja ELÄMÄ;

ei kukaan tule ISÄN tykö muutoin kuin MINUN kauttani.’”

Ne, jotka kutsuvat häntä "Allahiksi"8 tai "Muhammediksi" – missä on SOVITUS synneistä? Sillä synnin anteeksiantoa ei ole ilman Verisovitusta (3. Moos. 17:11; Hepr. 9:22).

3 Moos. 17:11:

Sillä lihan sielu on veressä, ja MINÄ olen sen teille antanut alttarille,

että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.”

Hepr. 9:22:

Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä,

ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.”

YAHUSHUA on AINOA, joka maksoi sen HINNAN! Ja HÄN otti sen pääsiäiskaritsan paikan! HÄN on se PÄÄSIÄISKARITSA! HÄNET jopa tapettiin samaan aikaan kuin pääsiäiskaritsa tapettiin (4. Moos. 9:2-3)!

4 Moos. 9:2-3:

Israelilaiset viettäkööt pääsiäisen määräaikanansa.

Tämän kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, viettäkää se määräaikanansa;

kaikkien sitä koskevien käskyjen ja säädösten mukaan se viettäkää.”

Ja HÄNET ripustettiin sille ristille ja HÄNTÄ kidutettiin ja HÄNTÄ hakattiin ja HÄNTÄ nöyryytettiin, ja HÄN kantoi teidän häpeänne ja jokaisen taudin, jokaisen sairauden (Jes. 53)!

HÄN teki tämän teidän vuoksenne, MINUN lapseni, mutta HÄN ei pelkästään kuollut – sillä ei kukaan kyennyt tappamaan HÄNTÄ (Joh. 10:18-19), kun HÄN riippui sillä ristillä kolmen tunnin ajan täydellisen viattomana! Täydellisen puhtaana ja pyhänä! Ei edes synnin ajatus voinut tulla HÄNEN päähänsä (Hepr. 4:15 ym.)!

Joh. 10:17-18:

Sentähden ISÄ MINUA rakastaa, koska MINÄ annan henkeni, että MINÄ sen jälleen ottaisin.

Ei kukaan sitä MINULTA ota, vaan MINÄ annan sen ITSESTÄNI.

MINULLA on valta antaa se, ja MINULLA on valta ottaa se jälleen;

sen käskyn MINÄ olen saanut ISÄLTÄNI.”

Vaikka saatana kiusasi HÄNTÄ 40 päivän ajan (Matt. 4:1-2; Mark. 1:13; Luuk. 4:1-2), ei kertaakaan edes ajatus synnistä tullut sisään HÄNEN päähänsä. Olkaa pyhät! Eläkää pyhästi! HÄN antoi henkensä teidän puolestanne, mutta se ei tarkoittanut sitä, että ihminen otti HÄNEN henkensä (Joh. 10:18-19). Vieläpä HÄN on SE, joka sanoi: "Se on täytetty", ja sitten HÄN kuoli (Joh. 19:30).

Joh. 19:30:

Kun nyt YAHUSHUA oli ottanut hapanviinin, sanoi HÄN: ‘Se on täytetty’,

ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.”

Mutta, oi, MINÄ haluan teidän juhlivan shavu'otina! Kolmantena päivänä HÄN todisti olevansa elossa (1. Kor. 15)! Ja HÄN käveli sisään ovesta, joka oli lukittu (Joh. 20:19), missä opetuslapset piileskelivät ja surivat. Sillä HÄN näyttäytyi sen jälkeen,

kun HÄN oli mennyt helvettiin ja tehnyt paholaiselle ja demoneille tiettäväksi, että nämä olivat epäonnistuneet (Ef. 4:8-10)! He olivat epäonnistuneet, sillä HÄN on JUMALA KAIKKIVALTIAS!

HÄN on teidän HERRANNE ja PELASTAJANNE! HÄN on MINUN POIKANI! Mutta HÄN kantaa arvonimeä "HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAS"! HÄN on MESSIAS! HÄN on PELASTAJA! Ja opetuslapset iloitsivat, niin kuin MINÄ pyydän teitä iloitsemaan shavu'otina. Sillä näettekös, HÄN ei jättänyt teitä ilman että sanoi tulevansa lähettämään LOHDUTTAJAN. HÄN ilmestyi opetuslasten eteen ja sanoi: "MINÄ lähetän LOHDUTTAJAN!" (Joh. 16:7) Ja se LOHDUTTAJA on SULOINEN PYHÄ HENKI.

Nyt MINÄ kerron teille salaisuuden tänä shavu'otina.

Niin monet teistä eivät tiedä – ja te, jotka ette tiedä mitään Raamatusta – näitä Sanoja, jotka MINÄ puhun nyt: Teidän täytyy ensin tehdä parannus. Menkää polvillenne MINUN edessäni. Ennen MINÄ en voinut kuulla rukouksianne, sillä YAHUSHUAN täytyi tulla ristiinnaulituksi ja antaa OMA VERENSÄ ottaakseen teidän paikkanne sillä ristillä Golgatalla. HÄN kärsi teidän puolestanne! Joten kun te tunnustatte ja teette parannuksen synneistänne ja todella yritätte tehdä parhaanne elääksenne pyhästi MINUN edessäni totellen, ei pelkästään kymmentä käskyä vaan Tooran lakeja, mikä on YAHUSHUAN täysi ohjeistus, joka koskee tätä aikaa nyt.

Tehdä parannus tarkoittaa sitä, että sanotte olevanne pahoillanne. Se ei ole niin kuin [presidentti] Donald Trump oli sanonut – ennen kuin hän tiesi paremmin – ettei hän koskaan pyytänyt saada anteeksi. Nyt hän tietää, että hänen täytyy pyytää saada anteeksi. Kaikkien täytyy pyytää saada anteeksi.

Oi, shavu'ot on niin pyhä aika! Ja omerin laskenta – jos ette ole tehneet tätä – jopa YAHUSHUA teki tätä. Oi, tämä tarkoittaa sadonkorjuun aikaa!

On niin paljon enemmän, mitä MINÄ haluan opettaa teille, mutta se ei ole vielä nyt. MINÄ tulen puhumaan lisää Profetioita tästä. Juuri nyt MINÄ vain haluan teidän tietävän, kuinka paljon, kuinka paljon, kuinka paljon myös ME tarvitsemme lohdutustanne.

Nyt MINÄ puhun niille, jotka ovat pelastuneita, pyhitettyjä, PYHÄLLÄ HENGELLÄ, SULOISELLA RUACH HA KODESH'LLA täytettyjä. MINÄ puhun niille, jotka tekevät todella parhaansa ollakseen loukkaamatta MINUA. Nämä ovat ne, joille MINÄ haluan puhua. ME tarvitsemme lohdutustanne. Tiedättekö, että PYHÄ KOLMINAISUUS tarvitsee lohdutustanne?

MINÄ puhun Vauvoille, Morsiamelle, Valikoiduille ja Valituille. Te tulette MEIDÄN luoksemme ja tarvitsette lohdutusta, ja ME olemme läsnä! Te tulette MEIDÄN luoksemme rukoustenne kanssa, ja ME olemme läsnä. Te pyydätte MINULTA ja saatte, sillä ME olemme läsnä.

Mutta ettekö te ymmärrä? ME itkemme. MINÄ, YAHUVEH, itken. YAHUSHUA itkee. IMMAYAH itkee. ME itkemme! ME nauramme teidän kanssanne! ME haluamme nauraa teidän kanssanne! ME haluamme leikkiä teidän kanssanne. Te olette lapsia! Mikä isä ei halua leikkiä lapsensa kanssa? Mikä isä ei halua lapsensa kysyvän häneltä kysymyksiä? Mikä hyvä isä? Mikä pyhä isä?

MINÄ en puhu kenestäkään muusta nyt kuin niistä, jotka todella kuuluvat YAHUSHUA HA MASHIACH'LLE. Muut eivät edes ymmärrä. Ja niille, jotka eivät ymmärrä: tämä Sana ei edes ole teille, joten älkää yksinkertaisesti edes kuunnelko. Älkää vaivautuko valittamaan. Älkää vaivautuko kutsumaan häntä vääräksi profeetaksi, sillä MINÄ olen selvästi varoittanut: "Älkää koskeko MINUN voideltuihini, älkääkä tehkö MINUN profeetoilleni mitään pahaa" (Ps. 105:15; 1. Aik. 16:22).

MINÄ haluan suhteen MINUN rakkaitteni kanssa. MINÄ en halua teidän vain pelkäävän MINUA – mutta pelko on Viisauden alku (Sananl. 9:10; Ps. 111:10). MINÄ haluan teidän tottelevan MINUA.

Sananl. 9:10:

YAHUVEH’N pelko on Viisauden alku, ja PYHIMMÄN tunteminen on ymmärrystä.”

Ps. 111:10:

YAHUVEH’N pelko on Viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat.

HÄNEN ylistyksensä pysyy iankaikkisesti.”

Yrittäkää, yrittäkää, yrittäkää elää pyhästi! Ja kun epäonnistutte – ja ennemmin tai myöhemmin te tulette olemaan kuin tottelematon lapsi ja te tulette epäonnistumaan, mutta tehkää parannus – pyytäkää anteeksiantoa älkääkä luulko, että YAHUSHUA kuoli sillä ristillä vain antaakseen teille verukkeen jotta voitte tehdä syntiä uudestaan. Teitä pidetään tilivelvollisina siitä, mitä te tiedätte (Matt. 12:36).

Matt. 12:36:

Mutta MINÄ sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat,

pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.“

Daavid oli MINUN oman sydämeni mukainen mies (1. Sam. 13:14; Ap. t. 13:22) yhdestä syystä. Hän tiesi kuinka tehdä parannus. Hän murehti ja hän itki ja hän pyysi anteeksiantoa. Ja MINÄ saatoin puhua hänen kauttaan ja MINÄ saatoin puhua hänelle. Ja MINÄ haluan puhua teille.

MINULLA tulee olemaan Elisheva ja Ezra nyt, tämä israelilainen profeetta, joka on nyt Elishevan aviomies ja tämän palvelutyön miespuolinen johtaja. MINÄ valitsin hänet, MINÄ asetin hänet, MINÄ voitelin hänet ottamaan sen jäljitelmän paikan, joka oli siinä ja lakkasi jopa uskomasta MINUUN yli seitsemän vuotta sitten. "Vaippapelastusta" ei lasketa!

"Kolmipyöräpelastusta" ei lasketa! Se on vain pienen lapsen pyörä. He aloittavat yrittäen tehdä sitä, mikä on oikein – ja sitten he hylkäävät MINUT. He hylkäävät pyhyyden. He sanovat: "On liian vaikeaa tehdä se YAHUVEH'N tavalla."

Oi, mutta te, Ezra ja Elisheva, te miellytätte MINUA! Te miellytätte MINUA, koska te yritätte, ja kaikki te muut, joille MINÄ puhun nyt, jotka olette YAHUSHUA HA MASHIACH'N lapset – vain sen HINNAN tähden, joka maksettiin Golgatalla – koska te uskotte, ettei HÄN jäänyt kuolleeksi vaan kolmantena päivänä HÄN nousi, ja HÄN nousi ylös Taivaaseen ja HÄN tuli takaisin opetuslapsille annettavan ohjeistuksen kanssa. Ja niin kuin HÄN nousi, niin HÄN tulee takaisin (Ap. t. 1:11). Älkää vain asettako mitään päivämäärää sille.

Ap. t. 1:11:

...ja nämä sanoivat: ‘Galilean miehet,

mitä te seisotte ja katsotte taivaalle?

Tämä YAHUSHUA, joka otettiin teiltä ylös Taivaaseen,

on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte HÄNEN Taivaaseen menevän.’”

Mutta MINÄ sanon teille tämän: Katsokaa maailman merkkejä, katsokaa taivaan merkkejä (Matt. 24; Mark. 13; Luuk. 21 ym.). Lukekaa joka ikinen Profetia ja nielkää se. Sillä näettekös, nämä eivät ole vain pelkkiä sanoja. MINUN tyttäreni, joka profetoi nyt, joka on apostoli, profeetta, ja jota kutsun Soittajaneidokseni, aloitti vuonna 1995 Internetissä9, missä MINÄ, YAHUVEH, synnytin tämän palvelutyön tuomaan sieluja YAHUSHUA HA MASHIACH'LLE, ei yksi kerrallaan, vaan miljoonia kerrallaan – niin monella eri kielellä, ettei hän enää edes pysy laskuissa mukana.

Ja samalla se kirja on kirjoitettu10 selittäen, kuka PYHÄ HENKI on – ja Secrets of the HOLY SPIRIT, mikä kesti niin kauan kirjoittaa, vahvistaa Kirjoituksilla – kukakohan VIISAUS on? (kts. http://amightywind.com/treasure/wisdommain.htm) Miksiköhän jopa kuningas Jaakon versio Raamatusta kutsuu HÄNTÄ feminiiniseksi (Sananl. 1-9)? Minkäköhän kuvaksi Eeva tehtiin (1. Moos. 1)? Kun MINÄ sanoin, että "tehkäämme ihminen kuvaksemme", MINÄ en sanonut "kuvakseni". MINÄ sanoin "kuvaksemme" (1. Moos. 1:26). Se ei ole vain MINÄ, vaan se oli IMMAYAH. Ja se IMMAYAH on Eevan kuva. Ja teidät miehet on tehty MINUN, YAHUVEH'N, ja YAHUSHUAN kuvaksi.

Joten opeta heitä! Opeta heitä jopa shavu'otina. Laulakaa MINULLE. Laulakaa PYHÄLLE KOLMINAISUUDELLE! Älkää pelkästään ryhtykö rukouksiin ja kysykö kysymyksiä, vaan laulakaa, ylistäkää! Käykää MINUN Taivaallisiin esikartanoihini, MINUN Valtaistuimeni eteen kunnioituksen kanssa, rakkauden kanssa, palvonnan kanssa YAHUSHUAN NIMESSÄ (Ps. 100:4)! Älkää koskaan luulko, että voitte tulla MINUN LÄSNÄOLOONI omassa nimessänne (Hepr. 4:14-16). Sillä ainoastaan tulen MINÄ kuuntelemaan YAHUSHUAN NIMESSÄ, jota jotkut kutsuvat "JEESUKSEKSI

KRISTUKSEKSI" (Ap. t. 4:12). Mutta MINÄ pyydän teitä: opetelkaa se HEPREANKIELINEN NIMI nyt, ennen kuin sitä jäljitellään Suuressa Ahdistuksessa.

Ps. 100:4:

Käykää HÄNEN portteihinsa kiittäen, HÄNEN esikartanoihinsa ylistystä veisaten.

Ylistäkää HÄNTÄ, kiittäkää HÄNEN NIMEÄNSÄ.”

Ap. t. 4:12:

Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole Taivaan alla

muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Ezra ja Elisheva, te miellytätte MINUA niin paljon, sillä te ette pelkästään laula MINULLE, te ette pelkästään rukoile MINUA, vaan Elisheva, te teette niin paljon enemmän. Te molemmat, te opetatte kaikkea, mitä MINÄ annan teille. Te johdatte sieluja MINUN POJALLENI YAHUSHUALLE. Ja YAHUSHUA, SINÄ tuot ne sielut MINULLE. MINÄ sanoin, etten tulisi menettämään yhtäkään.

Kun ne nimet ovat kirjoitettuina KARITSAN Elämänkirjassa, on olemassa myös Kadotuksen kirja ja myös Poispyyhittyjen kirja (Ilm. 20:11-12; Ps. 69:29 ym.).

Ilm. 20:11-12:

Ja minä näin suuren, valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä,

ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan.”

Mutta MINÄ puhun Elämänkirjasta, ja kun se nimi on kirjoitettuna, ja olet luovuttanut ja olet kääntynyt pois – MINÄ olen jo ennaltatiennyt tämän, niin kuin Roomalaiskirje 8 selvästi sanoo – heti kun se nimi on kirjoitettu, se pyyhitään pois välittömästi, ikään kuin se ei koskaan ollutkaan siellä, ja se ilmestyy Kadotuksen kirjaan.

Room. 8:29:

Sillä ne, jotka HÄN on edeltätuntenut, HÄN on myös edeltämäärännyt POIKANSA kuvan kaltaisiksi,

että HÄN olisi ESIKOINEN monien veljien joukossa”

Room. 9:22-23:

Entä jos JUMALA, vaikka HÄN tahtoo näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen KIRKKAUTENSA runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka HÄN on edeltävalmistanut Kirkkauteen?”

Nämä ovat salaisuuksia, joita MINÄ kerron teille tänä päivänä, jotka ovat jopa suurempia kuin ne rukoukset, jotka MINÄ olin sanonut aiemmin, joita MINÄ olin käskenyt teidän rukoilla. Rukoile, ettei nimesi koskaan löydy Poispyyhittyjen kirjasta, sillä on parempi olla jo laitettuna Kadotuksen kirjaan. Sillä se on ainoa palkinto, jonka tulet saamaan – tämän maan päällä, on elää sinun elämääsi eläen paholaiselle, tehden sen sinun tavallasi vähien vuosien aikana – ja sitten tulee helvetti ja tulinen järvi.

Oi, mutta sinä, joka teet sen MINUN tavallani: sinä olet Elämänkirjassa jäädäksesi! Ja sinä sanot: "En tule tekemään sitä minun tavallani, sillä se olen minä, joka en elä, mutta me pyydämme SINUA, YAHUSHUA, elämään SINUN elämääsi minun kauttani (Gal. 2:20)", ja teet sen MINUN, YAHUVEH'N, tavalla.

Gal. 2:19-20:

...Minä olen YAHUSHUAN kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan YAHUSHUA elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän JUMALAN POJAN uskossa,

HÄNEN, joka on rakastanut minua ja antanut ITSENSÄ minun edestäni.”

Siispä MINÄ kyllä haluan sinun ottavan aikaa lohduttaa MEITÄ. Tiedätkö, että LUOMISESI JUMALA, PELASTUKSESI JUMALA ja IMMAYAH, SULOINEN PYHÄ HENKI – ilman PYHÄÄ HENKEÄ et olisi voinut tulla YAHUSHUAN luokse (Joh. 16:8-9; 1. Kor. 12:3; Joh. 3:5; Ilm. 22:17; Hepr. 10:29; 1. Joh. 5:6-7; Sananl. 1:20-23; 8:1-4; 9:10; 19:8; 8:35-36)? HÄN on SE, joka taivuttaa sinut. HÄN on SE, joka vetää sinut, tai et edes välittäisi.

Joh. 16:8:

Ja kun HÄN tulee, niin HÄN näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion”

1 Kor. 12:3:

...ja ettei kukaan voi sanoa: ‘YAHUSHUA on HERRA’, paitsi PYHÄSSÄ HENGESSÄ.”

Joh. 3:5:

YAHUSHUA vastasi: ‘Totisesti, totisesti MINÄ sanon sinulle:

jos joku ei synny vedestä ja HENGESTÄ, ei hän voi päästä sisälle JUMALAN valtakuntaan.’”

Nyt MINÄ haluan sinun tietävän, mitä toiset profeetat eivät ole sanoneet. Miltäköhän MEISTÄ tuntuu, kun jopa nimeä "JEESUS KRISTUS" käytetään kirosanana? Kun MINUA ja YAHUSHUAA ja jopa koko – IMMAYAH'IA, SULOISTA PYHÄÄ HENKEÄ, ja Raamattua, kaikkia Pyhiä Kirjoituksia nyt pilkataan? Kuinka harvat edes haluavat elää pyhästi?

Nyt MEIDÄN Kirjamme – Kirja, jota kutsutte Raamatuksi – mutta sitä todella kutsutaan Pyhiksi Kirjoituksiksi, sillä se ei ole vain yksi kirja. On olemassa toisia kirjoja, kuten Eenokin kirja. Niitä kutsutaan "Raamatun kadonneiksi kirjoiksi", mutta eivät ne kaikki ole kadonneita. Ne voi löytää, jos vain etsit.

(kts. http://amightywind.com/library.html)

MINÄ haluan opettaa sinua. MINÄ haluan opettaa sinua, että sinulla täytyy olla sellainen todistus kuin Eenokille annettiin (Hepr. 11:5-6). Sillä hän ei nähnyt kuolemaa, vaan hän vaelsi MINUN kanssani. Ja hän oli MINUN ystäväni, eikä hän nähnyt kuolemaa. Sen sijaan hänet temmattiin ylös Taivaaseen (1. Moos. 5:23-24).

Hepr. 11:5-6:

Uskon kautta otettiin Eenok pois [Taivaaseen], näkemättä kuolemaa,

eikä häntä enää ollut, koska JUMALA oli ottanut hänet pois’.

Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen,

että hän oli otollinen JUMALALLE.

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen;

sillä sen, joka JUMALAN tykö tulee, täytyy uskoa, että JUMALA on

ja että HÄN palkitsee ne, jotka HÄNTÄ etsivät.”

1 Moos. 5:23-24:

Niin oli Eenokin koko elinaika kolmesataa kuusikymmentä viisi vuotta.

Ja kun Eenok oli vaeltanut JUMALAN yhteydessä, ei häntä enää ollut,

sillä JUMALA oli ottanut hänet pois.”

Hän vaelsi MINUN kanssani. Ne enkelit, kun Eenok oli heidän selkiensä päällä, kantoivat hänet Taivaaseen – missä hän jopa [oli] nähnyt, missä [jotkut] langenneet enkelit ovat [sidottuina], vain jotta MINÄ voisin varoittaa sinua nyt (Eenokin salaisuuksien kirja 18:1-4). On olemassa Taivas ja on olemassa helvetti ja on olemassa paikka, jossa langenneet enkelit ovat.

Ja tämän palvelutyön viholliset, MINÄ kerron teille tämän: [keskiyön hetkenä 27.–28. toukokuuta 2017] sota on julistettu Taivaasta,11 ellette tee parannusta!

Ja kelvottomille [kadotukseen tuomittaville]12 – te tiedätte, keitä te olette – te ette vihaa pelkästään näitä profeettoja, johtajistoa, ja MINÄ kerron teille tämän: he ottavat käskyjä vastaan vain MINULTA, YAHUVEH'LTA, sillä todellakin vain KOLMINAISUUS on JOHTAJISTO, mutta MINULLA täytyi olla joku maan päällä, aivan niin kuin olen tehnyt vanhoissa kirjoissa, olemaan MINUN suuni. Ja se tämä profeetta on. Hän kuulee MINULTA. MINUN aidot profeettani tulevat puhumaan pyhyyttä.

MINUN aidot profeettani eivät tule pelkäämään loukata – sielusi tähden – opi tästä!

Shavu'otina [helluntaina], kun he alkoivat rukoilla kielillä (Ap. t. 2:4)13 – opetuslapset, jotka kokoontuivat yläsaliin (Ap. t. 1-2) – ja ne todistajat, jotka todistivat tätä kun nämä kokoontuivat ympärille pilkkaamaan ja nämä jopa sanoivat, että he olivat juovuksissa (Ap. t. 2:13), mutta se on lahja Taivaasta, jotta voit kuulla MINULTA selvemmin (1. Kor. 14:6)! Mutta se ei ole – jos sinulla ei ole kielten lahjaa, se ei tarkoita sitä, että et ole pelastunut (1. Kor. 12:4-12; 13:1). Älä usko tätä valhetta.

Ap. t. 2:1-4:

Ja kun helluntaipäivä [shavu’ot] oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.

Ja tuli yhtäkkiä humaus Taivaasta, niinkuin olisi käynyt VÄKEVÄ TUULISPÄÄ,

ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä,

jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.

Ja he tulivat kaikki PYHÄLLÄ HENGELLÄ täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä,

sen mukaan mitä HENKI heille puhuttavaksi antoi.”

Olet pelastunut, kun todella yrität totella jokaista sanaa, jonka YAHUSHUA sanoo, ja MINUA, YAHUVEH'A, ja kun menet polvillesi ja sanot: "Tule sydämeeni. Tule elämääni. Tule sieluuni. Tule kehooni. Tule mieleeni. YAHUSHUA, ota ohjat. Elä elämääsi kauttani. Sillä SINÄ annoit henkesi, jotta minä voisin tulla vapautetuksi paholaisesta ja demoneista ja helvetistä! SINÄ teit sen sellaisella tavalla, jota kukaan ei voi kiistää."

Sen takia edes alkukirjaimia eKr. – "ennen Kristusta" – ei ole pyyhitty pois historian ajasta, sillä he tietävät, että HÄN eli. Ja HÄN yhä elää ja on elossa.

MINÄ, YAHUVEH, puhun sinulle nyt. ME tarvitsemme lohdutusta! Laula MEILLE! Voisitko laulaa MEILLE? Voisitko itkeä MEIDÄN puolestamme?

Tiedätkö, että Pyhiä Kirjoituksia kutsutaan nyt pelkiksi "saduiksi"? Tiedätkö, kuinka monet tässä maailmassa ovat kääntyneet pois jopa uskomasta tähän Pyhään Kirjaan nimeltä Raamattu, Tanak? He nauravat MINUN Tooran laeilleni, niille, jotka pätevät tänä päivänä – sillä muista: ne, jotka todella ovat MINUN lapsiani, ymmärtävät, mikä koskee nykyhetkeä. Mutta kymmentä käskyä (2. Moos. 20:1-17;

5. Moos. 5:4-21) et voi paeta. Sillä sinun tulee rakastaa HERRAA, sinun JUMALAASI – yli kaiken muun – ja se tarkoittaa PYHÄÄ KOLMINAISUUTTA.

Älä puhu vain ISÄLLE, MINULLE, YAHUVEH'LLE, vaan puhu YAHUSHUALLE, joka maksoi HINNAN Golgatalla, ja puhu IMMAYAH'LLE, SULOISELLE PYHÄLLE HENGELLE, joka odottaa sinua, jonka MINÄ ilmoitan maailman edessä, kuka HÄN on. HÄN on VIISAUS (Sananl. 1-9;

kts. myös http://amightywind.com/treasure/wisdommain.htm).

Sananl. 3:15-18:

HÄN on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä HÄNELLE vertaa.

Pitkä ikä on HÄNEN oikeassa kädessään, vasemmassa rikkaus ja kunnia.

HÄNEN tiensä ovat suloiset tiet, HÄNEN polkunsa rauhaisat kaikki tyynni.

ELÄMÄN PUU on HÄN niille, jotka HÄNEEN tarttuvat; onnelliset ne, jotka HÄNESTÄ pitävät kiinni.”

Nyt MINÄ kerron sinulle jälleen yhden salaisuuden, jonka MINÄ kerroin Elishevalle kauan sitten. Joka päivä hän heräsi – ja muista, että tämä palvelutyö on ollut Internetissä yli 22 vuoden ajan, mutta hän aloitti kauan ennen sitä – kysymään MINULTA: "Mitä SINÄ haluat minun tietävän tänään?"

Ja MINÄ annoin hänelle tämän ohjeistuksen, jonka MINÄ nyt välitän sinulle, jos niin valitset tehdä. Siinä tulee olemaan siunaus, enkä edelleenkään puhu pakanoille. Puhun niille, jotka todella tuntevat MINUT ja tuntevat MINUN POIKANI ja tietävät, kuka PYHÄ HENKI on. Muille: te ette tule ymmärtämään.

Ota se Raamattu, sellainen, jossa on pehmeä sidos, joka voi avautua, ja rukoile sen Raamatun puolesta. Rukoile suojelusta. Nuhtele saatanaa ja varmista, ettei mitään syntiä ole sisällä, että olet pyytänyt anteeksi mitä tahansa syntiä. Ja tee tämä ehtoollisen jälkeen. Nämä ovat uudet ohjeet, jotka MINÄ annan shavu'otina vuonna 2017. Sillä MINÄ rakastan opettaa sinulle uutta, vaikka Elishevalle se on vanhaa.

Ja sano: "ABBA YAHUVEH, tulen SINUN luoksesi ylistyksen ja rakkauden ja kiitoksen kanssa. Kiitos, että POIKASI YAHUSHUA on HERRANI, JUMALANI ja PELASTAJANI. Sillä näin sanoo Sana: 'Ole HERRALLE YAHUSHUALLE alamainen ja vastusta paholaista, niin hänen täytyy paeta (Jaak. 4:7).' Joten näin ollen minä siteeraan tätä Raamatun paikkaa sinulle. Sillä SINUN Sanasi ei voi palata SINUN luoksesi tyhjänä (Jes. 55:11). Ja minä pyydän SINULTA: käytä tätä Sanaa nyt. Puhu minulle. Avaa tämä Raamattu, kun minä juuri nyt pyydän YAHUSHUAN Verta sen päälle."

Voit jopa voidella sen, kannen, ja kysy MINULTA: "YAHUSHUAN NIMESSÄ, SULOINEN PYHÄ HENKI, RUACH HA KODESH, IMMAYAH, mistä SINÄ haluat minun lukevan tänään? Mitä SINÄ haluat puhua minulle tänään?", ja katso, kun pitelet sitä kädessäsi suljettuna, näe, enkö MINÄ tule avaamaan sitä.

Näe, enkö MINÄ tule laittamaan RUACH HA KODESH'N suloisia käsiä avaamaan sitä. Sillä täytyy olla pehmeä sidos. Mutta katso ja näe, kuinka se tulee vain avautumaan hyvin hitaasti, ja silmäsi tulevat näkemään Sanan, ja mihin silmäsi osuu, on se, mitä MINÄ haluan sinun lukevan.

Ehkä se tulee olemaan se sama koko luku. Ehkä se tulee olemaan vain lause. Ehkä etsit vain yhtä sanaa. MINÄ haluan puhua sinulle. MINÄ haluan sinun lukevan MINUN Sanaani. MINÄ haluan sinun näkevän, että se on elävä. MINÄ haluan sen tulevan kuulluksi!

"Mitä, ABBA YAH, SINULLA on sanottavana minulle tänään? YAHUSHUA HA MASHIACH'N NIMESSÄ rukoilen."

Katso ja näe, mitä MINÄ tulen tekemään. Esimerkiksi juuri nyt MINÄ kerron Elishevalle ja Ezralle jotain, mitä he eivät vielä ymmärrä, mutta MINÄ annan sinulle selityksiä. Jos en heti, jatka sen pohtimista, kunnes tajuat sen viestin, jonka MINÄ haluan sinun tietävän. Ja MINÄ olen antanut heille Hesekielin ensimmäisen [luvun], jakeen 17. Ja MINÄ olen jopa käskenyt heidän kääntää sivua. MINÄ haluan heidän tietävän jonkin tietyn Sanan. Ja MINÄ sanon tämän nyt vain, jotta he tulevat muistutetuksi. Mutta sinäkin voit katsoa.

Hes. 1:17:

Ne kulkivat neljään eri suuntaansa, kun kulkivat.”

MINÄ vain haluan sinun aloittavan päivän – ilman mitään tekosyitä – MINUN Sanojeni kuulemisella, vaikka se tapahtuisi kännykässäsi. Lue MINUN Sanojani. Kysy MINULTA: "Mitä kirjaa SINÄ haluat minun lukevan tänään?" Olipa se sitten Vanhassa [testamentissa] tai Uudessa [testamentissa], joka oikeasti on yksi [testamentti],14 kysy MINULTA. Sillä se tulee olemaan jotakin, mitä MINÄ haluan sinun tietävän, mitä sinun tarvitsee tietää siinä elämänvaiheessa, jossa olet.

Pakanoille tämä ei tule toimimaan. Tämä ei ole kuten meedion ennustus. MINÄ puhun nämä Sanat pyhille nyt. MINÄ haluan antaa sinulle enemmän, jos kykenet ottamaan sen vastaan. Ja MINÄ haluan näyttää sinulle, että MINUN Sanani on elävä.

Ja mitä tulee Profetioihin, lue Profetia päivässä! Sinä kysyt MINULTA, että minkä Profetian. MINÄ lupaan siunata sinua ja näyttää sinulle.

MINUN Sanani ovat eläviä! Kirjain kuolettaa ja HENKI tekee eläväksi (2. Kor. 3:6)! PYHÄ HENKI tulee tekemään eläväksi, ja huolimatta siitä, kuinka monta kertaa luet Profetioita, tulet näkemään: aivan niin kuin se Raamattu, ne Sanat ovat eläviä.

2 Kor. 3:6:

...joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita,

ei kirjaimen, vaan HENGEN; sillä kirjain kuolettaa, mutta HENKI tekee eläväksi.”

Ja tulet lukemaan Sanoja ja tulet näkemään lauseen, jota et ollut ymmärtänyt tai käsittänyt aiemmin. Se tulee olemaan aivan kuin se "pomppaisi ylös sivuilta" ja se tulee olemaan Sanoja, jotka sinun tarvitsee tietää siinä elämäsi vaiheessa.

Tämä on se, mitä MINÄ haluan opettaa sinulle shavu'otina, juhlan aikaan – juhlan! Niin monia tuhansia pelastui (Ap. t. 2:41, 47 ym.), kun SULOINEN PYHÄ HENKI laskeutui niin monen päälle samaan aikaan, ja he puhuivat uusilla kielillä.

Se ei ollut vain ihmisten kieliä, kieliä, joita he eivät tunteneet, vaan se on enkelien kieliä (1. Kor. 13:1). Eikä paholainen kykene käsittämään eikä ymmärtämään edes Sanoja, jotka puhutaan nyt. Joten MINÄ haluan sinun oppivan nämä opetukset nyt.

MINUN Sanani ovat lamppu jaloillesi (Ps. 119:105). Anna MINUN opastaa sinua Sanoillani.

Ps. 119:105:

SINUN Sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.”

Ne ovat jalanjälkiä – jopa pimeimmistä pimeimmällä hetkellä.

Mietiskele Psalmia 91. Vastaukset ovat siellä jopa juutalaisille, jos he vain tulevat käsittämään. YAHUSHUAN NIMI on siellä – opettaen pelastuksesta, opettaen Pyhät Nimet, niistä, jotka huutavat MINUN NIMESSÄNI! Juutalaiset, kuulkaa MINUA!

Ps. 91:14-16:

Koska hän riippuu MINUSSA kiinni, niin MINÄ hänet pelastan;

MINÄ suojelen hänet, koska hän tuntee MINUN NIMENI.

Hän huutaa MINUA avuksensa, ja MINÄ vastaan hänelle, MINÄ olen hänen tykönänsä,

kun hänellä on ahdistus, MINÄ vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.

MINÄ ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani PELASTUKSEN.”

Mikä lapsi ei tiedä isän nimeä (Sananl. 30:4)?

Sananl. 30:4:

Kuka on noussut Taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen?

Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki?

Mikä on HÄNEN NIMENSÄ ja mikä HÄNEN POIKANSA NIMI, jos sen tiedät?”

saatana on eksyttänyt teidät – hän ei halua teidän lausuvan MINUN NIMEÄNI ääneen.

MINUN NIMESSÄNI ja YAHUSHUAN, MINUN POIKANI, NIMESSÄ, joka ristiinnaulittiin Golgatalla ja herätettiin takaisin kuolleista, jotta te voisitte tulla vapautetuiksi, oi, MINUN rakkaani, kuunnelkaa MINUA!

Se Kirja ei ole satuja! Ja kun MINÄ sanon "se Kirja", MINÄ puhun Pyhistä Kirjoituksista, Raamatusta, jopa joistakin kadonneista kirjoista

(kts. http://amightywind.com/library.html), mutta jotkin ovat jäljitelmiä, joten varokaa – saatana aina jäljittelee aitoa.

Ja kun rukoilette yhdessä ja kun rukoilette yksin, kysykää MINULTA YAHUSHUAN NIMESSÄ: "ISI YAH, ABBA YAH, mitä SINULLA on sanottavana minulle?"

Vain vaikka teet sen yhden kerran päivässä. Mutta milloin tahansa tarvitsetkaan Sanan MINULTA, kun tarvitset lohdutuksen Sanan, MINÄ annoin tämän Kirjan. Ja ne, jotka sanovat "oi, sen kirjoittivat vain ihmiset", tulee olemaan sama, joka tulee sanomaan "oi, tämä on vain sana, joka tulee naiselta", mutta se on niin, niin paljon enemmän (2. Tim. 3:16; 2. Piet. 1:21).

2 Tim. 3:16-17:

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt JUMALAN HENGEN vaikutuksesta, on myös hyödyllinen

opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,

että JUMALAN ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.”

2 Piet. 1:20-21:

Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia

ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä;

sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta,

vaan PYHÄN HENGEN johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat JUMALALTA.”

Muista, että se tulee olemaan teksti, jonka päälle silmäsi painuvat, ja ehkä sinun täytyy kääntää sivua laittaaksesi asiayhteyden siihen. Muista, että jakeisiin, joita luet, täytyy liittää niiden asiayhteys.

ME olemme PYHÄ KOLMINAISUUS. Älköön kukaan sanoko sinulle, että ME emme ole. Ja kun kumarrut MINUN, YAHUVEH'N, edessä, kumarrut YAHUSHUAN ja IMMAYAH'N, SULOISEN RUACH HA KODESH'N edessä. Ja ME nostamme teidät ylös ja ME kerromme teille tämän: te olette vain lapsia MEIDÄN silmissämme. Et voi tulla Taivaaseen millään muulla tavalla – huolimatta siitä, kuinka paljon koulusivistystä luulet omaavasi (Matt. 18:3-4). Kun tulet Taivaaseen, se tullaan heittämään pois, ja vain Sanat, jotka MINÄ olen puhunut, tulevat pätemään, Sanat, jotka YAHUSHUA puhui (Matt. 24:35).

Matt. 18:3-4:

...ja sanoi: ‘Totisesti MINÄ sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi,

ette pääse Taivasten valtakuntaan.

Sentähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi,

se on suurin Taivasten valtakunnassa.’”

1 Kor. 3:19-20:

Sillä tämän maailman viisaus on hullutus JUMALAN silmissä. Sillä kirjoitettu on:

HÄN vangitsee viisaat heidän viekkauteensa’;

ja vielä: ‘YAHUVEH tuntee viisasten ajatukset, HÄN tietää ne turhiksi.’”

Kuuntele IMMAYAH'IA. Kuuntele SULOISTA PYHÄÄ HENKEÄ, sanoja VIISAUDEN, jota kuningas Jaakon versio Raamatusta kutsuu feminiiniseksi (Sananlaskut; Matt. 11:19; Luuk. 7:35). Kuuntele sanoja, jotta ME voimme puhua. Ja kun kuuntelet, älä vain kuuntele. Lue sitä ääneen. Älä vain lue sitä itsellesi. Anna sanojen soljua ulos huuliltasi. Ja tee parhaasi ja yritä totella. Ja opi: niitä ohjeita, jotka MINÄ olen antanut sinulle, täytyy, täytyy totella.

Te, jotka olette YAHUSHUAN Morsian, te tiedätte jo, keitä te olette, sillä te vaalitte näitä Sanoja. Te vaalitte shavu'otia. Te tiedätte, ettette olisi voineet pelastua ilman, ei pelkästään YAHUSHUAN NIMEÄ ja VERTA, vaan [myös] LOHDUTTAJAN täytyi tulla, SULOISEN PYHÄN HENGEN. MINÄ en tule tuottamaan teille pettymystä! MINÄ sanoin teille tämän!

ME vaalimme teitä! Tiedättekö, että ME vaalimme jokaista lastamme eri tavalla?

Tiedättekö tämän? ME tunnemme lapsemme. ME tiedämme, missä te olette heikkoja. ME tiedämme, missä te olette vahvoja. IMMAYAH, SULOINEN RUACH HA KODESH, PYHÄ HENKI, kun todella olet pelastunut, elää sinun sisälläsi. Kuinka HÄN ei voisi tietää?

Ja se riippuu siitä, kuinka paljon olet tehnyt. Mitä olet tehnyt YAHUSHUAN vuoksi? Kuinka monta sielua olet tuonut YAHUSHUALLE – vaikka olisit vain kertonut yhdelle?

Tiedätkö, että YAHUSHUA antaa sinut lahjaksi MINULLE?

Ja [HÄN] sanoo: "ISÄ, katso, MINÄ en tule menettämään yhtäkään, jonka nimi on kirjoitettu KARITSAN Elämänkirjaan. Huolimatta siitä, mitä täytyy tehdä, vaikka MINUN täytyy tuoda heidät heidän alimpaan pisteeseensä – vaikka he luulevat, että heidän elämänsä on tuhottu – MINÄ tulen saamaan heidät katsomaan ylös ja MINÄ tulen saamaan heidät tekemään parannuksen ja pyytämään anteeksiantoa ja ottamaan vastaan MINUT, VERISOVITUKSEN. Ja MINÄ tulen käskemään heidän totella ja MINÄ tulen sanomaan heille, että annan heille anteeksi."

Ja sitten MINÄ tulen antamaan heidät lahjaksi SINULLE.

Ja sitten se on heistä kiinni, jatkavatko he pyhänä vaeltamista ja niiden Sanojen kuuntelemista, jotka MINÄ puhun, ja ne Sanat ovat Pyhissä Kirjoituksissa. Se on heidän valintansa ja se on jo ennaltamäärätty, niin kuin Roomalaiskirje 8 selvästi sanoo.

Room. 8:29:

Sillä ne, jotka HÄN on edeltätuntenut, HÄN on myös edeltämäärännyt

POIKANSA kuvan kaltaisiksi, että HÄN olisi ESIKOINEN monien veljien joukossa”

Ja sitten MINÄ sanon: "Tässä, MINÄ tuon SINULLE toisen ja MINÄ tuon toisen..."

Mutta kuinka MINÄ teen tätä? MINÄ käytän teitä, lapseni. MINÄ käytän teitä, kuten tätä pikkuista, joka puhuu nyt. MINÄ käytän profeettojani. MINÄ käytän teitä, jopa niitä, jotka eivät ole profeettoja.

Sinun ei tarvitse olla profeetta tuodaksesi sielun Taivaaseen. Puhu vain totuus, joka on Pyhissä Kirjoituksissa. Sano heille vain, että heidän täytyy totella Pyhiä Kirjoituksia, ja sano heille, että kun he lankeavat, [heillä on MESSIAS] – sillä kukaan ei ole täydellinen (Room. 3:23). Jopa tämä profeetta, joka puhuu nyt, tarvitsee MESSIAAN, sillä kukaan ei ole täydellinen. Mutta kymmenen käskyn pitäminen on ensimmäiset vauvanaskeleet, jotka sinun täytyy ottaa, ja sitten jatkat Tooraan, joka pätee tänä päivänä.

Näetkös, myös YAHUSHUA on JUMALA – muista, että ME olemme YHTÄ! Muista, kuinka monta kertaa HÄN sanoi: "MINÄ en voi tehdä mitään, mitä en ole nähnyt että ISÄNI teki ja tekee. MINÄ en voi puhua mitään, mitä HÄN ei puhu ja on puhunut. (Joh. 5:19-30)"

Joh. 5:19-20, 30:

Niin YAHUSHUA vastasi ja sanoi heille: ‘Totisesti, totisesti MINÄ sanon teille:

POIKA ei voi ITSESTÄNSÄ mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä HÄN näkee ISÄN tekevän;

sillä mitä ISÄ tekee, sitä myös POIKA samoin tekee.

Sillä ISÄ rakastaa POIKAA ja näyttää HÄNELLE kaikki, mitä HÄN ITSE tekee;

ja HÄN on näyttävä HÄNELLE suurempia tekoja kuin nämä,

niin että te ihmettelette.’”

[...]

En MINÄ ITSESTÄNI voi mitään tehdä. Niinkuin MINÄ kuulen, niin MINÄ tuomitsen;

ja MINUN tuomioni on oikea, sillä MINÄ en kysy omaa tahtoani,

vaan HÄNEN tahtoaan, joka on MINUT lähettänyt.”

Sillä YAHUSHUA ei voi valehdella. MINÄ, YAHUVEH, en voi valehdella. Ja SULOINEN PYHÄ HENKI ei voi valehdella. (Room. 3:3-5) Joten muistakaa tämä, MINUN rakkaat lapseni.

Lapset, oi lapset, oi lapset, oi lapset, te olette lopun päivien lopussa – nyt – se ei ole enää minuuttien päässä, te olette sekuntien päässä MINUN ajassani. Ja MINÄ annan teille nämä uudet ohjeet.

Te ette jätä ehtoollisia välistä. Se on muistutus HINNASTA, jonka YAHUSHUA maksoi Golgatalla, mutta muistakaa, että teidän täytyy tehdä parannus synneistänne ensin. Teidän täytyy tehdä parannus ja teidän täytyy olla elämässä pyhyyden elämää. Tai muuten, MINUN lapseni, te juotte tuomion maljan (1. Kor. 11:28-29).

1 Kor. 11:28-29:

Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta;

sillä joka syö ja juo erottamatta HERRAN RUUMISTA muusta, syö ja juo tuomioksensa.”

Muistakaa tämä, MINUN lapseni. Pyytäkää anteeksiantoa, ennen kuin otatte sen ehtoollisleivän, leivänpalasen, mitä tahansa teillä onkaan edustamassa leipää, joka on liha [ruumis], joka oli YAHUSHUA, joka ripustettiin sille ristille.

Ja se veri, se on sovitus synneistänne. HÄN maksoi HINNAN. Yksi pisara on kaikki, mitä olisi vaadittu puhdistamaan tämä maailma synneistä, joka nyt on sisällä, jos he vain ottaisivat vastaan.

Joten otat sitä rypälemehua tai otat mitä tahansa sinulla on. Menet ja luet ohjeet ehtoollista varten. Se ei ole koskaan samanlaista. Puhuisitko samat rakkauden sanat rakkaalle, puolisollesi? Puhu YAHUSHUALLE, niin kuin HÄN olisi puolisosi, sillä HÄNEN tulee olla ELÄMÄSI RAKKAUS, niin kuin MINÄ OLEN ELÄMÄSI RAKKAUS, niin kuin PYHÄ HENKI on ELÄMÄSI RAKKAUS. Kukaan ei saa koskaan tulla edelle.

Teidän täytyy aina muistaa: älkää rakastako lahjoja, jotka MINÄ olen antanut teille, enemmän kuin ELÄMÄN ANTAJAA, MINUA, LUOJAA, ja YAHUSHUAA, MESSIASTANNE, ja SULOISTA RUACH HA KODESH'IA. Teidän lapsenne, teidän puolisonne täytyy aina tulla toisena.

Oi, MINUN lapseni, MINUN lapseni, MINUN lapseni, MINUN lapseni, MINUN Vauvani, MINUN Morsiameni, MINUN Valittuni, kaikkia teitä ollaan koettelemassa. Ja teitä on tuskallisesti koeteltu. Mutta niille teistä, jotka teette parhaanne elääksenne pyhyydessä ja jätätte loput ristille Golgatalla ja pyydätte YAHUSHUALTA "oi, vapauta minut ja anna minulle anteeksi": te saatte anteeksi. Mutta varokaa kirkkoja, jotka nyt seisovat (Juud. 1:4). Sillä monet niistä sanovat – niin MINÄ sanon, että enemmistö tulee kertomaan teille: "Älkää enää murehtiko synnin tekemisestä."

Juud. 1:4:

Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän JUMALAMME armon irstaudeksi ja kieltävät meidän AINOAN VALTIAAMME ja HERRAMME, YAHUSHUA HA MASHIACH’N.”

Uskontoja ei voi laittaa yhteen. Eikö YAHUSHUA sanonut, ennen kuin HÄN lähti, niin kuin Sana sanoo, Pyhä Kirjoitus, Raamattu: "MINUN tahtoni teitä kohtaan on, että olette yhtä" (Joh. 17:20-23)? Se ei ole muslimi. Sillä he eivät ota YAHUSHUAA vastaan MESSIAANA. Heillä on heidän oma profeettansa, Muhammed, eikä se tule saamaan teitä Taivaaseen.

Joh. 17:20-23:

Mutta en MINÄ rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä,

jotka heidän sanansa kautta uskovat MINUUN,

että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, ISÄ, olet MINUSSA ja MINÄ SINUSSA,

että hekin MEISSÄ olisivat, niin että maailma uskoisi, että SINÄ olet MINUT lähettänyt.

Ja sen KIRKKAUDEN, jonka SINÄ MINULLE annoit, MINÄ olen antanut heille,

että he olisivat yhtä, niinkuin ME olemme YHTÄ -

MINÄ heissä, ja SINÄ MINUSSA - että he olisivat täydellisesti yhtä,

niin että maailma ymmärtäisi, että SINÄ olet MINUT lähettänyt

ja rakastanut heitä, niinkuin SINÄ olet MINUA rakastanut.”

Joten se, mitä Trump on tehnyt – kun jopa paavi väittää olevansa jumala – MINÄ tulen kertomaan teille salassa toisella kertaa, mitä on tekeillä.

Sillä se Trump, josta Elisheva profetoi – on olemassa useampi kuin yksi [Trump]. Kloonit ovat todellisia. Kaksoisolennot ovat todellisia. Joten MINÄ tulen selittämään tästä lisää toisella kertaa.

Te ette voi sekoittaa katolilaisuutta – mitä paavi saarnaa nyt ja sanoo, kun hän kantaa kieroa ristiä, joka pilkkaa YAHUSHUAA, ja julistaa itsensä jumalaksi, että hänellä on jotain tekemistä YAHUSHUAN kanssa (kts. http://www.amightywind.com/

prophecyfinnish/salvationp.finnish.html) – mihinkään, millä on tekemistä Pyhien Kirjoitusten kanssa.

Sillä synti on syntiä, eikä se ole muuttunut, huolimatta siitä niin kutsutusta modernista ajasta, jossa ajattelette olevanne.

Muista, että uskosi koetukset on kallisarvoisempi kuin kulta (1. Piet. 1:7). Sinä, joka kärsit paljon ja ihmettelet miksi, kun kuulut MINULLE ja elät pyhänä edessäni – ja palvot YAHUSHUAA ja HÄNEN NIMENSÄ on jatkuvasti huulillasi ja jatkuvasti rukoilet ja tuot sieluja MINULLE ja työskentelet niin kovasti MINULLE – ja kuitenkin kärsit niin paljon, muista tämä: "Uskosi koetukset on kallisarvoisempi kuin kulta" (1. Piet. 1:7).

Muista Job. Lue Jobin kirja. Muista: "Monta on vanhurskaalla kärsimystä" (Ps. 34:20). MINÄ en sanonut vähän – MINÄ sanoin: "Monta on vanhurskaalla kärsimystä", mutta MINÄ, HERRA, sinun JUMALASI, YAHUVEH, YAHUSHUA HA MASHIACH'N NIMESSÄ, tulen vapauttamaan sinut jokaisesta. Jos se ei tapahdu täällä maan päällä, se tulee tapahtumaan Taivaassa.

Ps. 34:20:

Monta on vanhurskaalla kärsimystä, mutta YAHUVEH vapahtaa hänet niistä kaikista.”

Ja Elisheva, ja nyt MINÄ puhun sinulle, rakas israelilainen profeettani Ezra, apostolini, niin kuin te molemmat olette – ja MINÄ puhun teille molemmille, jotka olette Sormusneito ja Sormuksenkantaja, nyt kun se jäljitelmä on poissa, nyt MINÄ kerron teille tämän: Kuka tahansa, joka yrittää repiä teidän aviomiehen ja vaimon suhteenne hajalle, sitä enemmän MINÄ tulen kaatamaan kostoani alas. Ja se on tuleva suoraan Taivaasta.

Ja MINÄ tulen ottamaan, en pelkästään heidän henkensä tuskallisella tavalla hetkenä, jolloin he vähiten odottavat, vaan MINÄ tulen ottamaan mitä tahansa arvokasta, mukaan lukien heidän työpaikkansa (5. Moos. 28). MINÄ tarkoitan mitä tahansa ja kenet tahansa, mukaan lukien heidän lapsensa. [Se koskee] ketä tahansa, joka yrittää tuhota tämän pyhän palvelutyön, joka ei kuulu kenellekään naiselle tai miehelle, vaan todellakin on synnytettynä Taivaasta, ja ketä tahansa, joka yrittää repiä ja runnella palasiksi Pyhät Profetiat, jotka eivät tule keneltäkään naiselta tai mieheltä. MINÄ vain käytän tätä naista pyhänä astiana, sanansaattajana, johon voin luottaa, niin kuin käytän tätä pyhää miestä.

Tätä profeetta tekee. He kertovat salaisuudet, jotta et tule yllättymään, siinä missä toiset eivät tule avaamaan silmiään. Et tule löytämään kaikkea Pyhästä Kirjasta, nimeltä Raamattu, sillä on olemassa muita kirjoja, kuten MINÄ sanoin, ja se on Eenokin kirja. Jopa Raamatun Kirjoituksissa on mainittuna muita kirjoja: Oikeamielisen kirjaa teidän käskettiin tutkia ja lukea – kuinka monet edes tietävät tämän? Ja Eenokin kirjaa. (kts. http://www.amightywind.com/library.html)

MINÄ varoitan sinua: Sinun olisi parasta olla koskematta tähän voideltuun. Sinun olisi parasta olla koskematta MINUN voideltuihin poikiini ja tyttäriini. On parempi, että peität suusi.

Tulet tuntemaan väärän profeetan. He eivät johda sinua Taivaaseen. He eivät käske sinun tehdä parannusta. He eivät käske sinun nuhdella paholaista. He eivät opeta sinulle miten. He eivät kerro etukäteen, mitä on tulossa. He vain käyttävät uutisia, joita kuka tahansa voi käyttää.

MINÄ sanon tämän jälleen: älä koske tähän palvelutyöhön! Sillä se selvästi ja nöyrästi sanoo – eikä Elishevan edes anneta olla videolla, jotta et ajattele tai katso häntä, ikään kuin hän olisi JUMALA vain siksi koska hän puhuu JUMALAN Sanoja. Hän on vain pelastunut Veren kautta, saman Veren, jonka [kautta] sinä olet [pelastunut].

Ja MINÄ olen asettanut hänet ja Ezran erilleen tekemään sitä tehtävää ja niitä töitä, joita MINÄ olen asettanut ja MINÄ olen määrännyt heidän tehdä, niin kuin MINÄ olen määrännyt sinun tehdä.

Mutta sinun täytyy olla se, joka etsii MINUA, saadaksesi selville: "Miksi minä synnyin tämän maan päälle? Miten minä voin auttaa SINUA? Miten minä voin lohduttaa SINUA? Mitä SINÄ haluat minun sanovan? Mitä SINÄ haluat minun tekevän?"

Älä odota, että tällä profeetalla on vastaus sinulle. Toisinaan MINÄ kerron hänelle, mutta he eivät voi vastata tuhansiin ja tuhansiin sähköpostiviesteihin. He eivät voi vastata tuhansiin ja tuhansiin, niin, MINÄ sanoisin jopa miljooniin kirjeisiin, puheluihin ja viesteihin. He eivät osaa edes puhua kieltäsi. Heidän täytyy turvautua toisiin kielien kääntämiseksi.

Oi viholliset, te kelvottomat, te olette ne, joita MINÄ vihaan! Ja te sanotte: "Oi, mutta SINUN ei pitäisi vihata meitä!" Mutta eikö Daavid sanonut: "Eikö minun pitäisi vihata niitä, jotka vihaavat SINUA? Kyllä, minun pitäisi vihata heitä täydellisellä vihalla" (Ps. 139:21-22)? Mikä on täydellinen viha? Se on ne, joita MINÄ kutsun kelvottomiksi15. Jeremia 6 – lukekaa se!

Ps. 139:21-22:

YAHUVEH, enkö minä vihaisi niitä, jotka SINUA vihaavat,

enkö inhoaisi niitä, jotka SINUA vastustavat?

Kaikella vihalla minä heitä vihaan,

he ovat minun omia vihollisiani.”

Jer. 6:28-30:

Kaikki he ovat pääniskureita, liikkuvat panettelijoina;

he ovat vaskea ja rautaa, ovat kelvottomia kaikki tyynni.

Palkeet puhkuvat, tulesta lähtee vain lyijyä.

Turhaan on sulatettu ja sulatettu: pahat eivät ole erottuneet.

Hylkyhopeaksi heitä sanotaan, sillä YAHUVEH on heidät hyljännyt.”

Kertomus viidestä viisaasta neitsyestä – lukekaa se (Matt. 25)! On vain viisi viisasta neitsyttä, enkä MINÄ kirjaimellisesti tarkoita lukumäärää viisi. MINÄ tarkoitan niitä, jotka todella tottelevat.

Ja on ne esirukoilijat nimeltä "YAHUSHUA'S demon stompers", koska MINÄ lähetin pyhät enkelit hänelle henkilökohtaisesti, omilla silmillään hän näki siivet. Hän tunsi höyhenet. Hän kuuli sanat. Ja MINÄ annoin sen nimen! Ja voi ketä tahansa, joka oli osa tätä esirukoilijajoukkoa, johon MINÄ luotin – ja kuitenkin MINÄ tiesin, että aivan niin kuin Juudas, se voisi olla vain tietyn aikaa, ja hän petti heidät [palvelutyön], kun hän ei voinut kestää sitä elintasoa ja sitä pyhyyttä.

Pohtikaa tätä, ja MINÄ olen kertonut heille tämän salaisuuden: Kun Moshe, Mooses, meni Siinainvuoren huipulle kymmentä käskyä, kymmentä lakia varten, jotka MINÄ, YAHUVEH, kirjoitin tulisella sormellani, ja MINÄ mietiskelin16 hänen kanssaan opettaessani hänelle niin paljon. MINÄ kuuntelin hänen puhuvan ja MINÄ kuuntelin hänen kysymyksiään, ja niitä oli monta. Ja hän puhui MINULLE ja hän kysyi MINULTA kysymyksiä. Niitä oli monta.

Oi, mutta ne Israelin lapset, jotka MINÄ olin tuonut ulos Egyptin orjuudesta, he eivät voineet odottaa hänen tulevan takaisin. Ja he kysyivät Aaronilta: "Missä hän on? Hän ei ole tulossa takaisin, joten me aiomme mennä tekemään omat jumalamme." Ja he ottivat kullan ja hopean ja he ottivat korut ja jalokivet ja he tekivät kultaisen vasikan palvoakseen sitä ja he lankesivat sen eteen. Ja he palvoivat jotakin, jonka he saattoivat nähdä, ja kaikenlaista irstailua tehtiin homoseksuaalisuudesta haureuteen, kaikkiin niihin synteihin, joita MINUN ei tarvitse nimetä, siihen asti kun Mooses tuli alas – tätä hän näki (2. Moos. 32).

Ja Ezra ja Elisheva, te olette ihmetelleet, miksi on niitä, jotka liittyivät YDS:ään, "YAHUSHUA'S demon stompers" -esirukoilijoihin, jotka tulivat ja oikeasti asuivat teidän kanssanne mutta eivät voineet kestää sitä pyhyyden tasoa, joka vaaditaan YAHUSHUAN Morsiamena, viitenä viisaana neitsyenä olemiseen. Mutta nyt te ymmärrätte, kun MINÄ annoin erään yksityisen Sanan teille tänään ja MINÄ sanoin teille, että älkää enää itkekö ja surko kun he jättävät teidät ja he muuttuvat viholliseksi tai he vain kävelevät pois hiljaa.

Nyt teidän tulee katsoa heitä eikä enää murehtia. Ja teidän tulee muistaa, että he kääntyivät pois siitä, mitä MINÄ opetin. Sillä he kaikki tiesivät, että nämä Profetiat ovat totta, jopa ne, jotka kävelivät pois. Ja eräs, jota aikoinaan kutsuttiin johtajaksi, ennen Ezraa, kertoi sinulle eräänä päivänä – 14:ntenä [hää]vuosipäivänänne, ja sinä tiedät, että on ollut yli seitsemän vuoden ajan, [että] hän kieltäytyi tekemästä, mitä MINÄ käskin hänen tehdä. Hän ei koskaan ollut johtaja.

Tälle palvelutyölle ei koskaan ole ollut johtajaa, paitsi yksi, ja se on siihen asti kun Ezra tuli. Nyt on miespuolinen johtaja. Aiemmin se olit vain sinä. Aiemmin se olit vain sinä, Elisheva. Ei koskaan ollut toista johtajaa, paitsi yksi, ja se olit sinä, Elisheva, joka kuulit MINUN ohjeeni Taivaasta ja tottelit.

Mutta nyt MINÄ tuon Juudan ja Efraimin yhteen (Hes. 37:19). Ja MINÄ haluan teidän juhlivan sitä shavu'otina. MINÄ tuon teille israelilaisen profeetan, Ezran, ja tämä palvelutyö on mennyt eri suuntaan opettaessani teille enemmän juutalaisia tapoja, kun Juuda ja Efraim on vihitty yhteen.

Hes. 37:19-21:

...niin puhu heille: Näin sanoo HERRA YAHUVEH: Katso, MINÄ otan Joosefin sauvan,

joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat,

ja MINÄ asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan,

niin että ne tulevat yhdeksi MINUN kädessäni.

Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi,

heidän silmäinsä edessä, niin puhu heille: Näin sanoo HERRA YAHUVEH:

Katso, MINÄ otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta,

minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta

ja tuon heidät omaan maahansa.”

Kumpikaan heistä ei koskaan opeta teitä tekemään syntiä. Jos he joskus opettavat teitä tekemään syntiä, niin silloin teidän tulee juosta pois. He eivät koskaan käske teidän kääntyä minkään toisen jumalan kuin PYHÄN KOLMINAISUUDEN puoleen. He eivät koskaan opeta teitä kääntymään pois Pyhistä Kirjoituksista, sitten sano teille, että on olemassa jokin toinen MESSIAS. Sillä MINÄ olen voidellut heidät kertomaan teille vain totuuden.

Joten jälleen MINÄ sanon: sota on julistettu Taivaasta, MINULTA, YAHUVEH'LTA.17 Kaikille niille, jotka ovat kirjoittaneet sanojaan jotka tässä Internetissä ovat pysyneet ja täynnä valheita ja herjausta: te olette kelvottomia MINUN silmissäni! Te tulette roikkumaan siellä, missä langenneet enkelit roikkuvat, siellä, jota Eenok kutsuu kolmanneksi Taivaaksi,18 mutta te tunnette sen helvettinä. Ja teidän kärsimyksenne ja kidutuksenne tulee olemaan jopa suurempaa kuin langenneiden enkelien, teille, jotka olette tehneet tätä.

Te ette koskaan tekisi parannusta, vaikka tiedätte, että MINÄ puhun totuudet hänen kauttaan. Te teitte sopimuksen paholaisen kanssa ja kieltäydytte lähtemästä siitä ulos. Ja te tulette maksamaan hinnan jokaisesta kyyneleestä, joka on vuodatettu kun olette satuttaneet tätä johtajistoa ja niitä jotka palvelevat hänen [Elishevan] rinnallaan.

Jokaisesta kerrasta, jona te herjasitte ja häpäisitte heidän nimiään, jokaisesta kyyneleestä, joka vuodatettiin, MINÄ moninkertaistan sen nyt miljoonakertaiseksi –

kun jälleen kerran MINÄ odotan ja sanon heille, että älkää julkaisko tätä Sanaa ennen shavu'ot-päivää – te, jotka pilkkasitte pyhiä kieliä, MINÄ tulen näyttämään teille, kuinka MINÄ pilkkaan teitä, kun kaikki otetaan pois. Kaikille teille kelvottomille ja kaikille teille, jotka kieltäydytte tekemästä parannusta: kuunnelkaa tätä. Menkää lukemaan 5. Mooseksen kirjan luku 28, MINUN, YAHUVEH'N, kiroukset! Sillä te tulette niittämään joka ikisen!

Ja te kaikki, jotka yritätte totella ja palvotte YAHUSHUAA ja MINUA, YAHUVEH'A, ja IMMAYAH'IA, SULOISTA RUACH HA KODESH'IA, PYHÄÄ HENKEÄ, lukekaa 5. Mooseksen kirjan luku 28, ne siunaukset, jotka MINULLA on varattuna teille, jotka yritätte totella jokaista Sanaa jonka MINÄ sanon.

Miksi MINÄ sanoisin: "Olkaa pyhät, sillä MINÄ OLEN pyhä" (1. Piet. 1:16 ym.), jos ei olisi olemassa sellaista asiaa kuin pyhyys? Se on sentähden, että MINÄ laitoin RUACH HA KODESH'N sisääsi, niin että erotat oikean väärästä ja tiedät milloin teet syntiä ja milloin et.

Älä oleta, että teet syntiä joka päivä. Sillä kun MINÄ sanon, että kaikki ovat syntiä tehneet ja jäivät YAH'N kirkkautta vaille (Room. 3:23), se vain tarkoittaa sitä, että joskus elämässäsi olit tehnyt tätä ennen kuin annoit elämäsi YAHUSHUALLE. Mutta ei kukaan, ei kukaan, ei kukaan, joka todella kuuluu YAHUSHUALLE, tee tahallaan syntiä (1. Joh. 5:16-18), jo edeltä suunnittele näkevänsä kuinka pitkälle voi nojata helvetin yllä ennen kuin putoaa sisälle.

1 Joh. 5:16-18:

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon,

ja HÄN on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi.

On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava.

Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi.

Me tiedämme, ettei yksikään JUMALASTA syntynyt tee [tahallaan] syntiä;

vaan JUMALASTA syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha.”

Nämä ovat lohdutuksen Sanat, jotka MINULLA on sinulle, kun otat aikaa lohduttaaksesi MINUA.

Itke MEIDÄN, PYHÄN KOLMINAISUUDEN puolesta. Näetkös, ME emme halunneet – eikä helvettiä rakennettu ihmiskuntaa varten. ME emme halunneet sinun tekevän syntiä. ME emme halunneet sinun kapinoivan Taivaassa. Sinä sait jo aikaan sen päätöksen, kenen puolella taistelisit, olisiko se MINÄ, YAHUVEH, vai lucifer.19 Ja nyt ahkeroit oman pelastuksesi pelolla ja vavistuksella (Fil. 2:12). Sillä sielusi tietää jo, minne se tulee menemään.20

Mutta kukaan ei ole kelvoton jos yhä haluaa – ja jopa kuulee nämä Sanat nyt ja tietää niiden olevan Totuus. Tee vain parannus. Pyydä anteeksiantoa YAHUSHUALTA. Pyydä uutta alkua, ja syntisi tulevat olemaan yhtä kaukana kuin itä on lännestä.

Sillä on yksi synti, jota ei voi koskaan saada anteeksi, ja se on [PYHÄN HENGEN] pilkka (Matt. 12:31 ym.).21 Mutta muista, että kun kutsut sitä, mikä on hyvää, pahaksi (Jes. 5:20), olet myös sielusi suuressa vaarassa, sillä et ole loukannut sitä henkilöä. Olet loukannut MINUA, YAHUVEH'A, YAHUSHUAA ja IMMAYAH'IA. On olemassa erilaisia määritelmiä sanalle Jumalanpilkka, joten tee parannus, kun vielä on mahdollisuus.

Jes. 5:20:

Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!”

Lohduta MEITÄ. Miltäköhän MEISTÄ tuntuu tietää, että joku, joka aluksi sanoo rakastavansa MEITÄ, ottaa palvelutyön vastaan, ottaa Profetiat vastaan rakkaudessa, kiittää heitä siitä, että he johdattivat hänet YAHUSHUALLE. Kuinka monta sähköpostiviestiä tulee ja kuinka monta kertaa on sanottu: "Kiitos, kiitos, että opastitte meitä ja opetitte meille, että abortti on synti, homoseksuaalisuus on synti", sillä kirkkonne eivät enää saarnaa, mitä pyhyys on, ja sitten te lankeatte pois. Ettekä edes lankea nopeasti. Te lankeatte hitaasti, kun kapinointi ja oma halunne elää elämäänne hiipii sisälle. Ja eräänä päivänä te avaatte silmänne ja tajuatte, että lankesitte pois armosta. Te lankesitte pois laupeudesta. Nyt se on kaikki, mitä on jäljellä, on kelvoton.

Teitä pidetään tilivelvollisina siitä, mitä te tiedätte (Matt. 12:36).

Joten MINÄ olen antanut ohjeita Elishevalle ja Ezralle. Elishevan ei tule vuodattaa enää yhtäkään kyyneltä enää yhdenkään puolesta, jota hän kutsuu "lapseksi" [ja joka kuitenkin luopuu].

Sillä näettekös, ja MINÄ puhun kaikille niille ympäri maailmaa nyt, te ette ole heille vain seurakunta. Kun otatte vastaan tämän palvelutyön totuudet ja Profetiat, heidän käsketään kutsua teitä "lapsiksi". Ja he rukoilevat teidän puolestanne niin kuin lasten puolesta. Ja Elishevalle on annettu IMMAYAH'N sydän. Ja MINUN Ezrani, hän on kuin uuden liiton Moshe, niin kuin hän [Elisheva] on kuin uuden liiton Eliyahu. Joten varokaa, kun loukkaatte heitä.

Mutta tietäkää, että kun lähetätte siunauksia, vaikka he eivät voisi kirjoittaa teille takaisin tai soittaa teille – he voivat tehdä tätä vain silloin, kun MINÄ käsken heidän tehdä – he kyllä lukevat näitä siunauksia ja he lähettävät ne samat siunaukset takaisin teille.

Ja "YAHUSHUA'S demon stompers", ne todelliset uskolliset, Elisheva ja Ezra eivät edes tiedä kaikkien teidän nimiä, sillä te olette hajallaan kaikkialla maailmassa. Ja on 500 000, jotka ovat kokoontuneet muurille. Se on hengellinen muuri, sillä tämä palvelutyö on "temppeli ilman muureja", sillä se ympäröi maailmaa nyt yli 45 kielellä, joista he tietävät.

Mutta sitä on levitetty "puskaradion" kautta, ja silloinkin, kun he puhuvat kielillä pyhien [uskovien] puolesta,22 he eivät edes tiedä kohottavansa näiden kahden nimiä ylös. Ja MINÄ sanon teille: kuunnelkaa, kuunnelkaa, kuunnelkaa, kuunnelkaa ja kysykää MINULTA, keitä he ovat. Ja pyhille [uskoville, jotka elävät pyhästi]: MINÄ tulen kertomaan teille totuuden. Ja tulette olemaan tyytyväisiä, kun he lähettävät siunauksen takaisin teille.

Nämä ovat lohdutuksen Sanat, jotka MINULLA on teille.

Kun MINÄ itken, kun ME itkemme, PYHÄ KOLMINAISUUS, ja ME kyllä itkemme jokaisen vuoksi, joka lankeaa, vaikka ME tiedämme, että te tulette lankeamaan ettekä enää koskaan nouse ja helvetti tulee olemaan kotinne – ME silti loimme teidät. Ja kun olitte vauva, ME rakastimme teitä siihen aikaan asti, kun muutuitte kelvottomaksi.

Ja Vieraille: muistakaa, että kaikki ovat siunattuja, jotka ovat kutsuttuja KARITSAN Hääaterialle (Ilm. 19:9). Morsian on vain 288 000 (Ilm. 14 & 7), ja ME olemme karsimassa heitä, ja siinä kaikessa on kyse tottelevaisuudesta. Tuletko tottelemaan?

Vai tuletko kääntymään pois? Tuletko olemaan vain penseä ja silti luulemaan pääseväsi Taivaaseen?

Muista jälleen viiden viisaan neitsyen vertaus. Muista, että siellä oli myös ne tyhmät [neitsyet], mutta on vielä yksi joukko (Matt. 25:11-12), joita harvoin mainitaan, ja se on ne, jotka hakkasivat YLJÄN ovea sen jälkeen kun YAHUSHUA meni kammioon ja HÄN lukitsi oven. Ja he hakkasivat ovea ja he sanoivat "päästä meidät sisään", aivan niin kuin Nooan arkin luona tehtiin, ja HÄN sanoi: "Menkää pois, te vääryyden tekijät, sillä MINÄ en koskaan tuntenut teitä."23

KYMMENEN NEITSYEN VERTAUS

Matt. 25:1-13

KYMMENEN NEITSYTTÄ: VIISI VIISASTA JA VIISI TYHMÄÄ

Silloin on Taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen,

jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.

Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.

Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.

Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.

Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.

Mutta yösydännä kuului huuto: 'Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.'

Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.

Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: 'Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat'.

Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: 'Emme voi, se ei riitä meille ja teille.

Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.'

Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli;

ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin,

ja ovi suljettiin.” (jakeet 1-10)

TOISET NEITSYET

Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: 'Herra, Herra, avaa meille!'

Mutta hän vastasi ja sanoi: 'Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä'.” (jakeet 11-12)

Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.” (jae 13)

Varmista, että oikeasti tunnet, ketkä ISÄ JUMALA ja POIKA JUMALA ja PYHÄ HENKI JUMALA, että kaikki KOLME ovat YHTÄ. Varmista, ketkä todella tunnet. Vaikka ME olemme erillisiä, ME silti aina olemme yhtä mieltä ja aina olemme YHTÄ.

Ja nämä ovat kelvottomat, jotka hakkasivat sitä ovea. Nämä ovat ne, joille ei anteeksiantoa ole.

Oi, murehtikaa MEIDÄN puolestamme! Itkekää MEIDÄN puolestamme! Lohduttakaa MEITÄ!

MINÄ annan teille kauniin maailman. Nyt taivaat ovat myrkkyä. Vesi on myrkkyä. Ruoka on myrkkyä. Teidän täytyy rukoilla kaiken puolesta. Älkää pitäkö mitään itsestään selvänä. Jopa vaatteet, joita te pidätte päällänne – te ette tiedä – kemikaaleja on laitettu sinne teidän tappamiseksi!

Nyt tämän saatanan pahan maailman hallitsijat (Ef. 6:12 ym.) – kun Adam lankesi, tämä maailma lankesi saatanan käteen, ja saatanallinen eliitti, illuminati nousi ja nyt kaikki, mitä he sanovat: "Meidän täytyy tappaa. Väestö on liian suuri." Ja niinpä he myrkyttävät taivaat, ja sitä kutsutaan "kemikaalivanoiksi", ja se on tarkoitettu, jotta tauteja tulee kävelemään sisään.

Sen takia MINÄ käskin teidän opetella Psalmi 91 ulkoa, niin kuin MINÄ sanoin Elishevalle vuonna 2001. Toistakaa sitä joka päivä. Omistakaa se. Seiskää sen päällä, ja myös Psalmi 23, tarrautukaa siihen. Älkää päästäkö irti! Ja mitä enemmän löydätte tapoja lohduttaa MEITÄ, kun ME näemme, mitä he ovat tehneet tälle maailmalle – kun ME näemme, mitä Monsanto on tehnyt, kun ME näemme, että nyt he jopa tekevät koruja abortoiduista sikiöistä, ettekä te tiedä sitä. Te luulette laittavanne kasvovoidetta palauttaaksenne nuoruuttanne. Te ette tiedä sitä, ja siinä on DNA:n verta.

Oi, MINUN lapseni! MINUN lapseni! MINUN lapseni! Tästä maailmasta on vain kaksi tietä ulos! Teidän olisi parasta mennä polvillenne nyt, ennen kuin on myöhäistä!

MINÄ sanon teille tämän: nyt pelastus on vapaata, mutta jos ette ole 288 000:n Morsianta, Ilmestyskirja 7 ja Ilmestyskirja 14 – ja Ilmestyskirja 14 [-Morsian], MINÄ sanon teille tämän: teidän tulee mennä ennen Ilmestyskirja 7 [-Morsianta]. Ja on eräs toinen salaisuus, jota MINÄ en paljasta nyt, jonka Elisheva ja Ezra ja "YAHUSHUA'S demon stompers" tietävät. On yksi asia vielä, jonka täytyy tapahtua. Enkä MINÄ puhu tämän maailman asioista. MINÄ puhun eräästä Taivaallisesta ilmestyksestä, eräästä lahjasta, jonka MINÄ olen antanut Ezralle ja Elishevalle, mutta he silti ovat Ilmestyskirja 14 [-Morsianta]. Muille MINÄ sanon: jos ette kykene tekemään sitä nyt, kun se on vapaata, kuinka tulette tekemään sen Suuressa Ahdistuksessa?

Kuinka tulette ottamaan MINUT vastaan Suuressa Ahdistuksessa, ottamaan MINUN POIKANI YAHUSHUAN vastaan Suuressa Ahdistuksessa, kun teille sanotaan: "Kaikkien uskontojen tulee olla yhtä"? Kun se on jo – eräs presidentti on jo allekirjoittanut sen toimeenpanoasetukseksi, sen, mitä MINÄ en halunnut tehtävän. Sillä kaikki uskonnot ja ne, jotka palvelevat toisia jumalia, eivät palvele MINUA, YAHUVEH'A, YAHUSHUAA ja IMMAYAH'IA.

Eivät koskaan voi kaikki uskonnot liittyä yhteen ja odottaa tulevan löydetyksi Taivaasta – jos he eivät tee parannusta ja käänny pois vääristä jumalista – he eivät ole tehneet mitään muuta kuin rakentaneet kultaisen vasikan, aivan niin kuin Mooseksen, Moshen, aikaan Siinainvuorella, mistä MINÄ olen juuri kertonut sen tarinan.

ME tarvitsemme tulla lohdutetuksi. ME tarvitsemme tulla tunnetuksi – että MEITÄ rakastetaan. ME tarvitsemme kuulla, että MEITÄ vaalitaan. ME tarvitsemme tietää, että te välitätte kun niitä abortoituja vauvoja vain heitetään pois roskana ja heidän elimiään myydään ja heitä revitään ulos silloinkin kun he ovat elossa.

Ettekö ajattele, että ME itkemme, kun sitä saatanallista rituaalista hyväksikäyttöä ja kidutusta ja sitä sodomian harjoittamista – jopa vastasyntyneitä – tehdään? Onko mitään kauniimpaa kuin vastasyntynyt tai lapsi? Ja kuitenkin te seisotte siellä hiljaa ettekä tee mitään! Te pelkäätte jopa liittyä marssille osoittaaksenne mieltänne ja sanoaksenne: "Meidän tulee suojella lapsiamme! Meidän ei tule tappaa lapsiamme!"

Kuinka monet teistä ovat siellä näillä marsseilla, kun nämä miehet eivät pelkää uhrata elämäänsä tai jopa tulla laitetuksi vankilaan? Te olette pelkureita MINUN silmissäni ja Tuomion Valtaistuimen luona tulette tietämään ja tulette kuulemaan, mitä MINULLA on sanottavana kun sanon teille: "Menkää pois MINUN luotani, te vääryyden tekijät", sillä te ette koskaan edes välittäneet kun kuulitte näistä hirvittävyyksistä joita kutsun pedofiileiksi.

Te ette tiedä, te ette ymmärrä. Te luulette voivanne päästä kuin koira veräjästä vain kieltämällä totuuden, mutta te ette tule pääsemään luettuanne tämän! Ei, te ette tule pääsemään luettuanne tämän! Sillä teitä tullaan pitämään tilivelvollisina siitä, mitä te tiedätte (Matt. 12:36)!

Mitä teette tukeaksenne heitä? Miten teette – mitä teette rohkaistaksenne niitä, jotka tulevat uhraamaan elämänsä sanoakseen: "Abortti on väärin, abortti on syntiä, abortti on murha!"

Te ette voi harjoittaa haureutta lasten kanssa ja luulla, että MINÄ, LUOJA, YAHUVEH, olen sokaissut silmäni ja kuurouttanut korvani tai sulkenut suuni niiden pienten viattomien itkuille ja huudoille.

Oi, te tulette näkemään! Tämän maan päällä luulet olevasi vapaa tekemään näitä hirvittävyyksiä, ja MINÄ puhun sinulle, joka kutsut itseäsi "isäksi"! Sinä et ole mikään isä! Sinä olet biologista spermaa, joka tehtiin liittymään siihen munasoluun lapsen tekemiseksi, mutta sinä et ole mikään isä!

Sinä, joka vahingoittaisit lasta (Matt. 19:6; Mark. 9:42)!

Mark. 9:42:

Ja joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat, sen olisi parempi,

että myllynkivi olisi pantu hänen kaulaansa ja hänet olisi heitetty mereen.”

Ja sinä saatanallinen eliitti, joka luulet että tämä on hauskaa, sillä sinulla on ollut kaikki kuuluisuus ja rikkaudet ja olet tehnyt jokaisen synnin jonka voi tehdä. Joten käännät itseäsi vielä enemmän saatanalle ja sanot: "Mitä vielä voin tehdä palvellakseni sinua?" Joten silloinkin, kun hän käskee sinun repiä lapsi kahtia, paljain käsin sinä yrität repiä tämän [lapsen] käsivarret irti! Sinä katkaiset tämän sormet! Sinä juot tämän verta! Sinä töhrit sitä kasvoille, ja he kutsuvat sitä "kasvovoiteeksi".

Te ette tiedä, mitä siinä voiteessa on! Te ette tiedä, mitä siinä huulipunassa on! Te ette tiedä, mitä he ovat tehneet – vain saatanallinen eliitti, kun he nauravat teille.

Jopa nämä, jotka ajattelevat puhuneensa hirvittävyyksiä vastaan, teidän täytyy todella rukoilla kaiken puolesta, mitä käytätte tämän maan päällä!

Te ette tiedä, mitä on taivailla, mikä on jo ollut piilossa silmiltänne. Kaikki, mitä voitte nähdä, on ne valkoisen raidat, mutta te ette tiedä, mitä on tulossa alas. MINÄ tulen kertomaan teille, mitä on tulossa alas, mutta se ei tule olemaan vielä tänä shavu'otina. Ei vielä tällä kertaa. MINÄ kerron teille tämän. Se ei ole tänä päivänä, tässä Profetiassa, mutta se on tulossa. Ja jopa tämä profeetta tulee ottamaan riskin, sillä hän tietää, kuka kontrolloi Internetiä.

Lapset, ne, joita MINÄ kutsun lapsikseni, ottakaa MINUN Sanani vakavasti [taistella pedofiliaa vastaan] (Mark. 9:42).

Te, jotka olette tehneet näitä, rituaalista hyväksikäyttöä, lasten saatanallisia uhrauksia ja haureutta ja sodomian harjoittamista, te tulette roikkumaan helvetin tasolla, aivan niin kuin Eenokin kirja sanoo, langenneiden enkelien kanssa. Ja he, jotka luulivat olevansa niin suuria ja mahtavia, ja aikoinaan he olivat, ja nyt Eenokin kirjassa vain sanotaan, että he huutavat kidutuksessa. Tämä on se, minne te tulette menemään.

Luulette siis, että pääsitte murhasta kuin koira veräjästä. Ja te tiedätte, keistä MINÄ puhun, oi poliitikot. Te olette kongressissa. Te olette senaatissa. Te olette oikeuslaitoksessa. Te olette olleet jopa presidenttejä, ja MINÄ puhun USA:lle nyt. Enkä kuitenkaan lopeta siihen. MINÄ puhun UK:lle.

MINÄ puhun jokaiselle kansakunnalle ympäri tätä maailmaa. Te tiedätte, ja ihmiset tulevat tietämään, keitä he ovat.

MINÄ yritän pitää kielet lyhyempänä nyt, jotta ette menetä kiinnostusta. Kun kasvatan sitä rohkeutta lapsessani, tässä profeetassa, tässä apostolissa, Sormusneidossani, mutta MINÄ haluan puhua selvästi.

Jopa niille, jotka kutsutte itseänne YAHUSHUAN Morsiameksi: teidän olisi parasta vain rukoilla, että teidät katsotaan arvolliseksi tulemaan kutsutuksi YAHUSHUAN Morsiameksi, kunnes todella saavutatte Taivaan. Sillä on monia ansoja, jotka saatana on virittänyt. Ja kuinka monet ovat jo langenneet siihen?

Joten lohduttakaa MEITÄ! Kysykää MEILTÄ: "Mitä me voimme tehdä SINUN puolestasi, oi TAIVAALLINEN ISÄ?"

Tiedättekö tämän? Sana sanoo tämän – ja se on Raamattu – että kivet huutavat ja ne ylistävät MINUA, kun te ette ylistä MINUA.

Tiedättekö tämän? MINÄ kerron teille salaisuuden.

Kun YAHUSHUA tulee kaikessa KIRKKAUDESSAAN – enkä MINÄ puhu ensimmäisestä tulemisesta, en puhu siitä, kun on ylöstempaamisen aika – puhun siitä, kun koko maailma tulee tietämään, [kun] kelvottomat ovat huutaneet. He tulevat huutamaan vuorille, että nämä sortuisivat heidän päälleen ja kätkisivät heidät HÄNELTÄ – MINULTA, YAHUVEH'LTA – JOKA VALTAISTUIMELLA ISTUU, ja KARITSAN – joka on YAHUSHUA – Vihalta (Ilm. 6:16)!

Näettekös, vain yhden kerran YAHUSHUA ristiinnaulittiin! Vain yhden kerran HÄN sanoi: "ISÄ, anna heille anteeksi" (Luuk. 23:34), sillä he eivät tiedä sitä. Vain yhden kerran – ellette tee parannusta – tulee HÄN pyytämään anteeksiantoanne.

Oi, mutta kun YAHUSHUA tulee ja kaikki näkevät – MINÄ kerron teille tämän salaisuuden – tulee olemaan sinfonia. Tulee olemaan mitä kauneinta musiikkia, jonka koko maailma kuulee.

Tämä on se, mitä MINUN Taivaalliseni, te pyhät, jotka kuuntelette nyt pestyinä YAHUSHUAN VUODATTAMASSA VERESSÄ, jotka rukoilette YAHUSHUAN NIMESSÄ, jotka elätte YAHUSHUAN NIMELLE, jotka olette uhranneet omat elämänne ja sanoneet: "Elä SINUN elämääsi minun kauttani – älkööt minun haluni tapahtuko, vaan SINUN halusi tapahtukoot, älköön minun sanojani puhuttako, vaan tulkoot SINUN Sanasi puhutuiksi."

MINÄ puhun teille salaisuuden – sillä Ezra, rakas Ezrani, sinä tulet MINUN luokseni kuin lapsi ja ilahdutat MINUA niin, kun sanot, ja MINÄ kysyn sinulta tätä näiden Elishevan savihuulten kautta ja MINÄ sanon: "Ezra, haluatko tietää salaisuuden?" Ja oi, kuinka paljon MINÄ iloitsen sinusta, kuinka paljon IMMAYAH nauraa ja hymyilee, kuinka YAHUSHUA hymyilee iso pilke silmässään, kun sanot: "Joo, joo! Kerro meille salaisuus."

Tulee olemaan sinfonia, ja se tulee olemaan, mitä koko luomakunta odottaa. Sillä he huokailevat ja he vaikeroivat nyt, ettekä te tiedä sitä (Room. 8:19-23) – kun sukupuutto, sukupuutto tulee, sen, mikä aikoinaan oli tämän maan päällä eikä ole enää mutta tulee olemaan jälleen kerran.

Ja luomakunta – ja ne ilmestymiset, se tulee olemaan siellä: YAH'N poikien ilmestymiset, ja siihen luetaan mukaan tyttäret. He tulevat auttamaan saamaan kaiken tämän aikaan. Sillä he huutavat ja he sanovat – koko luomakunta huutaa, ja he odottavat ja he sanovat (Room. 8:19-23) – ja MINÄ puhun jälleen tämän maailman olennoista. He odottavat ja he odottavat ja he odottavat. Ja se on aivan niin kuin loput Morsiamesta odottavat YAH'N poikien ilmestymisiä, ja he odottavat, ja MINÄ kerron teille tämän: te tulette kuulemaan tämän sinfonian, joka tulee olemaan jokainen luotu, joka laulaa MINULLE.

Ne tulevat laulamaan, aivan niin kuin linnut laulavat ylistyksen lauluja MINULLE joka aamu, vaikka ne niin kutsutut myrkkyvanat, joita kutsutaan kemikaalivanoiksi, jotka on tarkoitettu teidän tappamiseksi, ja kuitenkin MINÄ tulen hämmästyttämään tiedemiehet. Ja ne, jotka todella kuuluvat MINULLE ja seisovat Psalmi 91:n päällä, se ei tule vaikuttamaan heihin yhtä nopeasti kuin se vaikuttaisi keneen tahansa muuhun. MINÄ tulen suojelemaan teitä. MINÄ tulen suojelemaan teitä, jos muistatte rukoilla, pyytää YAHUSHUAN VERTA, kun menette ulos.

Mutta MINÄ kerron teille tämän. Kuunnelkaa MINUA nyt.

Voitteko kuvitella leijonan karjuvan? Voitteko kuvitella tiikerin? Voitteko kuvitella, ei pelkästään lintujen laulavan, vaan voitteko kuvitella sammakoiden kurnuttavan? Voitteko kuvitella sirkan laulavan? Tiedättekö, että jokaisella eläimellä oli aikoinaan ääni? Kaikki eläinten äänet ja kaikki sirkkojen äänet, jotka olivat – kaikki äänet – jopa, jopa kimalaisen, ne tulevat laulamaan laulun MINULLE aivan niin kuin Eedenin puutarhassa, ennen kuin se lankesi.

MINÄ kerron teille tämän. Adam kykeni – kun hän nimesi ne, hän puhui niistä jokaiselle, ja ne puhuivat takaisin. Ja ne äänet tulevat palaamaan jälleen kerran. Eikö se innostakin teitä, oi rakkaat? Ettekö haluakin kuulla tätä? Ettekö haluakin tietää lisää salaisuuksia? Sitten vain totelkaa MINUA, sillä nämä ovat vain pieniä salaisuuksia, joita MINÄ annan teille.

MINÄ en voinut laittaa kaikkea vain yhteen kirjaan. On niin monia kirjoja ja näitä Profetioita ja näitä ilmestyksiä, joita kuulette nyt – ajatelkaa sitä vain, ajatelkaa sitä vain, MINUN lapseni – te ette kykene edes alkuunkaan käsittämään, mitä MINULLA on odottamassa teitä, kaikkia teitä, jotka olette kärsineet ja vainottuja MINUN POIKANI YAHUSHUAN NIMEN TÄHDEN.

Oi, MINUN pikkuiseni, oi, MINUN pikkuiseni, oi, MINUN pikkuiseni! Kuinka paljon MINÄ rakastankaan teitä! En pelkästään Morsiantani, vaan teitä, joita tullaan kutsumaan Vieraiksi KARITSAN Hääaterialla! Ettekö te tiedä, kuinka paljon MINÄ rakastan teitä? Ettekö te ymmärrä? MINÄ haluan teidät, pidellä teitä. MINÄ haluan teidän istuvan sylissäni. Oi, MINUN rakkaani, kuulkaa MINUA.

Kuulkaa MINUA tänään. Oi, kuulkaa MINUA tänään.

ME tarvitsemme teitä lohduttamaan MEITÄ. ME tarvitsemme teitä laulamaan MEILLE. ME tarvitsemme teitä vaalimaan ja rakastamaan MEITÄ. Älkää pelkästään pyytäkö MEILTÄ, pyytäkö MEILTÄ tarvittavia rukouksia, vaan pyytäkää MEILTÄ: "Mitä TE haluatte minun tänään tekevän TEIDÄN puolestanne? Miten minä voin olla miellyttävä TEILLE?"

Tiedättekö, kuinka paljon se siunaisi MEITÄ? Onko teillä mitään käsitystä, kuinka se siunaisi MEITÄ?

Tiedättekö, miksi MINÄ loin teidät? Tiedättekö, että se oli kanssakäymistä varten? Ymmärrättekö, että MINÄ laitoin kasan mutaa yhteen? MINÄ otin kylkiluun miehestä ja MINÄ muodostin sen naiseksi. Sinä ihmettelet: "Miten ne hiukset sitten tulivat sinne?" Tämä on Elisheva, sinä naurat ja sanot. Ja sitten käännyt Ezran puoleen ja sanot: "No, kultaseni, luulen, että se on vain samalla tavalla kuin sinä sait hiuksesi."

Ja Ezra, sinä vastasit24 siihen kysymykseen:

Ezra: Eenokin salaisuuksien kirja, luku 30, jae 10:

"Kuudentena päivänä MINÄ käskin VIISAUTTANI luomaan ihmisen seitsemästä koostumuksesta: yksi, hänen lihansa maasta; kaksi, hänen verensä kasteesta; kolme, hänen silmänsä auringosta; neljä, hänen luunsa kivestä; viisi, hänen älykkyytensä enkelien nopeudesta ja pilvistä; kuusi, hänen suonensa ja hänen hiuksensa maan ruohosta; seitsemän, hänen sielunsa MINUN HENKÄYKSESTÄNI ja HENGESTÄ."

Elisheva: Ja se on kirjasta –

Ezra: Eenokin salaisuuksien kirja.

Elisheva: Ja rakas, millä sivulla se on?

Ezra: Se on luku 30, jae 10.

Elisheva: Ja pyydän: älkää menkö etsimään sitä mistään muualta. Se on tämän palvelutyön sivuilla, jos katsotte Raamatun kadonneiden kirjojen kirjastoa, jotka oikeasti eivät ole kadonneita.

(kts. http://www.amightywind.com/enoch/enochsecret.html)

[Profetia jatkuu:]

Ja nämä ovat Sanat, jotka MINULLA on sanottavana – vielä yksi viimeinen asia – ja se on tämä: MINÄ haluan teidän tietävän, että te olette MINUN lapsiani, ja MINÄ haluan nauraa teidän kanssanne. MINÄ haluan teidän kysyvän MINULTA kysymyksiä, joiden saatatte ajatella olevan tyhmiä, mutta MINÄ haluan nauraa ja haluan antaa teille vastaukset. MINÄ haluan iloita ja opettaa teitä. MINÄ haluan antaa teille salaisia ilmestyksiä, niin kuin annan Elishevalle ja Ezralle. MINÄ iloitsen suuresti niistä, jotka todella rakastavat YAHUSHUAANI ja jotka todella yrittävät joka päivä totella. Ja kun he tekevät syntiä, he nopeasti, nopeasti tekevät parannuksen. Pyytäkää anteeksiantoa saman tien.

Eikä tämä ole vain yksinkertaisen rukouksen sanomista: "Jos olen loukannut SINUA tänään, niin pyydän, että annat minulle anteeksi." Kertokaa MINULLE, mitä olette tehneet, jotta MINÄ voin puhdistaa teidät siitä synnistä.

Oi, MINUN pikkuiseni, shavu'otina MINÄ annan teille tämän lahjan. Ja MINÄ puhun selvästi teille, en pelkästään vain kielillä. MINÄ puhun selvästi, jotta jokainen voi ymmärtää.

MINÄ tiedän, ketkä ovat todelliset lapseni, ja vain koska muovasin teidät, niin kuin [Eenokin] kirja sanoi – MINÄ kerron teille tämän: kun näette ne kloonit ja ne robotit, jotka näyttävät olevan lihaa, muistakaa, että saatana jäljittelee. Mutta voiko hän mitenkään tehdä, mitä MINÄ, LUOJA, juuri sanoin? Missä hän voi tehdä sellaista luomista? – hän ei voi – hän voi antaa teille vain peilijäljitelmän. He voivat aikaansaada teidät, tehdä toisia näyttämään samalta ja he kutsuvat niitä klooneiksi, mutta MINÄ kerron teille tämän: MINÄ nauran ja pilkkaan heidän niin kutsuttuja [kloonejaan], jäljitelmiään!

MINULLA on yllätyksiä varattuna teille – kuinka tulen suojelemaan teitä! Kun te pahat eliitit luulette, että teillä on "homma hanskassa" – ja MINÄ tiedän, että te kuuntelette aitoja profeettoja ja yritätte kopioida ja yritätte mennä ennen MINUA jotta asioita ei voi tapahtua. Ja te yritätte lisätä aikaa, ennen kuin on "läksy läksyn päälle ja käsky käskyn päälle" (Jes. 28:10). MINÄ tiedän jo teidän ajatuksenne. MINÄ tiedän, mitä te aiotte tehdä, ja MINÄ olen jo mennyt ennen teitä!

Ja MINÄ tiedän jo, kuinka tulen suojelemaan rakkaita Vauvojani, Morsiantani, Valikoitujani ja Valittujani!

Ja nämä ovat lohdutuksen Sanat, jotka MINÄ annan teille.

Nyt kun kuulette tämän, jos otatte tämän vastaan, niin antakaa MINULLE ylistystä, kunniaa ja kirkkautta, sillä MINÄ olen ottanut ajan puhuakseni Soittajaneitoni kautta. Ja MINÄ olen antanut teille sen ajan, koska MINÄ rakastan teitä niin paljon. MINÄ haluan tutustua teihin enemmän. MINÄ haluan teidän oppivan tottelemaan.

MINÄ haluan teidän tottelevan YAHUSHUAA, älkääkä koskaan kieltäkö HÄNTÄ, vaikka se tarkoittaa – ja MINÄ puhun Vieraille nyt, KARITSAN Hääaterian: te ette kykene vastaamaan vaatimuksia ollaksenne Morsianta ja tiedätte sen, mutta totelkaa. Yrittäkää vain totella älkääkä koskaan kieltäkö siinä, jota MINÄ kutsun Jaakobin Surun Ajaksi (Jer. 30:7). Älkää koskaan, älkää koskaan kieltäkö MINUN POIKANI YAHUSHUAN NIMEÄ, [siinä] jota tullaan kutsumaan Suureksi Ahdistukseksi. Älkää koskaan kieltäkö HÄNEN NIMEÄÄN, vaikka se tarkoittaa teidän henkeänne – vaikka se tarkoittaa sitä, että teidän täytyy laittaa päänne kylmään, kovaan teräsgiljotiiniin.

Ja tulette tietämään, ennen kuin se tulee alas teidän päähänne, tulette myös huutamaan YAHUSHUAN puoleen, ja teidän henkenne otetaan, ennen kuin lihanne voi edes tuntea sitä terää.

Ja näettekös, oi viholliseni, näettekös, heillä ei ollut, heillä ei ole tyydytystä.25 Sillä te ette koskaan edes tunteneet sitä! Sen sijaan te seisotte MINUN edessäni Taivaassa valkoiseen puettuina. "Oi, ketkä ovat nämä, jotka siitä Suuresta Ahdistuksesta tulevat puettuina valkoiseen" lukumäärässä niin suuressa laskettavaksi (Ilm. 7:13-17)?

Se olette te, joita tullaan kutsumaan Vieraiksi KARITSAN Hääaterialla.

Nämä ovat Sanat, joilla MINÄ lohdutan teitä. Millä sanoilla te tulette lohduttamaan MINUA? Miten tulette tottelemaan? Miten tulette osoittamaan mieltänne abortteja ja hirvittävyyksiä vastaan, mitä on meneillään tässä maailmassa tänä päivänä? Tuletteko vain jatkamaan pysymistä hiljaa? Sillä kun hyvät ihmiset pysyvät hiljaa, pahat hallitsevat. Kuinka monet teistä ovat hiljaa?

Ja missä ovat MINUN kirkkoni? Missä ovat ne, jotka julistavat nimeä JEESUS KRISTUS? Miksi te ette edes kyseenalaista niin kutsuttua paavia? Missä hän on? MINÄ kerron teille, missä hän on. Hän ei ole teidän puolellanne.

Mutta teidän täytyy osoittaa mieltänne! Teidän täytyy puhua! Teidän täytyy jollain tavalla tehdä jotain todistaaksenne, että oikeasti kuulutte MINULLE ja palvelette YAHUSHUAA.

Ja muistakaa tämä: ei mikään, ei mikään, ei mikään ole sen hinnan arvoista, että jää vaille, ei pelkästään MINUA, YAHUVEH'A, YAHUSHUAA ja IMMAYAH'IA, SULOISTA PYHÄÄ HENKEÄ, vaan ei mikään ole sen arvoista, että jää vaille Taivasta! Ja oi niitä seuraamuksia, jos jäätte!

ME haluamme iloita suuresti ja toivottaa teidät tervetulleiksi! Mutta jälleen, se kaikki oli ennaltamäärättyä: tuletteko kuuntelemaan, tuletteko tottelemaan, tuletteko tekemään parannuksen ja tulemaan YAHUSHUAN luokse tänä päivänä.

On eräs pelastuksen sivu. Etsikää sitä tältä verkkosivustolta, ja tulette näkemään kuinka pystyä rukoilemaan. (http://www.amightywind.com/prophecyfinnish/salvationp.finnish.html)

Ja sitten kun saatana sanoo: "Ahaa! Sain sinut kiinni synnistä tänään!", muistakaa, että MINÄ sanoin, että huutakaa saman tien – YAHUSHUAN NIMESSÄ – sanokaa: "Oi, olen niin pahoillani, että tein tämän. Pyydän, että autat minua olemaan tekemättä sitä uudestaan." Ja uskokaa, että se on annettu anteeksi ristillä, kunhan ette jatka [synnin] tahallaan tekemistä, kunhan ette sano: "Oi, nyt minulla on tekosyy tehdä syntiä kaikin tavoin, koska YAHUSHUA maksoi sen hinnan sillä ristillä puolestani Golgatalla." Ei sitä sen takia tehty!

Ja te tiedätte, te typerykset, sen hinnan, jonka tulette maksamaan siitä että opetatte – ja MINÄ puhun niille kirkoille nyt, jotka tekevät tätä – että "ei ole olemassa sellaista asiaa kuin synti; älkää enää murehtiko tästä." Ja te kieltäydytte puhumasta pyhyydestä. Te kieltäydytte, koska olette hiljaa – hallitusten kautta [hiljennettyjä].

Mutta jopa [presidentti] Donald Trump sanoi ja jopa Donald Trump asetti toimeenpanoasetuksen, että te saatte puhua vapaudessa tänä aikana. Käyttäkää sitä, niin kauan kuin voitte. Käyttäkää sitä, niin kauan kuin voitte, sillä aika on tulossa, oi niin pian, ja te olette jo näkemässä sitä, kun YouTube sensuroi ja Google sensuroi ja Facebook sensuroi ja jokainen sosiaalinen media – luuletteko, etten MINÄ tiedä niiden nimiä? Luuletteko, etten MINÄ tiennyt etukäteen, että tämä on se, mitä tultaisiin tekemään?

Käyttäkää vapauttanne, MINUN lapseni, niin kauan kuin voitte. Ja MINÄ puhun tämän varoituksen kaikkialle maailmaan. Käyttäkää tätä vapautta, niin kauan kuin voitte, millä tahansa tavalla, jolla voitte.

Ja nämä ovat Sanat, jotka MINULLA on sanottavana tästä, jotka tullaan julkaisemaan shavu'otina 2017.

[Profetian loppu]

Ezra: Kiitos ABBA YAHUVEH, kiitos YAHUSHUA, kiitos IMMAYAH tästä upeasta Sanasta, jonka TE olette antaneet meille, kauniista ilmestyksestä ja salaisuuksista. Me siunaamme TEIDÄN PYHÄÄ NIMEÄNNE. Me lohdutamme SINUA, ABBA YAH. Me lohdutamme SINUA, YAHUSHUA. Me lohdutamme SINUA, IMMAYAH, YAHUSHUAN NIMESSÄ. Amen.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, haluan kiittää SINUA. Haluan ylistää SINUA. Minä en ole yhtään sen erityisempi kuin kukaan muu, niin kuin SINÄ sanoit. Minä olen vain SINUN sanansaattajasi. Kun tämä suu avautuu, minä en tiedä, mitä SINÄ tulet sanomaan. Minä opin ilmestyksiä kaikkien muiden mukana. Minä en ole yksi niistä "koulutetuista hölmöistä". Minä en opi minkäänlaisesta teologiakoulusta. Minä olen vain syntinen, joka on pelastunut armosta. Ja Ezra ja minä elämme elämiämme joka päivä saadaksemme sellaisen todistuksen, joka Eenokille annettiin, että meidät havaitaan miellyttäviksi SINULLE.

Se on meidän huutomme ja sen pitäisi olla huuto jokaiselle, joka haluaa olla osa YAHUSHUAN Morsianta. Pyydä saada sellainen todistus, joka Eenokille annettiin, että sinun havaitaan miellyttävän ABBA YAHUVEH'A (Hepr. 11:5-6), ja sitten sinun ei tarvitse kuolla ja sinut tullaan tempaamaan ylös Taivaisiin, taivaalle.

Hepr. 11:5-6:

Uskon kautta otettiin Eenok pois [Taivaaseen], näkemättä kuolemaa,

eikä häntä enää ollut, koska JUMALA oli ottanut hänet pois’.

Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen,

että hän oli otollinen JUMALALLE.

Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen;

sillä sen, joka JUMALAN tykö tulee, täytyy uskoa, että JUMALA on

ja että HÄN palkitsee ne, jotka HÄNTÄ etsivät.”

[Äänitallenteen loppu]

Niin on puhuttuna, niin on kirjoitettuna, YAHUSHUAN NIMESSÄ

29. toukokuuta 2017

apostoli, profeetta Elisheva Eliyahu


* * * * * * *

1 Shavu’a on “viikko” hepreaksi ja shavu’ot “viikot”. Äänitallenteen alussa Elisheva kiittää YAH’IA sekä Hag Shavu’ot’ista (Viikkojen juhlasta), joka alun perin oli yksipäiväinen juhla, että niistä seitsemästä viikosta, jotka johtavat siihen. Shavu’ot on helluntain alkuperäinen nimi (kreik. Pentēkostē = “viideskymmenes”).

2 Omerin laskenta (hepr. Sefirat HaOmer) on 49 päivän eli seitsemän viikon laskenta pääsiäisen ja shavu’otin välillä, joka alkaa pääsiäisen ensimmäisen päivän (korkea sapatti) jälkeen (3 Moos. 23:15-16; 5 Moos. 16:9). Hag Shavu’ot on myös sadonkorjuujuhla. Omer tarkoittaa lyhdettä ja oli eräänlainen heilutusuhri.

3 Kts. Profetiaa edeltävä teksti, jossa kerrotaan pyhistä kielistä enemmän.

4 Juutalaisessa perinteessä pyhät päivät ovat joskus personifioituja, erityisesti sapatti, KUNINGATTAREKSI tai MORSIAMEKSI, joka on PYHÄ HENKI (RUACH HA KODESH, joka on feminiininen heprean kielellä). Personifikaatio korostaa päivän pyhyyttä ja sitä että JUMALAN LÄSNÄOLOA odotetaan suuremmassa määrin. Shavu’ot on lepopäivä, korkea sapatti, ja YAHUVEH viittaa tämän ajan pyhyyteen – että siihen ei pitäisi suhtautua kevyesti, ikään kuin se olisi vain yksi päivä muiden joukossa.

5 YAH haluaa kansansa oppivan enemmän helluntaipäivästä, joten HÄN kutsuu sitä sen alkuperäisellä, hepreankielisellä nimellä Shavu’ot.

6 Rukous ei tarkoita pelkästään JUMALALLE osoitettua pyyntöä vaan mitä tahansa pyyntöä. Rukous voi olla myös toive. YAH’N rukous eli pyyntö lapsilleen on se, että nämä tutustuisivat HÄNEEN paremmin.

7 Hepreankielinen “Shema, Israel, YAHUVEH ELOHEYNU, YAHUVEH ECHAD” voidaan kääntää myös “YAH on JUMALAMME, YAH on YKSI”, koska YAHUVEH’N NIMI liittyy läheisesti verbiin “olla” tai “olla olemassa”. Hoveh tarkoittaa “Hän on”.

8 Toisin sanoen, ne, jotka kutsuvat Jumalaa Koraanin “Allahiksi”. Ei riitä, että uskoo YHTEEN JUMALAAN, jos ei ole saanut sovitusta ja anteeksiantoa synneistään.

9 Palvelutyö synnytettiin 10. huhtikuuta 1988 Griffith’ssä, Indianassa, USA:ssa. Palvelutyön nettisivut julkaistiin kuitenkin 4. huhtikuuta 1995.

10 Toisin sanoen, Secrets of the HOLY SPIRIT (RUACH HA KODESH) -kirja apostoli, profeetta Elisheva Eliyahulta

11 Profeetta Elisheva oli rukouksessa 27.5. ja 28.5. välisenä yönä, keskiyön hetkellä. YAHUVEH nousi seisomaan Valtaistuimellaan, julisti sodan tämän palvelutyön vihollisia vastaan ja lähetti Taivaan sotajoukon taistelemaan pahoja vastaan.

12 JUMALA on antanut ihmiselle vapaan tahdon ja haluaa, ettei kukaan joudu kadotukseen (2 Piet. 2:9; 5 Moos. 30:15-19), joten pelastus tai kadotustuomio on sielumme tekemä valinta, jonka se teki ennen tämän maailman perustamista/luomista (Ps. 139:16; Jer. 1:5; Room. 8:29; Ilm. 13:8; kts. myös Profetia 71). Näin ollen meidän oma, vapaa tahtomme ennaltamäärää meidät joko Taivaaseen tai helvettiin – joten meitä käsketään “ahkeroimaan oma pelastuksemme pelolla ja vavistuksella” (Fil. 2:12).

Sanan ”kelvoton” (engl. reprobate) voi määritellä henkilöksi, jonka JUMALA on hylännyt, jolla ei ole toivoa pelastuksesta (Jer. 6:26-30; Hepr. 6:4-8), joka on pilkannut PYHÄÄ HENKEÄ (Matt. 12:31; Hepr. 10:26-31) – mikä on ainoa anteeksiantamaton synti (Luuk. 12:10) – ja jonka näin ollen on täytynyt olla ”edeltämäärätty” kadotukseen (Room. 9:22).

13 Kts. Profetiaa edeltävä teksti, jossa kerrotaan pyhistä kielistä enemmän.

14 Testamentti – jotakin, joka palvelee jonkin määritellyn faktan, tapahtuman tai ominaisuuden merkkinä tai todisteena

15 Kts. viite nro 12.

16 Heprean kielellä “mietiskellä” (siyach, Strongin sanahakemiston koodi H7878) voi tarkoittaa keskustella, pohtia, tuumia, puhua, rukoilla ym.

17 Kts. viite nro 11.

18 Tämä ei viittaa meidän tuntemaamme Taivaaseen vaan taivaallisiin ja tuonpuolisiin maailmoihin.

19 lucifer on paholaisen nimi, mutta me tarkoituksellisesti jätämme käyttämättä isoa alkukirjainta tässä nimessä.

20 Kts. viite nro 12.

21 Kts. viite nro 12.

22 Raamattu kutsuu YAHUSHUAN seuraajia pyhiksi (engl. saints) (Hepr. 6:10; Room. 8:27; Ps. 31:24; Kol. 1:11-13; 1 Kor. 1:2; Dan. 7:27 ym.).

23 Raamatussa ei ole dokumentoituna, että Nooa olisi sanonut nämä sanat, mutta ne toistuvat läpi Kirjoitusten (Ps. 6:9; 119:115; Matt. 7:23; 25:41; Luuk. 13:25, 27 ym.).

24 YAH kertoo uudelleen kysymyksen, jonka Elisheva oli kysynyt päiviä aiemmin, ja Ezra oli tiennyt vastauksen Eenokin salaisuuksien kirjasta.

25 Pahat eivät saa tyydytystä marttyyrikuoleman kokevista pyhistä – jopa tässä YAHUSHUALLA on yhä voitto kuolemasta, kun HÄNEN lapsensa jopa kuolemassa välttyvät kuoleman kivulta.

* * * * * * *