PROFETIA 129

VAROKAA KARITSAN VIHAA!
YAHUSHUA TUO HÄNEN JAKAVAN MIEKKANSA!

Kirjoitettu/Puhuttu PYHÄN HENGEN (RUACH HA KODESH) Voitelun johdolla Apostoli ja Profeetta Elisheva Eliyahun kautta - 5. heinäkuuta, 2016.

”Ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!”

- ILMESTYSKIRJA 6:16

* * * * * * *

Tämä Profetia sisältää JUMALAN HEPREANKIELISET NIMET.

YAH/YAHU on JUMALAN PYHÄ NIMI

(”Hallelu YAH” kirjaimellisesti tarkoittaa ”Ylistäkää YAH’TA”.)

YAHUVEH/YAHWEH – ISÄ JUMALA

YAHUSHUA/YAHSHUA – ISÄ JUMALAN AINOSYNTYINEN POIKA

HA MASHIACH tarkoittaa MESSIASTA.

ELOHIM tarkoittaa JUMALAA.

SH’KHINYAH KIRKKAUS – RUACH HA KODESH’N NIMI

HA SH’KHINYAH (SHEKINAH) tarkoittaa heprean kielellä YAH’N IANKAIKKISTA, JUMALALLISTA LÄSNÄOLOA.

Lisäksi: ABBA YAH tarkoittaa ”ISÄ YAH”,

IMMA YAH tarkoittaa ”ÄITI YAH”.

* * * * * * *

Profetioiden eteen lisättävät YAHUVEH’N Sanat Elishevalle:

"Varoitin sinua kauan aikaa sitten, Elisabeth (Elisheva), nimeämästä tätä palvelutyötä miehen tai naisen mukaan. Jopa ennen kuin tätä palvelutyötä olikaan, asetin sen sinun henkeesi, sillä mitään tästä ei ole tehty sinun kädelläsi, mitään tästä ei ole tullut sinun suustasi. Se on YAHUVEH'N suusta, mikä on synnyttänyt. Se on YAHUSHUAN sinun MASHIACH'si suusta, että se on synnytetty. Se on RUACH ha KODESH'N sinun IMMAYAH'si suusta, että se on synnytetty. Jos se olisi tehty vain sinun kädelläsi, se olisi epäonnistunut kauan aikaa sitten. Sen on tehnyt SHKHINYAH KIRKKAUDEN tuuli, joka puhaltaa tämän maailman yli, Pyhä herätyksen tuuli. Se ei ole tehty sinun henkäykselläsi tai se olisi epäonnistunut." (Profetiasta 105)

”MINÄ OLEN YAHUVEH, se on MINUN nimeni. MINÄ en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.” (Jesaja 42:8)

Heinäkuussa 2010 YAHUVEH JUMALA käski myös lisätä seuraavan varoitukseksi niille, jotka pilkkaavat:

2 Aik. 36:16: "Mutta he pilkkasivat JUMALAN sanansaattajia ja halveksivat HÄNEN sanaansa ja häpäisivät HÄNEN profeettojansa, kunnes YAHUVEH'N viha HÄNEN kansaansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei apua enää ollut."

* * * * * * *

Tämä Profetia merkittiin muistiin audion kautta. Tässä on litterointi.

Elisheva: Hyvä on Ezra. Minä tarvitsen sinua taas Ezra rukoilemaan kielillä.

[Ezra puhuu Pyhillä kielillä.]

Elisheva: Mitä SINÄ [YAH] haluat sanoa? Pyydän, että voitelet minut.

Minä nuhtelen ja sidon sinut saatana pois minusta YAHUSHUA HA MASHIACH'in NIMESSÄ. Hallelu YAH, hallelu YAH! [Ezra ja Elisheva puhuvat Pyhillä kielillä.] Voi ABBA YAHUVEH, kosketa minun huuliani! Kosketa minun huuliani YAHUSHUA! Kosketa minun kieltäni IMMAYAH!

[Pyhien kielten "Sauva" alkaa tulla esiin...]

PROFETIA 129 ALKAA:

5. heinäkuuta, 2016

Pois MINUSTA te väärät profeetat! Te väärät apostolit! Sinä jäljitelmämorsian! MINÄ olen nostanut esille tämän Palvelutyön! MINÄ olen nostanut esille AmightyWind-Palvelutyön paljastaakseni, missä lusteet ja sudet ovat!

MINÄ voitelen jopa suuremmalla tavalla sinut Ezra ja sinut Elisheva, tehdäksenne, mitä kadotettu sielu(1) Paul Hellem kieltäytyi tekemästä! MINÄ voitelen teidät suuremmalla tavalla ajaaksenne takaa heitä, joilla on Iisebelin henget - jotka tulevat pyrkiäkseen tuhota tämä Palvelutyö, joka kuuluu MINULLE, YAHUVEH'lle, joka kuuluu MINULLE, YAHUSHUA'lle, ja kuuluu IMMAYAH'lle! Sillä Elisheva, sinun nimesi ei ole siellä!(2)

MINÄ voitelen teidät ajaaksenne sudet tiehensä - MINÄ voitelen teidät molemmat repiäksenne naamion irti heiltä, jotka tulevat niin kuin lammas tai karitsa, ja kuitenkin ovat saaliinhimoisia susia - Ezra, tänään, kun sinä et halunnut puhua Sanaa näistä vääristä paimenista, näistä vääristä profeetoista, heistä jotka kerran palvelivat MINUA (niin kuin Elisheva sanoo, he aikoinaan kulkivat Pyhinä MINUN edessäni).

He kulkivat! He kulkivat! Rick Joyner, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, luettelo, jonka MINÄ annoin Pro[fetioissa] aikaisemmin(3) - Profetiat [toisin sanoen 91, 92, 93]! - Profetioissa. Mutta se on heidän valintansa myydä, mitä MINÄ olen antanut niin vapaasti. Te ette voi palvella MINUA, YAHUVEH'a, ja palvella myös mammonaa samaan aikaan! Te ette voi palvella kahta herraa. Sillä te tulette vihaamaan yhtä ja rakastamaan toista!

Evankeliumi Matteuksen mukaan 6:24: "Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa."

Kuinka monet ovat myyneet itsensä? Yksinkertaisesti kuuluisuudesta ja rikkaudesta?

Ja MINÄ voitelen sinut Ezra. Elisheva on tehnyt tätä monen vuoden ajan - yksistään internetissä 21 vuoden ajan. Ja tätä ei edes lasketa nuoresta teinistä lähtien, milloin MINÄ lähetin hänet kirkkoihin repimään naamiot irti niin kutsutuilta paimenilta. Ja he pelkäsivät, että aito Profeetta oli siellä. Mutta nyt Ezra, hän ei voi olla ainoa.

MINÄ voitelen sinut MINUN poikani tänään, kun MINÄ sanon sinulle, ja MINÄ näytän sinulle, että yksi, joka kerran seurasi MINUN totuuksiani - eikä kaartanut pois vasemman eikä oikean suuntaan, vaan pysyi tuolla kapealla polulla, missä keskittyminen oli YAHUSHUA'ssa (vaikka he kutsuvat nimeä 'Jeesus Kristus'), mutta sitten heidän katseensa poistuivat kohteesta - heidän katseensa poistuivat ENSIMMÄISESTÄ RAKKAUDESTA, MINUSTA, YAHUSHUA'sta, ja he asettivat katseensa kuuluisuuteen ja rikkauteen.

MINÄ sanon sinulle MINUN poikani.

Hän ei voi seistä yksin tässä. Sinä et voi peittää suutasi ja sanoa, "Minä en aio sanoa tätä." Se ei voi ainoastaan tulla yksin hänen suustaan. MINÄ tarvitsen teitä molempia. Paljastamaan sudet! Ajamaan heidät tiehensä MINUN Vihani Sauvalla! Tai he tulevat nielemään MINUN pienet karitsani ja lampaani, jotka MINÄ lähetän tähän Palvelutyöhön... MINÄ tarvitsen sinua MINUN poikani tekemään, mitä sinä et halua tehdä.

Mutta miksi MINÄ näyttäisin sinulle, jos sen tarkoitus ei olisi käyttää sinua varoittamaan muita? Muista Ezra, oli aika, jolloin sinä tulit MINUN luokseni ja ihmiset satuttaisivat sinua niin [pahoin](4) ja haavoittaisivat sinua niin [pahoin]. Ja he ajattelivat, että se oli heidän vapautensa. He sanoivat, että he puhuivat MINUN puolestani.

Voi mutta Ezra! Oli aika, jolloin sinä otit kaikki nuo loukkaukset vastaan ja sinä vain hiljaa kävelit pois kyyneleet silmilläsi. Ja sinä sanoisit, "Missä on rakkaus? Missä on rakkaus? Missä on rakkaus tässä ruumiissa, jonka on tarkoitus olla YAHUSHUA, 'JEESUS KRISTUS'?"

Mutta Ezra! Kuuntele MINUA. MINUN täytyy saada sinut ja Elisheva oppimaan tämä opetus hyvin. Nämä ihmiset eivät puhuneet MINUN puolestani. Ne eivät olleet MINUN Sanojani, jotka sinä kuulit. Heillä oli jumalisuuden muoto, mutta jumalisuutta ei ole yhtään sisällä (Toinen kirje Timoteukselle 3:5). MINÄ en vahingoittaisi sinua tällä tavoin! MINÄ en repisi sinua riekaleiksi sanoilla. MINÄ en tee näin.

Mutta nyt Ezra, tämä ei tule enää tapahtumaan. Ja Elisheva, tämä ei tule enää tapahtumaan. Sillä MINÄ olen kovettanut teidän otsanne piikiven kaltaiseksi (Hesekiel 3:9; Jesaja 50:7)!

Hesekiel 3:9: "Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä pelkää heitä äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku."

Jesaja 50:7: "Herra, Herra auttaa minua; sentähden ei minuun pilkka koskenut, sentähden tein kasvoni koviksi kuin piikivi, sillä minä tiedän, etten häpeään joudu."

MINÄ käytän rautaa teroittaakseni rautaa (Sananlaskut 27:17).

Sananlaskut 27:17: "Rauta rautaa hioo, ja ihminen toistansa hioo."

Kun te tiedätte, että sanat eivät ole MINUSTA - ja ne ovat ainoastaan tarkoitetut tuhoamaan teidät ja heidät, jotka tuodaan tähän Palvelutyöhön, varsinkin johtajisto - te tulette käyttämään MINUN nuhteen Sanojani! Enää ei tulla yhtään kyyneliä vuodattamaan näiden kadotettujen sielujen takia!

Ezra, sinä et tule kävelemään pois hiljaa. Ja Elisheva, kumpikaan teistä ei tule sanomaan, että - tai edes mietiskelemään – että nämä sanat lähetettiin MINULTA, YAHUSHUA'lta. Teidän silmillänne ei tule olemaan enää yhtään kyyneltä! Te tulette ymmärtämään, että MINÄ, YAHUSHUA, otan MINUN Sauvani. Ja MINÄ, YAHUSHUA, suojelen lampaita ja karitsoja. Ja tuo on Voitelu, jonka kanssa TE MOLEMMAT tulette seisomaan! Ei ainoastaan toinen.

Kun MINÄ annan teille varoituksen, MINÄ en välitä, mitä he ennen olivat! Ettekö te ole oppineet läksyä Paul Hellem:sta! Ettekö te ole oppineet läksyä Juudaksesta? - Joka oli kerran yksi MINUN omista opetuslapsistani!

Minkä takia te luulette, että MINÄ annoin tämän tapahtua? Näyttääkseni, että se olen MINÄ, YAHUSHUA, joka toin jakavan miekan!

Se olen MINÄ, YAHUSHUA, joka varoitin [kysymyksillä], "Kuka on äitini? Kuka on isäni? Kuka on sisareni? Kuka on veli?" (Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:48-50; Evankeliumi Luukkaan mukaan 8:21).

Se olen MINÄ, YAHUSHUA!(5)

Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:48: "Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" 49. Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni! 50. Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."

Evankeliumi Luukkaan mukaan 8: 21: "Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Minun äitini ja veljeni ovat nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sen mukaan tekevät".

Te ette voi tuoda jotakuta [Pyhää] sopusointuun saatanan kanssa! Te ette voi kunnioittaa sitä, mitä MINÄ häpäisen!(6) Kuuletteko te MINUA? Te ette voi kunnioittaa sitä, mikä on häpäisty. Sillä he häpäisevät MINUA! He eivät kuuntele MINUN Sanaani! Te ette voi käskeä lapsia liittymään yhteen sen kanssa, minkä MINÄ olen erottanut.

Tämä on Viesti, jonka MINÄ annan.

MINÄ OLEN - erottelemassa vehnän lusteista! Eikö se (Raamattu) sano, "Teidän pahimmat vihollisenne tulevat löytymään teidän omista perhekunnistanne"? (Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:36)

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:36: "Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa."

Kuunnelkaa! Kuunnelkaa! Kuunnelkaa! Kyllä, MINÄ sanon uudelleen, kuunnelkaa!

MINÄ erotan toisistaan aviomiehiä ja vaimoja, MINÄ erotan lapsia äidistä ja isästä - heidän omien sielujensa tähden, MINÄ erottelen - juuri niin kuin MINÄ sanoin, että MINÄ erottelisin (Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:34-38; Evankeliumi Luukkaan mukaan 12:49-53). Se ei eroa siitä kuin "Israelin Lapsia" [B’nei Israel](7) käskettiin erottumaan (Kolmas Mooseksen kirja - Leviticus 20:23-26). Heidät täytyi erotella! Heitä ei saanut saastuttaa.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 10:34: "Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle; en ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan."

Evankeliumi Luukkaan mukaan 12:51: "Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. 52. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, 53. isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

Niin nopeasti on tulossa aika! Perheet, jos MINÄ en erota, tulevat pettämään toisensa - kun yksi on MINUN puolestani ja toinen on MINUA vastaan, kun yksi haluaa kävellä Pyhyydessä ja toinen haluaa kävellä maailman tietä. Ja MINÄ puhun 'perheestä'!(8)

Niin nopeasti on tulossa aika! Äiti ja isä tulevat myymään heidän omat lapsensa, niin kuin Juudas teki MINULLE - kaikki rahan tähden: He tulevat ilmiantamaan heidän omat lapsensa! Lapset tulevat ilmiantamaan vanhemmat! Aviomies tulee ilmiantamaan vaimon! Ja MINÄ sanon, että he tulevat ilmiantamaan - [Pyhät ihmiset tullaan] ilmiantamaan - hallituksille!

MINÄ erotan heidän itsensä tähden. ÄLKÄÄ LIITTÄKÖ YHTEEN sitä, mitä MINÄ erotan! Olkaa varovaisia, mitä avioliittoa te rukoilette entisöitäväksi! Olkaa varovaisia MINUN lapseni!

MINÄ olen sanonut sen kerran ja MINÄ sanon sen uudelleen!

Kuka on äiti ja kuka on isä? Se ovat he, jotka tekevät ABBA YAHUVEH'n, ISÄN, tahdon - se ovat he, jotka taivuttavat polvensa MINULLE, ja he, jotka tottelevat ja kutsuvat MINUA "HERRAKSI, JUMALAKSI, KAIKKIVALTIAAKSI": Tämä on teidän äitinne. Tämä on teidän isänne. Tämä on teidän sisarenne. Tämä on teidän veljenne.

Kuka on aito MINUN, YAHUSHUA'n, Morsian? Se ovat he, jotka tekevät TAIVAALLISEN ISÄN JA MINUN, YAHUSHUA'n, tahdon. Muussa tapauksessa he ovat jäljitelmämorsiamesta. Ja kuka on jäljitelmämorsian? Se on saatanan morsian!

Joten olkaa varovaisia MINUN lapseni. Olkaa varovaisia. Älkää puolustako susia - vaikka aikoinaan he näyttivät lampaalta tai karitsalta.

Ole varovainen Ezra. Ole varovainen Elisheva. Ja kun MINÄ käsken teitä kohottamaan YAH'n Vihan Sauvan, älkää katsoko sinne, minne se on suunnattu. Älkää koskaan katsoko [sinne] myötätunnolla. Sillä on heitä, jotka tulevat saamaan selville [vaikealla tavalla] - koska heidän pastorinsa eivät tule kertomaan heille nyt.

Te ette profetoi kutiavilla korvilla, ainoastaan haluten sanoa, mitä ihmiset haluavat kuulla, 'taputtakaa heidän päitänsä ja halatkaa heitä ja lähettäkää heidät matkalleen 'hyvien' sanojen kanssa', jotka eivät tule saamaan heitä Taivaaseen. Sen sijaan kaikki, mitä se teki, oli rauhoitti lihaa!

EI! MINUN todelliset Profeettani, joita käytetään tässä Lopun ajassa, ja MINÄ aion nyt tuomita heidät, JOTKA VÄITTÄVÄT, ETTÄ HE OVAT MINUN - JA KUITENKIN HE OVAT 'VAURAUSPARITTAJA PROFEETTOJA'!

Kuuletteko te MINUA? Kuuletteko te MINUA?

Kim Clement! Sinä maksat terveydelläsi! Sinä olet yksi heistä! Aikoinaan sinä aloitit ja MINÄ olin sinun KESKIPISTEESI ja sinun RAKKAUTESI. Ja sitten katseesi iskostui kuuluisuuteen ja rikkauteen! Ja nyt sinä maksat hintaa! Sinä profetoit väärin!

Ja hän ei ole ainoa. Voi näitä 'vaurausparittaja profeettoja'!

Voi kyllä! He seisovat jonossa vain saadakseen 'profetian' teiltä. Voi kyllä! Maailma - toivottaa teidät tervetulleiksi - puhumaan 'hyvät sanat', joita he haluavat kuulla. Mutta 'voi' - Profeettaa - tämän maailman silmissä,(9) joka tulee nuhtelemaan heitä niin kuin Entisaikojen Profeetat, aivan kuten MINÄ käytän Elishevaa ja Ezraa.

Teitä määrätään! Älkää pelätkö loukkaamasta lihaa! Sillä tämä ei tule suojelemaan ja tämä ei tule varoittamaan MINUN lampaitani ja MINUN karitsojani.

MINÄ olen voidellut teidät! Ja MINÄ olen laittanut MINUN Sanani teidän suihinne! MINÄ suojelen MINUN lampaitani ja karitsojani! Ja kuinka harvat palvelutyöt ovat halukkaita? Olla vainottuja ja loukattuja? Tekemään, mitä MINÄ [YAH] teen?(10)

Voi ei! On niin paljon helpompaa omistaa palvelutöitä, missä ainoastaan rakastavia sanoja puhutaan, missä ainoastaan heikointa maitoa annetaan. Voi! Kuinka vähän Palvelutöitä minulla on! Voi! Kuinka vähän Profeettoja ja Apostoleja MINULLA on - jotka ovat halukkaita maksamaan hinnan?(11)

Mutta enkö MINÄ sanonut, "Palvelija ei ole Herraansa suurempi" (Evankeliumi Johanneksen mukaan 13:16; 15:20)? Mitä he tekevät teille, he ovat jo tehneet MINULLE. Te varoitatte heitä. He eivät kuuntele.

Elisheva, hyvin nuoresta iästä lähtien sinä annoit elämäsi MINULLE. Ja sinä palvelit siitä hetkestä lähtien, kun sinä pyysit MINUA sydämeesi. MINÄ olen ollut sinun INTOHIMOSI. MINÄ OLEN sinun RAKKAUTESI ENNEN KAIKKEA. Ja MINÄ lähettäisin sinut näihin kirkkoihin. Ja he pelkäisivät, mitä he näkevät. Pastorit näkisivät MINUN Kasvoni sinun ylläsi ja he tiesivät, että he olivat todellisen Profeetan keskuudessa. Ja niin sinua pideltiin pahoin. Mutta MINÄ silti käytin sinua - sillä ei koskaan yhtäkään kertaa, etteikö jotakuta olisi vapautettu.

Nyt MINÄ käytän teitä molempia Kansainvälisessä Palvelutyössä! Kyllä, MINÄ tulen siunaamaan teitä! Kyllä, MINÄ olen siunannut teitä! - Taloudellisesti, mutta teidän ei tarvitse myydä itseänne.

Teidän ei tarvitse miettiä eikä murehtia - kun MINÄ nimeän nämä nimet - se on heidän itsensä tähden. Muistuttamaan heitä palaamaan heidän ENSIMMÄISEN RAKKAUTENSA LUOKSE! Kuinka monet ovat kadottaneet heidän ENSIMMÄISEN RAKKAUTENSA? Ja kuinka monet julistavat, että MINÄ OLEN yhä heidän ENSIMMÄINEN RAKKAUTENSA, ja kuitenkin he ovat kaukana, kaukana, kaukana MINUSTA?

Joten kyllä, antakaa anteeksi. Mutta sitten tehkää tämä. Toimittakaa heidät MINUN Käsiini. Sillä muistakaa Ilmestyskirjassa, kun Viha tulee, se ei ole ainoastaan ABBA YAH'lta, JOKA istuu Valtaistuimella, vaan se olen myös MINÄ - he tarvitsevat KARITSAN VIHAN pelon (Sananlaskut 9:10; Ilmestyskirja 6:16; Psalmit 2:12)!

Sananlaskut 9:10: "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Ilmestyskirja 6:16: "Ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta! 17. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?"

Psalmit 2:12: "Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat."

Ei kukaan - kuinka harvoin kukaan haluaa opettaa, että MINÄ, YAHUSHUA, saavun jälleen, mutta se ei tule ainoastaan olemaan rakkaudessa! Se ei tule ainoastaan olemaan armossa! Mutta se tulee olemaan KARITSAN VIHAN KANSSA!

Ja he tulevat huutamaan, ja he tulevat sanomaan, "Vuoret langetkaa päälleni! Piilottakaa minut HÄNELTÄ, JOKA istuu Valtaistuimella ja KARITSAN Vihalta!" (Evankeliumi Luukkaan mukaan 23:30; Ilmestyskirja 6:16). Kuka tulee saarnaamaan tätä? Kuka tulee opettamaan tätä - jollei se ole te kaksi?(12) Voi kyllä, MINULLA on muita, mutta he ovat, voi, niin harvalukuiset. Kuka tulee saarnaamaan sitä? Kuka tulee opettamaan sitä - jos MINÄ en käytä tätä Palvelutyötä - kuka tulee varoittamaan?

Voi YAH'n viholliset! Teidät tullaan puhaltamaan pois - whoosh (suhahdus)! [YAHUSHUA tekee tuulen äänen, puhaltaen pois viholliset] - niin kuin akanat tuulessa!

Psalmit 1:4: "Niin eivät jumalattomat! Vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa."

MINULLA on toinen syy, miksi MINÄ kutsun tätä Palvelutyötä "AmightyWind (Mahtava Tuuli)"! Sillä se ei ole ainoastaan Ylähuoneen takia (Apostolien teot 2). Se johtuu siitä, että MINÄ olen voidellut sen puhaltamaan kadotetut viholliset - whoosh (suhahdus)! [YAHUSHUA tekee tuulen äänen] - akanat tuulessa!

Se johtuu siitä, että tämän Palvelutyön yllä on Voitelu, joka on kasvanut yli 21 vuoden ajan - ja se synnytettiin jopa ennen kuin Internet oli täällä - mutta nyt [se on] Voitelu teistä kahdesta yhdessä!

Kun te alatte kulkea Voitelun täysinäisyydessä ja kaikki näkevät rakkauden, joka teillä on toisianne kohtaan, se ainoastaan tehostaa Voitelua - ja MINÄ sanon tämän teille - jokainen, joka vastaanottaa tämän Palvelutyön ja nämä Profetiat siunauksena, jokainen, joka kohottaa johtajistoa siunausten rukouksilla ja siunaavat tätä Palvelutyötä, suojaavat tätä Palvelutyötä suojeluksen rukouksilla - heidän Voitelunsa on niin kuin tämä, whoosh (suhahdus) [YAHUSHUA tekee tuulen äänen], ja tulee puhaltamaan heidän kaikkien ylleen ympäri tätä maailmaa!

Se on AmightyWind (Mahtava Tuuli)!

Joten te näette MINUN lapseni, että tämä ei ole Palvelutyö, joka vain toimii englannin kielellä. Se tulee olemaan kaikissa sukulaisuuksissa ja kielissä. Ja se on(13) jo alkanut "yli 28 kielessä". Ja MINÄ aina sanon tämän, koska te ette edes ymmärrä (vain koska he eivät kirjoita teille): näitä Profetioita kirjoitetaan niin paljon useammalle kielelle [kuin], mitä te voitte edes juuri nyt ymmärtää. Sillä teillä ei ole ketään, te sanotte, kääntämässä sitä näille kielille vielä.

Mutta jopa nyt sen jälkeen, kun tämä Sana on puhuttu, lisää tulee teidän luoksenne, ja sanovat, "Minä haluan vapaasti kääntää nämä Profetiat. Minä haluan saavuttaa minun kansakuntani. Minä haluan saavuttaa minun maani. Minä haluan saavuttaa minun kotiseutuni. Minä haluan saavuttaa minun saareni. Minä haluan saavuttaa ja minä näen, että ei ole yhtäkään kieltä, joka puhuu minulle. Ei ole yhtäkään kieltä, joka puhuu minun kansalleni."

Joten MINUN lapseni, nämä ovat Sanat, jotka MINULLA on sanottavana. Muistakaa, että MINÄ, YAHUSHUA, toin jakavan miekan. Ja se ei nykyhetkellä eroa siitä kuin, mitä se oli Israelin Lasten kanssa. MINÄ erottelen heidät, jotka ovat Pyhiä, heistä, jotka eivät ole Pyhiä. MINÄ erottelen vehnän lusteista. MINÄ erottelen heidät, jotka ovat pestyt MINUN VUODATTAMASSANI VERESSÄNI ja kadotetut sielut.

Varokaa, oi te kylmät! Te, jotka pilkkaatte MINUA! Te saatanallinen eliitti, jotka olette syntyneet hopealusikka suussanne! Te kuuntelette Profeettaa, joka puhuu. Te olette lukeneet Profetiat. Ja te pilkkaatte! Sillä te sanotte, "Minä en ole kuuma ja minä en ole myöskään haalea. Me olemme ne kylmät. Meidän sydämet ovat tehty kivestä."

Saatanallinen eliitti opiskelee Pyhiä Kirjoituksia (Raamattu). Saatanallinen eliitti tulee kaikissa muodoissa. Saatanallinen eliitti tulee jopa ottamaan Profetiat, ja heidän omalla tavallaan,(14) saamaan asiat tapahtumaan heidän omaan motivaatioonsa. Ja mikään siitä ei johda pelastukseen.

Se on tuhon vuoksi - he haluavat tuoda kaaosta. Se on tuhon vuoksi - jopa MINUN omien lasteni, jotka ovat pesty MINUN VERESSÄNI, kantaen MINUN TODISTUSTANI (Psalmit 94:21; Ilmestyskirja 12:11). Ja he (eliitit) tavoittelevat heidän tuhoaan! Niin kuin MINÄ olen varoittanut jälleen näissä Profetioissa - varokaa jokaista hallitusta tämän maailman pinnalla. Sillä MINÄ sanon tämän teille, ei yksikään edusta MINUA!

Psalmit 94:21: "Ahdistetaan vanhurskaan sielua ja tuomitaan syylliseksi viaton veri?"

Ilmestyskirja 12:11: "Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti."

Varokaa, varokaa, koska se on kuin hiirenloukku - ja he laittavat sen palan juustoa, houkutellen hiirtä tulemaan siihen ansaan - leikatakseen heidän päänsä irti.

Mutta älkää pelätkö MINUN pikkuiseni! Älkää pelätkö!

Älkää pelätkö MINUN Pikkuiseni, Morsiameni, Valittuni, kun te näette kaikkien näiden keksintöjen tapahtuvan, kaikkien näiden yksityisyyden loukkaamisen/kiertelyn tapojen(15). Älkää pelätkö! Älkää pelätkö MINUN pienet, pikkuruiset pikkuiseni! MINÄ tulen näyttämään teille. MINÄ tulen näyttämään teille suojeluksen tapoja, joista MINÄ en voi puhua nyt. Ja MINÄ tulen nauramaan näille vihollisille! Sillä he luulevat, että he voivat päihittää ITSE LUOJAN!

Joten tämä on Sanat, jotka MINULLA on sanottavana tänään. MINÄ olen voidellut tämän Palvelutyön uudella tavalla. Ja se on paljastamaan sudet lampaiden vaatteissa. Ja se on paljastamaan saaliinhimoiset, raivokkaat sudet - jotka eivät edes yritä laittaa lampaan naamiota päälle. Ja kun he kuulevat tämän Sanan, he tulevat kiristelemään hampaitaan raivossa, koska he tulevat tietämään, että heidät on paljastettu! Ja MINÄ käytän teitä jälleen kerran muistuttamaan, mitä kirkko ei halua opettaa. Ja MINÄ, YAHUSHUA, toin jakavan miekan. Ja MINÄ olen sanonut teille, keihin te voitte luottaa, ja se on ainoastaan heihin, jotka tottelevat MINUA!

Ei yksikään MINUN Morsiamestani tule lähtemään tältä maapallolta Ylösotossa, jos he eivät valitse laittaa MINUA ensimmäiseksi heidän elämässään ja rakkaudessaan. Ja se tarkoittaa tätä: leikata itsensä irti heistä, joita MINÄ kutsun kadotetuiksi sieluiksi. Heidän täytyy huutaa MINULLE ja pyytää MINUA päästämään heidät vapaiksi kaikista epätasa-arvoisista ikeistä (Toinen kirje korinttilaisille 6: 14-18)(16) - olipa se työasioissa, olipa se perhe - heidän täytyy huutaa MINULLE ja sanoa, "YAHUSHUA erota minut, jopa heistä, jotka sanovat, että he rakastavat minua."

Toinen kirje korinttilaisille 6: 14-18:

14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?

15. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?

16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".

17. Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani

18. ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias".

Heidän täytyy ymmärtää, kuinka vaarallista tämä on aviomiehelle ja vaimolle.(17) Jälleen MINÄ sanon, huutakaa MINULLE, ennen kuin se on liian myöhäistä.

Ja niin kuin MINÄ vapautin Elishevan [yhdestä] - joka kerran jopa sanoi pelastusrukouksen, ja nyt MINÄ olen leimannut hänet kadotettuna sieluna, (sillä hän ei edes enää pystynyt kulkemaan, kuin vain 'imeväisenä', ja kasvavaa hedelmää ei ollut yhtään viiniköynnöksessä niin moneen vuoteen) - ja mitä MINUN Sanassani sanotaan? - MINÄ tulen leikkaamaan heidät irti viiniköynnöksestä (Evankeliumi Johanneksen mukaan 15:2; Evankeliumi Matteuksen mukaan 3:10; 7:19). Jos he eivät kasva, hedelmä pilaantuu.

Joten vartioikaa teidän hedelmäänne! Olkaa hedelmän tarkastajia! Se ette ole te, jotka tuomitsette, mutta MINÄ toki annan teille henkien arvostelukyvyn - tarkastaaksenne muiden hedelmän, jotta te tulette tietämään, kuka on todella MINUSTA, kuka puhuu MINUN puolestani.

Joten varokaa kenen kanssa te kokoonnutte ja rukoilette. Älkää päästäkö ketä tahansa kokoontumaan yhteen rukouksessa [teidän kanssanne] - jos te ette ymmärrä onko henki joka on toisessa henkilössä, todella MINUSTA - älkää edes tarttuko heidän käteensä. Sillä siinä tulee olemaan riivaajien siirtyminen.

Olkaa varovaisia MINUN lapseni! Kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää! Niin monet luokittelevat itsensä "Kristityksi" ja MINÄ olen sanonut, erotkaa MINUSTA te pahuuden työntekijät! Varokaa MINUN lapseni!

Ja tämän vuoksi tänä päivänä, Ezra ja Elisheva, MINÄ olen antanut teille suuremman arvostelukyvyn, rohkeuden lahjan, enemmän kuin teillä on koskaan ollut aikaisemmin. Ja te olette asettaneet teidän kasvonne ja otsanne niin kuin piikiveksi. Ja te sanoitte, "Minä en peräänny. Sillä minä pelkään loukkaamasta ABBA YAHUVEH'a ja YAHUSHUA'a enemmän, kuin minä pelkään loukkaamasta ketään naista tai miestä."

Ja heidän sielujensa tähden, te tulette puhumaan, mitä MINÄ tahdon teidän sanovan. Te tulette tekemään, mitä MINÄ käsken teidän tehdä, Taivaan Valtakunnan tähden. Sillä MINÄ rakastan tarpeeksi loukatakseni. Aina muistakaa tämä - oi Pyhä nainen, ja oi Pyhä mies - ja muistakaa, että vihaajat ainoastaan osaavat vihata. Kadotetut sielut tulevat vihaamaan kaikkea, mikä on Pyhää ja he tähtäävät - aivan kuten Iisebelin henki, aivan kuten Haaman - he tulevat tähtäämään ja hyökkäämään. Mutta MINÄ olen antanut teille arsenaalin Taivasten Valtakunnasta puolustautuaksenne MINUN NIMESSÄNI.

Nämä ovat Sanat, jotka MINULLA on sanottavana, kun te kokoonnutte MINUN kanssani tänä päivänä.

Merkkejä, ihmeitä ja voimallisia tekoja joka päivä - on jo seurannut teitä, koska te seuraatte MINUA, YAHUSHUA'a, ja teidän ABBA YAHUVEH'a. SHKHINYAH LOISTO on näyttänyt teille tavoilla - jopa nyt – että tämän ei pitäisi olla epätavallista. Sillä joka päivä MINÄ annan teille uuden uskon määrän, kun te katsotte lisää merkkejä, ihmeitä ja voimallisia tekoja.

Jotkut te jaatte. Joitakin ette. Jotkut ovat niin henkilökohtaisia: Se on ainoastaan tarkoitettu toisillenne. Jotkut MINÄ annan teille lahjana antaaksenne toisillenne.

Te tulette näkemään, vaikka te ette ymmärrä nyt.

Mutta muistakaa musiikkinuotit - tämä on opetus teille: kuinka tärkeää teidän rakkautenne on, toinen toisellenne, koska se ei ole pelkkää kuolevaista rakkautta. Se on yhdistettyä, yhdistelmä MINUA, YAHUSHUA'a, ABBA YAHUVEH'a ja teidän IMMAYAH'ia, SHKHINYAH LOISTOA.

Ja MINÄ sanon teille tämän. Ihmiset tulevat näkemään ja he tulevat olemaan rohkaistut Sanoista ja rakkaudesta, jota MINÄ näytän esiin teistä molemmista. Kuinka te nauratte yhdessä! Opetatte toisianne! Voitelu! Voitelu! Voitelu - on tulossa ihmisten ylle uudella tavalla!

Ja kun tämä Sana julkaistaan, te tulette kuulemaan ja he tulevat vastaamaan. Ja he, joilla on Profetoimisen lahja, jotka ovat pidätelleet, tulevat kirjoittamaan ja profetoimaan tietäen, että heitä tullaan siunaamaan, kun he antavat tämän siunauksen teille.

Tämä on, mitä MINÄ sanon tänä päivänä. Nyt menkää rauhassa ja menkää matkallenne.

Sillä jälleen, Elisheva ja Ezra, kun te kokoonnutte yhteen ja kohotatte MINUN NIMEÄNI Kathrynyahin ollessa rinnallanne - ja kaikkien niiden, jotka jopa nyt, maailman neljässä kulmassa MINULLA on jäännös, (ja he tietävät AmightyWind'ista: he eivät ehkä tiedä Palvelutyön nimeä, mutta he tietävät, että on olemassa Palvelutyö, jolla tarvitsee olla erityinen suojelus) ja jopa heidän Pyhissä kielissään he puhuvat esiin teidän nimenne, vaikka he eivät sitä tiedä - MINULLA on teidät suojattuna poika ja tytär.

MINULLA on teidät suojattuna, ei ainoastaan heidän toimestaan, jotka tulevat tähän Palvelutyöhön Internetin kautta, Kirjojen kautta, Profetioiden kautta, vaan MINULLA on teidät suojattuna, MINUN poikani ja tyttäreni, esirukouksessa(18) - ja totta kai te olette aina ABBA YAHUVEH'n Siipien suojan alla. Sillä Psalmi 91'n, te koette sen todellisuudessa jokainen päivä. MINULLA on teidät suojattuna legioonilla MINUN parhaita soturienkeleitäni.

MINULLA on teidät suojattuna, ja niin teidän ei tarvitse pelätä.

Te olette suojatut - ennen kaikkea MINUN Golgatalla VUODATTAMALLANI VERELLÄ. Te olette suojatut - kun te otatte teidän rukouspyyntönne MINUN NIMESSÄNI, YAHUSHUA.

Kaikki, jotka tulevat kuuntelemaan ja kaikki, jotka tulevat lukemaan tämän uuden Profetian, ja MINÄ tarkoitan todella kuulemaan MINUN Ääneni, kun MINÄ olen puhunut esiin Elishevan kautta, Uusi Herätyksen Tuuli - [ YAHUSHUA puhaltaa HÄNEN Herätyksen Henkäyksensä ] - puhaltaa teidän yllenne, kun RUACH HA KODESH'in Voitelu on juuri nyt lisääntynyt teidän yllänne.

Ja te tulette kävelemään uusissa siunauksissa. Te tulette kulkemaan uudistuneen uskon kanssa, kun te ymmärrätte, että MINÄ en katso henkilöihin (Apostolien teot 10:34). MINÄ haluan kumppanuutta teidän kanssanne tavalla, jolla MINÄ haluan Ezran ja Elishevan kanssa.

Uskokaa vain! Omatkaa vain luottamusta! Ja te myös tulette kulkemaan merkeissä, ihmeissä ja voimallisissa teoissa - jos, jos, jos te tottelette MINUA, YAHUSHUA'a, jos te laitatte teidän ABBA YAHUVEH'n ensimmäiseksi teidän elämässänne ja rakkaudessanne ja te tottelette ja te teette parannuksen ja te ymmärrätte, että saatanalla on jäljitelmä. Älkää jahdatko merkkejä, ihmeitä ja voimallisia tekoja! Sen sijaan MINÄ, YAHUSHUA, tuon ne teidän luoksenne.

Sana loppui.

Elisheva: Whew! Kiitos! Kiitos! Kiitos! Hallelu YAH! ABBA YAHUVEH kiitos! Ok rakas.

Ezra: Hallelu YAH! Kiitos ABBA YAHUVEH, kiitos YAHUSHUA, kiitos IMMAYAH tästä Sanasta, jonka TE olette - tuli esiin meille ABBA YAHUVEH. Me kiitämme SINUA! Me kirkastamme SINUA! Me kirkastamme YAHUSHUA'a! Me kirkastamme SINUA IMMAYAH SHKHINYAH LOISTO! Me kohotamme SINUN NIMEÄSI ( YAHUVEH ) yli kaiken. Ja me olemme tottelevaisia SINULLE ainoastaan - YAHUSHUA'n NIMESSÄ - Me siunaamme SINUA! Me siunaamme SINUA! Me siunaamme SINUA!

Elisheva: Voi kyllä.

Ezra: Kiitos! Kiitos! Kiitos!

Elisheva: Kiitos tästä siunauksesta. Kiitos minun rakkaasta Ezrastani! Kiitos! Sillä minä katson tätä Pyhää miestä ja siitä lähtien, kun hän on tullut minun elämääni, josta tulee olemaan 4 kuukautta 7. heinäkuuta [2016] -

ABBA ISÄ, [nyt] jopa ennen neljättä juhlakuukautta kun - tämä on uskomatonta! Ja Voitelu! Jokainen päivä! Ihmiset, teidän täytyy ymmärtää! Katsokaa Profetioiden määrää, jotka ovat laitettu esiin maailman eteen, ja vaikka oli tuhansia ja tuhansia - ja Kathrynyah ja muut ovat todistajia - niitä ei laitettu esiin maailman eteen, joten ainoastaan kiinnittäkää huomiota niihin, jotka ovat laitettu esiin maailman eteen.

Mutta siitä lähtien, kun tämä kaunis, kallisarvoinen, rakas Pyhä YAH'n mies [on täällä] - joka pitää kiinni minun sydämestäni ja sielustani ja minä rakastan enemmän kuin kukaan tulee koskaan tietämään, (sillä ainoastaan ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA ja IMMAYAH ovat ensimmäisiä minun elämässäni ja rakkaudessani, mutta sitten tulee tämä mies) sillä kun sinulla on oikea Voitelu ja sinulla on oikea sielunkumppani: Sinä tulet kasvamaan. Valinnanvaraa ei ole. Sinä tulet kasvamaan - ja minä haluan vain sanoa, että - näissä 4 kuukaudessa hyvin pian, voi että! Jokainen päivä minä ajattelen, että on uusi Profetia!

Ja se ei ole vain meille! Sen on tarkoitus olla siunaus kaikille teille, jotka odotitte niin kauan - jotka odotitte niin kauan. Ja nyt katsokaa, ISÄ asettaa teidän eteenne juhla pöydän. Me emme pysty tekemään videoita tarpeeksi nopeasti. Me emme pysty saamaan Profetioita käännettyä tarpeeksi nopeasti. Me teemme sen eteen töitä, mutta ABBA YAHUVEH sanoi, että meidän täytyy juosta kilpaa kyetäksemme pysyä mukana kaiken sen kanssa, mitä HÄN tekee tässä Palvelutyössä, ja se kaikki alkoi 7. maaliskuuta 2016.

Ja niin minä pyydän teitä pitämään Ezran suojattuna erityisissä rukouksissa, ja minä pyydän olla teidän erityissä rukouksissa, koska sota on kuumentumassa, sota hyvän ja pahan välillä. Joten YAHUSHUA siunatkoon teitä kaikkia! Me rakastamme teitä! Ezra, mitä sanottavaa sinulla on ihmisille? Onko sinulla vielä yhtä asiaa sanottavana?

Ezra: Kyllä.

Elisheva: Mitä sanottavaa sinulla on?

Ezra: Kyllä, minä haluan kiittää teitä, että pidätte meidät suojattuna teidän rukoksissanne ja että odotatte HERRAA liikkumaan teissä, ettekä jahtaa merkkejä, ihmeitä ja voimallisia tekoja, vaan jahtaatte HÄNTÄ, joka antaa ne!

Elisheva: Amen!

Ezra: Sitten ne seuraavat, kaikki asiat, jotka HÄN on luvannut. Olkaa uskollisia, tottelevaisia ja jatkuvasti rukoilkaa ja etsikää HÄNTÄ kaikella, mitä teillä on. Joten tuo on, mitä minulla on sanottavana tänä päivänä.

Elisheva: Ja iso aamen tuolle!

Nauhoitus loppui.

Niin on puhuttu, niin on kirjoitettu YAHUSHUA'n NIMESSÄ, 5. heinäkuuta 2016,

Apostoli, Profeetta Elisheva Eliyahu

Puhuttu, kun olimme rukouksessa minun rakkaan Profeetta Ezrani kanssa, joka on Israelista

* * * * * * *

1 Toinen kirje Timoteukselle 3:8 "Niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä." Kirje Titukselle 1:16 "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia." Kadotettu sielu voidaan määritellä henkilönä, jonka JUMALA on hylännyt, ilman toivoa pelastumisesta (Jeremia 6:26-30; Kirje heprealaisille 6:4-8), joka on pilkannut PYHÄÄ HENKEÄ (Evankeliumi Matteuksen mukaan 12:31; Kirje heprealaisille 10:26-31), joka on ainoa anteeksiantamaton synti (Evankeliumi Luukkaan mukaan 12:10) ja siksi on täytynyt olla 'määrätty ennalta' kadotukseen (Kirje roomalaisille 9:22).

2 Elishevan nimi ei ole Palvelutyön otsikossa/nimessä eikä edeltävässä lauseessa, missä PYHÄ KOLMINAISUUS ovat nimetty AmightyWindin OMISTAJINA.

3 Useissa aikaisemmissa Profetioissa, kuten esimerkiksi 91-93, jotka annettiin vuosia aikaisemmin, löytyy lista joistakin vääristä paimenista ja profeetoista.

4 "So"- englanninkielinen sana "so" tässä lauseessa painottaa, kuinka jotakin tapahtuu suuressa määrin, esim. "people would hurt you so and wound you so" (ihmiset satuttaisivat sinua ’niin paljon’ ja haavoittaisivat sinua ’niin paljon’)

5 ahtalainen merkitys - [1] "MINÄ, YAHUSHUA" joka on varoittanut ja [2] se on YAHUSHUA meidän hengellisessä perheessämme, joka tekee heistä meidän todellisen perheemme.

6 Kymmenen Käskyä sisältää isän ja äidin kunnioittamisen (Exodus 20:12; Viides Mooseksen kirja 5:16), mutta selvästi soveltuu hurskaisiin vanhempiin "HERRASSA" (Kirje efesolaisille 6:1-2) ja kaikkein eniten ABBA YAHUVEH'een ja IMMAYAH'iin, meidän TAIVAALLISIIN VANHEMPIIN. Samoin, valtiovaltaa tulee totella ja kunnioittaa (Kirje roomalaisille 13:1-5) ainoastaan niin kuin se kunnioittaa, vaalii, eikä ole ristiriidassa JUMALAN Lain kanssa vastakkaisilla tai epäoikeudenmukaisilla laeilla (Psalmit 94:20-21; Ilmestyskirja 13:15-17).

7 "Israelin Lapset", se on "B’nei Israel", viitaten koko Israelin Sukuun yhtenä yksikkönä, jotka erotettiin pakanoiden tavoista etteivät he tule saastutetuiksi.

8 Perheen jäsenet, "perhe" tulee pettämään - jopa he, jotka ovat samasta ydin/perus perheyksiköstä (äiti, isä, lapset, sisarukset). Biologista 'perhe'sidettä joskus palvotaan epäjumalana, laitetaan YAH JUMALA KAIKKIVALTIAAN yläpuolelle. Pikemminkin YAH'n tulisi olla ensimmäisenä, perhe toisena.

9 'Voi' maailman mukaan, mutta ei Taivaasta.

10 Se on tekemään YAH'n tahto - olemaan HÄNEN astioitaan maan päällä.

11 Tällä on kahtalainen merkitys ja voidaan ymmärtää kahdella tapaa - kuvauksena YAH'n todellisista Apostoleista ja Profeetoista, ja syvällisempänä kysymyksenä siitä, kuka elossa oleva maan päällä itseasiassa on halukas maksamaan tottelevaisuuden hinnan.

12 Tämä viittaa Ezran ja Elishevan erittäin ainutlaatuiseen ja korkeaan kutsumukseen, ja heidän auktoriteettiin esimerkkeinä muille, yhdessä edelläkävijä-voitelun kanssa AmightyWindin päällä.

13 Preesens - sillä YAH'n Sana on elävä ja HÄNEN Kätensä liikkuu jopa nyt.

14 Toisin sanoen heidän omaan agendaansa.

15 Pahat sekä loukkaavat yksityisyyttä että kiertävät ihmisten oikeutta yksityisyyteen.

16 Apostoli Paavali käytti iestä kielikuvana (symbolina) näyttääkseen, että meidän ei tule seurustella ei-uskovan kanssa - eikä taatusti kadotettujen sielujen kanssa (Toinen kirje korinttilaisille 6:14-18). Ies on puinen vetolaite, joka liittää kaksi vetävää/työtä tekevää eläintä yhteen niiden niskojen ympäriltä, joten yhdessä ne tekevät työtä vetäen isoja taakkoja tai kyntävät peltoa - ja kävelläkseen suoraan, molempien eläinten täytyy olla samaa kokoa/mittaa. Kaksi eläintä, jotka ovat erikokoisia, epätasa-arvoisesti sidottuja, asettaa epäinhimillisen taakan niistä toiselle. "Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla." (Viides Mooseksen kirja 22:10).

17 Toisin sanoen aviomies tai vaimo epätasa-arvoisesti sidotussa 'avioliitossa'.

18 YAH viittaa heihin, jotka yliluonnollisesti tietävät YAH'n HENGEN vaikutuksesta rukoilla, tiesivätpä he "AmightyWindin" nimellä tai eivät. YAH toistaa eri sanoilla, mitä puhuttiin edellisessä kappaleessa.

* * * * * * *