Profetia 117

MINÄ, YAHUVEH, sanon: ”Tuomio on säädetty!”

1. Sam. 15:22, ”Silloin Samuel sanoi: "Haluaako HERRA polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta HERRAN äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva.”

Fil. 2:12, ”Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;”

Kirjoitettu/puhuttu RUACH ha KODESH:n voitelussa
apostoli Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijahn kautta
Annettu 6. kesäkuuta 2008
Julkaistu 3. helmikuuta 2010

(Tämä on profetiasta 105, YAHUVEH käski laittamaan tämän jokaisen profetian yhteyteen tästä lähtien: Varoitin sinua kauan aikaa sitten Elisabeth nimeämästä tätä palvelustyötä miehen tai naisen mukaan jopa ennen kuin tätä palvelustyötä olikaan. Asetin sen sinun henkeesi, sillä mitään tästä ei ole tehty sinun kädelläsi, mitään tästä ei ole tullut sinun suustasi. YAHUVEH:n suu on synnyttänyt sen. YAHUSHUA:n sinun MASHIACH:si suu on synnyttänyt sen. RUACH ha KODESH:n sinun IMMAYAH:si suu on synnyttänyt sen. Jos se olisi tehty vain sinun kädelläsi, se olisi epäonnistunut kauan aikaa sitten. Se on tehty Shkhinyah-kirkkauden tuulella, joka puhaltaa tämän maan yli, Pyhä herätyksen tuuli, se ei ole sinun hengestäsi tai se olisi epäonnistunut. (Jesaja 42:8))

* * * * * * *

Elisabeth: [Rukoilee, koska voitelu on niin voimakas ja hän tuntee YAHUSHUA:n läsnäolon.] Mitä asiaa SINULLA on, YAHUVEH? Mitä asiaa SINULLA on, Rakas YAHUSHUA? SINÄ aloit puhua kesken rukouksiani, ja aloin tuntea luitteni sisällä Pyhän tulen. SINÄ herätit minut tänään ja kerroit haluavasi puhua. Pyhä, Pyhä, Pyhä, me palvomme SINUA. Me ylistämme SINUA. Me rakastamme SINUA. Me jumaloimme SINUA. Mitä asiaa SINULLA on, Rakas YAHUSHUA HA MASHIACH? Mitä asiaa SINULLA on, Rakas ABBA YAHUVEH?

* * * * * * *

Profetaalinen sana alkaa:

Voi Rakkaani, herätän teidät tänä päivänä ja laitan teidät muistelemaan, mitä tapahtuu vihollisille, joita saatana lähettää tännepäin. Muistutan teitä kauan sitten unohdetuista nimistä, kuitenkaan MINÄ, YAHUVEH, en ole niitä unohtanut.

Suojellaksesi tunteitasi näiltä petollisilta, kipeiltä muistoilta torjut ne muistot. Mutta vain MINÄ tiedän sen tuskan, jonka he ovat aiheuttaneet. Kuitenkin käytän tätä Elisabethia, MINUN kunniakseni, todistaakseni saatanalle yhä uudestaan ja uudestaan, ettet maineesta, varallisuudesta etkä edes oman henkesi uhatuksi tulemisesta yhä uudestaan ja uudestaan, kärsimys jonka kestit saatanan kädestä, kuitenkaan et tulisi pettämään MINUA. Et tulisi kavaltamaan MINUA. Et antanut tätä palvelustyötä saatanalle.

Sanat, joita vihollisesi puhuvat, loukkaavat YAHUSHUA:aa, oi, niin syvästi. Kuinka kukaan vihollinen uskaltaa ylittää VERIRAJAN sanoakseen: ”Tämä palvelustyö palvelee saatanaa”, ja syyttää sinua, että olisit väärä profeetta ja johtaisit sieluja saatanalle? Rukoilet, että he tekisivät parannuksen, mutta rakkaani, tuomio oli jo säädetty! Vaikkakin viholliset, erityisesti penseät kristityt, haluavat vain profetioita, jotka helpottavat heidän syyhyäviä korviaan, he ovat vihaisia, kun puhut julki MINUN varoituksiani parannuksentekoon ja kerrot heille lakata pitämästä yllä pyhyyden ulkokuorta mutta pyhyyttä ei ole sisällä! Aivan niin kuin kuningas Saulin kanssa, hulluuden henkivalta otti vallan, kun hän jatkoi vanhan liiton Daavidin vainoamista ja vahingoittamista. Nämä viholliset ovat täynnä pimeitä, tätä palvelustyötä ja kaikkia, jotka ovat pyhiä MINUN edessäni, vihaavia demoneita. Pahat paimenet valehtelevat ja hämmentävät yrittäen kääntää MINUN lampaani ja karitsani pois sinusta, koska puhut julki MINUN totuuksiani.

Voi kaikkia niitä, jotka tulevat seisomaan vihaisen YAHUVEH:n edessä Tuomion päivänä! Pyhät kirjat tullaan avaamaan, ja heidän kaikkien nimet luetellaan, kun ne, jotka pettivät, yrittivät tuhota kaiken, mikä on pyhää! Jotkut lapsistani ovat marttyyreita ja pakotettuja kuolemaan MINUA vihaavien vihollisten takia; he puhuivat herjaavia valheita saadakseen palkkion. Viholliset nyt, ja sinä aikana, jota kutsutaan Suureksi Ahdistukseksi, tulevat kavaltamaan jopa perheenjäseniä kuolemaan ja kidutukseen (Matt. 24, Mark. 13:12-13). Vihollisista, joita vastaan nyt taistelet, osa tulee tekemään parannuksen, pakenemaan laittomuutta, ja kokemaan marttyyrikuoleman YAHUSHUA:n NIMEN tähden.

Pahoja vihollisia tulet tapaamaan ja taistelemaan hengellisellä Karmel-vuorella. Vihollisten pahat teot tullaan tuomitsemaan aivan kuten Baalin väärät profeetat (1. Kun. 18:17-40). Tulen käyttämään sinua niin kuin käytin vanhan liiton Eliaa, kun aika tulee, sillä kutsun sinua uuden liiton Eliaakseni.

Monet vihollisista, jotka hyökkäävät sinua vastaan nyt ja tulevaisuudessa, tulevat myymään sielunsa, niin kuin Juudas teki kolmellakymmenellä hopearahalla, ja ottamaan pedon merkin vastaan kaikkien nähtäväksi (Matt. 26:14-16, Ilm. 14:9-11). Varoita heitä nyt: tämä on anteeksiantamaton synti.
Tuomitut sielut, jotka pilkkaavat ja vihaavat kaikkea, mikä on pyhää, kantavat Jeremia 6:27-30:aa, ja MINUN vihani tulee peittämään heidät kokonaan. Ei ole olemassa vahinkoja, mitä tulee siihen, ketkä löytävät tämän palvelustyön, jotkut tulevat olemaan YAHUSHUA HA MASHIACH:n Morsian, jotkut tulevat olemaan Vieraita Karitsan Hääaterialla, jotkut tulevat olemaan sielusi viholli- sia, sillä he ovat MINUN vihollisiani, sillä kaikkia tullaan koettelemaan!

Kaikkia, kaikkia, kaikkia, jotka tulevat Amightywind-palvelustyöhön, kaikkia, jotka lukevat tai kuuntelevat yhden sanan siitä, koetellaan. Se miten he ottavat sinut vastaan, on se, miten he ottavat MINUT vastaan. He voivat huijata muita, mutta sitä, mitä he kylvävät, he tulevat niittämään (Gal. 6:7-8)!

Jokaisen tarvitsee rukoilla ja kysyä tämä kysymys: ”Täyttävätkö he odotukset pyhyyden mittapuulla? Ovatko he peitettyjä YAHUSHUA HA MASHIACH:n vuodatetussa veressä? Onko heillä halu ja pyrkivätkö he noudattamaan MINUN sanojani pyhissä kirjoituksissa ja profetioissa?”

Kohauttavatko he olkiaan, peittävätkö he korvansa ja sanovat: ”Mene pois! Voin tehdä syntiä niin paljon kuin huvittaa. Kukaan ei voi pysäyttää minua. JEESUS KRISTUS kuitenkin kuoli ja ylösnousi minun takiani. Jos käsket minua tekemään parannuksen ja kääntymään pois synneistäni, tulen vain kiroamaan sinua uudestaan!”? Lapset, ettekö ymmärrä, että hedelmänne edustavat tapaa, jolla elätte elämäänne YAHUSHUA HA MASHIACH:lle (Joh. 15:1-16)? Ette voi elää kuin paholainen ja sanoa: ”Väitän, että olen kristitty, joten armo ja laupeus tulevat peittämään minua joka tapauksessa.”

Varoitan sinua nyt: Sinua tullaan vihaamaan, ja sinun nimestäsi puhutaan pahana, vaikka palvelet totuudessa ja rakkaudessa (Luukas 6:22-23).
Viholliset, ja erityisesti ne, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, mutta heidän pahoista hedelmistään tiedät, että se on valhe (Matt. 7:15-23), viholliset vihaavat tätä profeettaa ja he vihaavat kaikkia, jotka ovat osa Amightywind-palvelustyötä, sillä MINÄ, YAHUVEH, en tule sallimaan johtajiston, jotka seuraavat MINUN jalanjälkiäni, tekevän kompromissia synnin kanssa. YAHUSHUA HA MASHIACH:n Morsian ei koskaan tee kompromissia sen kanssa, minkä he tietävät todeksi! He asettuvat kasvokkain saatanan kanssa ja nuhtelevat hänen palvelijoidensa valheita!

Rakkaat lapseni, olen mielissäni, koska olette nuhdelleet syntiä ja syntisiä, jotka kieltäytyvät tekemästä parannusta ja kääntymästä pois synnistään, ja te kieltäydytte tulla horjutetuksi syntisten valheista. Kerron teille salaisuuden: Taivaassa MINULLA on kultainen, jalokivin koristeltu kirja, joka on suunniteltu juuri jokaiselle pyhistä lapsistani, jotka nuhtelevat syntiä ja syntisiä, jotka pyrkivät tottelemaan ja jotka nuhtelevat saatanaa YAHUSHUA:n NIMESSÄ. Tässä on salaisuus (Sherenille, joka sanoo tässä palvelustyössä olevan monta salaisuutta, Raamattu sanoo Aamos 3:7:ssa ”YAHUVEH ilmoittaa salaisuutensa profeetoilleen”.), sinun erityisessä kirjassasi on nimiä, jotka olet kauan aikaa sitten unohtanut, kun he pilkkasivat ja vainosivat, vihasivat sinua ilman syytä, kun ainoastaan rukoilit, että he hylkäisivät syntinsä.

MINULLA, YAHUVEH:lla, on jokainen vuodattamasi kyynel jalokivin koristellussa pullossa, jota eräs pyhä enkeli hoitaa (Psalmi 56:8). Ja kun sinua vainotaan YAHUSHUA HA MASHIACH:n NIMEN tähden, tiedä, että kun pahat yrittävät tuomita ja syyttää sinua, MINÄ, YAHUVEH, olen tuominnut joitakin julmia vihollisiasi, kun rukoilit, ja tulen jatkamaan heidän tuomitsemistaan! Pyhät, jotka huutavat MINUN puoleeni: ”Vapauta minut näiden pahojen vihollisten kädestä!”, tullaan vapauttamaan (Jer. 15:21)!

Elisabeth, monet julmimmista vihollisistasi ovat nyt helvetissä, sillä kädelläni sallin heidän elää tarpeeksi pitkään kaivaakseen hautansa kielellään, jatkaakseen niiden syntiensä kasaamista, joista he eivät ole tehneet parannusta, kunnes he kuvaannollisesti saavuttivat sen helvetin tason, jolle ennaltatiesin heidän laskeutuvan. Et kuullut heistä enää, sillä MINÄ, YAHUVEH, vapautin sinut niiden vihollisten kädestä, jotka yrittivät päättää elämäsi, ja poistin heidät tämän maan pinnalta, silloin kun he sitä vähiten odottivat! Joidenkin nimet tiedät (Angie Ray, Bobbie Barnes vain kaksi mainitakseni), sillä kuulit, että he olivat kuolleet. Toiset viholliset, joita vastaan taistelet, ottavat kirjoituksia ja vääntävät niitä ja sanovat, että tämä palvelustyö on vihan palvelustyö. Typerät miehet ja naiset, eivätkö he tiedä, että tämä ei ole hänen vihaansa syntiä kohtaan, se on MINUN, YAHUVEH:n, syntiä kohtaan! Jokaisesta synnistä, josta ei ole tehty parannusta, on maksettava hinta (Room. 6:23). Viholliset kaivavat suullaan nyt sille helvetin tasolle, jolla he tulevat asumaan kuoltuaan, jos he eivät tee parannusta ja käänny pois tästä pahasta!

Muistatko sen miehen, jota kutsuit ”sivistyneeksi hölmöksi”?
(www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm)
Laitoit hänen viestinsä koko maailman eteen, kun hän pilkkasi kaikkea, mikä on pyhää. Kirjoitit hänelle ja kerroit hänelle, kun hän vainosi sinua, ettei hän tulisi olemaan elossa seuraavana vuonna samaan aikaan. Se mitä profetoit, toteutui, ja hän kuoli ennen tuota aikaa. Lähetin sinut varoittamaan häntä. Hänet lähetettiin tämän palvelustyön sivuille, ja hän kutsui sitä kiroukseksi, opetti nuorelle pojalleen, ettei ole tarvetta pelätä JUMALAA, koska JUMALAA ei ole olemassa. Sinä varoitit häntä, hän ei kuunnellut ja nyt hän toivoo, että olisi kuunnellut! Se sivistynyt hölmö, joka kehuskeli sinulle korkeakoulututkinnoillaan, on nyt helvetissä ja on saanut selville, että se, mitä sanoit, oli totta ja hän huutaa kovaan ääneen: ”YAHUVEH, minä uskon SINUUN nyt!”

Voisin mennä yksityiskohtiin, mutta se ei palvelisi mitään tarkoitusta. Tiedä vain tämä: Kuin dominot sinun vihollisesi ja koko YAHUSHUA HA MASHIACH:n Morsiamen viholliset tulevat kaatumaan, kuin Goljat, joka ei koskaan nouse uudelleen. Vihollistesi elämät eivät enää koskaan ole olleet ennallaan. Niille, jotka vielä elävät: On vielä aikaa tehdä parannus ja nöyrtyä ja pyytää anteeksi. Sillä kun yritätte tuhota pyhiä palvelustöitä, kuten tätä ja muita, ette koske pelkkään naiseen tai mieheen, te koskitte MINUN silmäterääni.

Te jotka esiinnytte kuin susi lampaannahassa, huudatte niin kovaa: ”Lähtekää pois Amightywind-palvelustyöstä!”. Tulen tuomitsemaan teidät, koska ajoitte lampaat ja karitsat eksyksiin, jos ette pian tee parannusta ja pyydä anteeksi pahojen herjaavien valheiden julkipuhumista. Myöntäkää, että vihasitte ja koskitte pyhään palvelustyöhön. Ei ole teidän tehtävänne tuomita sitä, sillä tämä palvelustyö on MINUN säätämäni. MINÄ, YAHUVEH, kieltäydyn sallimasta sinun, Elisabethin, keksivän tekosyitä heille, kun he tekevät kompromisseja synnin kanssa. Kun näytän sinulle tuomitun sielun, älä rukoile, että hän tekisi parannuksen, sillä hän sopii vain MINUN tuomittavakseni (Jer. 7:16, 11:14, 14:11-12; 1. Joh. 5:16). Kuten Kain, Eesau ja Juudas, hänet lähetetään helvettiin!

Nyt MINÄ, YAHUVEH, puhun uuden sanan toisesta aiheesta. Mikä nosti tämän voitelun sinussa on se, kun rukouksesssa rukoilit siunauksia YAHUSHUA:n demonintallaajille (YAHUSHUA'S demon Stompers), MINUN rakkaille esirukoilijoilleni, joita käytän kuin kilpeä poikkeuttaakseni tämän palvelustyön johtajistoa vastaan kohdistetut aseet. YAHUSHUA:n Demonintallaajat on koeteltu uskollisiksi ja ovat luotettavia eturintamassa. Oi, kuinka paljon uhrausta, kuinka monta kyyneltä he ovatkaan vuodattaneet! He ovat MINUN Rakas YDS, ja todellakin heidän palkkionsa seuraavat heitä Taivaaseen, ja kaikki heidän rukouksensa ovat siunaus MINULLE ja ovat Taivaaseen lähetetyt.

Älkää murehtiko, kun ihmiset hyväksyvät pyhissä profetioissa olevat totuudet ja sitten kääntyvät jälleen koiran oksennukselle ja he kääntyvät tätä pyhää palvelustyötä vastaan sanoessaan: ”Ei ole hauskaa elää pyhänä ja mieluummin kääntyisin takaisin syntisille teilleni” (Sananl. 26:11, 2. Piet. 2:22). Ei jokainen ole sopiva olemaan MINUN Taivaallisessa armeijassani.

Kerron teille tämän nyt, että tiedätte, kerron teille etukäteen vihollisista, jotka hyökkäävät teitä vastaan hengellisessä sodassa, jollaista ei toistaiseksi ole ollut, tänä vuonna 2008. Älkää olko huolissanne. YAHUSHUA:n NIMEN ja VEREN kautta tulette voittamaan! Paastoaminen, kuten myös ehtoollinen, ja Jeriko-marssit ovat ase, jota tarvitsette, ette ainoastaan omanne, vaan myös muiden voiton saamiseksi. Ehtoollinen on salainen ase. Käyttäkää sitä vapaasti. Älkää lopettako sitä, minkä tiedätte toimivan.

Muistakaa Rakkaani, älkää heittäkö helmiänne sikojen eteen (Matt. 7:6). Siat ovat niitä, jotka kieltäytyvät kuuntelemasta totuutta. Lähetän sinut toisille, jotka olen lähettänyt, jotka tulevat kuuntelemaan ja tottelemaan jokaista sanaa, jonka sanon pyhissä profetioissa. MINÄ, YAHUVEH, profetoin tämän: Kaikki, kaikki, kaikki, kaikki profetaaliset viestit, jotka olen puhunut julki sinun kauttasi, eivät tule ainoastaan olemaan englanniksi, vaan myös samoan kielellä. Ja voimakkaimman voitelun, Elisabeth, jonka koskaan tunsit, asetin päällesi Mauilla, Havaijilla täynnä todistajia olleen huoneen edessä. Eräs buddhalainen myönsi, ettei Buddha kyennyt tekemään sitä mitä hän juuri näki JEESUKSEN KRISTUKSEN tekevän, kun voitelin sinut, Elisabeth, ja tämä mies nimeltä Frank, kun rukoilit ihmisten puolesta Mauilla, Havaijilla, Frank antoi elämänsä YAHUSHUA:lle tuona päivänä ja on johtanut sieluja Taivaaseen ja sanoo jokaiselle, ettei YAHUSHUA, JEESUS KRISTUS, voi epäonnistua!

(Ole hyvä ja katso Anointed in Hawaii: http://www.almightywind.com/elisabeth/hawaii.htm ja lue suurimmasta voitelusta, joka on toistaiseksi tullut Elisabeth Elijahin päälle. (teksti englanniksi))

Eräs samoalainen pastori, joka johti seurakuntaansa rautaisella otteella, kuuli sinun profetoivan. Ja vaikka hän kielsi ketään naista saarnaamasta seurakunnassaan, älä unohda tätä päivää, jona lähetin ihmeen, kun hän nöyrässä hengessä pyysi sinua tulemaan ja profetoimaan ja saarnaamaan seurakuntaansa Mauille, Havaijille. Tavoitit samoalaiset siellä, minne lähetin sinut tuon samoalaisen pastorin luokse.

Murehdit, koska et koskaan nähnyt sitä hedelmää, mitä se, että kykenit palvelemaan siinä samoalaisessa seurakunnassa ensimmäisenä naise- na, jonka sallittiin toimivan pastorina, kantoi, koska olit erolapsen huoltajuustaistossa ja sinun piti lähteä.

Olen puhunut julki profetaalisen sanan, että sinun äänesi tullaan kuulemaan samoan kielen äänellä. Olen lähettänyt sinut, jotta Uusi-Seelanti tulee kuulemaan totuudet, jotka olen puhunut julki pyhissä profetioissa. Samoalaisia, jotka kuuntelevat ja hyväksyvät YAHUSHUA HA MASHIACH:n KAIKKIVALTIAANA JUMALANA, HERRANA ja PELASTAJANA, tullaan siunaamaan.

MINÄ, YAHUVEH, profetoin sinun suusi kautta saman Afrikalle. (Profetaaliset) sanat eivät tule ainoastaan olemaan afrikaansin kielellä. Monet ihmiset ympäri maailmaa tulevat kirjoittamaan nämä profetiat. MINÄ, YAHUVEH, leikittelen vihollistesi kanssa ja nauran heille. Näetkö vihollisen hämmennyksen? He ovat tuoneet tämän synnin päällensä. Enkö varoita Pyhissä Kirjoituksissa: ”Älkää koskeko voideltuihini älkääkä tehkö pahaa MINUN profeetoilleni” (1. Aik. 16:22, Psalmi 105:15)? Silti he kieltäytyvät tottelemasta, sen sijaan pilkkaavat ja halveksivat sitä mitä eivät edes vaivaudu kysymään sinulta tai rukoilemaan MINULTA mitä eivät ymmärrä.

Viholliset katsovat Amightywind-palvelustyöntekijöitä peloissaan tietäen, etteivät voi hiljentää heitä. Viholliset katsovat avuttomina Almightywind-palvelustöiden menestyvän ja kasvavan silmiensä edessä. Kuulen heidän juonensa ja suunnitelmansa yrittää väsyttää sinut, että luopuisit palvelemisesta. MINÄ, YAHUVEH, lähetän hämmennystä vihollisten leiriin ja tulen erottamaan ne, jotka puhuvat julki laittomuutta ja tekevät sitä. Se tarkoittaa sitä, että MINÄ, YAHUSHUA, varoitan, että MINULLA on erottava miekka ja erotan perheitä, jotka ovat vaarana MINUN pyhilleni pian tulevina päivinä (Matt. 10:34-36)! Viholliset eivät tiedä kuinka pysäyttää sinut puhumasta julki pyhiä profetioita. Vihollisten leiri on turhautunut ja kukistettu, kun nostan samat profetaaliset sanat esiin monessa eri kansakunnassa, ja tämä on vasta alkua.

MINÄ, YAHUVEH, monta vuotta sitten, synnytin tämän palvelustyön Elisabethin kautta. Jos hänen kärsimyksensä ei olisi ollut suuri, tällä palvelustyöllä ei olisi suurta voitelua, sillä palvelija ei ole herraansa suurempi (Joh. 13:16, 15:20). YAHUSHUA on HERRA. Kipua, jonka hän kesti, ei kukaan muu kuin MINÄ tule koskaan tietämään. Hintaa, jonka hän maksoi, ei kukaan muu kuin MINÄ tule koskaan tietämään. Jopa mies, jota hän kutsuu ex-aviomiehekseen, joka ei koskaan ollut aviomies Taivaan silmissä, sanoi hänelle yhä uudestaan ja uudestaan, että ”hänen täytyi pysäyttää tämä palvelustyö” ja hänen ”täytyi tehdä mitä saatana oli suunnitellut pysäyttääkseen tämän palvelustyön.” Hän usein pilkkasi Elisabethia pahoinpidellessään tätä ja sanoi: ”Varoitin sinua, että lakkaisit tekemästä palvelustyötä. Näetkö, mitä JUMALASI antaa minun tehdä?” Mutta MINÄ estin nuo saatanan pahat suunnitelmat ja pelastin Elisabethin elämän monta kertaa tältä pahalta mieheltä, joka yritti tappaa hänet.

Vastasin hänen rukouksiinsa ja toin hänen pyhän sielunkumppaninsa hänen luokseen.

Hänet on koeteltu pyhän aviomiehensä kanssa. Ja nyt olen todistanut, keneen MINÄ, YAHUVEH, voin luottaa, ja he ovat ne kaksi, jotka olen asettanut, jotka tulevat tottelemaan MINUA tämän palvelustyön johtajina. Siinä missä aikoinaan oli yksi nainen tämän palvelustyön johtajana, jonka vihin ja voitelin, nyt tällä pyhällä palvelustyöllä on kaksi johtajaa, ja MINÄ kutsun heitä mieheksi ja vaimoksi.

Annan käskyn kaikille, jotka vihin ja voitelen olemaan hengellisiä johtajia jossakin palvelustyössä: Vaadin kuuliaisuuttanne kaikilla tavoin MINULLE, YAHUVEH:lle, sillä tämä on todiste siitä, kuinka paljon rakastatte YAHUSHUA HA MASHIACH:a. Kun tottelette HÄNTÄ, te tottelette ja miellytätte MINUA (Joh. 14:23-24).

Kun teette Jeriko-marssia ja paastoatte, tarvitsette sitä itsenne takia yhtä paljon kuin muiden takia. Viekää tuomittujen vihollisten nimet MINULLE, kun rukoilette, ja juuri niin kuin tein Joosualle Jerikossa, ja muurit tulivat ryminällä alas (Joosua 6)! Niin myös puhun tämän varoituksen jokaiselle, joka yrittää tuhota sitä, minkä MINÄ, YAHUVEH, toin julki. MINUN viholliseni, jotka ovat sinun vihollisiasi, tullaan murskaamaan hengellisten Jerikon muurien alle jälleen kerran!

Tänä vuonna tulette näkemään, tulette kuulemaan omilla korvillanne, millaisen palkan olen maksanut tuomituille syntisille, jotka ovat vainonneet MINUN pyhää palvelustyötäni kutsuen pahaksi sitä, mitä MINÄ, YAHUVEH, olen kutsunut hyväksi! Sinun vihollisesi ovat MINUN vihollisiani, ja he vihaavat sinua, koska puhut julki totuutta, sillä he pitävät enemmän valheista. Pahat hyökkäävät kaikkia niitä vastaan, jotka elävät pyhänä, jotka opettavat: ”Tehkää parannus, kääntykää pois synnistä, ennen kuin joudutte helvettiin!” Vaarallisimmat viholliset ovat niitä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, mutta eivät ole (2. Kor. 11:12-14). He ovat saatanan synagoogasta (Ilm. 2:9, 3:9)!

Pahat viholliset, joita saatana lähettää piinaamaan sinua, harjoittavat joka päivä kuinka vihastuttaa MINUA, YAHUVEH:a, ja pilkata YAHUSHUA:n sinun MASHIACH:si vuodatettua VERTA! Jotkut väittävät tuntevansa MINUN POIKANI, ja silti he tuntevat HÄNET vain päällään eivätkä sydämellään. Ei ole pelkoa kun he tietävät tehneensä syntiä ja loukanneensa HÄNTÄ. Viisauden alku on LUOJASI loukkaamisen pelko! Pyhät ovat tulleet pyhemmiksi, pahat ovat tulleet pahemmiksi. MINUN kostoni, MINUN tuomioni on laskeutunut ja tulee jatkamaan laskeutumistaan, kunnes MINUN vihani on kulutettu loppuun.

Pyhä Morsian, te pyydätte MINUN tuomiotani homoseksuaalisuudelle ja tälle pilkalliselle samaa sukupuolta olevien avioliitolle, ihmisen kloonaamiselle, ihmissikiön ja eläimen risteytykselle. Tulette näkemään MINUN tuomioni laskeutuvan. Jatkakaa näiden asioiden nostamista esiin MINULLE (1. Tess. 5:17). Älkää olko väsyneitä rukoilemaan (Luuk. 18:1-8). Marssikaa voitossa ja tietäkää, että MINÄ tulen vastaamaan pikaisen tuomion tullessa näiden vihollisten päälle. Rivi riviltä, käsky käskyltä, tulette näkemään näiden asioiden toteutuvan.

Kun Elisabeth ja hänen pyhä aviomiehensä usein sanoivat: ”Ei ole yhtäkään henkilöä johon voimme luottaa muuta kuin toisemme. Me tapaamme jatkuvasti YAHUSHUA:n Morsiamen jäljitelmää. Missä ovat aito, pyhä Morsian, jotka kieltäytyvät tekemästä kompromissia synnin kanssa?” Käskin heitä odottamaan, tulisin tuomaan todellisen YAHUSHUA HA MASHIACH:n Morsiamen heidän luokseen. Nyt MINÄ, YAHUVEH, olen tuonut joitakin YAHUSHUA:n Morsiamesta heidän luokseen elämään heidän rinnallaan. Muistakaa, kun katson yhtä ihmistä YAHUSHUA:n pyhästä Morsiamesta, näen teidät kaikki yhtä aikaa.

Ne, joita kutsutaan YAHUSHUA:n demonintallaaja-rukoustaistelijoiksi, tämän palvelustyön esirukoustaistelijat, tiedät jo ne luotettavat, he nuhtelevat syntiä eivätkä tee kompromissia synnin kanssa eivätkä keksi tekosyitä syntisille, jotka eivät ole tehneet parannusta ja jotka kieltäytyvät taistelemasta lihan syntejä vastaan. YAHUSHUA:n demonintallaajat seisovat rinnallasi taistellen.

YAHUSHUA:n demonintallaajat ovat hajallaan ympäri maailmaa. Et edes tiedä heidän nimiään, mutta he tietävät sinun nimesi, ja sinä olet siunannut heitä niiden sanojen kautta, jotka MINÄ, YAHUVEH, olen antanut tälle palvelustyölle. MINUN lapseni vastaanottavat elämän sanani, jotka puhun julki profetioissa, ja puhutut profetaaliset sanat yhdistettynä uskoon siitä, kuka YAHUSHUA on, ovat ottaneet juurta ja kasvaneet, siinä missä ne, jotka ovat siunattuja, kasvavat hypyin ja harppauksin!

Ihmisten elämiä muuttuu, koska kun he kuulevat voidellut sanat Taivaasta, he antavat kunnian YAHUSHUA HA MASHIACH:lle. Kun avaat suusi ja annat MINUN täyttää sen MINUN profetian sanoillani, annan heille elämän sanan, jossa on lupauksia heille. Elisabeth, sinä ja sinun pyhä aviomiehesi tulette tapaamaan Taivaassa ne, joita pyhät profetiat ovat siunanneet, vaikka ette tapaisi heitä maan päällä. Pyhiä profeettoja vainotaan YAHUSHUA:n nimen tähden, kuten evankelistoja (Joh. 15:20). Suuret, suuret, suuret ovat palkkionne Taivaassa (Matt. 5:11-12, Luukas 6:22-23)!

Yksi palkkioistasi, Elisabeth, ovat kaikki ihmiset, jotka ovat siunaus, jotka tukevat sinua kaikin tavoin ja auttavat sinua. Evankelistat, jotka tavoittavat sieluja, auttavat sinua johtamaan sieluja YAHUSHUA MESSIAALLE. Ihmiset, jotka ovat ihmisten kalastajia tuoden sieluja YAHUSHUA HA MASHIACH:lle, teidät tullaan palkitsemaan tästä Taivaassa. Tämä lupaus ei siis ole vain Elisabethille vaan jokaiselle evankelistalle. Teidät tullaan esittelemään heille Taivaassa, jokaiselle sielulle joita kosketitte ja varoititte yksin YAHUSHUA HA MASHIACH:n kunniaksi. Muistakaa: Kun kirkastatte HÄNTÄ ja palvelette HÄNTÄ ja rakastatte HÄNTÄ, teette sitä RUACH HA KODESH:lle ja MINULLE. Kun annatte edes kulauksen vettä tälle profeetalle, te teette sen MINULLE, ja tämä pätee kaikkiin teihin, joita MINÄ kutsun YAHUSHUA HA MASHIACH:n Morsiameksi (Matt. 10:40-42).

Vapautan tämän sanan, Elisabeth, synnyttäjä-äitisi syntymäpäivänä, kesäkuun 6:ntena. Koska hän nyt asuu helvetissä, yritit opastaa häntä YAHUSHUA:lle, ja nyt saatana laittaa hänet kärsimään lisää sanoinkuvaamatonta tuskaa, sillä hän epäonnistui yrityksissään päättää elämäsi ennen kuin tämä palvelustyö voitaisiin synnyttää. Näetkös, MINULLA, YAHUVEH:lla oli päämäärä ja MINUN päämääräni saavutetaan, ja huolimatta siitä, miten joku yritti päättää elämäsi, ja edelleen yrittää, suojelin sinua silloin, ja MINÄ, YAHUVEH, suojelen, varustan ja varjelen sinua nyt kuin kananpoikasta kämmenelläni. Huolimatta siitä, mikä ase sinua vastaan on muodostunut, ei ainoastaan elämäsi, vaan myös tämä palvelustyö, on selvinnyt (Jesaja 54:17). Ja MINUN käskyjäni noudattavia ihmisiä vihaavien vihollistesi suureksi tyrmistykseksi: olet elossa! Ja ALEPH & TAV Almightywind RUACH ha KODESH palvelustyöt edelleen kasvavat voitelussa, eivätkä ainoastaan elä vaan menestyvät! Ja MINÄ käytän tätä palvelustyötä YAHUSHUA HA MASHIACH:n kunniaksi muuttaakseni elämiä.

Niin on puhuttu, niin on kirjoitettu.

Rev. Elisabeth Sherrie Elijah
6. kesäkuuta 2008
SINUN kunniaksesi ABBA YAHUVEH. Amen! Amen!

* * * * * * *

Kommentti Elisabethilta: Tiedä, että YAHUSHUA antaa syntisi anteeksi, ja sitten sinun täytyy antaa anteeksi itsellesi! Sinun täytyy tehdä parannus, kääntyä pois synnistä ja uskoa että YAHUSHUA:n kautta myös sinulla on voima nuhdella syntiä. Rukoile, että HÄNEN kauttaan sinulla on voima nuhdella syntiä. Sinun täytyy uskoa, että YAHUSHUA on antanut sinulle anteeksi ja sitten jatkat eteenpäin jälleen puhtaalta pöydältä.
Ps. 51:4-6, ”Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.
SINUA ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa SINUN silmissäsi; mutta SINÄ olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.”

Raamattu vahvistaa jokaisen profetian. Tässä ovat ne Raamatun paikat, jotka vahvistavat tämän:

5. Moos. 32:40-41, ”MINÄ nostan käteni taivasta kohti ja sanon: Niin totta kuin MINÄ elän iankaikkisesti, kun MINÄ teroitan miekkani salaman,
kun MINUN käteni ryhtyy tuomiota pitämään, niin MINÄ kostan vastustajilleni ja maksan vihamiehilleni.”

Jesaja 59:19, ”Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät HERRAN nimeä ja päivän koittamilla HÄNEN kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota YAHUVEH:n HENKI ajaa eteenpäin.”

1. Kor. 16:22, ”Jos joku ei pidä YAHUSHUA HA MASHIACH:a rakkaana, hän olkoon kirottu! Maran ata.” Tule YAHUSHUA! Tule!

1. Kor. 1:27, ”vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen YAHUVEH JUMALA valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen YAHUVEH JUMALA valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään,”

Jer. 7:23-24, ”vaan näin MINÄ käskin heitä ja sanoin: Kuulkaa MINUN ääntäni, niin MINÄ olen teidän JUMALANNE ja te olette MINUN kansani; ja vaeltakaa aina sitä tietä, jota MINÄ käsken teidän vaeltaa, että menestyisitte. Mutta he eivät kuulleet, eivät korvaansa kallistaneet, vaan vaelsivat oman neuvonsa mukaan, pahan sydämensä paatumuksessa, ja käänsivät MINULLE selkänsä eivätkä kasvojansa.”

Jer. 7:27-28, ”Ja kun sinä puhut heille kaiken tämän, niin he eivät kuule sinua, ja kun sinä heille huudat, niin he eivät sinulle vastaa. Sentähden sano heille: Tämä on kansa, joka ei kuullut HERRAN, JUMALANSA, ääntä eikä ottanut kuritusta varteen. Kadonnut on totuus ja hävinnyt heidän suustansa.”

Tärkeitä linkkejä (englanniksi):

”Sivistynyt hölmö”
http://www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm

Voitelussa Havaijilla
http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm

* * * * * * *

Keskiviikkoiltana 3. helmikuuta 2010, hyvin harvinainen tapahtuma, tulipalloja taivaalla, nähtiin liikkuvan pohjoiseen, Etelä-Irlannista Pohjois-Irlantiin, missä paastoavat YAHUSHUA'S demon Stompers -paastotaistelijat asuvat, molemmin puolin Irlantia. Tämä nähtiin 21-päiväisen paaston viimeisenä päivänä auringonlaskun aikaan. Paastoaminen vain vedellä alkoi 14. tammikuuta 10 päivän ajan ja paasto loppui 21 päivää paaston alkamisen jälkeen 3. helmikuuta 2010. YAHUVEH sanoi Elisabethille, että tämän tuli laittaa YDS- paastotaistelijat paastoamaan 21 päiväksi, sillä Danielille kesti 21 päivää saada vastaus rukouksiinsa.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1248665/Fireball-lights-Irish-sky-extremely-rare-asteroid-falls-Earth-100-000mph.htmlYAHUVEH on raivoissaan tämän palvelustyön vihollisille ja ABBA YAHUVEH antoi Elisabethille ja YDS-paastotaistelijoille merkin siitä, että HÄN tulee kostamaan kaikille niille, jotka ovat herjanneet tätä palvelustyötä ja pyhää profeettaa! Se tulee tapahtumaan HÄNEN ajoituksellaan ja HÄNEN tavallaan, kun he vähiten sitä odottavat. Tämän palvelustyön pahimmat viholliset eivät ole niitä, jotka ovat ulkonaisesti pahoja, vaan niitä jotka väittävät olevansa kristittyjä ja rukoilevat JEESUKSEN KRISTUKSEN nimessä! He vihaavat tätä palvelustyötä, sillä se kieltäytyy keksimästä tekosyitä synnille tai syntisille, ja viestit kaikissa profetioissa ovat ”tehkää parannus, kääntykää pois synnistä, älkää eläkö kuin paholainen ja odottako pääsevänne Taivaaseen.” Häntä (Elisabethia) on haukuttu kaikenlaisilla pahoilla nimillä siksi, että hän opettaa, että kymmentä käskyä täytyy noudattaa! Häntä on kutsuttu vääräksi profeetaksi siksi, että hän opettaa, että on olemassa helvetti, jonne joutumisella täytyy maksaa, ellei tottele YAHUVEH:a!

Elisabeth Elijah ja kaikki YDS:n pyhät esirukoilijat ovat rukoilleet, että YAHUVEH kostaisi HÄNEN vihollisilleen, ja Elisabeth rukoili: ”Pyydän, todista, että tätä paastoa ei tehty turhaan ja että SINÄ, ABBA YAHUVEH, annat tuomiosi sataa vihollisten päälle.” YAHUVEH vastasi Elisabethin rukouksiin ja asetti merkin taivaalle tulipalloista, jotka ovat hyvin harvinaisia Irlannissa ja joiden nopeus oli 100 000 mailia tunnissa! Voi vihollisia, joiden ylle YDS paastosi ja rukoili tuomiota YAHUVEH:lta, aivan niin kuin vanhan liiton Elia taisteli Baalin vääriä profeettoja vastaan!

Punaisenmeren ihme -paasto (The Miracle Red Sea Fast) kesti 21 päivää, ja me näimme monta ihmettä tulevan julki, mutta tämä on aivan listan kärjessä!

Tätä profetiaa ei oltu julkaistu ennen, vain viisi ihmistä oli kuullut sen. Me luulimme sen olevan henkilökohtainen profetia, joka annettiin 6. kesäkuuta 2008, ja joitakin henkilökohtaisia osia, jotka eivät kiinnosta julkista yleisöä, on jätetty pois. Eräs palvelustyötoverimme löysi tämän profetian 3. helmikuuta 2010 etsiessään jotain muuta, mitä YAHUVEH oli puhunut Elisabethin kautta. Sen sijaan hän tiesi tämän lukiessaan, että hänen oli määrä soittaa Elisabethille. Lukiessaan tätä sanaa sekä hän että Elisabeth selvästi kuulivat voitelun lisääntyneen siinä, ja tämä oli määrä julkaista, sillä se sopi tilanteeseen, jossa he nyt taistelevat Baalin vääriä profeettoja vastaan ja Iisebelin henkivaltaa vastaan niissä, jotka kutsuvat itseään kristityiksi, mutta heidän sisällään ei ole Kristusta!

YAHUVEH sanoi, että nyt on aika julkaista tämä 117:ntena profetiana, koska mikään ei ole muuttunut. Meneillään on sama sota kuin vuonna 2008 Baalin väärän profeetan, fariseusten ja Iisebelin henkivaltoja vastaan, vain eri naamat, jotka ovat tulleet YAHUVEH:n tuomion alle! ABBA YAHUVEH sanoi 21 päivän paaston lisänneen voitelua, ja tuomio oli säädetty, kun se jaetaan kaikkien kanssa, erityisesti kun se puhutaan ääneen, niin että viholliset kuulevat sen! Tätä ollaan nyt tekemässä.

Lista vihollisista on YAHUVEH:n käsissä, ja HÄN todisti sen antamalla Elisabethille, kun toiset rukoilivat ja paastosivat, YAHUVEH:n ajalla myös hänelle annettaisiin samat voimat kuin vanhan liiton Eliaalle tämän rukoillessa ihmettä Karmel-vuorella, ja YAHUVEH lähetti tulisen merkin. YAHUVEH siis teki saman ja lähetti myös Elisabeth Elijah:lle tulisen merkin taivaalla! Niiden YAHUSHUA'S demon Stompers -esirukoilijoiden nimiä, jotka asuvat Etelä-Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa, ei ole olennaista tietää, mutta olennaista on se, että tulipallot menivät Etelä-Irlannista, jossa paasto alunperin kuulutettiin, Pohjois-Irlantiin, jonne meteoreiden tai tulen taivaalla väitetään laskeutuneen, ja jossa eräs pyhä palvelustyötoveri asuu, ja hän pyysi saada olla vesipaastossa kauemmin kuin muut YDS:n pyhät paastoavat esirukoilijat!

Pilkatkaa vain, viholliset, mutta pian tekin tulette tuntemaan YAHUVEH:n tulen kuluttavan teidät HÄNEN vihassaan aivan niin kuin nämä tulipallot taivaalla! Tämä palvelustyö ei kuulu naiselle tai miehelle, se kantaa vain PYHÄN KOLMINAISUUDEN nimiä!

Profetiat, joita mustamaalaatte, eivät ole naiselta vaan YAHUVEH Vanhaikäiseltä, Iankaikkiselta TAIVAALLISELTA ISÄLTÄ, YAHUSHUA HA MASHIACH:lta ja Rakkaalta RUACH HA KODESH:lta, joka on PYHÄ HENKI! Me emme tule itkemään teidän takianne, kun se tapahtuu, sillä teitä varoitettiin, että lopettaisitte hyvän kutsumisen pahaksi, ja nyt te tulette niittämään sen, mitä olette kylväneet. Itkemisen sijasta tulemme olemaan kuin vanhan liiton Debora ja iloisemaan siitä, että YAHUVEH on puhdistanut tämän palvelustyön maineen ja tuhonnut HÄNEN vihollisensa aivan niin kuin Baalin väärät profeetat ja Iisebelin!

Almightywind Postal Address www.amightywind.com
www.almightywind.com

Postiosoite::
Almightywind
P.O. Box 40007
Upper Hutt
New Zealand
5018

Emails:
Contact Us
Contact Us