Profetie 53

"IK HEB U DE OVERWINNING GEGEVEN"

PASCHA PROFETIE 3/28/02

 

Waarlijk, MIJN Kinderen, u ziet de Rode Zee onder ogen. Waarlijk, MIJN Kinderen, de kwade Farao en troepen zijn achter u, maar MIJN Kinderen, net zoals IK een weg van ontsnapping voor Mozes en de kinderen van Israël verstrekte, zo zal IK het ook opnieuw doen. MIJN Kinderen, in de dagen die komen, zult u dingen op deze wereld zien komen die uw hoofd zullen laten schudden en u zult afvragen en u zult zeggen, "Waar is onze YAHUVEH en YAHUSHUA vandaag?"

Maar houd uw geloof en houd uw ogen op MIJ en u zult de Rode Zee nogmaals zien splijten en u zult veilig oversteken en de vijanden zullen vernietigd worden. Allen die u achtervolgen, allen die jacht op u maken, zij zullen vernietigd worden. Want IK ben YAHUVEH en IK verander niet. IK ben YAHUVEH, en IK ben dezelfde gisteren, vandaag, en voor altijd. En door het Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA, komt u dapper vóór de Troon en vertelt u MIJ dapper wat het is dat u nodig hebt.

IK vertel u deze dag, IK heb Nikomia de overwinning gegeven. IK vertel u deze dag, alhoewel Elisabeth dood moest wezen, vertel IK u deze dag dat niets dat de vijand probeerd om te doen IK zou hebben toegestaan om gedaan te worden. IK vertel u, IK heb u de overwinning gegeven, hoewel MIJN Zoon uren moest vechten met het zwaard van Mijn Geest in ZIJN hand terwijl HIJ ZIJN hand aan de rug van Elisabeth hield terwijl die deur nogmaals geopend werd.

Nogmaals, MIJN Kinderen, u ziet de overwinning. Het was geen gemakkelijke overwinning. IK beloofde u nooit dat het een gemakkelijke overwinning zou wezen. Wanneer IK u vertel dat het een overwinning zal wezen, onthoud enkel dat niemand u ooit vertelde dat het gemakkelijk zou zijn. Het is waar dat MIJN juk gemakkelijk is en MIJN last licht is, maar MIJN Kinderen, er is een prijs te betalen voor de zalving dat IK op elk van uw levens geplaatst heb.

Zo eet u dit Pascha feest, mopper niet of beklaag u niet omdat in plaats daarvan u het doet met een dankbaar hart en herinnert wat met de kinderen van Israël gebeurde. Herinner de kinderen van Israël die 40 jaar rond zwierven. Het zou niet zo geweest zijn als zij niet hadden gemopperd, geklaagd en gebromd. Maar IK deed hen rond en rond wandelen zoals sommigen zouden zeggen, in cirkels. IK deed hen rond en rond wandelen en testte hen opnieuw en opnieuw.

IK vertel u MIJN Kinderen, IK vertel u dit waarlijk, mopper niet, klaag niet, beklaag u niet wat IK ook toesta u te gebeuren. Hef in plaats daarvan uw ogen op tot MIJ. In plaats daarvan geef YAHUVEH en YAHUSHUA de Glorie. En weet dat IK alleen uw bevrijder ben. En weet dat het alleen door het vergoten Bloed van MIJN Zoon YAHUSHUA komt, dat u de overwinning hebt. Door de heilige NAAM van YAHUSHUA alleen hebt u de overwinning. IK heb u dit beloofd als u maar gehoorzamen zult. Als u uw oor neigen zult naar alles wat IK zeg, vertel IK u MIJN kinderen dit, u zult de overwinning hebben. Onthoud, met een overwinning komt een prijs. Onthoud, er is geen soldaat die in een veldslag gaat die zich niet vermoeid voelt. Er is geen soldaat die eens niet wilt rennen.

Maar onthoud MIJN Kinderen, onthoud dat IK u de overwinning beloofd heb als u maar gehoorzamen zult, als u maar uw oor aan elk woord dat IK zeg neigen zult, als u maar in heiligheid blijven zult en als een voorbeeld voor allen te zien leven zult. IK vertel u dit, MIJN Kinderen, u en deze bediening zullen totale overwinning zien. U zult uw vijanden zien sterven door MIJN hand alleen. U zult uw vijanden zien wegrennen door MIJN hand alleen. U zult uw vijanden zien buigen en knielen en YAHUSHUA belijden als Heer en Heiland. En het zal slechts zijn aangezien IK de overwinning verordend heb in de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA. En u zult weten dat welke prijs u ook betaalt de moeite waard zal zijn, want IK heb u het voorrecht gegeven om MIJ Glorie te brengen door uw lijden. Net als de profeten van ouds, wanneer mensen u zien staan zullen zij weten dat het slechts MIJN Hand is dat u beschermt en u op alle manieren begeleidt.

MIJN Kinderen, geniet van dit Pascha feest dat IK voor u verstrekt heb deze dag. Mijn Zoon, Chuck, dank u voor het gehoorzamen van MIJ, dank u voor het luisteren. Want de zegen van deze Pascha profetie was bedoeld voor anderen en niet alleen voor u. Vertel hen als zij de Pascha Seder misten te doen, zelfs op een bescheiden manier, zolang zij MIJ erkennen dat IK dezelfde YAHUVEH ben die de kinderen van Israël van de Egyptenaren en van de vloeken en de plagen die kwamen bevrijdde. Vertel hen als slechts MIJN kinderen het op een bescheiden manier zouden doen en MIJ zouden erkennen, het maakt niet uit op welke kalenderdag, waar hun Pascha is, is waar hun geloof zal zijn en waar hun geloof is zal hun Pascha zijn.

EINDE VAN PROFETIE

 

* * * * * *

Onze verontschuldigingen, vooral van de site manager voor gedeelten van dit bericht dat eerder weggelaten was die nu terug geplaatst zijn in dit bericht. De site manager is voor het doen hiervan door YAHUSHUA gekastijd en heeft berouw gehad en is vergeven. Hij vraagt ook om uw vergiffenis.