Profetie 29

Wee Aan De Wolven In Schaapskleding!

Gegeven aan Rev. Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah op 4 Februari 1999, 2:12 N.M.

 

(Verklaring) Wee aan de wolven in schaapskleding! Raak MIJN gezalfden niet aan, noch doe MIJN profeten kwaad. Alhoewel deze profetie aan een ander was gegeven die mij als een site manager bedroog, noemde zij haar bediening na deze. Toch leidt die bediening anderen op een dwaalspoor naar materialisme, en één of andere valse doctrine. De Engle’s noemde hun bediening het Holy Ghost Fire [Heilige Geest Vuur], kopiëerend wat God mij gaf en Heilig is. Ik moet deze profetie delen want het is bedoeld om andere dienaren en bedieningen aan te moedigen waar de wolven u verslinden of met hun hoektanden bijten. Aangezien God me beschermt is HIJ geen aanziener van personen en zal uw vijanden doen weg rennen in zeven verschillende richtingen!

Deze vrouw die zich pastor noemt was mijn web manager voor één nacht en leidde mensen naar Amway niet naar YAHUSHUA! Ik heb geen keus dan om haar naam daarop te laten staan aangezien zij niet de naam van haar bediening heeft veranderd. Zij maakte een winst van deze Profeet voor één nacht! Wat is de prijs van een ziel, vraag ik haar en allen die deze dingen doen? Dienaren, pas op voor allen die de van belastingen vrijgestelde status nemen en door de Overheid zijn omgekocht om de mensen niet te waarschuwen tegen wat in dit land gedaan wordt. De RUACH ha KODESH vertelde me dat, echt, de van belastingen vrijgestelde status uw enige beloning zal zijn! Binnenkort zal daar geen beloning van de Overheid zijn, wat zult u dan doen? Deze dienaar die in de profetie hieronder is vermeld, ik zou liever haar naam verwijderen maar ik word NIET toegestaan want dit is een woord van God en waarschuwing aan alle anderen die het zelfde doen. Herinner YAHUSHUA en hoe HIJ de tempels van de geldwisselaars overhoop haalde! Deze profetie is enkel een klein voorbeeld van hoe HIJ voelde. Ik vergeef haar en bid slechts dat zij ophoudt de god van Materialisme te dienen.

Ik verwijderde deze profetie voor de langste tijd tot ik verzoeken hiervoor bleef krijgen. Ik hou er niet van de Vloeken van GOD YAHUVEH uit te spreken en niet de zegen. God is een God van Balans in alle dingen. Lees Deut. 28 de vloeken van God aan degenen die niet gehoorzamen en Zegen van God aan degenen die gehoorzamen! Feb.4 1999.

Gegeven aan Rev. Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * *

Vijanden van deze dienares en bediening die als schapen kwamen en de hoektanden en bedoelingen van wolven toonden om deze bediening en dienares te doden en waar zij voor staat, u zult de dag berouwen (zo ZEGT YAHUVEH, YAHUSHUA en RUACH ha KODESH) dat u ooit de naam van deze bediening stal om de baby’s, bruid, gekozenen en uitverkorenen te verwarren. U hebt geen recht noch heb IK, de HEER YAHUVEH of YAHUSHUA, u het recht gegeven uw bediening het "Holy Ghost Fire Ministry" [Heilige Geest Vuur Bediening] te noemen! Heb berouw vandaag Barbara Engle voor het stelen van wat Heilig was en MIJN toorn op te hopen op uzelf en uw motieven en bediening zijn onheilig! U bent de Judas waarvoor IK MIJN dochter Sherrie Elijah lang geleden waarschuwde. Geef zevenvoudig terug alles wat u gestolen hebt. Verwijder de naam dat u gestolen hebt of u zult uw ziel verliezen als u in de weg van vernietiging verder gaat lopen. Niemand die deze dingen doen zal overleven en de vlammen van de hel zullen uw gezicht en lichaam voor de eeuwigheid likken. Geef terug. Verlaat alles wat u gestolen heeft.

Pas op, IK ben een GOD die Zich niet laat spotten. IK gebruikte MIJN dienares, MIJN Geliefde bediende om u te testen, om u te waarschuwen maar u zou niet luisteren. U las en typte profetieën, hoorde MIJN oordelen die op de ongoddelijken worden uitgesproken en op degenen die trachten een bediening te vernietigen dat niet door de handen van zuiver een vrouw wordt gebouwd. Maar door de handen van ALMACHTIGE GOD YAHUVEH, YAHUSHUA en MIJN RUACH ha KODESH! U durft om de naam van een bediening te stelen dat van MIJN HEILIGE GEEST vuur spreekt. Voor het doen hiervan, als u niet vandaag berouw hebt en dit kwaad verlaat zult u uw ziel verliezen. Dit is MIJN laatste waarschuwing tot u, Barb en Paul. U zult slechts geschikt zijn voor mijn vernietiging, bekeert u van uw kwade wegen. Herinner, Jacob heb IK van gehouden! Esau heb IK gehaat. Icabod is uw naam.

Denk niet dat dit Sherrie Elijah is die spreekt want IK profeteer uw vernietiging op alle manieren als u niet van uw slechte wegen bekeert. Lang geleden waarschuwde IK u en nu waarschuw IK u opnieuw. Uw hond was slechts een teken. IK, de HERE GOD, geeft leven en IK, de HERE GOD, neemt het weg. Hoe breekbaar bent u, HEB BEROUW vandaag! Verwijder Holy Ghost Fire Ministry, de naam van een bediening die IK u niet gaf. U noemt uzelf dreamseeker [droomzoeker] maar IK, de HERE GOD, die u beweert te dienen zal uw slechtste nachtmerrie worden als u niet naar mijn profeet luistert die nu vooruit spreekt. Geef financieel zevenvoudig terug alles wat u gestolen hebt. Geef de heilige naam van de bediening aan haar terug die u gestolen hebt. Slechts het hellevuur zult u zien als u dit vandaag niet doet. Test MIJ en zie of IK niet zal doen wat IK gesproken heb. Test MIJ en zie of IK geen vernietiging aan alles breng wat u met uw handen hebt gebouwd. Hebt u nog niet van het verleden geleerd? Voor het belang dat IK niet wil dat wie ook omkomt heb IK u opnieuw gewaarschuwd.

Sla uw schatten niet in de wereld op maar sla ze op in de hemel! Zo is het gesproken, zo is het geschreven, zo zal het gebeuren want dit zijn de woorden van de ene en enige GOD, "IK BEN". "IK BEN" zal zijn als uw eigen slechtste vijand vanaf deze dag als u niet verlaat en teruggeef alles wat u gestolen hebt zevenvoudig. Beschuldig uw echtgenoot Paul niet, zoals Eva, u wist dat wat u aan het doen was verkeerd was. U voelde MIJN verdriet in de vorm van depressie en toch had u geen spijt. IK toonde u MIJN woede door het leven van uw hond te raken en u te tonen hoe breekbaar het leven is, maar u zag ook hoe IK het leven kan geven waar er dood is. Ziekte waar er gezondheid is. Armoede waar er rijkdom is. Verdriet waar er vreugde was.

Uw baarmoeder zal onvruchtbaar blijven en alles wat u denkt dat IK heb zal niet gebeuren als u niet teruggeeft alles wat u van Sherrie Elijah hebt gestolen en de naam Holy Ghost Fire Ministry niet verwijdert. IK vertelde u niet om zo’n dergelijk kwaad te doen. Om deze Heilige bediening te ontwijden dat slechts voor heiligheid staat en bespot wat IK Sherrie Elijah heb gegeven. Als u niet gehoorzaamt zal al uw zegeneningen, zelfs de kleinste, tot vloeken worden. Telkens als u schrijft of ziet de naam Holy Ghost Fire Ministry die u stal voor uw aanwinst en bekendheid, zult u nog een andere vloek ontvangen tot uw lot zal zijn als farao. Kom uit de kerk van pretendenten, Barbara en Paul Engle. Sherrie Elijah wist niet volledig wat u deed, maar IK toonde anderen. Terwijl u werkte gaf IK u tekens om te stoppen wat u deed toch negeerde u deze tekens. Opnieuw zeg IK, heb berouw voor wat u hebt gedaan. Geef de naam van deze bediening terug. Wis uw onheiligheid uit met het vergoten bloed van MIJN Zoon; verlaat kwade doctrines, en andere goden van aanwinst. U bent deze dag gewaarschuwd door YAHUVEH, YAHUSHUA en RUACH ha KODESH, degenen die u beweert te dienen.

4 Februari 1999, 2:12 NM, wat is de prijs van uw ziel? Wees gewaarschuwd en pas op, IK zal de zegen terugnemen die IK u gaf als u niet vandaag BEROUW HEBT! Ik stuurde u naar Sherrie Elijah om toe te staan dat u getest wordt wetende dat zij MIJN woorden vooruit zou spreken toen IK ze sprak. U kunt niet zeggen dat u niet verteld werd. Aldus zegt de HERE GOD der Heerscharen. HEB BEROUW van de valse doctrine dat u gelooft en onderwijst. Jeukende oren en dwalende ogen en een verlangen naar goud hebt u van Calvarie weggeleid.

* * * * * * *

Gesproken en geschreven door MIJN dienares, Elisabeth (Elisheva) Elijah, 4 Februari, 1999, 2:12 pm.