Profetie 137

IMMAYAH’S Wiegelied / Slaapliedje

Gesproken onder de zalving van de RUACH HA KODESH
Door Apostel Elisheva Eliyahu heen
Op 29 augustus 2016


* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16


Dan, in juli 2016 :

WEE AAN IEDEREEN DIE DURVEN TE PROBEREN TE BESCHADIGEN – DEZE TWEE GEZALFDEN. U ZULT DE DAG DAT JE GEBOREN BENT BETREUREN. RAAK NIET MIJN GEZALFDE AAN EN DOE DEZE TWEE PROFETEN OOK GEEN KWAAD (zie Ps 105: 15; 1 Kr 16:22). HET ZOU BETER VOOR U ZIJN ALS IK, ABBA YAHUVEH, UW TONG UITRUK!

(Profetie 128)

En van Profeet Ezra:

Ik waarschuw je – al diegenen die komen tegen deze Bediening EN PROFETIEËN en Elisheva en ik, alle Bedienaars van AmightyWind Bediening – ik waarschuw jullie nu, Raak niet YAH'S Gezalfde an en doe Z|IJN Profeten geen kwaad (Ps 105: 15; 1 Kr 16 : 22) anders zal de toorn van de Roe van YAH over u komen. Maar voor degenen die zijn gezegend en een zegen zijn voor deze Bediening, en getrouw, en wie de Profetieën ontvangen, zal veel zegen over u komen – alles om te beschermen wat behoort tot YAH in de NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Het Woord Begint:

Het is goed kinderen! Verblijd jullie gewoon! Dit laat je zien hoeveel satan de liefde haat die IK aan jullie beiden heb gegeven! Hij vreest de woorden die je hebt gesproken!

Ezra hij weet dat IK een wapen heb gegeven als geen ander en IK heb het jullie allen al lang gezegd dat het liefde was! Maar als je het combineert met de woorden echtgenoot en echtgenote, GEEN WAPEN IN DE HEL KAN ER TEGEN KOMEN! Want deze dag is dit afgelost! Het maakt niet uit of je internet hebt! IK wil gewoon dat je ziet, Ezra, hoe IK jou zelfs toen zalfde om de liedjes zelfs in de volgorde te spelen die IK je vertelde. En de liefde Ezra terwijl je daar zo hulpeloos zat, je wilde haar gewoon in je armen vasthouden en haar troosten en als je deze video kunt zien, zou je het op jouw gezicht zien en in plaats daarvan bleef IK je gewoon vertellen, eerst is het zingen van dat wiegelied – dat is een wiegelied rechtstreeks vanuit de Hemel.

Weet je dat IMMAYAH jullie ieder je eigen wiegeliedjes geeft? Je kunt het niet altijd horen. Zelden kun je het horen en zelden kennen jullie elkaars wiegeliedjes. Maar Ezra, IK neem deze gelegenheid, aangezien de duivel het internet heeft weggenomen, om dit Woord aan jullie beiden te spreken. Ezra IK gaf je Elisheva's wiegelied. Er zijn tijden wanneer je bidt en zo verward bent en je bent misschien aan het huilen en ineens komt er een vrede over jou en je weet niet eens waar het vandaan komt – het is net als een ''Word stil MIJN kind'' en een liefdevolle vrede komt over jou. Dat is jouw IMMAYAH en ZIJ zingt voor jou een wiegelied en ZIJ schommelt jou in HAAR armen.

Je ziet in deze eindtijden zal de duivel gaan proberen te vervalsen op elke manier hij kan. Want de kwade hebben hun eigen ''koningin van de hemel'', maar IK zeg je dat er maar ÉÉN is en ZIJ is jouw Hemelse MOEDER. Daarom onthul IK deze geheimen nu aan jullie zodat anderen het zullen begrijpen. Dat is waarom IK zelfs nu toevoeg, [Profetie] 89 en 90, meer openbaringen over wie de RUACH HA KODESH is voor degenen die HAAR zullen ontvangen, de lieve HEILIGE GEEST, als een MOEDER. Dit zal een zegen zijn en nu neem IK deze gelegenheid, IK, YAHUVEH, om een nieuwe Profetie te geven, een nieuwe Openbaring uit de Hemel. Want Ezra je zult dat wiegelied gaan delen en dit is wat satan vreest. Niemand kan het dupliceren. Dit is gewoon meer bewijs wanneer IK een zielsverwant een zielsverwant noem, een die Heilig is en IK bedoel Heilig, gehoorzaam, die hun prioriteiten juist hebben van IK, YAHUVEH en YAHUSHUA en IMMAYAH. IK deel geheimen vooral met degenen die IK MIJN beste vrienden noem. Jij en Elisheva, weten dingen die rechtstreeks vanuit de Hemel komen.

En dus Ezra toen ze het nodig had om te kalmeren, op een moment dat ze dacht dat het het ergste was in haar leven – maar 7 maart bleek het beste in haar leven te zijn. En dit gaf IK je in mei, terwijl je door dit alles heen was gegaan met haar, terwijl IK het ergste in haar leven eruit schop en het beste breng in haar leven. Dat ben jij, Ezra, en IK liet je iets zien wat niemand ooit heeft gekend en je begon gewoon te zingen en het was Elisheva's Wiegelied. Waar ze aan het huilen was geweest, kalmeerde je haar.

En iedereen die aan YAHUSHUA toebehoort, YAHUSHUA volgt, wie de HEILIGE GEEST in zich heeft, jouw IMMAYAH, heeft hun eigen wiegelied. Dit is wat IK met je wil delen zodat je anderen kan bemoedigen. Dit is hoeveel je MOEDER van je houdt. Dit is hoeveel jouw hemelse VADER van je houdt. Deelt een aardse moeder geen wiegeliedjes? Zingt wiegeliedjes? Een liefdevolle moeder? Waarom denk je dan dat jouw Hemelse MOEDER geen wiegeliedje voor jou zou hebben?

Oh maar Ezra jij bent speciaal want het is zoals je zei, je weet niet eens waar de woorden vandaan kwamen. IK geniet in het delen van geheimen met MIJN vrienden! Zeg IK niet dat IK niets doe zonder MIJN geheimen met de profeten te delen? (Amos 3: 7)

Maar er zijn sommigen die hoger zijn dan gewoon een profeet. Er zijn sommigen die hoger zijn dan een apostel, en IK noem jullie twee MIJN beste vrienden, want MIJN beste vrienden kunnen vertrouwd worden. MIJN beste vrienden zijn al beproefd geweest en wanneer het beproeven nog steeds komt dan zullen MIJN beste vrienden slagen voor hun beproevingen.

Dus dit zijn de Woorden die IK zou gaan zeggen Elisheva, voordat jouw internet werd weggenomen. Allemaal omdat je zei, Ezra, hoeveel je van haar hield! En je noemde haar je vrouw! En dat was het einde van haar internet! Maar IK zal niet gestopt worden! IK wil dat je begrijpt, zodat je anderen nog kan aanmoedigen. En alles wat IK heb geprofeteerd in die persoonlijke Profetie die in mei werd gegeven heb je zien geschieden want jullie liefde is gebouwd op de hoeksteen – op vertrouwen en op liefde en het wordt alleen maar sterker. En IK wil dat iedereen weet wat er zal gaan gebeuren in deze wereld oh zo heel heel gauw want de Verenigde Staten zijn gewoon aan het smeken om een oorlog. De satanische elite, doen wat dan ook om deze verkiezing te stoppen en ervoor te zorgen dat Donald Trump in nederlaag is. Je zult een wiegelied nodig gaan hebben. Je zult moeten gaan weten wie YAHUSHUA is. Je zult op ZIJN Naam moeten gaan roepen! Doe het nu voordat het te laat is!

Hoeveel mensen vernederen zichzelf? Hoeveel mensen vallen op hun gezichten? Hoeveel mensen vragen: "Genees dit land, was de zonde weg"? Hoeveel mensen staan op voor moraliteit? Hoeveel mensen zijn aan het vragen om IK, YAHUVEH, MIJN gezicht van wraak weg te laten keren! Hoeveel mensen? IK zal je dit vertellen! Niet genoeg!

Degenen die MIJ toebehoren – diegenen die gewassen zijn in het vergoten Bloed van YAHUSHUA – diegenen die YAHUSHUA volgen en gehoorzamen – diegenen die YAHUSHUA aanbidden – diegenen die MIJN Wetten gehoorzamen, want zij weten dit, de Wetten hebben hen niet gered! YAHUSHUA'S Naam en Bloed redden hen, maar zij zullen nog steeds door willen blijven gaan met het zijn van Houders van de Geboden! Om in het hart besneden te zijn en de eerste Wet te gehoorzamen, om van MIJ te houden met hun hele verstand, hun ziel, hun lichaam, hun wezen! Dit is de eerste wet: "Houd van de HEER uw GOD!" Dat ben IK, YAHUVEH! Dat is YAHUSHUA! En dat is IMMAYAH! Meer dan wat dan ook of iedereen op deze aarde!

Dat is besnijdenis van het hart waar je de andere Wetten zult willen volgen, niet alleen de Tien Geboden maar de Tora Wetten, [die Wetten] die bedoeld zijn om te worden onderhouden in deze tijd. En IK beloof je dit, wanneer je gehoorzaamt aan elk Woord dat IK zeg, wanneer de tijd van hongersnood komt, zal er opnieuw manna op de grond zijn. IK zal MIJN Heilige engelen sturen om diegenen te voeden die gevoed moeten worden.

IK vertel je dit alles om je een ander soort wiegelied te geven, want het is niet lang nu. In feite is er een strijd wie er als eerste op die rode knop zal drukken! Ik waarschuw je nu.

Elisheva, IK heb je een droom gegeven! Je noemde het de Verhongerende Baby Droom. Plaats het opnieuw vooraan! Laat iemand er een video van maken, want je bent er erg dichtbij en je was in een verheerlijkt lichaam en de straling die je zag, die de gezichten van de mensen eraf smolt, en IK zeg je dit, er is nu een race wie zal de eerste zal zijn om op die rode knop te drukken? Wie zal de oorlog der oorlogen noemen? Zal het de VS zijn? Zal het Rusland zijn? Zal het Noord-Korea zijn? Zal het China zijn? Wie zal het zijn?

Er zijn dingen die achter de schermen gaande zijn en IK vermeld niets anders of de video zou gecensureerd worden. Maar het begon allemaal met een wiegelied en Ezra IK bewijs dat de wiegeliedjes echt zijn wanneer je dat zong tot Elisheva. Wanneer ze het meest gebroken was en jij was daar, MIJN zoon, en je bent er al lang geweest. Want je zal een verheerlijkt lichaam hebben, net zoals Elisheva en IK zal je gaan gebruiken! Jullie beiden op een manier die deze wereld niet denkt. Ga en lees de Verhongerende Baby Droom en zorg ervoor dat er een video zo snel mogelijk gemaakt wordt en bid voor Donald Trump zoals je nooit eerder hebt gedaan omdat hij echt geen oorlog wil. De oorlogsstokers in het Witte Huis maken op dit moment plannen. Andere naties, andere landen zijn op dit moment plannen aan het maken.

Dit zijn de Woorden die IK heb te zeggen. IK spreek wel shalom. IK bid nu wel zegeningen, IK vertel je dit! IK, YAHUVEH bid zegeningen op de kinderen die tot YAHUSHUA behoren, gevuld met IMMAYAH, de lieve RUACH HA KODESH zijn! Houd stevig vast aan de zoom van YAHUSHUA'S gewaad want heel snel nu zul je dat gaan ervaren wat je nooit hebt ervaren.

De Verzegelde Profetie (78) wordt binnenkort geopenbaard! Die ene die IK Elisheva verbied om zelfs te herinneren, want het duurde 24 uur allemaal in een droom. Ze zou wakker worden en ze keerde er opnieuw en opnieuw in terug en IK waarschuwde haar om het niet te proberen te herinneren, maar IK zal dit zeggen. Er zal niet één persoon op deze hele aarde zijn die niet in staat is te zeggen dat zij iemand kenden die stierf. Dit is hoe dichtbij het is tot nucleaire oorlog.

Jullie hebben MIJ in verzoeking geleid en in verzoeking geleid, oh, vijanden van MIJ! Jullie hebben moraliteit teruggegooid in IK, YAHUVEH'S gezicht! Jullie hebben het zelfs geprobeerd om het leven te imiteren en het leven te bezielen! Jullie zijn niet GOD! IK zal jullie laten zien wie GOD ALMACHTIG is! ER IS MAAR ÉÉN YAH! ER IS MAAR ÉÉN YAHUSHUA! EN ER IS MAAR ÉÉN IMMAYAH, HEILIG GEEST!

Jullie maken je plannen en jullie denken dat de mensen verdoofd zijn! Dat ze in een comateuze toestand zijn. Zij ademen de lucht met jullie gif in waardoor hun ogen zich richten op domheid zoals deze Pokeman Go? Het is het openen van portalen naar de hel, het uitnodigen van demonen die binnekomen! Jullie zijn gewaarschuwd! Nu wat zul je ermee gaan doen?!

Net zoals IK waarschuwde over de boeken van Harry Potter, jullie kinderen zouden gedemoniseerd worden en IK vroeg je wat je zou doen? Ga je gehoorzamen? Of ga je de scholen toestaan om het te onderwijzen? Kom niet naar YAHUSHUA en vraag dat je kind bevrijd wordt als je het doelbewust hebt toegestaan!

IK BEN YAHUVEH! En IK verander niet! En IK BEN YAHUSHUA! En IK verander niet! Het maakt niet uit welk jaar het is! ONZE Woorden staan stevig en WIJ zullen alles doen wat WIJ zeggen en planeet aarde, IK weiger het om MIJN excuses te geven aan Sodom en Gomorra en de Zeven Steden!

Jullie bespotten zelfs de schepping! Dus nu zal de GOD VAN DE SCHEPPING jullie bespotten wanneer jullie uitroepen voor genade! Degenen die niet tot YAHUSHUA behoren, geen genade zullen jullie vinden.

Dus hier is een nieuwe Profetie allemaal omdat satan voor MIJ wilde gaan en deze volgende Profetie stoppen. Bekeer je van jullie zonden! Val op jullie gezichten! Alleen in de naam van YAHUSHUA is er Verlossing! Er is maar ÉÉN BEMIDDELAAR die voor MIJN Troon komt en dat is alleen in de Naam van YAHUSHUA en alleen door middel van ZIJN vergoten Bloed.

Einde van Profetie

Ezra: Ja. Dank U Hemelse VADER. Dank U YAHUSHUA. Dank U IMMAYAH voor dit wonderbare Woord, bemoedigende Woord en zoveel openbaring. Wij danken U ABBA YAHUVEH en wij geven U de Glorie in YAHUSHUA's naam amen.

* * * * * * *