Profetie 135

Besnijdenis en het Abrahamitische Verbond

Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH
door Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
op 27 november 2016


* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16


Dan, in juli 2016 :

WEE AAN IEDEREEN DIE DURVEN TE PROBEREN TE BESCHADIGEN – DEZE TWEE GEZALFDEN. U ZULT DE DAG DAT JE GEBOREN BENT BETREUREN. RAAK NIET MIJN GEZALFDE AAN EN DOE DEZE TWEE PROFETEN OOK GEEN KWAAD (zie Ps 105: 15; 1 Kr 16:22). HET ZOU BETER VOOR U ZIJN ALS IK, ABBA YAHUVEH, UW TONG UITRUK!

(Profetie 128)

En van Profeet Ezra:

Ik waarschuw je – al diegenen die komen tegen deze Bediening EN PROFETIEËN en Elisheva en ik, alle Bedienaars van AmightyWind Bediening – ik waarschuw jullie nu, Raak niet YAH'S Gezalfde an en doe Z|IJN Profeten geen kwaad (Ps 105: 15; 1 Kr 16 : 22) anders zal de toorn van de Roe van YAH over u komen. Maar voor degenen die zijn gezegend en een zegen zijn voor deze Bediening, en getrouw, en wie de Profetieën ontvangen, zal veel zegen over u komen – alles om te beschermen wat behoort tot YAH in de NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Wees gewoon in vrede MIJN Kinderen want jullie zijn in de palm van MIJN hand, jullie zijn onder de beschutting van MIJN vleugels. Al deze jonge mannen zijn besneden in het hart en nu willen ze volgen en een nieuw verbond met MIJ maken zoals Abraham dat deed. Waarom, waarom, waarom zou IK toestaan dat er iets verkeerd gaat want jouw handen zijn gezalfd Ezra.

Oh MIJN zoon Ezra IK zal alles zegenen wat jouw hand aanraakt, bid een zegen over elk instrument dat je gebruikt – herinner elke zoon er aan dat YAH tevreden is met hen, want zij bewijzen hun liefde op een andere manier als ze onder een ander verbond komen, een nieuw verbond want zij hebben alreeds het Bloed Verbond van YAHUSHUA.

Ezra jij zult de video maken en het is zoals je hebt gezegd, jij was er als een vader, de geestelijke vader – het hoofd van de Bediening om met jouw zonen te zijn voordat zij onder operatie gingen en net zoals zij volgen met het hoofdbedekking, kijk hoe ze alreeds volgen met de besnijdenis. Spreek gewoon in woorden die ze kunnen begrijpen, Ezra. Maak het eenvoudig genoeg dat een kind het kan begrijpen want dit zijn de regels die IK Elisheva altijd heb gegeven.

En Ezra wanneer je deze besnijdenis video maakt, je laat al degenen die luisteren, die er niet bij konden zijn voor jou om de handen op hen te leggen en deze bijzondere zegen te geven, weet dit. Als zij MIJ gehoorzamen en dit Abrahamitische Verbond binnengaan is het alsof ze daar stonden.

Moedig ze aan om de Bediening te schrijven, voor allen die besneden zijn in het hart en besneden in het vlees, onder het nieuwe Bloed Verbond van YAHUSHUA en IK, YAHUVEH'S Abrahamitische Verbond, dat is een dubbele zegen! Aan degenen die zullen ontvangen is dat een dubbele Zalving!

Je zegt niet dat besnijdenis iemand redt, voor degenen die zullen aanvallen. Je zal altijd onderwijzen dat alleen de Naam en het Bloed van YAHUSHUA de kwijtschelding/vergeving voor zonden is. Maar het Abrahamitische Verbond, neemt het een stap verder, het zegt: “Ik wil alles doen wat U hebt geboden voor mij om te doen ABBA YAH”, zoals de jonge mannen en de oude mannen spreken, die tot MIJ behoren.

Alleen dit. IK zal MIJN Kinderen voort gaan zenden, sommigen die nog niet eens weten dat ze MIJN kinderen zijn, van de 4 uithoeken van de aarde, om te horen van deze Bediening, of het zal zijn door mond tot mond, sociale media, of door de computer, IK zeg je dit, zij zullen komen!

Jij behaagt MIJ Ezra en wanneer je terugkeert zul je onderwijzen over de besnijdenis (Genesis 17:1-27). En één voor één – de kinderen die niet echt kinderen zijn, maar jonge mannen – want het zullen de andere jonge mannen zijn die hun voorbeeld zullen volgen wanneer zij genezen zijn en ze de reden uitleggen waarom ze ook onder het Abrahamitische Verbond wilden zijn. En jij Ezra zal een lering doen erover zoals IK zei en Adam’s video zal er zijn want mensen begrijpen gewoon niet waarom het nodig is wanneer ze onder het Bloed van YAHUSHUA zijn.

Toen kwam de besnijdenis van het vlees in gehoorzaamheid aan MIJN Wetten, zodat je onder het Abrahamitische Verbond kon zijn (Genesis 17:1-27) offerde je jouw vlees – je was bereid om door de pijn heen te gaan die maar tijdelijk is en zelfs wanneer je het bloed ziet herinner dat dit niet alleen Abraham's Verbond is, maar dit is een herinnering aan het Bloed dat werd vergoten voor jou op Golgotha.

MIJN zoon ik zeg goed gedaan! IK ben zo behaagd met jou! Voor het onderwijzen van het Abrahamitische verbond.

(Genesis 17:1-27). Ik ben zo behaagd met jou. Want nu zullen zij allemaal wandelen in een nieuwe zalving. Zij waren bereid om de pijn van het vlees te lijden om de geest te gehoorzamen en IK ben zo behaagd met hen. Dit geldt voor iedereen die het voorbeeld van elkaar heeft gevolgd terwijl je de weg leidde en met het onderwijs. Nu moet je iedereen onderwijzen bij Amightywind.

Wederom elk één van de kinderen zal wandelen in een sterkere zalving, degenen die je er nu onlangs besneden hebt en dat geldt opnieuw voor allen, allen, allen, die pas besneden zullen gaan worden. Je ziet, in het ziekenhuis was het een beleid dat een kind besneden werd – het werd gewoon aangenomen, het had niets te maken met Heiligheid. En toen veranderden de regels want satan wil niet wil dat ze wandelen in dat nieuwe verbond, net zo zeker als dat hij niet wil dat ze wandelen in dat nieuwe Bloed Verbond van YAHUSHUA. Maar je zult het belang gaan benadrukken en zelfs het getuigenis delen van hoe de demonen vluchten en het zal het zelfs makkelijker gaan maken om MIJ te gehoorzamen, IK, YAHUVEH en MIJN ZOON YAHUSHUA en IMMAYAH de lieve RUACH HA KODESH.

Ik ben zo behaagd met jou, zoon, voor de verantwoordelijkheid die je hebt genomen en wat je gedaan hebt voor al diegenen die werden besneden. En MIJN geliefde zoon, IK wil je zelfs naar de Poolse gemeente om de tijd te nemen om hen te vertellen hoe belangrijk en hoe behaagd IK, YAHUVEH ben dat ze nu onder het Abrahamitische Verbond zijn. In MIJN timing zoon zul je die video gaan samenstellen en hierover het belang ervan onderwijzen want het was niet voor jou Elisheva om hierover les te geven. Het was niet voor jou Elisheva om de Tora te onderwijzen. Je hebt gedaan wat je verteld werd om te doen. Je moest gewoon wachten tot Ezra zou komen om te vervullen en helpen te voltooien wat IK gedaan wil worden!

Elisheva: Is er iets anders ABBA YAH?

ABBA YAHUVEH dit is de manier waarop U mij aan het bidden heeft op dit moment voor vrede, vrede, vrede, vrede op deze jongelingen en vrede. Ik wil gewoon dat je weet dat ik dit opnieuw en opnieuw blijf horen hoe behaagd YAH is met jou. HIJ blijft mij gewoon vertellen om jou te vertellen hoe behaagd HIJ met jou is, hoeveel HIJ van je houdt, hoe je al deze jonge mannen aan het leiden bent en zelfs bij de hand. YAH zal jouw hand leiden want jij bent hun Pap, hun geestelijke Pap en HIJ gebruikt jou net zoals je zei. En je moet hen vertellen, zegt YAH, precies wat je mij vertelde. Herinner hen eraan dat het de vader is die de baby vasthoudt, dit zal hen troosten. En bid gewoon over een ieder van hen, zegt YAH. Bid voor vrede voor een ieder van hen. Ik zie gewoon een visioen en YAHUSHUA zal vlak naast ieder van hen gaan staan – een ieder van hen als zij op die tafel liggen. YAHUSHUA vertelt mij om hen gerust te stellen dat HIJ naast ieder van hen gaat staan.

Profetie gaat door:

IK hou van van hen allemaal, zelfs meer dan jij van ze houdt. En IK zal geen kwaad toestaan om bij hen te komen, vooral jouw echtgenoot Ezra. IK, ABBA YAHUVEH en IK, YAHUSHUA en IK, IMMAYAH herinneren jullie eraan: WIJ houden van jullie – jullie allemaal, al ONZE zonen en al ONZE dochters. Herinner om hen in gebed te houden, want IK heb legioenen van de Heilige engelen gezonden om je te beschermen, en om jullie allen te beschermen.

Dus blijf de vertalers (de Hebreeuwse vertalers) voort roepen! Zodat je ze kunt voeden. Zodat je ze kunt verzorgen. De Internationale Bruid van YAHUSHUA is verspreid in de 4 uithoeken van de aarde en zo ook zijn de gasten dat die zullen zijn op het Bruiloftsmaal van het LAM.

Dit is alles wat IK tegen je te zeggen heb.

Einde van het Woord

Zo is het gesproken en geschreven door YAHUSHUA's kind, krijger, Bruid Hanukkah 2005

Elisabeth (Elisheva) Elijah (Eliyahu)

Einde van het Woord

Elisabeth: Dank U. Dat is alles wat ik hoor! Prijs YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! Hallelujah kostbare RUACH HA KODESH! Dank U. Dank U. Dank U.

* * * * * * *