Profetie 134

IK YAHUSHUA Neem Jou naar een Nieuwe Hoogte van
Jouw Geloof!

Verloren Profetie Gevonden!
Gesproken onder de zalving van de RUACH ha KODESH door
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah heen
op Chanoeka 11 december 2008


* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën

IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16


Dan, in juli 2016 :

WEE AAN IEDEREEN DIE DURVEN TE PROBEREN TE BESCHADIGEN – DEZE TWEE GEZALFDEN. U ZULT DE DAG DAT JE GEBOREN BENT BETREUREN. RAAK NIET MIJN GEZALFDE AAN EN DOE DEZE TWEE PROFETEN OOK GEEN KWAAD (zie Ps 105: 15; 1 Kr 16:22). HET ZOU BETER VOOR U ZIJN ALS IK, ABBA YAHUVEH, UW TONG UITRUK!

(Profetie 128)

En van Profeet Ezra:

Ik waarschuw je – al diegenen die komen tegen deze Bediening EN PROFETIEËN en Elisheva en ik, alle Bedienaars van AmightyWind Bediening – ik waarschuw jullie nu, Raak niet YAH'S Gezalfde an en doe Z|IJN Profeten geen kwaad (Ps 105: 15; 1 Kr 16 : 22) anders zal de toorn van de Roe van YAH over u komen. Maar voor degenen die zijn gezegend en een zegen zijn voor deze Bediening, en getrouw, en wie de Profetieën ontvangen, zal veel zegen over u komen – alles om te beschermen wat behoort tot YAH in de NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Profetie begint:

Nu, MIJN kinderen, neem IK jullie geloof naar een nieuw niveau. Zie jezelf op een lift. Zie jezelf waar je eerst begon en hoe dichter je tot de Hemel komt neem IK je naar een nieuwe vloer, een nieuwe verhoging van jouw geloof. IK ben ieder van jullie aan het onderwijzen. IK ben jullie individuele Onderwijzer. Ieder van jullie heeft MIJN oor, heeft MIJN oog. Het enige dat je hoeft te doen is geef jullie levens over aan MIJ en zeg: "Ik wil dit niet op mijn manier doen."

IK ken ieder van jullie angsten. Je kunt ze niet verbergen van MIJ dus je kunt ze maar net zo goed beleiden zodat IK die angsten kan verlichten. Er is geen schande in angst, tenzij het je stopt te doen wat IK je heb gezegd om te doen. Er is geen schande in verdriet, tenzij het je stopt te doen wat IK je heb gezegd om te doen.

IK heb jullie al jullie banen gegeven. Je noemt het een "baan". IK noem het een ''roeping''. Maar IK heb de plannen als een blauwdruk voor je leven uitgelegd. Sommigen van jullie kunnen de blauwdruk nog niet duidelijk zien. Er is een deskundige voor nodig om een blauwdruk te lezen. Maar door jouw geloof zal je die blauwdruk lezen. Door jouw geloof zul je MIJN stem horen. Door jouw geloof zul je door MIJN ogen heen zien. Want er is niet één offer dat je doet tot MIJN Glorie als het behaaglijk voor MIJ wordt gevonden als een zoete geur tot MIJN neusgaten. Je zult worden beloond. Deze beloning zal je volgen naar de Hemel.

Er zijn er die alleen de Hemel zullen halen met hun laatste stervende adem. Maar MIJN Bruid jullie worden niet gerekend onder dezen. Je hebt beloningen die je volgen, want je dient MIJ zo trouw.

Deze Chanoeka verheug je zoals je bent onderwezen, dat het MIJN conceptie is. Ben IK niet jullie YAHUSHUA, jullie MASHIACH, jullie LEIDENDE LICHT?

De orthodoxe Joden vieren het Festival van het Licht en begrijpen niet eens dat ze vieren wie IK ben. Vertel het hen Elisabeth. Laat deze Bediening het luid en duidelijk roepen! Het was meer dan een olielamp die niet uit ging. IK ben die levende olielamp! IK ben de levende olie! En niemand kan MIJN leven nemen! IK legde het vrijwillig neer en IK nam het wederom op en leefde weer.

IK heb je de openbaring gegeven, deze Bediening heeft het voort gesproken en zal doorgaan met het voort te spreken. IK ben vereerd dat je MIJN geboorte wilt vieren op deze aarde en IK vertelde je dat was gedurende de tijd van Soekkot. Onderwijs hen.

IK deed de YDS's opstaan, degenen die MIJN Naam dragen, YAHUSHUA's demon stompers. Omdat het het internet is kun je de reden waarom niet zeggen, maar jij moet hen roepen tot een vergadering van gebed, in het bijzonder jou de Profeet bedekkende met beschermende gebeden.

Oh MIJN geliefden! Plaats jullie geloof in MIJ. Sta MIJ toe je te strekken op manieren dat je nog niet bent geweest.

Oh, hoeveel IK van jullie hou! Oh hoeveel IK verlang naar MIJN Bruid! IK kon je een paleis van een miljard dollar aanbieden op deze aarde en als je jouw keuze had, zou je zeggen: "U mag het houden YAHUSHUA! Ik wil gewoon mijn Hemelse paleis om UW gezicht te aanschouwen, om te wandelen op de straten van goud, om te worden omringd door Heiligheid."

Houd vast MIJN kinderen! Houd vast MIJN kinderen voor slechts een kleine tijd! Houd vast MIJN baby's! Houd vast MIJN Bruid! Het is niet lang nu, je zult aan MIJN zijde zijn! Doe gewoon wat IK je geroepen heb om te doen want de tijd is korter dan kort! Blijf MIJN schapen en lammeren voeden, zodat zij niet zullen afdwalen.

Ieder van jullie IK zeg je dit, val niet in de zonde van veronderstelling en veronderstellende dat je weet wat IK aan het doen ben.

Er is één ding dat je zult weten, de plannen die IK heb gemaakt voor jou zijn alleen voor goed en IK zal niet toestaan dat het kwaad je aanraakt.

IK heb je al verteld, zalf het huis, niet alleen vanbinnen maar buiten en zalf de oprit. Neem dit serieus; neem de zalving van het huis niet als vanzelfsprekend. Dit mag nooit stoppen! Dit is een wapen aan jou gegeven. Dit blokkeert de vijand uit. Giet een klein beetje olie op de oprit. Dit is een nieuw onderwijs dat IK je geef, en vraag om MIJN legioenen van Heilige engelen, om het huis te omringen en te bewaken.

Adam, blijf MIJN schapen en lammeren voeden want Polen is een wildvuur dat nooit uit is gegaan. Alleen wanneer je naar de Hemel gaat Adam zul je zien hoeveel je harde werk zijn vruchten heeft afgeworpen, als de ene Poolse persoon na de ander jou het persoonlijk zal komen vertellen. Adam, oh Adam, je bent zo behaaglijk tot MIJ. En ik bewaak jouw liefde Adam, oh zo jaloers. Kathrynyah, oh, Kathrynyah, je bent zo behaaglijk tot MIJ en IK bewaak onze tijd samen zo jaloers.

Zo is het gesproken en geschreven door YAHUSHUA'S kind, krijger, Bruid
Elisabeth (Elisheva) Elijah (Eliyahu) heen op Chanoeka 2005

Einde van het Woord

Elisabeth: Dank U. Dat is alles wat ik hoor! Prijs YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! Hallelujah kostbare RUACH HA KODESH! Dank U. Dank U. Dank U.

* * * * * * *