Profetie 133
Profetische Verhongerende Baby Droom!

Geschreven/Gesproken onder de Zalving van de HEILIGE GEEST
(RUACH HA KODESH) Door Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu heen

Ontvangen op 19 December 2001 – Opnieuw uitgebracht op 10 Mei 2010

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën


IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16


Dan, in juli 2016 :

WEE AAN IEDEREEN DIE DURVEN TE PROBEREN TE BESCHADIGEN – DEZE TWEE GEZALFDEN. U ZULT DE DAG DAT JE GEBOREN BENT BETREUREN. RAAK NIET MIJN GEZALFDE AAN EN DOE DEZE TWEE PROFETEN OOK GEEN KWAAD (zie Ps 105: 15; 1 Kr 16:22). HET ZOU BETER VOOR U ZIJN ALS IK, ABBA YAHUVEH, UW TONG UITRUK!

(Profetie 128)

En van Profeet Ezra:

Ik waarschuw je – al diegenen die komen tegen deze Bediening EN PROFETIEËN en Elisheva en ik, alle Bedienaars van AmightyWind Bediening – ik waarschuw jullie nu, Raak niet YAH'S Gezalfde an en doe Z|IJN Profeten geen kwaad (Ps 105: 15; 1 Kr 16 : 22) anders zal de toorn van de Roe van YAH over u komen. Maar voor degenen die zijn gezegend en een zegen zijn voor deze Bediening, en getrouw, en wie de Profetieën ontvangen, zal veel zegen over u komen – alles om te beschermen wat behoort tot YAH in de NAAM van YAHUSHUA.

* * * * * * *

Een profeet ziet dingen op voorhand. YAH waarschuwt altijd door ZIJN ware Profeten heen. En ik had deze droom, een zeer levendige droom – waarvan YAH mij vertelt ermee te waarschuwen – en de reden dat ik dit deel is niet om angst te veroorzaken, maar om jullie gebeden te vragen dat deze droom NIET zal geschieden!

Ten tijde van deze droom [in 2001], was het DRINGEND en het zag er naar uit alsof het zou gaan gebeuren in Amerika. Wij, die geloven in YAHUSHUA, we hebben een krachtige 'militaire bescherming' die rechtstreeks komt vanuit de hemel; en het is de engelenscharen, de oorlogvoerende engelen. En alleen ABBA YAHUVEH zal in staat zijn om ons meer genade te verlenen, want wanneer dit gebeurt, wat deze droom zal gaan beschrijven, is een nucleaire aanval!

En in de laatste Profetie die mij gegeven was, die binnenkort geplaatst zal worden, waarschuwt het hierover – en ook in Donald Trump's Profetie waarschuwde het hierover (Profetie 131, Donald Trump, Knetterend als Popcorn! (http://www.amightywind.com/prophecydutch/proph131dutch.html)

Er is een race om te zien wie er op die knop gaat drukken, die rode knop. Want wie dat ook doet, nou, het is nucleaire aanval. En er zal vergelding zijn!

Dus noem ik deze droom: "De Verhongerende Baby Droom."

De Droom Begint:

Ik stond buiten te kijken naar een prachtige blauwe hemel. Alles was vredig. Toen ik opkeek, zag ik dat er 4 cirkels in de lucht werden getekend alsof de Vinger van GOD YAHUVEH ze heel langzaam tekende. Toen de 4e cirkel werd getekend, hoorde ik een luid brullend geluid. Ik ging het huis binnen, en een ENORME wind kwam – vernietigende en dodende. Het was een nucleaire explosie, zoals van de gevolgen van een nucleaire bom! Ik keek met afgrijzen naar de dood en vernietiging.

In mijn huis zag ik een vrouw met een piepkleine baby in haar armen. Ik keek naar de baby. En de baby leek dood en zo ondervoed te zijn. En ik zei tegen de vrouw, de moeder: "Waarom heb je de baby niet gevoed?”

En ze keek me koud aan en zei: “Omdat de baby aan het vasten is."

Dan voordat ik de baby van haar kon nemen, opende ze het raam en gooide de baby uit het 2e etage venster. Ik rende naar buiten in de straling en de vernietigende wind en ving de baby in mijn armen, en de baby begon weer te ademen!

Terwijl ik daar stond kwam er een man naar me toe – en hij liep mij gewoon voorbij – zijn gezicht was zo verbrand door de straling van de nucleaire explosie, en het was rood met 3e graads brandwonden of erger. Hij zei nooit een woord. Hij ging gewoon door met mij voorbij te lopen.

Ik ging terug mijn huis binnen, volledig beschermd tegen de straling omdat ik wist dat niets me pijn kon doen – samen met de baby. En ik voedde de baby melk uit een fles.

Na een tijdje stopten de vernietigende winden. En alles scheen vredig te zijn. Ik keek toen weer naar de lucht, en ik zag de eerste cirkel starten, ik begon te schreeuwen: "BEKEERT u en keer uw harten naar YAHUSHUA! Want opnieuw oordeel is gekomen!"

Zo weinig luisterden. Ik zag de andere 3 cirkels allen in een rij – 4 in totaal.

Toen kwam het geluid van een gebrul dat ik niet in staat ben om te beschrijven. Toen kwam de vernietigende wind opnieuw. En het was nog een nucleaire explosie die afging!

Einde van de Droom

Dit is waar we zijn. En we bidden gewoon dat we meer tijd hebben om meer zielen te bereiken. En in deze droom, had ik een soort van verheerlijkt lichaam, want de straling, ik was er niet bang voor – de ontploffingen, de wind. Ik was in een verheerlijkt lichaam.

Er zijn ook – wanneer YAH een visioen geeft, dromen, profetieën, kan er meer dan één betekenis zijn. En zo, onderscheid ik ook dat dit ook een dubbele betekenis zou kunnen hebben. Want we weten dat de nucleaire aanval zal gebeuren. Het is slechts een kwestie van tijd!

De vrouw is religie. En de baby is de gemeente. De georganiseerde religie en de georganiseerde kerken zijn de mensen aan het verhongeren; dwingen hen om te vasten voor meer geestelijke kennis en profetische waarheden en openbaringen. De meeste kerken zullen zelfs niet eens toestaan dat een Profeet profeteert.

De pastor zal de persoon vooraf vragen: “Voordat je kunt profeteren, wil ik zien..." Zij zullen ze dit vertellen: "Ik wil zien wat je gaat zeggen." Dat is onmogelijk voor een ware Profeet!

Een ware profeet opent gewoon hun mond en ABBA YAH, YAHUSHUA spreken voort! Alleen de vervalsingen kunnen dat doen [het vooraf laten zien]. En ik word gebruikt, ik ben gebruikt [door YAH] om de mensen te voeden die aan het verhongeren zijn, en toch gaan zij nog steeds naar hun kerken. Komend april zijn we al 22 jaar lang op het internet geweest.

En de pastors zijn de mensen aan het opofferen om zichzelf rijkdom en controle te voeden, en ze denken dat ze de EIGENAAR ZIJN VAN DE SCHAPEN (de mensen, de gemeente)! En zij zullen wonen in landhuizen, en rijden de Mercedes [Benz] auto’s, Rolls Royces – hebben de jets! Hun eigen privé-jets! En nooit niet bezitten ze slechts één landhuis – maar gewoonlijk vele!

En zij vergeten dat er slechts één GOEDER HERDER is. En het is YAHUSHUA HA MASHIACH (WIE sommige nu JEZUS CHRISTUS noemen)! Waarschuw iedereen alstublieft!

YAHUVEH sprak tot mij in die droom en waarschuwde mij waarom HIJ de haag van bescherming opnieuw zou opheffen, en het is omdat zelfs de heidenen een heidense god aanbidden, maar wie aanbidt Amerika werkelijk? Welke god heeft enig land in deze wereld om te aanbidden? De Joden aanbidden ABBA YAH, YAHUVEH. Ze hebben veel 'namen' [voor HEM]: HaShem , Adonai; maar ik noem HEM bij ZIJN NAAM YAHUVEH!

Droom Begint:

In november (wederom van 2001), had ik een soortgelijke droom. Ik liep langs een weg en een koe gevuld met melk volgde mij waar ik ook ging. En het was niet eens mijn koe. De boer beschuldigde mij van het stelen van zijn koe! Ik zei dat ik de koe niet kon stoppen van het mij te volgen, het was de keuze van de koe!

Ik zag 3 vierkanten in een rij getekend door de Vinger van YAHUVEH in de lucht. Ik hoorde een geluid als een brullend geluid dat ik niet kan verklaren. Het, het was ... 't is zo luid!

Toen zag ik – ik was in de bergen en enorme keien kwamen mijn richting in. Ik rende naar de oceaan waar mijn huis was in de droom. Ik ging het huis binnen en toen zag ik weer de 3 vierkanten die in de lucht werden getekend. Ik keek met afgrijzen, en probeerde te bedenken welke de minst pijnlijke manier was om te sterven.

Want ik dacht dat de oceaan het huis zou bedekken en alles erin zou verdrinken als ik daar bleef.

Dus besloot ik om weer naar de bergen te gaan. En ik hoorde het brullende geluid. En toen direct nadat het 3e vierkant getekend werd, zag ik – voordat ik zelfs kon bewegen – VUURWERK in de lucht. En de eerste, lichtgekleurde, was het saaie soort van wanneer het vuurwerk voor het eerst begint. Dan was er fel gekleurd vuurwerk! En het was prachtig vuurwerk. Ik rende niet, ik keek gewoon naar het vuurwerk.

Einde van de Droom

Ik ben geïnteresseerd in de onderscheiding van deze dromen.

Ik weet dat de koeien de mensen gevuld met melk zijn, ze hebben de Melk van het Woord. Maar ze hebben meer nodig. Zij hebben geestelijk vlees nodig. Alleen de vurige gebeden van de rechtvaardigen die helpen veel (Jakobus 5:16). "Als mijn mensen" op hun gezichten zullen vallen en "zichzelf vernederen [...] zal IK [hun gebeden] horen... en hun land herstellen" (2 Kronieken 7:14)! Neem deze dromen alstublieft serieus.

Het enige goede is als je behoort tot ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA, kun je op de Schrift van Psalm 91 staan, dat HIJ je zal verbergen onder ZIJN Vleugels; de Schuilplaats van de ALLERHOOGSTE GOD – zoals vermeld in Psalm 91!

Is er iets te moeilijk voor YAH?

De 3 Hebreeuwse kinderen (Dan. 3) werden in een vurige oven gegooid die 7 keer heter verhit werd en niets werd verbrand, alleen de touwen die gebruikt waren om hun handen en voeten te binden. YAHUVEH kan ons ook gedurende deze tijd bewaren van kwaad! Hun lichamen roken niet eens naar rook! Dus wat ik te zeggen heb is dat we weten dat dit gaat gebeuren.

En voor degenen die de Bruid van YAHUSHUA zijn, zij zullen ofwel in verheerlijkte lichamen zijn of zij zullen in de Hemel zijn.

Ik bid in de NAAM VAN YAHUSHUA dat u deze dromen serieus neemt. Donald Trump was net aangekondigd als de volgende President. Hij is geen oorlogshitser; Poetin wil vrede maken met Amerika. Ik kreeg een Profetie over Donald Trump (Profetie 131: "Donald Trump, Knallend als Popcorn!") En deze [AmightyWind] Bediening – deze Messiaans Joodse Bediening – ons is verteld om te bidden dat Donald Trump President zou worden. En PRIJS YAHUSHUA dat is hij!


* * * * * * *