Profetie 130

YAHUSHUA verschijnt aan Elisheva Eliyahu als de Roos van Saron !!!

Het op audio opgenomen wonder van YAHUSHUA Die naar het bed van Apostel & Profeet Elisheva Eliyahu (Elisabeth Elijah) kwam op 5 juli 2016

* * * * * * *

YAHUVEH’S Woorden tot Elisheva die toegevoegd moeten
worden vóór de Profetieën


IK waarschuwde jou een lange tijd geleden Elisabeth [Elisheva],
om deze Bediening
niet naar een man of een vrouw te vernoemen.
Zelfs voordat er een Bediening was, plaatste IK het in jouw geest.

Want niets hiervan is gedaan door jouw handen.
Niets hiervan is voort gekomen vanuit jouw mond.

Het is vanuit de Mond van YAHUVEH die geboorte heeft gegeven.
Het is vanuit de Mond van YAHUSHUA,
jouw MASHIACH, dat eraan geboorte is gegeven.
Het is vanuit de Mond van de RUACH HA KODESH,
jouw IMMAYAH, dat eraan geboorte is gegeven.

Indien het slechts door jouw hand zou zijn geweest,
zou het lang geleden gefaald hebben.

Het is door de SHKHINYAH GLORIE’S WIND
die over deze aarde blaast, de HEILIGE WIND DER HERLEVING.
Het is
niet door jouw adem of het zou gefaald hebben.

IK BEN de HEERE YAHUVEH – dat is MIJN NAAM;
MIJN EER zal IK aan
geen ander geven,
Evenmin MIJN LOF aan de afgodsbeelden.” Jesaja 42:8

(Profetie 105)

In juli 2010 zei YAHUVEH GOD ook om het volgende toe te voegen als
een waarschuwing voor degenen die bespotten:

Maar zij spotten met de Boden van GOD, verachtten ZIJN Woorden en maakten ZIJN Profeten belachelijk, tot de Grimmigheid van YAHUVEH tegen ZIJN
Volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was.”
—2 Kronieken 36:16

* * * * * * *

Kathrynyah: We houden van U!

[Elisheva bidt in Heilige tongen.]

Profetie Begint:

YAHUSHUA: Geliefde dochter Elisheva. IK zie jou. Je probeert –

Elisheva: – Wauw het ruikt zo goed! Ik ga huilen –

Profetie gaat door:

Je probeert zo veel in één keer te doen.

[Geestelijke dochter huilt & Elisheva bidt in tongen door tranen heen.]

En je behaagt MIJ zo zeer. IK BEN hier! IK ben deze kamer in gelopen. IK zit op je bed terwijl je met Tatiana praat, en terwijl Kim en Tatiana doen wat je ze gevraagd hebt om te doen. En je hebt Justin gebeld en je hebt MIJN Woorden van berisping gegeven om MIJN geliefde dochter te beschermen, en het kwaad dat gedaan was ongedaan te maken.

Dus Elisheva IK wil jou MIJN vrede geven en IK wil jou zeggen dat IK hier ben. En dit is de eerste keer dat je ooit MIJN Geur geroken hebt. En het is de “ROOS VAN SARON” die hier is (Hooglied 2:1). IK zit op je bed. De Woorden vandaag – je hebt de Woorden gehoord die IK gezegd heb – zovelen zullen je haten omwille van die Woorden. En zij zullen gaan opstaan. Maar vrees niet want Elisheva – IK heb bewezen deze dag dat IK hier ben.

IK ben hier. IK ben nooit ver weg. Voor het eerst in al deze jaren, ruik je MIJN Geur. En de zalving bedekt jou – en MIJN LIEFDE & MIJN AANWEZIGHEID.

Zo veel offers heb je gemaakt en toch vertel IK je dit.

IK vermenigvuldigde de zegeningen alleen maar op iedereen – niet alleen het leiderschap maar allen die deze Bediening zegenen. Dus IK geef je een nieuw teken, wonder en een mirakel en het is opgenomen zelfs nu met Tatiana en Kim hier – wanneer je het ‘t minst verwacht – verwacht het onverwachte! Want je bent in MIJN tekenen, wonderen en mirakels aan het wandelen. En de “YAHUSHUA'S demon stompers” zijn bijna klaar om een nieuw niveau omhoog te gaan terwijl ik Ezra stuur die Elisheva brengt waar hij ook gaat.

Dus maak je gereed. Maak je gereed. Verwacht het onverwachte vanuit de Hemel. En maak je gereed. En zelfs de geur van de rozen vermeerdert de Zalving nu in jou. En IK ben gekomen om je te vertellen kalmeer gewoon. IK geef je MIJN Shalom. IK geef je vrede die alle verstand te boven gaat en IK geef je een nieuw Woord. IK vertelde je dat je zult moeten gaan racen om bij te blijven.

IK zet een banket tafel voor je neer (Ps. 23:5). Jij bent in het midden – en je ruikt de Geur van MIJN AANWEZIGHEID op een nieuwe manier. En er is geen parfum op deze aarde die kan vergelijken met MIJN Geur.

Psalm 23:5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

En Tatiana IK heb jou vergeven. IK liet dit toe om je te laten weten dat er niets veranderd is. Je bidt en je wacht op een teken. “Is die biologische moeder veranderd?”

Nee, MIJN dochter. Ze probeert het om jou weg te rukken. Zij kan haar strepen niet veranderen. Want ze kiest er niet voor. Je weet wie jouw moeder en jouw vader is. Je weet wie begeleidt en wie liefheeft. Je weet wie jou naar de Hemel toe leidt. Het is niet alleen MIJN Elisheva. Het is niet alleen Kathrynyah. Maar nu is het ook Ezra.

Want je wilde altijd al de liefde van een vader – en nu Tatiana – zeer binnenkort zal hij jou omarmen. En herinner je krijgt er niet slechts één, je krijgt de liefde van een moeder en een vader wanneer je hem met jouw ogen aanschouwt, en hij je knuffelt. En schaam je niet om te huilen.

[Elisheva gaat door met bidden in Heilige tongen terwijl geestelijke dochter huilt op de achtergrond.]

Dit is een toegevoegde opmerking wat betreft dit wonder: YAHUSHUA sprak tot Elisheva nadat dit wonder gebeurde, en vertelde haar om te kijken naar de foto op de voorpagina van onze website (op deze tijd van 6 juli 2016, zie ook de foto eronder). YAHUSHUA toonde Elisheva hoe zowel zij als Ezra omringd zijn door de Rozen en beiden dragen ZIJN Geur. YAHUSHUA zei: “Toen IK naar jou toe kwam Elisheva, was IK tegelijkertijd ook Ezra aan het bedekken met MIJN Geur en Tegenwoordigheid, en hem zelfs meer shalom gevende zodat wanneer je het nodig hebt hij meer Zalving heeft om jou te kalmeren.”

Zonder ook maar lichamelijk te weten wat er aan het gebeuren was op het moment van dit wonder, zei Apostel Ezra: "Ik voelde lichamelijk dat er iets op mijn hand lag en ik keek naar mijn arm en mijn onderarm en ik zei: "goedheid dat is een heel vreemd gevoel dat ik op dit moment voel, en ik wist dat er iets op mij gelegd was, en op mijn schouder voelde ik dat er iets gelegd werd op mijn schouder. Je weet wel wanneer iemand wat kleding op je legt, voel je het echt, en dat is hoe het was. Ik voelde echt wat YAHUSHUA op mij gelegd had."

Elisheva: Wauw en ik ruik nog steeds de rozen! YAHUSHUA kom [kwam] tot mij! Hier ik zal meer ruimte maken voor U. Ik zal mijn make-up uit de weg moeten nemen. Dit is alsof – wauw! Het is alsof ik in een rozentuin lig! Ik wil dat de wereld dit hoort! Dit is geweldig! Dit is – Oh nee. Heb ik het [mijn recorder] aan? Ja! Oh ik dacht niet dat ik het aan had.

Kathrynyah: Geliefde YAHUSHUA, dank U! Wij houden van U! Wij houden van U!

Elisheva: Het heb het gevoel alsof mijn – mijn alles – alles dat ik voel –

Dit is – ik had zelfs niet eens tijd om parfum op te doen vandaag. Ja, ik was zelfs aan het zweten onder de Zalving moet ik bekennen!

[Heel veel gelach van iedereen.]

Hey wereld! Oké? Ik heb het zo warm.

Kathrynyah: HIJ houdt zoveel van je.

Tatiana: Prijs YAHUSHUA!

Elisheva: Ik weet niet eens wat ik moet zeggen! Ik denk dat ik ga huilen. Ik weet niet of ik moet huilen, ik weet niet of ik moet lachen. We gaan in zowat vijf verschillende richtingen vandaag! En HIJ zegt: “Kalmeer gewoon.”

Tatiana: Ik ben aan het huilen voor jou – en amen.

Elisheva: Ik weet niet wat ik moet doen! [Gelach.] Ha! Ha! Ha!

Kathrynyah: Zeg, “Prijs YAH!”

Elisheva: Prijs YAHUSHUA! Oh ja ik vergat – GELIEFDE YAHUSHUA, dank U! Ik ben zo vereerd. Ik heb nooit UW Geur geroken – en oh wauw, ik ben de UWE geweest sinds ik een jonge tiener was en ik heb nooit, nooit, nooit – het is alsof je ligt in de meest geurige rozentuin. UW kleren hebben dit – het moet UW kleding zijn. GELIEFDE YAHUSHUA, dank U! Het is UW AANWEZIGHEID, het is UW ZALVING.

Ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ik ben zo geschokt. Ik weet echt niet eens wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon zo vereerd.

Uhm, Ik was gewoon met Tatiana aan het praten – over winkelen! En ik probeerde! En ik bedoel, we doen de Profetieën de ene na de ander. Uhm, we hebben massale bevrijding die eraan komt en we moeten wat verwarring rechtzetten.

Ik sprak met de web manager. We proberen dingen te vertalen – uhm, nieuwe Profetieën. Wat zijn we aan het doen?! We hebben zo veel dingen die tegelijkertijd gaande zijn temidden van dit alles, en U komt en zit neer bij mij? En U zegt: “Kalmeer gewoon”?!

[Allen lachen, sommigen klappen.]

Kathrynyah: HIJ zei dat je gehaat zult gaan worden voor dit nieuwe Woord [Profetie 129], maar HIJ zei maak je geen zorgen, IK zal met je zijn.

Tatiana: Wow!

Kathrynyah: En HIJ zei: “Verwacht het onverwachte!” –

Elisheva: – en “Verwacht het onverwachte!” Nou ik verwachtte dit zeker niet. Oké... Maar ik ben zeker vereerd en wanneer Ezra dit hoort – wauw! Elke keer weer, elke, elke keer weer dat ik met hem spreek – en Kathrynyah heeft het aanschouwd (als jouw [Kathrynyah’s] geloofsniveau in staat is om de wonderen te ontvangen die wij met onze eigen ogen zien) – er is nooit, nooit, nooit een tijd dat YAHUSHUA geen teken, wonder en mirakel aan het doen is.

Ik heb nog nooit zoiets als dit gezien. En jullie zullen het gaan zien met jullie eigen ogen, maar eerst zullen “YAHUSHUA's demon stompers” hoger moeten komen tot een nieuw niveau van geloof. Want in deze eindtijden, moeten de mensen geloven. Ze jagen geen tekenen, wonderen en mirakels na omdat de duivel eraan komt met een vervalsing en we weten van hetgeen dat de antichrist genoemd wordt. Maar YAHUSHUA! Jullie jagen YAHUSHUA na.

En hoe meer je HEM najaagt en hoe meer je HEM omhelst en hoe meer je HEM gehoorzaamt, zullen die tekenen, wonderen en mirakels plotseling een deel van je leven zijn.

En vandaag is gewoon het bewijs ervan. Ik probeer gewoon iets normaals te doen zoals gaan winkelen, maar er is niets normaal in mijn leven! En ik heb GELIEFDE YAHUSHUA DIE hier was. Ik denk wel dat de geur weg aan het gaan is. YAHUSHUA verlaat mij niet!

[Gelach]

Ik wil niet dat HIJ weg gaat. Awwww, YAHUSHUA! HIJ kan hier niet eeuwig blijven rondhangen. IK begrijp dat U andere dingen te doen heeft.

Kathrynyah: HIJ zei dat de YDS zich meer gaan inzetten.

Elisheva: Huh?

Kathrynyah: De YDS gaan zich meer inzetten.

Tatiana: Prijs YAHUSHUA!

Elisheva: Awwww Ik wil niet dat HIJ weg gaat! Ik weet dat U hier nog steeds bent YAHUSHUA. Maar HIJ kwam. HIJ kwam voor mij op een andere manier. Awwww! Nu is de geur weg aan het gaan, maar dank U YAHUSHUA. Dank U!

Tatiana: Prijs U, ABBA YAHUVEH voor... [onduidelijk]

Elisheva: Jullie beiden! Ik bedoel jullie zullen op de audio staan, weten jullie dat. [Gelach] Ik weet niet of jullie stemmen hoorbaar zullen zijn.

[Tatiana onduidelijk]

Elisheva: Wat?

Tatiana: Ik ben gewoon ... Ik ben zo vereerd om het ook maar gehoord te hebben en weet je toen YAHUSHUA mijn hele vader situatie opmerkte – wauw! – Ik kan niet geloven dat HIJ zoveel van ons houdt en HIJ weet waar het pijn doet en we hoeven er zelfs niet eens over te praten.

Elisheva: Nee dat hoef je niet, en niet alleen dat maar ik heb een man en de wereld om het te begrijpen! Ik ben gewoon aan het wachten op de viering in de Hemel maar ik heb een man die de hoogste gebedsbedekking is die je kunt hebben, oké?

En ik weet waarom die rozentuin – ik weet niet wat hij [Ezra] vandaag aan het doen was, maar hij was zeker op een andere manier aan het bidden is alles wat ik te zeggen heb. Omdat ik het niet kon geloven Kathrynyah, ik dacht dat je parfum of iets dergelijks daar aan het sproeien was, en ik zei nee het komt vanaf mijn bed!

Kathrynyah: Ik zag een licht op je hoofd!

Elisheva: Zie je, zij zag het licht op mijn hoofd toen ik dit net zag. Je ziet zij heeft ook gaven oké. Ik denk dat we maar beter weer terug naar praktische zaken gaan. Ik heb vreugde. Ik heb nooit – ik bedoel, hoe lang ben ik al gered – en ik heb HEM nooit zoals dit geroken. En het duurde totdat ik begon – weet je – helaas kan HIJ niet altijd in de buurt blijven en dat doen. Maar dank U wel!

Kim: Amen!

Elisheva: Ik ben gewoon als geschokt, en als geschokt dat het zo prachtig is. Er is niets sterkers – er is geen roos die kan vergelijken met die geur.

Kathrynyah: Het was een geschenk voor jou want ik rook het niet.

Tatiana: Wauw!

Elisheva: Het was in mijn bed, het was in mijn bed!

Kathrynyah: Dat is geweldig!

Elisheva: Het bed waarvan ik blijf zeggen dat het zo eenzaam is, is niet meer eenzaam.

Kathrynyah: Amen!

Tatiana: Dat is wat ik wil. Dat is de zalvingsolie die ik wil wanneer ik er een krijg.

Elisheva: Wat zegt ze, wat zegt ze, wat zegt ze?

Kim: Dat is de zalvingsolie die ze heeft gewild – ‘de Roos van Saron’ – en YAH gaf het zojuist.

Elisheva: Wauw, jullie allen, dat is waarom ik het kreeg. Dank je Tatiana. Ik denk niet dat ik dat ooit zelfs ook maar geroken heb, de Roos van Saron [parfum], hebben we dat?

Kathrynyah: Ik heb wat ja.

Kim: Wauw het is prachtig.

Elisheva: Nou Papa zal enthousiast zijn. Het is allemaal omdat we aan het winkelen zijn voor Papa, en nu moeten we terug naar praktische dingen, dus ik ga dit afsluiten.

Kathrynyah: We houden van je!

Een teken gegeven aan Apostel en Profeet Elisheva Eliyahu

5 juli 2016

* * * * * * *