play = 'none'; }

Modlitba Spasení

Drahý YAHUSHUO,
Přijímám Tě nyní jako svého Pána a Spasitele, Ty jsi Bůh, kterého miluji. Věřím, že jsi zaplatil cenu za moje hříchy na Kalvárii, zemřel jsi a vstal z mrtvých třetí den. Prosím Tě, aby jsi vstoupil do mého srdce, odpustil mi moje hříchy a očistil mě od veškeré nespravedlnosti. Lituji, že jsem zhřešil/a a odvracím se od těch hříchů. Děkuji Ti za to, že mě naplňuješ svým Duchem Svatým a dáváš mi touhu Ti sloužit po všechny dny mého života. Žij svůj život skrze mě, aby jsi byl oslaven! Děkuji Ti za to, že mi dáváš touhu číst tvoji Bibli a dáváš mi moudrost, abych tomu rozuměl/a. Děkuji Ti za to, že mě miluješ a zachraňuješ moji duši, a způsobuješ, aby moje víra rostla a tak budu jeden den s Tebou v Nebi. Naplň mě svým Duchem Svatým teď a oprosti mě od toho zlého, modlím se ve Tvém jménu YAHUSHUA! Pomáhej mi, abych si pamatoval/a, že všichni zhřešili a ztratili Slávu YAHUVEH, a že TY jsi přišel, aby jsi zachránil nás hříšníky a to je, proč jsi nazýván SPASITELEM. Amen.

Po přečtení této modlitby, si ji přečti znovu. Tentokrát ne pouze svojí hlavou, ale celým svým srdcem, věř tomu a pamatuj si, že YAHUSHUA NENÍ pouze BŮH, ale je tvým nejlepším přitelem! Má o tebe velkou péči, velice tě miluje, takového jaký jsi. Nenávidí Hřích, ale miluje TEBE, hříšníka! YAHUSHUA zaplatil cenu za tvoje hříchy, nyní se už nemusíš cítit vinen a odsouzen! Vyznej YAHUSHUOVI svoje hříchy. Vyjmenuj je, řekni MU, že je ti to líto, požádej HO o odpuštění! Všech minulých i přítomných hříchů. Hřích je něco, co jsi udělal nebo děláš, co rozzlobuje Svatého YAHUVEH. Nikdo není dokonalý! Pamatuj si to! Přečti si Nový Zákon a poznej, kdo YAHUSHUA je. Jan 3/16. Bible říká, že HO musíš vyznat jako svého Pána a Spasitele, aby tě ON vyznal před svým Otcem. Nestyď se za YAHUSHUU, On se za tebe nestydí. Řekni někomu tento den, že jsi přijal YAHUSHUU z Kalvárie a Nazaretu a všichni andělé v Nebi se budou radovat! Chceme se radovat s tebou. Jestliže potřebuješ pastora, je nás víc, než jeden. Vítej v Rodině YAHUSHUA! TĚŠÍME SE NA TO, ŽE SE S TEBOU SETKÁME V NEBI, JESTLI NE NA ZEMI! Pošli Elisabeth email a dej ji vědět o tom daru věčného života, který jsi právě zdědil od našeho drahého Mesiáše YAHUSHUA!