Proroctví 126


BOŽÍ Hněv bude za okamžik seslán na tento Svět “Nedotýkejte se MÝCH Maličkých, MÉ Nevěsty, Vybraných a Vyvolených!”

Napsáno/Promluveno pod Pomazáním DUCHA SVATÉHO (RUACH HA KODESH) skrze Apoštola a Proroka Elishevu Eliyahu.

Obdrženo 12. dubna 2016 - Zveřejněno 12. července 2016

Toto je prvním, na živo zveřejněným Proroctvím, ve skutečném čase – s oběma Proroky přítomnými, Ezrou z Izraele a Elishevou Eliyahu. BŮH YAHUVEH mu dává mocné pomazání, aby Elishevu ochránil a zakryl a roznítil Pomazání k Proroctví.

Následující obsahuje jejich požehnaný, pomazaný rozhovor z 12. dubna 2006, který vede k rozohněným, Svatým jazykům proti Nepřátelům YAH a tehdy přichází 126. Proroctví. Z jejich rozhovoru je zjevné, že Proroci jsou vskutku normální lidé a zároveň mají i smysl pro humor!

* * * * * * *

Níže je Proroctví tak, jak bylo přijato.

- Prorok Ezra a Elisheva mluví “Svatými Jazyky”, tak jak jim BOŽÍ DUCH dává promlouvat (Skutky 2:3-4), jazyky nebeskými nebo lidskými (1 Kor. 13:1). Elisheva mluví v jazycích a přináší Proroctví (1 Kor. 14:6). Ezra se začíná modlit přímluvnými jazyky (Řím 8:26-27; 1 Kor. 14:15).

Obsahuje HEBREJSKÁ BOŽÍ JMÉNA.

YAH/YAHU je SVATÝM, POSVĚCENÝM JMÉNEM BOHA, tak jako například ve slově “Aleluja” nebo “Haleluja,” což doslovně znamená “CHVÁLA YAH”: YAHUVEH/JAHVE BŮH OTEC; YAHUSHUA/JAHUŠUA BOŽÍ JEDNOROZENÝ SYN – HA MASHIACH znamená “MESIÁŠ”; ELOHIM znamená “BŮH”.

Zjevení “SHKHINAH SLÁVY” – jako OSOBNÍ JMÉNO RUACH HA KODESH, v češtině “DUCH SVATÝ” – je na těchto stránkách také zmiňováno. (HA SHKHINAH /SHEKINA/ je hebrejsky BOŽÍ PŘEBÝVAJÍCÍ, BOŽÍ PŘÍTOMNOST.) Dodatečně, ABBA YAH znamená “OTEC YAH” a IMMA YAH znamená “MATKA YAH”.

* * * * * * *

YAHUVEH řekl, ať to od teď přidáme ke všem Proroctvím:

Varoval jsem tě před dlouhou dobou Elisabeth (Elishevo), abys nepojmenovávala tento Duchovní úřad po muži nebo ženě, dokonce ještě předtím, než tu byl Duchovní úřad. Dal jsem to do tvého ducha, neboť nic z toho nebylo uděláno tvou rukou, nic z toho nevyšlo z tvých úst. Je to z úst YAHUVEH, který porodil. Je to z úst YAHUSHUA, vašeho MASHIACH, který porodil. Je to z úst RUACH HA KODESH, vaší IMMAYAH, která porodila. Kdyby to bylo jenom tvou rukou, ztroskotalo by to před dlouhou dobou. Je to Slávou větru Shkhinyah, který vane napříč touto zemí, Svatý vítr obnovy, není to tvým dechem, neboť by to selhalo. “JÁ jsem Hospodi, to je jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.” Izaiáš 42/8

(Proroctví 105)


V červenci 2010 BŮH YAHUVEH řekl, abychom přidali následující z Letopisů 2 před každé Proroctví:

2 Par. /Letopisy/ 36:16, „Ale oni se vysmívali Poslům BOHA, pohrdali JEHO Slovy a dělali si legraci z JEHO Proroků, dokud se hněv PÁNA nepozvedl proti JEHO lidem, až když nebyl žádný lék.“

Pak v červenci 2016:

BĚDA KAŽDÉMU, KDO SE ODVAŽUJE, POKUSIT SE UBLÍŽIT TĚMTO DVĚMA POMAZANÝM. BUDETE LITOVAT DNE, KTERÝ JSTE SE NARODILI. NEDOTÝKEJTE SE MÝCH POMAZANÝCH A ANI TYTO DVA PROROKY NEZRAŇUJTE (ŽALM 105:15; 1 PAR 16:22). BYLO BY PRO VÁS LEPŠÍ, KDYBYCH JÁ YAHUVEH VYTRHNUL VÁŠ JAZYK!

(PROROCTVÍ 128)

A od Proroka Ezry:

Varuji vás – všechny, kteří povstáváte proti této Službě A TĚMTO PROROCTVÍM a Elishevě, proti mně a všem služebníkům Duchovního úřadu Amightywind – varuji vás nyní, “Nedotýkejte se YAH Pomazaných a neubližujte JEHO Prorokům” (Žalm 105:15; 1 Par 16:22) nebo Hněv YAH přijde na vás. Ale ti, kteří jsou požehnaní a jsou požehnáním pro tuto Službu, jsou věrnými a přijímají Prorocká Slova, přijde na vás mnoho Požehnání – to vše pro ochranu toho, co patří YAH ve JMÉNU YAHUSHUA.

* * * * * * *

Komentář: Elisheva byla pod takovým duchovním útokem, pronásledováním a týráním, že nevěděla, jestli bude opět prorokovat. Bylo zapotřebí tohoto pomazaného Proroka z Izraele, pozdvihnutého BOHEM YAHUVEH, aby zacelil a uzdravil polámaná křídla tohoto motýla Elishevy a nechal ji v duchovní oblasti letět - vše ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH.

Buďte svědky toho, jak YAHUVEH spojil tato dvě Pomazání do jednoho. Buďte svědky Pomazání, které mezi nimi proudí. Buďte svědky toho, jakou lásku YAHUSHUA dal jednomu pro druhého.

Omlouváme se za jakýkoliv zvukový problém během nahrávky hlasu Elishevy na audiu/videu. Proroctví začíná po 7 minutách.

Elisheva: Toto video je prvním naživo, ve skutečném čase, tak jak bylo přijato, spolu s Apoštolem, Prorokem Ezrou z Izraele, přítomného 12. dubna 2016. Netušili jsme, že v rozmezí dvou měsíců, až do Šavuot/Letnic 12. června 2016, bude naše láska nadále sílit a narůstat do takových rozměrů a můj milovaný Ezra bude prohlášen jako spoluvedoucí Duchovní Služby AmightyWind ve stejný den, kdy jsme před světem prohlásili naši lásku jeden pro druhého. /chystají se odkazy/

Je nyní tím mužem, který pokrývá tuto Službu a mne, a je mým pravým duchovním partnerem, láskou mého života. Přijal místo, které patřilo zatracenci, jenž je teď ničím, až na vzdálenou vzpomínku. Ezra kráčí v roli Apoštola a Proroka a nikdy se nevyhýbá staré, dobré, těžké práci pro Boží Království nebo Pomazání!

Jsme nyní rovnoměrně zatíženi, ve vedení a v lásce, tam, kde byla dříve pouze iluze spolu-vedoucího. Oba z nás, Ezra a já, nejprve pokládáme SVATOU TROJICI nade vše ostatní. Děkujeme každému, kdo podpořil oznámení nového vedení!

3 měsíce po obdržení tohoto Proroctví 126, 12. dubna 2016, je dnes toto Proroctví, 12. července 2016, zveřejněno.

7. března 2016, den o kterém jsem si myslela, že bude nejhorším v mém životě, byl namísto toho prvním dnem, kdy jsem mluvila s Ezrou. VŠEMOHOUCÍ BŮH praví, že náš vzájemný vztah se za tyto poslední 4 měsíce posílil tak rychle, jak to obvykle u jiných trvá 4 roky, a je to pouze začátek! Jsme v údivu z toho, co dalšího YAH udělá.

Toto Proroctví bylo zaznamenáno na audiu. Zde je přepis.

/Ezra se modlí ve Svatých jazycích.../

Kathrynyah: OK...

Ezra: Zdravím. Ahoj.

Kathrynyah: Mám za úkol jí (Elishevě) vyřídit, co máš na sobě. 1

Ezra: Ach můj...

Kathrynyah: [Směje se] Ach můj...

Ezra: Dovolte mi tedy, ať se obléknu.

Kathrynyah: Říká, “dovolte mi tedy, ať se obléknu” – je opravdu vtipný.

[Smích]

Kathrynyah: Má na sobě modré triko.

Elisheva: No, chtěla jsem včera vědět, jak vypadá v modrém!

Kathrynyah: Tmavě modré, na kterém je napsáno U.S.A

Elisheva: Musela jsi mě slyšet v duchu, protože jsem přemýtala... pamatuješ včera? Řekla jsem, “Zajímalo by mě, jak vypadá v modré?”

Kathrynyah: A tak to vidíš. Nyní má na sobě modrou. No tak to vidíš.

Elisheva: Já vím, budeš mu muset říct, že jsem to řekla, až se vrátí.

Kathrynyah: Je zde. Slyšel tě.

Elisheva: No, já ho ale neslyším. Mluv se mnou ty.

Kathrynyah: Ach! Upadnul mi telefon! [Smích]

Ezra: Já – já se pokouším nevyrušovat – pokaždé, když vás slyším

[Kathrynyah se směje]

Elisheva: A jsem tam, abych jí řekla, “Ne, pošli Ezrovi SMS. Potřebuji modlitbu.”

Kathrynyah: Udělala jsem to!

Elisheva: Bylo to jako: “Nemohu s ním mluvit. Nemám hlas!”

Ezra: Ano...

Elisheva: A jak jsem četla tvůj email, vrátil se mi hlas přímo před Kathrynyah!

Kathrynyah: Když četla tvůj email, vrátil se jí hlas.

Ezra: To co jsem ti psal – zmínil jsem to v emailu - nikdy jsem to předtím s nikým nesdílel, dokud ti PÁN nezjevil, že tvůj duch je propojen s mým duchem a jestli je to ve stejném duchu, tak je to ve stejném duchu.

Elisheva: Jsi drahocenný. To je vše co mohu říci. Nejsi drahým pouze pro YAH, jsi drahým také pro mě. OK?

Ezra: Děkuji ti, děkuji ti. Ty jsi také.

Kathrynyah: [Opakuje] Ty jsi také.

Elisheva: Ta jediná věc je, že až tam vypustíš svého motýla na svobodu2 - on má teď opravdu potrhaná křídla – a...vírou věřím, že poletím...co ty na to?

Ezra: Ano, já....já si tě ve skutečnosti....ve skutečnosti představuji – že tě vložím... vložím toho motýla do svých dlaní. Ve skutečnosti to uvidíš na videu [které jsem pro tebe udělal].

Vložil jsem toho motýla do svých dlaní a omotával jsem [zaceloval] – dával ta [polámaná] křídla dohromady a pak jsem foukal - [fouká] — trochu větru, aby jsi mohla s jeho pomocí vzletět – a dával jsem ti svobodu.

Kathrynyah: Je to překrásné!

Elisheva: Tak drahé. Modlil jsi se také nad mojí fotografií?

Kathrynyah: Modlil jsi se také nad její fotografií?

Ezra: Ano. Mám její fotku neustále před sebou.

Elisheva: Kterou jsi si vybral?

Kathrynyah: Kterou?

Ezra: Tu kterou mi poslala naposledy. Tu poslední.

Elisheva: Nyní je zde muž, který nade mnou prohlašuje život a dává mi svobodu k létání. [Vesele se směje]

Ezra: Je to tak.

[Elisheva se vesele směje]

Ezra: Neřekl PÁN v Proroctví pro nás, “Ezro, nauč ji létat”? 3

Elisheva: Ano, ano.

Kathrynyah: Děkujeme ti za modlitby milovaný bratře. Děkujeme ti, že jsi prostě přišel.

Ezra: Řeknu vám, že dneska jsem měl někde být, ale vše bylo zdrženo a já nemohl jít.

Kathrynyah: Páni, BŮH ho zdržel. Nemohl jít a tak byl dostupný zde, aby se modlil.

Ezra: Ano.

Elisheva: A tak TĚ za to ABBA YAHUVEH chválím. Protože jsem tě Ezro potřebovala, potřebovala jsem tě, aby jsi se modlil!

Elisheva: Ano NEBESKÝ OTČE, kdo je ten, který poslal tuto kletbu OTČE? [k Ezrovi] Mohl by jsi se prosím v DUCHU modlit?

Ezra: Ano.

[Kathrynyah spoutává ďábla ve JMÉNU YAHUSHUA a Ezra se modlí ve Svatých jazycích...]

Elisheva: Očekáváme na TEBE ABBA YAH, na to, až nyní promluvíš Slovo v angličtině skrze milovaného, TVÉHO milovaného Ezru. Jsi drahý Ezro. Jsi drahocenný Ezro. Co je to, co chceš říci ABBA YAHUVEH? Co je to, co chceš říci YAHUSHUO? Co je to, co chceš říci IMMAYAH?

ABBA YAHUVEH, tak jako jsi promluvil Slovo, [opět promluv] skrze tyto, mé, hliněné rty – a TY jsi je pomazal – a byla to TVÁ Slova ABBA YAHUVEH, STVOŘITELI všeho.

OTČE, co je to, co chceš, aby jsme věděli? Co je to ABBA YAH?

[Elisheva se modlí ve Svatých jazycích, které jsou čím dál více rozohněné, plné hněvu YAH, dokud skrze ní YAH nepromluví.]

Elisheva: Svatý, Svatý, Svatý, Svatý... Ach! Tolik se hněvá!

* * * * * * *

Proroctví 126 začíná:

12. dubna 2016

Nedotýkejte se MÝCH Proroků! Nedotýkejte se MÝCH Pomazaných a ani neubližujte MÝM Prorokům! (1 Par. 16:22; Žalm 105:15) /Paul Hellem/ roznítil MŮJ Hněv!

NEUBLIŽUJTE MÉ NEVĚSTĚ! – NETÝREJTE MOJI NEVĚSTU! 4

BĚDA každému, kdo se dotkne vlasů na hlavě MÉ NEVĚSTY! Nevíte snad? Je to MŮJ Hněv, MÉ Běsnění, MÁ Zuřivost, jenž udržují peklo rozpálené! Tento den se ty plameny staly ještě více horkými! Nezraňujte MOJE Maličké, Nevěstu, MÉ Vybrané & Vyvolené!

BĚDA tomuto světu! Nazývat zlem to, co JÁ nazývám Svatým! BĚDA TOMUTO SVĚTU! Běda! Běda! Běda! Nebude to již dlouho trvat. 5 Tento svět pocítí MOJI Zuřivost! A nebude to pouze Noha ABBA YAHUVEH, která bude dupat – budu to JÁ YAHUSHUA & IMMAYAH!

Přestaňte testovat! Přestaňte testovat MOJI Trpělivost – jak daleko se můžete nahnout nad peklem, aniž by jste tam spadli – PŘESTAŇTE MĚ ZKOUŠET!

Nepromlouvám toto varování pro MÉ drahé Maličké, Nevěstu, Vybrané & Vyvolené – pro ty co jsou obmyti PROLITOU KRVÍ, pro ty, kteří přijímají MŮJ DAR z Kalvárie. Vás! Vás! Vás JÁ objímám! Nemáte se čeho bát.

Mluvím k nepřátelům - zatracencům (2 Tim. 3:8; Tit. 1:16), 6 k semeni satana. Mluvím k těm “vlažným” (Zjev. 3:16), kteří nazývají sami sebe “Křesťany”, ale dokonce pošpiňují Jméno KRISTUS.

2 Tim 3:8 Jakož zajisté Jannes a Jambres zprotivili se Mojžíšovi, tak i tito protiví se pravdě, lidé na mysli porušení a při víře spleteni.

Tit 1:16 Vypravují o tom, že Boha znají, ale skutky svými toho zapírají, ohavní jsouce, a nepoddaní, a všelikému skutku dobrému nehodní.

Zjev. 3:16 A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých.

Berete MÝCH Deset Přikázání a uděláte z nich zmuchlanou kouli a pak řeknete, “Jsou to pouze odpadky. Bylo s tím skoncováno u kříže na Kalvárii. Vidíte, moje duše nebude ztracena. On zaplatil cenu! Teď si můžu hřešit jak moc chci. Neexistují žádná pravidla. YAHUSHUA, kterého nazýváme “Ježíšem Kristem” je vší láskou. On je vší láskou. Nevhodí nás do pekla!”

Ach! Ach, ach, ach, vy blázniví, blázniví lidé!

Je zde cena k zaplacení – pro všechny ty, jenž svýma nohama pošlapávají KREV YAHUSHUA. Je zde cena k zaplacení – za proklínání, nenávist, za lži a pomluvy, které jste nasměrovali na tohoto Proroka z AmightyWind. Je zde cena k zaplacení!

Měli by jste raději činit pokání!

Pro některé z vás je příliš pozdě. Uslyšíte toto poselství a vrátíte jí pouze více nenávisti!

ALE JÁ MÁM PROROKA! A ona to bude směle promlouvat! A tak nemůžete říct, že jste nebyli varováni! MOJI praví Proroci budou promlouvat. Neumlčíte je.

A Ezro, JÁ jsem tě povolal. Také ty vezmeš MÁ Slova. A když jsi se kdysi pouze pokorně odvrátil se slzami v očích, JÁ TAM DÁM OHEŇ! – tam kde předtím nebyl.

Neboť jsem spojil tato dvě Pomazání dohromady. A nikdo to nerozdělí! A nezáleží na tom, jestli někdo rozumí. Vím, co jsem vložil do této ženy a do tohoto muže.

Pouze promlouvejte MÁ Slova. To je vše za co jste zodpovědni, aby jste dělali. Nejste zodpovědnými za to, co s nimi udělají! Pouze promlouvejte MÁ Slova – která jsou v Proroctvích, jenž jsou uzamčena v Knize (Tajemství DUCHA SVATÉHO/RUACH HA KODESH).

Ti kteří mají pravé oči k vidění, odemknou Pravdy v té Knize – skrze IMMAYAH. Ona dá Moudrost. Dá Zjevení všem tě, kteří usilují o to a touží po tom, slyšet ode MNE.

JÁ JSEM KDO JSEM!

A neomlouvám se žádné ženě nebo muži!

Stane se to MÝM způsobem!

A JÁ varuji tuto zemi!

Za vaši vzpouru budete platit.

Ti, kteří přijímají Slova Pravdy v této Službě – jsou odděleni – budou ochráněni a požehnáni. Neboť vidíte, že to nejsou slova ženy nebo muže, ale jsou poslány Nebem!

Buďte varováni, za každé prokletí, každou kletbu, každý rituál, každého démona, kterého jste se pokoušeli poslat - buďte varováni vy, jenž praktikujete okultizmus - bude vám odplaceno milionkrát násobně! Řekl jsem, milionkrát násobně vám bude odplaceno. Ale nebude to pouze na této zemi, bude to v pekle – v pekle spojeném s Jezerem Ohně!

Bude lepší, když si zakryjete ústa – bude lepší, když poběžíte na opačnou stranu, jestli se vám nelíbí Slova, která pravím!

Ach, ach, ach! Ach, ach! Pro MOJE Maličké, Nevěstu, Vybrané a Vyvolené! Ach, ach, ach! Pro MOJI Nevěstu, MOJI drahou, drahou, nádhernou Nevěstu - nebude to dlouho trvat, než vás JÁ YAHUSHUA přivedu k MÉMU boku. Držte se pevně Lemu MÉHO Roucha!

DRŽTE SE PEVNĚ A NEODVAŽUJTE SE PUSTIT!

Někdy si budete myslet, že se MNOU musíte zápasit o požehnání, ale to pouze pomáhá růst vaší víře! Neopustím vás, nezanechám vás! Pouze volejte v MÉM JMÉNU! Neboť vás miluji láskou, kterou dokonce nedokážete ani pojmout! A vaše odplaty na vás čekají přímo zde v Nebi!

Kathrynyah: Chvála YAHUSHUOVI!

Proroctví pokračuje:

ACH MILUJI VÁS! MILUJI VÁS! MILUJI VÁS! MILUJI VÁS! Jste důvodem proč jsem šel na Kalvárii, aby jste se mohli ke MNĚ navrátit! Všichni ti – ke kterým teď mluvím – v BERÁNKOVĚ Knize Života, byli jste důvodem, proč jsem šel na Kalvárii!

A žádnou dobrou věc vám neodepřu - jestliže se budete pouze pevně držet a nevracet se zpět – toužím po tom vás požehnat!

A vy, kteří tvrdě pracujete na poli v době sklizně, vy, kteří se namáháte v AmightyWind - PEVNĚ SE DRŽTE! Neodvažujte se pustit! Protože činíte těžkou práci lásky pro ABBA YAHUVEH, pro MĚ YAHUSHUA & IMMAYAH.

A jsem tak potěšen modlitebními přímluvci, “Šlapači démonů YAHUSHUA”. A je jich zde více, než ti, jejichž jména jsou známa. Neboť jsou rozprostřeni po celém světě - 500.000 bojovníků na zdi, tak jako jsem prorokoval před dlouhou dobou! A jsou silnými bojovníky! Ze všech kmenů a jazyků!

Protože skrze ústní šíření byla tato Služba vzata do celého světa. A bude se to dít ještě více, ve dnech, které přicházejí – dostanete se k lidem, ke kterým jste se dříve nemohli dostat!

Protože NEVĚSTA IZRAELE volá! Je zde NEVĚSTA V LIBANÓNU! Je tam Nevěsta! Je tam Nevěsta! Je tam Nevěsta – která ke MNĚ volá, chodí přede MNOU ve Svatosti na více místech na tomto světě – a k některým jste se ještě nedostali, kteří na vás čekají.

Toto jsou Slova, která musím říci, jelikož jsi Ezro dnes rozdmýchal nové Proroctví. Toto je příčinou, proč se ďábel pokoušel tento den tohoto Proroka zabít – nechtěl, aby se toto Proroctví dostalo ven s úst MÉ dcery - MÉ Ringmaiden.

A tak Ezro, pokračuj v tom, k čemu jsi povolán, aby jsi dělal.

Protože nyní již zde není pouze jeden, ale jsou tu dva.

A více jich přichází!

Jsou zde překladatelé do hebrejštiny! Mějte pro ně své oči otevřené . Protože tato Kniha musí být v hebrejštině, tak jako jsem prorokoval, že bude v azijském jazyce.

Mějte své oči otevřené pro ty, kteří přijímají tuto Knihu jako Pravdu v Izraeli, pro ty, kteří mluví hebrejštinou a znají dobře angličtinu. Budou stát po vašem boku. Bude jim ctí, že vám mohou pomáhat. Tento den je povolávám.

Již znám vaše jména. Promlouvám to do duchovní oblasti a povolávám vás. Výborně, výborně, výborně MÁ věrná dcero! Výborně, výborně MŮJ věrný synu!

Jenom zůstávejte na té cestě. Zůstávejte na trase. Protože nové dobrodružství právě začalo. Pokračujte ve volání ke MNĚ. Nadále žádejte o Moudrost! A JÁ vás věrně povedu, dám vám pomazání a více Moudrosti se štědrostí.

Ale běda, běda, běda, běda, BĚDA nepřátelům! Vyvěšuji vás nepřátelé na tabuli. Běda, běda, běda, běda každému, kdo stojí proti MÝM Maličkým, Nevěstě, Vybraným & Vyvoleným!

A pro ty ostatní, kteří toto slyší a říkají! “Ach! Nechci být nepřítelem YAH,” tehdy by jste měli učinit rychle pokání!

Protože MŮJ HNĚV bude zakrátko seslán na tento svět!

Měli by jste jít raději na kolena a volat k YAHUSHUOVI dříve, než bude příliš pozdě! Čiňte pokání! Čiňte pokání! Čiňte pokání! Přijměte JEHO DAR na Kalvárii, PROLITOU KREV YAHUSHUA - může být vaším MESIÁŠEM – ochrání vás, odpustí vám a vysvobodí vás.

Toto jsou Slova, která musím říci, jak ďábel zuřivě běsní, ještě jednou se pokouší o to, aby umlčel tohoto Proroka. Namísto toho, ona bude volat ještě hlasitěji! Nemůžete umlčet MÉ Proroky.

Ach MOJI nepřátelé, pamatujte si toto!

Prorok je MÝM přítelem! Cokoliv děláte jim, je to jako by jste to dělali MNĚ.

A JÁ JSEM YAHUVEH!

V tento den jste neslyšeli pouze od MNE, ABBA YAHUVEH, ale slyšeli jste od MÉHO SYNA, YAHUSHUA! Co se chystáte nyní udělat se Slovy, která jsem k vám promluvil? Vše promluveno kvůli IMMAYAH (Duchu Svatému). Co učiníte?

Neboť nyní jste shledáni zodpovědnými za Slova, která byla promluvena.

Konec Slova.

Elisheva: [Hluboce se nadechuje] To je vše.

Kathrynyah: Chvála YAHUVEH! Chvála YAHUSHUOVI! Chvála IMMAYAH!

Ezra: Děkujeme TI! Amen.

[Elisheva se směje]

Kathrynyah: Děkuji Ti, OTČE!

Elisheva: Raději jsi to měl – slyšet – Ezro, slyšel jsi to?

Ezra: Co jsi říkala?

Kathrynyah: Slyšel jsi to?

Ezra: Ano. [Směje se]

Kathrynyah: Ano.

Ezra: [Směje se] Chvála BOHU.

Elisheva: [Směje se] OTČE, jenom TI děkuji a chválím TĚ, něco opravdu velkého se dneska stalo. Páni, toto je nové Proroctví. 12. dubna 2016. Toto je nové Proroctví.

Kathrynyah: Praise YAHUVEH! Praise YAHUSHUA! Praise IMMAYAH!

Elisheva: A to vše, protože přišel muž – který je nyní v Izraeli. Kathrynyah: [Opakuje] A to vše, protože přišel muž – který je nyní v Izraeli.

Ezra: Páni, úžasné. Úžasné!

Elisheva: Vidíš, slyším - Nemohu vysvětlit, jak tento dar funguje. Nemohu to vysvětlit. Prostě je to tak ..... někdy ON.... Je zde toho tak mnoho, co přichází ve stejnou dobu. Není možné to vysvětlit.

Ale Ezra rozdmýchal to Pomazání - a my jsme čekali a čekali a čekali, až přijde Slovo. Mluvil ve Svatých jazycích, šli jsme před Trůn a já řekla, “Co je to /YAHUVEH/ co chceš říct?” A čekali jsme a čekali a opět se modlil /Ezra/ v jazycích.

A pak jsme čekali... a já si řekla /ve své mysli/, “Ach ne! Nebude zde žádné Slovo, které chceš říci?” A TY JSI TÍM, kdo mi řekl, ať se modlím, kdo mi řekl, ať se /Ezra/ modlí /v jazycích/ - a samozřejmě, víme jak se to stalo -

Neměla jsem ponětí, jako obvykle. A pak, když promluvil, byl tak rozzuřený...

Ezra: Ano.

Elisheva: ... dnes na toho [Paula Hellem], který mě tak moc zranil. A ehm…

Ezra: No teda.

Elisheva: Chci to pouze dát jako upozornění. Ano. Běda našim nepřátelům.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: To je vše.

Ezra: Amen.

Elisheva: Běda jim...

Ezra: Páni.

Elisheva: Budete se zodpovídat z každého slova, které jste řekli. Budete se zodpovídat před BOHEM STVOŘENÍ. Neznáte mě. Nic o mě nevíte. A přesto jste řekli ty nej... a dali jste moji tvář... a vložili ji do pornovidea... odvažujete se něco takového udělat? Vzít porno hvězdu a říct, že to jsem já? Nedokážete ani poj...

Prorocké Slovo9

Nedokážete ani pojmout - ABBA YAH nyní praví – tu TRÝZEŇ!... která na vás čeká. Vás, kteří se odvažujete říct, tvořit videa, že já jsem apoštolem “satanské církve,” nemáte ani sebemenší ponětí – ABBA YAH mi říká - o mukách, která na vás čekají, protože každé slovo, které jste promluvili, šlo před Nebeský Trůn.

Elisheva: A můj Tatínek YAH, YAHUSHUA & IMMAYAH...

Ezra: Páni.

Elisheva: ONI to vědí, přes více jak 30 let JIM patřím. ONI vědí.

Ezra: Amen.

Elisheva: A běda tobě. Běda, běda, běda! Člověče! 10

Doufám, mojí modlitbou je – a říkám to před celým světem – abych věděla o tom okamžiku, až ta trýzeň začne. Chci to vědět.

Nechci se na to dlouho dívat, ale je to jako Lazar a boháč. Viděl bohatého muže, jak prosí o vodu – o pouhou kapku na jazyku. Chci vědět, co vám můj Tatínek YAH udělá.

Protože vy... Myslíte si, že máte vítězství. Myslíte si, že jste mě ponížili.

Ale hádejte co? Není zde nic, co můžete udělat, pokud by vám to můj Tatínek YAH nedovolil. A bylo to pro váš osobní soud. Prokopáváte se do své vlastní úrovně v pekelné jámě, kam sestoupíte.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: Takže vy lidé, kteří chcete pokračovat ve vytváření takových videí, v pomlouvání mého jména, v mluvení všeho toho zla proti této Službě... Jste hloupí.

Kathrynyah: Amen. [Směje se]

Elisheva: Měli jste jednoduše utéct.

Ezra: Ano.

Elisheva: A pro vás, kteří toto slyšíte a budete mít zlost, navrhuji, aby jste také zmlkli.

Kathrynyah: Amen!

Elisheva: Měli by jste raději utéct.

Ezra: Amen.

Elisheva: Protože můj Tatínek YAH is nehraje hry. ON ví, kdo patří Nebi a čí jméno je napsané v BERÁNKOVĚ Knize Života,

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: To jsou slova, která jsem chtěla říci.

Ezra: Amen.

Elisheva: 12. 4. 2016.

Kathrynyah: Amen.

Elisheva: YAHUSHUA je na cestě.

Ezra: Páni.

Elisheva: ON je na cestě.

Ezra: Páni.

Elisheva: [Modlí se ve svatých jazycích] Halelu YAH—ABBA YAH! Děkuji TI, že mě dnešního dne posiluješ. (Směje se.) Ach ano... Děkuji TI za to, že mě dnešního dne posiluješ. Děkuji TI, děkuji TI za tohoto muže YAH, kterého jsi nám přivedl do cesty, aby nám pomohl způsobem, jako to nikdo jiný předtím neudělal – jelikož v mém srdci je, dostat se k Izraeli.

Ezra: Amen.

Elisheva: A hebrejský lid, židovský lid, který je rozprostřen po celém tomto světě, ale my se zde nezastavujeme. Nezastavujeme se zde.

Ezra: Ano, páni...

Elisheva: Toto je mezinárodní Služba a my milujeme všechny lidi, kmeny a jazyky - Ezra: Chvála BOHU.

Elisheva: —těch, jejichž jména jsou napsána v BERÁNKOVĚ Knize Života a YAHUSHUA neztratí jediného z nich.

Ezra: Amen.

Elisheva: [Radostně se směje] Toto je naše první společné Proroctví.

Kathrynyah: Říká, “Toto je naším prvním, společným Proroctvím”. Ezra: Ah... [Směje se]

Elisheva: To je po tom, co jsi vypustil toho motýla!

Kathrynyah: [Opakuje] To je po tom, co jsi vypustil toho motýla!

Ezra se směje: Byl opravdu volný!

[Elisheva se směje]

Kathrynyah: [Opakuje] Je opravdu volný!

Elisheva: Bylo to mé první Proroctví, poněvadž jsem nevěděla, jestli budu ještě někdy prorokovat.

Kathrynyah: To říkáš pokaždé, omlouvám se, ale (směje se) vždycky to říkáš.

Elisheva: [Směje se] Má pravdu. Dělám to pokaždé... no, ne pokaždé. Ale po tom, co jsi spravil má křídla a vypustil jsi mne ven (až pak jsem prorokovala). Děkuji TI ABBA YAH. Děkuji TI, že mi to ukazuješ.

Vidění:

Kathrynyah: ... a pak jsi se začala modlit a já viděla (ve vidění), že máte oba baseballové pálky, které jsou překřížené a chystáte se je použít. Víš, jako když překřižujete svoje meče a pak začnete bojovat, tak nějak.

Elisheva: ale baseballové pálky?! [Směje se]

Kathrynyah: Udeřit je [nepřátele] po hlavě, hádám.

Elisheva: [Směje se] OK!

Kathrynyah: A pak, když BŮH promlouval oheň do Ezry, viděla jsem oheň v jeho ruce, jako když pozvedáváš ruku a na konci té ruky byl oheň, víš, jako plamen. To je co jsem viděla.

Elisheva: No teda, chvála YAH. Vidíš co se ti přihodí, když máš na sobě modrou!?

Kathrynyah: [Opakuje] Vidíš, co se ti přihodí, když máš na sobě modrou?

Ezra: Ano. [Směje se]

[Elisheva se směje]

Kathrynyah: Je to vše o barvách. Jenom hloupě žertuji ABBA YAHUVEH. TY to víš.

Elisheva: V pořádku.

Ezra: Ano. [Směje se]

Elisheva: Toto je pouze začátek toho, když se ty a já sejdeme dohromady s Pomazáním.

Ezra: Ano jistě.

Kathrynyah: Úžasné!

Elisheva: Když si ďábel myslí, že mně zlomí, (slyší to z Nebe) ABBA YAH řekl: jedinou věc, kterou jsem dneska udělala, je, že jsem se sklonila. To je vše. Ten důvod, proč jsem se dnes pouze ohnula a nezlomila, je proto, že tu byl člověk (Ezra), který měl Hůl a on je tou druhou polovinou Pomazání.

Kathrynyah: Amen!

Ezra: [Autoritativně] Amen.

Elisheva: A to je, co jsem chtěla říci. A celé peklo se právě teď třese.

Kathrynyah: Dobře!

Ezra: Je to pravda.

Elisheva: Ďábel byl poražen.

Kathrynyah: Ve Jménu YAHUSHUA ha MASHIACH, dobře!

Ezra: Řekněte jí, že jí dávám high five (plácnutí při pozdravu celou rukou). “Dej mi five.”11

Kathrynyah: Dává ti 'five', dej mu 'five'. [Směje se]

Elisheva: No a co třeba pusu na tvář?

Kathrynyah: [Opakuje] No a co třeba pusu na tvář?

[Směje se]

Ezra: V pořádku.

Kathrynyah: V pořádku, pokládá svoji tvář na obrazovku.

Elisheva: [Směje se] Nechci ti překroutit ruku!

Kathrynyah: Ne, on ti chce dát high five!

Ezra: Musím ti říct, že mi s ní kroutíš. (s humorem)

Kathrynyah: Ne, chce ti dát high five!

Elisheva: Co je to 'high five'? Ok! Dej mi 'high five'! [Směje se]

Kathrynyah: Ok, nyní jí to dochází!

Elisheva: Zvedla jsem ruku. Naše pomazané ruce jsou spojeny.

Kathrynyah: Zvedá ruku na 'high five'. Říká— Ok, nyní jí to dochází. Nyní mu to dochází...

Elisheva: Nyní jsou naše pomazané ruce spojeny.

Kathrynyah: Amen!

Ezra: Jenom si pamatuj, skrze tu veškerou turbulenci/soužení, kterými jsi prošla, mělo z toho vyjít něco dobrého. Takže se to stalo pro dobrý důvod. Vítězný den.

Elisheva: Amen.

Kathrynyah: Byla zvyklá říkat, “Je mi pět a žiju!” /vtipný rým v angl./

Elisheva: No, nyní jsme toho dostali ve skutečnosti víc! Máme Ezru! Víte! A on je někde až tam nahoře (duchovně). [Směje se]

Kathrynyah: Tak dobře.

Ezra: Nyní tomu rozumím, proč jsem měl celý den zpoždění, nemohl jsem se tam dostat... a to bylo z tohoto důvodu, naprosto.

Elisheva: Děkuji ti, že jsi tu pro mne.

Ezra: No, není zač.

Elisheva: A OTČE děkujeme TI za to, že jsi ho ke mně poslal. Protože, kdyby jsi byl býval odjel - dneska by jsi tu pro mě nebyl. A toto Slovo by nepřišlo.

Ezra: Tak jak jsem řekl, vše co děláme, již bylo “předem” rozhodnuto. 12

Elisheva: Amen. Amen, amen, amen. Takže nyní jsi.... byl svědkem prvního Proroctví s tebou. [Směje se]

Kathrynyah: Řekla (dřívěji), že jsme tak dlouho čekali na další Proroctví a ona má Proroctví, která nejsou zvěřejněna-

Elisheva: —kvůli němu [Paulovi Hellem].

Ezra: No – tak to vidíš. Ano, jistě.

Kathrynyah: Kvůli hloupému zatvrzelci.

Elisheva: Ano.

Ezra: Jistě.

Elisheva: Protože on…

Kathrynyah: Nenapadá mě pro něj dost špatné jméno [Paul Hellem].

Elisheva: [Směje se] Mě také ne.

Ezra: Myslel jsem, že 'hlupák' je dobré.

[Nahrávka přerušena, ale ženy reagují a říkají, že obě tato jména nejsou dost špatná pro zatracence Paula Hellem!]

Elisheva: Toužím vidět tvůj obličej. Potřebuji vidět mého muže, toho tam v modrém! Je to pomazaná barva! Rozdmýchala pomazání!

Ezra: No, OK.

Kathrynyah: Rozdmýchalo to pomazání.

Elisheva: Rozdmýchalo to pomazání...

Ezra: Věděli jste, že zakončím s tímto: jestliže vezmete jméno “Jeruzalém” – jestli vezmete jméno “ Jeruzalém”, U.S.A je přímo uprostřed slova “Jeruzalém”. /Jerusalem v angl.)

Kathrynyah: Ano.

Elisheva: Ano vím.

Ezra: U.S.A. byly požehnané jenom kvůli Jeruzalému. Kvůli Izraeli.

Kathrynyah: Ano…

Elisheva: Věřím tomu...

Ezra: A nyní opouští Izrael.

Elisheva: Jsou nepřáteli a přesto nechtějí přiznat, že jsou nepřáteli. Mějte se na pozoru před Trojským Koněm [Proroctví 57]. Jsou tu [YAH promluvil] Proroctví pro Izrael. Nemohla jsem se k nim s těmi Proroctvími dostat, můžeš je – varovat?

Ezra: Ano.

Elisheva: A když se do Spojených Států dostanete, tam je také varujte.

Ezra: Ano. Zcela jistě.

Elisheva: Je zde tolik Proroctví pro Ameriku. OK?

Ezra: Ano, ano!

Elisheva: Dobře, nechám tě jít. A....

Elisheva: Vše co mohu udělat, je říci “děkuji ti”. Není zde nic víc, co bych mohla říct.

Ezra: OK.

Kathrynyah: Ať tě YAHUVEH požehná.

Elisheva: Ať tě YAHUSHUA požehná.

Ezra: Tak ahoj!

Kathrynyah: ahoj!

Ezra: Děkuji.

Konec Nahrávky.

Tak je promluveno, tak je napsáno ve JMÉNU YAHUSHUA

12. dubna 2016, Apoštol, Prorok Elisheva Eliyahu

1

Elisheva se přidala k tomuto konkrétnímu videu, nepřímo skrze telefon Kathrynyah – a protože nemohla nic vidět, byla zvědavá, co měl Ezra zrovna ten den na sobě. To je také důvod, proč Kathrynyah neustále opakuje, co ti dva říkají – protože často nemohli jasně jeden druhého slyšet.

2

Elisheva je motýl: “Přivádím ti ženu tak jemnou, citlivou, křehkou, emocionální jako motýla s rozbitými, potrhanými křídly, aby se spojila s mužem, který má POMAZÁNÍ MÉHO SVATÉHO DUCHA, aby promlouval Uzdravení, Lásku, Soucit, Pokoj a Smích a skrze MÉ Pomazání, zacelil její potrhaná křídla – tak, aby mohla vysoko létat po nebi – s pomazanými písněmi, které mu dám, aby zpíval.”

3

Podívejte se na předchozí poznámku; je to také odkaz na osobní Prorocká Slova.

4

Zatracenec Paul Hellem Elishevu roky týral – dokud YAH neřekl dost! “Nevěsta YAHUSHUA” je skupinou povolaných a posvěcených věřících, kteří jsou poslušni příkazu, dát YAH na první místo v jejich lásce a životě, nade vše ostatní (Iz. 54:5).

5

Hovorový výraz pro “going to” může dodat pocit vzrušení nebo naléhavosti. (vztahuje se k anglické gramatice)

6

Zatracenec” může být definován jako člověk odmítnutý BOHEM, bez šance na spasení (Jer. 6:26-30; Žid. 6:4-8), který se rouhal DUCHU SVATÉMU (Mat. 12:31; Žid.10:26-31), což je jediným neodpustitelným hříchem (Luk. 12:10) a proto musí být “předurčen” pro zatracení (Řím. 9:22). Může to být také používáno jako přídavné jméno, popisující spojitost k tomuto stavu.

7

Dvojí význam – obojí, jak Pravdy v této Duchovní Službě, tak lidé, kteří je přijímají jsou odděleni, jsou speciálními a Svatými pro YAH.

8

dostat se” v přítomném čase – YAHUVEH promlouvá do existence, dostává se k těm, ke kterým se ještě nedostalo.

9

Elisheva, zde promlouvá jako Prorok a je tak pomazaná, že se jí Prorocká Slova od YAH míchají s jejími vlastními. Žádné z jejích slov “nepadne na zem”. (1 Sam. 3:19).

10

Man!” (Člověče!) – Americký výraz pro podráždění nebo vzrušení.

11

Plácnutí rukou s někým druhým – gesto radosti, oslavování nebo zdravení.

12

Porovnejte s Proroctvím 71, Co Bylo Zapečetěno, Je Nyní Odhaleno! - “Pouze duše, které byly věrné MNĚ, YAHUVEH a YAHUSHUOVI, před založením země, MĚ přijmou, budou MNE milovat a poslouchat a budou bojovat proti nesvatosti a proti satanovi a nyní proti všem těmto ohavnostem.”

[email protected]
[email protected]

www.amightywind.com
www.almightywind.com

* * * * * * *

Print Friendly and PDF