AINGERU BATEN HEGOAK UKITU NITUEN ETA OSATU NINTZEN


* * * * * * *
Elisabeth (Elisheva) ElijahRENGANDIK

2005EKO MAIATZAREN 24A

Mikel, aingeru goren santua zetorkidan beste aingeru batekin, nire ohearen gain ezarri zen eta iratzarri zidan. Saiatu nintzen nire senarra esnatzen eta oihukatu nuen <>, baina bera jarraitu zuen lotan YAHUVEHRENGANDIK. Ni oso gaixorik egon izan nintzen hiru egunez, nekaturik minaren-minaz. Orduan ikusi nituen aingeru santuak zutunik nire alboan. Mikelen hegoa zintzilik zegoen nire ohetik kanporantza eta luzatu nuen eskua ukitzeko eta laztandu nuen nire hatzamar biren artean, ume batek egingo balu bezala, harritzen hegoaren leuntasunaz, eta harri bitxien galantasunaz distira egiten zituenak haren bitartez. Atoan gaixotasunetik osatua izan nintzen, Miker aingeru gorenaren hegoa ukitu nuenean. Handietsia izan dadin YAHUSHUA gure MASHIACH!

Baita mezua emana izan nintzen beste Aingeru Santuarengandik. Berak ziostan eta esan: Zeru osoa pozten da eta prestatzen da YAHUSHUAREN Emaztegaiarentzat. Hurrengo aingerua bisita egingo nauenean izango da niri esateko noiz YAHUSHUA datorren Emaztegaiaren bila. (Ni YAHUSHUAREN Deialdiaren Neskasoa naizenez gero, nik jakingo dut, aldarrikariak egin zuen bezala 5 birjina jakintsuen parabolan) Aingeru Santuak esan zidan baita ere YAHUSHUAK nahi duela ni jaiotza ematea Ministerioaren adar berria eta “YAHUSHUAREN demonioen zapaltzaileak” izenekoa izan behar du.

Izan behar dute “Otoitz Gerlari Santuak beste inor ez bezalakoak” (talde bezala haiek estaltzen dute Ministerio hau otoitzean egunaren 24 ordutan ordutegi arlo desberdinetan eta bakarkako bakoitzak otoitz egiten du egunean ordubete edo gehiago). Guk deitzen diegu gure seme eta alaba espiritualak eta asko maite diegu. Gure lehenengo lerroko otoitz gerlariak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileen artekoak oso gantzutuak dira. Haiek badakite nola egin gerra espirituala eta ematen diote gorespen guztia YAHUSHUARI gure MASHIACH. Ohorezko deritzot haiengandik deitua izatea Ama R.M., nahiz eta 25 urte soilik izan, a ze barregarria!

YAHUVEHK BIDALI DU AINGERU BAT PROFEZIA 71 ASKATZEKO

7 hilabete Profezia 71 bidalia izan aurretik, YAHUVEHK bidali zuen HAREN Aingerua mezua emateko.

YAHUVEHK zioen:

Bidali nuen NIRE Aingeru Santua zerbitzari honi duela hainbat hilabete mezu profetiko honekin. Nire Aingeru Santuak diktatzen zion artean zutunik egonda haren ohe-alboan, berak idazten zuen mezu profetiko hau, non partekatzen dut sekretu bat agerrarazi gabea orain arte. Nire Aingeruak esan zion orduan ez zela garaia mezu hau argitaratzeko, baizik eta aurretik ezarritako denbora baterako dela. Orain da garaia agerrarazteko ezkutuan zegoena. Kontatzen ditut NIRE sekretuak Apostolu eta Profetei eta entzun nahi duten guztiei.

PROFEZIA 71: ZIGILATUA EGON IZAN DENA ORAIN AGERRARAZIA DA