SHAVUOT MENDEKOSTE

GORETSIA IZAN DADIN YAHUSHUA HA MASHIACH!

BEDEINKATUA IZAN DADIN GURE JAINKO, eta MESIAS eta SENARGAIAREN IZENA BEREHALA DATORRENA, SALBAMENAREN ERREGE eta ERREGEEN ERREGE eta JAUNEN JAUN BETIKO!

BEDEINKATUA IZAN DADIN IZENA BESTE EDOZEIN IZENAREN GAIN DAGOENA: YAHUVEH ETA YAHUSHUA!

EGINAK 2:1-4

Mendekoste eguna iritsi zenean, toki berean bildurik zeuden guztiak. Bat-batean, haize-boladarena bezalako burrunba etorri zen zerutik eta beraiek zeuden etxe guztian durundi egin zuen. Orduan suzko mihiak bezalako batzuk ikusi zituzten, bakoitzaren gainean bana kokatzen. Denak Espiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi, bakoitza Espirituak eragiten zion eran.

EGINAK 2:14-18

Orduan Pedrok, hamaika apostoluen artean zutik, honela hitz egin zien: “Juduok eta Jerusalemen zaudeten guztiok: entzun arretaz nire hitzak, otoi, hemen gertatzen denaz ongi jabe zaitezten. Hauek ez daude edanda, zuek uste bezala, goizeko bederatziak besterik ez baitira oraindik. Ez, baizik eta Joel profetak esan zuena ari da hemen gertatzen: Hau dio Jainkoak: Azken egunetan Neure Espiritua isuriko diet gizaki guztiei, zuen seme-alabek profetizatu egingo dute, zuen gazteek ikuskariak izango, zuen zaharrek ametsak egingo. Neure morroi eta mirabeei ere Neure Espiritua isuriko diet egun haietan eta profetizatu egingo dute.

HAU DA MENDEKOSTE EGUNA!

Atzerako kontuaren Mendekoste erlojua: Contact Us

[Gu eskertsu gaude K’ren kontribuzioagatik Mendekoste irakatsirako!]

ZER DA MENDEKOSTE?

Mendekoste/Shavuot festa bat da noiz ospatzen duen RUACH ha KODESHAREN (Espiritu Santuaren) jaitsiera Apostoluen gain eta YAHUSHUAREN emakumezko jarraitzaileei, Igokunde baino hamar egun geroago ostiralean izan zena.

Mendekoste edo Shavuot festa Judua, deitzen da baita ere:

Asteen Jaia (Deuteronomioa 16:10)

Uzta Jaia (Irteera 23:16)

Lehen fruituen eguna (Zenbakiak 28:26)

Mendekoste da festa bakarra zeinentzat ez dagoen data zehatzik emanda Biblian. Aldiz, jendea irakatsia izan zen kontatzera zazpi aste Sabbath egunaren ondoren hasita, azao [omer] kulunka eginiko eskaintza ekarri zenutenetik.

LEBITARRENA 23:15

Gari-sorten oparia aurkeztuko duzuen egunetik, hau da, larunbat biharamunetik hasita, zazpi aste zenbatuko dituzue.

Festa hau izaten da maiatzean edo ekainean egutegi Gregorianoan. Amaiera arrakastatsua da gariaren haziko lehenengo denboraldia, eta urtemuga ospakizunaren Tora eman egin zenetik Sinai mendian.

Mendekostearen ulermen funtsezkoena da lehenengo fruituak gariko uztarenak eskainiak diren YAHUVEHRI. Baina garrantzitsuago da Shavuot/Mendekoste da noiz lehenengo gari uztak eskainiak diren YAHUVEHRI. Baina are garrantzitsuago da Shavuot/Mendekoste dela festa ospatzen duena “Legea” edo Toraren emanaldia Sinai mendian (Irteera). Eta hau da noiz YAHUSHUAK lehenengo aldiz bataiatu zuen Espiritu Santuarekin eta Suaz (Eginak).

2 KORINTOARREI 3:3-6

Garbi dago, izan ere, zuek Kristoren gutuna zaretela, neuk idatzia, eta ez tintaz, Jainko biziaren Espirituaz baizik; ez harlauzatan, haragi-losatan baizik, bihotzean alegia. Horixe da Kristori esker Jainkoaren aurrean dudan konfiantza. Ez ni neurez zerbaitetarako gai naizela uste dudalako; gaitasuna Jainkoarengandik datorkit, Berak egin bainau gai itun berriaren zerbitzari izateko. Itun hori ez da legearen letra soilean oinarritzen, Espirituaren indarrean baizik, legearen letrak hil egiten baitu; Espirituak berriz, bizia ematen.

TORA

Batzuetan Tora berba erreferentzia da:

YAHUVEHREN Berba osoarena (esan nahian “Biblia” eta berba profetikoak eta abar, benetan YAHUVEHRENAK direnak. Ikusi Daniel 10:21: “Egiaren Liburuan idatzia dagoena iragartzera etorri natzaizu.”

Baina aldi gehienetan Tora erabiltzen da adierazteko Chumash (berba Hebrearretik bost esan nahi duena) soilik edo Pentateuko (berba greziarretik bost esan nahi duena). Chumash/Pentateuko dira Bibliako lehenengo bost liburuak. Horrela da nola erabiltzen den hemen.

Tora parekaezina da. YAHUVEHK hitz egin zuen benetan. Ez zen izan amets, ikuskari edo inspirazio baten medioz. DIKTATUA IZAN ZEN MOISESI YAHUVEHREN AHOTS ENTZUNGARRIARENGANDIK. Esanahi berezia dauka.

Tora Liburu inspiraturik da YAHUVEHREN errebelazio jainkotiarraz. Errebelatzen du nola bizi behar duzun sinesle bezala. Irakasten dizu. Moisesek idatzi zuen ederto Eskrituraren arabera, entzuten zuen bezala YAHUVEHRENGANDIK.

Joan batean dio Legea Moisesengandik etorri zela, baina Grazia eta Egia etorri ziren YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANDIK. Sarritan Lege berba erabiltzen da Tora adierazteko (deitua baita ere Pentateuko). Hau da emana izan zitzaiona Moisesi Sinaian 40 egunen zehar. (Gizaki batzuek uste dute ahozko Tora eman zitzaiola Moisesi Tora idatziarekin, baina inoiz ez oharpenak eginik). Misnah eta Gemararen konbinazioa gaur egun deitzen da Talmud (alias Ahozko Tora). Batzuei iruditzen zaie lerro autoritarioago duela Tora idatzia baino (baina egiaz EZ da horrela).

Badakigu epealdi luze baten zehar Israel Tora barik zegoela. Josiasen erreinua baino aurretiko aro batean, Israeldarrak Tora gabe zeuden. Josiasek aurkitu zuenean, haiek atoan gorde zuten Pazkoa. Egon izan balitz Ahozko Tora, haiek egongo ziren hori ospatzen. Hortaz, Ahozko Toraren tradizioak ez du oinarririk. Hauek dira gizakien tradizioak YAHUSHUAK hitz egin zuenaz. Mateo 15:6: “Halakoak ez duela aitarekiko agindu hori bete beharrik. Horrela, Jainkoaren Hitza balio gabe uzten duzue, zeuen usadioengatik.” […] 9: “Alferrik naute gurtzen; hauen irakaspena giza agindu hutsa.”

Beste gauza bat adimenean izan behar dena da TALMUDEK BLASFEMATZEN DUELA YAHUSHUAREN AURKA. Zoritxarrez, kongregazio mesianiko batzuek erabiltzen dute Ahozko Tora, zein deabruzko zaborra den. (Hala ere, nahiz eta Talmud ez egon Jainkoarengan inspiraturik, da fidagarrizko iturria hainbat gai historiko batzuetan. Adibidez, YAHUSHUA existitu zela, zioela BERA eta bere Aita YAHUVEH BAT zirela eta diosku HAREN Ministerioren zati bat zela demonioak kanporatzea. Diosku baita ere, María, YAHUSHUAREN ama, HELIREN alaba zela. Honek esan nahi du MATEO 1EKO GENEALOGIAK JARRAITZEN DU JOSEREN ARBASOEN AZTARNA, LUKAS 3AN ALDIZ MARIAREN ARBASOEN AZTARNA JARRAITZEN DUELA.

Bibliako pasarte garrantzitsuena, deskribatzen duena YAHUSHUAREN harremana benetako Torarekin da Mateo 5 (irakur ezazue). Hemen markatzen ditu hainbat puntu Torari buruz: ez da inoiz balio gabetua izango (ez da inoiz amaituko existitzen). Tora da YAHUVEHREN errebelazio funtsezkoena gizateriari. YAHUSHUA etorri zen hori betetzeko. Honek esan nahi du Hebrear pentsamenduan HARK duela azken eta erabateko autoritatea hori interpretatzeko.

Eskritura sarritan teologoek interpretatzen dute filosofia greziar eta erromatarren medioz… hau erabat erratua dago. (Izan beharko luke interpretaturik beti YAHUSHUAK egin zuen bezala. Gogoratzen duzue “ZEZJ” famatua?... Aldatu beharko dugu: Zer egingo zuen YAHUSHUA? Grazia eta Egia YAHUSHUAREN bitartez etorri ziren. Grazia: BERA da gure Salbamen eta Egiaren Bidea. HARK errebelatzen du Aita YAHUVEH.

HARK hitz egiten du HAREN berba eta HAREN asmoa ez da aldatu (Zenbakiak 23:19). YAHUSHUA da Aitarenganako Bide bakarra (Joan 14:6) eta bakarrik YAHUSHUAK egiten gaitu YAHUVEH ezaguna guri (Joan 1:19). Beraz, “Legea” interpretatu behar dugu YAHUSHUAK egin zuen bezala eta gauzatu HARK egin zuen bezala (Mateo 10:24-25); (Joan 13:15-16) (Lukas 6:40); (Filipoarrei 2:5); 1 Pedro 2:21; 1 Joan 2:6. HARK gordetzen zuen asteko Sabbath, baita Festa Goreneko Shabbat egunak ere HAREN bizitza osoaren zehar (Lukas 4:16; Hebrearrak 4:15; 1 Joan 3:4) eta horrela egingo dugu milurtekoan (Isaias 66:23). Isaiasen liburuak profetizatzen du HAREN nahia azken egunetan biziberritua izango dela.

Zu Israelgo etxearen kidea zara, txertatua izan baitzinen. Irakurri Erromatarrak kapitulu 11 osoa, bereziki 16-21 txatalak. Hitzarmen guztiak Israelekin eginak zureak dira YAHUSHUAREN Odolaren bitartez.

ZER DA OMER KONTATZEA?

Omer zenbatzea da izen berezia Asteen/Mendekoste/Shavuoten data zehazteko.

… horiek guztiak dira izen desberdinak YAHUVEHREN Egun Santu berdinarentzat, aurkitzen dena Lebitarrenean 23:15-22 eta Torako beste toki batzuetan (Bibliak ez digu esaten agerian noiz den Mendekoste data. Ordez, Pazko edo Lehenengo Fruitutik beheratu behar dugu).

Pazkoa eta Lehenengo Fruituak dira Legamiarik gabeko Ogia Festaren zatia, zein lehenengoa den, hiru festa nagusien artean aipatuak Irteera 23:14-17 ([1] Legamiarik gabeko Ogia, [2] Mendekoste, [3] barne bilkura). Hauek guztiek zerikusia dute uzta ekartzearekin… pentsa Lukas 10:2 edo Joan 4:35. Uzta eta festa hauek denak ereduak eta prefigurazioak dira zireneko gauzenak (eta gauza batzuek oraindik direnak) etorkizunekoak.

Jendeak ezartzen du Lehenengo Fruituen data (eta hortaz Mendekostearena) eta normalean jasotzen ditu hiru data kontrajarriak. YAHUVEH EZ da anabasaren egilea. Izan ere, hau nahiko sinplea da. Mekanografiatu behar dut zein, bestalde, gogaikarria den. Egin behar duzuen guztia da Biblia bat lortu eta ikusi ea nik esaten dudana bat datorren Berbarekin… ongi egiten du soinu?

NOLA ZEHAZTU LEHENENGO FRUITUEN (ETA BERAZ MENDEKOSTEAREN) DATA

Hau irakurtzen duzuen bitartean, izan gogoan Biblian egun bat dela arrasti bat eta goiz bat (ikusi Hasiera 1).

Bibliak ez digu ematen zuzenki zenbakiko data zehatzak Lehenengo Fruituak edo Mendekosterako, baizik eta, berriz, ematen digu data Pazkoarekin harremanetan. “Prestaketa Eguna” Pazkoarena da Nisan 14an. Benetako Pazko eguna (hasten da Nisan 14aren iluntzean, baina) da Nisan 15a. Pazkoa da Legamiarik gabeko Ogiaren lehenengo eguna (astebete irauten duen festibala).

Bibliak diosku Lehenengo Fruituak da “Shabaten ondorengo eguna” (irakurri Lebitarrena 23).

Lehenengo eguna eta azkeneko eguna Legamiarik gabeko Festarena dira biak Sabbath Gorenak. (Sabbath Gorenarekin esan nahi dugu Egun Santua noiz atseden hartzea agintzen zaigu. Erabiltzen dut Gorena berba Shabbatekin bereizteko astekoarekin, zazpigarren eguna, larunbateko Sabbath).

Lehenengo Fruituen kapituluen testuingurutik izan behar du eguna hauek hiru desberdinen artetik:

Asteko zapatua, Shabbat

Pazko Eguna, Shabbat Goren bat

Legamiarik gabeko Ogien Festako azkeneko eguna, Shabbat Goren bat ere

Eztabaida ugari dago hauetako zein den zuzena.

Egun zuzena Lehenengo Fruituentzat da Nisan 15en hurrengo eguna; Nisan 15 da Legamiarik gabeko Ogien Festaren lehenengo eguna. Lehenengo Fruituak da Nisan 16 (Legamiarik gabeko Ogien Festaren bigarren eguna). Nola jakin daiteke ziurtasunez (esaten da) Lehenengo Fruituak den Pazkoaren hurrengo eguna?

Ongi, Josue 5:10-11 dauka erantzuna:

Dio: “Israeldarrek Gilgalen ezarri zuten kanpalekua eta hilaren hamalauan, arratsean, Pazko jaia ospatu zuten Jerikoko lautadan. Pazko egunean, legamia gabeko ogia eta gari-ale xigortua jan zituzten baina biharamunean lurralde hartako fruituetatik jan zuten.” Txantal honek argi dio Pazkotik biharamunean, azpimarratzen “egun berdinean” Israeldarrek jan zuten gari-ale xigortua.

Lebitarrena 23:14 hitz egiten Eskaintzaren Lehenengo Fruituei buruz…

“Ez duzue uztaren emaitzarik jango, ez ogirik, ez gari errerik, ez gari berririk, Jaunari oparia eramango diozuen eguna arte. Betiko lege izango duzue hau belaunez belaun, biziko zareten edonon.”

Lebitarrena 23:14an YAHUVEHK debekatzen dio HAREN herriari gari-ale xigortuak jatea “YAHUVEHRI eskaintza bat ekarri duzun eguna arte”. Eta Josue 5:10-11an ikasten dugu Israeldarrek gorde zutela Pazkoko otordua (afaria) agintzen zen bezala Lebitarrenean 23:4-8. Eta Pazkoko biharamuna “egun hartan” haiek jan zuten gari-ale xigortuak.

Josué 5:10-11

“Israeldarrek Gilgalen ezarri zuten kanpalekua eta hilaren hamalauan, arratsean, Pazko jaia ospatu zuten Jerikoko lautadan. Pazko egunean, legamia gabeko ogia eta gari-ale xigortua jan zituzten, baina biharamunean lurralde hartako fruituetatik jan zuten.”

Gogoan izan Pazkoa hasten dela Nisan 14ko arratsean (ilunabarrean), baina Pazko eguna (Legamiarik gabeko Ogien Festaren lehenengo egunean) da Nisan 15. Beraz, Pazkoaren biharamuna da Legamiarik gabeko Ogien Festako bigarren eguna. Hori da egun zuzena Lehenengo Fruituetako.

NOLA KONTATZEN DUZU OMER?

Lebitarrena hauxe dio “omer zenbatzeari” buruz:

Lebitarrena 23:15-16: “Gari-sorten oparia aurkeztuko duzuen egunetik, hau da, larunbat biharamunetik hasita, zazpi aste zenbatuko dituzue; berrogeita hamar egun izango dira, beraz, zazpigarren larunbat biharamuna arte, eta orduan beste labore-opari bat eskainiko diozue Jaunari.”

YAHUVEHK dioena da Lehenengo Fruituen egunetik zenbatzen direla zazpi astebete eta egun hura dela Mendekoste (txatal 15ean) … edo … Pazko egunetik zenbatu zazpi aste eta gero gehitu egun bat, egun hori da Mendekoste data (txatal 16an). Errazago da egitea txatal 15eko erara txatal 16koa baino.

MENDEKOSTE EGUN HONEK ESAN NAHI DUENA YAHUVEHREN HERRIARENTZAT

YAHUSHUAREN EMAZTEGAIA… horiek HARENGANDIK maitatuak eta zuen ZERUKO AITARENGANDIK, YAHUVEH AHALGUZTIDUNA … lehen inoiz baino gehiago… IGURIKI EZAZUE GANTZUDURA HANDIA ETA RUACH HA KODESHEN BETETASUNA.

Egiaztatu daiteke munduko gertaeretatik denbora amaitzear dagoela eta berehala, heriotzazko, suntsipenezko et izuzko eguna ikaratuko ditu nazio guztiak, Amerika barne. Mundua gero eta okerrago bihurtzen den heinean, YAHUVEHREN herria gero eta santuago bihurtzen da, HAREN bila bihotz osoarekin, bekatua utziz eta saiatzen ibiltzen YAHUVEHREN aginduen eta estatutuen esanetan arabera obedientzia osoan.

HAUXE IZAN LITEKE YAHUSHUAREN EMAZTEGAIAK AZKENEKOZ OSPATZEN DUEN MENDEKOSTE LURREAN. Sinesten eta otoitz egiten ari gara YAHUSHUA etor dadin HAREN Emaztegaiaren bila datorren Rosh Hashanah egunetan. Baina axolagabe noiz datorren, guk SANTUTASUNA bilatu behar dugu gure bizitzetan egun bakoitzean eta jarraitu esaneko izaten gerta ala gerta.

EMAIOZU DEABRUARI BEGI UBELA EGUN BAKOITZEKO! Nola? Ekin ibiltzeari YAHUVEHREN esanetan. Etsaiak ateratzen ari da geltoki guztiak, saiatzen YAHUVEHREN herria lekoratzen SANTUTASUNERAKO eta OBEDIENTZIARAKO deialditik. Ez lekoratu munduko ardurekin edo erasoengatik zugana datozenak lagun eta gizaki maiteengandik. Babestu zuk dakizuna zuzena dela eta ez utzi etsaiari inor erabiltzea zuri ikararazteko edo amore emateko.

YAHUSHUAREN Igokunderen ondoren, apostoluak, Jerusalemgo etxe batera baztertu zirenean, haiek espero zuten RUACH ha KODESH, YAHUSHUAK promes egin zuena.

“Mendekoste” gertakizun historikoari buruzkoa da, YAHUSHUAREN sinesmenaren arabera, RUACH ha KODESHEN jaitsiera, esperientzia sakona eraldatzailea, deskribatzen den bezala Eginak 2:1etik aurrera, gertatzen da:

EGINAK 2:1-4: “Mendekoste-eguna iritsi zenean, toki berean bildurik zeuden guztiak. Bat-batean, haize-boladarena bezalako burrunba etorri zen zerutik eta beraiek zeuden etxe guztian durundi egin zuen. Orduan suzko mihiak bezalako batzuk ikusi zituzten, bakoitzaren gainean bana kokatzen. Denak Espiritu Santuaz bete ziren eta hizkuntza arrotzez hitz egiten hasi, bakoitza Espirituak eragiten zion eran.”

YAHUSHUAREN jarraitzaileak, RUACH ha KODESH jaso zutenek Mendekoste egunean, osatzen zuten berrerosketaren “lehenengo fruituak” YAHUSHUAREN gurutzefikapenean ordaindurik.

Hiru ezaugarri fisikoak gertatu ziren erakusten RUACH ha KODESHEN jaitsiera.

Haizearen soinua putz egiten duena.

Suzko mihien ikuskaria kokatzen zirenak haietako bakoitzaren gain. Suzko mihiak beheratu zirenak dizipuluen gainera irudikatzen dute teofania bat (YAHUVEHREN agerraldi ikusgaia). Irudikatzen dute botere dinastikoen oinordetza YAHUSHUARENGANDIK RUACH ha KODESHERA, gidatzen duena sinesleak.

Hitz egin zuen bata besteari mintzairetan/hizkuntza desberdinetan. Hau garrantzizkoa izan zen, zeren erabakigarria izan zen Ebanjelioaren hedapenerako. RUACH ha KODESHEK itzultzaile bezala jokatu zuen, predikazioa eragina izan dezan bakoitzarengan, ulertzen mezua haren jatorrizko hizkuntzean.

JOEL 2:28

Honen ondoren, isuriko dut NIRE Espiritua haragi guztiaren gain, eta profetizatuko dute zuen semeak eta zuen alabak eta zuen adinekoak izango dituzte ametsak, eta zuen morroiak ikusiko dituzte ikuskariak.

ZERGATIK AGINTZEN DIGUTE MENDEKOSTE OSPATZEA

Mendekoste jaia ezarria izan zen lehenengo derrigortzeko Israeldarrak lehenik Jaunaren tenplua eraberritzera, eta han aitortzeko HAREN nagusitasuna lurraldearen gain eta haien zereginak, eskaintzen uzta guztietako lehenengo fruituak.

Bigarrenez, ospatzeko eta eskerrak emateko YAHUVEHRI Legeagatik emana Sinai mendian 50 egunean Egiptotik irten ondoren.

Festa bat izan zen ospaturik egun 50ean Nisan 16aren ondoren, zein zen Pazkoako festaren bigarren eguna (Lebitarrena 23:15-16). Israeldarrek ospatzen dute asteen festa (Irteera 34:22), zazpi aste gorde baitzituzten Pazkoaren ondoren.

Gero haiek eskaini zituzten haien gari-ale uzten lehenengo fruituak, denbora hartan osoa zena (Deuteronomioa 16:9, 10). Lehenengo fruitu hauek izaten ziren bi legamiarik gabeko ogi tarteak, edo 5 pintako janariak edo 4 libra bakoitza (Lebitarrena 23:16-17).

NOLA OSPATU BEHAR DUGU MENDEKOSTE

Ez egin inolako lanik espero den bezala Shabbat batean. Otoitz egin eta iguriki gantzudura handiagoa. Denbora gehiago iragan YAHUVEHREN BERBAREKIN. Denbora gehiago iragan YAHUVEH handiesten eta GURTZEN. ALELUIA!!!

ZER DA MINTZAIRETAN HITZ EGITEA

Mintzairak? Zer da hori?

Hona hemen nire definizioa mintzairena Biblian erabiltzen den bezala:

Mintzairak dira naturaz gaindiko mediozko esamoldeak, hizkuntza batean, bai lurreko, bai zerukoa (1 Korintoarrei 13:1), zein ahoskatzen duena ez du ikasi (adibidez, ez da naturalki horretan entrenatua). Mintzairak ahoskatu daitezke hiru modutara: [1] abesten [2] otoitz egiten edo [3] hitz egiten/predikatzen (1 Korintoarrei 13:14-15).

Mintzairak daukate bi iturri artetik bat: bata, bentako YAHUVEH edo deabru espirituak. Da edo Espiritu Santuaren agerraldia (RUACH ha KODESHAREN) edo espiritu lohiena. Satanas saiatzen da aizuntzen YAHUVEHK egiten duen guztia… baita YAHUVEHREN gantzudura (1 Joan 2:27). Ezekiel 28:14 dio satanas goiaingeru gantzutua zela, satanas erori orduko zeruko gerra hartan. Hementxe dago gakoa: demonioen agerraldiak lagun doaz bekatuzko naturaren ekintzekin, aldiz, RUACH ha KODESHEN agerraldiak lagun doaz Espirituaren fruituaz (Zoaz eta irakurri Mateo 7 eta Galaziarrei 5 ahal bezain agudo).

Adibidez, vudu praktikatzen duten gizakiak eraman dezakete haien burua trantze esoterikoetara eta hasi mintzairetan hitz egiten (Honek azaltzen du zergatik Angie Rayk deitu zion haren ministerioa “Mendekoste/Karismatikoa”). Mantrak funtzionatzen dute era berdinean eta dira satanasen benetako mintzairen aizunketaren zatia. Nik ere ezagutzen nuen gizon bat salbu ez zena eta mintzairetan hitz egiten zuena bera gaixorik zegoenean kalentura handiaz. Behin ni ohean etzanda nengoen eta entzun nituen demonioak beste hizkuntza bat erabiltzen. Beste batean, ni metro hartzen nengoen eta gizaki deabrututa oihu egin zidan mintzairetan eta gero azkar ihes egin zuen lasterka.

Irakurri Markos 16:17; Mateo 7:16-23 (1 Korintoarrak 13 adimenean); Santiago 2.

Azkenik, duela urte bete inguru, nik izan nuen amets bat hori buruz. Edukiko dut labur eta erraz: ni elizako eraikin batean nengoen. Jaso nuen zirrara nire espirituan gizon bat ez zela salbu eta ni joateko harengana testifikatzera. Gertatzen da bera gauza zela mintzairetan hitz egiteko. Horrengatik, RUACHI ez nion jaramonik egin eta ez nion testifikatu gizonari. Gero, entzuten ditut demonioak iseka egiten, barrezka, esanez haiek ENGAINATU zutela gizona eta besteak (santuak barne) sinestera gizona jaio berria zela.

Ametsak ez du behar interpretazio ugari bera azaltzen da berez eta. Baina garbi mintzairetan hitz egiteak ez du esan nahi salbu zarenik. Hortaz, bakarrik eliza bateko eraikinean egotearren EZ du esan nahi santuen konpainian edo RUACH ha KODESHEKIN zaudenik. Amets honen aurretik, nik ziurtzat jotzen nuen zu RUACH ha KODESHEAN bataiaturik zinela, zuk mintzairetan hitz egiteko gauza bazinen.

Ados, horrek esan nahi zuen “ez bota haurtxoa kanpora bainuaren uraz batera”. Mintzairak oso eraikigarriak dira, elizako gizaki indibidualentzat eta baita elizarentzat orokorrean. Honen bestelakoari buruz, mintzaira berba erabiltzen dudan guztietan, adierazi nahi izaten dut mintzaira santuak… hau da, hizkuntzak lagun datozenak Santutasunarekin eta Espiritu SANTUAREN beste fruituaz.

Gizaki ugari eztabaidatzen dute gauza leloei buruz, hizkuntzen existentziaz bezala gaur egun. (Hori hain leloa denez eztabaidatzeko, ez naiz horretan sartuko zehatz-mehatz). Beste gauza bat entzun dudana jendeari eztabaidatzen da salbu ez zaren ideia mintzairetan hitz egin arte. Argi eta garbi hori ez da egia. Berriro jaiotzen zara YAHUSHUA ha MASHIACHRENGAN jartzen duzun unean zure konfiantza zu salbatzeko eta EZAGUTZEN duzula ziurtasun osoa duzunean.

HAINBAT MINTZAIREN AHALMENA ETA HORREN INTERPRETAZIOA

Hainbat mintzairen ahalmena da hizkuntza biak Zerukoak eta Lurrekoak (1 Kor 13:1; 14:21-22; Erom 8:26). Biak mintzairen ahalmena eta interpretazioa dira elizaren eraikuntzarako (1 Kor 14:5; 9:23). 1 Kor 14:28 dio: “Esanahia argitzeko inor ez bada, hizketa arroztuna isil dadila batzarrean, eta Jainkoarekin eta bere buruarekin bakarrik mintza dadila.” Mintzairen ahalmena ezaugarritzat izan daiteke sinesgabeentzat (1 Kor 14:22), BAINA bakarrik sinesgabeak ulertzen badu hizkuntza (1 Kor 14:11; 14:23). Adibidez, irakurri zer gertatu zen Mendekoste egunean Eginak 2:11.

NOLA FUNTZIONATZEN DUTE HAINBAT MINTZAIREN AHALMENA ETA HAREN INTERPRETAZIOA?

Izan behar dituzu gutxienez bi santuak. Gizaki batek mintzairetan hitz egingo zuen eta beste gizakiari emango zitzaion interpretazioa Espirituan.

Bederatzi “ahalmen espiritualak” daude zeinen zerrenda agertzen da 1 Korintoarrei 12an:

Jakinduriazko berba

Ezaguerazko berba

Erabateko sinesmena

Osaketa ahalmena

Mirariak egitea

Profezia

Espiritu desberdinen bereizmena

Hizkuntza desberdinetan hitz egitea

Ezezagun diren hizkuntzen interpretazioa

Gehiago honi buruz jakiteko bisitatu laugarren orrialdea http://almightywind.com/teachings/understanding.htm

Mintzairak da profezia antzerako ahalmena. Hitz egiten duenaren menpean dago. Sarritan entzun dut diotena “YAHUVEH adeitsu da”. HARK ez dizu irentsi-araziko berbak zure eztarritik behera. Zu zaude zure ahoaren ugazaba hitz egiten duzunean edo mintzairetan otoitz egiten duzunean… ez da anabasa antzekoa, demonio baten hartzea bezala.

1 KORINTOARREI 14:32-33

Profetek beren kontrolpean eduki behar dute profezia espiritua, Jainkoak bakea maite baitu eta ez nahasmendua. Fededunen elkarte guztietan bezala.

Nahiko nuke egitea beste bereizmen bat mintzairei buruz. [1] Dago mintzairen interpretazioa, [2] hainbat mintzairen ahalmena eta [3] otoitzaren hizkuntza. Mintzairen ahalmena eta mintzairen interpretazioa dira azkenekoak 9 ahalmen espiritualen artean zeinen zerrenda agertzen da 1 Korintoarrei 12an. BAINA, uste dut otoitzaren hizkuntza da dohain bat bezala, YAHUVEHK jadanik eman dizula, baina zu ez zara arduratu edo irekitzen edo kaxari begiratzen.

Otoitzaren hizkuntza da gehienbat norberaren eraikuntzarako (1 Kor 14:4). Areagotzen du gantzudura gurtzaren zehar (1 Korintoarrei 14:14-16; Efesoarrei 5:18-20) eta laguntzen du otoitzean (Erromatarrak 8:26-27). 1 Korintoarrei 14:19an Pablo apostoluak dio: “Hala ere, elkartea bildurik dagoenean, nahiago dut besteentzat irakasgarri izango diren bost hitz ulergarri esan, hizkera ulertezinean hamar mila baino.” Baina, da guztiz onargarria mintzairetan otoitz egitea ministerioaren zehar, zeren mintzairak indarberritzen dute gantzudura ministerioan laguntzeko. (1 Korintoarrei 14:6-8): “Begira, senideok: hizketa arrotzez hitz eginez aurkeztuko banintzaizue, ZER ON EKARRIKO LIZUEKE HORREK, NIRE HITZAK EZ BALIZUE EMANGO AGERPENIK, EZ EZAGUERARIK, EZ JAINKOARENGANDIKO MEZURIK, EZTA IRAKASPENIK ERE. Gauza bera gertatzen da musika-tresnekin ere, txirula edota zitararekin adibidez: notak argi eta garbi ematen ez badituzte, nola jakin zer jotzen duten?

Nik dakidan arte, otoitzaren hizkuntza normalean da zeruko hizkuntza (1 Korintoarrei 13:1; 14:2; Erromatarrak 8:26). Horrela, Espiritu Santuak sarritan esaten dizu zeri buruz otoitz egin behar duzun edo ematen dizu interpretazioa esaten ari zarenarena (1 Korintoarrei 14:13).

OTOITZ HIZKUNTZA

EGINAK 2:38-39

Pedrok erantzun zien: Bihozberri zaitezte eta bataiatu guztiok, Jesus Mesiasen izenean bekatuak barka dakizkizuen, eta Espiritu Santua hartuko duzue dohain. Zuentzat eta zuen seme-alabentzat agindu baitzuen Jainkoak dohain hau, baita Jainko gure Jaunak deituko dituen atzerritar guztientzat ere.

Otoitzaren hizkuntza agerraldia da eta Espiritu Santuaren bataioaren erakuspena. Arrazoia zergatik YAHUVEHK hautatu zuen hau izan dadin agerizkoa, da Erran Zaharretan eta Santiago 3an esaten duenagatik INORK ezin duela hizkuntza bat meneratu. Eginak 2:39 dio: “Zuentzat eta zuen seme-alabentzat agindu baitzuen Jainkoak dohain hau, baita Jainko gure Jaunak deituko dituen atzerritar guztientzat ere.”

Biblian, norbait bataiatua izaten denean Espiritu Santuan ALDI BAKOITZEAN, jasotzen da otoitz hizkuntza. Erromatarrak 1 dio Ebanjelioa doala lehenengo Juduengana eta gero jentilengana. Eginak 2:4an irakur dezakezu Juduei buruz mintzaira berrietan hitz egiten eta nola Espirituak ematen zien hitz egitea. Eginak 8:9-25 irakur daiteke samariarrei buruz (mintzairak ez dira AGERIAN aipatzen hemen baina txatal 18an, dio Simon sorginak ikusi zuela RUACH ha KODESH emana izaten zela eta nahi zuen ahalmen hori erostea. Noski, agerraldi fisikoa izaten ez bazen Eginak 2an bezala, Simon ziur aski ikusiko zituen gizaki hauek mintzairetan hitz egiten). Eginak 10:44-46: irakur daiteke atzerritarrak mintzaira berrietan hitz egiten.

(Hain zuzen, Simon belagilea, lilurtze espirituengana emana izan zen. Iturri historikoek diote berak sinetsi zuen hegaz egin ahal zuela. Hori egiteko saiakera batean, amildegi batetik jauzi egin zuen eta bertan hil zen.)

Eginak 9:17an, noiz Pablo bataiatua izan zen, Bibliak ez du aipatzen mintzairak, BAINA 1 Korintoarrei 14:18 dio “Eskerrak ematen dizkiot Jainkoari, hizketa arrotzez zuek baino gehiago mintza naitekeelako.” Beste talde bat bataiatua Espiritu Santuan izan zenean Eginak 19:6an dio “eta hizketa arrotzez mintzatzen eta profeta gisa hitz egiten hasi ziren.” Esaldi hau errepikatzen da Eginak liburu osoan zehar.

Nik ez dut bereizmenik egiten berriro jaioa izan eta Espiritu Santuaren lehenengo bataioaren artean. Gizaki batzuk egiten dute baina nik ez dut uste sujet garrantzizkoa denik. Teknikoki lehenengo apostoluek jaso zuten Espiritu Santua lehenengo aldiz YAHUSHUAK bota zienean HAREN arnasa haien gain Joan 20:22an eta Espiritu Santuan bataiatuak izan ziren Eginak 2:3-4an.

(Gogoan izan bataioak esan nahi duela murgildu, pulunpatu, uretan sartu, garbitu. Behin Espiritu Santuan bataiatua izan zaren, HARK berriro bete dakizuke, edo bete gainezka egiteraino). Berriro jaio zarenean, Espiritu Santuaren ahalmena zuretzat dago erabilgarri eta BAKARRIK DA APALTASUNAREN ARAZOA ETA ERABILGARRITASUNA YAHUVEHREN AURPEGIA BILATZEKO.

1 Korintoarrei 12 dio YAHUVEH dela ahalmenak ematen dituena. Guztiengandik dohain onena da BETIKO BIZITZA, YAHUVEH EZAGUTZEA (Joan 17:3). Eta Eginak 2:39 hitz egiten du Espiritu Santuaren bataioaz (zein nik uste dut mintzairetan hitz egitearen dohaina barne duena): “Zuentzat eta zuen seme-alabentzat agindu baitzuen Jainkoak dohain hau, baita Jainko gure Jaunak deituko dituen atzerritar guztientzat ere.”

* * * * * * *