BA AL DA SANTIFIKATZEA… ZUZEN GORDETZEA ZAZPIGARREN EGUNA (BARIKU ILUNABARRETIK ZAPATU ILUNABARRIRAINO) LEGEZALE?

Sabbath santifikatzea ez da loturazko eguna. YAHUVEHREN eta YAHUSHUAREN Bedeinkazioen eguna izan behar du. Nahi al duzu Dt 28an ibiltzea? Bedeinkazioak gordeta daude YAHUVEH obeditzen duten haientzat. Edo nahi al duzue madarikazioetan ibiltzea gordeta daudenak YAHUVEH desobeditzen duten haientzat?

Sabbath santifikatzearen aurkako eta zazpigarren eguna (larunbata) gordetzearen aurkako argudioak, YAHUVEHREN Berban agintzen den bezala, dira: “Ez dugu behar gehiago legea, zeren graziapean gaude orain”, edo “Legea gordetzen duten jendea legezaleak dira”.

Baina hau ez da legezaletasunari buruz, ezta graziari buruz ere. OBEDIENTZIARI buruz baizik! Beti egon da arrakala sakona legezaletasuna eta obedientziaren artean.

Zer da legezaletasuna Biblikoa zehazki? Da Legea hartzea eta erabiltzea modu batean nola Salbamena mereziko zuen. YAHUVEHREN Legea jarraitzen duten horiek, festak gordetzen eta 10 Aginduak betetzen, modu batean nola ez den ikusten YAHUSHUAK egin zuena gurutzean gehitzen duten ezer, ez dira legezaleak. Gogoan izan behar dugu, YAHUSHUAREN sakrifizioak justifikatzen duela makurrei. Eskriturak egiten du egite hau eztabaidaezina.

GALAZIARREI 2:16

Badakigu, hala ere, Jainkoak ez duela inor onartzen legea betetzeagatik, Jesu Kristogan sinesteagatik baizik. Eta guk Jesu Kristogan sinetsi dugu, Jainkoak Kristorenganako sinesmenari esker eta ez legeak agindua betetzeagatik onar gaitzan; izan ere, Jainkoak ez du inor legea betetzeagatik onartzen.

GALAZIARREI 3:11-13

Gauza ageria da Jainkoak ez duela inor legea betetzeagatik onartzen; zeren Liburu Santuak baitio: Zintzoa fedeari esker biziko da. Legearen bideak, ordea, ez du zerikusirik sinesmenaren bidearekin. Liburu Santuak dio: Haren aginduak betetzen dituena, berauen bidez biziko da. Kristok legearen madarikaziotik askatu gaitu, bere burua guregatik madarikazio eginez, Liburu Santuak dioen bezala: Madarikatua habetik zintzilik dagoena.

APOKALIPSIA 22:14

Zorionekoak bizia ematen duen zuhaitzaren fruituak hartu ahal izateko eta hiriko ateetatik sartu ahal izateko beren jantziak garbituko dituztenak.

Apokalipsia liburuak argitzen du, Jerusalem berrira sartuko diren horiek eta betikotasuna igaroko dutenak YAHUVEHREKIN, dira horiek “HAREN aginduak betetzen dutenak”.

APOKALIPSIA 22:18-19

Liburu honetako mezu profetikoa entzungo duenari hau jakinarazten diot: honi inork ezer eransten badio, liburuan aipaturiko izurriak erantsiko dizkio Jainkoak berari. Eta inork liburu profetiko honetako mezutik ezer kentzen badu, Jainkoak kendu egingo du bera liburuan azalduriko bizia ematen duen zuhaitzetik eta hiri santutik.

YAHUSHUA etorri da eta Legea bete du. Mateo 5:17 dio Legea betetzera etorri dela. HARK bete zuen Legea gu ahal izan gaitezen betetzeko ere.

YAHUSHUAK eredu izan zen BERAK egiten zuenaz Sabbath egunean.

Legezale ideia hemen bazterturik dago. Zeren guk ez dugu gordetzen Legea salbu izateko. Hobe baizik, Legea gordetzen agerian uzten dugu Salbamena lortu dugula YAHUSHUAREN gurutzeari esker. YAHUSHUAREN gurutzaren argitan eta bekatuaren askapena lortzen duguna hari esker, orain aske gara Legea gordetzeko (Galaziarrei 4:31).

GALAZIARREI 4:31

Beraz, senideok, ez gara mirabearen seme-alaba, librearenak baizik.

YAHUSHUAK galdatzen du obedientzia.

Eta zer dago graziaz? Ematen al digu aitzakia esanez norbait salbu izan daitekeela eta inoiz arduratu behar ez duela obedientziazko bizia eramaten salbu garelako YAHUSHUAREN graziari esker? EZ. Pablok laster baztertzen du ideia hau Erromatarrei 6:15ean.

ERROMATARRAK 6:15

Beraz, zer? Bekatu egingo ote dugu, legepean ez, baizik Jainkoaren onginahiaren eraginpean gaudelako? Ez horixe!

Ez digute ematen askatasuna bekatu egiteko, baizik eta ematen digute askatasuna bekaturik ez egiteko. Eta nola ez dugu bekaturik egingo jakiten ez badugu zer den bekatua? Eta nola jakingo dugu bekatua zer den, Legea jarraitzen ez badugu? “Legea bekatu al da? Ez horixe!” (Erromatarrei 7:7)

YAHUVEHK eman digu HAREN aginduak bihur dagigun esanekoak HAREN aginduetara. HARI maite diotenak, santifikatuko dute Sabbath maite baitiote eta nahi dute esanekoak izan. Gordetzen dugu Legea YAHUSHUARENGANAKO esanekoak izateko eta HARI agerian uzteko zenbat maite diogun, gu askatu baitigu Legea gordetzea betiko bizia lortzeko eragipen gaiztoetatik saiatzea. Obedientzia irrika urrutia da legezaletasunarengandik.

Pozten garenean YAHUVEH manatzen dituen agindu guztiak betetzen, BERA pozik dago. Ez al gara esanekoak izango YAHUVEHK pasarte ugarietan, agintzen digunean obedientzia HAREN Berbaren morroiak bezala?

ERROMATARRAK 6:16

Badakizue, norbaiten menpean jartzen bazarete esklabo bezala berari obeditzeko, obeditzen diozuen haren esklabo egiten zaretela: bekatuari obeditzeko bada, heriotzara zoazte; Jainkoari obeditzeko bada, berriz, salbaziora.

YAHUVEHK ez du nahi profeta faltsuak elizan sartzen eta esaten ez dela gorde behar Legea. HORI EZ DA BLASFEMIA BAIZIK ETA HERESIA YAHUVEHREN BERBARENGANAKO. Saiatu behar dugu Legea gordetzen era santu batean YAHUSHUAREN bitartez.

Behar dugu Legeak erakutsi dagigun gure bekatua. Legeak justiziarengana gu eramatearen premia dugu. YAHUSHUAREN aginduak behar ditugu, ezarriak daudenak Eskritura guztiaren zehar areagotzeko gure santifikazio eta santutasuna, zeinen barik inork ez du ikusiko (Hebrearrei 12:14). Salbamena ez da Legea gordetzearen menpean, baizik eta hobe, gure Salbamena agerian dago guregan Legea gordetzen dugunean.

Bihur gaitezen Berbaren herria, Berba osoarena eta Berba baino ez. Bazter dezagun legezalekeriaren heresia eta besarkatu dezagun Kristorenganako obedientzia. Zeren, Kristori obeditzen ez badiogu, ez daukagu HAREKIN parterik. HARK baitio: “Zergatik esaten didazue ‘Jauna, Jauna’, eta ez duzue egiten esaten dizuedana?” (Lukas 6:46 lautadan egindako hitzaldian)

Gogoratu BAT apurtzeagatik 10 aginduetatik, DENAK apurtzen dituzu. Ez gorde bakarrik haietako 9, laugarrena baztertuz. Gorde ezazue laugarrena ere, ez gehituko duelako ezer zuen Salbamenera (ez du egiten)… baizik eta YAHUVEH eta YAHUSHUA maite diezuelako eta nahi duzue HAIEK poztea zuen obedientziaz agindu hauenganako, haiek guztiak, behar dute zuengandik. Ez da ezinezkoa. Baina domekaren gurtzaile bazara, ituna lortu behar duzu gai honetan. Baztertzen baduzue eta elizaren gehiengoari jarraitzen badiozue elizetan igande bakoitzean, orduan DESOBEDIENTZIAN ZABILTZATE eta azaldu beharko duzue urruti ez dagoen egun batean zergatik, agertzen zaretenean YAHUSHUAREN aurrean, zuenganako azalpenak emateko.

NOLA GORDE SABBATH

Posta ugari jaso ditut galdezka nola zehazki gorde behar den Sabbath. Gogoan izan egun Judua hasten dela iluntzean eta amaitzen dela iluntzean. Beraz, Sabbath egiaz hasten da ostiral ilunabarrean eta amaitzen da larunbat ilunabarrean. Hau da noiz zuek gordetzen duzuen.

Sabbath da egun santua, YAHUVEH ohoratzen dugun eguna. Ez bakarrik otoitzean igaro behar dugun egun honetan eta HAREN Berban, baizik eta HAREN nahia guretzat bilatzen. Galdetu beharko genioke zer nahi duen guk egin dezagun egun honetan. Sartu beharko luke komunioa, Shofarra jotzea (bat baldin badaukazue), Sabbatheko kandela argitzea eta Tora irakurtzea.

Eta zer lanari buruz? Sabbath suposatzen da atseden eguna dela eta hauxe da egin beharko zenuketena. Ahal bada, aurretik prestatuak eduki Sabbatheko janariak, berotuak ahal izan daitezen mikrouhin edo labe batean. Ez ehizatu edo arrantzatu egun honetan, animaliak haien atsedena merezi baitute ere.

Igaro egun berezi hau HARENGAN. Egizue atsedena, lasaitasuna eta jolasaldia eskaintzen zaizkizuen gauzak. Sabbathean behartzen zaituen lana badituzue eta zuen ugazaba uko egiten badio Sabbathean festa izan dezazun, orduan otoitz egiozu YAHUVEHRI HARK gida dizuela lanpostu berri batera Sabbathean atseden hartzea uzten dizuena. Ez zaitezte izan legezalekeriak egin ahal duzuen edo egin ahal ez dituzuenari buruz. Adibidez, argiak piztu/amatatu edo etxeko zeregin ttipiei buruz egin behar direnak. Ziur ez bazaudete zerbaitetaz, galdetu Aita YAHUVEHRI eta HARK esango dizue zer dagoen ondo edo zer ez duzuen egin behar. Izan esanekoak HARK dioenari, Sabbath izan dadin benetako bedeinkazioa zuentzat.

Jolastu zure familiarekin. Igaro denbora lagunak bisitatzen. Lana bezala hartzen den guztia hurrengo egunerako utzi behar da.

Apostolu Elisheva Eliyahu

2005eko abuztuaren 16a

* * * * * * *