INFERNUA

Benetan infernura joatea nahi duzu?

MATEO 13:49-50

Berdin izango da munduaren azkenean: aingeruek etorri eta gaiztoak zintzoen artetik bereiziko dituzte, eta su-labera botako. Negarra eta hortz-karraska izango da han.

Betiko infernua. Pentsa ezazu horretaz!

INFERNUAK EZ DU EGITEN GIZAKIEN BEREIZMENIK

Gauza bat infernuari buruz da ez duela egiten gizakien bereizmenik. Aberatsak infernura doaz, txiroak infernura doaz, zaharrak infernura doaz, neska-mutikoak infernura doaz, Juduak infernura doaz, jentilak infernura doaz, baita horiek inoiz ez zutenak inori kalterik egin, baita besteei lagundu zutenak, horiek maitagarri eta eskuzabalak direnak karitateekin; munduaren begietan esango genukeenak EZ direla hain okerrak Hitlerrekin eta sataniko gurtzaileekin, eraileekin, eta abar infernura joateko. Baina Bibliak dio DENAK bekatu egin zutela eta Jainkoaren Aintzarengandik gabetuak izan zirela. Gu denok behar dugu Salbatzaile perfektu bat eta hori da YAHUSHUA.

Sarrera bat BAKARRIK dago, ate bat, zerura eta hori da YAHUSHUA/Jesu Kristo. Ez du axola zein ezaguna zaren munduaren aurrean, infernuan ez zara inor. Satanasek ez dauka gogokorik. Hark bakarrik gauza bat egitea nahi du: eramatea infernura arima asko berarekin betikotasun osorako. Mesedez, ez zaitez izan aurpegi ugari hauetako bat. Mesedez, ohartu besteei! Amonak, aitonak, amak, aitak, ahiztak, nebak, anaiak, arrebak, senarrak, emazteak eta semeak (gaztetxoak) infernuan daude. Arraza guztiak infernuan daude. Ohartu haiei lar berant izan aurretik. Infernuan ez dago osasunik. Hiltzen zara gaixotasun eta minetan. Hautatzen baduzu infernura joatea hau irakurri ondoren, nik ezin dut oztopatu. Zure erabakia da!!!! Baina behintzat ohartua izan zinen.

EGIA INFERNUARI BURUZ

“Infernuari buruzko Egia” liburuaren zatia.

Hainbat urte lehenago plazaratu zen liburu bat “Infernuko atetik haratago” Dr. Maurice Rawlings. Dr. Rawlings Barne Medikuntza eta Gaixotasun Kardiobaskularioak aditua, indarberritu zituen pertsona ugari egon izan zirenak klinikoki hilak. Dr. Rawlings jainkogabe sutsua, erlijio guztiak hocus-pocustzat hartzen zituen eta heriotza minik gabeko itzalketa. Baina zerbait gertatu zen 1977an, sortu zuena aldaketa izugarria Dr. Rawlingsen bizitzan. Indarberritzen zegoen gizon bat, izutua eta garrasika, beheratzen infernuko sugarretara:

Pultsu eta arnasa berreskuratzen zuen bakoitzean, gaixoak oihu egiten zuen “Infernuan nago!” Ikaratuta zegoen eta arren eskatzen zuen hari laguntzeko. Ni hil behar nengoen beldurrez. Orduan begiratu nuen haren antza benetan izutua. Ikaragarrizko antza zeukan, heriotzan adierazpena ikusten dena baino okerrago. Gaixo honek imintzio irrigarria zeukan erabateko izua adierazten. Haren begi-niniak handiturik zeuden, izerditan eta dardarka, ematen zuen haren ileak zutik zeudela.

Gero oraindik beste gauza bitxia gertatu zen. Hark esan zuen “Ez duzu ulertzen? Infernuan nago… Ez utzi niri infernura itzultzen.” Gizona serioski zioen eta azkenean bururatu zitzaidan bera benetan arazoetan zegoela. Laztura batean zegoen inoiz ikusi ez nuena lehenago.”

(Maurice Rawlings, Beyond Death’s Door, Thomas Nelson Inc., 1979, p. 3)

Dr. Rawlings zioen haren garrasiak entzun zituen inork edo haren ikarazko begirada ikusi zuenak haren aurpegian, ezin izango zuen ezta minutu batez ere zalantzatu bera benetan zegoela leku batean infernua deitzen dena.

Ados gaude, izan ezik gizakiak ez dugula sinesten hartzen dutela satanasen itxura. Artzain honek dioen harra da denak infernuan daukatela beraien har goriak, aitzinatzen dena motelki barrurantz eta kanporantz irekidura guztiengandik haien gorputzenak betikotasun guztian, Apostolu Elisheva ikusi zuenez ikuskari batean gizon batengana infernuan. Bizilagunak infernuan har goriz estaliak daude sugeak diruditenak sartzen begietan, belarrietan, ahoan, aurretik, atzetik… errepikatzen dut: irekidura guztietatik.

Tortura ezin dugu ezta imajinatu ere. Infernua hain izugarria da AITA JAINKOAK prezio altua ordaindu zuen eta bidali zuen HAREN Seme YAHUSHUA gu mantentzeko infernutik kanpo. YAHUSHUAK maite gaitu hainbeste, prest zegoela gurutzefikapenaren hilzoria ihesbidea hornitzeko. Infernua benetakoa izango ez balitz, galdetu zure buruari: Denaren SORTZAILEAK ordainduko luke prezio hau toki bategatik existitzen ez dena? EZ! EZ LUKE EGINGO. Infernua benetakoa da. Sortua izan zen ez gizakientzat baizik eta aingeru eroriak, deabruak eta noski, satanas, antikristo eta profeta faltsuarentzat.

OHARRA ARAZOAK SORTU NAHI DITUZTEN GUZTIENTZAT

DEUTERONOMIOA 32:41

Nire ezpata distiratsua zorroztu eta justiziari ekitean, mendeku hartuko dudala etsaien aurka eta beren merezia emango gorroto didatenei.

ISAIAS 59:19

Haize indartsuak bultzaturiko ibai oldartsua bezala etorriko da Jauna, eta ekialdetik mendebalderaino denek izango diote begirune Jaunari.

1 KORINTOARREI 16:22

Madarikatua YAHUSHUA ha MASHIACH maite ez duena! Jauna dator.

Hau txatal indartsua da.

Anatema esan nahi du madarikazioa eta suntsipena, madarikatua. Marana tha esan nahi du gure Jauna etorri dela, JAINKOAREN EPAIKETAREN adierazpena hurbiltzen dena.

Atzerantz deabrua eta demonioak!!

YAHUSHUAREN Izenean!! Deabruak eta demonioak…

YAHUSHUAREN ODOLA (Jesu Kristo) ZUEN AURKA DAGO

Hala ere, bazentozte arazoak sortzeko edo saiatzen bazarete Ministerio honi eta Ministroak tartean sartuei kalte egiten, zuek izango zarete markatuak zeruan. Mendekua NIREA da, dio Jaunak eta BERAK emango du ordaina. Eta edozein madarikazio Ministerio honi eta Ministroei bidalia, geratzen da deuseztatua, hutsik eta indar gabe YAHUSHUAREN (Jesusen) Izenean YAHUSHUAREN Odola haien aurka baitago.

Jaunak dio: Zu damutu behar zara eta utzi zure okerkeriazko bideak, bestela eramango dituzu madarikazioak, aztikeriak, sorginkeriak, begizkoak, arao horiek, BIGARREN AZALA bezala. Hauek dira berbak emanak Apostolu Sherrie Eliyahuri zeren, nahiz eta bedeinkatu behar dugun gure etsaiak eta horiek erabiltzen gaituztenak arbuiagarriki eta madarikatzen, ez du hitz egiten madarikazio espiritualei buruz, baizik eta ahozko madarikazioak (profanazioa) eta lortuko duzun bedeinkazio bakarra Ministra hau eta Ministerio hau madarikatzeagatik, guk otoitz egingo dugu damutu zaitezen eta eman dezazun zure bizia YAHUSHUARI.

Eta zu bidalia bazara Ministra eta Ministerio talde honengana suntsitzeko, gogoratzen dizugu MADARIKAZIOA eta epaiketa zure “ugazaba” satanas ekarriko duena, nor ezarria izan den adostutako garairako.

APOKALIPSIA 20:10

Eta deabrua, haiek liluratu zituena, su eta sufrezko aintzirara jaurtia izan zen; hantxe daude piztia eta sasiprofeta ere. Gau eta egun oinazetuko dituzte han menderen mendetan.

Oharra belagile, magialari, xaman, petrikilo, satanista, kabalista gaiztoak, buduko apaizak, rabino gaizkile guztiak Judu direnak baina haiek dira satanasen elkarte (Apokalipsia 2:9), edozein okultismoan eta magia beltzean dabilena: saiatzen zaretenean Apostolu Sherrie Eliyahurengana etortzen eremu espiritualean: inolako gonbidatu ongietorria ez dena ez du sarbiderik haren etxera, Ministeriora, gizaki maiteengana eta kongregaziora.

Uste baduzu ESPIRITU SANTUAK ez diola esango, oker zaude, jadanik frogatua izan da. Zeren berak dauka autoritatea eta gantzudura YAHUSHUAREN (Jesusen) Izenean erabiltzeko Makila espirituala eta aho biko ezpata MOZTEKO ZURE ZILARREZKO HARIA. Errugabeentzat ez dakitenak honek zer esan nahi duen, ez duzue zertan beldurrik izan behar, baina gaizkinak badakite haiek hil litezkeela hori gertatzen denean. Haiek zilarrezko haria erabiltzen baitute gorputzatik kanpora bidaiatzeko. Azti batek ziotson bezala, nor harengana etortzen zegoen haren gorputzatik kanpo, ez, zuk ezin dezakezu hori egin, bera hil egingo litzateke eta berak dio ohartua izan zarela.

Denak ezagutzen dute norbait hil dena, infernuan dagoena orain edo norbait errekaitu egiten dabilena infernura joateko: “Ez izan buruharro zure Salbamenarekin”. Ez salbu diren arimengatik, kristauek erabiltzen dute infernuko ikuspegi irekia emana Apostolu Sherrieri ohartzeko infernua benetakoa dela. Gu denok lantzen ari gara gure Salbamena dardarka eta izuaz (egiten duzun guztia da YAHUVEHREN Semearekin, YAHUSHUA).

APOSTOLU ELISHEVA ELIYAHU IKUSTATUA DA INFERNUKO ARIMA BATENGANDIK

ABESTIA “BIZILAGUNA INFERNUAN”

Hau da inoiz entzungo duzun abestia zatar eta lazgarriena. Beldurrik ez badizu ematen da SALBU zarelako edo GAITZETSIA zara. Soinu hau grabatzeko, nik prezio altua ordaindu behar izan nuen, ia nire bizia kostatu zitzaidan begirada bat bota nuenean infernua zer zen zortzi orduren zehar. Nik entzuten nuen abesten soinu bat infernuan orduantxe bertan gizon jausia batengandik, predikatzailea inoiz ez zena bueltatu YAHUSHUA Mesiasen grazia salbatzailera.

Abesti hau amaitu ondoren, eta nik begirada bat bota izan nuen infernuan ESPIRITU SANTUAREN ikuskariaren medioz, utzi zidana ikusten nik idazten nengoen artean… Ikuskaria berria izan nuen eta nire ahotsa entzungo duzu bueltan normalera datorrena baina higikor, ikusten nuenean MILOIKA arimak YAHUSHUARENGANA etortzen, ez baitziren beste inola etorriko, izuarengatik izan ezik, dioen bezala Judas 1. Batzuek beldurragatik datoz. Artzainak leporatzen naute beldurra zirikatzen dudala arimengan zerura etor daitezen eta YAHUSHUAK esan zidan: “Heltzen diren artean, hori da axola duena.”

Ikusi nuen gizon bat biluzik har goriz estalirik hil ezin dutenak. Bera nigana bueltatu zen eta hasperen sakon bat bota zuen sugarrak inguratzen zioten bitartean eta berak abestu zuen abesti hau emoziorik gabeko ahots batekin. Ahots bat ez zeukana emoziorik, bakarrik mina eta oinazea zegoenean. Su gorizko harrak sugeak ziruditenak mugitzen ziren astiro barrurantz eta kanporantz haren gorputzeko irekidura bakoitzaren zehar: haren begiak, belarriak, sudurra, aurretik, atzetik, errepikatzen dut irekidura bakoitzaren artetik, grafikoki lakar bihurtu barik hemen. Garrasiak hala ere, oraindik nire adimenean oihartzun egiten dute hau idazten dudan artean. Gizon aberatsa Biblian, nor infernura joan zen, eskatu zion Jainkoari bidali dezan gizon bat itzultzen dena infernutik besteei ohartzeko, haien anai-arrebak, infernuko oinazeaz. Haiek ez zuten nahi izango hona etortzea, haiek beste modu batera biziko lukete. Baina Jainkoak esan zuen, bidaliko banu norbait infernutik ere, gutxik entzungo lukete eta oharra hartuko serioski. Gutxik sinetsiko lukete. Azkeneko garai honetan, zenbati Jaunak utzi die ikustea Zerua eta infernua bueltan bizitzera itzul izateko kontatu dezaten izua!

Dr. Eby da haietako bat. Dr. Maurice Rawlings da beste bat. Eta orain Gur. Sherrie Eliyahu, nor goretsia izan dadin JAINKOA, nik ez nuen hil behar izan baizik eta ikuskari batean oso egiazkoa. Da gizona ezagutzen dudan bezala eta pena hartzen dut gizon honengatik ikuskari honetan ezagutu nuena, nork ohartzen dizun orain. Isekatzen dutenak eta barre egiten YAHUSHUARI horiek entzuten dute abesti honen letra eta, nahiz eta nik esan dudan dena eman jakizue hau. Iseka egiten baduzue eta berriro barre, hau izan zen zuen azkeneko aukera. Zeren zure bihotza gogortua izan da eta JAINKOAK zioen abesti hau zela azkeneko aukera azkeneko aukeraren artekoengan. Honek ez badizu izutzen, ez du ezer egingo infernua zu zeuk dastatu arte eta orduan lar berant da.

Hemen dago abestiaren letraren zati bat:

Har goriak aitzinatzen dira astiro barrurantz, har goriak aitzinatzen dira astiro kanporantz hestean, ipurdian eta ahotik kanpo, aurretik eta atzetik, sartzen begietatik eta irteten belarrietatik. Guk garrasi egiten dugu errukiaren bila, ostera, inori ez zaio axola edo entzuten du. Mina haragi gorian nire odolean, gorotz, laba, goitika eta odolezko errekak, uholdea dirudi. Sugarrak toki guztietan, hala ere, ez dute botatzen argirik. Daukadan guztia da mota guztietako mina, izua, tortura eta ikara. Infernuko bizilaguna naiz.

Hau da infernuko lehenengo maila. Beste mailentzat ez daude hitzik adierazi ditzaketenik. Hain bero dago infernua haragiak irakin egiten duen nire azala kentzen. Nola deskribatzen dudan infernuko mina non aurkitzen naizen? Egarri handia daukat, aldiz, ez daukat ez pixa ez malkoak edateko. Eta, O Jainkoa! Nola kirasten duen infernu hau! Ahhh! Infernuko bizilaguna naiz.

Ez dago inolako mota urik, ezta izerdia nire bekokia freskatzeko. Badakit infernutik ez naizela inoiz libratuko eta demonioak madarikatzen naute eta iseka. Nik oihu egiten diot Jainkoari niri lagundu diezadan. Hala ere, BERAK ez du entzuten. Aldiz, satanasen ahotsa barre egin eta uhukatu egiten dit. Ja! Ez dago Jainkorik eta ez dago errukirik hemen. Nik daukat tortura, izua eta madarikazioa eta mota guztietako ikara. Baina ez dago JAINKORIK hemen. Jajaja

Gogora ekartzen didate nola JAINKOA HAREN errukian eman zuen YAHUSHUA, HAREN Seme bakarra, gurutzea jasateko nire bekatuengatik eta gurutze batean zintzilikatua izan zen. Ni infernura joan behar ez izatearren eta satanas izan ez dezan ezer aldarrikatzeko niregan. Baina nik UKO EGIN NION YAHUSHUAREN ODOLARI nire bekatuak estali ditzan eta nik nahi nuen nire bizia eramatea, beraz uko egin nion. Badakit ez daukadala inork errua botatzeko. Orain betiko biziko naiz satanasen erreinu gaiztoan mota guztietako tortura eta lotsarekin. Nahi izaten hiltzea baina ahaztuz ez dagoela heriotzarik. Ustez hobe izango dela bihar baina ahaztuz joan naizela betirako. Horrela da infernuan bizilaguna izatea.

Non izua hain ikaragarria den ez dagoela mihirik hori konta lezakeenak. Hona datorren guztiak aitzurtu beharko du haren mailara hil orduko. Eta hori da zein sakon zure bekatuak pilaturik dauden alturan. BAINA KONTUZ: BEKATURIK HANDIENA DA YAHUSHUA UKATZEA! Torturazko gela batetik hurrengora, iruditzen dena zure amesgaizto okerrena da bakarrik satanas betean. Hauxe da infernuan bizilaguna izatea.

Abesti honen amaieran, JAUNAK ikuskari bat eman zidan. Entzuten baduzu audioa, entzungo duzu zirrara nire ahotsean noiz JAUNAK erakutsi zidan MILIOIKA arimak ZERURA etortzen ez zutenak lortuko, egongo ez baziren abestia hau entzuten, edo abestia honen letra.

Otoitz egiten dut, ESPIRITU SANTUA, YAHUSHUAREN Izenean, hau irakurtzen duen inork ez dadila joan infernura. Derrigortu etor daitezen orain eta esan Salbamen otoitza eta gero aitortu ditzaten bekatuak besteen aurrean eta jakinarazi diezadaten posta bat bidaliz, horrela nik ere jakin dezaket norbait entzuten ari dela ohar hau. ESPIRITU SANTUA, abestia gantzutua dagoenez, zurekin kontatzen dut gantzutu dezazun orrialde hau ere ZURE konbikzio ahalmenarekin eta salba ditzazun arimak, hau irakurtzen duen inork edo Salbamen otoitza esaten duena, bihurtu ez dadin infernuko bizilaguna. Aldiz, poztu gaitezen haien izenak idatziak daudela BILDOTSAREN Biziaren Liburuan eta haiek erabaki dezaten Zeruko bizilagunak izatea. Zuetariko horientzat oraindik ziur ez zaudetenok, jarraitu irakurtzen. Baina kontuz: hau izan liteke zure azkeneko aukera.

Bibliak dio ESPIRITU SANTUAK EZ duela beti borrokatuko gizonarekin. Gaur da Salbamen eguna, bihar beranduegi izan liteke. Ia ez dago inork infernuan eskatzen ari ez dena JAINKOARI errukia. Baina ez dago gehiago errukirik! Zure erreserba egiten da orain bizirik zauden artean… Zerua izango da edo infernua? Zure erabakia da. Duela gutxi bidali dugu abesti hau norbaiti Carmanekin abeslariarekin kontaktatzeko, ikusteko ea berak grabatuko duen. YAHUSHUAK promes egin du entzuten duenean, grabatzea nahi izango duela eta MILIOIKA arimak salbu izango dira. Mesedez, kristauak ohartu galduei, infernuko bizilagunak izan aurretik! Ohartu ardi galduei!

Mesedez, Carman ezagutzen baduzue edo kopiatu eta bidaltzea nahi baduzue, bera da Gantzudura daukana grabatzeko niri eman izan zaidana. ESPIRITU SANTUAK ziostan hau eman izan zaidanean. Ez dut inoiz berriro grabatuko. Oso gaixorik bihurtu behar izan nuen Gantzudura honengatik. Bisita bat izan nuen infernuko bizilagun batena edo Ikuskari Irekia. Iseka egin nahi izanez gero, baina MILIOIAK etorriko dira YAHUSHUARENGANA “Bizilaguna Infernuan” abesti honengatik.

IRAKURRI JUDAS 1:1-25

Nik, Judasek, Jesu Kristoren zerbitzari eta Santiagoren anaia honek, zuei idazten dizuet, federa deituak izan zaretenoi, Jainko Aitak maite eta Jesu Kristok zaintzen zaituztenoi. Errukia, bakea eta maitasuna oparo izan ditzazuela. Ene maiteok, gogo bizia nuen denoi dagokigun salbamenaz zuei idazteko; baina orain, beharrak agindurik idazten dizuet eta arren eskatzen borroka egin dezazuela fedearen alde, Jainkoarenak direnei behin betiko eman zaien fedearen alde. Izan ere, bada hor azpikeriaz sartu zaizuen zenbait, aspaldidanik Liburu Santuak kondenatutzat emana, jende sinesgabea. Gure Jainkoaren onginahia jokabide biziotsurako aitzakiatzat hartzen dute eta Jesu Kristo, gure Jaun eta Jabe bakarra, ukatzen. Hau guztia ongi baino hobeki dakizuen arren, berriro gogoratu nahi dizuet. Jaunak, Israel herria Egiptotik atera ondoren, galdu egin zituen sinetsi ez zutenak. Aingeruak ere, beren maila gorde nahi ez eta zegokien tokitik alde egin zutenak, Jainkoak ilunpetan gorderik dauzka, katez betiko loturik, auzi-egun handiaren zain. Sodomak eta Gomorrak eta inguruko herriek ere, aingeruek bezala, lizunkeriara eta naturaren kontrako bizioetara emanak zeudelako, betiko suaren zigorra jasan zuten, eta hor gelditu dira guztien eskarmenturako. Hala eta guztiz ere, zuen arteko horiek, beren ameskeriek liluraturik, beren gorputza kutsatzen dute, Jaunaren agintea gutxiesten eta maldizioak botatzen dituzte zerutar izakien kontra. Mikel goiaingeruak berak ere ez zuen horrelakorik egin: Moisesen gorpua nork eramango deabruarekin tirabiran zebilela, ez zen ausartu hari ezer iraingarririk esaten; “Jaunak zigor zaitzala” besterik ez zion esan. Horiek, berriz, ezagutzen ez dutena ere iraindu egiten dute, eta arrazoi gabeko senez, animaliek bezala, ezagutzen dutena galbide gertatzen zaie. Errukarriak horiek benetan! Kainen bidetik jo dute, diru-gosez Balaamen okerbidean sartu dira eta, Kore bezala, beren errebeldiagatik galdu. Hori lotsa! Zuen elkarte-otorduetan jan-edanean jarduten dute lasai, beren buruak gizentzen. Haizeak daramatzan euri gabeko laino dira; udazkenean fruiturik ematen ez duten arbola, bi aldiz hilak, sustraitik atereak; itsasoko olatu haserreak dira, beren lotsarien aparra botatzen dutenak; izar iheskorrak, betikotasun guztirako ilunpe beltzak zain dauzkatenak. Horiei buruz iragarri zuen Henokek ere, Adamengandik hasi eta zazpigarren patriarkak, profezia hau: “Hara Jauna bere milaka eta milaka santurekin dator mundu guztia epaitzera eta gaizkile guztiak kondenatzera, egin dituzten gaiztakeria guztiengatik eta bekatari sinesgabeok Jainkoaren kontra esan dituzten irain guztiengatik”. Gaizki-esale dira, beti kexu, beren grinen arabera dabiltzanak; harrokeria besterik ez dute ahoan, eta beren probetxurako lausengatzen dute jendea. Zuek, ene maiteok, gogoratu Jesu Kristo gure Jaunaren apostoluek aurrez iragarria: “Azken garaietan gizon isekariak izango dira, beren grina zitalen arabera ibiliko direnak”. Zatiketak sortzen dituztenak dira horiek, giza mailan bakarrik bizi den jendea, Espirituak gidatu gabea. Baina zuek, ene maiteok, jarrai ezazue zeuen bizitza sinesmen txit santuaren oinarri gainean eraikitzen. Egin otoitz Espiritu Santuaren eraginez; zaudete tinko Jainkoaren maitasunean, betiko bizitza emango dizuen Jesu Kristo gure Jaunaren errukiaren zain. Erruki zaitezte zalantzan dabiltzanez; salba itzazue, sutatik ateraz; gainerakoez izan erruki, baina kontu handiz, beren jokabide txarraz kutsatu duten jantzia bera ere gorrotatuz. Bekatuan erortzetik gorde eta bere presentzia aintzatsuan akatsik gabe eta pozez beterik agerrarazi zaitzaketenari, gure Salbatzaile den Jainko bakarrari, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, aintza, handitasuna, ahalmena eta agintea betidanik, orain eta beti! Amen.

* * * * * * *