PURIM

* * * * * * *

PURIM (Adar hilaren 14garrena) da otsaileko 23garrena aurreko gauetik hasita. Ziurtatu nola ospatu Purim behean. Adarreko ilargi berria, 12garren hilabete Biblikoa ikusia izan da gaur goiko data zehazten. (Rabinokoen egutegia dira hilabete arinago markatuak).

ESTER 9:22
Izan ere, egun horietan iritsi baitzuten juduek bakea beren etsaien aurrean; hil horretan aldatu zitzaien egoera; atsekabea atsegin eta negarra bozkario bihurtuz. Egun horietan, bada, jai alaiak eta otorduak behar zituzten egin, elkarri erregaluak bidaliz eta behartsuei esku-erakutsiak eginez.

ESTER 2:12
Hamabi hilabeteren buruan, emakumeentzat agindua zegoen epea bete ondoren, neskatxa bakoitzari Asuero erregearen aitzinera, agertzeko txanda etortzen zitzaion. Edertzeko igurzketak honela egin ohi ziren: sei-hilabetez mirra-olioz, eta hurrengo seietan emakumeek erabili ohi dituzten lurrin eta usainki gozoz.

ESTER 8:13
Eskualde orotan behar da idazki hau legetzat oihukatu eta herri guztietan hots egin, esaniko egunean juduak prest egon daitezen, beren etsaiei mendeku egiteko.

ESTER 8:17
Erregearen agindua heltzen zen eskualde eta hiri orotan juduak bozkarioz gainezka ziren, otorduak eta jaiak eginez. Beste herrietako jende asko judu bihurtzen zen, Juduen beldur ikaragarria sartu baitzitzaien.

PURIMEKO HISTORIA
Bazen behin lehenengo Tenpluaren suntsipena eta bigarren tenpluaren Eraikiaren bitartean, Juduak ia suntsituak izan ziren.

Susaren hirian, Vasti, Persiako Erregina, uko egin zion Persiako Erregearen Aginduari agertzeko gonbidatuen artean.

Orduan, Erregeak bilatzen du herrialdean beste erregina berria. Ehunka eskatzaileen artean, Ester, Mardokeo Juduaren lehengusina, hautatua da.

Erregearen Lehenengo Ministroa gizon makurra zen Amán izenekoa. Aman, Amalek leinuaren ondorengoa, gorroto ditu Juduak eta erabakitzen du haiek akabatzea.

Berak bairatu zuen Errege Asuero dekretu bat egiteko lur guztiko Juduek suntsitzeko aginduz.

Mardokeo Esterrengana jotzen du herri judua salba dadin erregearekin solasaldia izan ondoren. Haren bizia arriskuan jartzen, Ester Erregearen aurrean aurkezten da aurretiko beza hartu barik berarengandik.

Berak aitortzen du haren Judu nazionalitatea Erregeari eta agertzen ditu Amanen plangintza okerrak.

Erregea sumindu zen Amanekin eta dekretu bat egiten du Aman bera egiteko kaltetua haren asmakizun bihurriaz. Aman eta bere seme-alabak urkatuak dira eta Juduak salbatuak.

Ziurtatu Ester liburu guztia irakurtzen duzuela, historia osoa eta haren xehetasun guztiekin.

PURIMAREN OSPAKIZUNA
Ospatzeko gertakari mirarizko hauen aldaketa, Juduek ospatzen dute Purim Adarreko 14an Meguilá (Purimeko istorioa) irakurtzen, ondo pasatzen Purimeko Festan, bidaltzen janarizko opariak gure lagunei eta behartsuei eta gozamen handia izaten.

OHITURAK PURIMEAN
Purimean mitzva (manamendua) da entzutea Esterren Meguilá (Esterren Liburua), ezagutzen dena Meguilá (errolloa) bezala, irakurtzea ozenki. Meguilá kontatzen du Purimeko historia, printseza baten istorioa, gizon gaiztoa eta umant batena.

Giro berezia dago sinagogan Meguilá irakurtzen denean. Umeak eta helduak batzuetan heltzen dira jantzi tradizionalekin, Mardokeo eta Ester bezalakoak.

MATRAKAK
Bakoitzak dakarkit matrakak (zerbait zarata egiteko) zeintzuk astintzen dituzte bakoitzean Amaneri, gaiztoa Purimeko historian, aipatzen dena irakurketan. Beste ohitura zen idaztea Amánen izena zapataren beheko aldean eta kolpeka ibili behea haren izena kendu arte. Zarata egiteko ohitura Aman aipatzen denean oso antzinakoa da eta toki askotan egiten da.

JANARIA PURIMEN Mitzva da jatea Seudat Purim (jaiegunetako janaria) Purim egunean. Janari tradizionala ezagutzen dean “Amanen ginbaila”, zein hasten da jaten ginbailaren hiru eskinetatik lehenengo.


Beste ohitura Purimean janariarekin Mishloaj Manot edo Shlach eskuak (bidaltzea janarien erregaluak janarien otarrea). Purimaren giroaren zati bat da ikustea umeak eta helduak mozorroturik, joaten etxe inguruko beste etxeetara otarreak janariaz beterik ematen eta platerak Hamantashan eta beste gozokiz beterik familiarentzat, lagun edota albokoentzat.

Janari festan eta egun osoaren zehar jaten dugu Hamantaschen (Amanen belarriak). Kreplach da beste janaria askotan jaten dena Jaialdiaren otorduan.

MATALANOT LAEVYIONIM Matanot Laevionim Hebrearrez esan nahi du “opariak txiroentzat”. Purim egunean, Judu bakoitzak eman behar du gutxienez bi opari bi gizakiei beharrean daudenei. Opariak izan behar dira janaria edo dirua. Askotan sinagogetan biltzen dira batzeko dirua behartsuentzat Purim egunean. OHITURAK ETA INAUTERIAK Gehien erabiltzen den modua Purim ospatzeko da mozorratzea. Mozorroak markatzen dute alderantzizko patua eta nola Esterrek ezkutatu zuen haren jatorria. Purim jolasak, deitzen direnak Purim Shpiels, askotan jolasten dira gure poza festan areagotzeko. Israelen martxak kaleetan zehar, Adloyada deitzen direnak (esan nahi duena “esan ahal ez izan dezagun arte” (desberdintasuna Aman madarikatzea eta Mardokeo bedeinkatzearena) Jende ugari ospatzen du horrela Purimean. Inauteriak eta festak modu ohiturazkoak dira Purim ospatzeko.


INSTRUKZIOAK PURIM BURUZKOAK NOLA AURRERATU YAHUVEHREN TRONURAINO

OHAR GARRANTZIZKOA PURIMGO BARAUARI BURUZ!
Emana Apostolu Elisabeth Elijah 2006ko martxoaren 8an

YAHUSHUAREN Emaztegai maitea, eta horiek benetan maite eta gurtzen dutenak YAHUVEH eta YAHUSHUA.

Erakutsiko dizuet ikasketa hau maitasun handiz zuenganako, zeintzuk denbora pasatu duzue adierazteko zuen maitasuna nire senarrenganako eta niri eta Ministerio honi. Bereziko martxoaren hilabete hau txit bedeinkatua izan naiz jaso ditudalako hainbeste postalak, eskutitzak eta e-mailak, eskerrik asko bedeinkazioa izateaz guretzat, zuek akzioa ezartzen dituzuen bezala zuen hitzei, gu ere saiatzen gara sutsuki zuentzat bedeinkazioa izaten.

YAHUSHUARENGANDIK Instrukzioak jaso ditut zer egiteaz Purim honetan ez duzuenak aurkituko inolako Judu Ortodoxoan edo Judu Mesianikoetan egiten, instrukzio hauek argitaratuak izan arte. Batzuk sekretupean gordeak izan dira orain arte. Nire senarrak eta nik ez dugu inoiz ospatu horrela Purim. Egia da idazten nabilela hau gantzudurapean 2006ko martxoaren 9an.

Hau izango litzateke nire bihotzaren nahia. Honela eskatu egingo bagenu, ohorea izango nuen zuek guztiokin batzea, Denbora Santu hau serioski hartzen eta egin ahal hau erreberentzia eta izu handiz baita YAHUVEHREN Tronura hurbiltzea belaunikatuz edo aurpegiak espiritu umilaz YAHUSHUAREN Izenean. Erabiltzen HAREN justiziazko jantziak, ez joaten gure izenean baizik eta HAREN Izenean.

Instrukzio hauek dira benetan nahia dutenentzat deituak izateko YAHUSHUAREN Emaztegaia, eta saiatu direnak obedientzian eta Santutasunean bizitzen bizidun sakrifizioa bezala YAHUSHUARENTZAT. Instrukzio hauek dira YAHUSHUA gurtzen dutenentzat, gure berehalako Mesias eta Senargaia itzultzear dagoela, eta nork jartzen dituela YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo bizitzan eta maitasunean, bekatuarekin leun izan gabe edo deabruarekin. Instrukzio hauek dira nahi dutenentzat egotea apartatuak eta Santu eta erabiliak YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Laudorio, Ohore eta Aintzarako! Hau zuretzat bada, jarraitu irakurtzen eta bedeinkatua izan zaitez.

Uste baduzu hau ergelkeria dela eta hemen iseka egiten dela, zure onerako, gelditu irakurtzen oraintxe bertan. Uste ez baduzu Ministerio hau benetan Santua dena eta YAHUVEH eta YAHUSHUA hitz egiten dituztela egia hauek zerutik, ordenatua nagoela mezu profetiko hauek hitz egiteko, orduan zergatik nahi duzu arriskuan jartzea YAHUVEHREN sumindurarako eta jarraitu irakurtzen? Ministerio hau ez da zuretzat, nik ez nizun zu bidali. Ez noa txerriei nire harribitxiak botako.

Benetan Ministerio hau bedeinkaziotzat hartzen dituztenak, mesedez, irakur ezazue.

Purim hasten denean martxoaren 14an ilunabarrean, gu sartuko gara YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Presentzian gantzudura batekin gurtza eta laudoriorakoa. Ezin dut nahiko esan noraino Santu den denbora hori. Esterren liburua irakurtzen eta galdetzen YAHUSHUARI esateko han gordeta dauden misterioak, gordeta Emaztegaiarentzat. Hori da beste gauza bat egin dezakeguna YAHUVEHREN Tronura hurbildu orduko.

Hau izango da lehenengo Purim noiz nire senarrak eta nik bidaiatzen egongo garen distantzia luzean topo egiteko beste batzuekin Santuak direnak eta gu gidatuak gaude haiei gonbidatzeko denbora Santu honetara YAHUVEHREN Tronuaren aurrean Purimean.

Zeuk ere gidatua izan bazara beste batzuei gonbidatzeko audientzia pertsonal batekin YAHUVEHREN Tronuaren aurrean YAHUSHUAREN Izenean, ziurtatu inolako dudaren izpirik gabe, haiek ere partekatzen dutela maitasuna, YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANAKO maitasuna eta konturatzen direla hau oso sagaratua dela, eta bihotz zuzenaz egiten badu, egia da sentituko duzula presentzia nolabait, gantzudura, maitasuna, baita izuaz, Esterrek sentitu zuen bezala. Eskritura Santuak diote “YAHUVEHRENGANAKO begirunea da jakinduriaren oinarria.”

Behatu zu zeu Betikoaren Tronua gure Sortzaile eta ABBA bakarrarena deitua YAHUVEH. Bakarrik RUACH ha KODESHEN gantzuduraren medioz (Espiritu Santua) gertakaria hau egina izan daiteke. Hau ez da begi-bistako faltsukeria gantzudura deitzen dena. Nire senarrak eta nik askotan sentitu dugu eta sinets nazazue hau ez dela arinki hartzen. Ez gero inoiz etorri zure izenean, bakarrik YAHUSHUAREN Izenean, Tronura hurbiltzeko gauza gara.

Batzuek eroso sentitzen dira HAREN Izena greziarrarekin, baina hau ez da HAREN Izena greziarra JESUS erabiltzeko. Orain da garaia onartzeko YAHUSHUA, nor jaio zen lur honetan Judu bezala eta eman zitzaiola izen hebrearra HAREN amaren bitartez, helburu batekin eta Izen horrek esan nahi du YAHK Salbatzen du! YAHUVEHK SALBATZEN DU! Hau etengabe oroitu egiten gaitu nola YAHUVEHK eman zigula bitartekaria YAHUVEHREN Tronuan, zeren norberaren arabera, gutariko inork ezin du izan nahiko Santu. Hauek barneratzen dute edozein gezurra eliza katolikoenak zeintzuk diote har dezakegula santu desberdinen izenak nor giza bezala jaio zirenak, ezta Maria ama ere. Ez dago gizakirik nahiko Santu YAHUVEHREN Tronura hurbiltzeko izan ezik HAREN SEME YAHUSHUA ha MASHIACH (Mesias).

Ziur gaude zergatik ospatzen dugun Judu Ospakizun Santu hau Purim deitua, horrela jende hebrearra bitartekaritza izan zuen bezala Ester Erregina izenekoa eta gu ospatzen dugu Denboraldi Santu hau honen oroimenean. Horrela, zehatz-mehatz satanasek saiatu zen herri hebrearra ezabatzen lurreko azaletik, nola ere satanasek hiltzea nahi du bakoitza gurtu eta zerbitzatzen duena eta Santu izaten saiatzen dena eta esanekoa YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANAKO.

Guk daukagu Israel Santuaren Espiritua diharduten Israel Fisikoaren bitartean, Israel etorri arte damutasunez eta maitasunez, gurtzen eta onartzen Bake Printze bakarra eta erregeen Errege, nor den YAHUSHUA ha MASHIACH.

YAHUSHUA da YAHUVEHREN Semea zerutik bidalia Artxo bakarra sakrifikatua akats edo narriorik gabe, jaioa birjina hebrear batetik, Maria izenekoa, (hebrearrez Miriam). Israelek onartzen duenean gertakaria YAHUSHUA gurutzatua izan zela Kalbarioan, bekatari bezala sakrifikatua, eta altxatua hilen artetik hirugarren egunean, erakusten berpiztu zela hilen artetik hirugarren egunean, erakusten BERA dela Seme Bakarra YAHUVEHRENGANDIK ernatua, noiz Israel jasotzen duen ekintza YAHUSHUA dela JAINKO AHALGUZTIDUNA guregana etorri zena haragian, orduan Bakea benetakoa etorriko da Jerusalemera.

Baraua hasi daiteke 2006ko martxoaren 13an eta ezingo da apurtu YAHUVEHREN Tronura hurbildu ondoren arte. Purim hasten da martxoaren 14an ilunabarrean martxoaren 15arte ilunabarreraino. Jakingo duzu Tronura hurbiltzen zarenean. Gugana hurbiltzea nahi baduzu, hau egiten egon behar dugu 2006ko martxoaren 14ean.

Irakurpen ugari daude honetaz, eremua hau izango da, benetan ez du axola zeren Espirituan ez du axola zenbat denboratan egiten duzun. Da ahal bezain ondo egitea, hau irakurtzen den unean. Ez baduzu baraurik egiten, ez zenuelako jakin, bakarrik jakinarazi YAHUVEHRI bihotz-bihotzez, BERAK ezagutzen du zure osasuna, bakarrik egizu ahal bezain ondo. Arduradun zara dakizunaz.

YAHUVEHREN Tronura hurbildu ondoren, jan egizu janari berezia gozoa dena eta bazkalburukoa duena. Hau da ospakizun eta barre egiteko garaia eta ospatzeko zeren guk daukagu arrakasta YAHUSHUAREN Izenean. YAHUVEH gure alde dagoenean, nork izango da garaitzeko gauza? Inork ere ez. Hain seguru Ester eta hebrearrak bezala, garaipena lortu zutenak YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuriaren medioz, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenaren medioz.

Lehenengo guk egingo dugu Komunio Santua prest egoteko. Urinduz gu geu olio usain onekoaren gantzuduraz, zein beste gauza bat da, egin behar duguna garai honetan. Arropa zuriz jantzita, zein irudikatzen duen Esterren garbitasuna. Hauek instrukzio pertsonalak dira niretzat emandakoak. Ez duzu aurkituko Judu Ortodoxoak edo irakasten hau Judu Mesianikoen sinagoga batean.

Alkondara zuria eta kolore leunen frakak gizonentzat egingo dute ongi. Hau irudia baino ez da orbain edo zimurrik gabe egotearena, Ester bezala zutunik zegoenean Tronuaren aurrean. Soineko zuria izanez gero izango litzateke are hobea andrazkoentzat eta gizonezkoentzat. Bakarrik egizue ahal bezain ongi Tronura joateko zuriz jantzirik. Ez alkondara beix koloreduna eta ez baztertu alkondara zuria.

Baraua hasiko litzateke astelehenaren ilunabarrean. Zeharo hipogluzemikoa naizenez gero, nik egingo dut frutak eta barazkiekin.

Guk otoitz egiten dugu YAHUSHUA betor 2006ko Rosh Hashanah honetan maitasun eta pasioaz norbait haren senarraren faltan dagoenarena. Otoitz egiten dugu duin aurkituak izan gaitezen deituak izateko Apokalipsia 14ko YAHUSHUAREN Emaztegaia, honetaz ezerez luke hartu behar ziurtzat, bakarrik deituak garelako hautatuak izateko, Ester bezala hain zuzen ere. Ez ahaztu bera ere deitua zen, baina ez zuen behar izan hautatua ez duin sentitu baitzen.

Otoitz egiten dugu duin izan gaitezen YAHUSHUAREN Emaztegaia deituak izateko eta ibili gantzudura are handiagotan egun bakoitzeko, bizirik hodeiengana harrapatuak izan gaitezen eta deituak izan gaitezen lehenengo fruituak YAHUSHUARENAK, da gure eskaria YAHUVEHREN Tronuaren aurrean. Giza bakoitzak otoitz egin beharko luke duin kontatua izateko YAHUVEHREN suminduratik ihes egiteko eta gauza izateko are gehiago Santutasunean bizitzeko, gantzudura eta ausardia handiago YAHUSHUAREN AHOTSA entzuteko eta HAREN instrukzioak gauza guztiei buruz.

Haiei zeini partekatu ditut pertsonalki Emaztegaiaren sekretuak, ulertuko dute zein garrantzizkoa da Komunioaren kopa, irudikatua dagoena Batasunaren Kopan YAHUSHUAREKIN eta badakizu zer egin gehiago. Haientzat nori ez diet partekatu Emaztegaiaren sekretu gordeak, otoitz egizue eta RUACH esan ahalko du orain dela jakinarazteko garaia.

Nagusiki egizu RUACH ha KODESHEK gidatzen dizuna eta ilustratzen dizuna Tronu historiko Sortzaile Bizia eta Betikorakoa YAHUVEH deitua YAHUSHUAREN Izenean, BERAK har dagigun HAREN Ester Berria bezala, zein den gure otoitza. A zelako bedeinkazioa izango da hau!

Otoitz egizu YAHUVEHREN Tronuan YAHUSHUAREN Izenean, etsai guztiak Ester berria bezala, izan daitezela YAHUVEHREN eta YAHUSHUAREN etsaiak eta atoan tratamendua hartuko dutela. Gure etsaiak sakabanatuak izango dira 7 norabide desberdinetara eta gure beldur izango dira, haiek aitortzen duten bezala guk zerbitzatzen dugun JAINKOA, babesten gaituena eta gure alde borrokatzen duena.

Otoitz egizu gu aurkituak izan gaitezen ezkutaturik eta babesturik, zigilatuak edozein motatako kalteengandik, gantzudura berria ematen, aurkikuntza berriak, begiak ikusteko etsaien segadak urruti eta bide bazterretan, eragiten etsaiek barneratuak izan daitezen haien segadetan. Otoitz egizu osatua izateko, bedeinkatua eta jorituak Abraham, Isaak eta Jakob jorituak izan ziren bezala, ezer falta barik, YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Aintzarako.

Haiek hautatuak izan direnak YAHUSHUAREN Emaztegaia izateko edukiko dituzte bedeinkazioak gordeta eta zenbakidunak Deuteronomioan 28an, baita benetan maite dutenak eta zerbitzatu YAHUVEH eta YAHUSHUA bihotz garbi eta bizidunekin.

Otoitz egizu YAHUSHUAREN Emaztegaiaren etsaiak tratatuak izango direla Esterren etsaiak bezala, norengan haien suntsipena bilatu zuten. Bakarrik hau izango da YAHUVEHREN mendekua, HAREN suminduraren dolarea eta gure etsaiek atoan sentituko dute sumindura hau. Badauzkat etsaiak diotenak jaurtitzen nabilela kolpe handiak haien aurka eta haiek datoz erasopean. Lortu nituen albisteak nire etsaiengandik hau irakurtzen. Hau ez da kolpe galanta nigandik emandakoa. Honi deitzen zaio MENDEKUA NIREA DA DIO YAHUVEHK! NIK berrordainduko dut. Nik bakarrik galdetu nion nire ABBARI, horrela zuek uztatuko duzue ereiten zabiltzana.

YAHUSHUAK madarikatu zuen pikondoa fruiturik ez eramatearren eta elikatu, horren bezainbeste ziur horrela da zehazki nola mendekua etorriko zaion Israeldar Espirituala kalte egiten dien bakoitzari, Israel fisikoari ere. Otoitz egizu osasun Jainkoarenaren alde eta gure gorputz aintzadunen alde YAHUSHUAREN Emaztegaia bezala ez dena inoiz hilko, baizik eta harrapatua izango da airean biltzeko gure izaki maitagarri YAHUSHUAREKIN.

Ba al dago hau baino jubileu handiagorik?

Otoitz egiten dut nire nebak eta ahiztak YAHUSHUARENGAN deitzen ditudanentzat bedeinkazioa izango dutela Purimean.

Mesedez, idatz nazazu eta jakinarazi iezadazue zein esperientzia espirituala sortu zitzaizun. Hurbildu zaitezte YAHUVEHREN Tronuraino jakinaren gainean garbituak zaretela Bildotsaren Odola isuriarekin, inolako bekatu barik, ez hitzeko, ez pentsamenduzko ez eginiko, zeren garbituak daude YAHUSHUAREN Odola isurian, YAHUSHUAREN Izenean, eta erabaki duzue bekatutik alde egitea. Espero mirariak eta bai gertatuko dira!

Alderantziz, nola Hebrear jendeak ospatzen duen Purim, hau ez da garaia maskara bat erabiltzeko, hau ez da Juduen Inauteriaren martitzena. JASANALDIA GUZTI HAIENTZAT PARTE HARTZEN DUTENAK MASKARAK ERABILTZEN. Hau da garaia frogan ezartzeko gure harremana gure Sortzaile eta Mesiasekin eta hurbiltzeko gehiago HAIENGANA eta ez urrutiratzeko.

Gure etxetik zuen etxeetara, Nikok eta nik otoitz egiten ditugu bedeinkazioak guztien gain Ministerio hau bedeinkaziotzat hartzen duten guztien alde. Eskertzen dugu zuen maitasuna, kemena, otoitzak eta diru-laguntza. A zelako bedeinkazioa zuekin egotea! Orain, guk otoitz egiten dugu hau zuena izan dadin eta gure Jubileu urtea etsaien aurpegiaren aurrean! Gogoratu ezazue Purim hau ospatzean elkarrekin egongo garela RUACH ha KODESHEN Espirituan YAHUVEHREN Tronuaren aurrean YAHUSHUAREN Izenean. Gu BAT izango gara ESPIRITU SANTUAN! Mesedez, idatz nazazue eta aurkeztu zaitezte zuek RUACH ha KODESHGANDIK gidatuak zareten moduan. Norbait ikertzen baldin badago besterik zer egin Purim Jaialdian, mesedez, esadazue agudo, zeren aipatu dudan bezala, gu egongo gara kontaktuz kanpo 2006ko martxoaren 13 astelehenean.

Gure otoitzak bukatzeko diogu:

YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, Aita YAHUVEH, ahal izan dagigun zure nahia betetzea Esterrek atsegingarri sortu zen bezala Erregearentzat, garaipena izan dezagun gure etsaiekin bide guztietan eta hautatuak izan gaitezen deituak izateko Santu, Gantzutua, Liraina YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia!

Sentitu zaitez libre kopiatu eta bidaltzeko. Bakarrik ziurtatu haiek badakitela ez ezabatzen zati bat ere ez. Eta haiek plazaratzen badute, seinalatu behar dute gure webgunea Ministerioaren link hura.

Maitasun handiz, zuen Ahizta YAHUSHUARENGAN,

Apostolu Elisabeth Elijah Nikomia

www.amightywind.com
www.almightywind.com