PROFEZIA 9

PREDIKA EZAZU, IRAKATSI EZAZU, BESTEEI SINESTU ERAGIN!

EMANA PROFETA SHERRIE ELIYAHURI 1997KO URRIAREN 16AN

* * * * * * *

2 KRONIKAK 36:16

Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK

Aspaldi ohartu nizun, Elisheva, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8

NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 9

ENE maite, ezagutzen dut zure bihotza eta oker epaitzen dizutenak ez dakite zer mintzo diren. NI NAIZ ZURE EPAILE ETA EPAIMAHAI, ez NIRE baimenik gabe, entzunaldian hartzen dutenak. Alboratu eta ez galdetu zergatik, zeren ez badizute defenditzen gauza txikietan, ez dizute gero defendituko arazo handietan.

NIRE kutuna zara, eta edozelako frogarik gabe zure kontra entzunaldia hartzen dutenak, ikusiko dute NI ez nagoela pozik. Leku hona ekarri nizun kementzearren eta zure bihotz hondatua lasaitzeko. Zuk eta NIK badakigu sentitzen duzun mina. Hala eta guztiz ere, ukapena ez da zureganako, baizik eta NIREGANAKO zati bat ari dira arbuiatzen.

Zure umorea daukazu, NIK eman nizulako umore hori. NIK deitu nizun eta ordenatu zu zaren moduz. Barrearen gaitasuna emana izan zinen, zure zama eta besteenak arintzeko eragina izan dadin. Barrea on egiten du, botika ona bezala. Baina barrea eta umorea ere oreka dute. NI ez nago elizen mugimenduetan, non NIRE herria irrigarri utzi eta demonio leloak azaltzen diren.

KONTUZ EDOZER GAUZA GERTATZEN DEN TOKIETAN, EDOZEIN MOTATAKO AGERPENAK, ZEINETAN EZ ZENUKE IMAJINATUKO YAHUSHUA BARNEAN SARTUA.

Zure Jainkoak:

Txakurra bezala adausi egiten du?

Katua bezala miau egiten du?

Lehoia bezala kurrinka egiten du?

Eta NIRE Hitza berari iseka egiten dio?

Lotsaraziko luke norbaiti RUACH ha KODESHEK eta jendea menderaezin bihurtu asaldatzaile izatera iritsi arte?

Demoniozko agerraldi hau eta okerragoak erakuts daitezen toleratzen dira eta jadanik ezin dute bereizte lanik egin ezin baitute benetako NIRE RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuaren) eragina igarri eta Mesias-aurkako mugimendu faltsua. Prediku-leku atzean daudenak eta jakintsu direlakoan daudenak, ergelki dihardute: erabat zabaltzen haiek eta kongregazioa, demoniozko agerraldietara, menderakuntzara, eta zapalkuntzara.

NIRE TENPLUEN ASKAPENA ETA GARBIKETA EGIN BEHARRA DAGO GAUR EGUNGO AGINTARI ESPIRITUAL EZAGUNENAK KENDUZ. ERGELKERIA HONEGATIK MUNDU GUZTIAN ZEHAR GUDATALDEAK BILTZEN ARI NAIZ. NIK EZ DUT INOIZ ATE BAT IXTEN BESTE BAT ZABALDU BARIK. Ez pentsa hau azkena denik, jardunaldi nagusiagoaren hasiera baita, zeinentzako erabiliko zaituztet. Ez aldatu inorengatik, zerbitzatzen ari zareten Jainko Ahalguztidun YAHUVEHRENGATIK izan ezik. Ezin duzue gizaki guztien gogoko izan, denbora guztian, beraz utzi ezazue hori saiatzeari. Zuen bihotzetan badakizue zer dagoen ongi, beraz, segi praktikan jartzen.

Entzun adi NIRE ahotsa, mintzatu NIRE Hitzak. Ez zaituztet ez epaitu ez kondenatu, baina oker salatu zizuetenak epaituak izango dira. Zuek barkatzen diezue, haiek zuen arimen etsaiak erabiliak izan ziren eta haiek ez zekiten. ARDO BERRIA ETA ARDO ZAHARRA EZ DIRA INOIZ NAHASTUKO, EZIN DUTE ERE. ARDO BERRIA NIK BETE DIZUEDANEKIN GAINEZ EGIN ARTE, LEHER ERAGINGO DU EDUKIONTZIA, BALDIN ETA NAHASTEN SAIATZEN BADUZUE ZAHARRA BERRIAREKIN. ARDO ZAHARRAK EZ DU NAHI ARDO BERRIAREKIN NAHASTERIK. Ez atsekabetu zuek uste galdu duzuelakogatik, ez baituzue ezer galdu, NIK gehiago ere ez dizuedana itzuliko, neurri betea, sakatua eta estutua eta leporainokoa emango dizuet. Bedeinkatuak izango zarete.

ANTZINAKO GANTZUDURATIK ASKATU BEHAR ZARETE GANTZUDURA BERRIARI BIDEA ZABALTZEKO. Zuen belarriak eta begiak zabalik mantendu eta mintzatu NIK esan dizuedana hitz egiteko, gogor epaituak izan arren. NIRE ahotsa ezagutzen duzue eta Joan Bataiatzailearen ausardia duzue NIRE Hitzak errateko. NIGATIK makurtzen ari zaretela uste duzuenean, gorantz baino ez duzue egin eta aurrerantz. Ez atsekabetu zuen buruagatik, baizik eta atsekabetu ENE ttipiari hainbeste tristura eta samintasuna eragiten diotenengatik. Atsekabetu gezurti iraindu dizuetenengatik.

Maite zaituztet, ENE kutunak, eta NEUK bakarrik ezagutzen ditut zuen bihotzak. Hatsantu NIGATIK oreinak urera irrikaz bezala. NIRE Izenagatik pertsekuzioa sufritzen ari zaretenean, benetan bedeinkatuak zarete. Zerbitzaria ez dago jabearen gainetik. NIK pertsekuzioa jasan nuen, bereziki erlijioso deituriko haien partez, eta berdin da zuekin. NIK ezagutzen ditut haien bihotzak, ezagutzen ditudan bezala gezurrez salatzen dizuetenak. Gorde zuen eskuak suminduratik garbi eta utzidazue mendekua hartzen. Bada NIRE aurrean damutzen ez badira, orduan ikusiko dute. Mendekua NIREA da, dio YAHUVEHK eta NIK benetan ordainduko dut. Ez nazazue epaitu, besteek ordezkatzen nauten diotenak epaitzen dizueten eratik.

Zu zara NIRE maitea eta NIRE gerlaria eta deitu dizut eta ordenatu eta inork ezin dizu hori kendu. Profeta baten errepidea frogekin eta tribulazioekin eta samintasunekin eta oker-ulertzeekin lauzatua dago. Oso gutxi nahi dute entzutea YAHUVEH Jainko Ahalguztidunak daukana errateko! NI bakarrik maitasuna eta errukia naizela sinestea nahi dute eta ahazten zaie NI naizela NI NAIZENA eta NI NAIZ orekazko Jainkoa da ere gauza guztietan. Horrek esan nahi du, maitasuna eta errukiarekin batera, NI orekatua nago suminduraz, eta epaiketaz eta, bai, GORROTOAZ. Askori ahazten zaie NIK sumindura eta gorrotoa daukadala NIRE etsaienganako.

Ez al dio NIRE Hitzak: “Jakobi maite nuen, Esau gorroto.” ? Ez al du NIRE Hitzak esaten: “Bedeinkazioak obeditzen dutenentzat, madarikazioak desobeditzen dutenentzat” ? Predikatu behar duzue nor naizen NI bete-beteko. Ez bakarrik YAHUVEHREN zatia ez duena ofenditzen, baizik eta YAHUVEH Jainko Ahalguztidunaren zatia, benetan askori ofenditzen diena ere. Bekatua bekatua da eta NIK ez dut totel hitz egin edo aldatu eta ez naiz inoiz aldatuko. BEGIRATU APOKALIPSIA 19 eta APOKALIPSIA 20. Hain gutxik ulertzen dute NI nintzela Bildotsa eskainia, baina baten! NI kaltetua izan nintzen, baina behin! Zuen alde NI biktima bihurtu nintzen.

Baina NI ez naiz gehiago Bildots apal, belaxka. Berriro natorrenean NIRI uko egiten nautenei eta Santutasunari hondatzera, ikusiko duzue NI Ahalguztiduna naizela, baita gerran ere. NIRE haurrak ez dute beldurrik izan behar baina NIRE etsaiak dardarka egongo dira eta benetan dardaratzen ari dira badakitelako NI NIRE etsaien mendeku hartuko dudan Jainkoa naizela. Ni naiz Alfa eta Omega, hasiera eta bukaera. NIRE sumindura atxiki dut handiagotzen egun horretarako. Inork ez nau bidea oztopatuko.

Predika ezazu, irakatsi ezazu, besteek sinetsi eragin! NI naiz Jainkoa nor, ez bakarrik Salbamena dakarrena, baizik eta madarikazioa, bekoz-beko ezarri hautatu dutenei eta NIRE Odol Salbatzailea eta NIRE Izen Salbatzaileari uko egin dizkietenei. EZ DAGO SALBAMENIK KALBARIOKO ODOL ISURIAREN BITARTEZ ETORTZEA ETA YAHUSHUA HA MASHIACHREN IZENAREN BITARTEZ IZAN EZIK. NIK ezagutzen ditut NIRE haurrak eta beraiek ezagutzen naute eta NIK ezagutzen ditut NIRE etsaiak diren guzti horiek. Zuei ukitzerakoan, NIRI ukitzen naute. Baldin eta errurik gabe ofenditu badizuete, ENE haurrak, orduan NIK barkatuko dut, etsaiak nahastu eta atzipetzeko zelatan dago. Baina nahita zuei hondatzekotan balebiltza, errazue kontuz.

NIRE sumindura arnastuko dute haien eztarritik beherantz. Damuturik bakarrik lortuko dute NIRE babesa berriro. NIK zigortzen diet maite ditudanei. NIK hondatzen diet NIK gorrotatzen ditudanei. SANTUA EZ DENA, EZ DA NIREA. Ez du axola nor ipintzen den prediku-lekuaren atzean erranez: “Jainkoa maitasuna da, hark ulertuko du.” Bekatua bekatua da. NI aldatzen ez den Jainkoa naiz. Gizakia aldatzen da. NI, “NI NAIZ” HANDIA, ez da aldatzen. Predika ezazu, irakatsi ezazu, besteek sinistu dezaten! NIRE ahotsa ezagutzen dutenak, NIK hitz egin dudala onartuko dute, beste guztiak gor jarraituko dute. NIRE etsaientzat, izugarria da Jainko biziaren eskuetan erortzea, YAHUVEH eta YAHUSHUARENAK. Batzuetan, bai, ipurdikoak eman behar dizkizuet baina NIRE eskuak babestu, gidatu eta defenditzen dute. NIRE eskuak, NIRE haurrentzat obeditzen saiatzen direnentzat ez dute zertan beldurrik izan, NIRE Odol garbitzailearekin garbituak daudenak.

Baina gorrotatzen nautenak eta gorrotatzen dutenak NIK ordezkatzen dudana, dar-dar egoteko arrazoiak badauzkate eta horrela egongo dira. Damu zaitezte, Zeruko erreinua hurbil baitago. NIK eskaini dizuet Salbamenaren oparia. Orain, zure erabakia da, Salbamena edo madarikazioa aukeratzen baduzu. Hautatu egun honetan zein Jainko zerbitzatuko duzun. Predikatu iezaiezu, irakatsi iezaiezu, eta horrela beste batzuek sinistuko dute.

Emanda Alaba, Gerlari, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegai honi 1997ko urriaren 16an.

Profeta Sherrie Eliyahu.

* * * * * * *