PROFEZIA 98

TORTXA BETIKOTASUNERAKOA IZEKITZEN DA BERRIRO

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
JASOTA 2008KO MAIATZAREN 22AN
ARGITARATUA 2008KO EKAINAREN 3AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUDA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Goratua izan dadin YAHUSHUA Betikotasunerako Tortxa izekirik dagoela berriro Afrikan! Hemen dago beste Almightywind Ministerioen Adarra Afrikan. Mesedez, zoazte helbide honetara: www.africaforyahushua.com bisitatzeko Ministerioaren web orrialde berria.

Beste berba bat ere badago beste Judas batentzat Berba Profetiko honetan. Berba honetan aipatzen da Sheree Rondon, Zelanda Berrikoa, eta Nico Arnold berriro. Utzidazue Shereeri buruz hitz egiten. Shereek idatzi zidan urtarrilaren azkenean inguru eta esan zuen ados zegoela YAHUVEHK hitz egiten zegoenaz Ministerio honen medioz. Behean dago bere lehenengo e-posta bidali zidana. Mezu honen ostean, Shereerekin hitz egin nuen telefonoz, eta esan zuen YAHUVEHK esan ziola eman ditzan bere hasikin hamarrenak eta 2 uharte, Mana uhartea eta beste uharte bat, berak ustez zeukana Zelanda Berrian Ministerio honi. Bidali zigun informazioa postaren bidez uharte hauei buruz eta haren historia, eta aurkitu genuen Mana Uharteak iragan zeharo madarikatua duela. Iraganean, berrogeialdian ipini dute uhartea eta hil egin behar izan zituzten uharteko ardi guztiak zeozer gaixotasunagatik, eta orain gobernuak aitortu du txorien santutegia eta ez da inor bizi uhartean.

Dena dela, nik hitz egin nuen Shereerekin pare bat bider gehiago telefonoz eta berak hasi zidaten esaten “Jainko” eta “Jauna” berbak paganoak zirela eta Bibliaren aurkakoak, eta kendu behar genituzkeela berba hauek Ministerioaren web orrialdeetatik. Nik esan nion ez nituzkeela aldatuko web orrialdeetan eta hauexek zirela YAHK hitz egin zizkidanak iraganean. Orduan berak idatzi zidan beste posta bat esanez aurrerantzean berak ez zuela gehiago lagunduko Ministerio hau bere hasikinekin eta uhartea bereganatzen zuela. Behean dago posta hori ere.

SHEREEREN LEHENENGO POSTA

Agurgarri aizta Elisabeth Elijah maitea:

Baimentzen badidazu deitzea hebrear ahoskeraz, Shalom, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izen boteretsuan. Benetan YAHK bedeinkatu nau. Ez naiz egon web orrialde honetatik kanpo 2008ko urtarrilaren 22tik, zuzendua izan nintzenean hona YAHUVEHREN Berbarekin bat etorria Ministerio honetatik mintzatua. Ohorea da honantz zuzendurik izatea gure AMA RUACH ha KODESHEN partez. Berria den guztia datorrela nire bihotzera eta mintzatua izan dadin nire ahotik besteek bedeinkatzeko. Aleluia! Mesedez, otoitz egizu eta eskatu gure Zeruko Aitari nola lagundu dezaket zuri eta zure senarrari eta Ministerio honekin. Nire senarrak eta nik oraingoz ematen ditugu gure hamarrenak eta eskaintzak Amerikako Ministerio bati jatorriz Judua, irakasten duena Shabbat gordetzea eta festa Juduak. Ez nago ados esaten dituen gauzekin Amerikari buruz. Irakasten duenez, Amerika da munduko toki onena. Bere 18 urteko alabak bereizten du hori ez dela egia, bidaltzen dizkiodanean postak ez dira iristen. Baina nire zalantzak ditut Ministerio honi buruz. Nahiko nuke bidaltzea AMA RUACHK erakusten didan guztia informazioa emateko web orrialde honetatik. Tinta erosi behar dut inprimagailuarentzat ondo ibili dadin. Eta kontuz mundua, hemen dator YAH. Ahal dudan guztia egingo dut daukadanekin. Eskerrik asko esanekoa izateagatik. Zoragarria izan behar du ezkontza bat edukitzea non zure senarra YAHUVEHRENGATIK sutan dagoen, zu zauden bezala. Aleluia! Esanekoa izango naiz bedeinkatzen dizuen edozein modutan. Eskatu YAHUVEHRI. Ados? Maitekor, Sheree.

BESTE POSTA ALDERANTZIZ ESANEZ

Niko eta Elisabeth maiteak:

Idazten zaituztet jakinaren gainean egon zaitezten, maitasunean diot hau, nahi dut esatea bukatu ditudala hitzarmen guztiak, hamarrenak eta eskaintzak eta hasikinak emateko etxebizitza honetatik zuengana. Pazkoa pasatu berri dugu, irten ginen munduko sistematik [elizako sistematik eta ez daukagu inolako gogorik Egiptora bueltatzeko], beraz, eskertuko nizueke nik emandako gauza guztiak, niri bereganatuak izan ditzaten. Eskerrik asko, Yisraelgo kongregazioaren kide gisa. Barkatu, ez nabil iraintzen, dena YAHUSHUAREN Izen boteretsuan. Shalom.

POSTA LEAYAH AIZTARI

Hemen dago Shereek bidali zion posta gure aizta Leayahri, Zelanda Berrian, saldukeria egiten saiatuz Ministerio hau utzi dezan.

(2008ko ekainaren 5ean) Leah maitea eta Yisraelgo kongregazioari, Shalom,

Eskutitz hau idatzi behar dut, baieztapena etorri zitzaidan Lorrainegandik, Napierkoa, beraz, ezin dut besterik egin. Aitak hitz egin zion berari eta berak eman zidan berba hau, beraz, idazten dut bedeinkatu eta ohartzeko.

Azkeneko posta bidali nuena zen esateko berba jaso izan nuela gure Hitzarmeneko Aitarengandik. Erantzuna bezala hitz horri, baietz esan nuen, egingo nuela. Eskatu nion YAHUVEH Aitari erakutsi diezazun zuri eta kongregazioari. Berak horrela egin zuen. YAHK esan zidan zeuk eta zeure familiak izango zenituztela Hongoweka Bayko hasikinak eta hasikin guztiak niregandik zetozenak. Esan nuen egingo nuela. Baina ohartzen zaitut, Egiptorekin harremanetan zabiltzan artean (Almightywind Ministerioa), eta edozein Egiptokoa, nahasturik ez daudenak, YAHUVEHK ekarri zuen bezala zure senarra eta zure familia murgiltze honetara. Hitzarmena egin duzu berarekin. Berak sortu zuen ezkontza hau. BERAK egin du hau. Zure hitzarmena Berarekin da, ez gizakiarekin.

Edozein tartean sartzen dena ezkontza honetan Epaiketa dakar bere gain. Basamortuan nago eskutitz hau idazten nabilen artean orain. Epaiketan gaude. BERAK banatu ditu bildotsak ehuntzetatik. Hitzarmeneko lur horretara goazenok, aldendu behar gara ez esanekoak diren horiengandik. Ministerioa Almightywind ez esanekoa da. YAHK ez zidan bakarrik ni bidali, beste batzuk baizik. Zeukaten “zure besoak Yisraeli” eta Zaharberritzeko Eskriturak. Duela bi urte, YAHUVEH Aitak bidali zuen egia orduan. YAHUVEH Aitak baditu eta besteak ekarriko ditu gizaki hauen ibilbideetara ate hori itxita egon arte. Ez BERE nahia baizik eta hautaketa desberdina egiten duten horiek.

Argi eta garbi profezia ikusi orduko, eta ereiten dena Ministerio honetatik, YAHUVEHK erakutsi didan bezala, satanas izango da irabazle bakarra hemen.

Ikusi dut Epaiketa etortzen jendeari hor YAHUVEHK bidali nauen tokian. Ni ez naiz ezer, baina Bera niregan dago, boteretsua da. Berak bidali zidan Berba hau eman diezazun. Niri dagokidana bete dut.

Ez baduzue nahi hitzarmeneko lurra eta YAHUSHUAREN ondarea (Josue eta Caleb bai), odola ez dago nire eskuetan.

Agindua izan naiz eta berba hau ematen dut maitasunez.

YAHK ezagutzen du erantzuna aldez aurretik. Badakizue nola trenkatu, nirekin egin duzue. Eta ni zuen familia naiz. Ez nago iraindua, nik barkatzen dut.

Hongoweka Bay eta YAHK ematen didan guztia, hori dena YAHRI ematen diot, hasikinen medioz, zuri eta zure senarrari emango dizkizuete, egokitzen zaretenean Yisraelekin.

YAHK baditu beste gizaki sagaratuak zuen tokietan ekartzeko prest. YAHK berarekin irtengo da, gertatu zena basamortuan geratu zirenei. Egiptora bueltatzea nahi izan zuten eta hil egin ziren. Epaiketa ekarri zuten haien gain.

Ikusi dut zer gertatu den Gillekin (Jill). Orain itzuli da YAHUVEHRI zerbitzatzera, bera bueltatu zen Pazkoa aurretik eta barkatua izan da. Bera irten zen Egiptotik sekula berriro itzuli ez egiteko. YAHREN errukia, a zelako Aitari zerbitzatzen dugun!

Ni eta nire etxea, guk zerbitzatuko diegu YAHUVEH, YAHUSHUA eta AMA IMMAYAHRI. Shalom. Sheree.

Hor daukazue, lagunak. Beste behin, etsaia saiatu da Ministerio hau erosten eta gure familia. Shereeri ez diogu inoiz kalterik egin, ordea, bera saiatzen da banatu eta suntsitzen Ministerio hau.

PROFEZIA 98

(hasten da hizkuntza Santuekin) Oi, Elisabeth, Elisabeth! Ez pentsa mentura dela. Izeki bezain laster tortxa betikotasunerakoa distiratzen duena Hego Afrika atzematen, Afrika osoa atzematen, eta gutxi barru, munduak ikusiko du izekita distiratsu, erasoen menpe zatozela da.

Gogoratzen zara NIK eman nizun Profezia NIK hitz egingo nuela zure medioz? Hasi zen eta sekula amaitu ez. Ez duzu zertan frogatu behar beste profeten espiritua, Coenrad bidaltzen zaituenean profezia bat frogatua izan dadin. Esan nizun NIK esango nuela Berba bat zure medioz. Satanasek nahiago luke zeuri bizia kentzea Berba hau hitz eginda eduki baino. Bera etengabe saiatzen da egun honetan. Tropa santuak NIK dauzkatenak zu inguratzen eta babesten etxe honetan, NIRE Santutegi Santua, bitartekaritza eta otoitz egingo dute eta haien adimenak ez dira egongo janarien dendetan (gaur erosketa egiteko eguna zen janarien dendetan), ez dute utziko etxe hau jaiotza emateko zorian bainago eta amaitu NIK hasi nuena zuregan, zeren afrikarrak arnasestuka daude Hitz batengatik, ez “ongi sentitu motatako berba bat”, ez lepoa lasaitzen duen berba, buruan ferekatzen esanez: “Ez arduratu, Hego Afrika. Ez arduratu, Afrika. YAHUVEHK bedeinkatuko zaitu. Ez arduratu Santutasunera bueltatzeaz. Ez arduratu kantikak abesten uzteaz eta zeure vudu eta gero elizara sartzeaz. Ez arduratu, YAHUVEHK bedeinkatuko zaitu.”

PREZIO BAT ORDAINDU BEHARRA DAGO NAHASTEN DENEAN ONA TXARRAREKIN. NIK erakutsiko dut egia zure medioz, Elisabeth. Web orrialde afrikar berriak altxatuko du Tortxa Betikotasunekoa, baina izango da RUACH ha KODESHEN sua irtengo dena Amightywind Ministeriotik! Ez da izango besteen eragintza. Zuk ez dituzu ezagutzen haien espirituak. Zuk ez dituzu ezagutzen haien bizitzak. Kontuz, ENE seme maitea Coenrad! Kontuz nor sustatzen duzun Jesu Kristoren Izenean! Kontuz, ENE seme maitea Coenrad! Satanasek jarduera barik uzten du Ministerio hau (Hego Afrikako web orrialdea Coenrad eta Niko Arnoldek altxatu zutena) baina NIK diotsuet: berpiztu dut Lazaro bat bezala, eta Nico Arnoldek saiatu zena egiten huts egin du, eta orain ahotsak hitz egingo du bakarrik altuago.

NIK bidali nion Miguel (Goi Aingerua) Elisabethi ekainaren 27an. Urteurren hau hurbiltzen da. Hedatua nahi dut, ez bakarrik Afrikaans hizkuntzan, baizik eta ingelesez, zeren arrazoi bat zegoen eta egitasmo bat. Joainneyah bidali nuen bezain ziur egun honetan, bera etorri behar izan zuen Miguel etorri aurretik, Joainneyahk ez daki baina bera erabilia da ere hazia bezala erein izan dena etxe honetan eta Ministerio honetan, ez bakarrik holandarrak ordezkatzeko, baizik eta bere jatorrizko lurraldea ordezkatzeko: Suriname.

Askoz gehiago hitz egingo dut. Bakarrik uler ezazue zergatik erasoak zuzenduta dauden zuregana, Elisabeth. Erritualak eginak izan dira jada. Nico Arnold hitzarmena egin zuen deabruarekin Ministerio hau suntsituko zela.

Sheree: zuk ez duzu hitz egiten NIRE partez. Ministerio hau ez dago salgai, eta ez dabil jendearen gustukoa izatearen atzetik ezta aberastasunaren atzetik ere ez. Elisabethek hitzarmena egin zuen aspaldi, bera ez zela izango emagaldua bezala NI saltzeko. Ez dago inolako preziorik Ministerio honetan, bakoitzak ordaindu behar duenaz aparte, gurutzea hartu eta NIRI jarraitzea, santutasunean bizitzeaz aparte NIRE aurrean, NIRI obedientea izateaz aparte. Jakin nahi duzu nor den Emaztegaia? Betetzen dituzu baldintza hauek? Ministerio hau ez da guztientzat. Da, edo etsaiaren suntsipenerako, edo bedeinkazioetarako horienak zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan. Baina denak ez dira bedeinkatuak izango. Ordaindu beharreko prezioa dago Deialdiaren Neskaso hau izateko. Ordaindu beharreko prezioa dago deituak izateko “Bost Jakintsuak”. Ordaindu beharreko prezioa dago YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia izateko. Zuetariko zenbat zaudete prest prezioa hori ordaintzeko?

Oi, NIK entzuten dut eta burua mugitu eta negar egiten dut ematen denean bahituraren data bat bestearen atzetik, eta beraiek ere, egia esan, ez dituzte betetzen baldintza hauek! Haiek diote: Grazia, grazia, behar den guztia da grazia! Ez du axola nola bekatu egiten dudan. Ez du axola nola iraintzen dudan YAHUVEH eta YAHUSHUA. Geure erara egingo dugu. Jarriko dugu data. Ikus dezagun, egin ditzagun kalkuluak, egokitu araziko dugu. Ni altxatu nintzen 4:44 … ez, ni altxatu nintzen 1:11 …” ALDENDU NIGANDIK!! ALDENDU NIGANDIK!! ALDENDU NIGANDIK!! Hau ez da baldintza bahituak izan zaitezten NIREKIN biltzeko airean. Non dago hau Eskritura Santuetan?

OMER

Omerren atzerako kontuan zaudete eta NI NIRE jasankortasunaren atzerako kontuan nago. Zenbat eta gehiago saiatzen diren Ministerio hau suntsitzen, jakinaren gainean ipini zaituztet behin eta berriro, eta bi bakarrik egokiak dira NIRE Epaiketarako. Gutxi barru, abisu profetiko hau irtengo da, non NIK izenak aipatzen ditut eta hau bakarrik hasiera da. Esan nizuen 2008 izango zela parekotasunik gabeko gerra bat. NI naiz YAHUVEH, eta ez dut gezurrik esaten. Ezin duzue erail NIRE Deialdiaren Neskasoa. Egin ditzakezue zuen sakrifizioak, zuen vudu, zuen sorginkeria, zuen magia beltza, egin ditzakezue zuen hitzarmenak satanasekin, baina ezin dezakezue erail NIRE Deialdiaren Neskasoa. Ezin duzue gelditu betikotasuneko argia hain distiratsu dirdiratzen duena Alef eta Tav eta RUACH ha KODESHEN suaren Amightywind Ministerioaren bidez.

Zuetariko horientzat uste duzuenak eraso dezakezuela, bakarrik erori zarete satanasen lakirioetan eta berak barre egiten du zuen lepotik, berak badakielako NIK zer egingo dizuedan. Zuetariko horientzat diozuenak: “nik emango dizuet lurra. Hemen, Amightywind, hemen, Elisabeth (Elisheva) Elijah, hemen, nik emango dizuet lurra. Nik emango dizkizuet etxeak, nik emango dizkizuet uharteak, nik hamarrena botako dut betiko zuen Ministerioan, bakarrik egizue neure erara.” ALDENDU NIGANDIK!! Ez daude kordelak emariei egiten dituzuenak Ministerio honi loturik. Egin duzuen guztia da kordela hartu eta zuen burua urkatu. Profezia guzti, guzti, guzti eman dudana Ministerio honen bidez, itzulita izan beharko luke Afrikaans hizkuntzara eta beste hizkuntzetara Afrikakoak, NIK ipini baititut zuen erdian Profetak zeinen espirituak zuek ezagutzen duzue.

Lehen ohartu dut. Entzun erne NIK zer esaten dudan: otsoak saiatzen dira ebaska sartzen. Haiek nahi dute haien berbak hedatuak izan daitezen Ministerio honetatik, baina zuek bereiziko duzue nortzuk diren ardiak eta bildotsak, eta ai, haren zoritxarra edozein otsoarena uste duena zuei atzipetu dizuela! Zeren NIK erauziko diot maskara eta azalduko dut, honela egitera noan bezala honek biekin, zeinen gain epaitza erabaki den.

Nico Arnold, NIK esan nion Elisabethi berak fio zitekeela zuregan, zuk bere senar maitearen izena baituzu, beste era batera idatzia egon arren. Garai horretan, NIK hitz egin nuen Berba hauek: “zuregan fida lezake”. Baina Judas batean bihurtu zinenean, zeren santutasunean bizitzea da zailegia soilik zuretzat, zuk ez duzu neurria ematen Justiziazko Espirituarena, beraz, nahiago zenuke ezeztatzea Bibliako pasarte batzuk, bil zenbiltzan aurkitu zenuen arte bilatzen zenbiltzana. Eta Judas batek traditu zidan bezala, horrela ere, maite zaituztenei, zeuk traditu egiten diezu, mugaraino heldu arte ere haiei eroskeriak egitera saiatzera ere, ez bakarrik beste Emaztegaikide bati, baizik eta bere familiako partaide bati. Zeren web orrialdeko managerra ez da edozelakoa managerra, bera erabat salduta dago NIREGANA. Eta zeu joaten zaren guztietan zure jokabideaz, berak errieta egiten dizu zeu zaren deabruagatik.

Sheree, eserita hain erosoki hor Zelanda Berrian, zeu zatoz ardia eta bildots ttipia bezala eta diozu: “Irakatsi iezadazu eta gidatu.” Zeren benetan NIRE nahia da zeuk ikas dezazun. Baina NIK ezagutzen dut zure bihotza. Eta ezagutzen dut Jill izenekoaren bihotza. Ezagutzen ditut zuen motibazioak. Ez dakizue letrak hil eta Espirituak bizia ematen duela? Ez nau harritzen zenbat Eskritura buruz ikasi dezakezun, zeren, ez du satanasek berak atzerantz hitzez hitz aipatzen? Diozu iraindua zarela erabiltzen dutelako “Jauna” eta “Jainko” hitzak, zeren Jesu Kristoren Izena daukate, Berba hebrearra irakasten duten artean, sagaratua dena, YAHUSHUA ha MASHIACH albo-alboan. Nor zara zu haiei esateko? Nor zara zu hari irakasteko? Berak ez dauka Maisu bat baino, eta NI esertzen naiz Zeruan. Nor zara zu Ministerio honi Egipto deitzeko eta esan “ez da Israelgoa”? Ze prezioa ordaindu duzu zeuk? Zein Santutasun mailan bizi zara? Zeuk ordainduko duzu prezioa, zeuk eta zeure sopikun Jillek. Zeren, hauxe diotsuet: zeuk eskaintzen duzun lurra, saldukeria bezala, jarraituko du biziezinezkoa. Ezin duzu oparitu Ministerio Santu bati madarikatua dagoen lursaila, bakarrik egokia txorientzat. Ezin duzu esan: “YAHUVEHK esan zidan, daukadan guztiaren hamarrena bihoa Ministerio honi”, eta bueltatu eta esan: “Momentu bat, iritziz aldatu dut. Ez zenuen egin neure erara. Ez zenidan utzi Ministerio hau manipulatzen. Elisabeth, zeuk uko egin zenion nire txotxongiloa izateari.” ALDE NIGANDIK, Sheree!!

NIK jaiotza eman nion Ministerio honi duela hainbat urte, batengandik izenekoa (Elisabeth) Sherrie Elijah. Nor zara zu, Sheree Zelanda Berrikoa, haiengana etortzeko, Ministerioko beste adar batera etortzeko? Leayah haietako bat da. Bera ez da zuetariko bat. Eta Tortxa Betikotasunerakoa izekitzen da Zelanda Berrian, Ministerio honetako beste adar bat bezala. Ezin duzu saldu Leayah. Ezin duzu esan: “Zeuk bakarrik utzi Elisabethi eta egizu neure erara. Utzi Amightywind eta nik emango dizut lursaila. Neure hamarrena ematen dizut.” Leayah eta Osana, bere senarra, zeure aurpegian barre egiten dute. Geratu zaitez zeure lursail madarikatuaz, ez baita zeurea ere. (Orain ulertzen dugunez, Shereek ustez Ministeriori eman zuen uhartea, gobernuaren kargu ipinita izan da eta txorien santutegirako erabili da. Shereek dio uhartea oraindik berarena dela eta berak ordaintzen dituela zergak horretaz oraindik, baina da gobernuaren txorien santutegia. Nahasmen pixka bat gutxi esatearren.)

Eta zuk, Nico Arnold, saiatzen zara web orrialdeko arduraduna hartzen esanez: “Utziezu eta nik utziko zaitut erabiltzen nire internet zerbitzuen hornitzailea, baina ez badiezu uzten, orduan, neuk eramango dut”, eta horrela egin zenuen. Baina begira, Nico Arnold, eta guzti haiek haren atzean sekretuki barrandan daudenak: ez zarete gauza izan Tortxa Betikotasuneko hau izekitzea izatetik berriro gelditzeko, eta orain hitz egingo du are modu ahaltsuagoan, EZ ZEGOEN GANTZUDURARIK ZEUK EGIN ZENUEN EZERTAN, Nico Arnold, zeuk esan zenuena egin zenuela web orrialdea, berri bat Almightywind Ministeriorako. Iraindu zinen zure lan gogorra ezeztatua izan zenean bueltan, dakizun guztia teknika baita, eta ezerez gantzudurari buruz. Hemen sartu ziren mingostasuna eta erresumina, behin eta berriro esaten zizuetenean: “Ezin dugu erabili, ez dago gantzutua”. Beraz, NIRE gantzudura bilatu beharrean, Egiaren kontseilua jasotzearen ordez, zeuk baimendu zenuen Judasen espiritua amarruz sar dakizun.

Berba honek kemenduko du, Ministerio honetan dakiten horiek egia hitz egiten dela, NIK gantzutu ditudanak Afrikarako profetak bezala, idatz diezaieten Elisabeth eta Nikori, haiek bereiziko baitute. Eta zuen argiak bilduko dira eta argi gehiago botako dute, zeren Afrika, ez zaitut abandonatu. Baina NI ez nabil zure burua ferekatzen esanez: “Dena dago ondo”. Zeren dena ez dago ondo. Baina Profezia hau irtengo da, eta Elisabethen izaten ari da bere jaiotza orain, eta NIK hasi nuena, amaitua izango da, baina ez hain justu une honetan.

Berbaren amaiera

HITZ-ATZE

Elisabeth: 2008ko maiatzaren 22a. Iratzarri nintzen Berba honekin, errieta egin ostean eraso batzuk, zerbait vudu eta sorginkeria. Komunioa hartu genuen eta jarraitu zuen eta entzun genuen Berba bat egongo zela. Atzo, 2008ko maiatzaren 21ean, jaio zen africaforyahushua.com. Eguneratu behar dugu, eta pixka bat txukundu eta hara joateko aukera egongo da gure helbidean www.amightywind.com eta hori da dena. Goratua izan dadin YAHUSHUA! Amen.

Iraintzen gehiengoari, argitzen besteei, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

Profezia hau bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali iezaguzu posta bat jakinaraziz.