PROFEZIA 97

SUTEA AFRIKAN JARRAITUKO DU

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2008KO MAIATZAREN 9AN
2008KO EKAINAREN 3AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

AZALPEN LABURRA NICO ARNOLD NOR DEN GAINEAN

Nico Arnoldek idatzi zion Ministerio honi 2007ko urtarrilaren azkenaldian eta eskaini zituen bere zerbitzuak Ministerioko web orrialdeekin. Zioen sineslea zela eta egiak ikasten zegoela Haize zakarrean. Zalantzak genituen Nicori uzteari buruz lan egin dezan web orrialdeetan, ez geneukalako ideiarik ere nor zen benetan, beraz otoitzera eraman genuen eta YAHK zioskun genkizkiokeen berarengan fio izan. YAHUVEHK zioen ez zela baterakidetasuna Nicok izena bera edukitzea Elisabethen senarrarena bezala, Niko. Beraz, Nico hasi zen lanean gure web orrialdearen arduradunarekin, Coenrad, Hego Afrikakoa. Nico web orrialdeen diseinatzailea da eta YAHRENGANDIK hautatua Haize Zakarra Ministerioaren orrialdea diseinatu dezan.

Nico eta Coenrad ipini zuten web orrialde bat elkarrekin eta hedatu zuten Interneten Hego Afrikan, bultzatua izan zena eta lotura bat izan zuen Haize Zakarra Ministerioaren web orrialdearekin, baina gero, Nicok eraitsi du Hego Afrikako orrialdea ezin zuenean bairatu Coenrad Ministerio hau abandonatzeko. Nicok egin zuen diseinu aurretikoa ere, Haize Zakarraren web orrialdirako eta guk eman genizkion aldaketa batzuk beharrezkoak zirenak diseinu berrirako, baina EZ ZUEN INOIZ AMAITU EZARRI ZITZAION ZEREGINA.

Hasi zen egiaren eta Ministerio honen etsaiak direnen web orrialdeetara joaten. Bazekien arren Ministerio honek ez duela irakasten besterik egia baino, utzi zion sartzen etsaiari, eta horrek zabaldu zuen atea beste demonioen espiritu asko eraso ziotenak, eta orain egiaren eta Ministerio honen etsaia da.

Hilabete batzuk lehenago, Nicok bidali zigun posta bat eta zioen ez zuela gehiago astirik Ministerioaren web orrialde berria egiteko. Izan ere, hona hemen beren azkeneko bi postak bidali zizkigunak.

NICO ARNOLDEK IDATZI ZUEN 2007KO ABENDUAREN AZKENALDIAN

Kaixo Katherine:

Zer moduz? Espero dut dena primeran joango dela hortik. Oporretan nago momentuz eta ez nago Interneten egoten nintzen bezala, beraz, sentitzen dut erantzun berankorra.

Kendu nazakezu otoitz talde hartatik, zu eta demonioen zapaltzaile guztiak? Beste irabazpide bat daukat eskuetan eta ezin dut igaro ordubete osoa egunero otoitzean. Hala ere, zuek guztiok otoitzean izango zaituztet.

Eskerrik asko irakatsi didazuen guztiarengatik eta errebelazioengatik Ministerio honen bidez dakarzkidanak. Espero dut laster topo egingo dugula zeruan, eta YAHUVEH Jaunak bedeinka dakizuen guztioi eskuzabalki.

Hoberena den guztia YAHUSHUAREN Izenean

Zuen adiskidea Nico

KATHERINEREN ERANTZUNA

Katherinek erantzun zuen posta hau.

Ref.: AMAREN berba berri bat

Kaixo Nico,

Eskerrik asko eguneratzearren zuri dagokiona. Oraindik Haize Zakarrean egiten duzu lan? Gogoratzen dut irakurtzea berba profetiko bat zioena emagina bezala zinena hor web orrialdearekin eta Haize Zakarra web orrialde berriarekin. Baina ez zenuen inoiz erantzun zer uste zenuen horretaz. Esan nahi du ez duzula onartzen web orrialdeen emaginaren eginkizuna? Mesedez, esadazu. Badakizu EZ DUZULA ZERTAN OTOITZ EGIN BEHAR ORDUBETE, gutxiago izan liteke, ORAINDIK MINISTERIOAREN ALDE OTOITZ EGITERA HITZARTZEA NAHI BADUZU. Mesedez, otoitz egin eta esadazu zer erabakitzen duzun. YAHUVEHK bedeinka dakizun eta gidatu.

YAHUSHUAREN maitasunean, Katherine

NICOREN AZKEN POSTA

Hauxe zen Nicoren azkeneko posta eta azkeneko aldiz zerbait entzun genuena berarengandik.

Kaixo Katherine:

Zoritxarrez esan nahi du ere ezin dudala amaitu web orrialde hau, promes egin nuen bezala hasiera batean. Nire hitza eman nuenean diseinu honentzat, burutzeko egoeran nengoen, baina orain, urtebete inguru geroago, ez daukat ordutegia hain malgua. Sentitzen dut eragozpen guztiengatik eragin ditudanak. Dena dela, uste dut onena izango litzatekeela norbait ekartzea jarri lezakeena zuen alboan, pertsonalki, diseinua burutzen ari den artean, saihesteko gaizki-ulertzeak zer espero den diseinuari buruz.

Zuen adiskidea Kristorengan, Nico

IRUZKINA BERE AZKEN POZTAREN GAIN

Jakin genuen, jaso genuenean Nico Arnolden azkeneko posta hau, askoz gehiago zegoela berak zioena baino eta ez zigun esaten egia zergatik ez zuela egingo YAHUVEHRENGANDIK deitua izan zena egitera. Nire senarra Niko posta bat bidaltzekotan zegoen esanez bagenekiela gehiago zegoela bere erabakiari buruz, bere lan berria baino, baina Nikok ez zuen lortu aurrera eramatea. Ikusten duzuenez, ez genion inoiz ezer esan Nicori, alabaina, berak ezin izan zuen Ministerio hau bakarrik utzi, eta saiatu da gure web orrialdearen arduraduna desbideratzen.

COENRADEN POSTA

Hau dena eramaten gaitu posta honetara jaso berri duguna Coenradengandik, halaxe dioena:

Kaixo Katherineyah,

Gustatuko litzaidake Nico Arnoldi buruz hitz egitea. Bera nirekin harremanetan jarri zen eta galdetu zidan ea nahi nuen berarekin biltzea kafe bat hartzeko eta mintzatu pixka bat. Ni oso sinesgogor nengoen, eta YAHRI galdetu nion askotan ea hau zuzena ote zen niretzat. Egun batzuk geroago, sentitu nuen YAHK nahi zuela bildu nezan Nicorekin.

Beraz kafetegian bildu ginen eta nik uste nuen berba egin nahiko zuela eguneroko gauzez. Baina aulkietan eseri bezain laster, atera zuen bere ordenagailu eramangarria eta niri predikatzen hasi zitzaidan, esanez utzi egin beharko nukeela Haize Zakarra Ministerioa, zeren han esaten dena ez da ezer egia. Orduan saiatu nintzen Interneten sartzen, baina uste dut YAHUSHUAK ez zuela nahi berak konektatzea orduan. Saiatu ondoren 10 bider baino gehiago, hainbeste amorru eman zion bere aurpegia gorri jarri zitzaion. Niri erakustea nahi zuen web orrialde bat ikasten zebilena. Ikaraturik nengoen entzuteaz esan behar zidana. Ez du uste egongo direnik Bi Lekukorik egun batean, ez du sinesten egongo denik Tribulazio Handia egun batean. Ez du sinesten RUACH ha KODESH andrazkoa denik (gure IMMAYAH SHKHINYAH AINTZA liraina maitagarria). Ez du sinesten Emaztegaiaren Bahituran. Harriturik nengoen berbak adierazi lezaketen baino gehiago.

Orduan, zabaldu nuen nire Biblia eta hasi nintzen Eskritura erakusten gauza hauek gertatuko direla. Saiatu nintzen argudiatzen erakutsi nion guztiarekin. Eskatu nion AMARI gidatu zekidan. Gero bakarrik barre egin nezakeen beren azalpenaz “eginei” buruz. Hainbeste haserretu zen arineketan irten zela kafetegitik. Hurrengo egunean sms bat bidali zidan esanez, ez banuen nahi sinetsi berak ziostana, deuseztatuko zuela web orrialde bat elkarrekin hasi genuena. Hego Afrikako web orrialde bat da, non nik jendeari diot jendeari YAHUSHUAREN berehalako etorriari buruz BERE Emaztegaiaren bila eta gehitu nituen lotura asko Haize Zakarrarenak web orrialde horretara. Zoritxarrez, web orrialdeak zeukan zerbitzari bezala beraren Interneteko zerbitzari emaileak Beraz, aldatu zituen erabiltzaile kodeak eta pasahitzak. Eta gero berak ezabatu zuen dena. Dakusat hartua izan dela e-s-p-i-r-i-t-u g-a-i-z-t-o batzuengandik.

Gero, konturatu nintzen YAHUSHUAREN borondatea zela web orrialdea itxita izan zedin.

Asko ikasi dut Haize Zakarra Ministerioarengandik, eta abantaila da zuen talde bereziaren kidea izatea. Eskerrik asko denoi! Zuek zarete nire benetako familia. Goretsia izan dadin YAHUSHUA!!!

Bedeinkazioak YAHUSHUAREN Izenean!!

Goretsiak, Coenrad

ONDORIOZ

Hor daukazue, lagunok. Hau da gertatu zitzaiona Nico Arnoldi. Dirudienez ez du inoiz huts egiten. Behin Ministerio honen kideak ziren horiek, eta gero, Judas bat bihurtzen direnak, BETI ZORAKERIAREN ESPIRITUAZ JOTA GERATZEN DIRA eta saiatzen dira Ministerio hau suntsitzen, eta orain, Nico Arnold, kolpekatua izan da honekin ere. Hauxe da Nico Arnoldi emandako Berba.

PROFEZIA 97

Sutea jarraitu behar du, ENE haurrak. Itzartu tortxa berriro Afrikan. Etsaiak uste du isilarazi zuela ahots hori. Baina web orrialde Afrikakoa igoko da berriro, Ministerio honen adarkadura baita.

Esaiozue Coenradi erregistratu dezan ISP prezio bidezkoan. Baina, zein da arima baten prezioa? Zergatik uste duzue satanasek eduki zuen NIK niostsuen hori behin berarengan fio izan zenezaketela, zure senar maitea bezalako izen batekin, Elisabeth? Zergatik uste duzu satanasek iseka egiten duela eta ipintzen duela gaiztakeria bere ariman? Ahal izango balu, zuen Nikori gauza bera egingo lioke, baina ahotsa Afrikan are altuago hitz egingo da. Profeziak izango dira sutezko ernaberritzea, hasi baita jadanik. Horregatik satanasek erabili zuen Nico Arnold ahots hori isilarazteko. Baina ez da egongo isilik luzaroan.

NIK baimendu nuen hau Coenrad zalantzarik izan ez dezan espiritu gaiztoarena Nico Arnolden barruan. NIK baimendu nuen hau zeren gaiztakeriak ezin du inoiz ukitu Ministerio honi inola ere. Eta Nico Arnold satanasen espirituaz beterik dagoen guztietan, berak ezin du sarbiderik izan Ministerio honetara era honetan. Bera da burua galdu duen gizon bat bezala. Zeren ezin da ukitu ezta suntsitzen saiatu edozer gauza Santua dena, edozein gizaki, edozein Ministerio, txarkeriaz beterik horrenganako haiek saiatzen direna hondatzen, haiek bakarrik uztako dute suntsipena. Orain, berak jaso du hondamena bere gain. Bedeinkazioen ordez, lehen otoitz egin zenituenak bere gain, orain bera sartuko da YAHUVEHREN madarikazioetan Deuteronomioa 28an bilduak. Adimen zentzuduna eduki beharrean, orain berak jaso du espiritu gezurti eta engainatzailea, gidatzen diona erotasunera. Behin ezagutu zenuen gizona bezala ez iezaiozue gehiago hartu.

Kontuz! Kontuz! Kontuz! Edozeinez saiatzen dena hondatzen, lurreratzen Santua dena, eta Ministerio hau ez da zuena, ez dago izendatua zure arabera (Elisabeth), ez dizu goresten zuri, hortaz, haiek erasotzen dutenean Ministerio honi, haiek erasotzen diete NI, YAHUVEH, NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACH eta zuen IMMAYAH (RUACH ha KODESH), NIRE SHKHINYAH. Haiek erasotzen dute Alef eta Tav. Bera infernurantz makurtua dago hondatzeko NIK dekretatu dudana sortzen nauela Gorespen, Ohore eta Aintza handia. Horrenbestez, Nico Arnold, uztako duzu zure saria. ENE haurrak, gaiztoak bihurtzen dira are gaiztoago, baina Santuak NIRI heltzen naute. Santuak borrokatzen dutenak obeditzearren diodan berba bakoitza eta noren bihotzak bakarrik NIRI dagozkit, itsasargia itsasontziak gidatzen bezala dira, talka egin ez dezaten, eta NIK jartzen ditut itsasargi hauek Ministerio honen abartzeak gisa, egia hauek hitz egiten, ez dituzuen ezagutzen munduko tokietan, bat bakarrik behar baita eta ez da behar eraikina, zuek RUACH ha KODESHEN tenplua baitzarete.

Baina batek ezin du soilik Su Santua eduki, batek ezin du soilik Egia eduki, zeren hartzen dituzten bezala egiak Ministerio honetatik, indar mutiria zerukoa dago, derrigortzen duena argi hori denekin partekatzera. Ezin dute isilik geratu jadanik zeuk isilik gera dezakezun baino gehiago, zeren benetan, Su Santua da itxia beraien hezurren barne, eta Profeziak dira urrezko katea bezala, eta estaltzen dute mundu hau inguru guztian etsaiak lotzeko. Zeren Egia da, Egiaren ezagutza da askatzen duena presoak, sortzen duenean Gorespena, Ohorea eta Aintza, NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHRI. Beraz, piztu tortxa beste behin. Eta esaiozue Coenradi bakarrik oihukatu dezan ozenkiago eta ez dezan gutxietsi etsai honen boterea.

COENRAD

Oi, NIRE seme maite Coenrad! Zein gizon gutxi ditudan zu bezalakoak! Begira zer sortu dudan zure eskutik! Interneten ez dago web orrialde hoberik nabigatzeko! Gantzudura zuk Niko, egiten duzun guztiaren medioz eta NIK hitz egiten ditudan Berbak Ministerio honen medioz, konparaezinak dira. Satanasek karraskatzen ditu hortzak amorruaz, zeren Coenrad, zeu bakarrik itzultzen zara indartuago, erabakitasun gehiagoaz jarraituko duzula NIRI zerbitzatzen era honetan, zeu Haize Zakarraren Taldeko kidea baitzara. Ez bekizu inork gelditu, ENE haurra. Ez dezan inork esan: “Bueltatu burua honantz. Zoaz lanera beste Ministerio batera.” Zeren Coenrad, ez zaitut ekarri hona arte, esateko itzuli zaitezen berriro orain. Gogo-oneko gizakiak zure belarrietan xuxurlatu dezaten arren eta esan: “Zatoz hemendik,” haiek ez dute berba egiten NIRE ahotsaz. Eta haiek ez dira NIRE egitasmoaren kide. Beraz, kontuz, ENE haurra, horiekin zuregana datozenak asmo onekin, zeren zure erorketa izan daitezke. Esan dizut hasieratik. NIK eman nizun seinalea idatzia zegoena fio zintezkeela Elijah honetaz noren bitartez NIK hitz egiten dut. Beraz, isilarazi horiei berba egingo luketenak orain egiten duzun zereginaren aurka. Zure ezkontidearengandik badator ere, hauxe jakin behar duzu: arduradun zara egiteaz NIK esan dizudana egin dezazun, eta uztarritu zaitut Ministerio honekin batera, eta zuk ipini duzu eskua goldean. Orain, ez gero begiratu atzerantz. Eta egun batean, ikusiko duzu, ENE laztana, zeruan, zeuk jaukitzen duzunean bestaldean, arima guztiak atzemanak izan direnak eta NIK bortizki atera ditudanak hartatik deitzen dena Afrikako kontinente iluna, zeu tortxa izan zinena eta elkartu zarela beste tortxekin eta Afrika garretan dago NIRE sutearen gantzudurarekin. Eta Nico Arnoldek ez du arrakastarik izango, beste edozein bezala ez duena arrakastarik izan su hau amatatzean. Zeren RUACH ha KODESHEN sutearen gantzudura da. Eta inork ez du amatatuko egintza ona NIK hasi dudana, eta egintza onak amaituko ditut, zeren, zuek guztiok lur hau utzi duzuenean, sutea oraindik iraungo du. Arimak oraindik NIGANA etorriko dira, belaunak tolestuak, eta damutzen ez direnean orain, gogoratuko dituzte Berbak, eta damutuko dira orduan. Ongi egina, NIRE haur on eta leialak. Eskertsu nago zuek guztiokin. Ez dago otoitz bat alferrik esandakoa. Elkarren artean estaltzen zarete YDZ (YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak, Otoitz Bitartekariak).

Eta otoitz egiten duzuenean, imajinatu itsasargi bat popa-argi zeharo distiratsu batekin. Zeren otoitz egiten duzuen bakoitzean, NIK begiratzen dut lurrera eta NIK ikusten dut zuen argia. NIK ikusten zaituztet dirdiratzen harribitxi distiratsuena bezalaxe. Oi zenbat maite zaituztet zuek guztiok eta zuetariko bakoitzari, erabakita zaudetenak egitera YAHUVEHREN erara! Oi, zein laketua nagoen zuekin! Eta zuek guztioi: zuen sariak jarraituko dizkizuete zeruraino egun batean. Jarraitu! Jarraitu! Jarraitu! Ipini duzue zuen eskua goldean. Ez gero begiratu atzera! Ez egin jaramonik etsaiari, auskan eginez aparte. Ezagutzen duzue Egia askatzen dizuena, ez bakarrik orain, baizik eta betikotasun guztirako.

Berbaren amaiera

AZKENEKO ELKARRIZKETA

Elisabeth: Eskerrik asko

Niko: Oso ondo. Goretsia izan dadin YAHUSHUA horrengatik!

Elisabeth: Zein egunetan gaude?

Niko: Gaur da maiatzaren 9a. Goizaldeko 11ak eta 4 minutu dira orain amaitu dela. Komunioa hartzen geunden, eta tupustean, Berba hau sortu zen ustekabean. Izan ere, otoitz egin eta otoitz egin berri egin genuen Nico Arnoldengatik, YAHREN suminduragatik beraren gain, errukirik gabe eta Berba hau sortu zen.

Elisabeth: Berak desegin baitzuen web orrialdea. Coenrad zeukan web orrialde bat zuzenduta Afrika guztira, eta ikusi genuen ematen zuen hazia, eta kide berriak agertzen zirenak, batez ere, arimak zetozenak eta Nico Arnold, haren Interneten zerbitzuen horniduran zegoenez, ongi, berak ziotson Coenradi: “Edo Haize Zakarra Ministerioa uzten duzu edo bestela, desegingo dut web orrialdea. Eta desegin zuen. Eta horra, lagunak, badakizue hau? Berriro itzultzen da eta izango da ozenkiago baino lehen. Hortaz, har ezazu hori, deabrua. Ez duzu arrakasta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Ahots hori irten da eta sutea bakarrik indartsuago hedatuko da Afrika guztiaren zehar.

Niko: Amen! Beraz, Coenrad anaia, mantendu egintza ona. Ekin ibilbide onean!

Elisabeth: Zoaz eta aurkitu iezaguzu Internet Zerbitzuen Hornitzaile bat.

Niko: Ongi! Aurkitu iezaguzu Interneten Zerbitzuen Hornitzaile hori eta gu arduratuko gara babestua egon zaitezen.

Elisabeth: Amen!

Niko: Amen! Maite zaitugu! Shalom etxean! Maitasuna gorenetik! Bakea guztioi.

Elisabeth: (barrezka) Amen.

Niko: Aldatu eta kito!

Elisabeth: Maite zaitugu! YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaile bakoitza: Maite zaituztegu hainbeste! Esan behar dut eskerrik asko urtebetetze goraintziengatik. Barkaidazue! Barkadazue! Barka iezadazue! Bene-benetan nire gogoa da zuetako bakoitzari idaztea. Badakizue maite zaituztedala. Badakizue begiko zaretela niretzat. Agur horiek eman zizkidatenei, negar egin nuen. Hain ederrak ziren, hain gantzutuak! Berbak zerutik baletoz bezala zen. Bakarrik jakizue satanasek saiatu zen niri esaten nire bizia alferrik eta baliogabea zela. YAHUVEH eta YAHUSHUA batez ere, agertu zidaten nire urtebetetzean, horiek zeudela nire bizia ospatzen, egiten ohi dudanagatik. Eskertzen zaituztet eta maite. Irrikan nago zuek guztiok eta zuetariko bakoitzari besarkatzeko. Beraz, hori idatzi beharrean, esan al diezazuket nire hitzekin zenbat maite zaituztedan eta estimatu? Idatzi ziren abestiak gantzudurapean zirenak. Neska gazte bat, Sini izenekoa, nire Sini maitea, oso lotsakorra zinen, eta ostera, idatzi zenuen oso gantzutua. Ezin ditut guztiak aipatu oraintxe bertan, baina sentitzen naiz bultzatua hauxe ipintzera mezu honetan oraintxe bertan, zeren zain egon zarete eskertasun pertsonal bat. Eta eskerrak ematen dizkizuet bakoitzari, bakoitzari gelditu zena eta eskerrak eman zioten YAHRI ni jaio nintzelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Maite zaituztet. Agur.

Niko: Aldatu eta kito

Iraintzen batzuek, argitzen beste batzuek, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah