PROFEZIA 95

YAHUSHUA HA MASHIACHK DIO JASO ZEURE ARMA NI BIZIRIK NAGO

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2008KO APIRILAREN 12AN JASOTA, SABBATH
2008KO APIRILAREN 19AN ARGITARATUA, SABBATH


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Elisabeth otoitzean Hizkuntza Santuetan eta ingelesez:

Hau da arrazoia Kontsolagarria zetorrelako. YAHUSHUA, ZUK ez zintzaizkigun abandonatu. ZEUK bidali zenuen Kontsolagarria. Ama guztien AMA, ZURE Zeruko AMA. Eskerrik asko, YAHUSHUA ha MASHIACH maitea. Oi, duin aurkituak izan gaitezen ZURE Emaztegaia deituak izateko! Inoiz ez, inoiz ez gaitezen izan harro horretan. Ikusten ditugu zenbat erortzen diren ubidean. Eutsi zakizkigu gogor ZURE soinera. Ez dadin egon ezta arnasa hartzeko lekurik satanasek sartu ahal ez izateko. Eraman zakizkigu ZURI, YAHUSHUARI hurbilago Shabbat egun honetan. Ohoratu zakizkigu otoitz egiten dugun bitartean ZURE presentzian. ZUREAK gara. Satanasek ez du ezer aldarritzekorik gugan. Hori dena da ZEUK egin zenuenagatik Kalbarioan. Hau da benetan gure arma bakarra daukaguna mundu honetan. Ez dago beste armarik, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena, eta Odola eta Gorputza izan ezik. Ez dago beste armarik. Ez dago ezer, ez dago ezer, ezerez, ezerez gaitza borroka lezakeen mundu honetan, gauza bat izan ezik. Hau da ZEUK esan zenuena, ZUREKIN Komunioa egin dezagun. Santu, Santu, Santu, Santua. ZEUK bedeinkatu zatzaizkigu oso boteretsuki. Ministerio honek ez dago premian. Erakutsi iezaguzu zer egin behar dugun, ABBA YAHUVEH. Erakutsi iezaguzu erosi behar dugun lursaila, Oi, ABBA YAHUVEH!

PROFEZIA 95

Orain konprenitzen duzue, ENE haurrak. Orain, ulertzen duzue zergatik NIK esan nuen hau arma zela beste inolako arma bezala Komunioa egiten duzuenean NIREKIN. Esan dituzun Berbak, Elisabeth, ez dira zure berbak, zeren NIRE Berbak gorenago dira edozer gauza pentsa dezakezun inoiz baino. Komunioa egiten duzuen bakoitzean, bat NIREKIN egiten zareten bakoitzean, NIK ematen dizkizuet NIRE belarriak, NIK ematen dizkizuet NIRE begiak. NIK berba egiten dut zuen ahotik. NIK erdaintzen dizuet zuen bihotza, zuen eskuak NERI eskaintzen dizkidazunean NIRE borondatea egiteko, eta zure oinak NERI NIK gidatu ahal izateko Santuaren pausoetan.

Orain ulertzen ari zara, Elisabeth. Oi, zenbat gorrotatzen duen hau satanasek! Ez al dut esan bedeinkazioa behar duzuela, etsaiengandik? Hau ez da barkamenari buruz, hau ez da garaipenari buruz zuen bizitzako eremu guztietan. Esaiezue, ENE haurrak, esaiezue NIRE partez.

POLIESTIRENOKO BITSA

Zenbat antolatutako erlijioak soilik olata ipintzen dute haien ahoan! Olata sikua ezin daitekeena besterik izan poliestirenoko bitsa baino. Ahazten zaie NIK ordaindu nuen prezioa. Ez dago bekatuen damutasuna lehenengo. Haiek edaten dute ardoa eta esaten dute buruz errepikatutako hitzak. Ez dago bihotzik ematen zaidana. Eta ausardia norbaitek ipintzen duenean olata beste baten ahoan eta berak bere buruari apezpikutzat hartzen. Eta berak bere buruari deitzen dio aita santua. Ezin duzue hau egin beste batengatik. Komunioa indibiduala da. Orain, ez nabil esaten ezinduei buruz, besteen laguntza behar duten horiek ogia ahoan ipintzeko edo edalontzia ezpainetara. Zeren haien bihotzak toki zuzenean daude, baldin eta Komunio ematen ari dena, bere bihotza toki zuzenean edukitzen badu. Esaiezue: elikatu NIRE ardiak. Esaiezue: hartu arma hau, luzaroan bazterturik egon dena, baina ez egin ezpain lohiekin, ez egin espiritu damugaberekin. Ez egin errituala hutsala bezala, hitzak beste gizon batek idatziak. Eman iezazkidazue zeuen bihotzak eta NIK esango ditut NIRE Berbak. Ez ezazue egin oraindik bekatuan zaudetenean. Bestela madarikazioa edaten zabiltzate zuen gain. Non dago izua? Non dago beldurra?

Zenbat ikusten ditut ez direnak NIRE beldur? Geratzen dira haien bekatuan. Komunioaren edalontzia hartzen dute ezpain bekatariekin. NI leiala naiz barkatzeko. Baina ez gero inoiz hau egin bihotz damugabearekin, madarikazioa soilik edaten baituzue. Bakarrik madarikazioak edaten duzue. Zatozte NIGANA bihotz damuarekin. Eska iezadazue zuen bekatuak barka ditzazuen. NI leiala naiz eta errukitsua naiz eta NIRE Odoletako tanta bat bakarrik, tanta bakar batek NIRE Odolarena, gizateria guztia salba lezake, onartu izango zintzaizkidaketen, bakarrik tanta bat NIRE Odolarena. Eta begira zenbat gehiago eman nizuen. Hau da nahi dudana zuek esan diezaiezuen. Hau da ematen dizuedan mezu berria. Hau da munduaren aurrean egon behar duen mezua. Hau da arma bakarra daukazuena. Esaiezue: Honela dio YAHUSHUA ha MASHIACH: ikusten duzuenean armak zuengana apuntaturik norabide desberdin askotatik, altxatu arma bakarra NIK eman dizuedana.

NIRI dagozkidanak, haien bizia NIRI eman zidatenak, eskatu didatenak etor nadin haien bihotzetara, ahalegintzen direnak obeditzera, NIRI atsegin izatearren ahalegintzen direnak, gurtzen nautenak eta lehenik jartzen didatenak haien bizitzan eta haien maitasunean eta haien ezkontzan, altxatu arma hori etsaiaren aurrean. Bakarrik NIRE Izena eta NIRE Odola, bakarrik NIRE gorputzaren medioz norbaitek izan dezake salbu izan! Bakarrik YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odolaren bitartez norbaitek salbu izan dezake! Ez dago izenik mundu honen lurrazaletik, unibertso honen azaletik, norbaitek salbu izan dezakeen baizik eta NIRE Odolaren medioz eta NIK ordaindu nuen prezioaren medioz NIRE gorputzarekin, NIK NIRE Bizia eman nuenean.

Ez zidan inork NIRE bizia kendu. Inolako gizakirik ezin zukeen erail, baizik eta NIK nahita eman nuen. NI naiz esan zuena: “Amaiturik dago”. NI naiz gomendatu ziona NIRE Espirituari irten dadin. Baina ez duzue ezta ideiarik ere zer egin nuen denbora horretan zehar. Ez daukazue ezta ideiarik ere zeren, hala eta guztiz ere NIRE gorputza hil zen arren, NIK berpiztu nintzen. Eta NIK ikusgarria egin nion satanasi, lehen luzifer zuena izena, eta jakinarazi nion, eta infernu guztiari jakinarazi nion: Bizirik nago! Eta NIK hartu nituen infernuko eta heriotzako giltzak bere eskuetatik. Eta berak ezin du bidali inor infernura, NIRE egitasmoaren zati izan ezik, bere izena Bildotsaren Biziaren Liburuan aurkitzen ez bada izan ezik, mundua sortu aurretik.

Eta ezin dut galdu bat. NIK ez dut bat galtzen. Denak, denak, denak horiek zeinen izenak idatziak aurkitzen diren Bildotsaren Biziaren Liburuan, lur hau sortu aurretik, denak, denak, denak, denak egongo dira zeruan. Haiek zeinen izenak ezabatuak diren, traditu zidaten bezala zeruan, traditzen naute lurrean. Baina izena ere, ezabatua izan zen lur hau sortu aurretik. Zeruan traditu zidaten bezala, haiek traditzen naute lurrean. Zuek denok, ekin zuen Salbamenari izuz eta dardaraz, zuen arimak badakielako nora joango zareten. Bakarrik errepikatzen duzue jada eginda izan dena.

Ikusten dituzue predikatzaileak ubidera jausten. Ikusten dituzue traditzen ardiak eta bildotsak. Ikusten dituzue beste Ebanjelioa predikatzen NIK planeatu nuenaren ordez. Baina orain traditzen nauten bezala, traditu zidaten orduan. Zeren zerbait diotsuet egiaz ez zenekitena, eta orain ere, Elisabeth, zeuk borrokatzen duzu Berba hauek hitz egiteko, baina ez dago arima berri halakorik. Zeren lur guztia eta lurreko denbora guztia bete da arima zaharrekin. Horregatik ezagutzen dut zuen bakoitzaren buruko ileen zenbakia. Horregatik ezagutzen dut zuen bakoitzaren izena, lagun nahiz etsai. Horregatik NIK badakit hautatu nuenean NIRE Emaztegaia lurrean, NIK badakit nor izan zen leial zeruan. Horregatik badakit eta baimendu nuen Jeremiasek jakin dezan, amaren sabelean osatua izaten zen bitartean, bere biziaren egun bakoitza asmatua izan zen bitartean, NIK banekien ordenatu izan nuena profeta bezala, NIK banekien norengan NIK fio izan nintekeen.

Kontuz! Kontuz! Kontuz! Kontuz! Kontuz, Oi, ENE ardi eta bildotsak, horietatik harropuzten diren horiekin ospeaz eta aberastasunaz eta betetzen dutenak zuen hedabideak! Kontuz! Kontuz! Kontuz! Kontuz horiekin ukatzen dutenak damutasunaren mezua predikatzea, ez daramatenak damutasuneko bizitza, uko egiten diotenak santutasuneko bizia bizitzeari, ezeztatzen dutenak bekatuari buruz bekatariei ohartzea! Kontuz! Kontuz! Kontuz! Kontuz Oi, ardi eta bildots! Hauek ez baitira NIREAK, eta lehen traditu zidaten bezala, haiek traditzen naute orain berriro. Oi, diruzalekeriaren artzainak, zuek badakizue NIRI ez zegozkidala! Azpikeria zarete! Aizuna zarete! NIRE Espiritua ez dago zuengan! Aipatu ditut izenak lehen Ministerio honen bitartez, eta askoz gehiago daude ez ditudanak aipatu. Baina begiratu iezaiezue, Oi, ardiak eta bildotsak! Saldu dituzte haien arimak emagaldu arrunta bezala bakarrik zerga ezaren estatusa lortzearren? Kontuz, ENE ardiak eta bildotsak, HORIEKIN SAIATZEN DIRENAK ERLIJIO GUZTIAK ELKARREKIN IPINTZEA BAT BEZALA, ERLIJIO BAKARRA NAZIOARTEKOAREKIN! EZ DAGO YAH BAT BAINO! Ez daukazue Sortzaile bat baino, YAHUVEH da BERE Izena. Beste batzuk YAHWEH ahoskatzen dute. Baina bat besterik ez dago. Ez dago MASHIACH bat baino. NIRE Izena YAHUSHUA da. Hots egidazue YAHUSHUA. Baina ez atera YAH Izena eta gero sinetsi NIRE Espiritutik entzuten ari zaretela.

JUDU MESIANIKOAK

Zuek deitzen zaretenak Judu Mesianikoak: gauza ugari ondo konprenitu zenituen, baina amore eman zenutenean eta utzi NIRE argia edukitzen zen, YAH Izena ateratzerakoan NIRE Izenetik Judu Ortodoxoei baretzeko, haiek ezagutzen baitute Sortzailearen Izena. Haiek sinesten dituzte rabinoen gezurrak. Baina irakurri zuen Tora. Irakur ezazue Biblia. Zenbat bider dago idatzia “NIRE Izenean kaleratuko dituzue demonioak, NIRE Izenean ipiniko dituzue eskuak gaixoen gain”? Bakarrik NIRE Izenean. Ez al du Bibliak hori esaten?

TANAKH

Eta Toran, Tanakhen, zenbat bider esaten du: “YAHUVEHREN Izenean”? Zer egingo duzue Salmo 91rekin zuek, Judu Ortodoxoak? Oso leialki irakurtzen dituzue Tora eta Tanakh, baina boterea kentzen duzue, ez duzuenean esaten zuen Sortzailearen Izena, zuen Babeslea. Eta ez duzue babesik ez duzuenean hartzen NIRE Gorputza eta NIRE Odola, NI bainaiz ABBA YAHUVEHREN Seme bakar-sorturikoa. NI naiz Seme bakar-sorturikoa eta NIRE AMA deitzen da RUACH ha KODESH. ANDRE BERA da JAKINDURIAREN AMA.

Oso denbora gutxi geratzen da orain. Bildotsak ardiak bihurtzen dira gauetik goizaldera. NIK isurtzen dut NIRE Egia, hazarazten ditut ez baitago astirik haurtxo geratzeko luzaroan. NIK galdatzen dut Santutasuna inoiz baino gehiago, gaiztakeria orro egin aurretik inguruan. Bilatzen ditut harribitxien distirak NIK eta NIRE Aitak begiratzen dugunean lur hau. Begira, NIRI dagozkidanak, distiratzen dute harribitxi distiratsuena bezala, NIRE argia distiratzen duen bitartean haiengan. Baina benetan barruan zaudete eta gizagabetasuneko kaka piloaz inguraturik. Eta NIK bilatzen ditut distirak eta harribitxiak eta badakit non dauden, eta zerutik ere, ikus ditzaket NIRE bitxietako lirainenak. Zuetako bakoitza zara lehenengo ipini zenidan zure bizitzan eta zuen maitasunean, ahalegintzen zarete obeditzeko kosta ahala kosta, errieta egiten diotenak satanasi eta jakinarazten diozuenak ez duela parterik izango zuekin. Zuek zarete NIRE bitxi bikainak.

Oi, kiratsa, kiratsa, kiratsa lurretik datorrena! Oi, kiratsa, kiratsa, giza kiratsa, gizagabetasunez inguraturik! NIRE Aingeru Santuak ere oihukatzen dute: “Ezin dugu irten dagoeneko?” Baina haiek horra bidaliak izan dira babesteko horiek zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan.

Zuetariko batzuek dituzue zuen gerra handienak zuen etxeetan. Ondo konpondu zaitezkete zuen ezkontidearekin arazo guztietan, NIK esaten dudan Egiarekin izan ezik. Hau da zuen froga. Hau da zuen Epaiketa. Nori maiteko duzue gehiago? Nori atsegin izan nahi duzue gehiago? Nori obedituko diozue? Entzungo dituzue haiek dioten berbak? Edo obedituko dituzue NIK esaten ditudan Berbak? Zein da zuen arimaren prezioa? Zeren, ezin baduzue erabaki hau orain hartu, benetan diotsuet, ez duzue erabaki egokia hartuko datorren Tribulazio Handian. Hau da zuen arima. Zein emakume, zein gizon merezi du zure arima? NIK eman nuen NIRE gorputza eta NIRE Odola. NIK piztu nintzen hilen artetik denak ikus dezaten, satanasek ez zuela arrakasta izan NIRE gainetik, zuek gehiago behar ez izan dezazuen uztarri desorekatuan egotea.

Hauek dira NIK ditudan Berbak jakinarazi ditzazun egun honetan. Zeuk esan zenuen: emadazu zerbait elikatzeko ZURE ardi eta bildotsak. Elisabeth, hau da NIK nahi dudana esan dezazun. Hau da NIK nahi dudan idatzi dezazun. Hau da mekanografiatua izan behar duena Katnrynyahgatik. YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak: Oi, NIRE ttipi kuttunak, bitartekaritza otoitzeko gerlariak, Santuak NIRE aurrean! Oi, zuek borrokatzen duzuenak edozeinek bezala! Tentaldiak datoz zuengana eskerretik eta eskumatik, baina badakizue janzten Efesoarrei 6ko armadura. Badakizue aurre egiten NIRE Izenean, NIRE Odolaren medioz. Hau NIK zuei emandako Ministerio bat da, otoitz gerlari ahaltsuak izan zaitezten, ezkutariak Amightywind Ministerioa estaltzeko, Elisabeth eta Niko estaltzeko, elkarri egian estaltzeko.

Gerlari berpiztuak, zoazte aurrera. Bateratu zaitezte haiekin gerrako fronteetan. NIRE YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia, zoazte aurrera. Elkartu zaitezte GUREKIN gerrako fronteetan. Garaipena baitago hor. Harik eta gehiago behar duzuenean askapena, harik eta gehiago behar duzuenean bedeinkazioa, harik eta gehiago behar duzuenean sendaketa, harik eta gehiago behar duzuenean barkatuak izatea, … harik eta gehiago, harik eta gehiago, harik eta gehiago, ez baztertu zuen arma bakarra, zuek Komunioa deitzen duzuen hori. Eta hauxe diotsuet: ez hartu aho bekatari batekin, bihotz bekatari batekin, damutu zaitezte hau egin aurretik, eta damutasuna ez da bakarrik hitzak ezpainetatik irteten direnak. Damutasuna da aldentzea gaitza dela dakizuen hartatik. NI leiala bainaiz eta benetakoa naiz NI, eta zuen bihotza ematen didazuen heinean eta ematen duzuen damutasun hau NIRE aurrean, NIK barkatuko zaituztet. Eta zuetariko horientzat hau entzuten eta irakurtzen zaretenak, ez didazue eman zuen bizitzak oraindik, baina hona zatozte, eta irakurtzen dituzue NIK esaten ditudan Berbak Deialdiaren Neskaso Profetiko honen bitartez, hauxe gogorarazten dizuet: ez itxaron perfektu izan arte! Ez itxaron sinetsi arte: Oi, orain naiz Santu! Zeren, ezin da gertatu horrela.

Lehenengo, zuk onartzen nauzu zure MESIAS bezala

Lehenengo, zuk barkamena eskatzen duzu zure bekatuengatik

Lehenengo, zuk eskatzen didazu NEU bizi dadin zure barne, eramateko zureganako gogo gaiztoak, NIK zu garbitu zaitzadan NIRE Odol isuriaz

Eta gero NIK osorik garbitzen zaitut

Haurtxoa jaiotzen dena bezalaxe da. Haurtxoa lehenengoz irteten denean, estalirik dago amaren gorputzeko isurkorrekin. Garbitua izan behar du. Bizkarrekoak eman behar zaizkio arnasa har dezan. Arnasa hartu, ENE ttipia, zatoz NIGANA! Laga garbitu diezazun mundu honetako bekatutik! NIK zigortzen ditut maite ditudan horiek, NIGAN arnasa hartu ahal izateko, NIRE Espirituak zuen barne bizi ahal izan dadin, RUACH ha KODESH bizitzeko aukera izan dezan zure barnean.

ENE laztanak, laztanak, laztanak! NIK gura dut, gura dut, gura dut zuek askatzea! Ez, ez, ez baimendu mundu honek esan diezazun bekaturik ez dagoela, zeren bekatariek ezin dute jarauntsi Zeruko Erreinua! Baina bekatariek barkatuak ahal dute. Zatozte NIGANA lan egiten duzuen guztiak eta nahigabetuak zaudeten guztiok tristurak eta zamekin eta mundu honetako bekatuekin. Eman iezazkidazue NIK atsedenaraziko dizuet eta. Hauek dira berbak, Elisabeth, mandatua ematen dizut esan ditzazun egun honetan, Shabbat honetan.

Esaiezue Hamar Aginduak oraindik indarrean daudela, idatziak ABBA YAHUVEHREN suzko atzamarrarekin. Idatziak izan ziren harlauza batean, ez paperean idatziak edo paperezko erroiluan ezabatuak edo aldatuak izateko. Bekatua zena orduan, bekatua da orain. Eta KONTUZ EDOZEIN AGINTARIAREKIN BESTELAKORIK ESATEN DIZUEDANA! Gehiago daukat esateko, baina beste egun batean izango da, zeren santuak santuago bihurtuko dira, eta maltzurrak, maltzurrago bihurtuko dira, eta “nor den nor Hollywooden” benetan da nor da nor infernuan. Ez kopiatu mundu honetako bideak, zeren, mundu honetan zaudeten arren, ez zarete mundu honetako kideak.

Gehiago daukat esateko, baina esateko berbak dauzkadanak ez dira izango munduak entzun ditzan. Haiek dira zuek bostentzat. Oi, ENE kuttun ttipiak! BEHAR DUZUE PAZKO JUDU BAT. Berba hauek irakurtzen dituzten horiek, Berba hauek entzungo dituzten horiek, PAZKOA BAT BEHAR DUZUE. Askatuak izatea behar duzue zeuen zametatik, zuen etsaietatik. Ez du axola zein apal egiten duzuen Pazkoa, bakarrik EGIZUE. Bakarrik aitortu Pazkoa baten premia duzuela. Hasiera berri bat behar duzue. Zeruko mirariak behar dituzue. Askapena behar duzue etsaiaren eskutatik, zeren hauxe ohartzen dizuet: ZUEN ETSAI OKERRENAK ZUEN GOBERNUAK BERAIEK ETA ZUEN LURRALDEA BERA DIRA. Honetaz ohartzen dizuet. Amerika: kondenaturik zaude. NIK profetizatu nuen behin eta berriro, eta berriro, eta berriro. Beraz, Amerika, emango dizut agintari bat zure bihotza bezalakoa. Zu zara jipoitzaile, zu zara astakiloa. Behin oso bedeinkatua zinen eta orain madarikazioa zara NIRE aurrean, ETA AMERIKAREN PAUSOEN ATZETIK DOAZEN GUZTIAK, ZUEK NAZIO GUZTIAK. NIK hitz egiten dut zerbitzari profetiko honen bitartez, beraz, MADARIKAZIOA IZANGO ZARETE NIRE aurrean. Beraz, MADARIKAZIOA ZARETE NIRE aurrean. NIK ohartu nizun, Kanada: ez zoaz zure aiztaren pausoen atzetik. Baina saldu egin zinen. Kanadako gobernuak, oi, kanadiarrak, urrearen prezioagatik saldu egin zen. Orain, besarkatzen du moralgabetasuna, besarkatzen du jainkogabetasun espiritua.

INGALATERRA

Oi, Ingalaterra! Oi, Erresuma Batua! Ez dago ezer baturik zuregan. Behin moraltasunaren alde jartzen zinen. Ez dago ezer moralik zuregan. Gorrotatzen dudan guztia, zuk toleratzen duzu zeure politikoek besarkatu dezaten.

Santuak postuak dutenak Amerikan eta diozue lehenengoz ez dagoela inor nori botoa eman, NIK eman nizuen hautagai bakarra moralitatea babestu zuena eta Ron Paul da bere izena.

Horrenbestez, nahiz eta zuen botoak ez duen balioko, bota zuen botoa zeruan. Idatzi zuen botoa lurrean, zuetariko horientzat ahal dutenak. NIK ezagutzen dut zuen bihotza, baina ez amore eman. OBAMA ABOMINAZIOA DA NIRETZAT. Esan nuen lehenago, esango dut berriro.

John McCain da Kainen semea. Esan nuen lehenago, esango dut berriro. Hillary Clinton: zure arima da horrenbeste beltza, beltza izatera iritsi lezakeen izatera bezainbeste. Ez dago gaitza txikiagoren bat aurkezten dena presidente izateko. Zuek denak gaiztoak zarete NIRE begietan. Eta itxaropen bakarra geratzen zena, hedabideak, ez diote jaramonik egiten. Begira, NIK beti daukat herri bat, eta haiek dira ezkutuak. Oi, zein gutxi Roy Moore Epaile ditudan! Haiek ez baitaude prest haien ahotsa altxatzera berak egiten duen bezalaxe. Amerika: a zelako desberdin izango zatekeen, Roy Moore Epailea deitzen diozuena, zuen Presidentea izango bazen! Baina jada ez dago gogo gehiagorik moraltasun edo santutasunarena eta nazio batetik hurrengora doa.

NIK profetizatu nuen ENE zerbitzari honen bitartez, gutxiengoan zegoena, gehiengoan egongo zela, borrokatzen ez bazenuten bekatu honen aurka. Eta orain begira homosexualitate espiritua, nora ez da sartu? Gezur bat sinetsi zenutelako. Aspaldi NIK esan nion ENE zerbitzari honi: Hasieran Adam eta Eva ziren, ez ziren inoiz Adam eta Esteban. Inoiz, inoiz, inoiz, inoiz, inoiz, inoiz, inoiz ez zuen hori izan behar eta beraz, ASKATUA IZANGO DA ODOL BELTZ IRAKINAREN IZURRIA. Ez da askorik falta orain. HOMOSEXUALITATE ESPIRITUA TOLERATZEN DUTEN GUZTI HORIEK EDO ISILIK GERATU DIRENAK ETA ESAN DUTENAK: NAHI DUTENA EGIN BAINO EZ DUTE! JASANGO DUZUE IZURRI BAT BESTE INOLAKOAZ PAREKOTASUNIK EZ DUENA. NAHASIRIK DAUDENAK ABOMINAZIO HONETAN NIREGANAKO, JASANGO DUZUE BESTE INOR EZ BEZALA. ETA ZUETARIKO HORIEK DAKIZUENAK TXARTO DAGOELA, NIREAK EZ BAZARETE ERE, IHES EGIN DUZUENAK BEKATU HONETATIK ETA HAU EZ ZAIZUEN ETORRIKO, ALTXATU AHOTSA ORAIN, AHOTSA DUZUEN BITARTEAN! Zuek, artzainak, onartu dituzuenak homosexualak, haiei aurre ez egitearren, begiratu eta ikusi zer egiten dizuedan, zeren PARTEKATUKO DUZUE IZURRI BERDINA: ODOL BELTZ IRAKINAREN IZURRIA.

Abortuak onartu dituztenak, ez dutenak horren aurka hitz egin, artzainak, zuek liderrak aitortzen zaretenok eta ez zarete NIRE liderrak, sentituko duzue haurtxo horren mina. Entzungo dituzue haren garrasiak zuen belarrietan betikotasun guztiaren zehar, haren bitartean sentituko duzue zuen gorputza zatituta eta urratuta, sentituko duzue zuen buruak moztuak izaten direla. Ez daukazue ezta ideiarik ere NIK egingo dizuedana. Zuek, amak, zuen haurtxoak abortatzen dituzuenak, ez daukazue aitzakiarik NIRE aurrean, damutzen ez bazarete basakeria horregatik. Odola inoiz ez zaizue joango zeuen eskuetatik. Ez jaioen garrasiak oihartzun egiten dute zeruko belarrietan, eta, etxera ekarriak diren arren, oraindik epaiketa nahi dute hemen behean. Honi buruz da parte batera esaten denean Biblian: “arimak aldarearen azpian epaiketa eskatzen dute eta erregutu eta esaten dute: zenbat denbora gehiago? Zenbat denbora gehiago? (Apokalipsia 6:10). Hauek ez dira bakarrik haien bizia NIGATIK eman zuten martiriak, hauek dira ez-jaioak, jaio eta santu ziratekeenak NIRE aurrean. Hau da sekretuan esaten dizuedana, beste profetak ez dutena esaten. Hau da zuen mana freskoa zerutik. Orain murtxikatu esan dudana egun honetan.

Eta zuek denok, zuek denok, zuek denok entzuten duzuenak, zuek denok, zuek denok, zuek denok, zuek denok onartzen duzuenok, EZ AHAZTU PAZKOA BAT BEHAR DUZUELA. Eta zuetariko askorentzat, bakarrik modu apalenean eginda ere, NIK ohoratuko dut, beste Pazkoa bat hurbiltzen den bitartean.

Zuek, eliza ezarriak, NIK barre egiten dut zuetaz. NIRE piztuera daukazue Pazkoaren aurretik. Alferrikakoak, alferrikako erlijioak gizakiak sorturikoak. Tentelak, gizakiak sortutako erlijio tentelak, zenbat arima infernura eramanak izan dira zuengatik? Baina bat ere ez dut NIK galtzen, zeinen izenak Bildotsaren Biziaren Liburuan idatziak dauden, berriro diot, lur hau sortu aurretik.

Beste inolako planetarik ez du behar Salbatzailea, bat izan ezik, luzifer jaurtia izan zen planeta. Hausnartu horretaz, zeren infernuaren gainetik zabiltzate. Hausnartu horretaz. Satanas saiatzen den bitartean lurra infernutik ahal bezain hurbil ipintzea, haren irudiaren arabera zuek egitea. Hausnartu horretaz. Eta goratu iezadazue zeren, NIK EMAN IZANGO EZ BANU PREZIO HORI KALBARIOAN, NON EGONGO ZINATEKE?

Zuetariko haientzat ez duzuenok idatzi Ministerio honi zeinen bitartez NIK hitz egiten dudan, jakin duzue, ikasi duzue, onartu dituzue NIK hitz egin dudan berbak, zuen biziak aldatuak izan dira, santutasuna nahi duzue, bekatua nahi izaten zenuenean, zeren zain zaudete? Zergatik ez zarete aurkeztu? ZERGATIK EZ ZARETE SARTU GERLARI SANTUETAN ARTEAN HARRESIAREN GAINEAN? Ez nuen aspaldi esan, NIRE Deialdiaren Neskaso honen bitartez: Ez daude lautadako bakartirik? Elkarrenganako premia duzue. Sinetsi iezadazue. Satanasen emaztegaia osorik dago. Jon zaitezkete munduko azkeneko muga batetik beste azkeneko mugaraino eta aurki ditzakezue. Sakabanaturik daude bazter guztietan, haien sareak. NIK erabiltzen dut Ministerio hau NIRE Emaztegai Santua elkar biltzeko, haiek santuak baitira NIRE aurrean. Zeren zain zaudete? Oi, zuk diozuna: “behin idatzi nion, ez zidaten erantzun.” Kontuan izan erregistro bat gordetzen dudala. Zeren zain zaude?

Berbaren amaiera.

HITZ-ATZE

Elisabeth: Eskerrik asko, YAHUSHUA, eskerrik asko. Zein egunetan gaude?

Niko: Apirilaren 12an. Arratsaldeko 2:40 hasita. Amaitua arratsaldeko 3:40.

Elisabeth: Ai, Shabbat da! Larunbata bazkalondoan eta ni otoitzean nengoen nire senarrarekin. Esnatu nintzen otoitzean eta jakin nuen Berba bat zetorrela, eta jarraitu nuen itxaroten, itxaroten eta itxaroten eta errieta egin nion deabruari eta gero goretsi nuen Jauna eta hurrena, behingoan, BERAK eman zuen Berba: “OBEDITU ZAKIZKIDATE ETA HAR EZAZUE KOMUNIOA”. Ez ginen inoiz iritsi Komuniora oraindik eta nire senarrak esku artean zeukan eta Hitzak isuri ziren. Beraz, nik entzun ahal izan nuen, eta hori da egon zen guztia eta honela da hasi zela. Ustekabean, eta goratzen dizugu, YAHUSHUA ha MASHIACH, eta egun honetan elikatu dituzu ZURE ardi eta bildotsak. Badakit ardiak eta bildotsak gabezian egon direla luzaroan, eta badakit premia zeukatela Berba batena, eta nik horregatik otoitzean nengoen. Eta obeditu eta Komunioa hartzera gindoazen arte, ogia eta ardoa gure eskuan, BERAK ez zuen hitz egin nire medioz, eta hori obedientziaren lezioa da. Hori da esan behar dudan guztia. Itxaroten dugun artean irrikan gure Pazkoa eguna, beste inolako Pazkoa lehenago ez bezalakoa izango dena, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Amen. Zerbait gehitu nahi duzue?

Niko: Amen.

Iraintzen gehienei, argitzen besteei, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

Profezia honek bedeinkazioa izan bada zuretzat, mesedez, bidali iezaguzu e-posta bat jakinaraziz.