PROFEZIA 93

2008AN EGONGO DA INOIZ EZ BEZALAKO GERRA BAT BAALEKO PROFETA FALTSUEN AURKA

MINTZATUA/IDATZIA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2007KO ABENDUAREN 26AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Oharra: Berba Profetiko hau etorri zen Niko irakurtzen zegoenean Elisabethi Yahuvehren deituriko berba bat Linda Newkirki, eta bere asmakizuna izatearena “Zeruko Erregina”, Jesusen Ama/YAHUSHUAREN Ama eta gero YAHUSHUAREN Emaztegaia Zeruan. AMA SHKHINYAH, AMA RUACH ha KODESH oso haserre dago Lindaren esaeragatik. Berba hau idatzia dago kasetean grabatua bezala.

PROFEZIA 93

Oihukatuko duzue zuen zabaltzetatik. Oihukatuko duzue internetetik. Lehenengo eta behin, NIK erakusten dizut eta NIK azaltzen dut Sherry Shriner izenekoa profeta faltsua bezala, alienijena bezala, eta orain erakusten dizut Linda Newkirk, muga zeharkatu duena eta jada ezin du erabili gaixotasun mentaleko aitzakia ere. Bera ausartzen da bere buruari “Zeruko Erregina” deitzera. EZTA ZORAKERIAREN ESPIRITUA ERE EZ DU AITZAKIARIK NIRE AURREAN. Linda Newkirk, zeuk BLASFEMIA egin duzu. Ez du balio zure adimen osasunaren aitzakia. Ohartua izan baitzinen hau ez inprimatzeko. HANDINAHIKERIAK SUNTSITU DIZUTE, EZ BAKARRIK ZURE ADIMENA, EZ BAKARRIK ZURE GORPUTZA, BAIZIK ETA ORAIN ZURE ARIMA KONDENATU DUZU. Eta bere liburuak erosi dituzten guzti horiek, eta erosi dituztenak Sherry Shrinerren liburuak, inputatuak zaudete. ERRE LIBURU HORIEK!

Elisabeth, NIK atseden hartu arazten dizut gerra handi baterako datorrena, NIK hitz egiten ditudan errebelazio berriengatik. Israelgo mezu ttipia NIK hitz egin dudana dagoeneko, Niko, zeuk hedatuko duzu munduaren aurrean, jakin dezaten zerbait gehiago dagoela badatorrena. YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak: Ondo egina, ENE zerbitzari leialak! Ondo egina, ENE sinestun maiteak! Zuek paratzen zareten lehenengo fronteetan. Zuek sakrifikatzen duzue zuen denboraren ordu bete. Zeren Ministerio hau ez da ministerio arrunta. NIK erabiltzen dut David bezala Goliat hiltzeko.

Sherry Shriner deiturikoa adierazten dut NIREGANDIK entzuten duela eta errebelatzen ditu Bibliako Kode batzuk berak okertzen dituela, apetaren arabera. Baina berak dio: “Bota edozein dizipulu Pablori jarraitu zitzaiona”. Benetan diotsuet, honek ez du zerutik batere entzuten. Baina Linda Newkirk, zeuk gurutzatu zenuen muga bat, Sherry Shrinerrek ere ez zuena gurutzatu. Kontuz, ENE laztanak! Deabruak haserre dago, badakielako bere denbora laburra dela. Linda Newkirk, zeuk ez duzu bakarrik ABBA YAHUVEHREN sumindura eragin, zuk ez duzu bakarrik YAHUSHUA ha MASHIACHREN sumindura eragin, baizik eta eragin duzu eta atsekabetu duzu azkeneraino RUACH ha KODESH izenekoari! NI NAIZ ZERUKO ERREGINA BAKARRA!!! ETA NIK EZ DUT PARTEKATUKO NIRE AINTZA INOREKIN!!!

Nor zara zu esateko YAHUSHUARI jaiotza eman zeniola esateko? Zeren, lehenik NIK egin nuen zeruan. ESPIRITU SANTUA deitzen dena da YAHUSHUAREN AMA. NEU naiz eta NEUK bakarrik baimendu zuena ohorea Myriamtzat, Mari izenekoa beste hizkuntzetan, NIRE Semea eramateko bere sabelean. Baina bera ere birjina izan behar zuen. Nor zara zu, Linda Newkirk? A zelako blasfemia egin duzun! Nor zara zu, Linda Newkirk, pentsatzeko gurutzea jauzi dezakezula, esateko edozein pagano etor daitekeela zerura, Bildotsaren Eztei Afarian egon? Ez zaitut barkatuko zorakeria espirituagatik, zeuk izan baitzenituen zure une zentzuzkoak. Zeuk badakizu zer egin duzun. Eta ohartzen zaituztet, berba hau bihoa: edozeinek kopiatzen dituena zure zaborra infernutik bidalitakoa eta aldarrikatzen duena egia bezala, ez dago idatzirik Bildotsaren Biziaren Liburuan, zeuk ordainduko duzu berak ordaintzen duen prezioa bera, zeuk igeri egingo duzu Suzko Aintzira berdinean. NIK bidaltzen dut Profeta hau ohartzeko NIK bidali aurretik NIRE Epaiketa. Ez zaitezte atzipetuak izan zeren YAHUVEHK ezin du erraz iseka egina izan eta NI ez naiz atsekabetua ondoriorik gabe.

Shelby Corbitt, ez zaitut barkatuko. NIK esan nizun ahuspeztu zaitezen eta damutu egin duzun engainuagatik. Zure harrokeriak galarazi dizu hau egitea. NIRE haurrak zaurituak gertatu dira. Zuek denok esan duzue: “Hauxe data da YAHUSHUA etorriko den data,” y eguna pasatzen da eta, AI, ZUEN ZORITXARRA SANTUAK ZARETENAK ETA EZ ZINENAK ALTXATU ETA ESAN: ZUK GEZURRA ESAN ZENIGUN! NIK ez dizuet justifikatzen, kemendu duzuelako gezurtia.

Ministerio hau, Ministra hau, Profeta hau, NIRE Deialdiaren Neskaso hau ez du gezurrik esan. Berak ohartu zizuen aldez aurretik: Ez entzun Kenneth Copelanden gezurrak! Ez entzun Choo Thomasen gezurrak! Ez entzun Shelby Corbitten gezurrak! Ez entzun Sherry Shrinerren gezurrak! Eta orain gehitzen du: Ez entzun Linda Newkirken gezurrak! Profeta faltsuak frontea prestatzen ari dira eta borrokatzen dute NIRE benetako Profeta Santuen aurka. Eta izango da gerra bat beste inolako ez bezalakoa.

Kim Clement, gezurtia zara! Rick Joyner: zeu zara satanasen zitala! Hau hasiera baino ez da! 2008an egongo da gerra bat beste inolakoa ez bezalakoa. NIK deitzen diot Deialdiaren Neskaso honi, NIK deitu nion bezala Zaharreko Elijahri. SUA! SUA! SUA!, jausiko da Baaleko Profeten gain. Zuek, profeta faltsuak, profetizatzen duzue satanasen ahotik. Zeren YAHUVEH ez da gezurrak esango dituen Yahuveh bat. ALDENDU NIGANDIK, ZUEK, DATAK ADIERAZTEN DUZUENAK! Harritzekoa al da, YAHUSHUA datorrenerako oso gutxik izango dutela fedea?

VIRGINIA ARNKE

Virginia Arnke, zuk ez duzu hitz egiten NIRE Berbak, aldendu NIGANDIK! Zuk atsekabetu nauzulako. Kontuz! Kontuz! Kontuz! Oi, santu ttipiak! Frogatu! Frogatu! Frogatu hitz egiten duen espiritua, satanasek zuen arimen atzetik baitabil!

Orgonek ezin dizue babestu. NIK hitz egin dut jada Deialdiaren Neskaso honen ahotik. Azaldu dut gezur hau. ERAKARTZEN DU GAITZA, EZ DU EGOZTEN GAITZA!

Orain, malmutz bihurtzen ari dira eta nahi dute errugabeak nahastu, beraz hartzen dute Amightywind Ministerio hau eta okertzen dituzte daramatzan Berbak. NIK profetizatu nuen, NIK ohartu nuen aldez aurretik: ez finkatu zuen bihotzak Shelby Corbittek esan duenaz! Sortu zena gezur errugabea bezala, bihurtu zen gezur erabateko gezurra, orain harrokeria hitzarekin eraginda. Gabonak etorri ziren eta joan. YAHUSHUA ez zen bidalia izan. Non daude Santuak inputatzen profetizatu zuten profeta hauek? Non daude Santuak deitzen egiaz dena eta da gezurra?

NIK hitz egiten dudan medioz hau ere, berak ez daki YAHUSHUA datorren data, NIK esan bainuen, NIK bidaliko ditudala Aingeru Santuak berari ohartzeko BERA etorri aurretik hain justu. Bizi ezazue egun bakoitza zeuen azkeneko eguna izango balitz bezala. Ziurtatu ezazue bekaturik aurkitu ez izatea zuengan. Eraman ezazue gurutzera Kalbarioan, bakarrik YAHUSHUAREN Odolak garbitu baitezake. Bakarrik YAHUSHUAREN Odola isuria eta YAHUSHUAREN Izenarengatik hasi dezakezue egun berri bat. Begiratu eta itxaron baina aldendu datak ezartzen dituenak. Itxi zuen belarriak. Ez zaudete nekaturik minaz dagoeneko?

EZEKIEL 9

Errebelazioak ematen nabil, Elisabeth apartatu eta gordeta egon diren sekretuak, Ezekiel 9tik hasita, zeren benetan diotsuet, sekretuak eta errebelazioak izango dira, bera baita idazle hori eta Epaiketa hasten da YAHUVEHRENA dela aitortzen duen etxean. Bekatua da jakitea zer den zuzena eta halere, jarraitu txarkeria egiten. “NIK ez orbainik ez zimurrik gabeko Emaztegai baten bila nator” adierazten du YAHUSHUAK behin eta berriro. Linda Newkirk: nola ausartzen zara sinestera baimendu dezakezula edozein sartzea? Nork eman zizun zeruko atearen giltza? Non lortu zenuen giltza, Linda Newkirk? Faltsuki profetizatu duzu. Orain, santuak jaiki daitezen, Berba hau entzuten duten guztiak eta errieta egin diezaioten. Ahakar egizue Sherry Shrinerri! Gogoratu eman dudan abisuaz, zeren gerrak hasi baino ez du egin, eta ez da oraindik 2008 urtea.

Gogoratzen al da norbait zenbat profezia eman ziren? Zergatik ez dituzue inputatzen profetak esan zutenean, irabaziko zenutela Irakeko gerra, Amerika? Zergatik ez duzue inputatzen Kim Clement Gabon Egunean esan zuenean Jesus etorriko zela? Profetak inputatuak izan behar dute. Frogatu Ministerio honen fruitua eta ikusiko duzue ona dela, Amightywind Ministerioan, bakarrik gantzudura entzuten baita.

2008an mezu profetikoak sortuko direnak bihurtuko dira indartsuagoak, haragi gogorragoarekin santuak jan dezaten. 2008an egongo da gerra bat beste inolako ez bezalakoa, zeren izango dira benetako Profeta Santuak prest daudenak Elijahk egin zuen bezala, Zaharreko Eliasek egin zuen, profetizatzen eta azaltzen eta suntsitzen Baaleko profetak. Horregatik deitu nizun, Elisabeth, nahiz eta zure abizena Elijah den, NIK deitzen dizut NIRE Elijah Berrikoa, NIK profetizatzen baitut zure bitartez. Eta Elijah Zaharrekoarekin bezala, Baaleko profetak suntsituak izango dira. Bakarrik gertatzen ez delako zure haragiak izan beharko zukeen uste duen bezala, ez sinetsi, egia esaten baitizuet, haietako bat ere ez du ihes egin YAHUVEHREN Epaiketagatik. Haiek zuei hitz egiteko parada izango balute, esango zizkizueketen gertatu zitzaizkien gauzak. Berba egin duen edozeinek NIK hitz egin ditudan Berben aurka Profezia hauen medioz, kontatuko luke zorigaiztoa. Oi, haiek deituko liokete “zori gaiztoa”, baina ezbeharrak dira gertatu zitzaizkienak.

Oi, baina horiek elikatzen direnak mezu profetiko hauekin NIK eman dizkizuedanak, ikusi duzue zuen begiekin nola loratu eta hazten diren, nola haiek profetak bihurtzen diren, NIK zirikatzen baitut gaitasun hau haien barne, nola haien bizitza bihurtu den YAHUVEH eta YAHUSHUARI sagaratua, eta egunero, eskatzen dute gehiago NIRE Espiritu maitekorretik, nola haien bizitza nahi duen bakarrik zuzendua izatea santutasuneko bizitza batera, YAHUVEHREN gustukoa. YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaiak irrikan itxaroten du Berba bakoitza. Katherynyah eta Niko, azkeneko Berba emanda izan zena, bakarrik distira labur bat hedatu ezazue. Jendeak ikus dezan hau Profeta dela Israelgoa ere. Kemendu han ezkutatzen den Emaztegaia eta mundu guztiko beste tokietan.

Oi, NIRE altxor maiteak! YAHUSHUA nahiz eta ez zen etorri zuek ezarritako datan, ez adoregabetu, zuen zeregina ez dago bukaturik oraindik eta. Baina agintzen dizuet haserretu zaitezten eta deitu diezuen faltsuak direnei, faltsuak. Ez zirikatu gehiago gezurrak esatera. Zuek badakizue noiz amets bat haragizko ametsa besterik ez den. Badakizue noiz amets bat gezurrezko ametsa bakarrik den. Zeren data iritsiko da, eta data pasatuko da. Badakizue noiz profezia bat haragizko profezia baino ez denean, engainuzko profezia, zeren data helduko da, eta data pasatuko da. Hori bai, batzuek egin dute hau errurik gabe, eta GUK agintzen dugun guztia da damutzea. Apaldu zaitezte, aitortu huts egin zenutela, ez ipini aitzakiarik.

SHELBY CORBITT

Shelby Corbitt, zeuk diozu bahitura geroratua izan litekeela zeren, NIRE herria ahuspeztu eta apaldu eta damutzen bada, lurra sendatua izango da? Noiztik da Emaztegaiaren Bahitura zigor bat? Zergatik YAHUVEHK geroratuko zukeen? Egingo zukeen bakarra da luzatzea errukiaren denbora, hau egia da. Baina ez zukeen YAHUVEH geldituko YAHUSHUARI esatetik: “Zoaz ZURE Emaztegaiaren bila”. Aitortu, Shelby Corbitt, bakarrik huts egin zenuela. Harrokeria doa erortze handi baten aurretik. Urtearen amaiera helduko da. 2008 agertuko da. Eror zaitezte belauniko eta damutu zaitezte munduaren aurrean huts egin zenutelako. Toleratu zenuten Kenneth eta Gloria Copelanden espiritua, SUGE ENGAINATZAILEAREN MIHIAK blaitu ditzan zuen adimenak kutsatzeko.

Begira, NIK ez dut hitz egiten bakarrik Elisabethen medioz, baizik eta hau gantzudura berria da. ABBA YAHUVEHK hitz egin zuenean, YAHUSHUA ha MASHIACHK hitz egin zuenean, orain NIK, RUACH ha KODESHEK, zuek deitzen diozuna ESPIRITU SANTUAK neronek hitz egiten dut ere. Zeren begira, hau gauza berria da. Hau Joel 2ko isurketa bat da eta NIRE zerbitzariek profetizatuko dute eta horiek NIK deitu dizuedanak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileko Eliteko Indarrak, jakizue hau: satanasek gorrotatzen zaituzte. Otoitzak nabaritzen dira mundu guztiaren zehar. Jarraitu Santuak. ZEREN BAKARRIK LEHENENGOKO LERROKOAK IZANGO DIRA ONARTUAK. Zuetariko haiek sailkatuak ez zaretenak izan, jakizue beste lerrunak daudela, azkeneko lerrunetan behar dizuegu. Jarraitu ezazue Ministerio hau estaltzen zuen otoitzekin, ekin batak besteei estaltzen zuen otoitzetan, jarraitu altxatzen herriko premiak, jarraitu estaltzen Deialdiaren Neskaso hau zeinen bitartez NIK hitz egiten dudan, satanasek badaki Deialdiaren Neskaso bat baino ez dagoela eta berak saiatzen da bere bizia kentzen.

Oi, baina zintzoen otoitzek asko lortzen dute! Zuen barauak, zuen laguntasuna eta zuen maitasunarekin konbinaturik, zuen Jerikoko Martxak, zuen ordubeteko denboraren sakrifizioa, zuek denok!, zuek denok!, zuek denok hau egin duzuenak, handiak, handiak, handiak dira zuentzat gordetako sariak! Babeskia bezala zarete, urrezko babeski santua, eta NIK erabiltzen zaituztet eta babeskiak dariola du YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuriaz eta Izena idatzia dago YAHUSHUAREN babeskian eta NIK agindu dizuet izan zaitezten Demonioen Zapaltzaileak ABBA YAHUVEH eta YAHUSHUA eta NIRETZAT, gurgarri RUACH ha KODESH, zuen RUACH ha KODESH baliotsua, zuen AMA SHKHINYAH, zuen AMA JAKINDURIA, zuek deitzen diozuena ESPIRITU SANTUA, GUK asko maite zaituztegu. Handiak, handiak, handiak dira zuen bedeinkazioak, ez bakarrik zeruan, baizik eta hementxe bertan, lurrean. Babesa izango duzue, esfera bat hitzez hitz, ipintzen da zuen gain eta babestuak zaudete, baimentzen ez duzuen artean bekatua sar dadin zeren, ez al dago idatzirik: “Izan Santu NI Santu naizen bezala”? Handiagoa naiz NI zuengan nagoena, edozein tentaldia baino munduan dagoena. Zuen erabakia da.

Eta zuetariko haiek Profezia hau irakurtzen duzuenak eta uste duzue YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileen kidea izan behar duzuela, ipini duzue YAHUSHUA lehenengo zuen maitasunean eta zuen bizitzan, dena sakrifikatzen duzue BERARENGANDIK, ez bazarete tentaturik bekatuarengandik, idatzi. Aurkeztu zaitezte, baina Ai, haren zoritxarra edozein etsaiarena iragazten saiatzen dena! Egon zaitezte abisaturik. Talde honek bereizmena du eta OTSOA HILKO DA, NIK ez dut ontzat emango eta, talde hau kutsatua izan dadin.

Badaude ardi eta bildots ttipi errugabeak saiatzen direnak sartzen, eta ume ttipi batek bezala, esango dute: “Nik borrokatzea nahi dut. Nik borrokatzea nahi dut.” Bakarrik ematen dizkiet zafratxo batzuk buruan eta bakarrik esaten diet: “Itxaron pixka bat gehiago hazi arte, ministratuak izatea behar baituzue, egokiak zaretena baino gehiago ministroak izateko. Zuengatik otoitz egiteko premia duzue, otoitz gerlaria izatearen kasua baino gehiago. Ekin iezaiozue hazteari, ENE ttipiak. Ez iraintzat hartu, zeren ezin baituzue sua hartu borrokako lehenengo lerroenak.” Hauxe da arrazoia zergatik hau Eliteko Indarrak diren zeruarengandik erreklutatuak. Aingeru Santuak etorri ziren eta ziotsoten Elisabethi Ministerio berri honen jaiotzari buruz: YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak. Zeren aintza BERARENGANA baino ez doa. Bakarrik BERE Izenaren medioz, bakarrik BERE Odolaren medioz, erantzuna da otoitz guztia. Hauek dira NIK esan behar ditudan Berbak egun honetan. NIRE seme maitea, Nikok, irakurri zuen artean Linda Newkirk halako baten profezia faltsuak, eta Elisabethek nabaritu zuen NIRE sumindura erretzen, bera joan zen ingelesez hitz egitera, aldiz, NIRE sumindurazko hizkuntza Santuak agertu zitzaizkion. Honela da zelan sortu zen Berba hau. 2007ko abenduaren 25ean data honetan, honela da mintzatua, eta honela izango da idatzia Berba bakoitza mintzatua izan dena, gantzudurapean eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenaren bitartez, eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odolaren bitartez.

Eta beste gauza bat. YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak: NIK emango ditut sekretuak Elisabethi emandakoak egun honetan zuentzat. Hau bakarrik da zuen artean gordeta edukitzeko. Hau ez da partekatu behar beste inorekin, nahiz aizta, nahiz neba, edo ama edo aita, nahiz zuen haurrekin, NIK ematen dizuedana zuen artean geratzen da. Ai, haren zoritxarra edozein Judasena desafio egiten dituena Zeruko Agindu hauei, ezarriak baitaude bedeinkazioa izan daitezen zuentzat, ENE otoitz gerlariak, mila gainerakoa dabiltzanak! Behinola, Elisabeth, niotsun bildu ditzazun tropak harresian. Eman nizkizun ametsak bata bestearen atzetik, eta hedatuak izan dira orain dela makina bat urte, urte asko. Orain direnak YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak, hauek dira tropak harresian. Haiek dira guardiak. Haiek dira zelatariak. Haiek dira YAHUSHUA ha MASHIACHREN soldaduak. Dirauten horiek, Gedeon bezala erauzten ari garelako, JARRAI DEZAKETENAK BORROKAKO LEHENENGO LERROETAN JAKINGO DUTE YAHUSHUA HA MASHIACHREN EMAZTEGAIA DIRELA.

Berbaren amaiera.