PROFEZIA 92

IZAN KEMENA! NI YAHUSHUA HA MASHIACH ARTZAIN ON BAKARRA BAINAIZ ETA KOLPEKA ALDENTZEN DITUT OTSOAK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2007KO URRIAREN 27AN JASOTA
2007KO AZAROAREN 17AN ARGITARATUA
2014KO ABUZTUAREN 16AN GAURKOTUA


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Berba hau etorri zen nik erantzuten nengoenean posta bat, Alberta, Kanadako nerabe batek bidali zidana. Erantzuterakoan, gantzudura etorri zitzaidan nire gain eta Profezia 92 jaio zen. Eskerrik asko, LW zure obedientziagatik posta bat idazteko, zeren zure posta zen bizkortu zuena gantzudura niregan.

Berba bat daukat zuretzat, YAHUSHUAREN aizta kuttuna, zeuk inprimatu dezazun eta ipini zure Biblian sarritan irakurtzeko. Nik ez nuen espero mezu profetikoa. Zure posta sartuko da Profeziarekin eta liburuan, zure izena ez ezik, deituko dizugu LW, etsaiek ez zaitzaketen eraso espiritualki. YAHUSHUAK erabili zuen Alberta, Kanadako 17 urteko nerabe bat, gantzudura bizkortzeko.

PROFEZIA 92

Aurrera, ENE ttipiak, zeren NI, YAHUSHUA ha MASHIACH, Artzain On Bakarra naiz, eta agerian uzten nabil OPAROTASUNEKO ANDRAKETARIA EBANJELIKOAEI OTSOAK DIRENAGATIK. Kolpeka aldentzen eta beraien hortzak kentzen zuen haragitik nabil.

Oi, ENE ttipi kuttunak! Hitz egiten diet horiei gurtzen dutenak, maitatzen, ahalegintzen eta santutasunean bizitzen AITATXO YAHUVEHREN aurrean. Nola atsegin duzuen NI, zuen YAHUSHUA ha MASHIACHRI! NI naiz Artzain On Bakarra eta ZUEN ARIMAREN BERREROSLE BAKARRA. NIRE ardiak eta bildotsak ezagutzen dute NIRE ahotsa eta oreinak marru egiten duen antzera uraren eske egunaren berotasunean, horrela ere NIRE ardiak arnasestuka dabiltza NIRE hurrengo Berbarengatik. Ezagutzen dute Ur Biziaren gustua. Irakurtzen dutenean NIRE Eskritura Santuak, edaten dute NIRE Ur Bizia egunero. Benetako Profeziak Ur Bizia dira ere, bat irakurtzen duzuen bakoitzean, jasoko duzue beste errebelazioa, ikasten baduzue eta galdetzen badidazue ulertzen ez duzuena.

Zuek, nahi duzuenak bihotz bat edukitzea NIRE bihotzaren antzera, zuek atsegin zatzaizkidate AITA YAHUVEHRI. Ipini dut ausardia zuengan, non besteek ezeztatu dute erabiltzea AUSARDIAREN GAITASUNA NIRE AINTZARAKO edo erabili dute asmo gaiztoetarako haien egitasmoetarako.

OPRAH WINFREY

Ez jarraitu Oprah Winfreyri. Ez bermatu, ezta adoretu bere saioak ikusten edo bere liburuak berak areagotzen dituenak erosten. OPRAH WINFREYK ERAMANGO ZAITUZTE INFERNURA SINESTEN BADUZUE OPRAH WINFREYREN EBANJELIOAN. Berak errieta egiten die NIRE haurrei munduaren aurrean, zeinek bidaliak izan ziren hari ohartzeko ez dagoela zerura bide bat baino ez, eta da YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola isuriaren medioz. Erabili nituen andreak berarekin borrokatzeko deitu zidaten greziar izena Jesu Kristo berari aurre egin ziotenean haren telebistako saioan. Oprahk aurre egin zituen milioika teleikusleen aurrean eta oldar biziz haserretu zen eta esan zuen: “Berak ezeztatu da sinestera bakarrik bide bat dagoela zeruraino.” Berak uste du anizkun bide daudela zeruraino, bide bat ezin duela izan zuzena.

Kontuz, Oprah Winfrey! NIK profetizatu nuen bezala, Elisabeth Elijahren bitartez duela hainbat urte, berak saldu egin du bere arima satanasi, ospea eta aberastasunaren truk, eta orain egiten ditu bere egintza onak esanez: “Egintza onak da bere zeruraino bideetatik bat.” Bera bihurtu zen Judas batean, eta egia irakasten zuenean lehenago, orain utzi du eta bide bat hartu du infernura doana. Ohartua izan zara. ETA NIRE HAUR SANTUAK SALATUAK IZANGO DIRA BERARI BERMATZEARREN EDO ADORETZEARREN EDOZELAN. OPRAH WINFREYK ERAMANGO DITU ARIMAK ANTIKRISTORENGANA, NIK DEITZEN DUDANA SATANASEN SEME BAKARSORTURIKOA, LEHEN ETORRI ZENA JUDASEN ANTZERA.

SHERRY SHRINER

Badago emakume bat Sherrie Shriner izenekoa, bera liburuen egilea da eta adierazten du Bibliako kodeak deszifratu ditzakeela. Berak okertzen ditu Bibliako kodeak berak erabakitzen duen irudira egokitzeko. Berak dio bere izena Sherrie numerologian esan nahi du YAHUVEH eta Shriner esan nahi du “denbora”. Ongi, bada, orain da YAHUVEHREN garaia azaltzeko “BERE” garaian. Sherrie Shriner Sherry Shrinerek nahasten du egia gezurrarekin. SHERRIE SHRINER DA ALIENIJENA REPTILIANA ZEINI BURUZ OHARTZEN DU IDATZI ZUENEAN ETA ORAIN SALTZEN DU BERE LIBURUA “ALIENIJENAK INTERNETEN”. Berak bakarrik plazaratzen du argazki bat berarena bere itxurarekin ikastolan hainbeste urteetakoa. Non dago bere argazkia gaurkoa? Bera beldur da besteak ikus dezaten NIK, YAHUVEHK, orain errebelatzen dudana orain. BERAK LAN EGITEN DU GUARDIAKO ALDE BIENTZAT, BATA LURRETIK ETA BESTE BAT INFERNUTIK.

Sherrie Shrinerrek iseka egiten dio Pablo Apostoluari (Saulo) eta dio: “berak idatzitako liburu guztiak, bota kanpora”. Berak okertzen ditu Eskriturak erakusten saiatzeko Pablo ez zela Apostoluetako bat, horrenbestez, sugearen hazia dela. SHERRIE SHRINERREK SALDU EGIN DU BERE ARIMA SATANASI ETA BAIMENDU DU BERE GORPUTZA KONTROLATUA IZAN DADIN INDAR ALIENIJENAGATIK, OSPEA ETA ABERASTASUNAREN TRUK. Bera Ministerio honetaz trufatzen da eta ohartu zion Elisabethi, Elisabethek ziotsonean Elisabethen bigarren izena Sherrie dela, eta Elisabeth Sherrie izenarekin izan zen erabilia hasiera emateko Haize Zakarra Ministerioari. Hau entzuterakoan, Sherrie Shrinerrek ziotson Elisabethi duela hainbat urte telefonotik: “Lekua dago Sherrie batentzat hemen, eta hori da Sherrie Shriner, zu kanpoan geratzen zara.”

Sherrie Shrinerrek egin zuen Elisabethen izena baita ere Bibliako Kodean, horrengatik berak ordaintzen ditu ehun dolar eta Elisabethi ziotson. Berak igaro zituen hainbat egun egiten bere Bibliako kodea dohain eta ziotson biak zirela jeneralak eta agintariak. Halere, Elisabethi ziotson berbak “hizkuntzak mordoilo” Elisabethen Bibliako kodean. Elisabethek errieta egin zitzaion eta gogorarazi zion Eginak Liburuan idatzia dagoena, Hizkuntza Santu ezezagunetan hitz egitea dela gizakien eta aingeruen hizkuntzetan hitz egitea. Sherrie Shrinerrek aurpegiratu zitzaion esanez: “Pablok irakatsi zuen kanpora bota behar dela”.

Sherrie Shrinerrek iseka egiten dio hizkuntza Santuetan berba egiteari. Berak isekatzen du zeren, behin, berak testifikatzen du, berari eman zizkion hizkuntza demonioenak. Hau da Sherrie Shrinerrek zuelako ezaguera adimenekoa baina ez bihotzeko ezaguera berak Jesu Kristo deitu zionena garai hartan. Orain, jendeari nahastearren, berak Eginak Liburuak deitzen diona hizkuntza ezezagunean hitz egiteari, deabruaren egintza. Sherrie Shriner da profeta faltsua, behin eta berriro, hau agerian geratu da eman duenean Bibliako kodeak datekin eta ez da ezer gertatu.

Kontuz! Sherry Shrinerrek badu satanasen ezagueraren bat, satanasek eman ziona bere arimaren truk, berak ez zuen inoiz jakin behar.

EZ GERO JOAN BERE WEB ORRIALDERA, NI, YAHUVEHREN baimena izaten ez baduzue behintzat, zeren arakatze trikimailuak daude bi agintarientzat zeinentzat berak lan egiten duen.

Beraren bila bazabiltzate zuek babesteko nolabait, kontuz! Zeren zuen izenak badaude bere zerrenda batean.

Erosi baduzue larritasuneko anoa berak saltzen duena, zuen izena dago zerrenda baten berak batu duena.

Bere e-posta zerrendan bazaude, kontuz! GOBERNUEN e-postan zaudete eta baita ere Satanasenean.

ORGONE

Sherry Shrinerrek saltzen du bere orgone eta adierazten du, bere orgonek mantenduko dituela demonioak, alienijenak, gaixotasuna, gaixondoa, txirotasuna eta klima hondamenak zuregandik kanpo. NIK, YAHUVEHK, orain dekretatzen dut: Sherry Shriner, ohartua izan zara. NOLA AUSARTZEN ZARA esatera zure eskuekin egiten duzun zerbait menderatu ditzakeela demonioak edo zerbait sendatu, edo klima kontrolatu! Sherry Shriner: zu profeta faltsua zara maila altuenetakoa!

Zuk difamatzen duzu Elisabeth Sherrie Elijahri, badakizulako biak deituak izan zaretela agintariak izatera. Bera da agintaria NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta GURE RUACH ha KODESH maitea, kuttunarentzat, deitua, baita ere AMA JAKINDURIA. Sherrie Shriner: zure arima saldu diozu satanasi. Satanasen agintarienetako bat zara, hori egia da. Ezaguera mentala duzu, egia da, baina hori da daukazun guztia. Kopiatzen dituzu modu hebrearrak Ministerio Mesianiko honenak jendeari nahastearren. Lehenik, zure helburu bakarra ziren kristauak Jesusen izenean, orain, zentratzen zara Juduengan YAHUSHUAREN Izenean.

Sherry Shriner, ez zara jendeak uste duena zarela, zu gaizkilea zara, eta orain ohartzen dut, saio honek ohar dezatela guztiei luzera eta zabalera guztietakoak. SHERRY SHRINERREK BULTZATZEN DU BERE ORGONE ADIMENEKO, GORPUTZEKO, ESPIRITUREKO ETA ARIMEKO SUNTSIPENERAKO. Ez ipini zuen fedea orgonen, ipini zuen fedea NI, YAHUVEH eta YAHUSHUARENGAN babestu dezazuen larritasuneko egunetan. Berak dio badakiela YAHUSHUARI otoitz egin diezaiokezula babesaren eske, baina hori dela modu gogorra, aldiz, berak dio: “erosi bere orgone eta hori da modu erraza”. BLASFEMIA!!! Ez dizu ezer babesten YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena eta Odola isuria baino!

Sherry Shriner, NIK, YAHUVEHK, errieta egiten zaitut orain esatearren: “zure orgone babestuko ditu jendea demonioetatik eta demoniozko alienijenaz beteriko OHEETATIK. ENE ttipiak, ez baztertu oharra OHE eta alienijenei buruzkoa, baina konturatu zaitezte, bakarrik NIK, YAHUVEHK, eta YAHUSHUA ha MASHIACHK, ahal dugula eta nahi dugula zuek babestea, larritasun eta Tribulazio egunetan. Hau da egia berak egin eta saltzen duen orgoneri buruz eta diozue erein dezazuen munduko toki desberdinetan, edo esaten dizuena eraman dezazuen idunekoan edo zuen logelan jarri dezazuen edo zuen etxe barruan.

Hemen doa egia bat. NIK, YAHUVEHK, hitz egiten dut Elisabeth Sherrie Elijahren bitartez. Elisabeth da duena Espiritu Gerlari Santua, Davidek zuena bezala, mutiko artzaina zenean, Goliaten aurka borrokatu zuenean. Sherrie Shriner ez da Zaharreko David Erregearen biloba, berak adierazten duen moduen. Izan ere, Sherry Shriner, Goliat bat da, gaitzesaneko eta sekretuena berari satanasek errebelatutako demonioen doktrinak, egia Biblikoetatik zerbait nahasten jendeari nahastekatzearren. Sherry Shriner da “Alienijena Interneten” eta ez da ematen duen itxura bezalakoa. Ohartua zaude. Bidaltzen dizut Elisabeth Sherrie Elijah, egin dezan zuk eskatu didazuna ez dezan egin, eta hori da azaltzea, borrokatzea eta adieraztea berbak “Alienijena Interneten” honi, Sherry Shriner izenekoa, YAHUVEHREN Izenean.

Sherry Shriner, zure helburua da kristauak eta Judu Mesianikoak, haiek baitira satanasek gehien nahi duen suntsitzea. Kontuz, herri Santua! Eta ohartarazi besteei. Berak egiten duen orgone, berak dio bere errezeta sekretua dela eta desberdin jokatzen duela beste orgonengandik, baina egia da ERAKARRIKO DITUELA DEMONIOAK, ZUEN ETXEAK BIHURTUKO DIRELA ESPIRITU GAIZTOAZ MENDERATUAK, ORGONE EREITEN DUZUEN LURRALDEA IZANGO DA DEABRUAREN ARAKATZEKO TRIKIMAILUA ETA ALIENIJENAK JADANIK HEMEN DAUDENAK MOZORROTUAK, DIRA SATANASEN ELITEKO TROPA ERORIAK.

Jartzen duzuenez zuen fedea bere orgonean, NIK, YAHUVEHK, baimenduko ditut gaixotasunak etor daitezen zuen gorputzean gain. NIK, YAHUVEHK, baimenduko dut zuen etxeak izurritatu daitezen gaitzaz. NIK, YAHUVEHK, baimenduko dut txirotasuna non oparotasuna zeneukaten. Baimenduko diot suntsitzaileari suntsitu dezan daukazuen guztia, damutzen ez bazarete, LURPETIK ATERA, OHARTU ETA GALDATU BERE LIBURUETAN, LARRITASUN HORNIKUNTZEAN ETA BERE ORGONEAN GASTATUTAKO DIRUAREN ITZULTZEA ETA BERREROSI NIK EMAN NIZUEN DIRUA IPINTZEKO LURRALDE SANTUAN. NIK, YAHUVEHK, ohartu zaituztet. Bere orgonearen menpean bazaudete zuek babestu dezazuen, izan zarete zeharo atzipetuak. Irudi hau emakume batena barre egiten duena bankurainoko bide guztian, sinetsi baitzenituen beraien gezurrak. Horientzat, jarraitzen duzuenok sinesten beren gezurrak, HERIOTZA ETA SUNTSIPENA DA IKUSIKO DUZUEN GUZTIA.

Zergatik uste duzue harropuzten dela bere orgone hobea dela beste edozeinena baino? Errezeta sekretua duelako? Bere orgonek ez du inor salbatuko, eta kalte egingo die damutzen ez diren guztiei eta barkamena eskatu NIRI satanasek bidalitako gezurrak sinestearen ergeltasunagatik.

Berak azaltzen ditu YAHUSHUAREN etsaiak egitasmo bategatik eta da zuen konfiantza irabaztearren. Zergatik uste duzue iraintzen duela Benny Hinn, eta diotsue, gizon horrek ministratzen duen tokian, joan zaitezten eta erein bere orgone, ministratzen duen tokian, mundu guztiaren zehar? Esango dizuet zergatik. Honek botereak esleitzen dizkiolako bere su arrotza ezkutuari. Nola bestela konbentzitu diezazuke satanasek parte har dezazuen bere orgone ereiten, sinesten ez baduzue gaitzaren aurka borrokatzen ari zaretela? Zergatik uste duzue orain diru eskean dabilela ERAIKITZEKO BERE ORGONE ENPRESAK MUNDU GUZTIAREN ZEHAR? Bai, nahita ere, berak nahi du atmosfera kutsatzea, honek onura ekartzen dizkie satanasen eliteko indarrei, espaziotik datozenak. Haiek dira Printzeak eta Aireko Botereak, eta haietako batzuek jada hemen daude. HAIEK BEHAR DUTE BERE ORGONE!!!! Orgone honek eragina izaten ari da beroketa globalean, hortaz, jakinaren gainean egon zaitezte.

YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak, altxatu orain eta estali Ministerio hau eta lagundu orain arte egin ez duzuen moduan. Idatzi eta adoretu eta baztertu denboraldi bat otoitz egiteko. Elisabethek eta Nikok jakin dezaten ez daudela bakarrik borrokatzen dutenean jazarraldi hauek NIRE Izenean. Kemendu eta finkatu denbora bat erlojuan eskaintzeko otoitz egitera beraiengatik eta Ministerio honen adiskide guztiengatik. Eskatu diot Ministerio honi aurre egin dezan gizaki eta demonioen erasoei, eta ostera, orain eskatzen zaie borrokatu dezaten guda batean DATORRENA KANPOKO ESPAZIOTIK ETA INFERNUKO EREMUETATIK.

Elisabethek geroratu du berba hau plazaratzea zeren, honi buruz irakurtzen zuen bakoitzean Profezia, borrokatzen zen beraren aurka eremu espiritualean, eta erasotzen zizkioten alienijenezko amesgaiztoak. Ordea, nonor abisatu behar dizkie NIRE haur Santuei harrapatuak daudenak kontrol mentala eta adimeneko manipulazio espirituagatik. Sherry Shrinerren web orrialdera bisita ere, NI, YAHUVEHREN baimenik gabe, arriskutsua da. EZ SARTU BERE WEB ORRIALDEAN, EZ KONTSULTATU BERE IZENA, osorik otoitzean estalia zaudela jakinez izan ezik, eta deabrua lotuta egon demonioekin batera, eta zu espiritualki gogor zaudelarik eta NIRE baimena duzula. OTOITZ EGIZUE SHERRY SHRINER MALTZUR HONEN AURKA ETA EGITEN ARI DENAREN AURKA ETA JADANIK EGIN DUENAREN AURKA.

Bereizten baduzu parte hartu behar duzula errieta egiten alienijena reptilianoa honen ahotik datozen gezurrei, zeinek satanasen elite alienijenako troparen partaidea da ere, egizu ORAIN. Berak izendatzen ditu besteak, gorune publiko eta gobernu-karguetan daudenak, eta deitzen die reptilianoak. Nork hobe beste reptiliano ezagutzeko, bata baino eliteko tropa alienijena berarena? Haur kuttunak, hauxe diotsuet beldur izan ez dezazuen, ikusten duzuenean gauzak gertatzen direla, uste zenuenak beste norbaiten imajinazioaren emaitza bakarrik zirela. Izu-ikarazko pelikulak ere ikusten duzuenak, irudikatzen dituzte SORKARI NARDAGARRIAK ORAIN INFERNUAN DAUDENAK, ZEINTZUK IBILIKO DIRA LUR HONETAN ZEHAR TRIBULAZIO HANDIAN.

Ez atzipetu. Landare satanikoak daude bidaliak sorginak eta akelarre satanikoetatik, laguntzen eta ministratzen ere elizetan eta tenplu mesianikoetan. Haiek chat gela kristauak deituriko eta kristau foru gehienetan daude. Eta haietan, satanasek ditu bere landare satanikoak ipiniak berbaldun bokalak bezala, eta haien zeregina da kaleratzea edozein benetan Santua dena eta hitz egiten duena YAHUVEH edo NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREN partez eta beterik dagoena GURE maite kuttun RUACH ha KODESHEKIN. Ez esan ez zaretela ohartuak izan Profeta honen bidez zeinen bitartez hitz egiten nabil orain.

Badaude ebanjelariak eta artzainak Mega-Elizak deitzen dituzuenetan, milaka kidez osatuak. Ezagutuko dituzue ebanjelari eta artzainak, gizonak nahiz emakumeak, amore ematen dutenak NIRE Egia Santuekin eta osten dutenak NIRE Aintza, ezagutuko dituzue OPAROTASUNEKO ANDRAKETARI EBANJELIKOAK BIZI DIRENAK EGOITZETAN ETA MILIOIDUNAK DIRA ETA MESPRETXATZEN DITUZTE TXIROAK ETA ERDI MAILAKO KLASEA. Ostera, txiroak eta erdi mailako klasea dira egin dietenak Oparotasuneko Andraketaria Ebanjelikoei, gaur egun diren milioidunak. Deitu diezaiekezue OAEK zeren erabiliak izango dira zuen etsaiak bezala aurkezteko eta jendeari gidatzeko Kristo faltsuarengana, satanasen seme bakar-sorturikoarengana.

AI HAIEN ZORITXARRA HAU IRAKURTZEN DUTENENA ETA DIRUA EMATEN DUTENENA MEGA-ELIZEI! NIK, YAHUSHUAK, SALATUKO ZAITUZTET NON EREIN DUZUEN ZEUEN HAZIA, izan bada lur ugalkorrean hinki-hankarik gabeko egiarekin edo izan bada lur antzuan, gizakiak asmatutako doktrinekin, non bakarrik artzainak loditzen diren zuen hamarreko eta eskaintzekin.

JOHN HAGEE

John Hagee, Judas bat zara, otsoa ardiz jantzita, predikatzen zure ahoko alde bietan.

Gezurrak esaten dizkiozu herri Juduari eta diozu: “YAHUSHUA ez zen etorri lurrera Israelgo Mesias izatera.” Diotsezu: “YAHUSHUAK ulertzen du zergatik ez diozun onartzen Mesias bezala.” Zuk prestatzen diezu antikristoa onar dezaten eta saldu diezu zilar eta urrearen truk.

Zure ospe eta aberastasunaren gosea elikatzeko arrazoigatik, elikatzen dituzu ardiak eta bildotsak egia pixka batekin nahasturik GEZUR HIGUINGARRIEKIN.

John Hagee, deskargatu dut beste mezu bat Profeta honen bidez eta KONDENATUTA ZAUDE, ETA BESTE GUZTIAK ZURE KONGREGAZIOAN DAUDENAK, HOBE DUTE IHES EGITEA, ORAINDIK DENBORARIK DAGOEN BITARTEAN. Oparotasuneko Andraketariak Ebanjelikoek gonbidatu zituen sartzera:

Diruzalekeria eta harrokeria demonioa

Eta demonio horrek gonbidatu zuen sartzera Judasen demonioa

Aipatu ditudan horiek eta aipatuko ditudanak okertu dituzte NIRE egiak. NIRE Izena goretsi beharrean, haiek goresten dute beraien izenak, jartzen eraikinetan, ministerioetan eta elizetan.

Andraketariak Ebanjelikoak orain maite dute urrea eta zilarra, NIRE ardiak eta bildotsak maite duten baino gehiago, eta damutzen ez badira eta bueltatu ibilbide gaiztotatik daudenean, Berba honetan aipatzen ditudan gehienak, ez dute inoiz zerua ikusiko. Batzuek izan zuten haien izena Biziaren Liburuan eta haien izena ezabatua izan zen. Zeruan traditu zidaten bezala, horrela ere traditzen naute berriro lurrean, zeren haien arimak badaki nora joango den lur hau uzten duenean. Orain, fededunen itxura dute, baina ez dago barne errukirik.

CHOO

CHOO THOMAS

Choo Thomas, damutu zaitez publikoki. Idatzi dituzun berbak liburu batean deskribatzen zure deituriko bidaiak zerura, dira satanasen engainua. Haur maiteak, norbaitek esateagatik soilik zeruan egon dela, egiaztatu NIRE Hitzarekin, eta behatu bat ote datorren NIRE deskribapenarekin zeruarena. Edozein artzain bultzatu duena eta areagotzen dituena Choo Thomas idatzitako gezurrak, zuek ere prest zaudete NIRE sumindurarako, damutzen ez bazarete jendaurrean, eta errieta egiten ez badituzue gezur hauek. Zuek lagundu duzue NIRE ardiak eta bildotsak desbideratu daitezen. Nolatan ezin izan zenituen ezagutu gezur hauek berak idatzi dituenak bere liburuan?

Benetako profeta guztiak agiraka egingo lukete eta ohartu. Badakizue nor diren benetako profetak, zeren, honek zeinen bitartez hitz egiten nabilen bezala orain, ozenki oihukatzen dute Choo Thomas profeta faltsua dela, adierazten duena ibili eta hitz egin zuela Jesusekin. Berak adierazten du izan zuela esperientzia bat bere gorputzetik irteten zela eta Jesusek eraman ziola zerura 17 bider hilabete batean, eta aldi bakoitzean, aurretik izan zituen agerraldi bortitzekin (epilepsiako atakeak) ordu zehatz batean.

Zergatik egingo nuke NIK horrelakorik? Ez al naiz Artzain maitekorra? Satanas da astintzen duena zure gorputza, ez NI. Satanas da bortizki tratu txarrak ematen dizkiona, berak deitzen dionean gantzudura bere eskuetan eta besoetan, sentitu arazteko bere eskuak haustuko direlakoan. Satanas da iseka egiten diona, eta satanas da saria ematen diona, ilusio hau sinetsia denean NIRE herri Santuarengandik. Berak dio, Jesusek zerura eraman zion guztietan, berak egin zuen guztia zen negar egitea, oso tristea baitzen han. Baina NIK, YAHUSHUAK diot: “Zerua da toki bat, non bakarrik gozamena dagoen.” Zeren, ez al dago idatzia “NIK ezabatuko ditudala malko guztiak zuen begietatik”? ENE kuttunak, ez daude hitzik deskribatu lor lezaketenik zeruko edertasuna.

Gezur horiek sinesten duten guztiak damutu behar dira sinestearren NIK, Artzain Onak, jokatuko nuela NIRE ardi eta bildotsekin horrela. Guzti horiek hau sinesten dutenak DAMUTU BEHAR DUTE BEREIZMENA EZ ESKATZEAGATIK, HAU EGIA OTE DEN EDO GEZURRAK. Choo Thomasen liburua doktrina faltsuaz beterik dago. Ikasi eta ager zaitezte gaindituak eta ERRE BERE LIBURUA, ERAGITEN SATANASEK JAKIN DEZAN EZ DITUZUELA ONARTZEN BERE GEZURRAK.

Azkeneko garai hauetan, zergatik ez nioke esango zeruan egon den norbaiti NIRE benetako Izen Hebrearra? Zergatik NIK bultzatuko nuen joan zaitezten domekako elizetara, jakinda zertarako erabiliak izango diren igandeko elizak Tribulazio Handian? Zergatik ez luke itzuliko bera zerutik abisu batekin artzainentzat aldatu dezaten haien gurtza eguna benetako Shabbatera? NON AIPATU NUEN INOIZ PURGATORIOA ZEGOELA ZERUKO ATETIK KANPO? Choo Thomasen berbetan: “haran bi daude erreinuaren atetik kanpo.” HAU ZENTZUGABEKERIA DA!!!!

Ebanjelari eta artzainengandik espero da elikatu ditzaten NIRE egiak eta gidatu ereduaz. Maltzur horiek okertu dituzte, bihurritu dituzte NIRE Berbak egokitzeko beraien irudi erosoari haiengandik asmatua, ahalegintzen dena inor ez iraintzen. Guzti hauek aipatuak erakutsi dute haien egintza eta pentsamenduekin galdu dutela YAHUVEHREN beldurra. Guzti haiek aipatuko dituzte Eskriturak, baina guzti haiek desbideratu dira:

Creflo Dollar
Paul eta Jan Crouch
Joel Osteen
Marilyn Hickey
Joyce Meyers
Creflo Dollar
Benny Hinn
Kenneth Copeland
Steven Munsey
Rick Joyner
Pat Robertson
Oral Roberts
Richard eta Lindsey Roberts
Juanita Bynum eta Thomas Weeks
Paula White
Rodney Howard-Browne
Mike Murdoch
Carman
Billy Graham
TD Jakes
Rod Parsley
Kim Clement

Hauek gutxi batzuk baino ez dira Oparotasuneko Andraketaria Ebanjelikoetakoak eta deabruarentzat dira andraketariak, ahaztu baitzaie haien hasierako deialdia eta beraien hastapen apalak. Oparotasuneko Andraketaria Ebanjelikoak deitu dituzte Ministerioak eta Elizak beraien izenekin.

JOEL OSTEEN

Joel Osteen, zu epela zara, eta NIK, YAHUVEHK, errebesatuko zaitut NIRE ahotik. Predikatzen duzu hizjariokeria sikolojikoa, ezin duena inoren arima salbatu. NIK, YAHUSHUAK, hauxe daukat zure aurka, Joel Osteen: PREDIKATZEN DUZU ANTIKRISTOREN DOKTRINA DEABRUZKOA, ONGI SENTITU ARO BERRIKOA, GIDATZEN DIONA ENTZUTEN DUEN GUZTIARI SINESTEN DIZUNA, INFERNURA. Joel Osteen, NON EZKUTATUKO ZARA SENTITZEN DENEAN ATRODROMOA BIRRINTZEN DELA ZURE GAINEAN?

Zure burua atzipetzen duzu, Joel Osteen. Kaleratzen dituzu Santuak, ohartzen dizutenak damutu zaitezen zure bekatuetatik, eta ohartzen dizutenak infernuaz. Bakarrik ezeztatzen duzulako infernurik egotea, ez du esan nahi ez duzula igaroko betikotasuna hantxe zure emaztea eta haurrekin eta kongregazio guztiarekin zure gezurrak sinesten dituena, damutzen ez bazara. Bakarrik ezeztatzen duzulako deabruaz ohartzea, ez du esan nahi satanas ez dela zure bihotza eta zure arimaren gobernatzailea. Azaldua zaude, eta hau irakurtzen duen jendeak besteei abisatuko die eta bidaliko die Profezia hau guzti horiei Berba Profetiko honetan aipatutakoak. HERRI SANTUA: IHES EGIZU OPAROTASUNEKO ANDRAKETARI EBANJELIKO HAUENGANDIK.

Haiek engainatzen dituzte jendea, aipatzen Eskriturako pasarteak, biziko balituzte bezala, eta ordea, ez dituzte bizitzen. Kontuz otsoekin agintariz mozorrotuak, non jendea biltzen den eta eztabaidatzen duten NIRE etorriari buruz berriro! Bereziki bat, Ministerio hau gorrotatzen duena, azpilanean ari da bahituraren datarekin. NIK haiei entzuten egongo banintz bezala, ausartzen dira deitzera Bahituraorain eta gidariek ez dute NIRE RUACH ha KODESH haien barne. Haien buruei gezurrak esaten dizkiete eta besteei, ostera, NI ez nago atzipetua. NIK bidali nituen NIRE ardi Santuak behin eta berriro, otsoen gotorleku honetara, non bildots errugabeek bazkatzen dute otsoen artean, gobernatzen dutenak Interneteko foro maltzur hau.

JOHN MACHAFFIE

John Machaffie, zu zara otso zuzendaria Bahituraoraingoa eta NIK, Artzain Ona, badakit nola uxatu kolpeka otsoak eta kendu hortzak NIRE ardietatik. Nor zara zu Elisabeth Elijahri etiketatzeko profeta faltsutzat? Ez al zara zu zeuk ekin zuena zerura eramana izango zinela lau aste barru eta hori izango zela 2007ko irailaren 14an? Ez zenuen hitz egin ozen eta klaru Internet bidez eta edozein entzun zizuena? Ez al zenuen esan Jesusek esan zizuela 9 bider: “zeruan egongo zara lau aste barru”? Ongi, bada, NIK, YAHUSHUAK ezin dudanez gezurrik esan, eta zu bizirik zaudenez oraindik, eta lurraren gainean, eta jadanik igaro denez irailaren 14a, ezin duzu aitortu ez duzula ezagutzen NIRE ahotsa? Nola orduan epaitu dezakezu besteak eta markatu profeta faltsutzat? Nola esan dezakezu jendetzaren aurrean: “egon zaitezte Haize Zakarretik urruti, satanasen ekintza da”?

JACK BARR

Nola sinets dezakezue Jack Barr, egokia dena bakarrik YAHUVEHREN suntsipenerako? Bera ez da artzaina, edo profeta, bakarrik beste aho maltzurra pozoia botatzen Internetetik, zuzenduta benetako Profeta Santuei. Bera da ERLIJIO ESPIRITUA DUEN BESTE BAT, INFERNURAKO KONDENATUA ETA SUZKO AINTZIRAKO. Satanasek begikotasuna du, kristaua izatea aitortu zuenaren arima eskatzeko, eta ostera, beren fruituagatik ezagutzen dituzue.

Jack Barrek nahiago zuen sinestea esamesa bidalia satanasen zerbitzari batengandik Elisabethi salatzeko bidegabeki. Jack Barr, satanasen partez bidalia izan zen Elisabeth Elijah difamatzeko SUNTSIPEN ESPIRITUAZ saiatzeko suntsitzen ekintza bat ez duena beste ezer egiten AITA YAHUVEH, NI, YAHUSHUA eta GURE maite RUACH ha KODESH kuttuna aintzatu. Ministerio honek atzematen ditu arimak NIRETZAT mundu guztian zehar. Ministerio honek sakrifikatzen da NIGATIK, elikatzeko bildotsak eta ardiak NIRE egiekin, eta NIRE bozeramaile profetikoa izateko nazioetarako eta aldarrikatzeko NIRE bedeinkazioak edo madarikazioak ere bidaltzen dion nazio bakoitzaren gain.

Hitz egiten diot John Machaffie deitua izanarazten duena eta beste batzuei Bahituraoraingoak ezeztatzen dutenak beraien benetako izenak ere ematera. Deitzen zarete moderatzaile kristauak Interneteko foru honetan eta harrotzen zarete nola kaleratzen duzuen jendea zuengana datorrena NIRE Berbak esatera. Zuetariko inork ez daki ezta maitasuna hitzaren esan nahia. Eta zein Jainkoari otoitz egiten diozue? Zeren NI ez nabil zuei jaramonik egiten, zuek damutu arte eta hasi obeditzen NIK, YAHUSHUAK, hitz egiten ditudan Berbak.

Hitz egiten diot orain Bahituraorain forura eta erabiltzen dut eredu bezala, baina Internet beterik dago kristau foru deiturikoaz JEZABEL ESPIRITU berarekin. Zuek, difamatzen duzuenak eta trufatzen Ministerio hau eta Elisabeth Elijahri deitzen diozuenak profeta faltsua, kontuz!, zeren zuetariko inork ez zuen eraman hau otoitzean. Zuetariko inork ez zuen dastatu edo frogatu fruitu ona Ministerio honena, zeren zuek guztiok, NIRE Profetaren bidez esandako egia guztiak suntsitzeko asmoa duzue. JEZABEL SAIATU ZEN NIRE PROFETA GUZTIAK HILTZEN ETA HUTS EGIN ZUEN, ETA BETI HUTS EGINGO DU. Zaharreko Elijahrekin NIK ihesbidea zabaldu nuen bezala, horrela ere babesten dut NIRE Berriko Elijah.

Ministerio honen etsaiak bere suntsipenaren bila zabiltzatenak: badakizue ezin duzuela lortu beste inola difamatzen baino ez bada eta gezurrak esaten Elisabethi buruz, Ministerio hau hasteko erabili nuena. Ez pentsa barregarria deritzotela, ezagutzen baititut zuen buruetako ileen zenbakia, eta erabiliko dut Bahituraorain forua eredu bezala, ARTZAIN ONAK egiten diena jainkotiar direla dioten otsoei, eta ostera, ez daukate urrikalmendurik haien barne. Aipatzen dituzte NIRE Berbak, erasotzen dute NIRE benetako Profetak eta kaleratzen dizkiete eta, haatik, txalotzen dituzte profeta faltsuak, otsoen gotorlekuan eserita, zeren haiek ere profeta faltsuak dira. Haietako inork ez nau benetan ezagutzen, eta Ministerio hau ezarria izan da metalen finketa egiteko, Jeremias 6:27-30 bezala. Jendeari ez zaio gustatzen AITATXO YAHUVEHK espero duenaren BERE haur Santuetan mailan ez egotea, beraz saiatzen dira mezularia harrikatzen. Halere, horiek zeinen izenak Bildotsaren Biziaren Liburuan daudenak, ezagutzen dute Artzain Onaren ahotsa eta ezagutzen dituzte Ministerio honen aurkitzen diren egiak.

Batzuek daude, oraintxe bertan, difamatu dutenak Ministerio eta Profeta hau eta, alabaina, sentitu dute NIRE konbikzioaren su Santua erretzen beraien hezurretan. Damutu zaitezte orain, pribatuan, YAHUSHUAREN aurrean, eta publikoki Elisabethi. Beste batzuek nabaritu dute YAHUVEHREN beldurra, jakinda bekatu egin dutela Profeta honen aurka, DAMUTU ZAITEZTE ORAIN, beranduegi izan aurretik. Beste batzuk daude ere, bazekitenak idatzi behar zutela eta hitz egin eta babestu berari eta Ministerio honi, baina beldur gehiago zuten, Bahituraorainen edo bost usoetan gorilak zer egingo liezaieketenaz, Jim Bramletten beldur ziren eta berak esango lukeenaz, beldur ziren foroetatik baztertuak izateaz, NI, YAHUSHUA ha MASHIACH eta AITATXO YAHUVEHK egingo liezaiokeenaz egon beharrean.

Jakinduriaren hasiera da YAHUVEHREN beldurra, ez duzue hau irakurri Eskrituretan? Jakinaren gainean jartzen dizuet: frogatu hitz egiten duen espiritua, eta konturatu zaitezte, Bahituraoraingo foroko gidaria, profeta faltsua dela beraien hitzekin, berak urkatu du bere burua eta agerian geratu da. NAZIO ASKOTAKO GOBERNUEK NAHASTURIK DAUDE FORO HAUETAN, BEHATZEN ETA ITXOITEN, ZEREN ESPIOIAK DITUZTE HAN, IDAZTEN IZENAK ETA ARDIZ EDO PROFETAZ MOZORROTUAK, EGUN TXARRERAKO AUZOTARTZEN DIRENAK. Erabili jakinduria orain eta bereizi hori zeini buruz ohartzen zaituztet. Satanasek ditu bere moderatzaileak han idazten izenak eta oharpenak zuen ahulezia guztiei buruz. Erabili jakinduria eta bereizi hori, zeini buruz ohartzen zaituztet.

Kontuz gizakiekin aurpegia ematen dutenak profeta faltsuen alde! Profeta faltsua da gizon bat edo emakume bat data bat ipintzen duena, eta “horrela dio Jaunak mintzatua dela” bat, eta data hori igarotzen da, eta profetizatu dutena ez da gertatzera iristen. Profeta batzuk hau egin dutenak konturatu gabe, damutu behar dute publikoki, barkamena eskatu, hitz egin baitzuten berba jendetzari, liburu, eskutitz, Internet edo berba mintzatuaren bidez. Baliteke barkatuak izatea, profetizatu ez bazuten faltsukeria beraien egitasmoetarako. EZ DIEZUE LAGUNTZEN DAMUTZERA IRTETEN BAZARETE HAIEN DEFENTSAN. ERRUDUN AGERTUKO ZARETE HAU EGITEARREN. Herria, bereizi behar duzue otoitza izan bada geroratu zuena mezu profetikoa, edo haragizko profezia ote zen. Otoitzak geroratuko ditu NIRE Epaiketak denboraldi bat, baina, AI HERRIAREN ZORITXARRA MAILEGU HORI IRAUNGITZEN DENEAN, SUNTSIPENA IZANGO DA HANDIAGOA PROFETIZATUA IZAN ZEN HURA BAINO!

SHELBY CORBITT

Shelby Corbitt: nahiz eta hasieran zure asmoak onak ziren, atzipetua izan zinen besteengandik, eta ESPIRITU GEZURTI ENGAINATZAILEA jaso zenuen Kenneth Copeland eta Choo Thomasengandik, besteak beste, eta zeuk entzun zenituen ere. Ohartu dut Elisabeth Elijahren bitartez, BAHITURA FALTSUA EGITEKO ASMOA DUTE, ORAIN ERE, NON JENDEA ERAMANA IZANGO DA EDO LURRUNDUA GOBERNUAREN ARMA MOZORROTUEN MEDIOZ. SATANASEN ELITEKO INDARRAK ETORRIKO DIRA OHEREN ITXURAZ ETA “OIIG” (OBJEKTU ITSASTAR IDENTIFIKATU GABEA) ANTZEKOAK, ETA KENDUKO DUTE JENDEA MODU BATEAN USTEKO DUZUENA ZIENTZIA FIKZIOA DELA SOILIK. GOGORATU: ZIENTZIA FIKZIO UGARI DA SATANASEN EGITASMOEN ABISUA.

Goian aipaturiko guztia gertatuko da, eta denboraldi desberdinetan historiaren zehar, eta MUNDU GUZTIAN, ez bakarrik Ameriketan. Idazten duen Profeta honi eman nion ohar bat amets batean, infernuko atariei buruz zabaltzen, eta OHEEN inbasioa burutzen zen. SERIOSKI HARTU EGIZUE. BAKARRIK HORIEK YAHUSHUA HA MASHIACHREN IZENARI HOTS EGITEN DIOTENAK, LIBRATUAK IZANGO DIRA GARAI HARTAN. BILA NAZAZUE, ORAINDIK AURKITU AHAL NAZAKEZUEN BITARTEAN.

Shelby Corbittek ezeztatzen du damutzea eta aitortzea berak eman zuen data noiz NI, YAHUSHUA itzuliko nintzen, ez zen gertatu, zeren NIK ez nion eman amets hori, ezta interpretazioa, ezta NIRE etorriaren data. Profeta honek zeinen bitartez NIK hitz egiten dut orain, esan zizuen aldiz aurretik, ez zenkizkioten sinetsi. Profeta hau bidali nuen zuei ohartzeko, atsekabetuak egon ez zaitezten denbora igarotzen zenean. Behatu, itxaron eta lan egin benetako bahitura arte. APOKALIPSIA 14AN ESAN DUT EGONGO ZELA HASIKINEN BAHITURA BAT LEHENENGO 144.000ENA. Hain gutxik nahi dute hau sinetsi! Zuen belarri azkuradunen eta zuen haragiaren aurka doa eta.

2007 urtea igarotzen denean, oraindik aitzakiak ipiniko dituzue Shelby Corbitt eta Kenneth Copelandgatik, besteak beste? Zer gertatzen da NIRE haur Santuekin? Ez ahal duzue bereizi suge baten begiak Kenneth Copelanden?

SHELBY CORBITT, KENNETH COPELAND, CHOO THOMAS GIDATZEN DUTE JENDEA BAHITURA FALTSU BATERA

Liburuak saldu dituzten horiek adierazten “horrela dio Jaunak, hauxe da elizako bahiturako data” edo diotenak “esazu otoitz bat eta izango duzu zerua garantizatua”, galdetzen dizuet: itzultzea gura duzue jendeak ordaindu zuen dirua zuen liburuagatik? Herri Santua: idatzi eta eskatu itzulketa zure diruarena. Shelby Corbitt, Kenneth Copeland, Choo Thomas eta beste batzuk, zuek gidatzen duzue NIRE herriari bahitura faltsu batera. Zuek kalkulatzen duzue haien heriotzen data eta pixkanaka hiltzen duzue fedea gutxien bildots leialak, isilak, beldurtuak, errugabeak, daudenak Bahituraorain eta bost uso foroetan eta beste foro anitzetan.

Zuetariko zenbat behatu eta itxaroten duzue Jesus etorri arte eta ozenki hitz egiten duzue, eta ostera, ez zarete konturatzen, NIK ez dizuedala deitzen YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaia! Zuetariko gehienak bakarrik ezagutzen nauzue alderdi batez. Ez al naiz NI YAHUSHUA Bera auhenka egin niena fariseuei eta deitu nien sugeak eta biperak? Ez ditut berba atseginak YAHUVEHREN etsaientzat zeinen izenak ez diren aurkitzen Bildotsaren Biziaren Liburuan. Ez al zuen YAHUVEHK esan faraoi gaiztoa zeinen aurka Moisesek borrokatu zuen, bakarrik suntsipenerako jaio zela?

Ez al nizuen NI eredua eman NIK, YAHUSHUAK, madarikatu nuenean pikondoa, ez zuelako fruiturik eman NIRETZAT? Ez al zen ihartu eta zeharo idortu eta aldarrikatu zen heriotza eta ez zuela inoiz fruiturik emango berriro? Sekretu bat diotsuet: ZUHAITZ HORI ORAINDIK JARRAITZEN DU ZUHAITZ HILA IZATEN, ABISUKO SEINALE BEZALA, GERTATZEN DENAZ NORBAIT EDO ZERBAIT MADARIKATUA DENEAN YAHUVEHNGANDIK. Ez duzue irakurtzen Deuteronomioa 28 eta Deuteronomioa 30? Eskritura Santuak bedeinkazioez beterik daude YAHUVEHRI obeditzen diotenentzat, eta madarikazioak YAHUVEHRI desobeditzen diotenentzat.

HAMAR AGINDUAK

Hamar Aginduak oraindik indarrean daude, ez da ezer aldatu. NI, YAHUSHUA ha MASHIACH, ez nintzen etorri AITATXO YAHUVEHK idatzi zituen Legeak BERE atzamarrarekin harlauzetan deuseztatzera. AGINDU HAUEK DIRAUTE BETIKOTASUNAREN ZEHAR. Laugarren Agindua YAH eta benetan YAH gurtzen duten horien artean. Laugarren Agindua, Milurteko Handian, indarrean jarraituko du, eta jendea etorriko da eta gurtuko du benetako Sabathean. Irakurri, ikasi eta ager zaitezte gaindituak. Festa Nagusiko Egunetan aginduko dizute zatozten eta gorde ditzazuen NIK gobernatuko dudanean eta erreinatu lurrean. Jendeak saihesten duena orain, laugarren agindua, ohoratzen da Zeruan ere. Lehenago, bekatua deitzen zena, antzinako garaietan, oraindik bekatua da YAHUVEHREN begietan.

LEGEGILEAK

Legegileak, uste duzue lege berriak promulgatzen dituzuelako, kiratsa zuen bekatuetatik dariena zeruraino eta, lurraldearen legeak aldatzen dituzuelako, uste duzue Legeak aldatzen direla Zeruan? Uztako duzue infernua eta suzko aintzira hau egitearren. Ezin duzue ezabatu NIRE Izena gehiago barik edo YAHUVEHRENA. AMERIKA ETA EUROPA, ZUEK BESARKATZEN DITUZUE JAINKO PAGANOAK, ABANDONATU DUZUELAKO ZUEN BAKAR ETA BENETAKO JAINKO YAHUVEH ETA NI, YAHUSHUA. ZUEN BIHOTZAK BETERIK DAUDE MALTZURKERIA GUZTIAZ. EZ ZEN JENDE NAHIKO ALTXATU PROTESTATZEKO HIGUINTZEEN AURKA LEGEAK BIHURTU ZIRENAK. ORAIN LASTERKETA DA IKUSTEKO ZEIN POLITIKARI HITZ EGIN DEZAKEEN HIGUINGARRIEN GEZURRAK ETA ONETSI LEGE HIGUINGARRIENAK.

NOLA IZANGO DA BENETAKO BAHITURA

Difamatzen diozue Deialdiaren Neskaso honi, zeinen bitartez NIK hitz egiten dut Profezia hau, eta ostera, bera da NIK erabiliko dudana izan dadin ematen duena alarma oihua ohartzeko benetako Emaztegaia, idatzia dagoen bezala hamar neskatxen parabolan. Berriro diot, NIK bidaliko diot Mikel Goi-Aingerua berarengana, Gabrielekin batera, eta haiek esango diote data Elisabethi, eta une zehatzean tronpeta jotzen denean, andreak oihukatzen du: “HORRA, SENARGAIA DATOR!” Benetako YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegai guztia, zeini buruz hitz egiten den Apokalipsia 14an, mundu guztiaren zehar, entzungo du era batera eta igoko dira airean. Inork ez daki denbora ezta ordu zehatza. Bakarrik esan diot Egun Santua izango dela Rosh Hashanahen. Rosh Hashanah egun 2tan ospatzen denez, eta jende ugari kalkulu desberdinak dutenez zein datan den, egia da, berak ez du ezagutzen ordua. Ostera, Eliasek zekien bezala eramana izango zela, Noek zekien bezala zein egunean sartu behar izan zen arkan eta atea itxi, horrela izango da berriro. NIRE Emaztegaiak jakingo du entzuten dutenean espirituan oihukatzen deiadar egiten esanez: “HORRA, SENARGAIA DATOR!”

Begira, satanasek nekatzen zaituzte eta iseka egiten dizue, bata bestearen atzean aldarrikatzen dutenean eguna eta ordua, eta alabaina, berriro errepikatzen dut inor atzipetua izan ez dadin. Honengatik AGINTZEN DIZUT ESTALI DEZAZUN OTOITZEAN, BAT BAINO EZ DAGOELAKO, NORI NIK DEITZEN DIODAN NIRE DEIALDIAREN NESKASOA. Elisabeth Elijahk ez du jakingo, NIK bidali arte NIRE Aingeru Santuak berarengana, egin dudan bezala lehenik beste mezu Santuekin berari emanak. Hau egin nuen berak sinetsi ahal dezan, bidali nituen NIRE Aingeru Santuak lehenengo Montanara, gero, Idaho eta Hego Afrika, egingo dut berriro. Hego Afrikan, bai bera, bai bere senarra, ikusi zuten Goi Aingerua Mikel gutxien espero zuten leku batean: jatetxe batean, Camps Bayn, Hego Afrika. Mikelek aginduak zituen agertzeko beraren aurrean eta bere senarra Nikok nabaritu zuen Elisabeth tinko begiratzen ziola gizon bati eta berak ere tinko begiratzen zuen, eta Nikok Mikel ikusi bezain laster, bazekien ez zela gizon arrunta, egon zen zeruko konexioa espirituala.

AITATXO YAHUVEHK bidali zion Mikel (ez dena modu zuzena bere izena letreiatzeko, baina ematen dizuet ezagutzen duzuen berba), bere fedea areagotzeko, NIK hitz egin nuen hori gertatuko dela. Goi-Aingerua Mikel berarengana bidalia izan zen, satanas saiatu zenean bere bizia kentzen 3 egunean zehar, eta bere senarra lo zegoen artean, nahiz eta bera saiatu zen itzartzen Aingeru Santuak hor zeudenean, bere begiak ez zuten ikusi behar oraindik. Aingeru Santuak Mikel eta Gabriel etorri ziren eta ekarri zuten sendaketa beraien hegoetan, berak ukitu zituenean neskatila ttipia bezala, eta harritu zen edertasunaz harribitxienak haien gain inkrustatuak.

Aingeru Santuak aldarrikatu zuten zein irrikan zeuden guztiak zeruan albisteagatik (Apokalipsia 14) YAHUSHUAREN Emaztegaiak helduko dela gutxi barru, eta hurrengo aldiz berak ikusiko dituenean elkarrekin, esan nahiko du ordua dela Emaztegaiari deitzeko etxerantz zeruraino. Aingeru Santuek aldarrikatu zuten jaiotza YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileena, eta esan zioten biltzeko Otoitz Gerlariak Harresian, horrela berak jakingo zuen ez dituela erasotzen YAHUSHUAREN etsaiak bakarrik. Beste behin, hau zen bere fedea areagotzeko, eta bera osatua izan zen atoan, eta HERIOTZA ESPIRITUA derrigortua izan zen irtetera.

Ministerio honen etsaiak, gogoan izan hau: MINISTERIO HAU UKITZEN DUZUENEAN, UKITZEN DUZUE NIRE JAINKOTAR ODOL SANTU ORBAINGABEA eta NIRE Izena YAHUSHUA ha MASHIACH da. NIK babesten dut eta estali Ministerio hau, Aingeru Gerlari Santuen legioekin batera. Ohartzen zaituztet, Ministerio hau madarikatzen duzuen guztiak: MADARIKAZIOAK ZUEN GAIN ITZULIKO ZAIZKIZUE.

ERLIJIO ESPIRITUA

Zuek, erlijio espiritua duzuenok eta ez harreman esanekoa AITATXO YAHUVEHREKIN, ausartzen zarete Jesu Kristoren izena deiadar egitera eskatzeko emakume honen eta Ministerio Santu honen suntsipena, gogoratu hau: zuek altxatzen dituzuen otoitzak eta diozuen berba bakoitza, horretaz salatuko zaituztet. AITATXO YAHUVEHK eta NIK, YAHUSHUA ha MASHIACHK, gogoraraziko dizuegu zuen berbak galdezka jartzen zaretenean zergatik dena oker doakizuen bizitzan. Galdetzen duzue zergatik zuen ekonomia, osasuna eta bakea kentzen dizkizuten, suntsipena inguratzen zaituzte eta zuen senideak hilik daude. Orain ezagutzen duzue arrazoia zergatik, zeren esan berri dizuet aldiz aurretik, atzean utziak izaten zaretenean jasateko Tribulazio Handian.

Hau irakurtzen dauden guztiei eta jan dute eta Ministerio honen fruituez gozatu dute, ostera, ez zarete inoiz harremanetan ipini haiekin ezta kemenik eman ere ez ezertaz: gogoraraziak izango zarete denbora honetan ere. Gogoratu: gizaki Santu batek ihes jar balezake mila demonio, bi jar litzake hamar mila demonio ihes, zenbat gehiago ahal du milioi bat sinesle? Ministerio honek borrokatuko du zugatik, zuk borrokatzen duzun bezala Ministerio honengatik.

NIK, YAHUSHUA ha MASHIACHK, diotsuet hau: hau da azkeneko eliza azkeneko garaietakoa egia osoa predikatzen duena, baita Santiago Erregeak ezeztatu zuena idatzia egon dadin baimentzera, idatzita egongo da. Egia hauek predikatuko dira eta NIK erabiliko dut NIRE Herri Santua, zeinen izenak munduak ez ditu ezagutzen, ez baitira izan lohituak mundu honetako lohikeriaz. Hauei erabakitzen dut erabiltzea azkeneko elizarako azkeneko garaietakoa. Ez dute nahi ospea eta ez dute amore emango NIRE egiak aberastasunaren truk. Haiek ez daude salgai eta satanasek ez du ezer haiengan. Erabiltzen ditudanak azkeneko eliza honetan azkeneko garaietakoa jasan dute eta jasaten dute NIGATIK.

Zuetariko zein gutxik hau irakurtzen duzuenok prest egongo zinaketen prezioa ordaintzera! Hau irakurtzen duten gehienak zentratuak daude beraien munduan, beraien bizitzan eta familian. Ez daude hor kanpoan, fedeko lehenengo lerroan, gerra espirituala egiten. Orain da garaia YAHUSHUAREN Demonioen Zapaltzaileak altxa daitezen eta estali dezaten Ministerio hau, lagundu eta kemendu Ministerio hau eta Profeta. Babestu Ministerio hau, NIRE eskuz elikatuak baitzaudete Ministerio honen bidez. Larra guriak dira NIRE ardi eta bildotsentzat.

Hau irakurtzen duzuenetariko batzuek, ekiten diozue deitzeari NIRE izena Jesus, badakizuen arren NIRE benetako Izen Hebrearra, baina diozue: “zuk nahiago duzu izen greziarra Jesus”. Beste behin errepikatzen dut, ez txarto ulertu, oraindik badago barkamena, osaketa, askapena, berpizte boterea eta seinaleak, mirak eta mirariak eginak Jesu Kristoren izenean, historiako une honetan, zeren NIRE benetako Izen Hebrearra ez zen guztien ezaguna, eta Tribulazio Handiaren aurrean delako, baina ohartuak izan zarete.

JESUS MIRANDA

Orain ere, gizon batek erabiltzen du Jesu Kristoren izena eta aldarrikatzen du milioi bat jarraitzaile dituela, eta haatik, satanasen zerbitzaria da. Gizon maltzur hau Jesus Miranda deitua izatea arazten ditu. Jesus izena erabiltzen duelako soilik, frogatu behar duzue gizonaren espiritua. Jesus izena mundu guztiaren zehar faltsifikatzen da, batez ere Hego Amerikan. Jesus Miranda izena adoptatu duen gizona profeta faltsua da, eta Oparotasuneko Andraketaria Ebanjelikoa, saldu duena bere arima aspalditik eta zeharo satanasek menderatua dago. Da gaiztoa beren era guztietan.

Berak predikatzen du ez dagoela bekatu halakorik, infernua gezurra dela, berak aldarrikatzen du Jainkoa dela,, eta ezeztatzen ditu Bibliako zati gehiena. Guzti horiek hartu dutenak 666 marka tatuaje bezala, Jesus Mirandak esan zielako berarenganako leialtasuna erakuts dezaten era honetan, jaso du aurretiko dastaketa madarikatuen madarikazioarena. Edozeinek deitzen diona gizon honi jainko, edo uste duena bera Jesu Kristo dela, satanasengandik menperatua izan da jadanik eta jaso du madarikatuen madarikazioa.

Satanasek trufa egiten dio erakusteaz zein erraza izango den Tribulazio Handian eragitea kristauak amore eman dezaten eta ezeztatu dezaten lehenago bazekitena egia zela. Satanasek erakusten du zein erraza den Jesu Kristo izenari trufa egitea. Ez duzue ikusten zergatik Tribulazio Handian gertatuko den berriro, eta inolako otoitzari NIK, YAHUSHUA ha MASHIACHK, erantzungo diot, satanasen semeak, zuek antikristo deitzen diozuenak, erabiliko duen izenean? Jendeak otoitz egingo du Jesusen izenean, eta bere burua Jesus Miranda deitzen diona bezala, satanasen bakar-sorturiko semeak jendeari engainatzen ibiliko da seinale, mira eta mirari faltsuekin, eta aldarrikatuko du jainkoa dela eta esango du: “Hemen nago”. Ohartuak izaten ari zarete Profeta honen bidez NIK deitzen dudana NIRE Deialdiaren Neskasoa, eta abisu hau da gong bat bezala mundu guztiaren zehar oihartzuna entzun ahal izango da.

Har itzazue Profezia hauek eta ohartu besteei. Zuen artzainak ezeztatzen dutenean apaltzera eta onartzera oker egin zutela eta egia jasotzera, zuek har itzazue, ttipiak, eta partekatu besteekin eta ERRIETA EGIOZUE ARTZAIN HORRI NIRE IZENEAN. Bakarrik erakutsi dizute ERLIJIO ESPIRITUA, gogoa menderatua DIRUZALEKERIA ESPIRITUAZ. Haragiaren gogoa eta harrokeria gobernatu eta erreinatzen dute guzti haien gain. Ez daukate espiritu esanekoa eta apala. NIRE ESPIRITU SANTUA, zuen AMA JAKINDURIA, RUACH ha KODESH dena, ez dago gobernatzen ezta erreinatzen haien gain. Entzuten diete beraien kontulariei, eta satanasek mantentzen zitzaien zentratuak ondasun materialetan, ibilbide espiritualean baino BERE onerako. Galdu dute beraien lehenengo maitasuna.

NIRE Aintza ostu duten guztiek altxatu dituzte beren izenak jendea irabazteko, ahazten Eskritura Santuak diotela: “YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena goretsia denean, NIK erakarriko ditut gizon guztiak NIGANA.” Norbaitek izendatzen badu Ministerio edo Eliza bat bere izenaz, jendea erakartzen dute beraien ekintza eta izenarengatik, huts egitera behartua dago, eta zeruan, haien egintza guztiak, lasto eta sarale bezala baloratuak izango dira eta erreak. Oparotasuneko Andraketariak Ebanjelikoak ospetsuak eta izarrak bihurtu dira, baita beraien begietan, besteen begietan ere satanasen erreinurako. Ez dira gehiago gizonak eta emakumeak lehenago benetan zerbitzatu eta gurtu eta otoitz egin zutenak: “YAHUVEHREN borondatea bete dadila”. Ospea eta aberastasunaren truk, baimendu dute sartzen eta gobernatzen eta erreinatzen beraien gorputzen bidez espiritu gaiztoak.

Tribulazio Handian, Jesusen izena berriro erabiliko da faltsuengandik eta izango da antikristo deitukoarengandik, nor satanasen seme bakar-sorturikoa den. Historiako une honetan, badaude domekako eliza batzuek oraindik erabiltzen direnak NIRE Aintzarako, baina TRIBULAZIO HANDIAN, IGANDEKO ELIZA GUZTIAK ERABILIKO DIRA SATANASEN AINTZARAKO ETA PIZTIAREN MARKA EGONGO DA DOMEKAKO ELIZETAN GARAI HARTAN. OHARTUAK ZAUDETE.

Ez duzue ulertzen oharpen hau ezagutzearen garrantzia orain? Eta ikastea NIRE Izena Hebrearra orain, ohitura hartzea NIRE Izena Hebrearra erabiltzen orain, NIRE ama Hebrearrak eman zidana jaio nintzenean. Beti bidaltzen ditut NIRE benetako Profetak ohartzeko Epaiketaren aurretik. Irakatsi besteei egia hauek, JOAN EZ DAITEZEN ELIZETARA DOMEKETAN TRIBULAZIO HANDIAN, ZEREN SARTZEN BAZARETE IGANDEKO ELIZETAN TRIBULAZIO HANDIAN, JASOKO DUZUE PIZTIAREN MARKA, AZKENEKO ALTXAMENDUKO EKINTZA HORREK KOSTATUKO ZAIZKIE BEREN ARIMAK GIZAKIEI. Atsekabetzen naiz ikusten dudanean NIRE Eskritura Santuak aipatzen direla antzinako garaietan bezala, fariseuak eta saduzearrak ere hori egin zidaten, konturatu gabe NI naizela BERBA HARAGIA bihurtu zena.

ENE ttipiak, zuengan ipini dut gogoa ez egokitzeko irudietara edo beste herrien erlijioetara. Alderantziz, Santu izatea nahi duzue, ABBA YAHUVEHRI atsegin izatea nahi duzue. Eta bekatu egiten duzuenean, entzuten duzue AMA RUACH ha KODESHEN ahots leuna, nor, maitekor, errieta egiten eta konbentzitzen Santutasunera itzultzeko, erakusten dizue zuen ibilbideen okerra, eta damutzen zarete berehala eta uzten duzue zuen bekatua eta bueltatzen zarete lasterka ABBA YAHUVEH eta NI, YAHUSHUAREN beso maitekorretara.

Uste duzue gozatzen dudala zuek zigortzen desbideratzen zaretenean bekatuzko bide batera? Alabaina, batzuetan NIRE haurrak dira ume esan txarrekoa bezala borondatezko jazarraldian diziplinatua izan behar duena. NIRE haurretako batzuek behar dute diziplina gehiago besteak baino. Izan ere, batzuetan diot hainbat ipurkada maitasunagatik umearen amak edo aitak eginda, beharrezkoak dira gogorarazteko ondorioak daudela bekatuzko jokaeragatik.

Hau egia da AITATXO YAHUVEH eta NI, YAHUSHUAREKIN ere. Ze haur zara zu? GURE haurretatik batzuk bakarrik behar dute agirakaldi leun bat eta gomutagarri bat: “Zergatik ez zenidan obeditu?” Beste batzuk behar dute agirakaldi gogorragoa. Halere, beste batzuk, hain burugogorrak direnez, YAHUVEHREN jipoia behar dute haien arimaren salbamenerako. HAU EGITEN DA, SETATIA, BIHURRIKERIAZ BETEA, DAMUTU DADIN ETA KONTURATU, YAHUVEHREN ERARA DELA, EDO INFERNUKO AUTOPISTA IZANGO DELA.

Ekiten badiozue zuen jokabide bekatarian, batzuetan, ARTZAIN ON honek apurtu behar du NIRE ardi eta bildots ttipien hanka saihesteko lar hurbildu zaitezten infernuko garren ertzeraino, non satanasek erreklamatu dezake zuen arima. NIK gelditzen ez bazaituztet handikorik horikara ibiltzen satanasen gotorlekurantz, non otsoak zain dauden zuen haragia eta espiritua irensteko, nork geldituko dizue?

NI naiz ARTZAIN ONA, eta NIK, YAHUSHUAK ez dut galtzen NIRE ardi edo bildotsetako bat ere. Ezagutzen ditut jadanik izen guztiak idatziak NIRE Biziaren Liburuan mundua sortu aurretik. Gogoratu: NIK ez dut toleratzen ume oies baten jokaera galdatzen egin dezan bere erara, eta ez YAHUVEHREN erara edo borondatearen arabera. Zuek, hau egin duzuenok, uztatu duzue dagoeneko bekatuak eragindako ondorioak.

Zuetariko batzuk hau irakurtzen duzuenok orain, jasan duzue dibortzioa, borrokak umeen zainketa, ezkontza zoritxarrak, drogen adikzioak, alkoholen adikzioa, beste adikzioak, espetxea, venerear gaixotasunak, gaixondoak, ezkontzatik kanpoko haurrak, nerbioetako krisialdiak, suizidio saiakerak edo suizidioko pentsamenduak, depresioa, adimeneko gaixotasuna, nahasmena, adulterioa, fornikazioa, homosexualitatea, pornografia, lizunkeria, lapurreta, ebasketa, erailketa, abortua, langabezia eta txirotasuna. Zerrenda hau eredu txikia baino ez da, YAHUVEHREN borondatearen aurkako ALTXAMENDU ESPIRITUAK sortzen dituena. Zuek guztiok hau irakurtzen duzuenak orain, NIRE maitasuna, grazia, errukia eta barkamena, badakizue zerengandik libratu dizuen, bakarrik YAHUVEHRI damutu ostean NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, eta aldendu ostean altxamendu espirituarengandik.

Mespretxatuak eta pertsegituak NIRE Izenarengatik zaudetenean, jakizue handiak direla zuen bedeinkazioak zeruan. Ez da zuei erasotzen dutela, ttipi kuttunak, NI da erasotzen dutena, zeren mairuak eta satanasen zitalak amorratzen dira zuen aurka, ez dute ikusten zuen aurpegia erasotzen dutenean, Santutasunaren aurpegia ikusten dute, eta Espiritu Santu gozoa ikusten dute zuen barne.

Ur gaineko ibiltariak izan behar duzue zeuen fedean. Jarraitu Santutasunaren bidea, zeren estua da zerurako bidea eta zabala da infernurako bidea. Nahiz eta zuen inguruan inork ez badu jarraitzen NIK zure aurrean ipini dudan bidea, ez itzuli, ttipiak. Ez noa promes egitera bidea erraza izango dela, baina merezi izango du. Zerurako bidea sakrifizioz beterik dago, baina gogoratu: NIK, zuen YAHUSHUA, zuen MESIAS, eman nuen guztiengandik sakrifizio nagusiena.

Zuretzat dauzkadan asmoak, NIRE altxorra, onerako dira eta ez txarrerako. Bakarrik sentitzen zarenean, bueltatu zure ABBA YAHUVEH maitearengana, eta NI, zuen ASKATZAILE bakarra eta MESIASENGANA. Gogoratu zaitezte ESPIRITU SANTU gozoaz zuen barne, zure AMA RUACH ha KODESH da, eta bera hurbilago dago zuenganako zeuen hurrengo arnasa baino. Negar egiten duzuenean, baimendu BERE besoetako sehaskan zabu egin dizuen bakea emanez ulermen guztia gainditzen duena.

Gogoratu: zuen gorputza da zuen AMA RUACH ha KODESHEN tenplua, beraz, zure gorputzari gertatzen zaion guztia, BERARI ere gertatzen zaio. Egon zaitezte egian eta Santutasunean eta ez inoiz utzi satanas lohitu dezazuen, zeren gantzudura eman dizuet eta gaitasunak ez dituzuenak ezagutzen, baina une egokian, errebelatua izango da. Ekin NIRE oinkaden aztarnen bila egun bakoitzean, zeren Santuen pausoak NI, YAHUSHUA eta zuen ABBA YAHUVEHRENGANDIK ordenatuak daude.

Zure izena, laztana, inprimatua dago NIRE eskuetako ahurretan Kalbarioan egina. NIK jasan nuen zuen ordez, salbu izan zaitezten eta YAHUVEHRENGANAKO irispide izan dezazuen eta zerura berriro. Maite zaitut, ttipia, maitasun batekin inolako gizon edo emakume konpara dezakeena. Gorde ditut zuen malko Santu guztiak, malkoen botilatxo bakoitza NIRE Izenagatik isuri dituzunak.

Ohar bat ematen dizuet, halere, datozen garaietarako. Ez izan inolako elizaren, denominazioaren edo erlijioaren menpean salba dakizuen edo Santu mantendu dezazuen. Izan Santu, ez besteei atsegin izatearren, baizik eta YAHUVEHRI atsegin izatearren. Gogoratu behar duzue, gure harremana ez dela erlijio baten gain, gurtza, maitasuna eta obedientzian datza, amore eman barik eta santutasunean bizitzen ABBA YAHUVEHREN eta NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREN aurrean. Gorde zuen gorputza Santu eta orbain gabe GURE Gorespen, Ohore eta Aintzarako. Zuen hausnarketak egon daitezen NIGAN, zuen begiak mantendu dezaten NIGANA fokuratuak. Hau irakurtzen duten batzuek nerabeak dira, eta ostera, jakintsuagoak zarete zuen inguruko heldu askok baino. Baina ez utzi zuen burua bete dadin harrotasunaz, horrek hondatuko baititu NIK prestatu ditudan egitasmo onak zuentzat.

Xerkatu NIRE aurpegia eta jarraitu hazten NIRE grazian eta gantzuduran egunero. Zuek ez duzue ezeztatzen Profeta hau, entzuten duzue NIRE ahotsa, besteek diotena ihardesten duenean ere, eta ez duzue nahi amore eman ezta aterantz joan. Ez ezazue ezer egin NIK, YAHUSHUAK, egingo ez nukeena.

NIK ezagutzen dut arbuio bakoitza, min bakoitza, ardura bakoitza, deabruaren gezur bakoitza hitz egina izan dena zuen belarrietara, tentaldi bakoitza eta NIRE Odolaren bitartez Kalbarioan isuritakoa, GARAILE zarete. Gogoan izan hau, txit maite ttipia: gizaki guztiak onartu izan balituzte NIRE egiak, orduan, gizaki guztiek onartuko lituzkete partekatzen dituzuen egiak, ezeztatzen nautenez, haiek ezeztatuko zaituzte. NIRI pertsegitu zitzaizkidan bezala, zuek pertsegituak izango zarete NIRE Izenarengatik.

Homosexualitatea higuintza da, abortua erailketa da. Ez utzi zuen adimena egokitu dadin zuen lurraldeko legeak legezko deritzotenari. Hobe, irakurri Biblia eta ikus ezazue NIRE Berbak zer dekretatzen duen bekatutzat. EBOLUZIOA DA SATANASEN GEZUR BAT, zuek ezagutzen duzue dena gauza hauetaz.

Ihes egizue sexu bekatu guztietatik, eta ihes egizue droga edo isurkari guztietatik intoxikatzen duena, okertu, kontrolatu eta gaiztotzen duena zuen adimena. Mantendu zaitezte urruti gizaki guztiengandik gurtzen dutenak beste bati, jainko deitzen diotenari, eta ostera, badakizue jainko faltsua dela. Ez entzun haien doktrina faltsuak, bestela zabaltzen da atea ESPIRITU ENGAINATZAILE ETA GEZURTIEI, sartzen direnak zuen adimenean.

HARRY POTTER

Erregutu ezazue NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola, eta aldendu zaitezte edozein gizakitik okultismoan nahasia edo irakurtzen dituena okultismoko liburuak, besteak beste, Harry Potter, edo erabiltzen duena isilekoa edozelan. EZ UTZI DEMONIOAK BESTE GIZON EDO EMAKUME BATEAN, MUTIL EDO NESKAN, MENDERATU DITZATEN ZUEN GORPUTZAK, EZTA MUSU BATEN MEDIOZ ERE. Ez zaitezte egon uztarri desorekatuan inola ere. Satanasek erabiliko ditu zuen haragiko sexu-goseak tentatzeko, baina NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odolak eta Izenak garaitu dute tentazioa, bakarrik behar da erabili ditzazuen.

Iseka eta trufa egin dezaten mairuak, YAHUVEHK egingo du barre azkena. ULER EZAZUE PAGANO NERABEAK IZAN DAITEZKEELA GIZAKI ANKERRENAK GUZTIENETATIK. Pertsegitzen dizuetenak, egun batean, madarikatuko dute barre egin zuten eguna, madarikatu edo zuei iseka egin. Infernuan derrigortuak egongo dira gogoratzera berba bakoitza hitz egin zutena zuen aurka, eta entzungo dituzte berba hauek betikotasun guztirako, damutzen ez badira, eta onartzen NI, YAHUSHUA, haien MESIAS bezala.

Gidatu arimak Salbamenaren ate bakarreraino. NI naiz YAHUSHUA ha MASHIACH, eta NI NAIZ Ate bakarra. NI naiz Bide eta Egia bakarra Zeruan sartzeko eta ABBA YAHUVEHREN presentzian egoteko. EZ ERAMAN INORI ELIZA BATERA SALBAMENERAKO, ZEREN ELIZA BATEK EZIN DU ARIMA BAT SALBATU. Salbamena dator bekatuen damutzeagatik eta aitormenagatik NI, YAHUSHUA, YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa naizena eta JAINKO JAUNA AHALGUZTIDUNA. Gurtu YAHUVEH, eta NI eta GURE maitea, liraina, RUACH ha KODESH, AMA JAKINDURIA dena, harreman maitekor, esaneko, damutua, NI, YAHUSHUAREKIN. Bekatu egiten duzuenean, presaka damutu zaitezte eta aldendu gaitzetik. EZ AURRETIK PENTSATU BEKATUA ETA ESANEZ: Oi, damutuko naiz, bada, gero! EZ du horrela funtzionatzen.

Eliza baten menpean bazaudete zuen harremanerako YAHUVEH eta NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREKIN, zer egingo duzue elizak predikatzen duenean doktrina faltsua? Artzainak amore ematen duenean lehenago aipatu ditudan horiek bezala? Entzun dezaket zuetariko batzuek esaten: “Oi, aizu, nire eliza, eliza ona da, nik artzaina Santua daukat.” Benetan diotsuet: “Eliza bat izaten bada ere fruitu onarekin, zer egingo duzue ezin izango duzuenean eliza batean fio izan, edo artzain batean, edo gizaki batean atxikimendu espiritualerako, ateak itxi direlako, edo bukatu debekatua zuen herrialdegatik, edo zuen artzaina presondegian ipinia izan bada Ebanjelioa predikatzearren, edo lekualdatu zen eta jada ez duzu irizpiderik gizaki edo Profeta horrengana?” Honengatik nahi dut hitz egin nazazuen, garatu dezagun GURE adiskidetasuna, partekatu itzazue zuen joranak NIREKIN. Gura dut, ez eze zuen Jauna eta Salbatzailea izatea, zuen Jainkoa, baizik eta zuen lagun minena ere.

Salbamena da aurrez aurre bat YAHUVEH eta NI, YAHUSHUAREKIN, eta NIRE herria betetzen da GURE RUACH ha KODESH lirainaz. NIRE Berbak dio: “ez utzi elkar biltzeari”, baina horrek ez du esan nahi beti izan behar duela elizako eraikin batean. Orain ere, biltzen zarete ordenagailu baten teknologiaren medioz, elkarren arteko harremana mantenduz.

Berehala eguna dator noiz otoitz egin behar duzuen eta bereizi:

Testifikatu beharko nioke gizaki honi?

Edo gobernuaren lakirioa izango ote da?

Edozein nazio galtzen dituena erlijio askatasunak da toleratu zutelako gobernuek kendu diezazkieten haiek pixkanaka, geratzen den guztia diktadura izan arte eta antikristoren ekintza. AMERIKA ETA EUROPA: NOLA JAUSI ZARETE NIRE GRAZIA ETA NIRE ERRUKITIK!

Ameriketako elizak: Lotsa zuen gain dago saldu zaretelako zuen zerga ezaren estatusa galtzeko beldurragatik. MUNDUKO ELIZA GEHIENAK EZ DUTE JADA TOLERATUKO NIRE BENETAKO APOSTOLU ETA PROFETAK PROFETIZATU, ERRIETA EGIN, KONTSEILU EMAN, KEMENDU ETA AHOLKATU DEZATEN. Artzainak, ahaztu zaizue ez dagoela Artzain On bat baino eta da NI, YAHUSHUA ha MASHIACH? Zuek, eliza gehien artzainak, ez duzue nahi inolako mana freskoa edo Ardo Berria RUACH ha KODESH lirainarena. Ez duzue gura aldatzea zuen doktrinak eta hausnarketak gizakiengandik datozenak. ELIZA GEHIENAK DAUZKATE ARTZAINAK GOBERNATZEN DITUZTENAK ELIZAK DIKTADURA BAT BEZALA.

HONEK IRAINTZEN NAU LARRIKI: HANDIENETATIK TTIPIENETARAINO, KONGREGAZIOAK EZ ZIREN MANIFESTATU ETA PROTESTATU BERAIEN GOBERNUEI OZENKI HITZ EGITEN DENAK ENTZUN DEZATEN. Alderantziz, isilik geratu dira, YAHK dekretatu dituen legeak higuintzat, aldarrikatuak eta onartuak diren artean legezko bezala nazioetan, eta ikastoletan irakatsiak egiak bezala. AI EDOZEIN UHALDE, LURRALDE EDO NAZIOAREN ZORITXARRA HORI EGITEN DUENARENA! UZTAKO DUTE YAHUVEHREN MENDEKUA! AI EDOZEIN NAZIO EDO IKASTETXEAREN ZORITXARRA KENTZEN DITUENA BIBLIAKO EGIAK! AI GOBERNUEN ZORITXARRA ADEITASUNA EZ DUTENAK ERAKUSTEN “JAINKOARENGAN DUGU KONFIANTZA” BERBEI!

ENE ttipiak, irakatsi egiak jendeari. Inolako elizak salba dezake arima bat. Bakarrik NIRE Odolaren medioz Kalbarioan isuria, eta NIRE Izenaz, norbait salbu izan liteke, damutasunaren bidez eta txarkeria guztiarengandik aldenduz. IRAKATSI IEZAIEZUE YAHUVEHREN AGINDUAK GORDETZEN ETA YAH LEHENTASUNEZ IPINTZEN BERAIEN BIZITZAN ETA MAITASUNEAN, ETA EKARTZERA EGUNERO YAHRENGANA GALDERAK, YAHRENGAN FIO IZAN DAITEZEN ARAZO ERABAKITZAILEENETAN.

Gogoan izan zuen egintzak sarituak izango direla zeruan eta sari bakarra jasotzen duzuena lurrean da zuek egiten duzuena NIGATIK. Irakats iezaiezue haurtxoei NIGANA gidatzen dizkidazuenak otoitz egitera eta NIRE Izen Hebrearra erabiltzera: YAHUSHUA ha MASHIACH. Ohartu iezaiezue ez dutela amore eman behar. Irakatsi jendeari benetako Shabbat, eta Festa Hotsandikoak gordetzearen garrantzia. Ekin irakasten zerua eta infernuari buruz, ZEREN ARIMA GEHIAGO JOANGO DIRA INFERNURA, ZERURA BAINO. Ikasi NIGANDIK eta NIK erabiliko zaituztet irakasteko eta besteak gidatzeko NIGANA. Haurtxoen ahotik NIK hitz egiten dut.

Egon zaitezte bihotz, gorputza eta arimatik garbi eta NIK emango dizuet maitasuna bihotz berdinarekin NI, YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA. Nahi baduzu zure arimako adiskidea, bere gorputza izango da garbia NIRE aurrean, gurtzeko eta zerbitzatzeko NIRI beste guztiaren gainetik, baita zuek. Zure arimaren adiskidea, Santutasunez beterik egongo da, eta elkarrekin gidatuko dituzue arimak zeruko erreinura. Ez duzue galdetu behar nor den gizaki hori, NIK ekarriko dut zuen arimaren adiskidea NIK dakidanean biak prest zaudetela.

EGUNEROKO KOMUNIOA

HAR EZAZUE KOMUNIOA EGUNERO NIREKIN eta berba egidazue maitasun eta eskertasuneko hitzekin NIK ordaindu nuen prezioaz zuengatik Kalbarioan. Ziurtatu, Komunioa hartu aurretik, aitortzen dituzuela eta ebatziak bekatu guztiengandik zuen bizitzan aldentzera. Beste haurride bat, NIGAN sinesle jainkozale dena, aitortu NIRI bekatu hori eta eskatu NIRE barkamena, gero zoazte haiengana eta eskatu haien barkamena. EZ HARTU KOMUNIOA ETA BEKATU EGIN ALDI BEREAN. NI Kalbariora joango nintzatekeen, eta jasan eta hil eta berpiztu hirugarren egunean, BAKARRIK GIZAKI BATENGATIK IZANGO ZATEKEEN ERE. HAINBESTERAINO DA NOLA MAITE ZAITUZTEDAN ETA NIK ZINEZTAPENA EGIN NION ABBA YAHUVEHRI, EZ NUELA GALDUKO ARIMA BAT ZEINEN IZENA JADA IDATZIA ZEGOENA BILDOTSAREN BIZIAREN LIBURUAN MUNDU SORTU BAINO LEHENAGO.

Inoiz ere izan behar dituzte esandako berbak Komunioaren zehar errepika hutsa eta egizue hau, ez bakarrik NIK, YAHUSHUAK, ordaindu nuen prezioaren memorian Kalbarioan zuengatik, baizik eta goretsi iezadazue ez dudala mahatsondoren fruitua berriro edango NIRE Emaztegaia eta Apopiloekin egin arte Ezteietako Afarian Zeruan. Gogoratu ezazue hau arma bezala satanasen aurka, etengabe gogorarazten diozuen bitartean, satanasek ez dituela eskubiderik zuen adimen, gorputz, espiritu edo arimaren gain, izan ezik bekatuaren medioz, zuek ematen badiozue legezko eskubidea. Izan Santu NI Santu naizen bezala, ahalegindu zaitezte Santutasunean bizitzen, zuen adimen eta gorputzean, eta zabiltzate ESPIRITU SANTUAN haragian zabiltzaten baino gehiago, eta jakizue ZERUKO AINGERU SANTUEN LEGIOAK BORROKATZEN DUTELA ZUEN ALDE.

Honela izan da mintzatua eta idatzia 2007ko urriaren 27an.

Emana zuen Aiztari YAHUSHUA ha MASHIACHRENGAN, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah.