PROFEZIA 91

JOHN HAGEE, KONDENATURIK ZAUDE, DIO YAHUVEHK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2007KO URRIAREN 17AN JASOTA
2007KO AZAROAREN 11N ARGITARATUA
GAURKOTUA 2014KO ABUZTUAREN 16AN


Abisua John Hageerentzat Giltzarri Elizakoa (Cornerstone Church) Mesedez bidali ohar hau John Hageeri

2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Elisabethen iruzkinak: Gantzudura piztu zuena da, nik irakurri izan nuen John Hageek saldu egin zuela YAHUSHUA. Berak saldu zuen bere arima satanasi. Bera Ebanjelio berria predikatzen dabil. Berak liburu berria idatzi du eta ukatu du YAHUSHUA. Jesu Kristo deitzen dionean ere, bere Mesias, berak predikatzen du beste Ebanjelioa. Berak dio: “YAHUSHUA, Jesus, ez zen uste izan Mesias izan behar zuenik. Bera ez zen etorri lurrera Mesias izateko.” Berak (John Hagee) ezagutzen du Berba nik baino hobeto, baina horrela baita deabruarekin, bera han baitzegoen idatzia izan zenean. Eta diotsut, John Hagee, piztu zenuen sumindura YAHUVEHRENGAN. Uste dut gizakiak has ditzaketela kontatzen atzerantz zure egunak, eta ikuskari bat ikusten dut zeu hiltzen zarenean, John Hagee, zure aurpegia egongo da oso gorritan, amorratua! Merezi duzu, jasoko duzuna. Behin, entzun nion YAHUSHUARI esaten “Artzain astakiloa” zarela, baina ez nuen sekula inoiz ezta amestu ere Judas bat izango zinela.

PROFEZIA 91

Ez egin negar, ENE alaba. Ez zaitez atzipetu, ENE alaba, zeren NITAZ ez dute gehiago barik iseka egiten. Negar egizu John Hageerengatik. Ez duzu ikusten, ENE alaba? Esan nizun zu eta zure senarra kanpoan denda horretan zeundetenean 2007ko irailaren 27an [Sukkot]. Esan nizun, zeuk entzun zenituen NIRE pausoak, eta NIK esan nizun lur honetatik zehar nenbilela ez zenidakeen ezagutuko moduan. Bata bestearen atzetik, NIRI irudikatzen nautela dioten horiek, YAHUSHUA irudikatzen dutela dioten horiek, RUACH ha KODESH beterik daudela dioten horiek eta ez dutela zerikusirik GUREKIN. GURE Espiritua ez dago inon haien ondoan.

John Hagee, egokia zara NIRE sumindurazko sutarako. Zeuk ukatzen duzu NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACH MESIAS bezala. Zure poltsikoak urrez forratzen dituzu ospea eta aberastasunarekin. Zeuk saldu zenuen zure arima, aspalditik erabakita zegoelako. John Hagee, NIK profetizatzen dut, NIRE Deialdiaren Neskasoaren bitartez, orain: KONDENATURIK ZAUDE! Zeren zeuk, ez duzu bakarrik kristauei gezurrak esaten, MAMUTA ELIZA MUNDIALA, zeuk ukatzen duzu NIRE Seme YAHUSHUA Juduei, jakinaren gainean, ezta satanasen haurrak ere ezin izan zutela kendu idatzirik zegoena, YAHUSHUA gurutzatua izan zen taketaren gainean: “JUDUEN ERREGEA!!!”

Hain harropuztua zaude. Uste duzu ezkutatzen duzula zure gaiztakeria NIGANDIK? Kontrako zulotik sartuko zaizkizu zure berbak, antikristoren espiritua baitaukazu. Juduei diotsezu oraindik beste bat etorri behar duela. Prestatzen diezu faltsifikazioa bezala datorrenarentzat, satanasen semea. Zeuk, John Hagee, KONDENATURIK ZAUDE, ZEREN EZ ZARA BAKARRIK JAUSIKO INFERNUKO ERRAIETARA, BAIZIK ETA SUZKO AINTZIRAK IRENTSIKO DIZU. ZEU TRAIDOREA ZARA. ZEU JUDAS BAT ZARA, LEHEN TRADITU ZENIDAN BEZALA, BERRIRO TRADITZEN NAUZU. NIK PROFETIZATZEN DUT, JOHN HAGEE, KONDENATURIK ZAUDE.

JUANITA BYNUM – BENNY HINN

Zeuk, Juanita Bynum, oso polita zarela uste duzu, baina NIK begiratzen dizudanean, botaka egiteko gogoa ematen dit! ZURE KIRATSA ATZEMATEN DU BIDE OSOA ZERURAINO JOHN HAGEERENAREKIN BATERA. ZUK, ZUEK DENOK, BAITA BENNY HINN ERE, SATANASEK BETETZEN ZAITUZTE ZUEI DENORI. NIK profetizatu nuen zerbitzari honen bitartez: EDOZEIN MINISTERIO GIZA IZENA DARAMANA ERORIKO DA. Eman nizuen damutzeko denbora, eta ostera, zuetariko inork ez du hori egin. Saldu zenuten zuen arima satanasi, eta zeuk, Juanita Bynum, zeuk betetzen dituzu emakumeen bihotzak lizunkeria espirituaz zure elkarrizketarekin. Adibidea ematen duzu lotsa baino ez dena. Lotsa zara NIRE Izenarentzat.

Ministerio hau erabiltzen ari naiz epaitzeko uste duten horiek sustatuak izan direla. NIK erabiliko dut Ministerio hau NIRE gantzudurapean, zuei lurreratzeko zuen zutoinetik, zerori ipini zaretenak eta NIK lurperatuko zaituztet haien azpian. Zeu, Juanita Bynum, EMAGALDUA ZARA NIRE BEGIETAN, NIK MESPRETXATZEN DUDAN GUZTIA ZARA. Ez nabil zutaz bakarrik esaten, hauxe diot guztiei bekatu sekretuak egiten dituztenak eta predikatzen duzue bidea zeruraino, eta ostera, beraien espirituak inoiz ez dira sartuko:

John Hagee

Juanita Bynum

Benny Hinn KONDENATURIK ZAUDETE

Ron Howard

Rodney Howard-Browne

ORAL ROBERTS

Oral Roberts, hain altu eserita otoitzaren dorrean, zeuk eraikitzen duzu Babel Dorre bat, baina NI naiz suntsituko duena. Zeuk orain gurtzen duzu urrea eta zilarra. KONTUZ EDOZEIN ARTZAINAREKIN, LEHENAGO NIRE BENETAKO BERBA PREDIKATZEN ZUENA, ETA ORAIN PREDIKATZEN DUENA OPAROTASUNAREN BERBA, MUNDU GUZTIAREN ZEHAR ENTZUNA IZAN DADIN.

NIRE HAIZE SANTUA, NIRE ESPIRITUA, RUACH HA KODESH preziatua herrialde hau erraztatzen dabil. Minutu bat baino gutxiagotan NI ibili nintzen batetik bestera, NIRE begiekin NIK begiratu nuen Sukkotean. Ez NI itsu naizenik, NIK ikusi nuen zerutik, baina NIK lur hau ibiltzea nahi nuen, eta beraz, NIK, YAHUVEHK, egin nuen hau 27an egunean.

Zuek, Juduak, Sukkot egunetan, hain harropuzturik. “Nire Sukkot zuen Sukkot baino hobea da. Nire janaria zuena baino hobea da. Nik irakurtzen dut Tora zuek baino luzaroago”. Zuek denok arreta galdu duzue. Bakarrik gerakin ttipi batek eraiki zuten haien Sukkotak eta haiek ziren apalenak eta haiek benetan ukitu zuten NIRE bihotza, haiek ez baitzituen egin errituala bezala. Haiek ez zuten egin harrokeriagatik. Eta NIRE bihotza ukitu zituzten horiek, YAHUSHUA bilatu zuten gau haietan. NIK dauzkat NIRE Judu Mesianikoak, batzuek YAHUSHUAREN Emaztegaikideak Jerusalemen esertzen dira eta haiek ukitu zuten NIRE bihotza. NI ez nago haserre NIRE Semearengatik bijiliak egin zituzten horiekin, itxaron zuten eta atsekabetu, ez baitzen garaia etor dadin. HASERRE NAGO HORIEKIN EGUN SANTU HAU BETE ZUTENEKIN ERRITUALA BEZALA.

ARNOLD SCHWARZENNEGER

Lurreko egunak kontatuak daude. Amerika, NIK esan dut Epaiketaren txarrena gorde dudala azkenerako eta da zuentzat. Baina ez daukazue ezta ideiarik ere zer egingo dizuedan, zuei egingo dizuedana. NAHASTU LARRIALDI BAKOITZA LUR GUZTIARENA, ZAZPI BIDER AREAGOTUA, KONDENATURIK ZAUDETE. EGIN BAITUZUE, ARNOLD SCHWARZENNEGERREN MEDIOZ, EGIN DUZUE ETXE ZURIAREN BITARTEZ, BASAKERI GEHIAGO INORK DAKIENAK BAINO, BAINA AURKITUKO DUTE. ORDURAKO, HERRI AMERIKARRA, BERANDUEGI DA. Ohartu dizuet zerbitzari honen bitartez. Esan dizuet dena lilurapena zela.

IHES EGIZUE AMERIKETATIK

Orain gerakin horiek NIREAK direnak, NIK esaten dizuedanean ihes egin dezazuen, hobe duzue joatea, oraindik irteteko aukera duzuen artean, zeren NIK profetizatu nuen zerbitzari honen bitartez, behin eta berriro, KAIOLATUAK IZANGO ZARETE LURRETIK, AIRETIK ETA ITXASOTIK: GOBERNU AMERIKARRAK EZ DIZUE UTZIKO IRTETEN. GUARDIA ALDAKETA BETE ZEN. SATANASEK DAUZKA BAKOITZAREN BANA BERE TOKIAN, DENAK BAT IZAN EZIK, ORAINDIK BERE AURPEGIA ERREBELATU BEHAR DUENA.

KAKAPILOAK

NI NAIZ YAHUVEH eta ez naiz iseka egina izango. NIRE Seme YAHUSHUA ez da iseka egina izango eta NIRE gozo, gozo, gozo, gozo ESPIRITU SANTUA, HAIZE BOTERETSUA BEZALA, kanpora botako du lastoa!!! Eta haiek bakarrik dira egokiak erreak izateko. Ez al nizuen ohartu? Amerikarrak eta NIRE altxor maiteak, gutxiak dauzkadanak distiratzen dutenak bitxia baliotsua bezala … NIK begiratzen dut NIRE Tronutik zeruan eta ikusten ditut gizagabetasuneko kakapiloak, hori baitira diruditena satanasen haurrak NIRETZAT: kakapiloak. Kiratsa zeruraino atzematen du. Hollywood satanasen jolastokia baino ez da eta benetan infernuak eusten du “Nor da nor Hollywooden”. Baina begira, baditut bitxi ttipi distiratsu hauek mundu guztiaren zehar, oroitzen nauena, NIRE amorruan eta haserrean, NIK ikus ditzaket distiratsu, haien inguruan kakapiloaz kortaraturik. Baina zuek distiratzen duzue, zeren NIRE polita, polita, polita Espiritu kuttuna barnean dago eta zuek distiratzen duzue.

Satanasek beti dauka bere kontrapartida. Kontuz faltsuketarekin. Artzainak, John Hagee honek bezala predikatzen dutenak, bera ez da batere artzaina, ez iezaiozue jarraitu otso gaizto horri ezta inolako ministeriorik gizon edo emakume baten izena daramana. Ez jarraitu aberastasunaren ikaskuntzak. Zeren NIK ematen dizuedana handiagoa da zilarra eta urrea baino. NIK ematen dizkizuet zuen AMA JAKINDURIAREN gaitasunak. NIRE Aintzak betetzen ditu zuen aurpegiak. NI ez nago haserre zuen aurka. Ekin itxaroten eta erne egon. Altxatu zuen buruak zeren benetan zuen askapena hurbiltzen zaizue.

SHELBY CORBITT

Elisabeth, erakutsiko zaitut NI gezurrak esaten ez duen YAHUVEH naizela. NIRE YAHUSHUA etorri aurretik Apokalipsia 14ko Emaztegaiaren bila, esan nizun Aingerua bidaliko nuela. Aingeru Santua etorriko da beste behin. Esan nizuen besteei ohartu diezaiezuen ez dezaten entzun Shelby Corbitti. Orain, haien bihotzak apurturik daude eta odoletan, hain azpiratuak sentitzen dira, haiek ipintzen dituzte aitzakiak bata bestearen ondoan, baina zeuk ohartu zenieten. Bera atzipetua izan zenean, orduan engainu espiritua etorri zen besteen gain, YAHUSHUAK ezin baitu etorri, “lerrotik lerrora, mandatutik mandatura” Berba Santuarena betea egon arte.

Orain, ez atsekabetu eta negar egin esanez: Oi, hori izango da urte mordo barru! Gauzak egingo ditut oso arin, zuen begiek ager ditzaketela uste dutena baino arinago. NIK badakit nor dagokit. NIK badakit nor garbitua dagoen YAHUSHUAREN Odolean. NIK badakit nor damutu den eta gaitzetik aldendu eta bere bihotza NIRE maitasunaz beterik duen.

HIGUINTZE KALIFORNIAN

Higuintze bat hasi da Kalifornian. Higuintze baten gizona jaikitzen da harropuzturik. Berak uste du onartzen (legeak) soilik umeei, ikaskuntzaren sistemari, gehiago ez deitzeaz “ama eta aita”, gehiago deitu barik “ama eta aita”, etiketatu barik gehiago “senarra eta emaztea”, “ez dugu iraindu behar homosexualei!”, “ez dugu iraindu behar musulmanei!” Baina, galde dezaket “non dauden NIRE haur Santuen eskubideak”? Zergatik geratu zineten isilik? Zergatik, Oi, Santuak, ez duzue iharduki? Ez al nizuen Profezia bat eman eta ohartu, altxatzen ez bazineten besteen eskubideen alde, haiekin ados egon ez arren, zuen askatasunak ikusiko zenituela deuseztatuak? Orain, Presidentetzarako hautaketak dauzkazue, eta ustez irabaziko dituenak, izango da oihukatuko duena ahots indartsuarekin: “Erail barruan dauden haurtxoak!” Irabaziko dutenak oihukatuko dute ahots indartsuenarekin: “Homosexualitatea ez da bekatu!”

Ez izan atzipetuak. Ez da izango denbora asko barru YAHUSHUA ikusten duzuenean. Santu diren horiek NIRE begietan, zeren, ez du esaten NIRE Berbak: “Eta Santuak bihurtuko dira Santuago, eta makurrak makurrago bihurtuko dira”?

Guardien aldaketa jada burutu da.

Haiek jaurtitzen dituzte harriak orain mezulari honi hitz egiten duena. Saiatzen dira gezurrekin ministerio hau urratzen. Baina izango dira haien bihotzak eta haien arimak NIK urratuko ditudanak zatitan eta jaurtiko ditut Suzko Aintziran. Zeren Ministerio honen etsaiak, NIRE Egien aurka jartzen direnak, izango dira irentsiko dituztenak bakarrak gezurrak.

JACK BARR – RICHARD KELTNER – PEGGY LETRENT

Jack Barr, gizona hila zara. Ezagutzen dituzu NIRE Berbak, zuk ez dituzu bizitzen NIRE Berbak. Bere buruari deitzen diona “Zeph Daniel” (alias Woody Keith) eta bere emaztea, zuek bakarrik zarete egokiak infernurako eta Suzko Aintzirarako. Richard Keltner, zeu ibili zara olgetan denbora lar, zure gaiztotzearen sakonkeriak gertatzen izan dira denbora lar. Ez dut astirik hartuko izen guztiak aipatzeko. Izen gehienak, Elisabeth, zuk ez dituzu ezagutzen ere. Haiek bidaltzen dituzte haien madarikazioak eta egiten dituzte haien erritualak. Peggy LeTrent, nori uste duzu engainatzen ari zarela? NIK aipatzen dut zure izena. Jokalaria baino ez zara, baina Elisabethek ikusten du zuregandik zehar. Berak hurbildu behar izan zuen gehiegi labera eta erre egin zen.

Kontuz, zuek, sorginak, zuek, belagileak. Kontuz lurperatu zituzten horiek haien sakrifizioak. Egin dituzue zeuen vudu erritualak. Egin zenituen zeuen loturak deabruarekin hiltzen saiatzeko NIRE Deialdiaren Neskasoa, suntsitzen ahalegintzeko Ministerio honek babesten dituen guztia, baina, begiratu, bakarrik zuen gain leheneratzen da. NIK babesten ditut umezurtzak eta esan gura dut biologikoak zeren, NIRI zegokidanean, ez zara inoiz aitaren umezurtz, ez zara inoiz amaren umezurtz. Eta MASHIACH bat daukazu ASKATZAILEA dena, zuen BERREROSLEA dena, eta NIRE Seme Bakar-sorturikoa, beraz, NIK baimentzen ditut erasoak heldu daitezen, bakarrik leheneratzen baitira etsaien gain.

Beraz, John Hagee, entzungo duzu Berba hau eta zure aurpegia bihurtuko da gorri amorruaz eta honek bakarrik aurreratuko du zure heriotza, kondenaturik baitzaude. Gaur, azaldu ditut zure gezurrak eta ohar hau ematen dut mundu honetako azkeneko muga batetik beste azkeneko mugaraino: “Laguntzen bazaude gizon hau edo entzun dituzun edozein izen horiek, laguntzen ari zara satanasen ekimena.” Zeren zerbitzari hauek ez dira NIREAK. Zuek urrea eta zilarra haien poltsikoetan metatzen ari zarete. Ordaintzen zabiltzate egoitza haien buruen gain eta joskileak egindako arropak eta hauek ez dira NIREAK.

NIRE azkeneko Berbak esan behar ditudanak egun honetan: GURASO SANTUAK: ATERA IEZAIEZUE ZUEN HAURRAK ANTIKRISTOREN GOTORLEKUETATIK, IKASTETXEAK DEITURIKOAK.

Ez duzue entzuten? Satanasen arauak jarraitzea nahi duzue? Protestatu! Entzunak izan daitezen zuen ahotsak! NIK baimendu nuen izugarrikeria hori arrazoi batengatik: ikusteko zuetariko zenbatek protesta egingo duten. BOIKOTATU ESKOLAK! Protesta egizue horren aurka, Kalifornian egiten ari dena, nahiz eta han ez bizi izan. Mundu guztiaren zehar, santuak bazarete, manifestatu zaitezte orain, NI zuen naziora joan aurretik, NI zuen lurraldera joan aurretik. Hauxe da antikristo deituriko espiritua. Hau da satanasen semearen espiritua gezur hauekin mundu hau lohitzen duena.

Aho bat daukazue, erabil ezazue! UKO EGIZUE ZEUEN HAURRAK IKASTOLARA ERAMATEARI!

Zuek zeuntzaten eta gutxiengo batek gobernatzen utzi zenioten eta saiatzea zuei konbentzitzen homosexualitatea gehiengoan dagoela. Benetan diotsuet, hori dena gezur hutsa da. Baina oparoenak metatu dute haien oparotasuna legeak idazten dituenen gain. Baina berreskuratu! Berreskuratu! Hartu boterea NIK itzuli dizuedana! Utzi baimentzeari bakarrik gutxi batzuk hitz egin dezaten NIGATIK.

Otoitz egizue altxa dadin agintari santu bat, zeren orduan behintzat, erabakitzeko aukera izango duzue. Zeren errepublikanoak eta demokratak berdinak dira. Haiek elkarrekin lan egite dute. Haiek planifikatzen dute elkarrekin. Haiek onartzen dituzte legeak elkarrekin, zeintzuk higuintzeak diren NIRE Izenari. Berriro diot: Jaiki, manifestatu eta oihukatu! Eta esaiozue satanasi eta bere jarraitunei: Nahiko da! Hauxe baitiotsuet: Onartuak izan diren lege guzti hauek higuintzea dira NIREGANAKO. Diotsuete, Amerika, ipini dezazuela zuen konfiantza haiengan eta ez dezazuen ipini zuen konfiantza NIREGAN, NI NAIZ Ona, eta NI naiz EGUNEZ ADINEKOA. NIK ezagutzen ditut hasiera amaieratik eta NIK badakit zehazki nola nazio bakoitzak ordaindu beharko duen. Hauexek dira egun honetan esan beharko ditut Hitzak.

ALIENIJENEN ARRISKUA

Eta badaukat azkenik gauza bat bakarrik gutxi batzuk konturatuko direnak Berbaren eraginaz. Kontuz alienijenekin! Haiek jada hartu dute boterea eta daude Ministroen Kontseiluaren ordezkari gorenetan eta kargu politikoetan. Kontuz! Eta ez dut esan nahi alienijenak beste nazio batekoak, hitz egiten dut satanasek bidali dituen alienijenei buruz, eta arreta izan idazten duenarekin “Alienijenak interneten”. Kontuz emakumearekin zuengana datorrena mozorroturik, eta diotsue jarri dezazuen zuen fedea orgonen. Benetan diotsuet, hau gezur hutsak baino ez dira. Ipini ezazu zeuen fedea NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHRENGAN, BERE Izenean eta BERE Odolean, zeren hori da leku bakarra erredentzioa etorriko denetik.

SHERRY SHRINER

Sherry Shriner, zeure eguna hurbiltzear dago. Ez noa gehiago horretan sartuko. Baina eman diot NIRE alabari Profezia bat itxaroten duena une egokia eta sasoi egokia. NIK badakit nor zaren. NIK badakit zer zaren. Kontuz edozeinek lagundu diona bere egitasmoan! Berak ohartzen diozuelako gobernuaren asmoaz, baina ontzi hau zeharo salduta dago aspalditik. Berak prestatu dizue ez dituzuen ezagutzen moduetan. BENNY HINN JOKATZEN DU SU BITXI ALIENIJENAREN AZPI. BERBA BAT JAKINTSUEI: MANTENDU ZAITEZTE BERARENGANDIK URRUTI. INPUTATUKO DIZUET ZUEK GUZTIOI, NON EREIN DUZUEN ZUEN HAZI EKONOMIKOA. HOBE DUZUE EKINTZA BATEAN IZATEA NIREA DENA.

Itxaron, ENE ttipiak. Itxaron, ENE haurtxoak. Itxaron, ENE altxorrak, zuek distiratzen duzuenak inolako harribitxi lezakeen moduan, baita zeruan. Itxaron, ez da izango askoz geroago. Ekin otoitz egiten, aurkituak izan zaitezten duin ihes egiteko Tribulazio Handitik datorrena. Baina hauxe diotsuet: da sekula inor deskribatu ez duen bezala. IZU HISTORIA GEHIAGO DA IMAJINATZEN ERE HASI DEZAKEZUENA BAINO. Noeren egunetan bezala, horrela izango da berriro, areagotua ZAZPI BIDER OKERRAGO. Benetan diotsuet: UHOLDEKATUKO DUT LURRA URAZ. Baina ziur diotsuet: EGONGO DA MALTZURKERIAREN UHOLDEA, INOIZ EGON EZ DEN BEZALAKOA. Baina Noerentzat ihesbidea neukan bezalaxe, horrela ere ihesbidea daukat zuentzat. Ikusten dituzuenean teknologia goreneko armak, jakizue NIRE zeruko armak handiagoak direla, NIK baitaukat zuek babesteko modua. Beraz, bakarrik eutsi gogor YAHUSHUAREN kaparen ertzari. Ez askatu. Ez askatu. Fedea bakarrik baita zure arima salbatuko duena.

Iraintzen gehiengoari eta bedeinkatzen besteei entzuteko belarri espiritualekin, zeinen izenak Bildotsaren Biziaren Liburuan dauden.

YAHUSHUA ha MASHIACHREN Alaba, Gerlaria, eta Emaztegaia, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah. 2007ko urriaren 17an, arratsaldeko 5:50.