PROFEZIA 90

ZEIN DA RUACH HA KODESHEN IZENA

IDATZIA/MINTZATUA AMA SHKHINAHREN GANTZUDURAPEAN
APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2007KO OTSAILAREN 27AN


Banakatu hau askatasun guztiarekin. Eskatzen dudan bakarra da sartzea Eskrituren froga barneratzen dena.
(Eskriturak gehituta behean 2010ko ekainaren 9an)

2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIAREN TESTUINGURUA

Otoitz egiten dut gorrotozko posta ez dela etorriko fariseu espiritudun horiengandik, erlijioa daukatenak eta ez YAHUVEH eta YAHUSHUAREKIKO harremana eta ez daukate ezta ideiarik ere zer den gantzudura. Badakit gantzutua izan naizela Profeta Santua bezala eta ez da edertasun lehiaketa bestela galdu egingo nuke, esan zidan YAHUSHUAK aspaldi. Profeta faltsuak dira bakarrik mezu onak ematen dituztenak ez iraintzearren. Mesedez, otoitz egizue Ministerio honengatik eta niregatik eta guztien alde laguntzaileak eta adiskideak bertan direnak, YAHUSHUAREN Emaztegaia barneratzen du honek. Mesedez, YAHUSHUAREN Emaztegaia: idatzi eta aurkeztu zaitez, denborarekin ikustatuko dugu zure herrialdea eta, gurekin ihardukitzea nahi baduzu, elkar ezagutu gaitezen.

Nire sarietatik handienetako bat lur honetan da YAHUSHUAREN Emaztegai Santuaren ezagutza lortzea, horiek benetan maite eta obeditu eta YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo jartzen dituztenak haien bizitzean eta maitasunean. Lehen idatzi bazenidate eta nik ez banuen erantzun, mesedez, idatzi berriro. Gure posta elektronikoa ostua izan zen iraganean baina sinesten dut fedez hori ez dela gertatuko berriro.

Berba hau sortu zen ni hasi nintzelako otoitzean RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuaren) Izenaren bila. RUACH ha KODESH titulu bat da, lan baten deskribapena. Alabaina, ez da RUACH ha KODESHEN (ESPIRITU SANTUAREN) Izena. Nik plazaratu nuen deitzen dudana “Oturuntza mahaiaren ametsa” eta ez zait inoiz ahaztuko zenbat maitasun zeukan nireganako adineko andre ederrak mahai ondoan eserita zegoena. Hura zegoen erabat liluragarria, lerro edo zimurrik gabea aurpegian, hala ere, bereizi nuen andre adinekoa zela. Ile luze kizkurtu urdina zeukan bere lepotik behera jausten zena. Berak maite nau ama lotuaren maitasunaz. Agerian dago beren begietan eta bere aurpegian. Nabari dezaket zenbat altxortzen nauen. Nentzan nire burua maitekor haren sorbaldan, ametsean.

AMETSA

Egiazko ametsa jasota 1999ko apirilaren 16an, Elisabeth Sherrie Elijahk.

Mesedez, ohartu zaitez amets honen errebelazioa hurrena agertzen dena, sortu zela zehatz-mehatz hilabete eta egun berdinean (apirileko 16an), hiru urte geroago. Bakarrik ohartu ginen honetaz, prestatzen ari ginela orrialde hau plazaratzeko.

Amets bat izan nuen non ni eserita nengoen saloi handi batean. Sentitzen nintzen Israelen izango balitz bezala. Banekien ez zela Ameriketan. Eseri nintzen mahai eder baten ondoan, ontziteria eta mahai-tresneria ederrenarekin inoiz ikusi dudana. Halere, ez zegoen janik mahaian. Eseri nintzen mahai ondoan adineko andre lirain baten alboan eta bere sorbaldaren gainean jarri nuen burua, nabaritzen bere amatasunezko maitasuna.

Bazegoen gizon adinekoa ere saloian, eta esan berri zidan mahaian zegoen guztia jadanik bedeinkatua izan zela, baita mahai-zapia eta zilarrezko mahai-tresneria. Dena prest zegoen. Bakarrik Apopiloen zain geunden eta bereziki gizakia edo gizakiak, ez nengoen ziur zeintzuk, norengandik hazi ziren mahats bereziak erabiliak izan zirenak ardoa egiteko.

Kiersk edo Kierska idatzita zegoen botilan. Gizon adineko bat zegoen ile urdinekoa bertan ere eta bera aita maitekorra bezala zen nirekin eta berak erakutsi zidan botila. Ardoaren bestaldean, tolestua zegoen ahozapia, non haren gainean nik brodatu izan nuen fruituzko saskia, mahats gorriz beterik aihen batean. Mahatsak oso handiak eta oso koloretsuak ziren. Nik brodatu izan nuen ahozapi hau ohorezko toki batean egongo balitz bezala zen eta erakutsi nion nire lagun minari mahai ondoan eserita zegoena nire alboan, nik ez nuen brodatu sekula lehenago.

Andrea, noren gainean ni bermatzen nengoen, sentitzen nintzen oso hurreko berarengandik, amatasunezko irudia bezala, gizona aitatasunezko irudia bezala zen. Sentitu nintzen salbu eta seguru leku hartan eta oso maitea. Harriturik nengoen eta iruzkindu nion nire adiskideari afari horretarako erabilitako dena bedeinkatua zegoela jada. Ezkaratzak irekidura handia zeukan nondik ikus genezakeen, betiere setiatua zegoen inguruan. Platerak pasa zitezkeen barrura eta kanpora eta barruan ikus genezakeen, halere, ez nuen inor ikusi ezkaratzean. Sarrerako atea ezkaratzera eskuinean zegoen. Irekidura ezkaratzera begira hain justu gure mahaiaren aurre-aurrean zegoen. Apopiloen zain geunden, bereziki haiek norengandik ardo berria irekia ez zena, egina zegoen. Zain gaude gizakia edo gizakiak lehen etor daitezen.

AMETSAREN BAIEZTAPENA

Sherrie maitea,

Zure ametsa, zeini buruz zeuk hitz egin zenidan, sentitzen dut “Bildotsaren Eztei Afariari buruz dela!!!!! Gakoa zen mahaia bedeinkatua izaten janaria bertan egon aurretik, eta “afariko ahozapia” zeuk brodatu zenuena.

Denak izango dituzte ekintzak aurkeztuko dituztenak Jaunari, baina haiek zapi lohiak bezala dira, baina zu, Elisabeth Sherrie, YAHUSHUAK bedeinkatu zaitu eta ohoratu du zure zapia eta bihurtu du ahozapi baten. Brodatzea kakorratz lana antzekoa da, eta kakorratz lana egitea sarea antzekoa da, eta marrazkia gainean irudikatzen du denbora, ahalegina eta zerbaiten zainketa. Uste dut ahozapiak irudikatzen dituztela zure webguneak. Ezkaratzak irudika lezakeela zerua ere uste dut, eta jangelak irudikatzen duela beste toki bat. Zeren dirudienez, lana egongo da egiteko zerura joan aurretik, horregatik da gela honetan zaudela.

OTURUNTZA MAHAIKO AMETSAREN AZALPENA

2002KO APIRILAREN 16A ARRATSALDEKO 8ETAN

Kierska KHERSA da, herrixka bat Galilea Itsasoko ekialdeko kostalde ondoan. Urte guzti hauen ostean, Biblia ikasketa batean Elisabeth eta bere senarrarekin, Apostolu Nikomia, errebelatu izan digute azkenean.

Elisabeth errebelazio honen zain egon da non dagoen toki hau, zeren hauek dira bi Apopiloak noren zain egon den, ardo berria ekartzen dabiltzanak haiekin batera. Profetak ametsen interpretazioekin, mesedez, otoitz egizue amets honen interpretazioarengatik, zeren bi Apopilo hauek datoz hain justu Bildotsaren Eztei Afariaren aurretik.

YAHUSHUAK dio orain Nikomia eta Elisabethi, errebelazio hau bi gizon hauei deitzearena aurkeztu daitezen, profetak direnak, eta bere ametsean, bera bi gizon hauen zain dagoela ardo berria daukatenak, eta ardo berria (KHERSA) egiten den lekutik datoz.

Eskatzen dugu, hau irakurtzen duten guztiak has daitezen otoitzean eta bitartekaritza egiten, norbait hau irakurtzen duenak, ezagutuko dituela nortzuk diren bi profeta hauek, eta esak diezaion harremanetan jartzea Niko edo Elisabeth (Elisheva) Elijahrekin atoan. Guzti haiei eragipenekin Israelen eskatzen diegu galde diezaietela beste Judu Mesianikoei ea dakien bi profetei buruz hain gantzutuak, ARDO BERRI bakar honetaz beterik daudenak.

Niko eta Elisabeth oso kartsu zeuden, zeren honek agertzen du zein hurbil gauden Bildotsaren Eztei Afaritik eta YAHUSHUAREN etorreratik BERE Emaztegaiaren bila.

Ezagutzen badituzu Judu Mesianikoak edo kristauak KHERSAN edo inguruan bizi direnak, mesedez, eragin haiek bidali diguten posta bat hona: Contact Us

(Mateo 22:1-14)

YAHUSHUAK zioen ere BERAK ez zuela ardorik edango BERE itzulera arte. Baliteke hemendik etortzea ardoa? Hau da dakidan guztia oraintxe bertan.

Esan gabe uzten da izena igorleak eskaturik.

ELISABETH SHERRIE ELIJAHREN OHARRA AMETSARI BURUZ

Gogoratu Kiersk edo Kierskatik datorren norbaiten aio gaudela, non ardoa botilatzen den eta apalategietan jarri. Toki hau da, nondik mahatsak datozen eta nondik ardoa datorren. Datorren gizakia oso berezia da, ardoa den lekutik. Ikusi nuen izena ardo botilan. Interneten kontsultatu nuen Kiersk edo Kierska leku honegatik, eta ezin izan nuen aurkitu halaxe deitutako herrixkarik Israelen.

Non ote dago Kierska? Agian Kiersk al zen?

Jakiten baduzu edo ohiturik bazaude honekin, mesedez, idatzi niri hona: Contact Us

Beti galdetu izan diot neure buruari zein emakume maite zenidakeen horrela. Mundu honetan, ez dut inoiz eduki emakume bat ama bezala aholkatzen zidanik, ez dut inoiz ezagutu izeko baten munduko maitasunik ezta amona batena ere. Amets berdinean, izan nuen ile-urdinezko aitatasunezko irudia, hainbeste maite zidan non harro tolesgabetu zuen ehundurako artelana nik egin nuena, horma batean oturuntza mahaiaren aurrean, denak ikus ahal dezaten.

Mundu honetan, ez dut inoiz eduki aitatasunezko eiterik aita bezala, edo gizonezkoen harreman maitekorrik, nire senar maitea eta neba-arrebak YAHUSHUARENGAN, azterketetan zehar, badakit frogatuak izan zirela eta leialak izatea irten zirela. Beraz, nor da emakume hau Zeruan? Bere maitasuna oso erakargarria eta oso egiazkoa izan zen, sentitu dudana inguratzen zidana are era handiagoan amets horretatik. Ez dut gehiago auhendatzen sekula ez ezagutzeaz zer den ama edo aita maitekorra. Badakit zeruan daukadala aita eta amaren maitasun handiena inoiz inork eduki lezakeen itxaropenik. Alabaina, nor da emakume hau? Nire ama biologiko mundukoa infernuan dago inolako zalantzarik gabe, berak bakarrik gorrotoa eta tratu txarrak eman zizkidan. Hortaz, nor da ama maitekor hau zeruan?

Orain daukat erantzuna… Orain zuen otoitzak behar ditut esateko ausardia eman diezadaten, zeren antolatutako elizak oso haserre egongo dira, horiek ere sinetsi dituztenak gizakiak sortutako doktrinak eta Itun Berriko Eskrituren itzulpen okerrak, deituko didate Profeta faltsua, eta hala eta guztiz ere, badakit dakidala badakidala Zeruko Tronutik sekretu bat emana izan naizela. Eskrituretan, YAHUVEH eta YAHUSHUAK partekatzen dituzte haien sekretuak haien Profeta eta Apostoluekin.

Orain, ohoratua sentitzen naiz sekretu hau partekatzeaz horiekin ezagutuko dutenak RUACH ha KODESHEN ahotsa. Hau izan liteke Profezia eztabaidagarriena inoiz plazaratu izan denik orainokoan. Ostera, obedientzian egiten dut, halaxe beste batzuk goibeldu direnak ama-haur harremanaren gabeziaz konturatu daitezen, YAHUSHUA onartu badute, izan dutela denbora guztiaren zehar. Ez dit inork hau irakatsi. Egiaz Zeruko errebelazio zuzena da.

Esaera zaharretan eta Salmoetan, badakizue jakinduriari deitzen zaiola “andrea”? Gehiago zalantzatu gabe, utz iezadazue azaltzen nola ikasi nuen RUACH ha KODESHEN zoragarriaren Izena, baita Espiritu Santua deitua. Hurrena, partekatzen dut sekretu minena inoiz niri emandakoa, eta halere, bedeinkatuena oraindainokoan.

Hau irakurri ondoren, mesedez, har ezazue denbora irakurtzeko Jakinduriaren Liburua.

Bibliak dio: “YAHUVEHK partekatzen ditu BEREN sekretuak BEREN Profetekin”. Dena hasi zen bainatzen nengoela Hego Afrikarantz irten baino lehen. Port Alfreden egon ginen bizitzen, ozeanoaren ondoan, esperientzia espiritual hau gertatu zenean. Otoitzean nengoen bakarrik eta galdetu nion ABBA YAHUVEHRI, YAHUSHUAREN Izenean: Zein da RUACH ha KODESHEN Izena, ESPIRITU SANTUA Izenaz gain? Otoitz egin nuen eta esan: “ABBA YAHUVEH, ZUK errebelatu diguzu ZURE Izena, YAHUSHUA, ZUK errebelatu diguzu ZURE Izena, baina, ba al du Espiritu Santuak izenik edo bakarrik titulu bat da edo zeregin baten deskribapena?

Bainu Jakuzzi hartzen nengoen. Beti iruditu zait ur pindartsua presiozko airez esangura duela Ur Bizia eta beti eskatzen diet Aingeru Santuei eragin dezaten ura, antzinako garaietan bezala. Askotan jasotzen dut gantzudura handia bainua hartzen dudan artean, eta gurtu eta abestu egiten ditut gorespen kantak denboraldi honetan. Mezu Profetikoak eta errebelazioak sortu dira eta gutxitan bainatu naiteke YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHI otoitz egin barik, abestu eta goresten. AITATXO YAHUVEHREKIN dago adiskidetasuna nabaritzen dudana oso sutsuki, abesten dudan artean gorespen eta gurtza kantak, nire bihotzetik irteten direnak haietako hirurentzat.

[Eta ni erantzunaren bila nengoen galderari: “Zein da RUACH ha KODESH zoragarriaren altxor kutxatzarraren izena, Hebrear eta Aramear itzulpenetan? Irakur ezazue Jakinduriaren Liburua. Mespretxatua izan da, Santiago Erregeak ez zuelako onetsi barruan sartzea. EZ ZAITEZTE EGON ERROMATARREK IDATZI ZUTENAREN MENPE BAKARRIK. “Ikasi eta ager zaitezte gaindituak.”]

Adieraztea nahi dut behean agertzen dena bat baino ez dela eman zizkidan Profezia askoren artean, ez direnak izan plazaratuak oraindik. Asko gertatzen ari da ezkutuan. Oso lanpeturik ekin genuen Hego Afrikan eta oraindik halaxe gabiltza, mundu guztiaren zehar bidaiatzen dugun artean. Inolaz ere sentitzen naiz nahiko duin ohore hau eman didana zuei aurkeztearena ESPIRITU SANTUAREN Izena. Ohorea da Profeta deitua izatea, eta aldi berean, zerbait beldurgarria da ere. Arduraduntzat hartuko naute esaten dudanarena, eta ez dudanarena esaten. Orain plazaratzen dut Berba hau RUACH ha KODESHEN gida jarraituz. Eskatzen dizuedan guztia da har dezazuen denbora behin baino gehiagotan irakurtzeko, eta horientzat RUACH ha KODESHEN ahotsa entzuten dutenentzat, orain deitzen dudana, bai AMA JAKINDURIA, bai AMA AINTZA SHKHINAH. Entzuten baduzu BERE ahotsa, mesedez, idatzi iezadazu. Mesedez, erakutsi besteei, arbuiatzen badizute ere halaxe egiteagatik. Mesedez, ikasi froga guztia bildu dudana orain arte, ikasi eta baieztatu ez nabilela ezer esaten Eskrituretan ez dagoena. Bakarrik Itun Berriko itzultzaileek aldatu dute “andrea” “gizonarengatik”.

Errebelazio hau estreinako aldiz Hego Afrikan eman zidan, baina itxaron egin dut Zerutik baieztapen ugariago etorri arte, noiz plazaratu behar nuenari buruz. Otoitz egin nuen noiz argitaratu behar nuen mezu hau beste edozein baino gehiago oraindainokoan, gorrotoagatik listua bezala botako didatena kristauak edo YAHUSHUAREN jarraitzaileak direla adierazten duten horiengandik, alabaina, haien fruituarengatik badakizue bakarrik urrikalmendu antza dutela baina ez dago barne urrikalmendurik. Eliza antolatuak karraskatuko dituzte hortzak amorruaz, ez baitaude interesaturik egiarengan eta Emakume Profeta Santu bati emandako errebelazioetan. Zintzoak egongo dira, itzulpen tzarrak aipatzea besterik ez dute nahi, nondik idatzia dagoen Itun Berrian, Espiritu Santuari “gizonezko” azaltzen. Beharrezkoa al duzue azaldu diezazuedan nola gizonaren harrokeria sartzen den behin baino gehiagotan, emakumezko sexu buruzkoa denean? Eta horiek Eskritura Santuak berridatzi zutenak aldebatekoak izan ziren emakumezko gidari espiritualen guztien aurka.

Nahiz eta Profezia hau 2007ko otsailaren 27an jaso izan nuen, ez zidan esan argitaratzeko 2007ko abuztuaren 27raino. Jakin dezazuen nahi dut, bakarrik giza multzo bat zekiten Profezia honi buruz. Nahita itxaron nuen eta eskertsu nengoen egun bakoitzarengatik mezu Profetiko erabat berri honek ez nuena plazaratu behar, zeren, egiaz, inori ez zaio gustatzen arbuiatua izatea edo hitzez tratu txarrak jasotzea, bereziki kristauengandik, adierazten dutenak gurtzen dutela guk gurtzen dugun Mesias bera, baina haiek deitzen diote Jesu Kristo, eta guk deitzen diogu BERE Izen Hebrear eta Aramear erabiliz YAHUSHUA edo YAHSHUA, nori hitz egiten zaionaren arabera.

NIRE etsaiei eta jelosiaz haserretuko diren horiek eta esango dutenak: Zergatik RUACH ha KODESHEK aukeratuko zintuen mezu hau emateko? Hori galdera ona da. Ziur nago edozein Profetak gauza bera egingo zintzakeela. Bakarrik aukeratua izan nintzela dakit, nire haragiak irrikatzen ez dituen gorrotozko hitzak nire norabidean abiatuko direnak bezainbeste, badakit ere ezin dudala huts egin RUACH ha KODESH zoragarriari ezta YAHUVEHRI.

Nire senar maiteak galdetu zidan zenbat denbora igaro behar zen Profezia plazaratu orduko. Nik nioen: “badakit data baino lehenengo, Eskritura gehiago izan behar dut bermatzeko.” 2007ko abuztuaren 27an da Zeruak aukeratutako data Profezia honen jaiotzarako, eta web diseinu berriaren jaiotza Ministerioaren orrialdean. Imajinatu nire ustekabea hau mekanografiatzen nengoen artean oraingoxe, oraindik Europan, eta ikusten dut Profezia hau emana izan zen data: 2007ko otsailaren 27an, eta Profezia 89 emana izan zen 2007ko urtarrilaren 27an. Hiru datak dira hilaren 27an.

WIKIPEDIAK AIPATZEN DU RUACH BERBA HEBREARRA

Wikipediak aipatzen du RUACH (Aramearrez RUCHA) Berba Hebrearra, gramatikalki andrazkoena, RUACH ha KODESH esamoldea den bezala. Honek bat dator RUACH ha KODESHEN zereginarekin “kontsolatzaile” bezala (Joan 14:16) eta kontsolatzailearen identifikazioa YHWHREKIN “ama” bezala jokatzen (Isaias 66:13)? Are gehiago, pasarte anitz daude non Peshittak ezartzen dion RUACH ha KODESH aditz edo mugatzaile andrazkoekin. Izan ere, Erromatarrei 8:16 Aramear Peshittan hasten da “Eta andreak, RUACHK, testigantza ematen du”.

YAHUSHUAK ADIERAZTEN DU ESPIRITUA ANDRAZKOA DELA: Erantzun gisa Nikodemoren galdera bati nork galdetu zuen: Baina, nola jaio daiteke norbait, jadanik zaharra izanik? Sar ote daiteke amaren sabelean eta berriro jaio? (Joan 3:4)

YAHUSHUAK erantzun: Ezin izango da inor Jainkoaren erreinuan sartu, uretik eta Espiritutik jaiotzen ez bada. Haragiagandik berez jaioa haragia da, Espiritutik jaioa, espiritu.” (Joan 3:5-6)

YAHUSHUAK erantzuten duenean, aitortzen digu BERA jaio zela Espiritutik ere. BERAK dio BERA ez zela beti izan haragia, baizik eta BERA ESPIRITUA zen, lurrera etorri aurretik, ez da? Horrenbestez, eman izan zidan errebelazioa iritsi zitzaidan, berrirakurtzen nengoela, berriro bidali baino lehen. YAHUSHUAK aitortzen ari da BERA ere jaio behar izan zuela ESPIRITUARENGANDIK, eta noski, horrek lazkatzen du ESPIRITU SANTUA Izenekoa. Hiru baino ez daude TRINITATEAN, ez da? AITA SANTU YAHUVEH, SEME SANTU YAHUSHUA eta ESPIRITU SANTUA, Hebrearrez RUACH ha KODESH deitua.

Zer ginen haragia bihurtu ginen aurretik? Sortuak izan ginenean Zeruan, izan behar genuen izaki espiritualak, berba hoberen ezean. Eskriturak diote: “Haragia eta odola ezin dira sartu Zeruko Erreinuan.” Halandaze, nola izan ginen sortuak Zeruan? Uste dut hau dela Profezia bat non RUACH ha KODESHEK BERAK hitz egiten duen eta hainbat erantzun ematen dituen, nik sekula lehenago entzun ez ditudan moduan. Uste dut ezagutza honek astinduko duela mundu hau espiritual eta fisikoki. Uste dut YAHUSHUA ha MASHIACHREN benetako Emaztegaiak izango dituela begi espiritualak ikusteko eta belarri espiritualak entzuteko. Zeruko Berba honek eman dit bake eta poza ugari. Orain ohorea da, nire senitarte Santuekin partekatzea.

Interneten egon naiz 14 urteetan zehar profetizatzen eta Ministerio honen fruitua agerian dago ona izan dela. Irakurtzen dituzuenean Salbamen testigantza guztiak, ikusiko duzue Ministerio honen hedadura handia. Ez naiz profeta igarokorra, albisteak kopiatzen eta aldarrikatzen profezia dela. Ez duzuenean entzuten Profezia berririk, zain nagoelako da denbora egokia noiz YAHUVEHK dioen: “Plazaratu Profezia”. Nik obeditu besterik ez dut egiten. Aitortzen dut, Berba hau emana izan nintzenean, txunditurik nengoen. Ez nuen inoiz halakorik entzun. Gero, miatu nuen Eskuizkribu Santuak eta aurkitu nuen nabaritasuna, baita Santiago Erregearen Biblian ere. Mesedez, bidali iezazkidazue zuen azterpenak, ados baldin bazaudete hau Zeruko benetako Berba dela. Lor ahal dudan kemen guztia behar dut, eta frogak bermatzen dituztenak.

Hainbat txatal sartzen ditut zuek hausnar ditzazuen. Aitortzen dut hau haragia espirituala gogorra dela eta ez da ahulentzat fedean.

Adam ez zen izan sortua, hura hautsengandik osatua izan zen. Eva ez zen izan sortua, hura Adamen saihetsarengandik osatua izan zen. Adam eta Evaren semeak jaio ziren eta haiek sortuak izan ziren jaiotza prozesu normal baten medioz. YAHUSHUA sortua izan zen baina Zeruan, ez lurrean. Nola? Ez nazazue galdetu. Hau dena berria da niretzat ere. Badakigu Mari oraindik birjina zela berarengan sortua izan zenean. Jarraitzen nauzue diodana? Hau haragi espirituala gogorra da. Digerituko duzu eta hausnartu edo listua bezala botako al didazu bueltan? Zure erabakia da. Aizue, ni ez naiz nahiko azkar hori asmatzeko. Bakarrik institutuko formakuntza bakarrik daukat, beraz ezin nauzu deitu ergel gizalegetsu horietako bat. Hau benetan Zeruko errebelazioa da eta otoitz egiten dut bedeinkatuak izan zaitezten harekin, ni eta beste guztiak norekin partekatu dudan bezainbeste. Ez zarete inoiz berriro bakardadean sentituko, ni bezala umezurtz bazarete ere. (Grekoz “sortu” hitza da “apokueo”, datorrena “kuo” edo “kueo” berbatik, esan nahi duena “haurdun egotea”. Hortaz, “apokueo” esan nahi du “ekoitzi emasabeletik antzera”, edo “jaiotza eman” adierazten biziaren sorkuntza.)

Agian lehenengo argudioa eskaini lezakeena Espiritu Santuaren emakumezko generoa bermatzeko da bere elkargoa “Jakinduria Espirituarekin” (Irteera 28:3; Efesoarrei 1:17). Itun Zaharrean eta Berrian, Jakinduria askotan pertsonifikatzen da andrazko generoan:Zeren Jakinduria (Sophia) Espiritu maitekorra da… Zeren Jaunaren Espirituak mundua betetzen du.

JAKINDURIA 1:5-7 (EUSKAL HERRIKO ELIZBARRUTIAK)

Espiritu Santu Hezitzaileak ihes egiten dio engainuari, urrundu egiten da gogoeta zentzugabeen aurrean; bidegabekeria agertzean, salatu egiten dute. Jakinduria gizakia maite duen espiritua da, baina ez du zigor gabe uzten gaizki-esatea. Jainkoak ikertzen du gizakiaren barrua, zehatz aztertzen du beronen pentsamendua eta esaten duen guztia entzuten. Jaunaren Espirituak lurra betetzen du eta, gauza guztiak elkarbiltzen dituenez, hots guztiak ezagutzen ditu.

ZUHURTZIA 1:5-7 (ELIZEN ARTEKO BIBLIA ELKARTEA)

Izpiritu Saindu Hezitzaileak ihes egiten dio engainuari, urruntzen da gogoeta zentzugabeenganik; bidegabekeria agertzean, salatzen dute. Zuhurtzia jendeak maite dituen Izpiritua da, bainan ez du zigortu gabe uzten gaizki-errailea; Jainkoak ikertzen du jendearen barnea, zehatz miatzen haren pentsamendua eta erraiten duen guzia entzuten. Jaunaren Izpirituak lurra betetzen du eta, gauza guziak elkarbiltzen baititu, hitz guziak ezagutzen ditu.

JAKINDURIA 1:5-7 (NAKAR-KOLUNGA)

Zeren Espiritu Santua diziplinakoak ihes egiten du engainutik, eta urruntzen da burubako gogoetengandik, eta maltzurkeria iristean, nahasturik geratzen da. Zeren Jakinduria da gizakiak maite dituen Espiritua, eta ez du zigor gabe utziko ezpain biraolariak dituena; Jainkoa haren sekretuen lekukoa da, eta egiazko miatzailea haren bihotzarena, eta haren mihiaren entzulea.

YAHUSHUA ha MASHIACHK erkidetzen du “Egiaren Espiritua” Espiritu Santuarekin (Joan 16:13). Jakinduriak (Sophia) eta Espiritu Santuak partekatzen dituzte jardunbide berdinak (1 Korintoarrei 2:7-11; Erromatarrak 5:5; 1 Joan 5:6-7 (Santiago Erregea)). Gizonezkoenganako aurreiritzia izango ez balitz andrazkoen aurka azkeneko teologoena, Elizak ziur aski aitortu izango zituen Itun Zaharreko erkidetasunak, RUACH ha KODESHEN (Espiritu Santuaren) hitzez hitzezko deskribapenak bezala.

BIGARREN ARGUDIOA: ELOHIM

Eskaini lezakeen bigarren argudioa Espiritu Santuaren andrazkoa generoaren alde aurkitzen da YAHUVEHRI eta Espiritu Santuari atxikitako izen beraietan. Jainkoarenganako Izena hizkuntza Hebrearrean da “Elohim”. Buru-jantzi gehienak aitortzen dute berba honek dakarrela amaiera plurala, batzuek erabiltzen dutena aditzera emateko TRINITATEAREN aurrerapena Itun Zaharrean. Eskoladun gehienak, ez dakitelako, ala ez dute abaildura hartzen haien ikasleei jakinarazteko, “Elohim” ez dela “El” partikularen plurala, izenaren gizonezko eitea. “Elowah” andrazkoaren plurala da. “Elohim” Berbak izango zituen biak, gizonezko generoa, baita andrazko generoa ere, hari atxikia. Gure Sortzaileek izango zituen genero biak, eta noski, badakigu, Hasieraren arabera, RUACH ha KODESH, baita YAHUSHUA ere, zihardutela YAHUVEHREKIN batera, lur hau sortzeko.

HASIERA 1:27

Elohimek, beraz, bere iduriko kreatu zuen jendea, Jainkoaren idurira kreatu zuen; ar eta eme kreatu zituen.

Honek agertzen du genero biak daudela TRINITATEAN. Espiritu Santua, andrazko jatorriaren irudipen ezarria dela, are luzaroago bermatua dago hitz Hebrearragatik “Espiritu” adierazteko. Orain aipatzen dut Estridonko Jeronimo, latinezko Vulgataren egilea: (aitortzen dut ez dudala irakurri latinezko Vulgata, baina hau aurkitu nuen ikasten nenbilela, Profezia eman zidanaren ostean).

HEBREARREN EBANJELIOA

Hebrearren Ebanjelioan Nazaretarrek irakurtzen zutena, dio: “Duela gutxi, hartu zidan NIRE AMAK, ESPIRITU SANTUA.” Inork ez luke iraindu behar honengatik, zeren “Espiritu”, Hebrearrez, andrazkoa da, aldiz, gure hizkuntzan [latinez] gizonezkoa da, eta grekoz, neutroa da. Jainkotasunean, halere, ez dago generorik.

ESTRIDONKO JERONIMOREN IRUZKINA ISAIAS 11RI BURUZ

Azalpen honek dauka harrigarrizko aitorpena. Lehendabizi, diosku tradizioa zegoela, kristau berrien talde baten artean, uste zutenak Espiritu Santua zela Jaunaren ama espirituala. Bigarrenez, Estridonko Jeronimo, pertsonaia ortodoxoago ezin da ezta imajinatu ere, berak aitortzen du berba Hebrearra “espiritua” adierazteko (RUACH) andrazkoa dela, eta hortaz, lehenengo gizaldiko kristauen sinesmena, inguru Aramearrean jokatzen zutenak batez ere (Pabloren elizak ttipiak ziren parekatuz gero), Espiritu Santua andrazko pertsona bat zela. Galdu zen itzulpenean Hebrearretik Grekora, eta gero aldatu zen gizonezko generora itzuli zenean Grekotik Latina.

Azkenik, alderdikeria teologikoak darama kristauei sinestera generoen bereizmena ez dela garrantzizkoa, ez dagoela generorik Jainkoarengan, beraz, ez duela axola aipatzen bada Jainkoa “gizon” bezala edo “Hura” bezala. Gizaldi askorekin jokabide honetan gidari kristauen aldetik, doktrinak eta gizakiak sortutako ideiak, nik egia nahi dut eta otoitz egiten dut YAHUVEHREN Egia besterik ezen alde. Uste dut ardura duela. Ez digute baimentzen aldatzea ezta izpirik ezta apur bat ere Legea, eta Jainkoak irudikatua badago “izaki” bat bezala hartzen dituena gizonezko generoa nahiz andrazkoa, orduan, ergelak gara ezkutatzean jazoera hau gure Testu Sagaratuaren itzulpenetan.

Pentsa ezazue familia batean eta zerez egina dagoen. Ez dut esan nahi sexu bereko ergelkeria Sodoma eta Gomorrako aroa mundu honek orain esperimentatzen ari dena. Sinets zakizkidate, YAHUVEHRI ezin izango zaio luzaroan isekatu. Sodoma eta Gomorra uztatu zutenez bezala orduan erein izan zutena, horrela izango da berriro horiekin toleratzen eta praktikatzen dutenak gauza hauek. Familia batek osatua egon behar du aita, ama eta haurrekin.

Hau da dantzudana eta diodana: NIK, YAHUVEHK, sortu nuen lehoi emea jaiotza emateko lehoi bati; emakume batek bakarrik jaiotza eman dakioke gizaki bati, eta ez litzateke bidezko bakarrik Jainkoak jaiotza eman ahal izatea Jainkoari? YAHUSHUA da YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa. Beraz, nor da Zeruko Ama sortu zuenak YAHUSHUA? Hau al da sekretua RUACH ha KODESHENGANDIK “jaiotzea” esan nahi duenarena? RUACH ha KODESH Espiritua da, orduan, HARENGANDIK jaiotako batek bihurtzen da Espiritua, eta RUACH ha KODESH bizi da gure gorputz barnean gu hil edo Zerurantz harrapatuak izan arte, bata nahiz bestea lehenengo gertatzen dena. RUACH ha KODESH da HAREN betikotasunezko izadiarekin da Eskriturak dioena: “Gorputz honetatik erbesteratua izan YAHUSHUA Jaunarekin egotea da.” Errebelazio hau jaso nuen arestikoen berba frogatzen saiatzen nengoela. Eskriturak dio: “Legearen letrak hil egiten baitu; Espirituak berriz, bizia ematen.” Harreman berri hau gizakien artekoa eta RUACH ha KODESH da norbait identifikatzen duen gauza bat berriro jaio denean.

GEHITUA 2010EKO EKAINAREN 9AN

EKLESIASTIKOA: SIRAKEN SEMEAREN JAKINDURIA

Eklesiastikoa: Siraken Semearen Jakinduria da liburu bat lehenengo Greziar eta Hebrear Biblietan barneratua. Ustez idatzia izan zen K.a. II. mendean. Greziar eliza goiztiarra deitzen zion “Zeharo-bertutetsu Jakinduria Andrea”.

Eklesiastiko da latinezko berba esan nahi duena “elizgizon” eta deskribatuko luke edozein liburu irakurtzen dena elizan eta jasoko lukeena baimen eklesiastikoa edo klerikoa. Ben Sira, edo Siraken semea, jakintsua zen eta eskriba, guztiz jakituna Lege Juduaz, eta bereziki “Jakinduriazko Liburuetan”.

BEN SIRAKEN JAKINDURIA KAPITULU 1

1-20:

1. Jaunarengandik dator jakinduria guztia, harekin dago beti.

2. Itsas hondarra, euri-tantak, mendez-mendeko egunak, nork zenbatu?

3. Zeruaren garaiera, lurraren zabalera, leizearen sakonera, nork arakatu?

4. Gauza guztien aurretik sortu zen Jakinduria, betidanik adimena eta zuhurtzia.

5. Jakinduriaren iturburua da Jainkoaren Berba garaitasunean, eta haren kanalak betikotasunezko aginduak dira.

6. Zuhurtziaren erroa, nori zaio errebelatu? Haren xede ixilak, nork ditu ezagutu?

7. Zuhurtziaren zientzia, nori zaio errebelatu? Eta haren esperientzia ugaria, nork ditu ezagutu?

8. Bat bakarra da jakintsua: guztiz beldurgarria, Jauna, bere tronuan eseria dagoena.

9. Harek du kreatu zuhurtzia, harek ikusi eta neurtu, harek zabaldu berak egindako guztien gain.

10. Gizaki guztiei eman die bere eskuzabaltasunez, are esku zabalagoz maite dutenei. Jaunaren maitasuna da ohore duinezko Jakinduria. Errebelatzen denei, ematen zaie ikus dezaten.

11. Jaunarenganako begirunea ospe eta harrotzeko bide da, pozbide eta alaitasunezko koroa.

12. Bihotza gozatzen du Jaunarenganako errespetuak; poza, alaitasuna eta bizitza luzea ematen ditu. Jaunarenganako begirunea Jaunaren ahalmena da, maitasunezko ibilbideetan finkatzen baita.

13. Jaunari begirune dionak amaiera ona izango du, bedeinkatua izango heriotza-egunean.

14. Jauna errespetatzea da jakinduriaren hasiera; fededunekin dago, amaren sabelean sortu zirenetik.

15. Gizakien artean finkatu da eta betiko oinarritu, hala iraungo ondorengoekin ere.

16. Jaunaren errespetua da zuhurtziaren betetasuna, hunek bere fruituz asetzen ditu jendeak.

17. Gogoko dutenaz gainbetetzen die etxe osoa, eta bere emaitzez bihitegiak.

18. Jaunarenganako begirunea da jakinduriaren koroa, bakea eta osasuna lorarazten dituena. Biak Jaunaren dohainak dira bakerako, hedatzen dute aintza maite dutenei.

19. Euria bezala isurtzen ditu jakintza eta ezagutza argia, beraren jabe direnen ospea areagotzen.

20. Jauna errespetatzea da jakinduriaren sustraia, beronen adarrak bizitza luzea.

BEN SIRAKEN JAKINDURIA KAPITULU 4

11-19:

11. Jakinduriak bere seme-alabak goratzen ditu eta beraren bila dabiltzanak zaintzen.

12. Hura maitatzea bizia maitatzea da, haren bila lehiatzen direnak pozez beteko dira.

13. Hura daukanak aintza izango du herentzian, gorabehera guztietan Jaunak bedeinkatu egingo.

14. Jakinduria zerbitzatzen dutenek, Santua dute zerbitzatzen; Jainkoak maite ditu hura maite dutenak.

15. Haren esanera dagoenak mundua epaituko du, hari atxikitzen zaiona, seguru bizi ahal izango da.

16. Norbait jakinduriaz fidatzen bada, bereganatu egingo du, eta ondorengoak ere haren jabe izango.

17. Baina lehenengo, bide bihurrietatik eramango du, beldurra eta izua sufriaraziko dizkio, heziketa zorrotzaz saminduko du eta proban jarriko bere aginduekin, hartaz bene-benetan fidatu arte.

18. Ondoren, berriz, bete-betean itzuli eta poztu egingo du, eta bere ezkutukoak azalduko dizkio.

19. Baina desbideratzen bada, baztertu egingo du eta bere burua hondatzen utziko.

BEN SIRAKEN JAKINDURIA KAPITULU 24

1-34:

1. Zuhurtziak bere burua goraipatzen du, bere herriaren erdian aintzaz beterik agertzen da.

2. Goi-goikoaren batzarrean zabaltzen du ahoa, Ahaltsuaren aurrean aintzaz beterik agertzen.

3. “Goi-goikoaren ahotik atera naiz eta lainoak bezala estali dut lurra.

4. Zeru goietan nuen egoitza eta laino-adarraren gainean neure tronua.

5. Neuk bakarrik egin dut zeruaren itzulingurua, Neu bakarrik ibili leize-zulo sakonean.

6. Itsasoko uhinen eta lur osoaren gain, herri eta nazio guztien gain hedatzen zen nire ahala.

7. Alde guztietan ibili nintzen atseden bila, zein lurraldetan aurkituko ote bizilekua.

8. Orduan, gauza guztien Sortzaileak agindua eman zidan, sortu ninduenak egoitza finkatu, esanez: “Ezarri zeure egoitza Jakoben herrian, hartu Israel zeure ondaretzat”.

9. Denbora hasi aurretik sortu ninduen Jainkoak eta izateari ez diot sekula utziko.

10. Haren aurrean jardun izan dut egoitza Santuan kultugintzan eta horrela finkatu naiz Sion mendian.

11. Hiri maitean eman dit atseden-leku eta Jerusalemen dut neure aginpidea.

12. Herri ospetsuan bota ditut sustraiak, Jaunaren sailean dago nire ondarea.

13. Libanoko zedroa bezala luzatu naiz, Hermon mendietako zipresa bezala.

14. En-Gediko palmondoa bezala hazi naiz, Jerikoko arrosondoa bezala; lautadako olibondoa mardula bezala, platanoa bezala luzatu naiz.

15. Kanela eta baltsamo usaintsuak bezala, mirrarik finenak bezala zabaldu dut lurrina, galbano, onize eta estaktearen erretxinak bezala, intsentsu keak egoitza Santuan bezala.

16. Arteak bezala zabaldu ditut adarrak, adar bikain eta ikusgarriak.

17. Kimu ederrak eman ditut mahatsondoak bezala, lore eta fruitu bikain eta joriak.

18. Ni naiz maitasun ederraren eta izuaren, ezagutzaren eta itxaropen Santuaren Ama; ematen naiz nire haur guztiengana, Beragandik hautatuak betikotasunetik.

19. Zatozte niregana irrikatzen nauzuenok, eta ase ene emaitzez.

20. Eztia baino gozoago da nitaz oroitzea, abaraska baino gozoago ni ondaretzat hartzea.

21. Jaten nautenak are goseago izaten dira nitaz, edaten nautenak are egarriago.

22. Nik esana egiten duenak ez du porrot egingo, nirekin diharduenak ez du bekaturik egingo.

23. Jakinduria bat dator goi-goiko Jainkoaren ituna dakarren liburuarekin, Moisesek agindutako legearekin, Israeldarren elkarteei ondaretzat emandakoarekin.

24. Ez utzi Jaunarengan gogor izateari, ekin Berari bateratuak berak zuei indartu diezazuen. Jauna Ahalguztiduna da Jainko bakarra, eta Beragandik kanpo ez dago Salbatzailerik.

25. Legeak Jakinduria dakar gainezka Pixon ibaiak ura bezala, fruitu berrien garaian Tigrisek bezala.

26. Adimenez betetzen du Eufratesek uhastean bezala, Jordanek uztaroan bezala.

27. Irakaspena uholdeka dakar Nilok bezala, mahatsa biltzeko egunetan Gihonek bezala.

28. Ezin du inork jakinduria erabat ezagutu, ez da sortu hura barreneraino aztertuko duenik.

29. Haren pentsamendua itsaso zabala baino zabalago, asmoak leize handia baino sakonago.

30. Eta ni ubidea naiz, ibaitik ura hartu eta baratzera daramana.

31. Hau nioen: “Neure lorategia ureztatu behar dut, neure lore-saila urez bete”. Eta horra nire ubidea ibai bihurtua eta ibaia itsaso.

32. Nire irakaspenak egunsentiak bezala egingo du argi, oso urrutira iritsaraziko dut haren distira.

33. Profeta gisa isuriko ditut neure irakatsiak eta ondorengo belaunaldiei utziko.

34. Begira, ez naiz neuretzat bakarrik nekatu, Jakinduriaren bila dabiltzan guztientzat baizik.

BEN SIRAKEN JAKINDURIA KAPITULU 51

13-30:

13. Oraino gazte nintzelarik, bidaiatzen hasi aitzin, bete-betean bilatu nuen zuhurtzia neure otoitzean.

14. Tenplu aurrean otoitz egin nuen hori lortzeko, eta neure bizitzaren azkeneraino bilatuko dut.

15. Loratu zenean, hartaz poztu zen nire bihotza, heltzen ari den mahats-mordoaz bezala. Bide zuzenetik ibili dira nire oinak, Jakinduriaren arrastoari gaztarotik jarraituz.

16. Ahaleginik ttipiena aski ukan dut neureganatzeko eta ikasteko anitz aurkitu izan dut neuretzat.

17. Berari esker egin dut nik aurrera; horregatik, Jakinduria ematen didanari aintza emango diot.

18. Praktikan jartzea erabaki dut, ongiaz arduratu naiz eta ez dut damurik.

19. Beraren alde borrokatu naiz neure izate guztiaz eta oso arretatsu ibili naiz legea betetzen. Eskuak Zerurantz altxatu eta haren kontra oharkabean egindako hutsegiteez ohartu naiz.

20. Jakinduriara nire gogoa bideratu eta garbitasunean aurkitu dut. Berarekin hartu nuen zentzutasuna hasieratik, ez nau inoiz bertan behera utziko.

21. Nire barrua sugartsu lehiatu zen haren bila, horregatik egin dut lorpen bikaina.

22. Jaunak mihia eman dit saritzat eta goretsi egingo dut beronekin.

23. Zatozte niregana, hezigabeok, iraun ezazue nire eskolan.

24. Zergatik jarraitu luzaroago heziketarik gabe, zuen barrenak hain egarri diren bitartean?

25. Aho betean esaten dizuet: “Eros ezazue dirurik gabe.

26. Ezar lepoa horren uztarpean, eta onar heziketa! Biziki hurbil aurki daiteke.”

27. Ikusi zeuek zein gutxi nekatu naizen, atseden betea aurkitzeko gero.

28. Zeuenganatu heziketa kosta ahala kosta, altxor ederra eskuratuko baituzue beronekin.

29. Poz dadila zuen bihotza Jaunaren errukiaz, ez izan hura goresteko lotsa.

30. Burutu zeuen lana garaia den artean, eta hark saria emango dizue bere garaian.

Horiei profeta aizuntzat hartuko nautenak, egizue zeuen azterketa, ikasi eta ager zaitezte gaindituak. Hebrear edozeinek daki “RUACH” Hebrearrez ez dela gizonezko izena. Esadazue, zergatik Jakinduria Eskrituretan, baita Santiago Erregearen Bertsioan ere, deitzen zaion “andrea”? Ez al da RUACH ha KODESH “zeharo Jakinduria”?

PROFEZIA 90

NI naiz AMA SHKHINAH, deitzen naiz “Jakinduria” eta Hebrearrez “RUACH ha KODESH” eta deitzen naiz ESPIRITU SANTUA baita ere. Elisabeth, NI naiz adineko andrearen sorbalda, zeren gainean zeuntzan zeure burua, zeuk ametsa deitzen duzun horretan, alabaina, ez zen izan ametsa soilik, askoz gehiago izan zen. Elisabeth, gogoratu zaitez partekatu zenuenean ametsa munduarekin eta zenioen: ez dakizue nor den Oturuntza Mahaian Zeruan zegoen emakume hura, maite nauena maitasun hain hunkigarriaz?

Erantzuna orain ematen dizut: Zure AMA SHKHINAH zen, zure AMA JAKINDURIA (grekoz jakinduria itzultzen da Sofia). Honengatik da ez zinela gehiago atsekabetu edo hutsunea nabaritu ama baten maitasuna inoiz ez ezagutzearena. Haurtxo guztiak jaiotzen dira gogo ama eta aita baten maitasunaren gogoa eta premiarekin, zeren gizaki oro jaiotzen dira maitasunaren premiaz eta ama baten eta aita baten lurreko babesaren premiaz. NIRE maitasuna izan zen gozatu zenuena eseri zinenean Oturuntza Mahaian Zeruan NIREKIN eta zure Zeruko AITA YAHUVEHREKIN beste guztiak zurekin batu daitezen itxaroten. NIRE maitasuna eta presentzia inguratu zintuzten, zeren NI NAIZ ZURE AMA SANTUA, NI NAIZ ZERUKO ERREGINA, EZ DAGO BESTERIK.

SATANASEK BERE AIZUNKETA DAUKA. HURA ZETORREN JEZABEL BEZALA ETA ESPIRITU HORI INDARREZ SARTU DA ELIZA GEHIENETAN, ZEINTZUK NIK BEHIN SANTUAK DEITU NITUENAK. Beste garai batean, NIRE ESPIRITU SANTUA, NIRE PRESENTZIA SANTUA eta GANTZUDURA SANTUA onartuak izan ziren, horrela ere NIRE Profeta eta Apostolu Santuak xerkatuak ziren, baina orain, gehienak irainduak eta kanporatuak izaten dira.

AMA SANTU benetako bat baino ez dago eta deitzen naute ere ESPIRITU SANTUA. EZ ITZAZUE SINETSI ELIZA KATOLIKOAK IRAKASTEN ARI DENA, ZEREN HAIEK HARTZEN DUTE MIRYAM (MARI), YAHUSHUAREN LURREKO AMA, ETA SARTZEN DUTE TRINITATE SANTUAREN KIDE BEZALA. HURA IZAN ZEN BERE LURREKO AMA, BAINA NI NAIZ BERE ZERUKO AMA.

EZ DAGO BESTE ARARTEKORIK TRONUAREN AURREAN YAHUSHUA IZAN EZIK, bakarrik HAREN Izenaren medioz eta bakarrik HAREN Odolezko Sakrifizioaren medioz, deitzen dena Odolezko Itun Berria, dago Salbamena. YAHUSHUAREN lurreko amak Salbatzailea behar izan zuen ere, hura ez zen izan perfektua, ezta gura ere. Hark deitu zitzaion Jauna, eta perfektua izango balitz, haren odola izango zatekeen sakrifikatua Kalbarioan, izango zena sakrifizioa bekatuagatik. Berak ez zuen inoiz eskatu inori gurtu zitzaion, ezta gura ere. Berak bakarrik gura du gizakiak bere Seme YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA zuzenduak izan daitezen. OHARTU KATOLIKOEI EZ DEZATELA HOTS EGIN HAREN IZENA HAIEN HERIOTZA ORDUAN. ALDERANTZIZ, HOTS EGIZUE IZEN BAKARRA SALBA DEZAKEENA: YAHUSHUA HA MASHIACH.

Adierazten nabil errebelazio hauek zure bitartez, Elisabeth, zeuk esan diezaiozun herri Santuari. Haiek jasotzen badute hitz egiten dena profezia honetan, haiek ikusiko dituzte berriro seinaleak, mirak eta mirariak, antzinako garaietan bezala, YAHUSHUA lurrean zebilenean, prest badaude benetako Shabbaten egiak besarkatzera, eta ez dut esan nahi domeka. Ikasi ezazue YAHUSHUA Festa Nagusien medioz ohoratzearen garrantzia. SAIHESTU FESTA PAGANOAK SAIATZEN DIRENAK BENETAKO ZERUKO EGUN SANTUAK ORDEZTEA. ERABIL ITZAZUE HEBREAR IZEN SAGARATUAK, BIZI ZAITEZTE SANTUTASUNEAN ETA EZ AMORE EMAN EZTA LOTSATU ADIERAZTEAZ DAKIZUENA EGIA DELA. IKUSIKO DUZUE GANTZUDURA HANDIAGOA NABARITU DUZUENA BAINO, AZKENEKO GARAI HAUETAN.

Santuak bihurtu dira santuago eta bihurriak bihurtu dira bihurriago. Orain da gantzudura handiagoren garaia eta errebelazioenak, profezia eta ezagutza berbaren medioz. Ez hartu ziurtzat Komunioa, eguneroko arma da satanasen aurka erabilia izateko, bitartean (satanasi) gogorarazten diozuen berak ez duela ezer hots egiteko zuengan. Kargu hartu bekatua eta bekatariak eta ez izan beldur besteak zer pentsatzen dutenaz adierazten duzuenean eta ohartu. Nahiago duzue gizaki hutsalak iraintzea edo YAHUVEH? OSO TRISTEA DA NOLA ADIERAZPEN ASKATASUNA LUR HONETAKO GAITZEN AURKA ISILEAN GERATZEN DEN, ZEREN NIRE HAUR SANTUETAKO ASKOK ISILIK GERATZEN DIRA. ASKATASUN BAT BESTEAREN ATZETIK KENTZEN ARI DIZKIZUETE ZUENGANDIK MUNDU GUZTIAREN ZEHAR.

ROY MOORE EPAILEA

Non zeuden Amerikako eta mundu guztiko haur Santuak, Roy Moore Epaileak zenbakiaz paganoengandik eta Amerikako gobernuarengandik gaindikatua izan zenean? Hark borrokatu zuen harrizko monumentu bat mantentzearren, berak diseinatu eta eraiki izan zuena YAHUVEHREN omenez eta Hamar Aginduak azaltzen. Epaileak babestu behar ditu zuzentasuna eta egia. Roy Moore Epailea: Zeruak sustatu zintuen titulu horrekin eta ezin dizu inork kendu. Ohoratzen zaizu Zeruan egin zenuenagatik 2003ko abuztuaren 27an Alabaman. Isuri zenuen malko bakoitza erregistratua dago Zeruan eta lurrin gozoa bezala zetorren YAHUVEHREN sudurrera, zure maitasun eta leialtasunagatik YAHUSHUA eta HARENGANAKO. Horiek altxatu zirenak epaile eta epaimahaia bezala zure gain, eta epaile ustelak idoki zizutenak zure sustapena, zeuri emandakoa Alabamako Zeruko Justizia Gorena Nagusienaren partez, dastatuko dute zer den Suzko Aintziran igeri egitea zer den. Nahaspilatuek jaukitu beharko dute YAHUVEHREN aurrean, KREAZIO GUZTIAREN EPAILEA.

Gizaki guztientzat otoitza eta bitartekaritza egin zutenak eta gizon hau kemendu eta negar egin zutenak berarekin, eta nahigabetu zirenak berarekin, zuen malkoak ere Zeruan erregistratuak daude. Hark sakrifikatu zuen dena ezeztatu zuelako amore ematen egiari. Zergatik ez zintzaizkioten gizon honi bermatu munduko eliza guztiak, batez ere Alabaman, eta gerriko Biblikoa eta zergatik ez zenuten protestatu berarekin? Esango dizuet zergatik: “Beldur izan zineten erasoak izatearena ere.” UZTEN DIOZUE ZUEN YAHUSHUAREN SENIDEA ZENBAKIAZ GAINDITUA IZAN DADIN PAGANOENGANDIK. Aitzakiak ipini zenituzten eta zenioten: “Aizue, hark legea haustu zuen eta ez zuen kendu monumentua ziotsonean halaxe egin dezan.” NOLA AUSARTZEN ZARETE! FROGATUAK IZAN ZINETEN ETA HUTS EGIN DUZUE FROGA. ZENBAT EKAITZ, IDORTE, BEROTASUN OLATUAK ETA UHANDIAK BEHAR IZANGO DIRA ZUEK ITZARTZEKO ETA BORROKATU DEZAZUEN SANTU ETA BIDEZKOA DELA DAKIZUENAGATIK? ITXARON, BADA, YAHUVEHK ZAPALDU ARTE INDARREZ BERE OINA ETA ZUEN LURRA IZUAZ DARDAR EGIN ARTE, GOSETIA, IZURRITEA ETA GAIXOTASUNAK ESTALI ARTE ZUEN LURRALDEAK. ETA OTOITZ EGIN ETA GALDETUKO DUZUE ZERGATIK?

Santuak: kemendu zakizkiote, ez ahaztu berak ordaindutako prezioa. Berak egin zuen zuetariko gutxik egiten duzuena, eta hau da, jendetzaren aurka altxatu eta gaiztoa den guztiaren aurka hitz egin. Homosexualitatea aurrera doa neurrigabekeriaz. Haurrei adimen garbiketa egiten zaie aurre-eskola adinean pentsa dezaten homosexualitatea eta sexu-bereko ezkontzak normalak direla. A zelako kiratsa YAHUVEHREN sudurrean bihurtu dira sistema politiko eta epaileria! Babiloniako elizak onartzen eta kementzen dute haien kongregazioa bekatua edo bekatarien aurka agertzera. Ezarritako elizak daukate YAHUVEHK deitzen diona higuintzea, prediku-lekuen atzean jarri eta predikatzaileak deitzea. Santu gutxik ekiten dutenak eliza hauetan, kanporatuak edo arbuiatuak eta irainduak dira. Artzainek gezurrak esaten dizkiote kongregazioari eta diote: “edozein egun izan liteke Sabbath bat”, eta jarraitzen dute gizakiak adostutako igandearekin. BEHINGOAN NEGAR EGINGO DUTE UZTAKO DUTENAGATIK IKASI ZUTELAKO ETA HALAXE EGIN ZUTELAKO.

Gogoan izan, Elisabeth, nola Oturuntza Mahaiaren ametsean egiazkoa zirudien. NI bainaiz Zerura eraman zintuena gomutagarri zuri emanez, nola sentitzen den zure burua NIRE sorbaldan maitekor zeuntzanean, zuk aipatzen duzunaren “Oturuntza Mahaiaren Ametsa”. NIRE Izena AMA SHKHINAH da, NI naiz Zeruko Amaren maitasuna beti mira egin duzuna. Hau egin nuen zuri erakustearren ez zarela amagabeko alaba, aitagabeko alaba ez zaren bezala. YAHUVEHK eta NIK gara zure Zeruko Gurasoak, baita guzti haien Gurasoak, zeinen izenak Bildotsaren Biziaren Liburuan aurkitzen direnak.

Hauxe diotsut zure bizitza osoan goibeldu baitzara eta hutsunea nabaritu duzu, besteei gertatzen zaien bezala, lurreko ama eta aitaren maitasunaren bila dabiltzanak, eta ostera, Zeruko Gurasoak eman izan zaizkizue, inoiz ez dizuetenak utziko ezta abandonatuko, ezta inolaz ere zaurituko. Hauxe diotsuet, hutsune berdina nabaritzen duten beste batzuek, salbu ez diren gurasoekin ukatzen dutenak YAHUSHUA ha MASHIACH onartzea, MESIAS bakarra, konturatuko dira ez zaiela ezer falta YAHUSHUARENGAN. Biak dituzte, Zeruko Aita bat eta Zeruko Ama bat, eta GU Espiritua gara, lur honetan jaio baino lehen ziren bezala gizaki oro. Idatzia dagoen bezala: “Haragia eta odola ezin dute sartu Zeruko Erreinuan.”

Zeruko sekretu hau partekatzen dut, NIRE Seme kuttuna YAHUSHUA maite duten horiek eta onartzen dutenak MESIAS bezala, ez daitezen erori, gizakiak ekoiztuak erlijioen gezurretan, eta hots egin YAHUSHUAREN lurreko amari, Mari, haien heriotza orduan. Bestalde, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenari hots egizue eta damutu eta errukia eskatu ezazue. Gogorarazi iezazkiozue Eskritura Santuak YAHUSHUAREN Berba beraiekin Joan 10:1-30ean (Yohanan 10:1-30).

Inolako lurreko gurasoen maitasuna konparatu lezake GURE Zeruko maitasunarekin. Hauxe diotsuet partekatu dezazuen GURE haurrekin, batez ere haiek hutsunea nabaritzen dutenak haien bizitzean inoiz ezagutu barik lurreko ama eta aitaren maitasuna. Hitz egiten diet guzti horiei tratu txarrak jasan dituztenak emozionalak, fisikoak eta sexualak, eta Aita eta Ama Santuen maitasuna faltan botatzen zutenak. Onar ezazue YAHUSHUA zuen MASHIACH (MESIAS) bezala, eta uztazue oso-osorik betetzen NIRE maitasun eta presentzia Santuarekin eta botere gantzutuaz. Uztazue zuen AMA SHKHINAH izaten, NI naiz zuek deitzen diozuena ESPIRITU SANTUA. NI naiz irakasten dizuena bereizten ona eta txarren artean, lurreko ama Santuen zeregina den bezala, era honetan aholkatzea.

NIRE Alaba kuttuna Elisabeth, esaiezue NIRE ordez, bakarrik errebelazio hau jasotzeaz, ez dute nabarituko inoiz hutsune hori haien barne berriro. Zaharreko Eskuizkribuetan, irakurri eta ikusazue “JAKINDURIA” aipatzen dela beti “ANDREA” bezala, eta Zaharreko Eskrituretan aipatua naizela “ANDREA” bezala. Ikasi eta ager zaitezte gaindituak. Berba hau zalantzatzen duten orok eta erasotzen dizutenak sekretu hau adieraztearren, NIRE ESPIRITU SANTUARENAK ez dira eta haien izena ez da aurkitzen Bildotsaren Biziaren Liburuan, zeren YAHUSHUAREN ardiak dantzute HAREN ahotsa, bestela fede neurria dute, halere, nahiago dute ez izatea eztabaidagarri eta ekin jarraitzen itzulpen okerrak Itun Berriarenak, non “GIZONA” berba erabiltzen den, “ANDREA” berbaren ordez.

Gurago duzue gizakiaren irakaspenak jarraitzea, NIRE ESPIRITUA eta EGIAREN ordez, gorde ditudanak azkeneko denboraldi honetarako. Hau irakurtzen duten guztiak, zuen erabakia da, nahi baduzue adiskidetasun sakonagoan ibiltzea batekin deitzen diozuena ESPIRITU SANTUA ala ez, NIK ez dut inori behartzen hau egitera. YAHUSHUAREN Emaztegaia poztuko da errebelazio berri honetaz, beti baitabiltza Zeruko sekretuen ezagutzaren bila.

Hiru gobernu tronuak daude:

1. YAHUVEH jartzen da erdian

2. YAHUSHUA ha MASHIACH esertzen da YAHUVEHREN eskuinean, eta

3. NI, zuen AMA SHKHINAH, jesartzen naiz eskerrean.

GUTARIKO hiru orok gobernatzen dugu Zeruan berdinki eta SORTZAILEKIDEAK gara. Beti ere, MASHIACH bat baino ez dago, YAHUSHUA izenekoa. Bakarrik YAHUSHUAREN Izenaren eta Odolaren medioz dago Salbamena lurreko gizakientzat. YAHUSHUA da Salbameneko Ate bakarra daramana Zerura. Edozeinek saiatzen dena sartzen beste izen edo bidetik bakarrik aurkituko du infernurako atea. Ez zaitezte makur eginda izan. Erlijio anitz daude baina bakarrik Ate bat Zerurako, Izenaren eta Odol Santu Orbaingabearen medioz, sakrifikatua izan zena YAHUSHUARENGANDIK.

EKUMENISMOA

Nazioarteko erlijio bakarra ahalegintzen dena konbinatzearren gizakiak ekoiztutako erlijio eta doktrina desberdin guztiak bat bezala, GEZURRA DA BAKARRIK ERAMANGO DITUENA ARIMAK INFERNURA. NIRE Izenaren sekretua zigilatua izan zen Danielen Liburuan, eta orain NIK hedatzen dut garai honetan kementzeko NIRE haur Santuak gose direnak haragi espirituala gogorra jateko, Berbaren esnea digeritu baitute jada erraz. HAUEXEK EGUN ARRISKUTSUAK DIRA ETA EGUN ARE OKERRAGOAK DATOZ. YAHUSHUAK promes egin zuen Johnek (Yohananek) bataiatuko zuela uraz, baina YAHUSHUAK bataiatzen du ESPIRITU SANTUAREN Suaz, NIRE Suaz da zeri buruz hitz egiten ari dena. NI naiz RUACH ha KODESH eta NI naiz YAHUSHUAREN ZERUKO AMA. YAHUVEH da HAREN ZERUKO AITA.

NI naiz AMA SHKHINAH Aintza eta NIRE Argi Santua da distira egiten duena NIRE haur Santuen aurpegietan, benetan maite dutenak, gurtu eta obeditu AITA YAHUVEH, YAHUSHUA eta NIRI, RUACH ha KODESH. NIRE gantzuduraren medioz, gauza guztiak dira ahalezko, YAHUSHUAREN Izenaren medioz. Ez al zizun zuen MESIAS YAHUSHUAK esan HARK utzi behar zuela lur hau, baina BERAK ez zitzaizuen bakarrik utziko, BERAK bidaliko zuela Kontsolatzailea, eta NI naiz zuen izuak lasaitzen zaizkizuena, kemendu, gidatu eta asaskatzen zaizuena Ama batek bezala, ez da?

NI naiz AMA SHKHINAH AINTZA. NI maiz ESPIRITU SANTUA zetorrena goiko ganberan NIRE Haize Santu eta Su Santuarekin, Eginak Liburuan aipatzen denez. NIK bete nituen Dizipuluak NIRE Su Santu gantzutuarekin, Goiko Egongelan. NI naiz etorri zena Haize Boteretsu bezala, ufatu zuena Goreneko Ganbera barruan, eta hau da arrazoia zergatik hasiera eman nion zure bitartez, Elisabeth, Ministerio honi, ministratzeko bai Juduei bai Jentilei. Eta NIK eman nuen Ministerio honen izena: ALEF ETA TAV HAIZE AHALGUZTIDUNA RUACH HA KODESHEN SUAREN MINISTERIOA. Alaba kuttuna Elisabeth, hasieran, zuk jakin aurretik zure erro Hebrearrak, oraindik Eliza Mendekostearen kidea zinen. Bai, NI, AMA SHKHINAH naiz, eman zitzaiona Ministerio honi Alfa eta Omega ESPIRITU SANTUAREN HAIZE AHALGUZTIDUNA izena, baita izena berdina Haize Zakarrarekin. Egun batean, NIK banekien erabilia izango zinela Zeruko hainbat sekretu partekatzeko, NIRE Hazi Santuarekin.

NIK, AMA SHKHINAH naiz ohartu zintuena, Elisabeth, Interneti buruz zeuk inoiz entzun baino lehen, ez dezazun izendatu Ministerio hau zure izenaren atzetik, eta NIK gantzutu nituen zure belarriak entzun dezazun ozenki YAHUVEHREN ahotsa itzartzen zaituena eta ohartu Jimmy Swaggart jausi zen eguna eta zioen: “Kontuz! Edozein Ministerio gizakiaren izena dakarrena jausiko da, zeren, artzaina jausten denean, ardiak sakabanatzen dira.” (1988ko otsailaren 21a)

Harrokeria sartzen da gizon edo emakume batek halaxe egiten duenean. Beraz, kontuz:

1. Joyce Meyers
2. Marilyn Hickey
3. Juanita Bynum
4. Paula White
5. Jan Crouch
6. Paul Crouch
7. Creflo Dollar
8. TD Jakes
9. Jessie Duplantis
10. Joel Osteen

… besteak kontaezin batzuen artean, bai gizonak, bai emakumeak. Lehen hain apalak zineten, NIRE Espirituaz beterik, eta orain prest zaudete jauskera handi baterako. ZUEN HARROKERIAGATIK, LURRERATUAK IZANGO ZARETE ZUEN IDULKITIK, ETA DAMUTZEN EZ BAZARETE ZUEN IBILBIDE BIHURRIETATIK, HORI SEKRETUAN EGINA IZAN ZENA, OIHUKATUKO DA ZABALTZETATIK ETA LURPERATUAK IZANGO ZARETE ZUEN IDULKIAZPIAN BERTAN.

Honek balio du ministerio guztientzat izendatuak haien atzetik. Inolako gizaki hutsalik ordaindu zuen azkeneko sakrifizioa hau egiteko, eta ohartuak izan zarete Profeta honen medioz, mezu profetikoen medioz, behin eta berriro. YAHUVEHREN aurrean zaudetenean, ez duzue izango aitzakiarik zergatik ostu zenuten GURE Aintza eta metatu zenuten Aintza zuen gain, zuen lurreko izenak altxatuak izan daitezen eta ez YAHUVEH, YAHUSHUA edo NI, RUACH ha KODESH. GUK ez dugu partekatzen GURE Aintza inolako gizon edo emakumerekin. Zuek hau egiten duzuenak, topatuko duzue, modu gogorrean, zer gertatzen zaien halaxe egiten dutenei.

OHARRA VATIKANOKO AITA SANTUEI

Oharra Santutzat aurkezten diren horientzat eta uste dutenak egokiak direla koroa eramateko, zetroa eramateko eta tronu batean esertzeko eta abade-soinekoak eramateko, absoluzioa emanez besteen bekatuengatik. BAKARRIK YAHUSHUA ha MASHIACHK ordaindu zuen azkeneko prezioa izateko espiazio bakarra gizaki Odol Orbaingabea eta Santuarena bekatuaren Sakrifiziorako. YAHUSHUA perfektua da eta orbaingabea HAREN ibilbide guztietan, ezta bekatuzko pentsamendu bat ere ez zitzaion bururatu. NOLA AUSARTZEN ZARETE JENDEARI IRAKASTERA ZUEK GURTZERA ETA OSTU GURE GORESPENA, OHOREA ETA AINTZA! NOLA AUSARTZEN ZARETE ERAGITERA BESTEEK AHUSPEZKATZERA ETA MUSUKATU ZUEN ESKUA, ETA ZUEN OINETARA BELAUNIKATZERA! INFERNUKO SUGARRAK ETA SUZKO AINTZIRA IZANGO DIRA ZUEN HURRENGO BIZITOKIA, BIZITZA HAU BUKATZEN DENEAN. OHARTUAK IZAN ZARETE. Zein prezioa ordaindu zenuten hau egitearren? Orbaingabeak al zarete? Eman al zenuten zuen bizia sakrifizio bezala eta berpiztu zineten hirugarren egunean eta Zerura igo zineten 40 egun ostean? Esertzen zarete orain YAHUVEHREN eskuinaldean?

AITA SANTUEN JARRAITZAILEEN AZKENA

Hau onesten duen zuetariko inork eta jendeari sinetsarazten hau ez dela bekatua, da benetako Profeta Santua, zuek ez baitituzue ezagutzen sekretuak gordeta bakarrik YAHUVEHREN Profetentzat, nori HARK deitzen dien HAREN lagunak. Benetako Profeta da nori fio izaten zaizkion YAHUVEHREN sekretuak. OHARTUAK EGON ZAITEZTE: LURREKO JAINKO AIZUNEN ATZETIK DOAZEN GUZTIEK ETA BABESTEN ZAIZKIENAK, UZTAKO DUTE AZKENA BERDINA. Damutu zaitezte gaur, beranduegi izan baino lehen, LAGUNTZEN BAZABILTZATE EDOZEIN MINISTERIO OHARTZEN EZ DUENA NAZIOARTEKO ERLIJIO BAKARRAREN ARRISKUAZ, bekatuaren aurka mintzatzen, arduragabe zein prezio ordaindu behar duten mundu honetan. Kristau aitortzen diren gehienak, egiaz epelak dira eta amore eman dute. ARTZAINAK KIRATSA DIRA NIRE SUDURREAN eta jazartzen diote edozein gantzutua ohartzen diena honetaz, elizako atetik kanpo hari ipini arte.

NI naiz AMA SHKHINAH, Hizkuntza Santuetan hitz egiten duena, Eginak Liburuan deskribatzen den bezala. NI naiz AMA SHKHINAH, AMA JAKINDURIA. Beste batzuk deitzen naute ESPIRITU SANTUA edo RUACH ha KODESH, hauxe da NIRE titulua eta NIRE deskribapena da nor naizenarena: YAHUVEHREN ESPIRITUA. Denak BAT gara. Izen hauek erabiltzea erabakitzen duten horientzat, gordeta daudenak benetan adiskidetasun gehiago RUACH ha KODESHEKIN nahi duten horientzat, dei nazakezue AMA SHKHINAH edo AMA SHKHINAH AINTZA, edo AMA JAKINDURIA edo AMA RUACH ha KODESH, entzutea bakarrik aitortzen nauzuela AMA bezala, atsegin izango dut. Froga zakizkidate eta ikusazue honek ez ote dituen bizkortzen zuen maitasuna zuen AMA SHKHINAHRENGANAKO are gehiago.

Anitz kexatu dira eta galdetu dute non ote dauden antzinako mirariak. Besarkatu ezagutza berri hau adierazten ari natzaizuena eta emadazue sinesgarritasuna nor naizenagatik. Behatu ezazue eta hauteman gantzudura hazten doala, eta berriro ikusiko dituzue seinaleak, mirak eta mirariak, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Bestalde, zuen erabakia da. EKITEN BADUZUE GIZONEZKO BEZALA NIRI DEITZEN, ANDRAZKO BEZALA IZAN BEHARREAN, ZUEN ERABAKIA DA ETA ZUEN ADISKIDETASUN HANDIAGOREN GALTZAPENA NIREKIN, ZEINEK EKOIZTEN DUEN GANTZUDURA HANDIAGOA ETA NIK PARTEKATUKO DITUT ASKATASUNEZ ZERUKO ERREBELAZIOAK ZUEKIN. Ez nazazue gaizki ulertu, hau ez da zuen Salbamenari buruz. Gantzudura eta adiskidetasun ugariagori buruz da, zuen Tenpluaren barruan bizi denarekin, zuen izena idatzia badago Biziaren Liburuan. Hau gerta liteke bakarrik YAHUSHUA onartu baduzue MESIAS bezala, eta eskatu badiozue garbi ditzan zuen bekatu guztiak HAREN Odolean, Kalbarioan isuria, eta damutu bazarete eta aldendu bazarete zuen bekatutik. NI EZ NAIZ GERATUKO ONTZI LOHI BATEAN LUZAROAN. EZ NAZAZUE FROGAN IPINI HONEKIN. Santuak bihurtu dira santuago eta bihurriak bihurtu dira bihurriago azkeneko garai hauetan.

YAHUVEHREN Izena ezagutzen duzue, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izena ezagutzen duzue, orain, Ministerio honen eta Deialdiaren Neskaso honen bitartez, partekatzen dut NIRE Izena AMA SHKHINAH, zuen AMA JAKINDURIA. NIRE Izena gordeta dago hazi, gozatu eta gidatuak izatea nahi duten horientzat gehiago NIRE Zeruko Amaren maitasunean eta ESPIRITU SANTUAREN gantzudura indartsuagoa. AMA SHKHINAH DA NIRE IZENA. NI naiz oraindik ahots baxua dena, Haize Santuan hitz egiten duena eta izekitzen zaituztena SU SANTU gantzutuarekin, hau dela eta, zure gorputza berotan sartzen da, NIRE ukitze gantzutuaren ondorioz. NI naiz YAHUSHUAREN pozemailea eta HAREN Zeruko Ama. YAHUSHUA da NIRE Seme Bakar-sorturikoa, YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa den bezainbeste. NI NAIZ ZERUKO ERREGINA BAKARRA. EZ IEZAIOZUE TITULU HAU EMAN BESTE INORI.

NI NAIZ AMA NATURA. YAHUVEH da sortzen duena eta adierazten duena, adibidez, “Zebra, irten!”, eta NI naiz jartzen dituena marrak bakarrak direnak zebra bakoitzean. YAHUVEHK sortzen du eta NIK, AMA SHKHINAH, dekoratzen dut. AITA YAHUVEHK sortzen du eta NI, zuen AMA SHKHINAH AINTZA, dekoratzen dut Kreazio guztia. Ulertzen duzu jada? YAHUVEHK sortzen du lore bat, baina NI naiz, zuen AMA SHKHINAH, dekoratzen duena lore hori dekoratzen duena, kolorezko ortzadar batekin, petalo bakoitzetik zerbait bakarra egiten dut. Zenbatzen ditut lore bakoitzeko petaloak eta edertasuna ematen dizkiet egituretan eta lurrin gozoetan. Kreatzen den guztiarengan, NI naiz AMA SHKHINAH eta NIK ipintzen dut NIRE Aintza ere, zuen AITA YAHUVEHK sortzen duen edozertan. NI naiz AMA SHKHINAH eta NIK jartzen diot azken ukitua Kreazio osoari. NI naiz dotoretzen dituena kreaturiko gauza guztiak. YAHUVEH, YAHUSHUA eta NI SORTZAILEKIDEAK gara.

NI naiz ezartzen duena lurrin gozoa haurtxo baten azalean. NI naiz egiten duena gizaki bakoitzetatik norbait bakarra, biki orobatekoak ere badute haien bakoiztasuna. NI naiz zuen DNA bakoitza ebazten duena. NI naiz ematen zaituztena hatz-markak eta eskukoak identifikatzeko bakarrak. NI naiz zuen AMA RUACH ha KODESH horientzat nahiago dutenak Izen hori erabiltzea formalagoa, eta diotsuet NI naiz jarri zuena dirdira izar bakoitzean, eta andreak NIRE irudiko sortuak izan ziren, gizonak YAHUVEHREN irudiko sortuak izan ziren bezainbeste ziur. Zein idurira uste duzue Eva modelatua izan zena? Nondik uste duzue datorrela Eskritura dioena: “ez da on gizona bakarrik egotea; egin diezaiogun berari dagokion laguna”? Da zeren, YAHUVEH aroen Aita den bezainbeste, Betierekoa, horrela NI naiz aroen Ama bezainbeste, Betierekoa, YAHUSHUA Betierekoa den bezainbeste. BETIEREKOTASUNAREN DEFINIZIOA GARA.

YAHUVEHK SORTU ZUEN JANARIA, baina NIK sortu nituen errezeten aldakia, goza dezazuen janariaz. YAHUVEHK sortu zuen mihia, baina NIK sortu nituen zuen dastamen-papilak. NI, zuen AMA SHKHINAH AINTZA, zuen AMA JAKINDURIA, ebatzi nuen janari bakoitzak izango zuen ahogozoa. Izango ote zen gazitu, gozo, mingots eta ongailudun? YAHUVEHK SORTU ZUEN EURIA, eta NIK, zuen AMA JAKINDURIA, sortu nuen lurrina euriaren ostean eta ipini nuen ihintza belarrean. YAHUVEHK SORTU ZUEN ELURRA eta NIK, zuen AMA SHKHINAH, sortu nuen elur-maluta bakoitza antza desberdin batekin. YAHUVEHK SORTU ZUEN OSTADARRA eta NI, zuen AMA SHKHINAH, hautatzen ditut kolore espektroak ostadar horrentzat. YAHUVEHK sortu zituen eta NIK ipini nituen azken ukituak gauza guztiei. Aztertu zerorrek ingurura begiratzen duzuenean arestiko Jakinduria honekin, eta ikusiko duzue Kreazioa begi berriekin eta harriduraz.

YAHUVEHK sortu zuen Lehoia, NIK, zuen AMA SHKHINAH, eman nion lehoiari haren marruma.

YAHUVEHK sortu zuen txakurra, NIK, zuen AMA SHKHINAH, eman nion txakurrari haren zaunka.

YAHUVEHK sortu zuen katua, NIK, zuen AMA SHKHINAH, eman nion katuari haren maua eta haren kurrunkaren misterioa.

NIK, zuen AMA SHKHINAH, eman nituen abesti gozoak zeinekin ohoratzen diguten txoriak.

Atzematen duzue ideia? NI, zuen AMA SHKHINAH, hainbeste maite zaituztet, promes egin nuen zuek sekula ez uztea ezta abandonatu NIRE haur Santuak, onartu zutenak YAHUSHUAK ordaindu zuen prezioa Kalbarioan, haien bekatuez damutu direnak, eta aldendu direnak haien bekatuetatik, eta orain maite dutenak, zerbitzatu eta saiatzen direnak YAHUSHUA obeditzen. Fedea egintzarik gabe, hilik dago. Berriz jaioak zaretenean, da YAHUSHUAREN Izenaren eta Odolaren medioz. NIRE ESPIRITU SANTUA da bizi dena eta bizitokia jarri duena berriro jaio izan den sinesle bakoitzean. NI naiz daramatzana arimak YAHUSHUARENGANA eta errudun sentiarazi bekatu egin duzuenean. Ez ezazue gogortu zuen bihotzak NIK, zuen AMA SHKHINAH, errudun sentiarazi zaitezten eragiten zaituztenean, alderantziz, damutu zaitezte bizkor YAHUSHUAK barka dakizuekeen.

NI EZ NAIZ GERATUKO ONTZI LOHI BATEAN LUZAROAN. ERNE EGON ZAITEZTE ENTZUTEN DUZUENAREKIN ZUEN BELARRI FISIKOEKIN, DAKUSAZUENAZ ZUEN BEGI FISIKOEKIN ETA EGITEN DUZUENAZ ZUEN GORPUTZ FISIKOEKIN. BIHURRIA BADA, NIRE JASANKORTASUNA KITZIKATZEN ARI ZARETE, EZ DUT BETI LISKARTUKO GIZON EDO EMAKUMEAREKIN. Bestalde, jasankor naiz eta pairakor YAHUSHUAGATIK eta HARK ordaindu zuen prezioagatik Kalbarioan. IZAN SANTU, NI SANTU NAIZEN BEZALA eta ez zabaldu aterik satanasi sartu eta zuen gorputzak bereganatu ditzan.

Ohartzen zaituztet orain: ez harrikatu NIRE Alaba Elisabeth edo profeta aizuna deitu NIRE mezuak ekartzearren, bestela egongo zarete BLASFEMATZEN NIRE MEZU GANTZUTUAREN AURKA ETA HONENGATIK, ZUEN ARIMA KONDENATZEN IBILIKO ZARETE, EZ DAGO BARKAMENIK HONENGATIK. Galdetu zeure buruari: zer dauka berak irabazteko halako mezu bat irakastearren? Bakarrik eliza antolatuen pertsekuzioa, eta NIRE eta YAHUVEHREN eta YAHUSHUAREN etsaien iseka.

Dekretatua izan zen jada, lur hau osatua izan baino lehen, zuetariko zeintzuk hautatuak izango zineten eta obedituko zenutenak eta eskerrak emango zeniokeenak haren ausardiagatik obeditzean eta errebelazio sekretu hau munduarekin konpartitzeagatik. Lur hau osatua izan aurretik, hautatuak izan zineten Ministerio honen kideak izateko laguntzaile gisa. Irakurri dituzue Profeziak eta entzun dituzue Egiak eta Santu izateko arauak. Orain, galdera hau egin diezaiezuen zeuen buruei nahi dut: “Eman izango balizuekete sekretu hau partekatzeko, ausartak izango zineten plazaratzeko eta pertsekuzioa onartzeko Egia honekin batera datorrena? Adierazten duten horiek Espiritu Santua maite dutela, zergatik ez zarete pozten sekretu hau jakiteaz, NIK errebelatzen dudana NIRE haurrei NIRE ESPIRITU SANTUARENGANDIK? Ohartzen zaituztet: ez nazazue nahigabetu, zeren ez dut beti liskartuko gizakiekin.

Asaskaldiko zizpurua dantzuket egia onesten duten horiena eta bestalde, aitortzen duzue eskertsu zaudetela hari eman izatea adierazteko eta ez zuei. Dena den, orain horiek eskertsu daudenak gehiago nahi izango dute Ministerio honen laguntzaile izatea, ze konturatuko zarete zenbat gehiago behar zaituzten era guztietan. Oraindainokoan, konturatu beharko zenuen hau ez dela Ministerio arrunta eta ez dela Profeta arrunta. Elisabeth ez da ongi sentiaraziko Profeta bat, hark ez ditu bakarrik profetizatzen entzun nahi dituzun berbak, edo haragitik profetizatu eguneroko berbak edozeinek idatz litzakeenak. Benetako Profeta Santuei ematen zaizkie sekretuak, YAHUVEHREN, YAHUSHUAREN eta RUACH ha KODESH deitzen diozunaren lagunentzat gordeak. Nola dakigu fida dezakegula Profeta Santuetan? Zeren, idatzia dagoen bezala, frogatuak izan ziren jada Zeruan.

JEREMIAS 1:4-5

(Yirmeyahu) Honela mintzatu zitzaidan Jauna: Amaren sabelean sortu aurretik aukeratu zintudan; sabeletik irten aurretik sagaratu zintudan eta profeta izendatu, nire mezua herriei iragartzeko.

Jeremias ezaguna izan zen haren amaren sabelean egon baino lehen, horrela ere izan zen NIRE Profeta Elisabeth Elijah, orain hitz egiten duena NIRE Izenean. Hari eman izan zaio arau Santua hona bada, axolagabe ondorioak, hitz egin dezan YAHUSHUA ha MASHIACHREN eta YAHUVEHREN Izenetan, GURE Gorespen, Ohore eta Aintzarako soilik. Beti bidaltzen ditugu Profetak ohartzeko, Epaiketak bidali aurretik. Ez gutxietsi Profeziaren Dohaina, zeren YAHUSHUAREN testigantza da Profeziaren Espiritua. (Apokalipsia 19:10)

Ez al du esaten Eskuizkribu Santuetan eta Zaharreko Profetak ez ote dute agertu: “YAHUVEHK partekatzen ditu BEREN sekretuak Profeta Santuekin”? Hau sekretu bat da, orain hedatu dudana haren bitartez, izan dadin bedeinkazioa irrikan egon diren horientzat ESPIRITU SANTUAREN Izena ezagutzeko, eta adiskidetasun eta maitasun handiagoa izateko NIREKIN. Egongo dira horiek hau irakurtzen dutenen artean, beterik daudenak NIRE ESPIRITU SANTUAZ eta konturatuko dira oraindaino ez dutela ezer egin Ministerio hau laguntzearren, edo Profeta honi kementzearren, baina esker onean aurrerantzean ahal duten guztia egingo dute bedeinkazioa izateko Profeta Santu honen eta Ministerio honenganako. HANDIAK IZANGO DIRA HAIEN BEDEINKAZIOAK, ELKARREKIN LAN EGIN AHALA UZTAKO EREMU HONETAN.

Beste gainontzekoei hau irakurtzen duten eta trufatzen direnentzat, kontuz! Gogoan izan ez duzuela blasfematzen emakume hutsal bat, zeren bera bakarrik ontzia da, nor NIK hautatzen dudan Zeruko sekretu hauek hedatzeko. Ezagutzen dituzue Eskriturak, ohartu zer gertatzen zaien horiei ESPIRITU SANTUAREN aurka blasfematzen dutenei, EZTA YAHUSHUAREN ODOLAK ERE EZIN DU BEKATU HORI ESTALI. Kontuz ez baduzue ulertzen! Tapatu zuen ahoa eta geratu isilik, otoitz egin eta froga ezazue hitz egiten duen Espiritua. Ikasi Itun Zaharra eta beste itzulpenak eta konturatu zaitezte Eskritura Santuak diotela: “gu hirurok elkartuak gaude BAT bezala”. GUTARIKO bati ezeztatzen duzuenean, ezeztatzen duzue JAINKOATASUN guztia. Banakoak gara eta, ostera, BAT. Zein zati arrautza egosiarena da arrautza? Oskola al da, gorringoa al da edo zuringoa al da? Ez al da dena bat? Elkarrekin osatzen dute arrautza bat eta denak osatzen dute unitate bat, halere, banaturik banakoak dira. Ez al duzue oraindik ulertzen? Halaxe da GU HIRUROKIN den bezala, deitzen dena TRINITATE SANTUA.

Zenbat denbora ekingo diozue Berbaren esnea soilik hurrupatzen? Oraindik ez zarete gauza jateko haragi espirituala gogorra? Zuek, Santutasunean bizitzen zaretenak eta benetan jartzen duzuenok TRINITATE SANTUA lehenengo lekuan zuen bizitza eta maitasunean, hartu duzue denbora ezagutzeko AITA YAHUVEH, hartu duzue denbora YAHUSHUA ezagutzeko, otoitz egiten duzue eta erabili HAIEN Izen Hebrear Sagaratuak: ez al duzue nahi maitasun eta adiskidetasun gehiago izatea ESPIRITU SANTU edo RUACH ha KODESH deitzen diozuenarekin?

Zuen erabakia da, ez du eraginik izango zuen Salbamenean, baldin eta ez baduzue madarikatzen Ezagutza Berba hau NIK orain hedatzen dudana Deialdiaren Neskaso Profetiko honen bitartez, Elisabeth (Elisheva) Elijah. Bere obedientziari esker, ezagutza Berba hau oihartzuna izango du kanpaia antzera mundu guztiaren zehar. Batzuek estaliko dituzte belarriak eta arineketan alde egingo dute, beste batzuk gehiago maiteminduko dira eta edukiko dituzte adiskidetasun sakonagoa, ama eta haurra bezala, halaxe areagotu dezaket gantzudura haiengan joritasun gehiagoaz. Gogoratu gantzudura dela hausten dituena uztarriak eta kateak.

NI naiz, zuen AMA SHKHINAH AINTZA, norengana bueltatzen diren YAHUVEH eta YAHUSHUA kontsolamendua behar dutenean. GUK begiratzen ditugu gaiztakeriak burutzen direnak mundu honetan eta ukapena TRINITATE SANTUARI, bereziki GURE Seme kuttuna YAHUSHUARI. GUK entzuten dugu nola madarikatzen den YAHUSHUAREN Izena, eta madarikatzen da gizaki gaiztoen mihietatik, jaurtitzen dutenean bueltan BERE aurpegira HAREN Odol Santuaren Sakrifizioa, iseka eginez eta arbuiatuz. Mundu honetako gizaki maltzurrek gorroto dute Santu hitza eta Santutasunean bizi diren guztiak eta horiek, zuzenduak Zerura itzultzera, haien izenak aurkitzen direlako Bildotsaren Biziaren Liburuan, idatzia izan zena, mundu hau sortu aurretik.

BENETAKO SHABBAT

Berba bat benetako Shabbat babesten duten horientzat eta azaltzen dute gizakiak eragindako Shabbat, domeka izenekoa. Eliza antolatuek auhenka egiten dutenean zuen aurka eta aipatzen dituzte Eskriturak, Isaias 1:13-14 bezala, eta okertzen dituztenean Eskritura hau bere testuingurutik ateratzen eta esaten: “Ez da beharrezkoa Sabbath gordetzea barikutik eguzkia sartzen denetik, zapatura arte eguzkia sartu arte.” Eskritura hau oharra da bekatu egiten dutenentzat eta konbinatzen dute Shabbat egunarekin, Festa Nagusiak eta ILARGI BERRIAREN OSPAKIZUNA. Ezin duzue ikusi nola honek amorratzen duen YAHUVEH? Hauxe diotsuet. YAHUVEHK ohartzen du BERAK ezin duela pairatu bidegabekeria eta kongregazioa edo Shabbat gordetzeko erritualak, Festa Santuak, ilargi berriak eta gainontzeko ospakizunak, burutzen ez direnean benetako Santutasunean, esku Santu altxatuekin. YAHUSHUAREN Odol isuririk gabe egiten den guztia alferrik da.

Zenbat hau irakurtzen duten artean joaten dira elizara domekan eta deitzen zarete kristauak, protestanteak edo katolikoak! Elizara zoazte, edo mezetara, otoitz egiten duzue, abestu, aitortzen dituzue zuen bekatuak abadeari edo artzainari, urrikalmendu plantak egiten dituzue, hamarrenak ematen dituzue denak ikus dezaten, eta gero segituan tabernetara zoazte eta mozkortzen zarete edo itzultzen zarete zuen bekatuzko bizimoduetara, axolagabe astearen zein egun den.

Fede Juduaren horientzat: Abraham, Isaak eta Jakoben YAHK gauza bera dio. Zuen arteko gehiegi soilik joaten zarete zuen Tenpluetara, aitortzen dituzue zuen bekatuak gizon baten aurrean, nori Maisu deitzen diozuen, eta biltzen zarete benetako Shabbat denboran, lan guztia gelditzen da eta saihesten duzue jatea edozer kosher ez dena. Halere, ez da zuen ahoan jartzen duzuena egiten zaituztena makurrak. Makurkeria zuen ahotik irteten da eta bekatuzko ekintzak besteei eginak zuen gorputzean, bai hitzez, nahiz egintzaz, edozein bekatu egina desobedientzian YAHUVEHREN Tora Legeenak bekatu da, baita kristauak deitutako Hamar Aginduak.

PROTESTA GOBERNU SIONISTEN AURKA

Isaias 1en idatzia dagoen bezala (Yesayahu 1), Israelen ez duzue arineketan egiten tabernetara Shabbat egunean, zuen tristurak eta bekatuak itotzera, baina hala ere, amore eman duzue Santua dena. EZ DUZUE PROTESTATU GOBERNU SIONISTAREN EGITASMOAREN AURKA EZTA ERRUGABEA EZ DUZUE BABESTU. Enparaua dago Israelen Santuak direnak eta NIRE ESPIRITU SANTUAZ beterik eta profetizatzen dute eta protestatu abortuaren, homosexualitatearen, immoralitatearen aurka, eta onartu dute YAHUSHUA, MASHIACH bezala.

Non daude horiek Errege Daviden espirituarekin, nor gizon bat zen YAHUVEHREN bihotzaren gustukoa? DAVIDEK BAZEKIEN NOLA DAMUTU, GORETSI ETA OTOITZ EGIN NORABIDEA ESKATU ETA GARAIPENA IRABAZI YAHUVEHRENGANAKO OBEDIENTZIAREN BITARTEZ, ERREGE DAVIDEK BAZEKIEN ERE YAHUSHUA ETORRIKO ZELA MASHIACH BEZALA, BERAK BEHATU BAITZUEN HAREN AINTZA, ERREBELAZIO PROFETIKOAN (Eginak 2:22-39).

Nola YAHUVEHK, YAHUSHUAK eta NIK, zuen AMA SHKHINAH, estaltzen ditugu GURE belarriak eta begiak penatan entzuten ditugunean santuak direla adierazten duten horiek eta elkarbiltzen direnak, ERABILTZEN DITUZTE HITZ LIZUNAK, URRITA EGITEN DUTE BEGIEKIN, ZUEN ADIMEN ETA GORPUTZAREKIN, LIZUNKERIAZ BETETZEN, BAITA LIZUNKERIA NABARITZEN NORBERAREN SEXUKO GIZAKIENGANAKO, ETA MOTA GUZTIETAKO BEKATUAK BURUTZEN, SANTU DEITZEN DEN GUZTIAREN AURKA. Benetan saiatuko zarete infernurantz irteten, bakarrik ikustearren noraino makurtu dezakezuen, buruz behera jausi aurretik? Ez al dago idatzirik: “Izan Santu, NI Santu bainaiz”? Utzi aitzakiak zuen bekatuengatik, are gehiago aldendu zaitezte satanasen zimarkunkerietatik.

Zatozte eta elkarrizketa egin dezagun. Benetan uste duzue hartu zenutela denbora eliza edo tenplu batean batzeko eta orain baimena duzuela bekatu egiteko eta hauek dira bekatu berdinak zeinengatik barkamena eskatu zenituzten eta bueltatzen zarete eta nahita errepikatzen dituzue berriro? Horrela eginez, erakusten duzu, ez zenuela inoiz asmorik izan bekatuarengandik aldentzeko. Ez zarete inor engainatzen, eta horiek nori zuek paganoak deitzen diezuen iseka egiten dizuete lepotik, zuek ez baitzarete bestelakoak haiek direnarengandik.

Lurreko ama batek bezala kontsolatzen dituen beren haurrak, NIK, SHKHINAHK, zuen RUACH ha KODESHEK, zuen AMA JAKINDURIAK, askoz gehiago egiten dut. NI bizi naiz zuengan, eta lan egiten dut zuen bitartez, eta NIRE gantzudura Santuaren bitartez da NIK egiten ditudala seinale, mira eta mirarien agerpenak. NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenaren bitartez, BERE Odolezko Sakrifizioari esker, NIRE GANTZUDURA SANTUAK hausten dituela uztarriak eta kateak. NI naiz RUACH ha KODESH eta NI ez naiz gizonezkoa, gizakiak berridatzi zuenean Itun Berria, andretasuna kanpoan utzia izan zen Berbarengandik, NI naiz emakumezkoa.

Elisabeth, jakinaren gainean egon zaitez. Erlijio espirituarekin horiek eta urrikalmendu antza dutenak baina barne urrikalmendurik gabe erasoko dizute. Ez daukate harreman maitekor, obedientea YAHUVEH eta YAHUSHUAREKIN, eta salatuak sentituko dira eta erasoko dizute eta deituko mota guztietako izen tzarrak. Gogoratu: ez da zure mezua erasotzen dutela, da Zeruko mezua. Ziurtzat har ezazu daudela horiek noren izenak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan, poztuko direnak eta esango dutenak haiek beti bilatu dituztela erantzunak, gehiago jakiteko ESPIRITU SANTUA nor denari buruz. Alaituko dira eta jakingo dute ziurtasun guztiarekin hau egia dela esan dena. Askok galdezka ibili dira honetaz, baina ez ziren ausartu inori galdetzen isekatuak izatearen beldurrez.

NIRE Izena AMA JAKINDURIA da, eta NIK emango dizuet Jakinduria ugariago, eskatzen didazuen heinean: “AMA JAKINDURIA, lagundu zakizkit YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean. Eskatzen dizut gehiago ZURE Jakinduriaz.” Egizue froga eta dakusazue hau egingo ez ote dudan zuengatik. Dakusazue ea zuen gantzudura areagotzen ez den. Baina gogoratu: Bakarrik YAHUSHUAREN Izenaren medioz da, ufatu dezakedala musu bat (otoitzak) YAHUVEHRI zuen otoitzengatik, ihardesteak izan zaitezten.

Elisabeth, NI naiz zuen AMA SHKHINAH eta erakutsiko dizkizut sekretuak errebelatuak Eskritura Santuetan, laguntzeko NIRE herri Santuari irakasteko nor den benetan ESPIRITU SANTUA. Eskolatu dizuete RUACH ha KODESH gizonezkoa dela, ez andrazkoa. Deitu naute “gizon”, “andre” deitu beharrean, jakitunak erabaki duten moduan itzultzerakoan Zaharreko Eskuizkribuak, batez ere gizonaren handiusteak ez zuen gura hau errebelatua izan dadin, ezta satanasek ere ez du nahi.

NI, zuen AMA SHKHINAH, naiz gidatzen dizuena YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA, bataiatzen zaituena NIRE SU SANTUAREKIN, deitzen diozuena ESPIRITU SANTUA. AMA SHKHINAH da aholkatzen zaituena, baita deitu ahal nazakezue AMA RUACH ha KODESH, edo AMA RUACH, zuen erabakia da. NIK gidatzen dut eta irakatsi eta adierazten dut gantzudura berri honen medioz, NIK eman zaitudana, Elisabeth, eta horiek belarri espiritualekin entzuteko eta sinesteko, entzungo dute NIRE ahotsa argiago modu batean lehen entzun ez duten NIGANDIK.

Elisabeth Alaba kuttuna: Gantzudura eman dizut adierazi dezazun eta ulertarazi dezazun Zeruko Hizkuntza Santuak diotena. Zuk hitz egiten duzu Zeruko Aingeru Santuen hizkuntzetan eta hainbeste hizkuntzetan gizakienak. Uler ditzakezu hizkuntzak bakarrik NIK ematen dizudanen arabera ulertzeko dohaina zure hizkuntzan. Noizbehinka babesten zaitut, beraz, ez dakizu zer zabiltzan otoitz egiten, zure haragia estutuko bailuke.

Beste batzuetan, hitz egiten duzunean Hizkuntza Santuetan, NIK erabakitzen dut hitz egitea zure bitartez, Hizkuntza Santuetan ikasi ez dituzun gizakienak (Eginak 2), baina gehienetan, Zeruko Aingeru Santuen hizkuntzak dira, Eskriturak jasotzen duten bezala liburuan 1 Korintoarrei 13:1ean.

Erabakitzen dudanean zugandik hitz egitea Aingeru Santuen hizkuntzetan eta ez dizutenean ematen interpretazioa, da satanas eta beren demonioak ezin dutelako ulertu otoitz egiten dena edo hitz egiten dena, ez da haien belarriak entzun dezaten. Ez da beti beharrezkoa jaso dezazun hizkuntzen interpretazioa, baina YAHUVEHK entzuten du eta BERAK erantzuten ditu zure otoitzei, nahiz eta zuk ez dakizun zer zabiltzan otoitz egiten askotan.

Batzuetan, otoitz egiten ari zara gizakien alde ez dituzunak ezagutzen ere. Bitartekaritza egiten ibiltzen zara mundu guztiko gizaki Santuen alde. Sarri otoitzean zabiltza zure behar pertsonalengatik edo sendaketagatik zuretzat edo besteentzat. Maiz otoitzean zabiltza bedeinkazioengatik Emaztegai Santuaren eta Apopiloen gain edo errukia eta salbamena ardi beltzengatik, itzul daitezen Artzain On bakarrarengana, YAHUSHUA ha MASHIACH.

Beste batzuetan, otoitzean zabiltza YAHUVEHREN Epaiketa eta Mendekuaren alde satanasen zerbitzarien gain eta ekintza horiek YAHUVEHREN sumindurazko dolarrarenganako. Ez dago urruntasunik otoitzean (1 Korintoarrei kapituluak 12, 13, 14). Ikasi eta ager zaitez gainditua. Ez al zuen esan NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACH: Joanek uraz bataiatu zintuzten baina NIK bataiatzen zaituztet RUACH ha KODESHEN Suaz? Deitzen naiz ARIMA SANTUA eta ESPIRITU SANTUA ere. YAHUSHUAK erabiltzen nau osorik betetzeko Santuak direnei gainezka egin arte NIRE gantzudurarekin, direnak seinale, mirak eta mirariak benetan maite dutenentzat eta jartzen dutenentzat, YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo haien bizitza eta maitasunean. Honek barneratzen du YAHUSHUAREN Emaztegaia, dena sakrifikatzen duena jarraitzeko eta Agindu Santuak obeditzeko Eskuizkribu Santuetan agertzen direnak, eta egiten dute YAHUVEH eta YAHUSHUARENGANAKO maitasunagatik eta ahal duten guztia egiten dute obeditzeko eta santutasunean bizitzeko. NIRE ESPIRITU SANTUA bizi da haien lurreko tenpluaren barnean, gorputza izenekoa.

YAHUSHUAREN Emaztegaia ahalegintzen da ezagutzen TRINITATE SANTUA gehiago egun bakoitzeko eta obeditzen ditu Berba bakoitza dioguna eta YAHUSHUAREN Aintza distiratzen da haien aurpegi eta bizitzetan. Ez dute ezer eusten eta dena ematen diote YAHUSHUA ha MASHIACHRI, BERE Gorespen, Ohore eta Aintzarako. Eginetan 2:34-47 idatzia dagoen bezala, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Emaztegaiak gurako du egitea antzinako garaietan bezala, eta bat izango da zurekin, eta lagungarri izango da Ministerio honentzat, eta ez oztopoa. Egingo dute hau asmo bategatik: YAHUSHUA ha MASHIACH aintzatzearren.

Elisabeth, ENE alaba, ez al diote Eskritura Santuak hasieran lur honen sorkuntzan: “egin dezagun gizakia GURE irudiko”? Nori uste duzue esan nahi duela “GURE irudiko”? Adam YAHUVEHREN irudiko egina izan zen eta Eva NIRE andrazko irudiko egina izan zen. Eva sortua izan zenez Adamen laguntzailea izateko, horrela ere zuen AMA SHKHINAH ere deitzen da Eskritura Santuetan “laguntzailea”. NI naiz SORTZAILEKIDEA, YAHUVEH eta YAHUSHUAREKIN batera. YAHUSHUA DA GURE SEMEA. GUTAKO HIRUROK pairatzen dugu eta ordaintzen dugu prezio bat, gizakiak zeinen izenak Bildotsaren Biziaren Liburuan idatziak dauden itzul ahal izan daitezen bueltan Zerura.

NI naiz zuen AMA SHKHINAH, NI naiz bizi dena zuen gorputz, espiritu eta arimen barnean, NI naiz zuen zeruko gidaria, zuen Maisua. NI naiz Espiritua eta Egia. NI naiz gogoa ematen zaituztena onartu eta obeditzeko YAHUVEH eta YAHUSHUA Jainko bezala. NI naiz gogoa ematen zaituztena abestu, goretsi, otoitz egin eta YAHUVEH eta YAHUSHUA gurtzeko. Orain ematen dizuet gogo berria, eta da gantzutzen zaituztena ezagutzearena, zuen RUACH ha KODESH, zuen AMA SHKHINAH.

Haur Santuak, asko gustatzen zait NIRI abesten didazuenean eta hitz egiten didazuenean amodiozko hitzak ere. Patxadaz, itxaron dut denbora hau. Zain egon naiz agerian egon arte errebelazio hau eta Zeruan ordenatua izan zen zu, GURE Deialdiaren Neskaso bedeinkatua, Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah, izango zinela ahotsa, Mezu Santu hau burrunbatzeko mundu guztiaren zehar. Hau beste arrazoia da zergatik YAHUSHUAREN Deialdiaren Neskasoa deitzen zaizun.

NIK, zuen AMA SHKHINAH, izendatua ere RUACH ha KODESH, hautatu zaitut, zu, Elisabeth, ohorea izan dezazun NI aurkezteko AMA SHKHINAH bezala NIRE haurrei. Haur Santu ugari izango dira sendatuak haiei eragindako zauriengandik, zeren lur honetan ez zuten inoiz ezagutu maitasuna, kontsolamenduak eta Ama maitekor baten zuzenketa, eta halaber, NI hor egon naiz denbora guztian. Orain gantzutu zaitut NIRE ahotsa entzuteko eta hauxe haiei esateko. Badakit obedituko duzula, edozein dela ere ordaindu behar duzun prezioa.

Jakinduria deitzen naute. NIRE FRUITUA ZAZPI ESPIRITUAK DIRA. IKASI ZAZPI ZUTABEAK ZERI BURUZ HITZ EGITEN DEN APOKALIPSIA LIBURUAN. Deitzen naute Jasankortasuna, Emetasuna, NI naiz Errukia eta askoz gehiago. Ikasi eta miatu orain nor den gantzutzen zaituztena. Haize Santua edo Su Santu gantzutua baino askoz gehiago naiz, edo lurrin gozoa airean. Gehiago naiz Zeruko Hizkuntza Santuetan eta Profezia berba egitea baino, eta seinaleak, mirak eta mirariak. NI naiz zuen AMA SHKHINAH, deitua baita RUACH ha KODESH, gidatzen dituena arimak YAHUSHUA ha MASHIACHRENGANA (MESIASENGANA).

ESPIRITU SANTUEN DOHAINAK ZALANTZATZEA DA BLASFEMATZEA

NI naiz gantzutzen duena Zeruko Ahalmenekin eta isurtzen duena NIRE Ardo Berria eta mana freskoa Zerutik. NI naiz zuen AMA SHKHINAH eta ez dut partekatzen NIRE Aintza beste inolako emakume ezta beste inolako gizonekin. YAHUVEH, YAHUSHUA eta NI, BAT gara. YAHUSHUA gurtzen duzuenean, GUTAKO hirurak aldi berean gurtzen ari zarete. Nahiago baduzue, dei nazakezue AMA RUACH ha KODESH. Beste batzuek dei nazakete oraindik ESPIRITU SANTUA, baina NIK nahi dut gehiago errebelatzea horiei adiskidetasun gehiago nahi dutenei NIREKIN. Ohartzen zaituztet orain: “EDOZEINEK UKATZEN DUENA EDO IRAINDU SAULOK (Pablo Apostolua) IRAKATSI ZUENA RUACH ha KODESHEN AHALMEN SANTUEN ERREALITATEARI BURUZ, DAMUTU DADIN ORAINTXE BERTAN! ZEREN IRAINDU ETA NAHIGABETU DU BERE ARIMA ARRISKUAN EGOTERAINOKO AZKEN MUGARAINO. ORAIN HITZ EGITEN DUT YAHUSHUA BEZALA EZAGUTZEN DUZUEN IZENEAN, MADARIKATUAK ZAUDETE BETIKOTASUN GUZTIRAKO.

Ekiten dutenentzat ezeztatzen eta trufatzen ESPIRITU SANTUA, (RUACH ha KODESH) eta ESPIRITU SANTUAREN GAITASUNAK, edo zuen izenak ez ziren sekula egon Bildotsaren Biziaren Liburuan, edo bestela ezabatuak daude, zeren lurrean jaio orduko, jada dekretatua zegoen zeruan, ea zuen izena zegoen Madarikazioaren Liburuan edo Ezabatuen Liburuan, orduan, infernua izango da zuen hurrengo bizitokia.

Hona hemen sekretu bat berriro errepikatzen dudana Elisabethen medioz. Lur honetan jaiotzen den arima guztia Zeruan frogatua izan zen, lur honetara etorri baino lehen, eta horregatik da arima guztiak burutzen duela bere “salbamena izuaz eta dardaraz”. Zuen arimak badaki Luziferren frontean zeundeten edo YAHUVEHREN frontean, gerra salatari handiaren zehar zeruan, lur hau sortu aurretik.

Ez da bekatu ez ulertzea Profeziako dohainak, edo hitz egitea gizonen eta Aingeru Santuen hizkuntza Santuetan, baina ez ezazue hitz egin Santua denaren aurka, bakarrik ez duzuelako esperimentatu, edo esperientzia tzarra izan zenutelako ordezkoarekin. Hau irakurtzen duteneko batzuek esperientzia izan dute beteak izatearena demoniozko hizkuntzekin, hortaz, ez ukatu egiazkoa bakarrik ireki zinetelako faltsuari bekatuaren bidez zuen askazitik okultismoz beterik dagoena.

NIK, YAHUVEHK, ohartzen zaituztet satanas gaiztoa dela bere ibilbide guztietan, baita irakasten jendeari otoitz egitera jainkosei, badakielako RUACH ha KODESH, zuen AMA SHKHINAH DA ZERUKO ERREGINA BAKARRA. Ikasi zer esan nahi duen SHKHINAH AINTZA Berba. Ikasi Eskriturak, Elisabeth, eta bakea izango duzu sekretu hau plazaratzean, baztertua egon dena hau bezalako garai baterako. Honek sendatuko ditu zauri ugari. Zuk izan duzun bezala hutsunea zure barnean ama baten maitasunagatik, orain konturatuko zara sendatua izan zarela eta beste batzuk sendatuak izango dira, hutsune hura bete izan baitzen.

YAHUSHUA onartzen duzuen ostean MESIAS bezala, atoan beteak zarete NIRE ESPIRITU SANTUAZ, NIRE RUACH ha KODESH. Zuen AMA SHKHINAH hitzez hitz da NIRE ESPIRITUA eta ESPIRITU HURA bizi da zuengan. Honek esan nahi du ere NIK ikusten dudala zuen begi fisikoen medioz, eta entzuten dudala zuen belarri fisikoen medioz, eta mugitzen naizela zuen gorputz fisikoen medioz, beraz, EZ ZAKIZKIDATE ATSEKABETU, EZ JARRAITU NIRI FROGAN JARTZEN.

Hau aplikagarria da YAHUSHUA ha MASHIACH onartu duten guztientzat, Jainko, Jauna, Salbatzaile bezala, YAHUVEHREN Seme Bakar-sorturikoa, jaioa emakume birjina baten haragian, eta eman izan zena Sakrifizio Santu bezala bekatuagatik, nor hil zen eta berpiztu hirugarren egunean, eta orain eseria dago NI, YAHUVEHREN eskuinean. Ahalegintzen diren guztiak obeditzearren beterik izan dira NIRE RUACH ha KODESHEKIN, NIRE ESPIRITU SANTUA, neurri batean. Batzuek beterik daude gehiagorekin eta beste batzuek neurri gutxiagorekin, hazten doazen arabera YAHUSHUA nor denaren ezagutzan.

Nondik uste duzue zetorrela ideia senar eta emazte Santuak bat izan behar direla? Lehendabizi, Zeruan egina izan zen. Onartzen duzuenean YAHUSHUA, MESIAS bezala, ez zineten inoiz konturatu, aldi berean, beterik izan zinetela Zeruko Ama baten maitasunaz. “Kontsolatzailea” hitza da ondoen egiten duena Ama batek. NI naiz zuen AMA RUACH ha KODESH eta NI naiz zuen Kontsolatzailea, NIK lasaitzen dut lasaitasuna behar duzuenean, zuen emozioak haragi bizian daudenean, eta mina sentitzen duzuenean, beldurturik zaudete, bakardadean edo sentitzen zaretenean arbuiatuak edo nahastuak. NI naiz ulermen guztia gainditzen duen Bakea. NI naiz RUACH ha KODESH, zuen AMA SHKHINAH ematen dizuena Zeruko Amaren Maitasun Santua.

Hau sekretua izan zen Daniel Profetari errebelatua izan zena, Danielen Liburuan, eta zigilatua izan zen hau bezalako garai baterako. Berriro errepikatzen dut, orain da YAHUVEHK dekretatu duen denbora hedatua izan dadin NIRE Jakinduriazko Berba. Garaia da noiz ERLIJIO ESPIRITUA ALTXATUKO DEN ETA ERAKUTSIKO DUEN ZEIN GAIZTOA DEN. Fariseuek erlijio espiritua zeukaten eta gogoratu zaitezte nola pertsegitu zuten, ez bakarrik YAHUSHUA, baizik eta SANTUAK ZIREN GUZTIAK. SANTUAK ELKARREKIN EGON BEHAR DUTE ORAIN, ELKAR LAGUNDU ETA BABESTU, ZEREN ETXE BANANDU BATEK EZIN DU IRAUN.

7 TRUMOIAK

GURE Deialdiaren Neskaso kuttuna, Elisabeth: hau sekretua da eman izan zaizuna, zazpi trumoien hotsak itzartu zizutenean, eta hitz egin zizuten, duela urte ugari. Berba honen irakurleari: ikasi eta izan zaitez gainditua eta otoitz egizu jakinduria gehiagorengatik Apokalipsia 10i buruz, zeren 7 trumoietan Elisabethek entzun zuen hitz eginak izan zirela mezu profetikoetan errebelatutako sekretu batzuek orain arte. Elisabeth, zeuk idatzi egin izango bazenu, ikusiko zenukete 7 trumoiak hitz egindako eguna eta hilabetearen denbora zehatzari zegokiola (abuztuaren 27a) eta bakarrik ezarritako denbora honetan eta urtean, izango zen hau errebelatua munduaren aurrean Interneten, orain den bezala ezarritako denbora hori eta sasoi hori.

Elisabeth, Ministerioa egon baino lehen, bakarrik gogoratzen zara itzartzea ekaitzen trumoi burrunbatsuetara 7 bider jarraian, hain zaratatsuak zirenak itzartzen zinetela dardaraka, eta ostera, ez zituen inork entzuten zuk izan ezik. Eguzkia distiratsu agertzen zen zeruan. Ekaitzaren trumoia zen NI, YAHUVEH, zuri berbetan, bakarrik lotan zeudenean goiz hartan. Itzartu nizun lehenengo ekaitzaren trumoi batekin, itzartu arazi zizuna dardaraka. Arineketan joan zinen leihora eta zenekusan eguna eguzkitsua, eta gero, tupustean, lo geratu zinen, bakarrik berriro itzartua izateko era berdinean 7 bider jarraian, aldi bakoitzean lo geratzen atoan, otoitzean eta NIRI galdezka zer gertatzen ari zen. Hau gertatu zen goizeko 7etan.

Idatzia dagoena orain eta Profezietan errebelatua izan zitzaizuna zuri sekretuki denboraldi horretan, baina berriro, zeuk ez zenekien orain arte. Ez zegoen planeatua errebelatua izatea NIRE denbora arte. Ezarritako eguna, hilabete eta urtean, jakingo duzu baimena duzula plazaratzeko errebelazio berri hau eta zein naziotik hedatua izan behar duen ezagutza berba hau, gantzudura bakarrarekin.

Prest egon zaitez: satanasen Emaztegaia, satanasen zerbitzariak eta satanasen haurrek erasoko dizute. Satanasek nahi zuen sekretuan mantentzea ezagutza Berba hau. Kristau deitzen diren horiek, baina bakarrik urrikalmenduaren antza dutenak eta ez dago barneko urrikalmendurik, erasoko dizute hitzez eta alabaina, NI, YAHUVEH, noa zure aurrean eta borrokatuko ditut zure gudak zuregatik.

Duela urteak, Ministerio honi hasiera eman zenion aurretik, otoitzean galdetu zenion YAHUSHUARI zer gertatzen zen zenentzuenean ekaitz burrunbatsua 7 bider. Zergatik altxatu zinen eta arineketan joan eta leihora irten eta atoan gero lo geratzen zinen 7 bider? Sekretu bat partekatzen dut zurekin: 7A ORDEZKATZEN DU 2007 URTEA ERE. 7 PERFEKZIOAREN ZENBAKIA DA ETA DA NIRE DENBORA PERFEKTUA HEDATU DADIN EZAGUTZA BERBA HAU. Gogoratu tupustean zuzendua sentitu zinenean ikastera 7 trumoiei buruz Apokalipsia liburuan. (Apokalipsia 10)

Urte askotan zehar ez zenuen inoiz erantzuna izan orain arte. Garai hartan zen NIK, YAHUVEHK, zamagabetu nituen sekretuak esandakoak 7 trumoi errebelatuen medioz, NIK hitz egiten dudan artean zure bitartez orain Profeta bat bezala nazioentzat. Erabiltzen zaitut zeren, lurraren sorkuntzaren aurretik, zeuk hautatua izan zinen lurrera etortzeko ekartzera GORESPENA, OHOREA eta AINTZA guztia NI, YAHUVEH, YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHI, nori deitzen diozuen orain AMA SHKHINAH edo AMA JAKINDURIA. Gantzutua izan zara hau bezalako garai baterako.

Hautatua izan zinen munduaren sorreraren aurretik NIRE RUACH ha KODESHEZ beterik izateko, zure ama paganoaren sabelean zinenean ere, non gorrotatua izan zinen, ez nahita eta arbuiatua. Orain, urte ugari geroago, eta orain konturatzen zara AMA SHKHINAH zela kontsolatzen zintuena. Hainbat urte geroago izango zen zu konturatu orduko nor zaren YAHUSHUAREN Izenaren medioz eta BERE Odolezko Sakrifizioa zuretzat zela Kalbarioan. Zeu hautatua izan zinen mundu honen sorrera baino lehen hasiera emateko Ministerio Santu honi, izen batekin, ez daramana inolako gizon edo emakumerik, baizik eta ohoratzen duena bakarrik TRINITATE SANTUA.

Elisabeth, zeu gantzutua izan zara Jeremias bezala (Jeremias 1:4-10) Zaharrekoa izan zenez, zure amaren sabelean zinenean, GURE bozeramaile bezala eta Profeta Santu baten ahotsa eman zizun mundu honetako basamortuan oihukatzen duena. Bakarrik horiek zeinen izenak Bildotsaren Biziaren Liburuan aurkitzen direnak, sinetsi eta jasotzen dituzte Ministerio honetako egiak, YAHUSHUA onartzen duten bezala MESIAS bezala.

Zerbitzaria ez da Ugazaba baino handiagoa, eta haiek guztiek onartu izan balitzaizkio YAHUSHUA ha MASHIACH, BERA lurrean zebilenean, irakasten eta mirariak egiten NI, YAHUVEHREN Aintzarako, orduan, haiek zu era jasoko zitzaizkizukeen ere eta NIK adierazten ditudan egiak Ministerio honen medioz. Zeuk adierazten dituzu NIK, YAHUVEHK, esandako Berbak, YAHUSHUA ha MASHIACHK esandakoak, eta orain ematen zaizu ahalmen bakarra entzutearena zure AMA SHKHINAH zuri hitz egiten. Gantzudura bakar honek etorriko zaie beste Profeta Santuei, sinetsi eta jasoko dituztenak egia hauek eta estaliko dizutenak otoitzean, bermatzen haien maitasunarekin eta ahal duten guztia egiten bedeinkazioa izateko Ministerio honentzat.

Elisabeth, NI naiz zure AMA SHKHINAH AINTZA. NI naiz gantzutzen zaituena, seinale, mira eta mirarientzat, haien barne profetizatu eta Hizkuntza Santuetan gizaki eta Aingeru Santuenak otoitz egitea. NI naiz zure AMA SHKHINAH AINTZA. NI naiz bitartekaritza egiten duena ume santu guztien alde daramatzadanean zuen otoitzak YAHUVEHREN Tronura, musua bezala ufatua airean, egiten denean YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, honek barne hartzen du Jesu Kristoren Izena oraingoz, baina kontuz!, zeren satanasen semeak, Tribulazio Handian, aizunduko du Jesu Kristoren izena. NIK ezingo dut eraman otoitzak garai hartan Jesusen izenean, zeren deabruaren zitalak Jesu Kristoren izena ere erabiltzen ibiliko dira. Irakatsi orain YAHUSHUA eta YAHUVEHREN Izen Hebrear Sagaratuak, belarri espiritualak dituen guztiei entzuteko, bentzute eta obeditu dezaten. Ikasi eta ohitu zaitezte erabiltzera benetako Izen Hebrearra noren gehiengoak deitzen dion Jesu Kristo, orain, beranduegi bihurtu orduko. Esan jendeari ez itxaroteko Tribulazio Handira arte ikasteko txarrean.

Oihukatu haiek entzun arte eta mezua burrunbatu arte mundu guztiaren zehar. Tribulazio Handian egongo da engainu handia, eta denbora hartan, YAHUVEHK ezin izango du erantzun otoitzak Jesu Kristoren izenean, BAKARRIK YAHUSHUA HA MASHIACH IZEN HEBREARREAN egongo da sendaketa, askapena, berpizte ahalmena. Zeren deitzen denak satanasen semea erabiliko du eta atzipetuko ditu milioietatik milioiak, seinale, mira eta mirari faltsuak eginez, Jesu Kristoren izena aizuntzen munduaren aurrean. Hautatuak ere engainatuak izango dira, ahal izango balitz. KONTUZ! ORAINTXE BERTAN GIZAKI GAIZTOAK DAUDE ANTIKRISTOREN ESPIRITUAZ ETA HAIEK ERABILTZEN DUTE JESU KRISTOREN IZENA BAINA GORROTATZEN DUTE YAHUSHUAREN IZEN HEBREARRA, oroimena baita YAHK salbatzen duela. YAHUSHUA DA MASHIACH (MESIAS) BAKARRA.

Elisabeth, zure AITA YAHUVEHREN ahotsa dantzuzu eta entzun duzu ahotsa eta mezuak jaso dituzu NIRE gantzuduraren medioz YAHUSHUARENGANDIK, zure MASHIACH. Patxadaz, itxaron dut denbora NITAZ jakin dezazun zure Zeruko Amaren maitasuna bezala, beti irrikan egon zarena. NI naiz zure Ama Bakarra, eta NI naiz gantzutzen zaituena eta kontsolatzen zaituena eta aholkatzen. Zure AMA SHKHINAHRI esker, dantzukezula NIRE ahots baxua eta YAHUVEHREN eta YAHUSHUAREN Mezu Santuak entzun. NI naiz hori oraindaino hots baxua hitz egiten dizuna.

Honetaz zalantzatzen dutenentzat, esadazue: noiz gizonezko ahots bat izan da inoiz deskribatua “ahots lasai apala” bezala? NI naiz nori David Erregeak otoitz egiten zitzaion sekula utzi ez nenkion. Hark otoitz egin zuen: “Ez kendu ZURE RUACH ha KODESH nigandik.” NI naiz nor blasfematua edo nahigabetua edo iraindua naizenean atsekaberaino, NIK diot: Nahiko! Eta joan egiten naiz ETA EZ DAGO INOIZ SALBAMEN ITXAROPENIK ARIMA HORRENTZAT (ZORIGAIZTOKOAK), BAKARRIK YAHUVEHREN SUMINDURA EZAGUTUKO DU GIZAKI HORREK, INFERNUA ETA SUZKO AINTZIRA DA GIZAKI HORREN BETIKOTASUNERAKO BIZITOKIA.

NI RUACH ha KODESH naiz, Aramearrez izenekoa ere “Espiritu Baztertua”. Dena egia naiz, eta bakarrik NIRE bitartez, norbaitek YAHUSHUARENGANA gidatua izan liteke eta onartua Zeruko Bide Bakarra bezala. Deitzen naiz RUACH ha KODESH eta ARIMA SANTUA eta ESPIRITU SANTUA tituluengatik ere. Dena Santutasuna naiz, YAHUVEH eta YAHUSHUAREKIN batera. Denak bat gara, eta hala ere, norbanakoak. GU gara TRINITATE SANTUA eta ez dago besterik. Tribulazio Handian egongo da trinitate makurra. Satanas antzeratzailea soilik da, ez sortzailea.

Ez dago Zerura sartzerik GUTAKO HIRURENGANDIK igaro gabe: AITA YAHUVEH, YAHUSHUA eta NI, zure AMA RUACH ha KODESH. Salbamena dator bakarrik YAHUSHUAREN Izenaren eta Odol isuriaren medioz eta NIRE zereginetatik zati bat da, erakarri behar ditudala arimak YAHUSHUARENGANA, eta mundu hau sortu aurretik Bildotsaren Biziaren Liburuan idatzita dagoen arima bat ere ez dut jaramonik egin gabe igarotzen. Zamagabetzen zaitut sekretu hau orain, NIRE AUSARDIAREN AHALMENAREKIN BATERA, HITZ EGIN ETA PROFETIZATZEKO BESTE INOLAKO PROFETARIK BEZALA INOIZ LEHENAGO EGIN DUEN BEZALA JENDAURREAN. Badaude beste batzuek irakatsi dutenak NI andrazkoa naizela, alabaina, ez zuten inoiz profetizatu NIK hitz egiten dudan moduan zure bitartez gaur.

Askatzen dut sekretu hau kemendu ahal dezazun horiek benetan maite nautenak eta jartzen dutenak YAHUVEH eta YAHUSHUA lehenengo haien bizitza eta maitasunean, eta gogoratu nazaten, AMA SHKHINAH, NI bainaiz YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Aintza, emazte santua sortua izan zen bezala senar santu baten aintzarako bezalaxe. Erasotzen dizutenean ESPIRITU SANTUAREN Izena plazaratzearren, zein NIRE Izena SHKHINAH den, eta ESPIRITU SANTUA errebelatzeagatik ez dagoela egina gizonaren antzeko, baizik eta emakumearen, esaiezue ikasi eta ager daitezen gaindituak zeren, ez al dituzte Zaharreko Liburuak Salmo eta Esaera Zaharretan Jakinduriari “andrea” deitzen? Ez al diote Eskritura Santuak “Jakinduriaren hasiera da YAHUVEHREN izua”? Gogoratu haiei Santiago Erregearen Biblian, YAHUSHUAREN Izena, letreiatua ere YAHSHUA, ez dago Biblian, Jesusen izena soilik dago han.

Jakizue hau: Jesu Kristoren Izena oraindik ohoratua da eta gantzutua garai honetan, eta salbatzen ditu arimak, askatzen ditu eta sendatu. Halere, ohar zaituztet bezala, datorren Tribulazio Handian, orain antikristo deitua dena, deituko dio bere buruari Jesus. Orain ere, faltsu bat altxatu da eta milioika engainatu ditu Jesu Kristoren izenarekin, haiei azkeneko mugaraino helduz esateraino jar dezaten tatuaje bat 666 zenbakiarekin, erakusteko gizon maltzur honenganako atxikimendua. Hark bere buruari deitzen dio Jainkoaren semea eta jendeari diotso: “Ez dago bekatu halakorik eta infernua gezurra da.”

Errepikatu naiz behin eta berriro zeren egiazko hazi honek hain boteretsua da, satanas nahi izango du errotik ateratzea egien lorategia, ezagutza profetikoren Berba honetan, sustraiak bota baino lehen. Erabili dut Ministerio hau ohartzeko zergatik premiazkoa den ikastea YAHUSHUA (itzulita esan nahi du YAHK salbatzen du) Izen Hebrear Sagaratua, nor orain Jesu Kristo deitzen zaion, zeren Tribulazio Handian, bakarrik YAHUSHUAREN Izen Hebrearrak izango du gantzudura, sendaketa, askapena eta salbamen ahalmena. Beste behin errepikatzen dut eta ohartu: eliza antolatuek haien zeregina egiten egon izango balira, jendea ez lirateke engainatua izango.

Erne egon zaitezte: TELEBISTAKO EBANJELARI FAMATUAK IZANGO DIRA GIDATUKO DITUZTENAK JENDETZAK SATANASEN SEMEARENGANA, NOR ETORRIKO DEN FIDATZEN DIREN IZENA ERABILTZEN: JESUS. TELEBISTAKO EBENJELARI FAMATUAK IZANGO DIRA, NORK SALDU DITUZTEN HAIEN ARIMAK SATANASI OSPE ETA ABERASTASUNAREN TRUK, IRAKASTEN DABILTZANAK GIZAKIAK SORTUTAKO DOKTRINAK ETA JENDEARI ERAMATEN JESUS FALTSU HONENGANA. Tribulazio Handian, Jesusen izena aizunduta egongo da satanasen semearengandik, orain antikristo deitzen zaiona. Antikristo honek donautsiko du Jesusen izena eta satanasen ahalmenpean burutuko ditu seinale, mira eta mirari makurrak eliz kristauak ezagutzen duen izen batekin, izen maitea eta orain zeinen fio izaten den, Jesu Kristoren izena.

Satanasen semea, antikristoa izendatzen zaiona, aldarrikatuko du bera dela Jesu Kristo. Galdatuko du denak gur diezaioten, ohoratu dakizkion eta bihoaz eta bildu daitezen elizetan domeketan eta jaso dezaten haien MARKA euren leialtasuna erakutsiz. Antikristoa, zein benetan den satanasen sorturiko semea, etorriko da Judas eta Hitler baten espirituarekin berriro, nori Eskriturak deitzen dioten legerik gabeko semea, edo infernuko semea. Satanasen semeak egingo ditu seinaleak, mirak eta mirari faltsuak satanasen ahalmenean satanasen aintzarako.

EZ DA SARTU BEHAR IGANDEKO ELIZETAN

Ministerio hau erabili dut ohartzeko: IKUSTEN DUZUENEAN DOMEKAKO GURTZEAREN DERRIGORREZKO LEGEA ONARTUA, EZ ZAITEZTE SARTU INOLAKO DOMEKAKO ELIZETAN, EDO BESTELA ZUEN ARIMAK GALDUKO DUZUE. Ohartu dut ikas dezazuen orain zer den benetako atsedeneko Sabbath eguna, da bariku ilunabarretik zapatu ilunabarrera. Hau izan da Elisabethentzat mezu zaila emateko, zeren eliza kristauek ez dute nahi entzutea. Alabaina, zuetariko horientzat leialak izan zaretenak eta egia hauek hitz egin dituzuenak, badakizue eman zaizuela Ezekiel 3:17-21ko agindua.

Ministerio honi eman zaio agindua irakasteko Sortzaileen Hebrear Izen Sagaratuak eta YAHUSHUA ha MASHIACH. Nork hobe hautatu izango zukeen irakasteko ESPIRITU SANTUAREN Izena jakin nahi duten horiei? Elisabeth, zeuk eskatu zenion YAHUVEHRI, RUACH ha KODESHEN Izena eta esan dizut. Orain agindu hau ematen dizut, partekatzearena sekretuan esan dizutena. Promes egiten dizut, horiek belarri espiritualekin entzuteko, entzungo dutela eta Ministerio honi lagunduko diote eta babestuko dute egia hau eta besteei irakatsiko diete.

Erabakitzen dutenak espiritualki gor irautea, jarraituko dute gor. Ez da zure betebeharra jendea gogatzea, zure zeregina da soilik obeditzea eta mezu profetikoak eta ezagutza berbak ematea, zuri emanak izan zaizkizun moduan Zerutik. Hau irakurtzen duen edozeinek edota hau irakatsi zaionak, arduraduntzat hartua izango da dakienarena orain.

Iraintzen gehiengoari eta bedeinkatzen besteei belarri espiritualekin entzuteko, zeinen izenak aurkitzen diren Bildotsaren Biziaren Liburuan.

YAHUSHUA ha MASHIACHREN Alaba eta Emaztegaia,

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

OHAR PERTSONALA

Amaitzeko, idatzi dut entzun dudana eta esan izan didatena idatz dezadan. Galdetu diet YAHUVEHRI, YAHUSHUARI eta AMA SHKHINAH AINTZARI, ea HAIEK ziur dauden ez dagoenik inor ni baino hobe eman ahal duena Berba hau ni baino. Ez dakit zergatik hautatua izan nintzen. Ostera, nire lana da soilik obeditzea TRINITATE SANTUARI. Beldur naiz YAHK egin nazakeena, gizakiek nitaz zer pentsatuko dutenaz naizen beldur baino gehiago. Profezia hau bedeinkazioa bada zuretzat, hartuko zenuke, mesedez, denbora niri idazteko eta kemendu? Errebelazio berriak badituzu, zure Eskrituraren ikasketari buruz eta besteekin partekatzea nahi baduzu, erakutsiz Berba hau egiazkoa dela, mesedez, bidali iezadazu. Ministerio hau bedeinkazioa bada, otoitzean erabakiko zenuke laguntzea? Espero dugu elkarbiltzea guztiekin Berba hau bedeinkaziotzat hartzen dutenekin, lurrean ez bada, orduan Zeruan.

ELISABETHEN OTOITZA ETA MAITASUNEZKO ESKUTITZA GURE ZERUKO AMARI

SARRERA OTOITZARI

Elisabethen otoitza eta amodiozko eskutitza gure Zeruko Ama SHKHINAHRI, gure AMA JAKINDURIA

Partekatzen dut otoitz hau idatzi niona gure AMA SHKHINAH SANTUARI, AMA JAKINDURIA, Rosh Hashanah denboraldian 2007ko irailaren 13an.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

Sentitu zaitez aske berridazteko eta hau partekatzeko maiteko duten horiekin eta besarkatuko dutenak egia, benetan Espiritu Santua nor denarena, eta aitortuko dutenak haien ZERUKO AMA bezala. Berba hau barregarri uztea nahi duten horientzat, nik ez dizkiet botatzen nire bitxiak urdeei, eta ez dizuet ematen baimena, ez Profeziak 89 eta 90 plazaratzeko ez edozein izkribu nik idatzitakoa ESPIRITU SANTUA nor denari buruzkoa. AMA SHKHINAH da guztiz zoragarria, eta ez dut baimenduko nire izena erabilia izan dadin HARI iraintzeko inola ere. Oraindaino, bakarrik postak eta iruzkin aldekoak egon dira, haiek maite dute, nik maite dudan moduan.

Ondorengo oharra: Zuekin partekatzea nahi dut beste errebelazioa eman izan zaidana. HAREN IZENAREN ortografia da SHKHINYAH, YAHREN IZENA dago HAREN IZENEAN. Halere, ez dut horrela letreiatu zeren, egingo banu, gizaki gutxiago ipiniko zuketen ortografia hura Interneteko bilatzaileetan. Haatik, BERAK ziostan hau zela modu zuzena letreiatzeko: SHKHINYAH. BERAK darama HAREN Senargai kuttunaren Izena: YAHUVEH.

OTOITZA

Goresten zaitugu, ABBA YAHUVEH, goresten zaitugu YAHUSHUA ha MASHIACH kuttuna, gure bakarra eta bana-banako Mesias, YAHUSHUAREN Izenean, ABBA YAHUVEH. Orain otoitz egiten diogu gure AMA SHKHINAHRI, gure Sortzailekidea, ZURE laguntasun egokia dena eta ZURE Zeruko Emaztegaia eta YAHUSHUA ha MASHIACHREN Zeruko Ama. Lurrean Mari izan zen, baina Zeruan, YAHUSHUAREN Ama deitzen da SHKHINAH AINTZA.

AMA SHKHINAH SANTUA, goresten dugu ZURE IZEN SANTUA. Ongi etorria ematen dizugu gure etxeetan, gure bihotzetan, gure adimen, gorputz, espiritua eta arimetan. Goresten zaitugu, YAHUSHUA, ZURE Kontsolatzailea guregana bidaltzeagatik, ZURE Zeruko Ama Bera. AMA SHKHINAH, badakigu ZURE esku maitekorrari esker, Mari eklipsatu zuena, ipini zenuenean ZURE Semea Bera, zerbitzari birjina baten sabelean, Hebrearrez Miriam deitzen dena. Inolako gizonik ez zen inoiz deitua izan YAHUSHUAREN aita, bat izan ezik: ABBA YAHUVEH da BERE IZENA.

Gure otoitza da testigantza Henok bezalakoa izan dezagun, lur hau utzi baino lehen. Gure otoitza da aurkituak izango garela TRINITATE SANTUAREN atsegin izaten, eta harrapatuak izango garela airean gure YAHUSHUA ha MASHIACHREKIN batzeko. Gure otoitza da heriotzak ez dituela inoiz ukituko gorputz hauek, ezta gizakiarenganako gizagabetasuna, ezta satanasen gizagabetasuna gizakiarenganako, guzti horiei besarka ditzaketenak ESPIRITU SANTUA nor denari buruzko egiak.

Orain ezagutzen dizugu AMA SHALOM bezala. ZU zara ulermen guztia gainditzen duen Bakea, esanezinezko pozarekin eta aintzaz beterik. Orain ezagutzen zaitugu gure AMA bezala, nor ESPIRITU SANTUA den, bizi dena YAHUSHUA, MESIAS bezala onartu dioten guztiengan. Berriro jaiotzen gara ZURE ESPIRITUAREN medioz eta borrokatzen dugu gure bizia bizitzearren ZUEK guztienganako atsegin izaten. Badakigu ezin dugula Zerura sartu berriro jaio izan barik, YAHUSHUA ha MASHIACHREN IZENAREN medioz eta BERE Odol Santu bekaturik gabekoaren medioz eta ZURE medioz, ESPIRITU SANTUA, gure maitasuna.

Maite eta gurtzen zaitugu, AMA RUACH ha KODESH zoragarria. RUACH ha KODESH, ESPIRITU SANTU kuttuna, gozoa, Oi, Zeruko eta Lurreko eta bien bitartean dagoen guztiaren ERREGINA! AMA SHKHINAH SANTUA, zabaltzen ditugu gure bihotzak, eta adimenak eta biziak ZUREGANA. Eskertzen dizugu bizi izan eta sartzeagatik. Otoitz egiten dugu, ZURE denboran, ZUK eramango gaituzula Zerura, eta Bildotsaren Eztei Afariko ezkontza saloi barruan sartuko garela. Mesedez, itzulikatu ZURE beso maitekorrak gure inguruan, besarkatu zakizkigu eta musukatu, eta eutsi guri gogor ZURE bular alboan, besarkatu zakizkigu betikotasun guztirako ZURE amatiar maitasunarekin.

Orain ezagutzen zaitugu Ama Santua bezala, ez Haize Santu Gantzutua bezala soilik, edo Su Santua, edo gaitasun espiritualak, edo Zeruko Hizkuntzak. Ezagutzen zaitugu ZERUKO AMA bezala. Mesedez, ZURE Presentziaz gehiago nabari dezagun, eta emaguzu gantzudura eta jakinduria gehiago egun bakoitzean, YAHUSHUAREN Izenean otoitz egiten dugu.

Otoitz egiten dugu ZURE Aintzak estali dezan gure aurpegia argia bezala gure barnean ZEUK errearazten duzuna distiratsu gure barruan. Mesedez, emaguzu errudun-bihotzondokoa, zuzenduak izateko premia daukagunean, zigortu zakizkigu agiraka eginak izatearen premia daukagunean. Mesedez, emaguzu irrika handiagoa Santutasunean bizitzeko eta obeditzeko gure YAHUVEH, YAHUSHUA eta ZURI, gure ZERUKO AMA, era guztietan. Hauxe da gure eguneroko otoitza.

Eskerrik asko bidaldi hurrekoagogatik ZUREKIN egun bakoitzean, non dantzukegun argi eta garbi esateko daukazuna. Gida zakizkigu ZURE justiziazko ibilbideetatik zehar, da gure otoitza. Mesedez, erabil gaitzazu ZURE Aintzarako, eta ez inoiz kendu ZURE ESPIRITU SANTUA, hori dena eskatzen dugu, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izen Santuan, egiten dugu otoitz. Mesedez, AMA JAKINDURIA, ufatu otoitz hau musua bezala YAHUVEHRENGANA, eta atsegingarria izan dadin ZUENGANAKO, TRINITATE SANTUA, da gure otoitza era guztietan.

Eskertzen zaitut betikotasun guztirako, jakinez ez naizela gehiago umezurtz. Betikotasuneko maitasunarekin nire AITA YAHUVEHRI, YAHUSHUA ha MASHIACHRI, nor gure Senargaia den berehala datorrena eta Salbatzailea, Erregeen ERREGE eta Jaunen JAUNA, eta gure AMA JAKINDURIARI, AMA SHKHINAH izenekoa ere.

Eskertzen zaitut ni aukeratzearren guztien artetik lur honetan, ZU aurkezteko gure ZERUKO AMA bezala, ZERUAREN ERREGINA, eta ez dago besterik!

Idatzia dago: Blasfema dezakete AITA YAHUVEH, blasfema dezakete YAHUSHUA ha MASHIACH, ZURE Zeruko Semea, baina, blasfematzen badute ESPIRITU SANTUA, betikorako kondenatuak daude.

Betikotasunezko maitasunean, ZURE Alaba, ZURE Deialdiaren Neskasoa eta ZURE gainontzeko haurrak.

Elisabeth Sherrie Elijah