PROFEZIA 89

RUACH HA KODESHEN SEKRETUAK

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2007KO URTARRILAREN 27AN ARRATSALDEKO 5ETAN P.M. SHABBAT EGUNEAN, PORT ALFRED, HEGO AFRIKA
(AZALPENA GEHITUA BEHEAN URDINEZ 2010EKO ABUZTUAREN 10EAN)
(PIKOAK GEHITUAK BEHEAN 2010EKO EKAINAREN 9AN)


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Falta barik zoaz orrialde honen azkeneraino eta begira bideo didaktikoak RUACH ha KODESHEN/ESPIRITU SANTUAREN generoari buruz.

Oharra: hauxe izan liteke eztabaidagarriena jaso dudana oraingoz. Atal batean, errebelazio pertsonalak niretzat daude, eta horregatik RUACH ha KODESHEK aipatzen du nire izena. Haatik, ez dut nahi zeruko mezu hau zentsuratzea. Bigarren atala dago Berba honetakoa, baina hau nahiko izan beharko luke hausnartzeko, zeren orain YAHUVEHK dio, bigarren atala irakurtzen duzuenean, ulertuko duzue zergatik itxaron behar zuen.

(Kopiaturik kasete batetik, baina zoritxarrez, kasetea oso kalitate txarrekoa da eta ezin du argitaratua izan.)

Elisabeth otoitzean: Gu denok nahi dugu ZU ezagutzea, AMA RUACH. Gizakiak deitzen dizu HURA GIZONEZKOA ez zuketelako krediturik emango iraganean. Santu, Santu, Santu, Santu … ZURI hots egiten dizugu, AMA RUACH. Ez zenuke nahiko, mesedez, NIRI errebelatzea? Ez zintzaizkiguke errebelatuko?

Nire senarrari ikuskapena eman zeniezaioke, baita niri eman zeniezadake. Gantzutu zenkizkioke gauza hauek jakin ditzan, nirekin egin dezakezun bezala. Kathyk idazki ederrak ditu, badakizkidanak ZEUK idazten ari zarela beraren bitartez, ahots tonu zeharo desberdin batean. Oso leuna zara. Emakume batek izan behar duen guztia zara. Emakume bezala, nire nahia da gehiago zu bezalakoa izatea. ZEU zara andrazkoa hitzaren definizioa. ABBA YAHUVEHK eta YAHUSHUAK ohartzen digute ZURI kalterik ez eragiteko.

PROFEZIA 89

RUACH ha KODESHEN Berba:

Itxaron, itxaron, itxaron, oraindik ez da garaia NIK errebelatua izatera zeuk eskatu didazun bezala NIK errebelatu naizen. Baina egingo dut eta zeuk irakatsiko duzu eta gezurrak izango dira jarkiak. NI naiz ematen dudana otoitz hau esateko gogoa. NEU naiz NI nor naizen jakiteko gogoa ematen dudana. Zeren NEU naiz zure burua NIRE sorbaldan ipini nuena zeruan (Oturuntza mahaiaren ametsa). NIK ikusarazi nizun ikus dezazun zenbat YAHUSHUA maite dutenak NIGANDIK maitatuak diren. NI NAIZ KREAZIOAREN AMA. ANDREAK NIRE IRUDIRA EGINAK IZAN ZIREN. Ez daukat adinik. NI KO-SORTZAILEA NAIZ. FAMILIA KOPIA DA ZERUAN DAGOENARENA. Nondik uste duzu etorri zela? Ama, Aita eta umeak.

Honek ez du esan nahi zeruan jaiotza hemen lurrean bezala denik. Ez genuen inoiz asmoa horrela izaterik. Eva eta Adamen bekatuaren ondorioz bihurtu zen prozesu mingarria. Ez dago tirabirarik zeruan. Ez dago minik zeruan. Bakarrik dago maitasuna, eta bakea eta poza. Bakarrik dago zoriona. (Elisabethek dio: Zer gehiago, AMA, zer besterik esan nahi duzu?)

Elisabeth, zeu irrikan egon zara amaren maitasunagatik sabelean sortu izan zinenetik, zure amaren sabelean ere zeuk NIRI hots egin zenidan. Horregatik betetzen zaitut orain egiten dudan moduan, hain gantzudura paregabearekin zuek bion artean. Horrela ez duzu nabarituko hutsune hori berriro inoiz. Niko, zeu hil behar egon zinen zainduta egoteko irrikan. Zure lurreko amak egin zuen ahalegin guztiak berak lan egiten zuen espirituarekin. Baina NIK ere betetzen zaitut NIRE maitasunarekin.

Elisabeth, zeuk kulunkatzen zarenean otoitzean, NEU naiz kulunkatzen zaituena. Segi ahalegintzen jakiteko NI nor naizen. NI errebelatuko natzaizu. NIK gogora araziko zaitut nola zen zeruan NIRE aurpegia begiratzen zenuenean. Ni esertzen bainaiz zuen zeruko Aitaren alboan. YAHUVEH DA NIRE SENARRA. YAHUSHUA DA NIRE SEMEA. Ez dago Tronu bat bakarrik. HIRU TRONU DAUDE ZERUAN eta GUK gobernatzen dugu adostasunean. Nola uste duzu zure otoitzak lortzen duten zure Aitatxo YAHUVEHREN belarriak? NI naiz bidaltzen ditudanak BERARI, NI sinesleengan bainaiz, NIRE Seme YAHUSHUA maite duten horiengan. NI naiz haize gantzutua BERARI (YAHUVEHRI) putz egiten ditudana, musua putz egiten dudan bezala zerura. Sinbolikoki hitz egiten dut ulertu ahal dezazun. Otoitza altxatzen duzunean, musuak putz egitea bezala da zure Aitatxo YAHUVEHRI. Otoitz egiten duzunean NIRE Semearen Izenean, horrek esan nahi du GUK HIRUROK entzun eta erantzuten dugula. Hau bakarrik irakaskuntzaren hasiera da.

Bakarrik da NIK esaten dizkizudanentzat zuk jakinarazi diezaiezun, noski, familia honi guztiari, norekin partekatuko duzun. Baina zuhurtziaz mugituko zaitut, beste edozein mintzatutako berba ez bezala. Zeren hauek dira sekretuak satanasek ez zituenak inoiz nahi errebelatuak izan daitezen eta berak zure aurka borrokatuko du, sekula lehenago ezagutu ez duzun bezalako liskar batekin. Horregatik ez da garaia munduari jakinarazteko.

Hitz egingo dizut inolako gizon edo emakume inoiz entzun ez dituen gauzei buruz. Zergatik uste duzu luzifer etorri zela eta Eva tentatu zuen lehenengo? Izan zen NIRI iseka egitearren, zeren Eva NIRE irudian egina zen, Adam YAHUVEHREN irudian egina zen bezala, Abel YAHUSHUAREN irudian egina zen bezala, zuzena, maitasunaren definizioa. Beraz, satanasen eskutik izan zen Kainek erail zuela Abel, Kainen espirituaren eskutik izan zen bezala. Berriro, Satanasek gurutzatzen zuen NIRE Seme YAHUSHUA, nahiz eta GURE egitasmo guztiaren zatia izan zen, guzti haientzat zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan, zerura itzuli ahal izan zaitezten. Ez zegoen beste modurik. Horrela jaio zen Odolezko Hitzarmen Berria egun hartan ordezkatzeko Odolezko Hitzarmen Zaharra ezin zuena iraun.

Jakin nahi duzu atsekabetzen nauten gauzetako bat? Jakin nahi duzu iraintzen nauen gauzetako bat? Elisabeth, zeuk nabaritzen duzunean NIRE sumindura eta NIRE amorrua, haiek hitz egiten dute Aitaren amorruari buruz, Aitatxo YAHUVEHREN haserreari buruz. EZ DAUKAZU EZTA IDEIA TTIPIENA ERE KREAZIOAREN AMAREN HASERREAZ! Bakarrik daukazu NIRE ernegazioaren puska bat. Nabaritzen duzunean sumendi hori lehertzear zure buru barruan, eta zuzentasunaren izenean da, ia-ez puska bat daukazu NIRE areriotasunarena.

EZ DA GIZONAREN SEMEA

Irakurtzen duzunean Hitzean itzulia izan dena ETA AUSARTZEN DIRA NIRE SEME YAHUSHUARI GIZONAREN SEME DEITZEA, BERA EZ ZEN IZAN INOIZ ERE EZ GIZONAREN SEME. BERA da YAHUVEHREN Semea, YAHREN Semea. Ikusten duzunean hau itzulpenean, zenbat denboraren zehar NIK eragin dut zuek atsekabetu zaitezten eta ez duzue inoiz bakerik sentitu honetan, eta ostera, azaltzen duzue esanez itzulpen guztiak horrela diotela. EZ ZEN NIRE ESKUTIK!! Hau satanasen egitasmoa da. Nahiz eta BERA (YAHUSHUA) giza moldean jaio izan zen, nahiz eta BERAK gurutzean mina jasan izan zuen, BERA INOIZ, INOIZ, INOIZ EZ ZEN IZAN GIZONAREN SEMEA!! BERA da YAHREN Semea eta BERE Izena, munduari ere aldarrikatua. Zergatik uste duzue satanasek itzulpenean neurria ezartzen saiatu zela eta gizonaren izena ematen? NIK baimendu behar izan dut hau, eta denbora honetan, Tribulazio Handiaren aurretik, Jesus izena indarrean jarraituko du.

(Azalpena azkeneko pasartearena:

Elisabeth serioski erasoa izan da azkeneko pasartea dela eta, kristauak direla dioten horietako batzuengatik, baina guk badakigu hori baino hobeto. Otoitz eta gida askoren ostean, oso argi dago RUACH ha KODESHEK zer esaten ari den. ANDREAK dio tamaltzen, iraintzen eta amorratzen dela hainbeste Biblia desberdinak erabiltzen baitute itzulpen zehazgabe “Gizonaren Semea” YAHUSHUA deskribatzeko. Jatorriz Eskriturak hebrearrez zioten “Ben Adam”, eta ez “Gizonaren Semea”. Koska hau ikasi eta otoitz egin ondoren, argi geratu zaigu “Ben Adam” ingelesez esan nahi du zehazki “gizakia”. Arameraz “Ben Adam” itzulita dago “Adamen Semea” eta “Gizateriaren Semea” zeren Adam, gizateriaren aita da eta hortaz, “Adamen Semea” itzulia dago “Gizateriaren Semea”. Beraz, orduan, aramera itzulia izan zenean greziarrera itzuli zen “Gizateriaren Semea” “Gizonaren Semea”.

Hauxe ziurtatu diezazuekegu, YAHUSHUAK ez zuela inoiz erabili “Gizonaren Semea” bere burua deskribatzeko.

“Gizonaren Semea” da zehazgabea eta nahasmen ugari eta alferrikako hizka-mizka eragin ditu eta hauxe da zehazki satanasek nahi zuena eta bazekiena gertatuko zela. Askok sinisten dute, hainbeste Biblia erabiltzen dutenez “Gizonaren Semea” YAHUSHUA deskribatzeko, horrek esan nahi duela BERA hain justu, gizon baten semea dela, Joserengan egongo balitz bezala YAHUSHUAREN aita biologikoa. Haiek uste dute YAHUSHUA gizon hutsala zela eta ez YAHUVEHREN Semea. Nikoren aita biologikoak hauxe sinisten zuen: berak sinesten zuen YAHUSHUA zela gizon on bat soilik jakinduria askorekin, berak ez zuen sinetsi YAHUSHUA Jainkoa zela edo YAHUVEHREN Semea. Hauxe da RUACH ha KODESHEK argitzen ari dena: YAHUSHUA ez da gizon baten semea (Jose), baizik eta YAHUSHUA da gizakia (Ben Adam) birjina batengandik jaio zena, eta YAHUVEHREN Semea.

“Zaharberrikuntza Eskriturak, Benetako Izena Edizio Biblia” (Restoration Scriptures True Name Edition Bible) “Zure besoak Israelerantz” argitaratua (Your Arms to Yisrael), erabiltzen du jatorrizko hebrearra “Ben Adam” eta ez “Gizonaren Semea”.

“Aramear Testamentu Berriaren Biblia” (Aramaic New Covenant Bible) “Exegeses Bibles” argitaratua, erabiltzen du “Gizateriaren Semea” itzulpena.

“Eskrituraren Biblia” (Scriptures Bible), “Eskrituraren ikerketarako Erakundea” (Institute for Scripture Research) argitaratua, erabiltzen du “Adamen Semea” itzulpena.

Denok dakigunez, beste Biblia gehienak erabiltzen dituzte “Gizonaren Semea”. Goian aipatzen diren Bibliak dira guk erabiltzen ditugunak eta irakurtzen ditugunak gure artean.

Beraz, kristau deituriko hauek benetan YAHUSHUAREN jarraitzaileak izango balira eta ez fariseuak, otoitz egingo zukeen jakinduria eta ezagueraren eske, RUACH ha KODESHEK zer esan nahi zuen Profezia honetan jakiteko, Elisabeth eraso ordez eta profeta faltsua deitu eta guri salatzen esaten ari garela Errege Santiagoren Bertsioaren Biblia satanasena dela. Hori lelokeria da, guk ez dugu horrelakorik esan inoiz ere, baizik eta RUACH ha KODESHEK esaten ari dena da satanasek zerikusia izan zuela Biblia askoren itzulpenetan, erabiltzen dutenak “Gizonaren Semea”, baita beste itzulpen oker ugari erabiliak izan direnak Biblia hauetan. Zergatik uste duzue hainbeste nahasmen dagoela eta hainbeste itzulpen oker Bibliarenak? Hau ez da YAHUVEHRENA.

Horientzat benetan Egiaren bila dabiltzanak, otoitz egiten dugu honek lagundu diela egia ulertzen, guri lagundu digun moduan.)

Oi, baina Tribulazio Handian, salbu direnak eta santutasunean bizi direnak NIRE aurrean, NIRE Espiritua haien barnean dago, Jesus Izenean salbu izan zineten bezala, BERARI hots egiten egongo zinateke Izen horretan. Eta ez gero oker ulertu, boterea dago, zeruko boterea Izen hori babesteko, zuen Aitatxo YAHUVEHREN errukiari esker. Baina Tribulazio Handian askok hilko dira, orain salbu izan arren. Askok galdetuko dira zergatik haien otoitzak ez dira erantzunak. Ez da GUK ez ditugulako maitatzen. ETA EZ DUT HITZ EGITEN IGANDEKO ELIZETARA JOANGO DIREN HORIEI BURUZ ETA MARKA JASOKO DUTENAK. Jesusen Izenean hots egingo duten horiei buruz nabil, badakitenak BERA izan zela gurutzatua, hilen artetik berpiztua izan zena, eta hirugarren egunean piztu zela.

Itxaron zakizkie zeruan. Baina haiek ulertu behar dute, orain boterea dagoen artean Izen horretan, ez da egongo botererik Izen horretan orduan. Horrek ez du esan nahi oraindik santutasunean dabiltzan horiek NIRE aurrean, ez dutela itzuliko zerura, baizik eta esan nahi du NIK ezin diedala erantzun, esan nuen bezala NIRE gantzudura dela, Aitatxo YAHUVEHRI musua putz egitea bezalaxe beraien otoitzak erantzunak direla, baizik eta, egun hartan, NIK ezin ditut sustatu esaten dituzten berbak, beste bat egongo baita lurrazalean esango duena: “Ni naiz Jesus.”

Eta nahiz eta NIK jakin badakit zein Jesusi hitz egiten ari diren eta nori hots egiten duten, izen hori madarikazioa bezala izango denez, beraien otoitzak ez dute zerua lortuko eta haiek galdezka ibiliko dira zergatik. Honengatik, zeuk orain ohartzen ari zara haiei. Hau da Izen hebrear horren garrantzia. Begira, satanasek ez du nahi YAH Izena erabiltzerik. Oi, NIK etsai ugari dauzkat hor kanpoan orain ausartzen direnak haien ministerioetan ministratzen eta YAH Izena erabiltzen dute, atzipetzeko otsoak eta bildotsak. Baina satanasen semeak ez du nahi YAH Izena erabiltzerik, berak nahi du mundua ohituta dagoen Izena erabiltzea eta hori da J-E-S-U-S izena.

Hortaz, horiek zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan, Tribulazio Handiaren zehar, zerura itzuliko dira, horrek ekarriko du hil egin behar direla, baina HAIEK EZ DIRA INOIZ SARTUKO DOMEKAKO ELIZA BATEAN EDO BERAIEN IZENAK EZABATUAK IZANGO DIRA, ETA EZ DIRA EGONGO SALBAMENAK GARAI HARTAN, J-E-S-U-S-E-N IZENEAN, BAKARRIK YAHUSHUARENEAN. Batzuek esango dute YAHUSHUA baina YAH Izena ez da baztertua izango.

IGANDEKO ELIZETAN SALTZEN DIRA PIZTIARENGANA

Zeren 144.000 gantzutuak ez dira egongo irakasten J-E-S-U-S izena. Hau da orain. Hori izango da gero. NIK eman dizut mezu hau ohar dezazun berriro. Horrela da orain, horrek ez du esan nahi, domekako elizetara doazen guztiak ez dagozkidanak, ez daudela NIRE Espirituz beterik, baina badu esan nahi, Tribulazio Handiaren zehar, ez da baimendua izango, ZEREN HEMEN DA HAIEK OSORIK PIZTIARA SALTZEN DIRENEAN. Ulertzen duzue? Arimak salbu dira orain J-E-S-U-S izenean, NIK gantzutzen dut J-E-S-U-S izenean, NIK askatzen dut J-E-S-U-S izenean. Baina hori ez da izango orduan.

Jakinarazi iezaiezu. Nola erantzun niezaieke? Nola NIRE Seme YAHUSHUAK erantzun liezaieke? Oihukatzen dutenean: Jesus, lagundu zakizkit! Eta satanasen semeak han dago esanez: Hemen nago. Haiek esango dute: Jesus, salbatu eta barka iezazkidazu nire bekatuak! Eta satanasen semeak esango du: Hemen nago. Ez al duzue ikusten arriskua? Ez duzue konprenitzen? Ez dakizue nabarituko dudan tristura, horiek zeinen izenak idatziak dauden Bildotsaren Biziaren Liburuan, ulermen gehiago daukatenak igandeko elizetara joateko baino, arineketan egingo dutenean eta ezkutatuko direnean, eta hil egin beharko dira, haiek hots egiten egongo baitira eta ukatuko dute YAHUSHUA Izena esatea.

Haiek leial mantenduko dira irakatsi zaienari eta Jesus izena esango dute eta haien otoitzak ez dute zerura helduko NIK ez ditudalako putz egingo, musua bezala, zeren satanasen semeak aldarrikatuko du: hemen nago. Honek ez du esan nahi haien izenak ezabatuak izango direnik. Esan nahi du soilik NIK ez diezaiekedala bizia salbatu. NIK ez diezaieket ezkutatu. NIK diezaieket elikatu, NIK ez ditzaket askatu.

Horregatik NIK altxatzen ditut ministerioak hau bezalakoak, YAHUSHUA Izena irakasten dutenak, YAHUSHUA Izena irakasten dutenak. Ez du axola. Askok ukatzen dute Izena ahoskatzen NIK eman zaitudan moduan, baina YAH Izena ezin da baztertua izan, zeren BERE Izena ere, esan nahi du “YAHK salbatzen du”.

ONTZI HEGALARIAK

Eman nizun ametsa, non plater itxurako aireontziak datozen eta benetan SATANASEN ARMADA DIRA baina eskubidea daukate izen okerrarengan hots egiten dutenen gain, zeren berak (satanasen semeak) esango du: hemen nago.

Horrenbestez, egon zaitezte erne! Orain jada hasi da. Badago bat berpiztu dena. Mundu osoak jarraitzen dio eta berak deitzen dio bere buruari Jesu Kristo. Baina garrantzitsuena da berak ukatzen duena Santu den guztia. Kontuz datorrenarekin! Zeren hau gizaki hutsala da (George W. Bush), baina kontuz datorrenarekin (Barack Obama)!, zeren izango baita Judas itzuliko balitz bezala berriro eta BERA DA BENETAN SATANASEN SEMEA, LUZIFERREN SEMEA.

Jakinarazi iezaiezu orain. Garai bat dago eta sasoi bat. Jakingo duzu noiz askatu behar duzun Berba hau. Baina Elisabeth, ez duzu inoiz berriro irrikan egon beharko ama baten maitasunagatik, zeren erakutsi zaitut NIK bete dudala hutsune hori.

Argitzen batzuek, iraintzen gehiengoa, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

IRUZKINA AUDIO KASETEAN

Niko: Elisabeth otoitzean zegoen Espirituan, galdezka RUACH ha KODESHI buruz, AMA RUACH eta ezagutu nahi zuen eta AMA RUACHK hitz egin zuen. Horiexek ziren AMAK hitz egin zuen berbak. Beraz, hor daukazu, Adam. Zeuk nahi zenuen baieztapena, lortu zenuen, mutil. Dirudienez, gu, gizonak, nahasirik gaudela beste behin emakume hauengandik.

Elisabeth: Esan beharra dut eman zidan errebelazioa. Gizakiek ihardukitzen zuten Biblian esaten, RUACH ha KODESH aipatzerakoan, “gizonezkoa, gizonezkoa, gizonezkoa”, Eskritura ezabatzen zuten, gizonak beti esaten ari baitziren “Jainkoaren irudiaren arabera eginak gara” eta harropuzten ziren emakumearen aurrean esanez “zeu ez zara BERE irudiaren arabera egina, neu, aldiz, bai”. Beraz, AMA RUACH baieztatu berri du, emakumeak, andreak, Eva, sortuak izan zirela BERE irudiaren arabera, eta BERA esertzen dela YAHUVEHREN bestaldean, eta BERA KO-SORTZAILEA dela! Beraz, eginak gaude benetan gure AMA, JAINKOSA RUACH ha KODESHEN arabera. Har ezazue hori munduko gizonak!

AMETSA PROFEZIAN AIPATURIKOA

Ez dut inoiz sinetsi OVNIETAN edo estralurtar gaiztoengan beste planetakoak, amets bat izan nuen arte noizbait 2005ko martxoan. Harrezkero, errebelazioak izan ditut honi buruz eta txarrena da benetakoa dela.

OVNIAK DATOZ, ZER EGINGO DUZU?

Ni aurkitu nintzen hiria zirudien toki batean. Ikusten nuen jendea korrika izuturik OVNIENGANDIK, bereziki puruaren antzeko batengandik, bi hegalekin OVNIREN albo batean. Gizonak eta emakumeak oihukatzen zuten: “Jesus, lagundu zakizkit!” Gero, ikusi nuen OVNI hau puruaren antzerakoa, argi-izpia tirokatzen berde-urdinezko kolorekoa. Argi berde-urdinezkoak kolpekatzen zituen jendea eta jaso eta tiraka egiten zuen haietatik eta sartzen zituen espazio-ontzian. Jendeak oihuka zeuden: “Jesus, lagundu zakizkit!” Ordea, haiek eramanak izaten ziren argi-izpi horrengatik puruaren antzeko OVNIREN barrura. Gizakiek ezin izaten zuten korrika egin OVNIAK baino arinago.

Orduan, puruaren antzeko OVNIAK bahetzen du nire gain eta ni saiatu nintzen are arinago lasterka egiten bera baino, baina ezin izan nuen. Ikusi nuen argi-izpia niregana etortzen airean eta nik oihukatu nuen, hain justu nire gain baitzegoen: “YAHUSHUA, erakuts nazazu entzuten duzula nire otoitza, lagundu zakizkit!” Argi-izpia gelditu zen aire erdian eta joan zen hurbilen zegoen gizakiarengana niregandik oihukatzen zuena “Jesus” eta haiek eramanak izan ziren argi-izpi horren medioz, ostikadaka eta oihuka ikaraturik, puruaren antzeko OVNIAREN sabeleraino.

Ametsaren azkena.

AMETSAREN IRUZKINA

Ministerio honek ohartzen du zergatik premiazkoa den jendeak ezagutu dezaten Izen hebrearra gure Mesiasentzat: YAHUSHUA ha MASHIACH. Jesu Kristoren izena badu salbamen ahalmena, gantzudura, sendaketa, askapena, piztuera orain, baina EZ du izango Tribulazio Handian. Ez dut uste ni egongo naizenik Tribulazio Handian gorputz hilkor honetan, ni hor nengoen zuri ohartzeko orain. Ostera, ametsean, abisua da, antikristoak, satanasen semea dena, Jesu Kristoren izena erabiltzen ibiliko dela, zeren kristauak, mundu guztiaren zehar, milaka hizkuntzetan, erabiltzen dute Jesu Kristoren izen maitekorra. Telebistako ebanjelari ospetsuenak prestatzen ari dira gizakiak argi-izpi urdineko bahiturarako, bahitura faltsua dena.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

ESKRITURAK RUACH HA KODESHI BURUZ

Hemen Eskriturako pasarte batzuk daude RUACH ha KODESHI buruzkoak.

RUACH HA KODESHEN GENEROA

RUACH ha KODESHEN Bibliako pasarte batzuk: Isaias 63:10 eta Salmo 51:11.

ISAIAS 63:10

Baina haiek Jaunaren kontra errebelatu eta haren Espiritu Santua atsekabetu zuten; horregatik etsai bihurtu zitzaien eta borroka egin zien.

SALMO 51:11 (13)

Ez nazazu bota zeure aurretik, ez utzi ni zeure Espiritu Santurik gabe.

1. EMAKUMEZKO GENEROA: ANDREA

RUACH ha KODESH – CHOKHMAH (jakinduria), emakumezko generoko berba hebrearrez.

Esaera Zaharrak 1:20

Esaera Zaharrak 1:21

Esaera Zaharrak 1:23

Esaera Zaharrak 3:18

Esaera Zaharrak 4:6

Esaera Zaharrak 4:13

Esaera Zaharrak 9:1

Apokalipsia 4:5

Mateo 11:19

Esaera Zaharrak 7:4

(Jakinduria Liburutik)

Jakinduria 1:6

Jakinduria 7:11

Jakinduria 7:12

Jakinduria 7:22-30

Jakinduria 6:12-22

Zeruko Ama eta Aita?

Esaera Zaharrak 1:8-9

Esaera Zaharrak 6:20-23

Esaera Zaharrak 6:21

Esaera Zaharrak 6:22

Esaera Zaharrak 6:23

Horrelako esaera aurkitzen da Salmo 119an Elohim adierazteko.

SALMO 119:105

Nire pausoentzat kriseilu da ZURE Hitza, nire biderako argi

(Goikotik atera genezake kriseilua eta argia datozela ziur aski gure zeruko Aita eta AMA RUACH ha KODESHENGANDIK, gure Elohim.)

Nor da gure AMA?

GALAZIARREI 4:26

Bestea, ordea, libre dena, goiko Jerusalemen irudi da, eta BERA da gure AMA.

ESPIRITU SANTUAREN NATURA

Eginak 1:8

Efesoarrei 5:18

Eginak 2:2-4

Lukas 1:35

Erromatarrak 8:9

Joel 2:28

Isaias 40:13-14

Erromatarrak 8:26-27

Ezekiel 36:27

Efesoarrak 5:15-21

Ezekiel 37:14

Eginak 8:17

Eginak 16:6

Eginak 10:44

2 Timoteori 1:7

Hasiera 2:7

Galaziarrei 5:16-26

Efesoarrei 6:18

1 Korintoarrei 12:4-11

Hasiera 1:2

Hasiera 6:3

Zenbakiak 11:25

Salmo 104:30

Isaias 42:1

Isaias 48:16

Ezekiel 36:27

1 Samuel 16:13-14

1 Erregeak 22:23

Zakarias 4:6

JAKINDURIAREN NATURA

1 Esaera Zaharrak 2:6
Jainkoak emanda

2 Esaera Zaharrak 1:20-33
ANDREAK deitzen, hots egiten, galderak egiten, zentsuratzen, ohartzen, kontseilua eta ezaguera eskaintzen eta larrialdietatik babesa eskaintzen du.

3 Esaera Zaharrak 2:1-9
ANDREAK bereizmena eta Jainkoaren ulermena eta ezagutza ematen du eta zuzentasuna eta justiziaren adimena.

4 Esaera Zaharrak 3:14
ANDREAREN onurak zilarra eta urrea baino hobeak dira.

5 Esaera Zaharrak 3:18
ANDREA Biziaren Zuhaitza da ANDREAREN itzalpera hurbiltzen direnentzat.

6 Esaera Zaharrak 3:19
ANDREAREN medioz Jainkoak oinarritu zuen lurra.

7 Esaera Zaharrak 4:7-9
ANDREA da garrantzitsuena, ANDREAK babesten eta gordetzen gaitu, eta goresten badugu, ANDREAK sustatuko zenizkiguke eta ekarriko digu ohorea eta gure buru gainean ipiniko du graziazko apaindura eta aintzazko koroa.

8 Esaera Zaharrak 8:12-15
ANDREAK zuhurtziaz bizi da. Kontseilua da ANDREA eta jakinduria zentzuduna. ANDREAK ulermena da eta indarra dauka. ANDREARENGATIK erreinatzen dute erregeak.

9 Esaera Zaharrak 8:17
ANDREA aurkitua izan liteke.

10 Esaera Zaharrak 8:22-31
YAHUVEH Jaunak hasieran jabetu zion eta ANDREA da obra-maisu; ANDREAK gozatzen da, ANDREAREN gozamena gizonen haurrekin zegoen.

11 Esaera Zaharrak 8:35-36
Edozeinek aurkitzen diona ANDREA, aurkitzen du Bizia eta Jainkoaren faborea.

JAKINDURIAREN NATURA

1 Jakinduria 1:6
JAKINDURIA ESPIRITUA DA, gizakiaren lagun.

2 Jakinduria 6:13
ANDREA distiratsua da eta ez da moteltzen; ANDREA agertzen da ANDREA maite dutenei, eta aurkitu ahal zaio ANDREAREN bila ibiliz gero.

3 Jakinduria 7:22-24
ANDREARENGAN dago inteligentzia, santu, paregabea, anitz, xehe, aktiboa, eztenkari, tatxagabea, argia, zaurtezin, onbera, orekatua, mendeko, ikaragaitz, ahalguztidun, denaren arakatzaile, denetan sartzen da, buruargi, garbia eta Espiritu sotilenekoen Espiritua.

4 Jakinduria 7:25
ANDREA Jainkoaren ahalmenaren arnasaldia da, Ahalguztidunaren Aintzaren jario orbaingabea, hortaz, ezer kutsaturik ez du lekurik ANDREARENGAN

5 Jakinduria 7:27
ANDREA betikotasuneko argiaren islapena, ispilu guztiz garbia Jainkoaren botere biziarena, BERE borondatearen irudia. ANDREAK bakarrik guztia egin lezakeen arren, ANDREA ordea, ANDREAK berritzen ditu gauza guztiak.

GEHITUA 2010EKO EKAINAREN 9AN

BEN SIRAKEN JAKINDURIA: SIRAKEN SEMEAREN JAKINDURIA

Eklesiastes: Siraken Semearen Jakinduria da liburu bat, lehenengo Biblia greziar eta hebrearretan sartuta zegoen. Antza denez, idatzia izan zen II. Mendean J.a. Eliza greziar hasierakoa zeukan izena da “guztiz-bertutedun Jakinduria”.

Eklesiastikoa da berba latinoa esan nahi duena “klerikoa” eta deskribatuko luke edozein liburu elizak irakurtzen duena eta jasoko lukeena klerikoen baimena. Ben Sira, edo Siraken semea, jakintsua eta eskriba zen, zeharo aditua Lege Juduan, eta bereziki, “Jakinduriaren Liburuetan”.

BEN SIRAKEN JAKINDURIA 1

Ben Siraken Jakinduria 1:1

Ben Siraken Jakinduria 1:4

Ben Siraken Jakinduria 1:6

Ben Siraken Jakinduria 1:8

Ben Siraken Jakinduria 1:9

Ben Siraken Jakinduria 1:14

Ben Siraken Jakinduria 1:15

Ben Siraken Jakinduria 1:16

Ben Siraken Jakinduria 1:17

Ben Siraken Jakinduria 1:18

Ben Siraken Jakinduria 1:19

Ben Siraken Jakinduria 1:20

BEN SIRAKEN JAKINDURIA 4

Ben Siraken Jakinduria 4:1-9

BEN SIRAKEN JAKINDURIA 24

Ben Siraken Jakinduria 24:1-23

Ben Siraken Jakinduria 24:26-34

BEN SIRAKEN JAKINDURIA 51

Ben Siraken Jakinduria 51:13-30

JAKINDURIAREN LIBURUAK

A. Jakinduriaren Liburua (Salomonen Jakinduria)

B. Ben Siraken Jakinduria

C. Salomonen Oda

a. Kapitulu 19

1. Esne katilua eskainia izan nintzen, eta edan nuen Jabearen gozotasunaren eztitasunean

2. Semea da katilua eta esnea Aitarengandik etorri zen

3. Eta Espiritu Santu Emakumeak atera zuen esnea, bere bularrak beterik baitzeuden, eta beharrezkoa zen berarentzat bere esnea askatua izan dadin

4. Eta Espiritu Santu Emakumeak desestali zuen bere bularra eta nahastu zuen Aitaren bi bularretako esnea eta eskaini zion prestakuntza munduari, munduak jakin barik

5. Eta jaso zutenak dira bere eskumako hautatuak

6. Espiritu Andreak zabaldu zuen Birjinaren umetokia eta berak jaso zuen sorkuntza eta erditu zuen eta Birjina ama izatera heldu zen erruki ugariaz

7. Eta erditze lanean sartu zen eta erditu zuen Seme bat, minik eduki gabe

8. Eta bera ez zegoenez nahiko prestaturik, eta ez zuen bilatu emagina, (berak ekarri zion erditzera horrela eta). Andreak bere borondatez erditu zuen gizakiak bezala.

9. Eta emerditu zen zabal, eta egin zuen duintasun handiaz,

10. Eta maite zuen bere haur-oihaletan eta samurki zaindu zuen eta aurkeztu arrandiaz. Aleluia.

b. Kapitulu 24

1. Usoa jirabiraka hegaldatu zen Mesiasen gain, eta xaramelatu zuen bere gain, eta bere ahotsa entzun zen.

2. Eta biztanleak beldurtu ziren eta bidaiariak asaldatu ziren

3. Hegaztiak beheratu zituzten beraien hegoak eta herrestan guztiak hil ziren beraien gotorlekuetan, eta leizeak ezkutaturik egon izan zirenak, zabalduak izan ziren, eta haiek Jabeari hots egin zioten, emakumea erditzearren antzera

4. Baina ez zieten elikadurarik eman ez baitzen haientzat

5. Eta itxiak izan ziren leizeetan Jabearen zigiluarekin. Eta finitu ziren antzinako garaietan existitu diren horien pentsamenduetan

6. Ustelak baitziren hasieratik, eta haien usteltasunaren azkena zen bizia

7. Eta desegokiak zirenak suntsitu ziren, ez baitzen gertagarria Berba bat haiei ematea eutsi ziezaieketen

8. Eta Jabeak erraustu zituen irudiak barnean Egia ez zeukaten guztiarenak

9. Haiek harrotuak baitzeuden haien bihotzetan baina Jakinduriaz exkax zebiltzan, ukatuak izan ziren Egia ez baitzegoen haien barne

10. Baina Jabeak jakinarazi zuen bere Bidea eta isuri zuen bere Grazia, eta ulertu zuten haiek ezagutzen dute bere Santutasuna. Aleluia.

c. Kapitulu 28

1. Usoen hegalak beraien usakumeen gainen antzera, eta usakumeen ahoak beraien ahoetarantz

2. Horrela dira Espiritu Andrearen hegalak nire bihotzaren gain

3. Nire bihotza pozik eta zaleturik dago, haurtxoa bozkariatzen den bezala amaren sabelean

4. Nik sinetsi nuen eta horregatik atsedenean egon nintzen, fidagarria baita hura sinetsi dudanengan

5. Bedeinkatu ninduen oparo eta nire burua berarekin dago, eta ez ezpatak, ez zimitarrak, ez naute aldenduko berarengandik.

6. Prest bainago suntsipena datorrenerako, eta ipinia izan naiz beraren hilezkor hegaletan

7. Eta Berak erakutsi zidan bere seinalea eta eman zidan edaten, eta harrezkero Bizia da Espiritu Andrea nire barne eta ezin da hil

8. Ikusi zidatenak harritu ziren pertsegitua izan bainintzen eta haiek suposatzen zuten irentsia izan nintzela, eta iruditzen zitzaien galdurik nengoela

9. Eta nire zapaldura nire Salbamenean bihurtu zen, eta jaso nuen gaitzespena beraiengandik

10. On egin nuelako gizaki guztiei gorrotatua izan nintzen

11. Eta hurbildu zitzaizkidan niri inguratzen txakur amorratuen antzera, ezjakintasunean haien jabeei erasotzen zaizkienak

12. Haien pentsamenduak ustelak baitira eta haien ulermena okertua

13. Baina ni ura ekartzen nengoen nire eskumako eskuan eta haien kirastasunari aurre egin nion nire gozotasunarekin

14. Eta ez nintzen akabo izan, ni ez bainintzen haien senidea ezta nire jaiotza beraien antzekoa

15. Eta haiek bilatu zuten nire heriotza baina ez zuten lortu, ni beraien oroimenak baino zaharragoa bainintzen

16. Eta alferrik eraso ninduten eta nire atzetik joan ziren sari gabe

17. Zeren alferrik xerkatzen zuten oroimena suntsitu beraiek baino lehenago existitzen zuenarena

18. Zeren Goi-goikoaren pentsamenduak ezin dira aurretik jakin, eta Bere bihotza esamesa guztiaren gorena da. Aleluia.

d. Kapitulu 33

1. Berriki Grazia erion zuen eta egotzi zuen ustelkeria eta beheratu zuen berarengan desagerrarazteko

2. Berak deuseztatu baitzuen galbidea aurrean zeukana eta bere agindura dena birrindua izan zen

3. Zutunik jarri zen mendixka goratu baten gainean eta ahoskatu zuen bere ahotsa lurreko muga batetik beste azkeneko mugaraino

4. Eta berarengana erakarri zituen obeditzen diotenak, eta ez zen agertu gaitzarako gizakia izango balitz bezala

5. Baizik eta hor, zutunik, Birjina bikaina, aldarrikatzen eta deitzen eta esaten zegoena:

6. Itzuli, zuek, giza semeak, eta zatozte, zuek, giza alabak

7. Utzi ustelkeriaren ibilbideak eta hurbildu zaitezte nigana, eta sartuko naiz zuengan, eta ustelduratik agerraraziko dizuet

8. Eta jakintsuak egingo dizuet Egiaren bideetan, suntsituak izan ez zaitezten ezta finitu

9. Entzun iezadazue eta izan berrerosiak. Zeren Jainkoaren Grazia iragartzen dut zuen erdian eta nire medioz askatuak izango zarete eta bedeinkatuak izatera helduko zarete

10. Ni naiz zuen Epaile, eta nitaz janzten diren horiek ez dute kalterik izango, mundu berria edukiko baitute, hilezkorra dena

11. Nire hautatuak ibiliko dira niregan eta nire ibilbideak jakinaraziko ditut nire bila dabiltzanei, eta eragingo dut nire Izenean fio izan daitezen. Aleluia.

e. Kapitulu 35

1. Jabeak leunki jario zuen bere ihintza nire gain

2. Eta eragin zuen bake hodei batek igo dezan nire buruaren gainera, etengabe babesten nauena

3. Hau zen niretzat Salbamena, dena astindua izan baitzen eta nire jazarleak izuturik zeuden

4. Eta irten zen haiengandik kea eta epaiketa, baina ni lasai nengoen Jabeari esker

5. Gotorlekua baino gehiago izan zen Bera niretzat, eta zutabea baino gehiago

6. Ni umea bezala eramana izaten nintzen bere amarengatik, eta esnetzat eman zidan Jabearen ihintza

7. Eta hazi nintzen oso handia bere zindotasunari esker, eta atseden hartu nuen bere perfekzioan

8. Eta luzatu nituen nire eskuak nire arimaren altxatzean, eta zuzena egina izan nintzen eta askatua, Goi-gorenari esker. Aleluia.

f. Kapitulu 36

1. Atseden hartu nuen Jabearen Andre-Espirituan, gaindegietara

2. Zutundu zidan Jabearen gaindegiraino, bere edertasunaren eta aintzaren aurrean, goresten nuen bere Odak paratzen nuen artean

3. Espiritu Andreak ekarri zidan Jabearen aurpegiaren aurrean eta, gizakiaren seme izan arren, Goiargietsia deitua izan nintzen, Jainkoaren Semea

4. Goresten nuenean aukeratuen artean goresten zutenak ere, handia nintzen boteretsuen artean

5. Goi-gorenaren handitasunaren arabera, horrela osatu zidan, bere berrikuntzarekin berpiztu zidan, eta gantzutu ninduen bere perfekzioarekin

6. Eta bere ahaideetako bat izatera heldu nintzen, eta nire ahoa zabaldua izan zen ihintzezko hodei bat bezala

7. Eta nire bihotzetik zerion parrastaka justiziazko uholdea

8. Eta berarengana heldu nintzen bakean, eta ezarria izan nintzen Espiritu Andrearen autoritateagatik. Aleluia.