PROFEZIA 88

NI, YAHUVEH, OLGETAN ARITZEN NAIZ NIRE ETSAIEKIN

EMANA APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahRI
2006KO URRIAREN 16AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Profezia hau audioan grabatua izan zen eta idatzi zen zehatz-mehatz grabatu zen moduan. Hamabost minutuko gerra hizkuntza bortitzak, Berba hau etorri aurretik gertatu zen.

PROFEZIA 88

Eta hauxe etsaiari oharra da. Zeu sartzen zara ebaska beraren gain (Elisabeth) bera lo dagoenean. Zeuk uste duzu NIK ez dudala esnatuko. Ikus ezina zaren arren, ez zara ikusezina NIRETZAT. Berak ez du hitz egiten zeure hizkuntza, baina NIK, YAHUVEHK, hitz egiten dut zure hizkuntza. Zeu saiatzen zara bera erailtzen gizakien eskuak ezin dizutenetik ukitu.

Oi, baina NIK, YAHUVEHK, ukitu ahal zaitut! Zeuk ordainduko duzu prezioa honengatik. NIK iseka egiten dizut, NIK orain tormentatzen zaitut, zeuk entzungo baituzu zeure ahotsa eta zeure hizkuntza hedabideetan, eta zeuk esango duzu: nola liteke berak gure hizkuntza ezagutzea? Nola jakin zezakeen ni nintzela eraso zuena? Ez da bera dakiena, denaren Sortzailea da hori dakiena.

Ezin duzu ezer egin, Oi, ENE etsaia, NIK ez dakidana, eta berak daki bakarrik NIK esaten diodana, ez gehiago ez gutxiago, bakarrik haurtxo errugabea, eta NI Aita naiz irakasten diodana. Berak MESIAS bat dauka, berak ararteko bat dauka, berak odolezko espiazioa dauka: NIRE Seme YAHUSHUA da. Non dago zurea?

Kondenatua zaude infernurako! Kondenatua zaude Suzko Aintzirarako! Zeu sartzen zara isilpekoan, ikusezinezko moduan, eremu espiritualean, sartzen zara isil-ostuka errugabea hiltzeko, bera datzanean etzanda. NI naiz, Ja, Ja, Ja! NI naiz zuri iseka egiten dizuna. Bera datzanean hor etzanda, NI naiz baimentzen diodana zuri entzutea ebaska sartzen. NI naiz esan zuena: “Elisabeth, entzun”. Bera lo zerraldo zegoenean arren, NI naiz esan zuenak: “Hurrengoan ahoa zabaltzen duzunean, hitz egingo duzu, ez duzun ezagutzen hizkuntza batean, entzun ez zenuen hizkuntza, baina izango naiz NI hitz egiten duena Epaiketa ikusezinezko etsaiari zu hiltzen saiatzen dena.”

Olgetan soilik aritzen naiz zurekin (etsaia) zeuri erakusteko NI naizela, YAHUVEH, ezagutzen dituena gauza guztiak, beraz bakarrik kordela nahiko ematen dizut zeuk urkatu zaitezen. Zeren Hamanen urkamendian hilko zara. Handitu dut estaldura, berak ez dauka senar arrunta. Oi, haiek hots egiten dute arruntak izatea nahi dutela, baina ez dago ezer arrunta hauetako bietatik, ez baitago ezer arrunta Ministerio honi buruz, ez dago ezer arrunta babesteko eta defendatzeko ordenatu ditudan haiei buruz.

Beraz, arineketan egizu, arineketan egizu, arineketan egizu! Zuetariko batzuek biziko zarete eta zuetariko batzuek gaur gauean hilko zarete, baina mezua hedatua izango da, zuen hizkuntza entzungo da hedabideetan. Eta NIK emango diet beste profeta batzuei hizkuntza honen interpretazioa, zuen harridura handirako.

Begira, eraso duzun bakoitzean, bere senarra eraso duzun bakoitzean, edo bost jakintsuenetako bat, bost neskaso jakintsuak irudikatzen dutenak, NIRE Emaztegaietako bat eraso duzunean (Apokalipsia 14 eta Apokalipsia 7), ez daukazue non ezkutatu. NIK barre egiten natzaizu (katah, katah, katah, hizkuntza santua entzungarri dena). Bakarrik balio duzue epaiketarako. Bakarrik balio duzue madarikaziorako. Zuetariko horiek Deialdiaren Neskaso honen, Ministerio honen, NIRE Emaztegaiaren etsaiak direnak, bakarrik egokiak dira NIRE madarikaziorako, eta izango da infernuan eta suzko aintziran biziko zareten tokia.

Oharraren azkena.

KATAH

Badakit zerbait oso garrantzitsua dela “Katah” hitzari buruz, eta BERAK esan zidan norbaitek ezagutuko zuela hizkuntza hauek edo norbaitek emango zuela interpretazioa, honi buruz dakiguna baino gehiago baitago, eta hori da esan gura dudana. Gehitu nahi dudana da, NIRE ahoz ozenki hitz egin ahal izan aurretik, hitz horiekin, gauza zeharo bitxia zen. YAHUVEHK eragiten zuen nik oihukatu ditzan etsaiei Espirituan hizkuntza horiekin. Nik entzun nituen hizkuntzak eremu espiritualean etsaiari oihuka, ni fisikoki nire ahoarekin ahoskatu ahal izan aurretik, eremu fisikoan. BERA (YAHUVEH) sutan zegoen eta une batean, BERAK hartu zuen nire eskua, eta hau gogoratzen dut, Espirituan egin izan baitzuen, nik eremu fisikoan egin izan aurretik, eta hartu nuen nire eskua zirimola bezala eta NI zirikatzen zegoen “arinago, arinago, arinago, arinago, arinago”. Eta BERAK esan zuen “horrela izango da Ministerio hau erasotzen duten etsaiekin.” Haiek eraso dute gure ekonomia eta ostera, YAHUVEHK dio: (Elisabeth hasi zaitez hizkuntzetan otoitz egiten berriro eta Berba hau etorri zen.)

(Jarraitzen du Profezia)

PREST AL ZAUDE JOATEKO APARTEKO MILLA?

Bedeinkazioak, bedeinkazioak, bedeinkazioak, edonor estaldura izan denaren gain otoitzean Ministerio honengatik. Galdezka egon zara zer zegoen oker Elisabethen ahotsa isilean egon baita azkeneko profeziarengandik. Zein gutxik idatzi zuten, izu handipean baitzeuden! Beste eskutitz batzuk ostuak izan dira, hortaz, berak ezin izan du kemena entzun. Zuetariko zenbat entzun zenuten NIRE ahotsa eta saiatu zineten Ministerio honi ematea? Ostera, zuen kreditu txartelak blokeatuak zeuden, baina, zergatik inork ez zuen ikertu arrazoia?

Ezin izan duzue Ministerio hau mantendu, egin zenuten bezala iraganean. Zergatik ez zoazte mila apartekoa? Zergatik ez diozue “beste modu bat egon behar du”? Ez dakizue mundu honetan dauden botereak bera itoarazten saiatzen direla? Bera ukatu delako jasotzea zergarik eza estatusa, bera ukatu da bozatuta egotera profeta gisa.

Diozue Ministerio hau asko esan gura duela zuentzat. Zuek arnasestuka jartzen zarete hurrengo Berbaren zain, eta ordea, zergatik zuetariko inork, banaka batzuek izan ezik, joan da mila apartekoa esateko: ba al dago beste modu bat zuri dirua bidali dezakeguna?

Orain, hitz egiten dut emateko esan dudan horiei eta zuen dirua zuengana itzuli zen. Orain berriro emango duzue neurri sakatua, estutua eta leporainokoa metatuko dute gizakiek altxorra altzoan. Zeren NI, YAHUVEH, da eman zuena dekretua laguntzailea izan behar zarela, eta atea ixten denean, beti saiatu zaitez ikusten non dagoen beste aterik, zeuk badakizulako Berbak NIGANDIK datozela.

Badakizu Ministerio hau “Azkeneko Paradaren Patua” dutela helburu. Zeu bedeinkazioa zaren bezala Ministerio honi, horrela ere NI bedeinkazioa izango naiz zuretzat. Zuetariko horientzat madarikazioa zaretenak Ministerio honentzat, entzun duzuenak eta ez duzuenak ezer egin laguntzeko, galkatu zaretenak horrekin, espiritualki loditu zarete eta ostera, ez zarete izan laguntasuna, NIK hitz egiten dut orain mezu honetatik: inputatuak zaudete.

Modu bat baino gehiago dago berarengana dirua heldu arazteko. Ikusten dituzue atzerritar herrialdea batean. Ikusten dituzue egiten zeuek egin behar zenuena. Baina zuek ez diozue uko egiten zuen etxeetako, zuen familien bizimodu mailari, beraz NIK altxatu nuen beste bat. Zeuk ez dakizu eta ezin duzu ezta imajinatu ere haiek ordaintzen duten prezioa egun honetan entzun duzun gantzuduragatik.

Arrazoi bakarra zergatik NIK ez dudan bidali NIRE Seme YAHUSHUA oraindik BERE Emaztegaia batzera da, hainbat gauza daudelako oraindik gertatu behar dutenak. Oraindik lana egin beharra dago. Horregatik botereak, nahiz gobernua amerikanoa SAIATZEN DIRA MINISTERIO HAU INTERNETETIK KENTZEN, ekonomia itoarazteko. Baina ate bat ixten denean, NIK bakarrik beste bat zabaltzen dut. Zuetariko zenbat entzungo dute eta zuetariko zenbat erne egongo dira? Zuetariko zenbat ihardukiko duzue berarekin eta ez bakarrik e-posta batekin gelditu, baizik eta zerua bonbardatu bera lortu arte esanez: “lagundu behar zaitut, zuri laguntzeko mandatua daukat.”

[Guri bidalitako e-posta anitz ostuak izan dira. Jarraitu guri bidaltzen e-postak gu erantzun arte. Ez errenditu bat edo bi e-postekin. Ez bidali zuen e-postak inori Niko eta Elisabethi zuzen izan ezik. Ez bidali e-postak web arduradunari. Beste guztia huts egiten badu, jarri zaitez harremanetan gurekin hementxe Contact Us]

Begira, Ministerio hau santu guztientzat da. Ez darama inolako gizon edo emakumearen izenik. Berba hauek ez dira berarenak. Gantzudura hau ez da konparagarria beste inolakoarekin. Gantzudura hau partekatzea nahi baduzu, bedeinkazioak partekatzea nahi baduzu, jakin nahi baduzu babestua zaudela, NIK bera babesten dudan bezala eta Emaztegaietako beste batzuek, ez jarraitu astitsu. Zeren Babiloniako elizak emagalduak dira. Haiek hartzen dute zergarik eza estatusa. Haiek baimentzen dute bozatuta egotea. Haiek ukatzen dute hitz egiteari abortuaren, homosexualitatearen aurka, ukatzen dute gobernuek egiten dutenaren aurka hitz egitea, baina Ministerio honek ez du horrelakorik egiten. Ez dago prezioaren etiketarik horretan, zeruari dagokiolako eta, nor ausartzen da NI NAIZ YAHUVEH bozatzen saiatzera? Nor ausartzen da NIRE Seme YAHUSHUA bozatzen saiatzera? Nor ausartzen da RUACH ha KODESH bozatzera? Bene-benetan ordainduko duzu.

Ez al du NIRE Berbak esaten: “ematen baduzu ontzixka bat ur besterik ez bada ere profeta bati, zeuk ere jasoko duzu profeta baten saria”? NIK Ur Bizia dariola daukat. Zein gutxik bueltan ematen diozuen! Haiek aurre egiten dituzte gastuei (Ministerioaren gastuak), prezioa goraka doa. Zuetariko zein gutxiri axola zaizuen! Beraz, NIK hitz egiten dut beraren bitartez.

Aldi berean, NIK ohartzen ditut etsaiak. NIK ere adierazten dut bedeinkazioa Ministerio honentzat bedeinkazioa diren guzti haien gain, eta bera estaltzen duten guzti haien gain eta Ministerio hau estaltzen duten guzti haien gain eta aparteko mila doazenak. Mezua santuei, mezua NIRE Emaztegaiari, zeren YAHUSHUAREN Emaztegaia da YAHUVEHREN Emaztegaia, poztu zaitezte! Egun bat gertuago zaudete BERE etorreratik. Egun bat gertuago zaudete YAHUSHUAREN etorreratik. Egun bat gertuago zaudete zerutik, zuen etxea, eta handiak, handiak, handiak izango dira zuen bedeinkazioak, zuek sakrifikatu zareten guztiagatik.

NIK ebakitzen ditut NIRE bedeinkazioak leialei, ukatzen dutenak amore ematea. Ezta gauza bat ere zeharkatu duzuena ez da alferrik izango, ez da alferrik izango. Gogoratu hau, Emaztegaia, elkarrenganako premia duzue, beraz ez gero astindu zuen buruak esanez: “Oi, ongi, nik ezin dut aurkitu tokirik non eman”. Zoazte mila apartekoa. Sar zaitezte ate zabaletik. Esan iezaiozue berari. Harremanetan jarri bere senarrarekin. Makilatu zeruko atea, liburuak argitaratzen baitira. Batzuek orain, idazkera prozesuan daude eta liburu hauek hedatuak izango dira (besteengandik) Tribulazio Handiaren zehar. GALDETU NOLA LAGUNDU DEZAKEZUEN, PUBLIZITATE GASTUAK GARESTIAK BAITIRA.

Oi, zuetariko zein gutxik axola zaizuen bizitzako gastuak daramatzatenak NIK esaten dudana egin dezaten eta NIK diodan tokira joan daitezen joatea! NIK zerutik jario ninteke dirua baina, nola izango litzateke hori bedeinkazioa zeuentzat? Uzta hain handia da eta langileak hain gutxi. Belarri espiritualekin entzuteko horiek badakite NIK berbetan ari natzaiela. Beste guztiak, zuek NIRE etsaiak zarete, jarraitu gor. Mezu honetatik ezerez, epaiketari buruz izan ezik, da zuretzat.

[Kasetean, Elisabethek dio: “nire eskua sorgortua dago.” (gantzuduraren ondorioz)]

[Hurreneko Berba emanda izan zen ondorengo gauean, 2006ko urriaren 17an, gure alarma sistema pikutara joan zitzaigunean eta emakumeak otoitzean zeuden. Esnart da voodoo neskamea etxera datorrena astean birritan arropak garbitzera garajean.]

NIK eman zaitut hizkuntza gerlaria beste inolakoa bezala. Zeuk hitz egiten duzunean NIRE Berba NIRE hizkuntzan, zeuk ez duzu bakarrik hitz egiten hizkuntza batean, zeuk hitz egiten duzu hizkuntza askotan. NIK badakit etsaiak non dauden. NIK badakit zein herrialdeetatik datozen, eta hizkuntza honek ebakitzen ditu zehatz-mehatz.

KATHERINE

Katherine: zeuk ohoratzen nauzu astia hartzen duzunean egiteko egin duzuna (kopiatu hizkuntza santua). Horrela, NIK erakutsi diezazuket zein benetakoa den hau, eta interpretatua ezin dena hori da aingeruen hizkuntza delako. Hau bakarrik babes gehitua soilik da. Bakarrik ikusiko bazenitu mundu hau inguratzen dituzten etsaiak, harrituta egongo zinateke. Oi, baina NI finkatua nago etsaien aurrean. NI jartzen naiz NIRE Emaztegaiaren etsaien aurrean. Haiek NI zeharkatu behar naute zuengana heltzeko, eta, norbaitek zeharkatu nazake?

[Elisabeth otoitzean: Santu, Santu, Santu, Santu, Santu, Santu, Santu.]

[Audioaren grabaketan Katherinek galdetzen du ea ikusiko dugun Esnarten heriotza. Elisabethek galdetzen du: bera da honen gaizkilea (alarma deskonektatua izatearena), ez da horrela ABBA YAHUVEH? Berak ebaki zuen gure alarma.]

Gaur gauean, NIK ez nioke Joainneri bakea lo egiteko, NIK ez nioke Nikori bakerik emango lo egiteko, eta NIK ohartu nizun, Elisabeth, zeure ametsean. Katherine, zeuk izan zenuen bakea, segurtasuna eta maitasuna irudikatzen duena, zeure logelan sartzen zuri erakusteko dena ondo egongo zela. Uste duzu mentura dela zeuk lanean aritzea hizkuntza gerlari boteretsu honetan hau dena gertatu zen gauean orduantxe? Ez da mentura.

Elisabeth, egia da. NIK aldatu dut zure hizkuntza gerlari batenarena oraindik ahaltsuagoa. Zeuk hauxe otoitz egiten duzun bakoitzean, gaitza zeure etxera sartzen saiatzen den bakoitzean, gerrazko otoitzak ere kanpoan mantentzen du, NIRE gantzudurapean baitago.

Katherine, zeuk hitz egin zenituen berba hauek behin eta berriro, entzuten dituzu behin eta berriro, haiek sartu ziren zeure espirituan. Gotorlekua eraikia izango balitz bezala da, gaitza sar ez dadin. NIK nahastu dut etsaia gau honetan. NI naiz zehaztasuna, NI naiz doitasuna, NI naiz perfekzioa. AI DOHAKABEA EDOZEINEK SAIATZEN DENA NIRE GANTZUTUAK UKITZEN! AI DOHAKABEA EDOZEINEK SAIATZEN DENA NIRE PROFETEI ZAURITZEN! HAIEK SAIATU DEZAKETE BEHIN BAINA EZ DUTE BIZIRIK IRAUNGO BERRIRO SAIATZEKO!

Ez daukazu ezta ideiarik ere zenbat NIK hil nituen zuregatik. Noizbait, satanasi hots egiten zirela zeure suntsipenerako, Elisabeth, haiek hartu zituzten haien bihotzak eta otoitz horretan zehar hil egin ziren. Nonbait eremu ikusezinezkoan, erasotzera datozenean, azkenekoa entzuten zutena zen hizkuntza hau, haien arimak infernurantz eramanak ziren bitartean, baina haien gorputza izter-zabal gelditzen zen lurrean nonbait beste nazio batean. Batzuek desagertu ziren soilik eta ez dira inoiz aurkituak izango.

NIRE bideak zuenak baino askoz altuagoak dira. Ezin duzue ezta hasi konprenitzen zeri buruz hitz egiten nabilen. Zuen adimenak ez dira gauza hori jasotzeko. Orain ere zuek ahalegintzen zarete eta gehiago jakitea gura duzue. Bakarrik jakizue NI YAHUVEH naizela, eta izango da zehatz-mehatz NIK asmatu dudan bezala.

Etsaiak ere NIRE lakirioan harrapaturik geratzen dira. Zeren NIK diot: “Hemen daude, zatozte eta harrapatu”. Ez dakizue NIK aurretik nekiela alarma hori deskonektatua egongo zela? Agian ezin dut zaindu NIRI dagozkidan horiek? Bai, ona da jaikita egon zaitezten. Ona da ergelkeriaz jokatu ez dezazuen, etsaiak urrutitik begira baitago. Haiek badakite ezin dutela hurbildu eta NIRE Aingeru Santuak guardia egiten dute. Jagon ezazue Esnart, ez ziurtzat hartu, gaitzak sartzen baita oharkabean. Joainne, zeu izan zara hain adeitsu bera luzatzen denean zuri ukitzeko eta zeuk arin gantzuduraren olioa jartzen duzu zure gain. Baina aurrerantzean, berak jakin dezan zalantzarik gabeko era batean, zuek baimendu diozuela hau egitea oraingoz, ez zenutelako nahi baldar izatea, baina inork ezin dizuela ukitu zuen baimenik gabe. Mezu hau ematen dizuet hau egin dezazuen, estali dizuedalako behin eta berriro.

EZ EZARRI ESKUAK INORI ARINEGI

Orain, zuek hitz egizue ozenki eta agerian utzi zuen jarrera. Berak hartuko du mezua eta ez du gura izango birritan egiterik. Esateko modu desberdinak daude eta zuek jakingo duzue ahotsa zeinekin hitz egin, BERA HILDAKO IBILTARIA BAITA ETA HERIOTZA LUZATZEN DA ZUEI UKITU NAHIAN BEHIN ETA BERRIRO, GAIXOTASUNA, BALIO-URRITASUNA ETA SUNTSIPENA. Baina ez izan beldur, ENE kuttuna, NIK estali zaitut. Baina arduratuko zara bera jakin dezan INORK EZ DIZULA UKITZEN ZURE BAIMENIK GABE. Hau baliogarria da zuek guztiontzat. Ezagutu behar duzue espiritua zeinekin ukitzen duzuen. Ez du esaten NIRE Berbak: “Ez ezarri eskuak inori arinegi”? Bereziki hemen Afrikan, serioski har ezazue hauxe.

Amaiera 2006ko urriaren 17ko Berbarena.

IZARREKIKO

Hau abisuzko berba da YAHUVEHREN etsaiei. Izarrekiko etsaia proiektatua gure gelara Elisabeth hiltzeko, baina YAHUVEHK tartean sartu zen eta BERAK kanporatu zuen etsaia. GORETSIAK IZAN DAITEZEN YAHUVEH ETA YAHUSHUA! Arazo hau zinezkoa da, adiskideak. Mesedez, har ezazue serioski.

YAHUSHUAREN Emaztegaia orain hasiko da ikusten etsaia jausten, eta baliteke zeuk gura ez izatea etsaia ikustea jausten zuen begiekin, baina eduki fedea, YAHUVEH eta YAHUSHUA guri mendeku egiten ari diren artean.