PROFEZIA 86

ALDENDU NIGANDIK, ZEUK, EMAZTEGAIA DEITUARAZTEN DUZUNA, DESOBEDIENTEA

EMANA APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahRI
2006KO MAIATZAREN 12AN


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

AZALPENA

Beharrezkoa da azalpena nolatan sortu zen Profezia hau. Honek dakar arazo pribatuak geure bizitzetan nahiago genukeenak ez jakinaraztea, baina benetan, ez daukagu beste irtenbiderik. Sentitzen dut hain luzea izatea. Hau barneratua izango da ere hurrengo liburuan berehala argitaratua izango dena.

Berba hau sortu zen, Emaztegaietako askok otoitzean zeudenean gurekin Hotel Annecy bertan, Frantzian. Interneten begiratu eta hainbat egun ondoren, eta hainbat telefono deiak Dineogatik, azkenean YAHUVEHK zuzendu zitzaigun bi etxe ikustera, geunden lekutik 80 miletara inguru zeudenak.

Etxeak lirainak zirudien interneten eta egokitzen zirela gure betebehar guztietara, beraz hitzordu hartu genuen bi etxeak ikustera. Bidaia eder baten ondoren autoan, gorespen eta abesti askorekin YAHUVEH eta YAHUSHUARI, eta konfiantza osoz egun horretan etxea lortuko genuela. Heldu ginen jabearen etxera, eta berak gonbidatu zigun jatera bere etxean Frantzian. Ikusgarrizko bazkaria izan genuen, berak eta bere alabak prestatua.

Ondoren, joan ginen lehenengo etxera eta desengainatu zizkiguten zein zaharra eta zein egoera txarrean zegoen. Hau egia zen bigarren etxeari buruz ere. Gero, bera zeukan hirugarren etxea begiratu genukeela, berak apaindu zuena enpresa pribatu batentzat. Joan ginen hirugarren etxera eta ederra zen. Ongi sentitu ginen ikuspegiaz berak esan zigun arte akura hilerokoa zela. Denok eserita zaudete? 11.000€ HILE BAKOITZEKO!!! Estatu Batuetako 15.000$ hileko baliokide dena.

Orain bai, hori gure prezioen sorta gainetik askoz gorago zegoen, beraz ezin genuen besterik egin bueltatzea baino etorri ginen lekura. Nabari ahal nuen denak zeharo etsipenak emanak geundela eta badakit nik banengoela. Pentsatu nuen egun osoa alferrik galdu genuela bueltaka biribiletan eta galdera anitz genituen nik otoitzean behar nituenak eramatea.

Hau zen otoitzean izan genuena etorri zenean hurrengo Berba Profetikoa. Emakume guztiak hizkuntzetan otoitz egiten zeuden eta nik entzuten nuen oztopatuak izan ginela. Esan zidaten emakume bi zeudela, Cathy eta Hirut, Alaskan, YAHUSHUAREN Emaztegaia izatera deituak izan zirenak, baina haien desobedientziaren ondorioz, oztopatuak izaten ari ginela, deituak egitera izan ginenetik Europan, altxatzea europar santutegi segurua.

Emakume bi hauek gurekin egon behar zuten Europan, biak esan zuten gurekin egongo zinela edonora gu joaten ginen tokira. Hori YAHUSHUAREN borondatea izan zen, BERAK hitz egin baitzuen. Pazkoa igaro genuen andre bi hauekin Anchorage hirian, Alaskan, eta biek bazekiten zer egin behar zenuten ihes egiteko prestatzeari buruz esan zenietenean ihes egin dezaten. Irrikan ziruditen edozer gauza egiteko egin behar zena eta ihes egiteko prestatzeko. Orduan, ez genekien Europara gindoazenik. Orduan, sinetsi genuen Hego Amerikara gindoazela.

Cathy uztarri desorekatuan dago eta hainbat bider ohartu genion bere senarra psikiatra Alex-i buruz, jakinaren gainean zegoena Ministerio honi buruz, baina ez zuen lagundu. Bera paganoa zalantzatzen duena Jainkoaren existentzia. Guk esan genion berak egin behar duela bakarrik YAHUSHUAK diotsona eta ez entzun bere senarrari, uztarri desorekatuan baitago. Ohartu genion kontrol mentala eta manipulazioari buruz berak erabiliko zuena beraren aurka.

Cathyk sinestea nahi zuen bere senarra salbu izango zela eta bera sentitzen zen arduradun, bere zeregina zela bera salbu izatera eramatea. Baina guk bagenekien horrela ez zela. Gizon hau dohakabea zen eta guk bagenekien, baina berak ez zuen nahi sinestea. Laburtzeko, Cathyk zoritxarrez, nahiago zuen bere senar ez salbu zena, YAHUSHUAREN Emaztegaia izatea baino.

Pazkoa aurretik, Cathyk iharduki zuen Ministerio honekin eta esan zuen YAHUSHUAK gidatzen ziola eskaintza eskuzabalekoa ematera. Esan zigun jubilazioa dirua zela lehenagoko langintza batekoa eta ez bere senarrena. Berak esan zuen orduan ez zuela sentitu bere senarrari esatea eta gu ados geunden, satanas ikusi baitugu bere buru itsusia altxatzen askotan egoera hauetan. Eta gizakiek YAHUSHUARI desobeditzen amaitzen dute, senar edo emazte bategatik salbu ez dena, eta ez dute egiten espero dena haiek egin dezaten. Cathyk benetan eman zuen Ministerioari eskaintza hau, zuzendua sentitzen zen bezalaxe, baina ahalegintzen zen bere senar paganoa, dohakabeari ez esateko.

Laburpena egitearren, Elisabethek fio izan zen Cathy-az, eta eman zion bere telefono zenbakia hotel batean geunden artean Frantzian. Cathyk deitu zuen eta Elisabethekin berbetan zegoen eta orduan esan zion Elisabethi azkenean kontatu ziola bere senarrari eskaintzari buruz berak eman ziona Ministerioari, eta galdetu zion Elisabethi ea berak berba egin nahi zuen bere senarrarekin. Elisabethek esan zuen “EZETZ”, baina orduan bere senarra hasi zen hitz egiten Elisabethekin beste linea batetik.

Elisabethek ez zeukan ideiarik ere bera beste linean zegoela eta sentitu zuen Cathyk traditu ziola eta sentitzen zen korapilatua egongo balitz bezala. Berak esan zuen bere dirua nahi zuela, beraz nik hartu nion Elisabethi telefonoa. Berak esan zuen jakin nahi zuela zer egin genuen bere diruarekin. Hasieran, esan nion ez zegokiola berari hori jakitea, eta gero esan nion erabiltzen zela besteei laguntzeko. Garrantzitsuena da berak nahi zuela berreskuratzea bere dirua, eta asmoa zuela premiazkoa dena edozer egiteko prest zegoela hori lortzeko. Harremanetan jarri zen Elisabethen ustezko lehenengo senarrarekin. Modu bakarra hau egin zezakeen da Cathyren laguntzarekin. Nahiago genuke oker egotea Cathyren onerako, baina ez dakit nola bestela, berak ahal izango zuen berarekin topo egitea.

Mesedez, otoitz egizue Cathyren alde. Bere eskaintza eskuzabalari esker, izan genuen Pazkoa ospakizun ederra eta bidaiatu ahal izan genuen Europara eta Afrikara, eta besteenganako bedeinkazioa ahal izatea. Satanasek badaki ez ginelako izango gauza hau egiteko bere obedientzia barik eskaintzari buruz. Deabrua haserre dago berarekin honegatik. Hiruten bitartez ezagutu genuen Cathy, Ministerio honi 4 urte daramatza jarraitzen eta Cathyri hitz egin zion Ministerio honi buruz.

Pena ematen digu asko maite genituelako bi emakume hauek eta bedeinkazioak deitu genien. Elisabethi bereziki asko kostatzen zitzaion, eta Cathyri edo Hiruti buruz hitz egiten badu, bera negar baten hasten da. Berak oraindik maite die eta faltan bota adiskide bezala. Ez genion inoiz Cathyri ezer eskatu. Berak bidali zuen eskaintza YAHUSHUAK ipini baitzitzaion bere bihotzean egitea.

Hirutek esan zigun Pazkoaren zehar, bazekiela bere lana utzi behar zuela eta Cathyk gauza bera esan zuen, gurekin elkartu aurretik eta prestatzeko ihes egiteko. Berak erretiro dirua zeukan eskatu behar zuena eta jasoko zuela 30 egun inguru geroago. Baieztapena eman genion horri buruz, otoitz egin ondoren, baina berak esan zuen ezingo zuela utzi bere buruzagiak berarentzat ordezkatzaile aurkitu arte lehenik. Esan genion ez itxaroteko, atoan utzi behar zuela, satanasek ahal zuen guztia egingo baitzuen ziurtatzeko ez aurkitzea ordezkatzailerik, galarazteko bera YAHUVEHRI obeditzea.

Bere hurrengo aitzakia zen bere bi txakurrak. Txakur bat hil zen Pazkoa igaro berri eta orain geratzen zaio txakur bat. Berak ez zuen nahi uztea geratzen zitzaion txakurra. Ez da beharrezkoa esatea, Hirutek ez zuela utzi bere lana, eta dakigunaren arabera, oraindik jarraitzen du han lan egiten. Berak bazekien utzi behar zuela gurekin bildu orduko. Berarekin lan egiten dutenak ere hasi ziren berari tratatzen etsaia bezala, eta ez zegoen bakerik han.

YAHUVEHK eman zizkion seinale guztiak. Zergatik norbaitek aukeratuko zukeen mundutar lanpostu bat, YAHUSHUAREN Emaztegaia izan aurretik eta BERARI obeditzea norberaren segurtasunagatik, besterik ez bada ere? Ez dut aise ulertzen. Zergatik Cathy O., erabakitzen du YAHUSHUA traditzea senar pagano dohakabe bategatik? Hau dena aipatu beharra dugu, edo ez duzue ulertuko YAHUVEHREN sumindura hurrengo profezia honetan bi emakumeei buruz. YAHUSHUAREN Europar Emaztegaia: ez diezue ezagutzen bi emakume hauei, eta ostera, ondorioak jasatzen dituzue, ezin baikenuen bedeinkazio gehiagokoak izan ahal zuenganako.

Honengatik da YAHUSHUA zeharo haserre dagoela. Cathy O., eta Hirut emakumeak obeditu egin bazuten, haiek Frantzian gurekin egongo ziratekeen, eta diru pila bat izango genukeen santutegia batzar lekua YAHUSHUAREN Emaztegaiarentzat finkatzeko. Galarazi ziguten egitea Frantzian eta Suitzan egitea deituak izan ginena egiteko, haien buruak Emaztegaitzat hartu dutenen desobedientziagatik.

Badakigu gauza anitz honen ondorioz gertatu zirela. Hau da YAHUSHUAK denak entzun dezaten nahi duen mezua. DESOBEDIENTZIAK EZ DU BAKARRIK ERAGINA DESOBEDIENTZIAN DAUDENEN GAIN, BAIZIK ETA ERAGINA DU BESTEENGAN ERE. Ezin genuen egin deituak izan ginena egitera Europan. Atsekabetzen gaitu, sentitzen baitugu huts egin dugula egitera bidaliak izan ginena. Etxe handia behar dugu Europan, santutegia izan dadin, gotorlekua santuentzat, pertsekuzioa datorrenean.

Azkeneko ohar bat: Seattle-erantz bidaiatzen gindoazenean Zurichera joateko, Suitzara, jaso genuen e-posta estreinakoz Dineorengandik, aipatzen dena beheko profezian. Berak berari buruz hitz egin zigun eta esan zuen bere maletak eginda prest zeudela eta gerturik zegoela Hego Afrikara bueltatzeko. Baina YAHUVEHK esan zion itxaron dezan pixka bat eta berak ez zuela ulertzen zergatik.

Gero berak esan zigun Suitzan zegoela eta orduan dena zentzua izan zuen. Zeintzuk ziren aukerak Elisabethek ahari ilea ipintzearena, Emaztegaia bat Suitzan bazegoen erakusteko, gu Europara joan aurretik? Berarekin topo egin genuen hiru egun geroago Genovan, Suitza, eta lagundu genion modu seguru batean bueltan Afrikara.

Zein miresgarriak diren YAHUVEH eta YAHUSHUA, nori guk zerbitzatzen gatzaizkien! Cathy O.k ez du ulertzen erabiliak izan ginela Dineorentzat bedeinkazioa izateko, besteak beste, Europan, eta Elisabethek ez zion inoiz emango gantzuduraren gaitasuna berak eman behar ziona, aipatzen dena hurrengo profezian. Cathyk milioidun batekin ezkonduta dago, ondo ulertzen badugu, eta Alexen jainkoa dirua da. Saiatu ginen ahalegin handiekin egun hartan telefonoz, bere arima YAHUSHUARENTZAT atzematea, baina berak nahi zuen guztia da eztabaidatzea. Bere aita misiolari milioidun bat da Afrikan. Cathyk bihotz emankorra dauka, eta ahal izango balu, eskaini zen etxea ematera. Benetan mingarria da, adiskide batek zure borondatea traditzen duenean. Zenbat gehiago atsekabetzen da YAHUSHUA hau gertatzen denean!

Cathyk beti esan zuen bazekiela Alex utziko zuela, berak ere hori esan baitzuen, Piztiaren Marka etorriko zenean, BERAK DERRIGORTUKO ZIELA BERARI ETA BERE HAURREI HARTZERA. Bera prest zegoen bera abandonatzeko, baina psikiatra izanez, berak badaki nola manipulatu adimena. Eskatzen dizuegu otoitz egin dezazuen bera askatua izan dadin, satanas eta gizon honen eragin demoniozkoarengandik.

Hiruten alde otoitz egin dezazuen eskatzen dizuegu. Bera bere amarekin bizi da, eta bere amak ez du sinesten Shabbat edo MESIASEN Judutasunean. Biak bizi direnen eraginpean daude. Otoitz egiten dugu guzti hauek askatuak izan daitezen YAHUSHUAREN Izenean, esan baitziguten eta haiek sinetsi zuten, gu izango ginen tokian, beraiek gurekin egongo zirela. Gogoratu Nahum 1ek dioela YAHUVEH Jainko jeloskorra dela eta BERAK kenduko duela edozein BERA baino maiteagoa izaten dena.

Mesedez, Profezia hau partekatzen duzuenean, sar ezazue azalpena ere, bestela, hainbat zati ez dira ulertuak izango. Eskerrik asko.

Niko.

PROFEZIA 86

Zeren benetan NIK hitz egin dut NIRE semearen (Niko) bitartez, ez da gorputza osoa batasunean ibili behar? Oin batek esan ahal du eskerrerantz ibiliko dela eta beste oinak eskumarantz ibiliko dela esatea? Zure ahoko erdi batek esan ahal du “ozen hitz egingo dut” alde batetik eta bestea bestaldean? Horrela da saiatzen naizenean ados jartzen batekin Emaztegaia deiturikoa, desobedientea. NIK diot, “zoaz hemendik”, haiek diote: “ez, nik bide horretatik ibiltzea nahi dut.” Gogoratzen zarete esan nuenean “Azkeneko deialdia Emaztegaiarentzat”? badakizue zenbat galtzen ari diren ukatzen dutelako NIRE ahotsa entzutea? NI ez naiz lurreko senarra, NIK ematen dudanean agindu bat, espero dut burutua izatea. NIK esaten dudanean: “Utziozu sakrifiziozko aldarean”, NIK espero dut ipinia izatea.

Badakizue zenbatek oraindik zigarroak erretzen duten?

Badakizue zenbatek oraindik mozkortzen diren ate itxietan?

Badakizue zenbat oraindik porno irakurtzen duten?

Badakizue zenbat daukaten lizunkeria haien bihotzetan?

Eta ordea, diote “Nik Emaztegaikidea izatea nahi dut”. ALDENDU NIGANDIK, ZU, DESOBEDIENTEA, EMAZTEGAIA DEITURIKOA! NIK esaten dizudanean dena eman dezazun, NIK diotsudanean zure dirua eman dezazun, besteekin bildu zaitezen, ALDENDU ZAITEZTEN FEDEGABEENGANDIK, diotsudanean argia eta ilunpea ez doazela elkarrekin, aldiz, zeu ekiten diozu saiatzeari profeta bat aurkitzen zure belarri azkuradunak lasaitzen dituena. Ondo, ez duzu horrelakorik aurkituko hemen!

Deialdiaren Neskaso honek esango ditu NIRE egiak, berak ez du amore emango. Uste duzue gorroto duzuela, zuek NIREAK ez zaretenak? Ez duzue ezer ikusi oraindik. Baina benetan dagozkidan horiek, izango duzue maitasuna sekula ahalezko ez zenuena uste izango zenik, besarkatuko dituzue NIK esandako egiak. Zuetariko horientzat obedienteak zaretenentzat, BENETAN ZAIN ETA ARNASESTUKA JARTZEN ZARETENAK NIRE BERBA BAKOITZARENGATIK …

HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK, HANDIAK IZANGO DIRA HAIEN BEDEINKAZIOAK!

Oi, nola maite zaituztedan! Nola besarkatzen zaituztedan! Esaten duzuenean “esadazu bidea, argitu bidea, nik egingo dut ZUK esandako guztia, baita nire haragiaren aurka badoa ere, baita nire dirua sakrifikatu behar badut ere, ZURE erara egingo dut”. Hauexek dira NIRE Emaztegaia. Eta elkarren artean ezagutzen duzue, familia bat baitzarete beste inolako familia bezala. Zuek pentsatzen duzue adimen batekin eta maitatzen duzue bihotz batekin eta NIRE Izena ez dago inoiz urruti.

Bakoitzak besarkatzen nau maitasun berri batekin! Hauexek dira NIRE Emaztegaia. Zuen nahia santutasunean bizitzeko NIRE aurrean areagotzen da egunetik egunera. Zeuk diozu: “hitz egin nazazu, ENE kuttuna, zeure izpia nahi dut.” Eta NIK diot: “hementxe naukazu, eta besarkatzen eta musukatzen natzaizu eta maite zaitut eta besarkatu eta laguntzen dizut.” Hauexek dira NIRE Emaztegaia. Haiek ez dira Emaztegaia deiturikoak, desobedienteak.

Uztarri desorekatuzko ezkontzetan dauden horiek NIK ez nituenak inoiz uztarritu, kordela sama inguruan bezala da eta urkatzen zaitu, baina NI natorrenean kordela ebakitzeko, zuk diozu: “ez, ez, utz nazazu urkatzen”. ALDENDU NIGANDIK, ZU, EMAZTEGAIA DEITURIKOA, DESOBEDIENTEA! EZ ZARA GEHIAGO EMAZTEGAIRIK! Zeure begietan, Emaztegaia zarela adierazten duzu, zure otoitzetan aldarrikatzen duzu Emaztegaia zarela, baina NIK aztertzen dut zure obedientzia, ezagutzen baitut zure bihotza. NIK badakit nori maite diozun gehiago.

Besteei harritu arazi diezaiekezue, NIRE Izenean otoitz egin dezakezue, Oi, baina NIK ezagutzen ditut zuen bihotzak! Negar eta auhenka egingo duzue egun batean, aurkitzen duzuenean zuetariko zenbat bota egin behar nuen. Eta NIK esango dut: “Aldendu NIGANDIK, zuek, desobedienteak, NIRE Emaztegaia deiturikoak!”

NIRE Emaztegaiak elkartzen da eta dio: zer partekatu nakieke? Zer egin dezaket zuengatik? Haiek elkar maite dute maitasun batekin, Oi, hain benetakoa dena! Hauexek dira NIRE Emaztegaia. Behin eta berriro ohartu dut. NIK esan nuen: “Utzi zure bekatua”. EZ DIOT SALBU EZ ZARETELA, BAIZIK ETA DIOT EZ ZARETELA DUIN NIRE EMAZTEGAIA DEITUAK IZATEKO. Oi, baina hauek hemen bilduak! Oi, a zelako maitasuna duzue elkarrenganako! NIK bidali nizun Europar Emaztegaiari deitu diezaiozun eta beste inguruko nazioenganakoari.

Zenbati axola zaie premiaren bat daukazuenean eta premia aurkezten duzuenean? Emaztegaiak ez dizu hutsik egingo. Emaztegaia eskuzabala izango da, haiek jakingo dute, zuen beharra haien beharra dela. Elijah Zaharrekoa bidali nion bezala, eta esan zion Sareptako alargunari Elijahrekin partekatu dezan, berak esan zion: “Partekatu nirekin zure azkeneko janaria, zure azkeneko janaria izan ez dadin”. Horrela ere, NIK bidaltzen diot Berriko Elijah honi gauza bera egitera. NIK bidaltzen diot Sareptako alargunengana diotenak: “Ez dut ezeren premiarik”. Oi, baina hain arin ikusiko duzue izango dituzuela premia etsituak! Ez entzunarena egin zenutelako NIRE Deialdiaren Neskasoak deitu zuenean, NIK ez entzunarena egingo dut zeuk deitzen duzunean.

METEOROAK

Meteoroak baitatoz eta zerutik jausiko dira. Mundu guztiaren zehar haiek arineketan joango dira eta ezkutatu. Lurrak dardaratuko du, ez bakarrik leku batean, eta sumendiak erupzioan hasiko dira kate-erreakzio gisa ufatuko dute. Eta bakarrik benetan NIREGAN eutsi dutenak, Haitza Bizian, babesean ekingo dute. Ekaitzak, sekula ikusi ez dituzuen modukoak, hau bakarrik hasiera da etorriko denarena. Baina NIREGAN ekin dioten horiek eta NIRE Aita ABBA YAHUVEHRENGAN, zuek babestuak jarraituko duzue, babestuak zaretenean NIRE Izenean. Belarriak estali nahi dituzue NIK diodanean: “Ohora itzazue Festa Santuak, eta ez dut esan nahi gizakiarengandik datozenak, festa paganoak alderantziz nahiago zenituzke NIRE Aita ABBA YAHUVEHREN Egun Santuak baino ohoratzea. Berdinak gara atzo, gaur eta beti, NIRE Aita eta NI. Bakarrik zuek aldatzen zaretelako, zuen bekatuen kontzeptua, ez du esan nahi GUK egingo dugunik.

Badakit, ENE kuttunak, hau ez dela otoitz egiten zenutena ere, baina Nikok hitz egin zuenean NIRE bihotzean zeuden hitzak, ikusi dezakezue zer gertatzen den desobedientzia dagoenean, NIRE Emaztegaia deituriko haiengan. Berdin zait ematen baduzue bilioi bat dolar. Desobedientea baldin bazara, NIK esango dizut: “Aldendu NIGANDIK, honek ez nau harritzen.” Berdin zait zein sakrifizio eskaintzen duzun, obedientea ez bazara YAHUVEHRI, obedientea ez bazara NIRI, NIK esango dut: “Aldendu NIGANDIK, zeu ez zara NIRE Emaztegaia!” Denbora laburra, denbora da segundoetara gaudela NIRE etorreratik NIRE Emaztegaia kuttunaren bila. Ez dago astirik jolasteko denbora-pasatzearren, ez dago astirik elizako eseri lekuen berotzaileak izateko, ez dago astirik epelentzat. Benetan NIK oka egiten dizkiet NIRE ahotik kanpo.

Zeuk diozu: “Oi, YAHUSHUA, ZEUK ez zeniguke inoiz horrela hitz egingo!” Ahazten zaizue NI Bildotsa nintzela lehenago, orain Lehoia naiz. NI oreka naiz gauza guztietan, NIRE Aitatxo YAHUVEH den bezala. Ahalguztidunak gara maitasunean eta GU Ahalguztidunak gara gerran. Ez al nuen madarikatu pikondoa fruiturik ez zuena eman? Zerk eragiten dizue pentsatzera aldatu naizela? NI gurutzera joan nintzen zuengatik, NIK eman nuen NIRE Bizia eta NIRE Odola zuentzat eta zuek diozue: “lar eskatzen didazu, nik ezin dut utzi nire bekatua”.

Orduan, ez espero NIRE Emaztegaia izaterik. Ez al du Hitzak esaten: “azkeneko garaietan, santuak izango dira santuago eta makurrak izango dira makurrago.” Erne azkeneko garaiei hemen baitaude. Ez dago astirik txerriei perlak jaurtitzeko. Zoazte horiengana, NIK diotsuedanak joan zaitezten, eta egia jasotzen ez badute, astindu zuen oinetako hautsa eta jarraitu.

Badaude horiek hemen egon behar zukeenak (Frantzian, gurekin). Haiek ez dizute bakarrik dezepzionatu. Haiek NIRI huts egin naute. Ipini zituzten haien lanak NIRE aurretik, ipini zituzten gizaki maite damugabea NIRE aurretik, ipini zituzten haien haurrak NIRE aurretik, NIK esan nienean beraien haurrak ongi egongo zirela. Haiek ipini zuten dirua eta luxuak nahi zituztenak. Berdin zaie zuek dena atzean utzi zenutela. Berdin zaie zuek etxe barik egotea. Berdin zaie zuek auto barik egotea, berdin zaie zuek denari uko egin zeniotela besteengatik.

Oi, baina NIK daukat Emaztegaia axolako zaiona! Eta oi, zuengana dakarzkizuet. Haiek bedeinkatuak izango dira eta ohoratuak zuei zerbitzatzeagatik. Mundu honen begietan NIK bidali nizuen erregetasuna zuengana (gure adiskide Dineo, Suitzan topo egin genuena, Afrikako erregetasunezko jatorritik dator, eta ezartzen dabil bere koroazio eguna Printzesa bihurtzeko), zuen aurrean bidea zabaltzeko, hark esan zuen: “sekula ez dituzue gabeziak izango eta sekula ez duzue eskasia izango berriro.”

[Elisabethek garrasi egiten du: Aiene eskua! Azalpena: nire senarrak eta nik eskuak altxatzen ditugu mezu eta otoitz honen zehar, eta baieztatzeko, YAHUSHUAK hitz egiten du. YAHUSHUAK ipintzen du BERE eskua gure eskuen gainean, eta sentitzen da, sua eta izotza bezala era batera, haragiak ezin baitu nabaritu ukitze gantzutua YAHUSHUARENA. Oso boteretsua da eta oso mingarria.]

NIK bidali nizun berarengana bedeinkazioa izan behar zaretelako batzuek besteenganako. Batzuek besteentzat zuen bizia ematen duzuenean, horrela ere, NIRE Emaztegaia deitzen ditudanak, gauza bera egingo lukete zuengatik. Eta inolako gauza ona ez dute zuengandik eutsiko, haiek ezagutzen baitute zuek ordaindu duzuen prezioa NIRI obeditzearren modu honetan. Eta Elisabeth, gorrotatua izan zarela uste baduzue oraingoz, zure izena madarikatua dela uste baduzu oraingoz, madarikazioa delako paganoen ezpainetan, madarikazioa da epelen ezpainetan, satanasen zerbitzarien ezpainetan da madarikazioa.

Oi, baina hauxe diotsuet! Bedeinkazioak bakarrik areagotuko dira, eta Bildotsaren Biziaren Liburuan beraien izenak idatziak dauzkaten horientzat, haiek maiteko zaituztete sekula ulertu ez duzuen maitasunarekin. Emaztegaia diren horiek, mezu hau entzuten dutenean, haiek ezagutuko dute, estaliko dute aurpegiak, negar egin eta esango dute: Zer egin nazake zuengatik?

Zeren dakusazue hau munduak erregezko deitzen duena, eta zuk, NIRE Deialdiaren Neskasoa, nahiz eta inork lurrekoa ez dizuna inoiz ipiniko koroazioa zure gain, zeruan, zeuk izango duzu zeure koroazioa, NIK zuei denoi elkarrekin ekartzen zaituztet eta zuek biok. Bata Alaskatik etorri zen eta bestea Hego Afrikatik etorri zen, baina NIK elkartzen zaituztet bat bezala.

Elisabeth, beldur izan zinen Afrikara joateko. Zeuk esan zenuen: “Nire azala lar zuri da, zer pentsatuko dute? Gorrotoko naute?” Diotsuet: NIRE Espirituarekin horiek besarkatuko zaituztete eta maitatu zuen aiztak egiten duen bezalaxe. Haiek ez dute begiratzen zuen azalaren kolorea, zeuk ez duzun begiratzen bezala haiena eta NIK hara bidaltzen zaitut hau zuri erakusteko, Afrikan, zuek bat zaretela.

Ez zaizue faltako ezer gauza onik. Berdin da zein ttipia den. NIK bidaltzen dizuet erregetza bidea prestatzeko (Bera gurekin etorri zen Afrikara), zuek ezagutzen duzue elkar, identifikatzen duzue elkar. Zeuk (Elisabeth), hau bakarrik Nikorekin nabaritu duzu. Ez duzu inoiz hau nabaritu beste inorekin.

Baina berriro diot, zeruan, lur honetara zuek etorri aurretik, zuek denok egon zineten NIRE Tronuaren aurrean, eta hots egin zenuten eta esan: “Bidali nazazu, bidali nazazu, bidali nazazu!” Eta zuek emakume biok (Dineo eta Elisabeth), esan zenuten: “Egidazu aitzindaria” eta NIK koroatu zintuztedan. Eta Niko, zeuk koroatua izan zinen babes gantzudurarekin NIK bidali nizunean haiekin.

Joainne, ez naiz zutaz ahaztu, zeu ere hor zegoen. Zeuk esan zenuen: “nik zerbitzatzea nahi dut, bidali nazazu, nik estaltzea nahi dut, nik babestea nahi dut.” Oi, Joainne! Zergatik uste duzu zeure bizia hain gogorra izan dela? Oi, hauxe da YAHUSHUAREN Emaztegaiaren bizitza! Zerbitzaria ez baita ugazaba baino handiagoa. NIRETZAT erraza izango bazen, zuretzat ere erraza izango zatekeen. Baina lur honetan, ez zen erraza izan. Haiek denak onartu izan banindute, haiek denak onartuko zintuzketen, baina NI ezeztatua izan nintzen, onartua izan nintzena baino gehiago, orain den bezala.

Arineketan doaz profetengana gauza onak bakarrik profetizatzen dutenak. Korrika doaz profetengana martxan jartzen dutenak eskola profetikoak, eta irakasten dute bakarrik eraikitzeko, eta bakarrik kementzen dute eta ez dute inoiz ezer txarrik esaten. NIK deitzen diet hauei profeta faltsuak. NIRE Profetak bidaliak dira ohartzeko datozen Epaiketei buruz. NIRE Profetak bidaliak dira profetizatzeko gertatuko denari buruz. Profeziaren Espiritua da NI, YAHUSHUA ha MASHIACHRENA.

Baina zeuk diozu: “YAHUSHUA, hau ez da erantzuna gure inolako galderena.” Eta zer ez bada NIRE gogoa zuei erantzutea oraindik? Horrek ez du esan nahi ez dudala egingo. Aldiz, NIK erabakitzen dut zu erabiltzea Profezia 86 jaioarazteko. (Gu otoitzean geunden norabidearen eske.)

Zenbat bilatzen naute otoitzean? Ez dut esan nahi ohera orduko otoitzak. Zenbat bilatzen dute NIRE ABBA YAHUVEH eta benetan bitartekaritza egin eta benetan otoitz egin? Eman ditut mandatuak NIRE Emaztegaiari estali dakien Bi Lekukoei otoitzean. Zuetariko zenbat zaudete obeditzen? Zenbat altxatzen duzue Ministerio hau? Zenbat laguntzen dute nolabait? Eta ostera, oraindik ere adierazten duzu NIRE Emaztegaia zarela? Berriro diot: “Aldendu NIGANDIK, zeuk, NIRE Emaztegaia deiturikoa, desobedientzian zaudena”. Ez du axola zeuk zer adierazten duzun. NIK ezagutzen dut NIRE Emaztegaia. Laguntzen ez bazabiltza, oztopoa izaten ari zara, eta oztopatzen ari bazara, ez zara NIREA. Zuetariko horientzat NIK altxatu nituenak sakrifizioaz eman dezaten behin eta berriro, Oi, nola eraiki dituzue zeuen altxorrak zeruan!

Zeren benetan diotsuet: NIRE Emaztegaiak hauxe egingo luke, eta horiek zeinen izenak Bildotsaren Biziaren Liburuan aurkitzen direnak.

Hau da NIRE bihotzean dagoena egun honetan. NIK erantzungo ditut zuen galderak, ENE maiteak. NIK erantzungo ditut zuen galderak, ENE Emaztegaia kuttuna, baina oraintxe bertan, hauxe dago NIRE bihotzean. Horrela da nola honek (desobedientzia) eragina izan duen zuengan. NIRI hots egiten didazuenean esanez: “zein norabiderantz joango gara? Non biziko gara? Zer egingo dugu auto bat lortzeko? Eta ordea, NIK diot: “Desobedienteak diren horiek entzun izango bazintuztete eta obedituko balitzaizkizue, zuek ez zinateketen hots egiten orain. Beraz, NIK altxatzen ditut berriak ordezkatzeko uko egiten dioten horiek obeditzeari. Ongi egina, ENE haurra (Niko) NIRE ahotsa entzutearren eta hitz egin eta Elisabethen gantzudura zirikatzearren Berba hau sortu dadin.

[Profezia honen zehar, NIK ikusi nuen ikuskaria Dineorena eraztuna gantzutuarekin nik deitzen dudana “Itsas Gorriko Eraztuna”, nik eraman nuena eta nik asebete nintzen otoitzeaz. Esan zidaten berari emateko eraztuna YAHUSHUAREN partez eta horrela da nola grabatua izan zen.]

(Elisabeth berbetan)

Ikusten zaitut ikuskari batean, Dineo aizta kuttuna. Ikusten zaitut altu altxatzen “Itsas Gorriko Eraztuna” nik eman nizuna. Bide bat zabaltzen ez den bakoitzean, itzultzen zarenean zure herrialdera edo beste nonora, agindu zabal dezan YAHUSHUAREN Izenean. Agindu oztopoa kendua izan dadin. YAHUSHUAK gogorarazten dit zuei gogoraraztea oinaze handia jasan behar izan zuela gantzudura mota hau egon dadin eraztun horretan, boteretsua baita.

(YAHUSHUA hasten da berriro berbetan)

Baina Elisabeth, zuk diozu: eta nik? Ez dut behar jada Itsas Gorriko eraztuna? Begira, zuen aizta Dineo zuengatik darama. Bera doan lekura, hara joango zarete zuek. Eta Dineo, NIK erakutsi nizun moduan da, zeruan gertatu zena, zeu zinen bidea zabaldu behar zuena gorantz (Afrika). Zuek denok, asko atsegin nauzue. Oi, ENE Emaztegaia liraina, zeuk badakizu nor zaren! ASKO MAITE ZAITUT! Ez dituzu entzuten NIRE Berba samurrak? Ez dakizu zenbat balio duzun NIRETZAT? Ez dago sakrifiziorik zeuk egin duzuna, ez dena izan atsegina NIRETZAT. MAITE ZAITUT, ENE EMAZTEGAIA POLITA.

APOPILOAK

Zuetariko horientzat Bildotsaren Eztei Afarian apopiloak direnak, NIK dantzatuko dut zuekin, NIK barre egingo dut zuekin, NIK musukatuko zaituztet, NIK besarkatuko dizuet, NIK eskerrak emango dizkizuet. Zeren denak ez dira ordenatuak izan NIRE Emaztegaia izateko. Oi, baina apopilo preziatuak! A zelako prezioa ordaindu duzuen! A zelako prezioa ordaindu beharko duzuen Bildotsaren Eztei Afarian egoteko! Emaztegaiak besarkatuko dizue eta Emaztegaiak eskerrak emango dizkizue ordaindu duzuen prezioagatik eta ordainduko duzuena.

(Gorespena eta gurtza sortzen dira) Santu, Santu, Santu, guk gurtzen dizugu, eta goresten YAHUSHUA, zatoz, YAHUSHUA, zatoz ZURE Emaztegaiaren bila. Daramakiguzu gantzudura handiagora. Zure aurpegia ikustea gura dugu, zatoz, YAHUSHUA, zatoz ZURE Emaztegaiaren bila. Mesedez, izan liteke aurtengo Rosh Hashanah 2006koan? Bahituak izatea gura dugu ZUREKIN biltzeko airean. Gurtzen zaitugu, goresten zaitugu, gurtza ematen dizugu, ahuspezten gara ZURE aurrean. Zatoz, YAHUSHUA, zatoz. Gurtzen zaitugu, gurtzen zaitugu. ZEU zara gure guztia. Ipintzen zaitugu lehenengo gure bizia, maitasuna eta ezkontzetan. Inork ezin du ZUREKIN konparatu. ZUREKIN ezkonduta egotea nahi dugu, atxikitzea ZUREKIN betiko. Diogu: “Zatoz, YAHUSHUA, zatoz, zatoz ZURE Emaztegaiaren bila, zatoz ZURE Emaztearen bila!”

(YAHUSHUA berbetan berriro)

NIK diot, begira, ENE Emaztegaia. Zeu zara Erregetza NIRE begietan. Mundu guztiaren zehar, ENE Emaztegaia erregetza da NIRE begietan. Nola liteke NIRE Emaztegaia erregetza ez izatea, Erregearen Emaztegaia denean? Ez al nuen esan zeu zarela Ester Erregina bezala? Zu erregetza zara zeru osoaren aurrean. Ai dohakabea edozeinek ukitzen duena ENE Emaztegaia! Ai dohakabea edozeinek madarikatzen duena ENE Emaztegaia! Ai dohakabea edozeinek belzten duena ENE Emaztegaia! Oi dohakabea ENE Emaztegaia zauritu nahian dabilena edo benetan zauritzen duena NIRE Emaztegaia! Hobe luke sekula jaio ez izatea.

Berba hau ematen dizut Mendekoste eguna hurbiltzear dagoenean. Itxaron ezazue gantzudura bakarrik areagotzea. Elkartu zaitezte NIREKIN Mendekoste egunean. Espero ezazue gantzudura handiagoa. Espero ezazue NITAZ entzutea eta ikusiko dituzue errebelazio handiagoak.

Honela da mintzatua, honela da idatzia, gantzudurapean YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Aintzarako.

2006ko maiatzaren 12an, arratsaldeko 8:30an Annecy hirian, Frantzian.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah