PROFEZIA 84

KONTUZ ILUSIOAZ!

EMANA APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahRI
2006KO MARTXOAREN 31N


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 84

Oi, Amerika, nola atsekabetzen nauzun! Ikusiko bazeneza arrano karsoila diozuna irudikatzen dituela zure Estatuak, ikusiko zenezake arrano karsoila negarrez!

Oi, Amerikako herria! Zeure gobernuak traditzen zaitu. Ahalegintzen dira anoatzen NIK urririk eman dizuedana. Zeren ez duzu bakarrik zure janaria anoetan banatua ikusiko, ez dituzu bakarrik larrialdietako hornidurak anoaturik ikusiko, ikusiko duzue ura anoaturik, ikusiko dituzue beharrezko medizinak anoaturik. Esango dute: “Guregana etorri behar zarete baimenaren bila erosteko”. Horiek belarriekin entzuteko, begiratu putre mozorrotuak zuen politikoen gisa. Begira aurpegi demoniozkoak ezkutaturik haragizko aurpegien atzetik! Eta honek ez du bakarrik eragina Ameriketan. Nazioak lar txiroak direnak, sinetsi edo ez sinetsi, izango dira seguruenak; nazio aberatsenak izango dira arriskutsuenak.

Oi, Amerika! Zeuk osatua izan zinena apartaturik izateko eta santu izateko, Oi, zein urruti jausi zaren! Ikusiko bazeneza arrano karsoila irudikatzen zaituena, ikusiko zenitzake zenbat zure lumetatik erauziak izan diren, eta ordea, zeuk ez dakizu, ez duzulako aitortzen. Zure nazioa eraikia dago lilura batearen gain. Hain harropuztua zaude eta diozu: “Begira, zein aberatsa naizen”. Oi, baina ikus ahal izango balute, zure lumak erauziak izan dira. Ezin duzu ezta hegan egin ere, lilura baino ez da.

Zu naziotik naziora zoaz gerra egiteko. Zure mutikoak eta neskak haien biziak ematen dute, zeren ez diet gizonak eta emakumeak deitzen ere, deitzen diet mutikoak eta neskak, olgetan jostailuzko soldaduen antzera, behartuak gerretara joatera nora NIK ez diet bidali.

Oi, zenbat ama negar egiten duten! Eta nazio hauek behartuak daude bidaltzera haien mutikoak eta haien neskak borrokatzeko larderiatsuaren aurka, jolastokira datorrena. Oi, baina zeuk atzamarra daukazu eta seinalatzen duzu beste guztiak eta diozu: “zeu zara okerrena”, eta ostera, zenbat atzamar seinalatzen zaituzte bueltan? Horiek zeuk terroristak deitzen duzunak, NEUK diot: “Oi, Amerika, zuek zarete terroristak!”

Karten dorreak prest daude jausteko. Zeuk eraiki zenituen aberatsen lepotik, zuen lilurapena beren tokian mantendu dezan. Gezurrak dituzue: “Gu gara askeen eta jakintsuen nazioa, zatoz eta ekarri zuen txiroak”. Baina txiroak datozenean, ez zara gezur baten liluramendua baino. Zer egiten diezu? Nola tratatzen diezu? Tratatuak dira gizakiak baino gutxiago bezala. Arin kanporatuak dira arratoiak balira bezala. Ipintzen diete zuen gobernuen segadetan. Etorkinak, legez kanpokoak etiketatzen dituzue. Ez al zara zeu gonbidatu zenutela hona? Zer egiten du zuen Askatasunaren Estatua hor? “Zatozte aske eta ausarten lurraldera”.

NIK LISTUA BOTATZEN DUT ZURE GAIN, OI, AMERIKA!

Kritikatzen zenuten torturatzen zituen nazioak. Orain, begira zertaz daude beterik hedabideak. ¿Ez genkizkieke torturatu behar haiei beraiek guri torturatu aurretik? Ez duzu ikusten, Oi, Amerika, benetan NIREAK direnak? Ezin duzue ikusi nola burutu den guardiaren aldaketa? Profetizatu nuen hori Deialdiaren Neskaso honetatik duela urte batzuk, orain gertatu da. Banaka batzuek daude haien artean, oso gutxik daude, NIRE gerakina direnak, oraindik politikoak direnak, oraindik saiatzen ari direnak, haien buruak kolpekatzen duten artean burokrazia, itxurakeriaren harresia, baina uzten dute, errenditzen dira, amore ematen dute gobernuaren gezurren aurrean.

Amerika, zeuk bakarrik hegan egiten duzu. Lagunak dituzula uste duzu? Haiek gorrotatzen dizute lepotik. Zeuk erosten dituzue larderiatsu batek bezala jolastokian, ez daukazu ezta lagun bat ere. Itxaron beste nazioak ikusi arte ez zarela begitazio baino. Lurruna airean baino ez zara. Ez dago ezta surik ere hor. Ez zara ke ahokada baino. Itxaron beste nazioak aurkitu arte arrano lumagabea zarela. Zergatik? Ukatzen duzulako NIRE autoritatearen menpe egotea. Zergatik? Ostikadaka bota ninduzuelako zeuen ikastoletatik. Ez zenuten nahi Hamar Aginduak agerian egon daitezen jolastokietan, auzitegietan, Epaitegi Gorena deitzen diren itxurakeria.

[Ohar pertsonala irakurleei: Hurrengo pasartea gure 18 urteko semeari buruz da, gurekin bizi dena, eta bidaiatu duena ministratu ditugun toki guztietara. Eta orain, hainbat nazioetara bidaliak izaten garenez, berak gogoetak egiten zuen Alaskan geratzeaz, YAHUSHUAK esan zigunean irteteko Ameriketatik. Nik banekien hau gertatuz gero, baliteke sekula nire semea berriro ez ikustea. Luzaroan egon nintzen negarrez eta atsekabetzen honengatik, eta otoitzean nengoen honengatik, ezusteko Profezia hau sortu zenean. Baina goretsia izan dadila YAHUSHUA, gure bihotzeko semeak erabaki zuen gurekin Ameriketatik irtetea eta YAHUSHUA obeditu, bere lehenengo dezente ordaindutako lana sakrifikatu zuen hau egitearren. Berak ipini zuen YAHUSHUA lehenengo bere bizitza eta maitasunean eta erakutsi zuen obeditzen YAHUSHUA eta sakrifizio hau egiten. Mesedez, otoitz egizu bedeinkazioak beraren gain bere sakrifizioak eta obedientziagatik.

Arrazoia zergatik esan zidan behean dagoena munduaren aurrean, da hau irakurtzen duen bakoitzak erabakiak hartu beharko dituelako, joan YAHUSHUAK ohartzen duenean irteteko, edo geratu lurreko ondasunagatik, lanpostuak, erosotasunagatik edo senitarteak salbu ez direnak.]

Elisabeth, ez da NIRE borondatea zure semeak atzean gelditzen bada. Berriro diot, errepikatzen dut munduaren aurrean: ez da NIRE borondatea zure semeak erabakitzen badu atzean gelditzea izatea Ameriketan. NI ez naiz tartekatuko bere borondatean. Nonahi bere lehentasuna dagoen, da bera geratuko dena. Gura badu geratzea neska baten lilurapenagatik, nor naiz NI bere bidean tartekatzeko? Zure otoitzei erantzutea nahi dut, Elisabeth. Zure otoitzei erantzutea nahi dut, Elisabeth. Ikusten dut ama baten bihotza eta atsekabea. Zure arranoak zurekin biltzea nahi dut. Haiek eramatea nahi dut eta urruti bidaiatu, baina, nor naiz NI tartekatzeko norbaiten bidean geratzea erabakitzen duena hautatzen badute kimera honetan sinestea, gezurrak sinestea erabakitzen badute?

Hau aplikagarria da zuek guztientzat. Eta hitz egiten diot, ez bakarrik Amerikari oraintxe bertan, zeren Profeta honek bidalia izaten ari da nazio guztietara. Azkena egiten dudana da: umotu zaituztet, Amerika, orain, NIK, YAHUVEHK, jendaurrean errieta egiten dizut. Oi, Amerika! Zeuk uste duzu seguru egon zarela gaixoetatik. Zeu zara fabrikatzen dituena gezur biologikoak, gezur kimikoak gerra kimikoarena. Zeuk pozoitzen dituzu NIRE zeruak. Baina ez dut baimenduko Profeta honek adierazi dezan Berba hau, bera seguru egon arte.

Oi, baina Amerika! Burokrazia eta itxurakeria zarena, zure oinazpian xehatzen dituzuna ttipiak! Aberatsak eta boteretsuak hartzen dute ttipiengandik haiek daukaten gutxia eta ematen diete haiei. A zelako prezioa ordainduko duzun! Uste duzu zeure amarru ilunak aurrera egingo dutela? Uste duzu babestua egon zarela egin duzunarengandik? Uste duzu txiroen jendetzak hilko dituzula, eta NIRE sumindurak ez dizula ukituko? Oi, zientzialari tuntunak! Oi, mediku ergelak! NIK nahastuko zaituztet. Horientzat benetan NIREAK direnentzat, YAHUVEH, horientzat benetan jartzen dutenak NIRE Seme YAHUSHUA MESIAS bezala, eta haien biziaren Jauna, horientzat maite gaituztenak eta obeditu eta ahalegintzen direnak santu izaten egun bakoitzean. NIK ipini dut benetako txertoa airean. Ipini ditut naturaz gaindiko antibiotikoak hor, eta izango da Israelgo haurrak bezala eta izurri hauek ez zaizkie hurbilduko.

Eta orain mundu guztiko nazioei diotset: satanasek saiatzen da Amerika erabiltzen kate erreakzioa eragiteko non zuen gobernu guztiak luze-zabalean era berean tradituko dizuete. Haietako batzuek jada egin dizuete, baina NIK promesa berdinak egiten dizkizuet. Otoitz egizu bedeinkazioa ur horren gain edaten duzun bakoitzean, esan: “Honek irudikatzen du YAHUSHUA ha MASHIACHREN Ur Bizia eta ezin nau ezer zauritu.” Ez edan nahita dakizuna kutsaturik dagoen hori. Beste aukerarik ematen ez dizudanean, orduan da fedea beharko denean.

Otoitz egizu janari horren gain, ez duzulako jakingo ea klonaturik dagoen edo ez. Gogoratu: satanasek faltsifikatu nahi du NIK sortu dudan guztia. Egiten du zientziaren izenaren medioz. Baina otoitz egizu janari horren gain, sinetsi nazazu, sinetsi NIK babestuko zaitudala. Sinetsi NIK bizia ipiniko dudala okela batean zure gorputza bedeinkatuko duela eta ez madarikatuko. Zeren benetan diotsut okela klonatua faltsifikazioa da infernutik bidalia esateko: “nik sortu naiteke, BERAK sortu dezakeen bezala, jaizue nire janaria, hobea da, nik sortu dezaket oilaskoa ez duena edukiko hegazti-gripea.”

Zergatik zuek, leloak, zuek, zientzialariak, uste duzue NIK ez dakidala zuek zaretela gaixotasun hau fabrikatu zenutenak? Ez zen NIGANDIK etorri. Esaten dutenean: “Txertatua izan behar zara. Oi, birusa hilgarri hilgarria hortxe! Kortaratu behar dizuegu eta estadio batean ipini, ez bazaudete prest obeditzera. Ezin dugu baimendu zuek kutsatu diezaiezuen besteei.”

Lasterka egizue, lasterka egizue, lasterka egizue, ENE ttipiak, lasterka egizue, lasterka egizue, ihes egizue arineketan, lasterka egizue FEMARENGANDIK, eta lasterka egizue burokraziarengandik diotsuena kendu behar duzuela zuen fedea NIREGAN. Kexatu ahotsa daukazuen artean, kexatu. Gainzamatu Kongresuaren egoitzen lineak, esan: “zuek ez dizkiguzue eramango hornidurak hiri hau hartzeko, ez diguzue anoatuko gure janaria, ez diguzue anoatuko gure ura, ez diguzue anoatuko gure larrialdietako hornidurak.” Ez duzue ikusten isilik geratzen bazarete, lilurak irabaziko duela? Ez nizun ohartu, duela hainbat profezia, homosexualak gutxiengoan zeudela, baina orain, sinesten dituzue gezurren liluramenduak?

Amerika, zeu zara liluraduren gezurren egilea. Orain, eraman duzu gezur hori mundu honen guztian zehar, eta barreiatu duzu luze-zabalean, eta ostera, gezurra da. Homosexualitatea oraindik gutxiengoan dago, eta haatik, onartzen dituzte legeak eta erreformatzen dituzte legeak hori baieztatzeko NIK esan nuena higuintzea zela. Amerika, uztako duzu erein duzuna, Sodoma eta Gomorra egin zuten bezalaxe.

Baina horiek Abrahamen hazikoak Santuak direnak, eta ez dut hitz egiten Judu biologikoei buruz, esan gura dut mentatuak, mentaturik bakoitzak leinu bakoitzean, mentatuak zirenean NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHRENGAN. Bila nazazue, NIK ez dizuet huts egingo. Badaude NIK babestuko zaituztedan moduak. Baina orain ez da plantak egiten dituztenen elizarako jolasketa jokatzeko garaia. Ikasi ezazue Egia eta ikas ezazue arin, ez jarraitu gizakiak eginiko doktrinak, Babiloniako elizak, eliza antolatuak. Errepikatuko dut, bilatu egia, hori da aske egingo zaituztena.

Horregatik altxatu dut Ministerio hau. Horregatik altxatu dut hau NIK deitzen dudana NIRE Deialdiaren Neskasoa, izan dadin Profeta bat nazioetarako, haiei ohartzeko: ZIGILU BAT ASKATZEAR DAGO! Baina lehenengo, ipiniko dut NIRE Deialdiaren Neskasoa bizirik eta onik [edo] Berba hau ez da askatua izango.

Eta Elisabeth, ikusi dut malko bakoitza. ¡Oi, Santuak, gainontzeko YAHUSHUAREN Emaztegaia! Daukat zuen malkoetako bat, denak eta bakoitzak zuen malkoetatik bilduak daude botilatxo batean, santuak dira NIRE aurrean. Sakrifikatu behar izan duzuen bakoitzarengatik, hots egin duzuen bakoitzarengatik: “Mesedez, YAHUVEH, non zaude?” NIK dauzkat zuen malkoak negar egiten duzuenean zuen familiarengatik. Zuen malkoak ditut, ez bakarrik orain, baizik eta etorkizunean.

Zuek denok, apopiloak izango zaretenak Bildotsaren Eztei Afarian, zuen malkoak dauzkat, zuek isuri aurretik ere. Hemen daude jada, badakidalako zer egingo zenuten otoitz, otoitz egin aurretik ere, eta NIK erantzungo dizuet, baita otoitz egin orduko. Zuen aurretik joan naiz, zuek jasan behar izan duzuenean ere. Zuetariko horiek hauxe entzuten duzuenak mundu guztian zehar: hitz egiten dizuet bakea zuei. Zeren ZUETARIKO BATZUEK MARTIRIAK IZANGO ZARETE. ZUETARIKO JENDETZAK IZANGO ZARETE MARTIRIAK! Oi, baina izango duzue YAHUSHUAREN bakea! Joan Bataiatzaileak esan zuen bezain egiaz: “har ezazue nire burua, etxera joatea nahi dut”, zuek esango duzue bezain egiaz: “amaitu horrekin, etxera joatea nahi dut”. Zeren hauxe promes egiten dizuet: emango dizkizuet zeruko ametsak. Emango dizuet aurrerapena zeruko ikuskariena.

Nolabait, zelanbait, martiriak diren guztiak, martiriak izan diren guztiak, NIRE Seme YAHUSHUARENGATIK, NIK emango dizuet begiraldi bat zeruarena eta eman dut zeruaren begiraldia, haien gorputza joan ez dadin hilobira jaso barik YAHUSHUAREN aurpegiaren begirada bat, eta NIK ateratzen dut haien espiritua beraien gorputzetik kanpo, haien gorputza inolako minik jaso aurretik ere. Hauxe promes egiten dizuet.

Gogoratzen duzue Esteban? (Eginak 7:54-59) Ez zuen bera begiratu eta ez zen zerua ireki? Ez zuen YAHUSHUA ikusi lehenengo harriaz kolpekatua izan aurretik eta ez zuen minik sentitu? Haren espiritua eramana izan zen, NIK promes egiten dizuet hau. Baina, haien zoritxarra borreroena! Berak ezin du ezta imajinatu ere lazdura nabarituko duena, ez bakarrik hemen lur honetan, baizik betikotasunean. Beraz, kontuz, zuek uste duzuenak torturatu dezakezuela eta aske geratu, ezin duzue ezta imajinatu ere NIK egingo dizuedana zeuek ukitzen duzuenean NIRE Santuetako bat.

Bedeinkatuak dira gonbidatu denak Bildotsaren Eztei Afarira, besarkatuak izango zarete. Zeu ez zara gonbidatua baino ez, zeu zara Gonbidatua V-I-P. Han egon ahal izateko, zeuk ordaindu zenuen azkeneko prezioa, eta Emaztegaiak besarkatuko zaitu, bereziki, NIK, YAHUVEHK, eta YAHUSHUAK bedeinkatuko dizugu. 24 adinekoek besarkatuko dizute, lau izaki bizidunak besarkatuko dizute, zeruko aingeruak besarkatuko dizute. Beraz, ez amore eman, ez sinetsi lilurapeneko gezurrak, zeren galdukeriaren semea, benetako Judas, itzultzear dago, satanasen semea. Ez amore eman. Ez sinetsi aztikeriaren gezurrak. Ez sinetsi Babiloniako elizak. Bueltatu lehenengo elizak irakasten zuenara.

Ez sinetsi Pablok, Saulok, oker ulertua izan den moduan eta txarto itzulia behin eta berriro. Hura Judua zen, berak ez zuen inoiz utzi hau. Oi, gezurrak esaten direnak! Noski, zuen salbamena ez dago erdainkuntzaren menpe, zeren orain, bihotzaren erdainkuntza da. Hau eztabaida zentzugabea da. Zaharreko Odolezko Hitzarmena ez dago jada indarrean, Odolezko Hitzarmen Berri bat dagoelako, horrek ez du esan nahi NIRE Shabbat oraindik ez duela iraun.

Bakarrik grekoek eman ziotelako NIRE Semeari izen bat, bakarrik Errege Santiagoren Bibliak errepikatzen zuelako Jesu Kristo Izena behin eta berriro, ez du esan nahi BERE Izena aldatua izan zenik. Beti iraungo du izen hebrearra, Izen bat dakarrena NI, YAHUVEHREN Izena. NI, YAHUVEH, Izen bat oroimena dena lur honetara NIRE Seme YAHUSHUAK ordaindu behar izan zuen prezioarena. Beste behin esango dut berriro, eta berriro, eta berriro, eta berriro, eta berriro, eta berriro, deitu dezakezue profeta hau biraolaria, izena kendu diezaiokezue, esan dezakezue bera infernura doala, baina hauxe diotsuet: NIK, KREAZIOAREN ERREGEAK, NIK, BETIKO SANTUAK hauxe diotsu: BERE Izena, izen guztien gain dagoena, ematen zaio NI, YAHUVEHREN Izena bera. NIK, YAHUVEHK, esan nahi du “YAHK SALBATZEN DU”. [Irakurri YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Izen Sagaratuei buruz]

Ez da ezer aldatu. NIK ohoratu nuen bezala Jesu Kristo Izena, NIK gantzutu nuen bezala Jesu Kristo Izena, NIK salbatu nuen bezala Jesu Kristoren Izenean, NIK askatu nuenez eta seinaleak, mirak eta mirariak Jesu Kristoren izenean egin nituenez, eta oraindik egiten dudan bezala Jesu Kristoren izenean, ez du esan nahi ez duzula ezagutu behar BERE benetako Izen Hebrearra. Ezagutuko duzu eta arduradun zara dakizunarena. NIK baimendu nuenez denbora guzti honetan zuek batzartu zaitezten eta domekari deitu diezaiozuen NIRE Sabbath eguna, NIK gauza bera egin nuen. NIK baimendu nuen. Ez zen NIRE borondatea, NIK baimendu nuen. Baina Tribulazio Handian, satanasek erakutsiko dizue nola faltsifikatuko duen. [kontuz igandeko elizekin]

Berriro, bada, NIK diot: ebanjelari oso aberatsak ere, egia hau ezagutzen dutenak, saldu dute egia hau, amore eman dute diru truk egia hau, gidatuko dizuete hain justu antimesiasen besoetara, satanasen semea. Eta haiek esango dute: “Hauxe da Jesu Kristo, hori da zuen Mesias, hura etorri da. Bera etorri da eta orain bakea dago lur guzti honetan, ez kezkatu infernuarengatik.” Zergatik ezin duzue ikusi? Ez dute nahi NIRI aizundu. NIRE Izena YAH da. ERREGE SANTIAGOK ORDAINDUKO DU. ERREGE SANTIAGOK AMORE EMAN ZUEN EZABATU ZUENEAN NIRE SEMEAREN IZEN SAGARATUA. Irakurri! Irakurri! Irakurri! Ikasi eta ager zaitez gainditua. Ez zen beti Errege Santiago, irakurri Eskritura Santuak. Irakurri itzulpen hebrearrak dauden tokietan. Irakurri aramearra ezagutzen duenean BERE Izena. ZERGATIK?, ZERGATIK?, ZERGATIK ezeztatzen duzu sinestea?

Oinaze handia igaroko du eliza kristaua kaleratu baitzituzten Judu Mesianikoak. Eta zuek, sinagoga Judu Mesianikoak, NIK apuntatzen zaituztet NIRE atzamarrarekin zuei ere. Zuek kendu zenuten NIRE Izena YAH eta esan zenuten: “Yeshua da nahiko”. Ez zenuten nahi iraindu Judu Ortodoxoak. Amore eman zenuten. Zuek deitzen diozuenak NIRE Profeta honi hitz egiten duena, “Izen Sagaratuaren Erabiltzailea”, zuzen zaudete, HORREGATIK GANTZUTU DUT BERA ETA EZ ZUEK. Zuek ausartzen zaretenak NIRE Izena letreiatzen “J - - nk - -“ Zer da hori? Zer suposatzen du horrek esan gura duela NIRETZAT? Baita kentzen duzue NIRE Jainkotasuna eta gero galdetzen duzue: non daude antzinako mirariak? Zergatik ezin dugu hilak elizetara ekarri? Zergatik ez dira berpizten? Non daude antzinako mirariak? Ekarriko bagenitu legenardunak, zergatik ez lirateke garbituak izango? Elbarriak ekartzen baditugu, zergatik ez dute ibiltzen? Mutuak ekartzen baditugu, zergatik ez dute hitz egiten? Gorrak ekartzen ditugunean, zergatik ez dute entzuten? Amaierako gaixoak ekartzen baditugu, zergatik ez dute bizirik irteten?

Babiloniako eliza kirtenak! Zergatik ez duzue entzuten? EGIZUE ANTZINEKO ERARA ETA IKUSIKO DITUZUE MIRARI HAUEK BERRIRO. Hau dena diotsuet NIRE sumindura isuri aurretik ere. Ez ditut NIRE Profetak bidaltzen ohartzeko Epaiketa etorri aurretik? Zuek, zuen eliza antolatuetan, aberatsak, arranditsuak, zuek eta eliza, beirazkoak, zuek ez duzuenak esango zer den bekatua, zuek hartzen duzuenak gobernuetako eroskeria, zuek bozatzen dituzuenak eta ostikadaka kaleratzen diezuenak. NIRE RUACH ha KODESH ez dago zuen elizetan ere. Dena da xarmadura, deabruaren amarrua, David Copperfield batengandik ezer bestelakorik, magialaria satanasen boterepean eragiten du. Edo Criss Angel deiturikoa (aztia heriotza desafio egiten diona), aingeru jausia dena, mozorrotua, ez dena ezta gizakia ere. Bera sugestioa da zuen begien aurrean.

Belarri espiritualekin horientzat, zuek entzungo duzue. Zuetariko horientzat apopiloak direnak, ez igarri. Zuetariko horientzat begi espiritualekin ikusteko, zeuek zarete NIK bedeinkatu ditudanak. Zeuek zarete babestuak egongo zaretenak, zeuek zarete NIRE Berba entzungo duzuenak. Zeuek zarete NIK deitzen ditudanak NIRE Santuak. Zeuek zarete Berba hau hartzen dituzuenak eta, Deialdiaren Neskaso honek aitortu duenean, burrunbatuko du lur honen guztian zehar. Zeren laster erakutsiko dizuet nor den NI, YAHUVEH. Erakustear nago. Badakizue zein hauskor den zuen lurra? Badakizue liluramendua dela zuek zutunik geldi egotea ere? Imajinatu tapoi bat biraka oso arin eta egin behar duzuen guztia da ukitzea, hori da egiten dudan guztia, bakarrik ukitzea, eta irteten du bere errotaziotik pixka bat, zeren, ia-ia ez ukitu eta zuek denok hegan airean aterako zinateke.

Eta begiratu zuen eguraldia. Oi, NIK ezagutzen zaituztet eguraldiaren makina daukazuen herrialdeetan! Oi, NIK badakit non zaudeten! Zuen eguraldiaren makinak barre eragiten dit, zeren erakutsiko zaituztet nork sortu zuen eguraldia. Erakutsiko zaituztet nork sortu zuen inatazia. Erakutsiko zaituztet nork sortzen dituen lurrikarak eta ekaitzak eta tsunamiak. Erakutsiko zaituztet tornadoen eta zirimolen Sortzailea. Lotsan ipiniko dut zuen makina. Zer egingo duzue, lurraren biztanleak, NIK ostikada ematen diodanean oinazpikoari, zeren ia ez dut ukitu? Zer egingo duzue NIK ostikada ematen diodanean? Zer egingo duzue NIK, YAHUVEHK, zukutzen dudanean oin biekin?

Zuek, hain aberatsak eta ahaltsuak zaretelakoan zaudetenak, zuek, aberastasunaren lilura daukazuenak, zuek txiroak zuen oinazpietan birrintzen dituzuenak, zer egingo duzue NIK kentzen dizuedanean aberastasun hori zuen eskuetatik, zuek izaten zarenean txiroak eta txiroak izaten direnean NIK altxatzen ditudanak? Zeu zarenean gose eta egarri zaretenak eta etxerik gabe eta zuen ondasun guztiak desagertuak direnean, zuek zaretenean, zuek zaretenean eraiki zituztenak zuen etxeak lur azpian eta NIK urperatuko ditut eta zuen altxor guztiak suntsituak izango dira.

Zuek eraiki zituztenak lurpeko hiriak eta uste duzuenak oso seguru zaudetela, zer egingo duzue NIK, YAHUVEHK, amaiera ipintzen diodanean zuen sorgintasunari eta hantxe bertan lurperatzen dizuedanean hilobiak bezala?

Bakarrik NIRE Seme YAHUSHUA ha MASHIACHRENTZAT egiten duzuna balioko du, egiten duzuna NIK baimendu dudanarekin zeuk eduki dezazun, bakarrik zure ahoarekin ahoskatzen dituzun berbak, zure aitormena, zure damutasuna, zure gorespena eta zure gurtzaz aparte, bakarrik zure testigantza besteei ohartzen diezunean NIK esan dudana balioko du.

NIRE aurrean jaukitzen duzunean eta bantatzen zaretenean esanez: “nik eman nion karitate horretara”, NIGAN oinarritua zegoen? Jaten eman zenieten NIRE Santuei? Lagundu zintzaizkien NIRE Profetei edo gabezian utzi zenieten? Hauexek dira NIK galdetuko dizkizudan galderak. Baita NIRE Izenarekin deitzen diren horiek, baita YAHUSHUA ipintzen dutenak lehenik haien bizitzan eta haien maitasunean, NIK galdetuko dizuet: “Zer egin zenuten Ministerio honi laguntzeko berba hauek esatera? Entzun zenuten NIRE ahotsa, sinetsi zintzaizkidaten. Zer egin zenuten?

Amore eman zenuten? Partekatu zenuten zeneukatena? Eskaini zenuten santutegirako tokia? Eman zenioten ura edangarria Profeta bati NIRE Izenean? NIRE Semearen Izenean? Esan zenuen soilik: “Jainkoak bedeinka dakizula! Otoitz egingo dut zuregatik” edo bedeinkazioa izan zinen? Hauexek dira NIK egingo dizkizudan galderak NIRE Tronuaren aurrean jaukitzen duzunean. Zeneramatzan Berba hauek, zeneramatzan igandeko elizetara, horrela artzainak auzipetua izan zitekeen arduradun bezala zekienena? Sartu zineten Jeremiasen armada bezala, behintzat binaka? Joan zineten kongregaziora eta azaldu egin zenieten Sabbatheko jaiari buruz? Zer egin zenuen? Irakatsi zenuen NIRE Izen hebrearra? Irakatsi zenuen boterea eta gantzudura NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme YAHUSHUAREN Izen Sagaratu hebrearretan?

Honako hau doa mundu guztiko nazioetarako hitz hauek entzuten dituztenak. Zer egin zenuten? Galdetuko dizuet: Lagundu zenioten Deialdiaren Neskaso honi nolabait? Lagundu zenioten etsaiaren aurka borrokatzen? Lagundu zenioten Nikomiari etsaiaren aurka borrokatzen? Zenbat bider otoitz egin zenuten? Galdetuko zaituztet: ezagutzen duzuenez eta irakurri zenuten Apokalipsia eta badakizu zenbat martiri egongo diren, otoitz egin zenuten haien alde aldiz aurretik? Otoitz egiten zabiltza orain haien alde? Galdetuko zaitut: agintzen dizudanean otoitz egin dezazun Bi Lekukoen alde sinetsiko dutela eta onartuko nortzuk diren, galdetuko dizut: zure otoitzak zeuden haien artean beraien alde otoitz egin zenutenetan? Galdetuko dizut: zenbat arima eraman zenituen zerura? Zenbat bider eman zenuen testigantza YAHUSHUA ha MASHIACHRENA? BERAK ordaindu zuen prezioa Kalbarioan, eta nola berpiztu zen hirugarren egunean betirako zeuk aske izan zaitezen? Zenbat bider esan zenuen jendeari Santu izan behar dutela, esanekoak izan behar dutela? Galdetuko dizut.

Begira, ez da nahiko zure arimagatik arduratzea. Galdetuko dizut: axola zitzaizun beste norbait zure familiaz aparte? Zeren, nor esan zuen NIK, YAHUVEHK, zure familia zela? Ez al nuen esan NIRE Seme YAHUSHUAREN Izenaren bitartez nor zen zure familia? Eta NIRI dagozkidanak dira, onartu zutenak YAHUSHUA ha MASHIACH, MESIAS bezala, NIRE bakar-sorturiko Semea (Markos 3:31-35). Jakin nahi duzu zergatik zure familia ez den salbu? Jakin nahi duzu ea zure familia salbu izango den?

Espetxezainak esan zuen bezala: “nik eta nire etxekoek YAHUSHUA zerbitzatuko dugu”. Oi, badakit irakatsi zintuztetela: “nik eta nire etxekoek Jauna zerbitzatuko dugu”. Baina berriro ezabatu zuten NIRE Semearen Izena. Irakurri Eskuizkribu Santuak eta ikusiko duzue NIRE Semearen Izena hor zegoela. Horrek esan nahi du, ez bakarrik espetxezaina hori bere bihotza YAHUSHUARENGANA bueltatu behar izan zuela, baizik eta bere familia ere. Bakoitza dabilela norberaren salbamena jokatzen izuaz eta dardaraz. Lurrean ipiniak izan aurretik, haien arimak badaki beraien izena idatzia dagoen Bildotsaren Biziaren Liburuan edo ez, edo Ezabatuen Liburuan ote dauden.

Beraz, hauexek dira NIK aitortzen ditudan Deialdiaren Neskaso honetatik egun honetan. Berba hau zigilatua egongo da, ez da jendaurrean ipiniko berehala. Eramatera noa leku seguru batera, Berba hau argitaratua izan aurretik, gehiago baitago bidean.

Honela mintzatu zen, honela idatzi zen, emana Deialdiaren Neskaso honi, zurekin partekatzeko, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

Jasota 2006ko martxoaren 31n eta argitaratua 2006ko ekainaren 10ean. Hau da behar izan zen denbora heltzeko YAHUVEHK esan zuen herrialdera non BERAK esan zuen: “argitaratu Profezia orain”.