PROFEZIA 82

AZKENEKO DEIALDIA YAHUSHUAREN EMAZTEGAIARENTZAT

MINTZATUA APOSTOLU Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ
2006KO OTSAILAREN 15EAN GOIZEKO 9:00TATIK 9:50RA A.M.


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

NOLA SORTU ZEN MEZU PROFETIKO HAU

Luigi aurkeztu ziguten Elisabeth eta niri, Hego Ameriketan bizi dena, beste Emaztegaikide batengandik, Adam Kanadakoa. Telefonoz egin genuen berba, 2005eko irailean hasita eta 2006ko urtarrilaren hasieran, Luigik esan zigun, Elisabethek, nik, Luigik eta Adamek jasoko genituela gorputz aintzadunak eta harrapatuak izan, zerura eramanak, 2006ko otsailaren 20an. Elisabethek izango zuen astebete YAHUSHUAREN Emaztegaiari ohartzeko, eta berak ezingo balu ohartu, haiek jakingo zuten espiritualki.

Luigik esan zuen ere 2006ko otsailaren 20an baino astebete lehenago, estreinako Gabriel etorriko zela, eta gero Mikel goiaingerua etorriko zela baieztatzera hau, lehenengo Elisabethi. Luigik berba egin zuen Eztei Festari buruz burutuko zela 7 urteetan zehar zeruan, bien bitartean Tribulazioa Handia gertatzen zenean lurrean, eta esan zuen egongo ginela goian zeruan zigarro puruak erretzen eta whiski edaten Bildotsaren Eztei Festan.

Hauxe izan zen berehalako bandera gorria, eta bagenekien ez zela egia, baino ez genion errieta egin Luigiri une hartan. Aldiz, Adami deitu genion atoan, Luigirekin berba egin ostean, eta Adami galdetu genion ea Luigik erre eta edan egiten zenuen, berak pertsonalki ezagutzen baitzion, eta Luigik geratu zen berarekin denboraldi baterako Kanadan.

Adamek baietz esan zuen. Luigik esan zuen YAHUSHUAK esan zitzaiola hasteko erretzen. Adami esan genion Emaztegaiak ez zuela horrelakorik egingo zeruan, ez daukagu testigantzarik Luigik horrela jokatu behar duenik lurrean. Adamek esan zuen aurpegia emango zitzaiola Luigi eta jakinarazi gure kexkak. Astebete geroago, hitz egin genuen Adamekin berriro telefonoz. Berak esan zuen aurrez-aurre jarri zitzaiola Luigi eta honek iharduki zuen YAHUSHUAK esan zitzaiola horrela egin dezan eta Elisabethek jakingo zuela arrazoia zergatik esan ziola hori egin dezan.

Gu atzerantz egin eta ez genion Luigi errieta egin. Denok ikusiko genuen ea Luigik esan zuena gertatzen zen, aingeru santuekin hasita, guregana etorriko zirela otsailaren 13an, honen testigantza gu jaso ez arren, hori ez baitzen YAHUVEHK esan ziguna Profezia eta hitzak ozenki esandakoen bitartez emanak Elisabethi. Otsailaren 20a ez dago Jai Egun Santuetan eta ez da Shabbat ere. Gauza guztien artean, otsailaren 20 deitzen da presidenteen eguna.

Elisabethi emandako Profezien bitartez badakigu YAHUSHUA etorriko dela BERE Emaztegaiaren bila Shabbaten eta Rosh Hashanah egunean. Jakinarazi genuenean otsailaren 20 eta eskatu genuenean profetei otoitz egin dezaten eta ikusi zerbait berezia antzematen ote zuten egun hartarako, etorri ziren e-postak eta telefono deiak, ohartzen harrapaketa faltsua zela. Hori bai, ez da harrapaketa faltsua egon zenik, baizik eta satanasek gezurra esan zitzaion Luigi eta esan zion harrapaketa egongo zela.

Luigik igaro ditu bere bizitzako 11 urte dena sakrifikatzen, mundu guztiaren zehar joaten Ebanjelioa predikatzen eta ohartzen damutu daitezen, Zeruko Erreinua alboan baitago. Haatik, gizon honek Argentinan dago borroketako lehenengo hilerako jazarraldietan bakarrik, 61 urterekin, kolpekatua izan zen demonio batetik gezurrak esan zizkionak esanez Elisabethi, niri eta Adami sinetsi arazteko gezur horiek.

Ordea, berriro Elisabethek eta nik nabaritu genuen Espirituan atsekabea eta bagenekien hau ez zela gertatuko. Ekin genion Adam eta Luigi esaten frogatu behar dugula hitz egiten duen espiritua. Hau gertatzen ez bada, Luigi, aitortu beharko duzu, satanasek atzipetu dizula. Esperientzia honek eragin dio apalago izatea eta orain ikasgarri espiritua du esaten diogunean dena bat etorri behar duela Eskritura Santuekin, eta profeta batek beste profeta baten menpean dagoela. Elisabethek atsekabetu zen zeharo berak ez baitzuen nahi Luigi iraintzea, berak hainbeste nahi baitzuen gure MESIAS etor dadin, berak eta Adamek kontatu zituzten egunak 2006ko otsailera arte.

Luigik esan zitzaion Elisabethi berak galdetu zitzaionean zer gertatuko zela Ministerio honi, berak ez zuela sentitzen bere lana amaitua zegoenik, eta Luigik esan zitzaion Elisabethen lana bukatua zegoela. Elisabethek eta nik bagenekien lana ez zela amaitu oraindik, badaude beste gauza batzuk gertatu behar direnak Yisraelekin, YAHUSHUAREN Emaztegaiak eramana izan aurretik, lehenengo fruituak bezala, lurretik askatuak, Apokalipsia 14an adierazi bezala. Luigi hain bakarrik dago lurralde atzerritar horretan, sekula zigarrorik erre egin ez arren, berak sinetsi zuen YAHUSHUAK hitz egin ziola esanez ongi zegoela, YAHUSHUAK ematen baitzitzaion bere bihotzeko nahia. Herria: hau ez da YAHUSHUAK promes egiten digun bihotzeko irrika mota.

2006ko otsailaren 15ean, nire emazte Elisabethek otoitzean zegoela eta galdezka: nola izan zitekeen Luigi, gizon santu eta profeta dela dioenak, hain atzipetua egotea? Beheko Berba sortu zen. 2006ko otsailaren 18an, Shabbat, ipini genion mezu profetiko hau Luigiri Argentinan zegoena, telefonoz, grabagailu batetik. Luigik negar egin zituen arrangurazko eta damutasunezko malkoak eta Elisabethi galdetu zitzaion zer egin behar zuena hurrena. Berak eman zizkion jarraibideak. Noski, deabruari errieta egin eta utzi zigarroak erretzeari eta alkohola edateari, eta bere ezpainak gantzutu ditzan gantzudurazko olioarekin.

Berak espiritu oso apala eta maitekorra du, eta Elisabethek esan zionean Luigiri zerbait ona sortu zela engainu gaiztoa zeinen azpian Luigi zegoen, beste batzuk idazten zebilela arazo antzerakoekin eta galderak erretzeari, edateari, pornoa, drogei buruz eta, YAHUSHUA maitatu arren, oraindik jakitea nahi dutela: Emaztegaia izan lezakete? Elisabethek itxaron zuen YAHUSHUAK berari erantzuna eman arte eta behean dago erantzuna. Beste behin, hau gertatu izango ez bazen, orduan, beheko Berba ez zatekeen sortuko.

Otoitz egiten dugu, hau irakurtzen duzuen artean, benetan YAHUSHUAREN Emaztegaia izatea nahi duten horiek, zerbait egiten bazabiltzate YAHUSHUA iraintzen duena, orduan, geldituko duzuela orain, beranduegi izan aurretik eta atzean utzirik izan zaitezten aurretik Tribulazio Handian. Zuetariko batzuek hau irakurtzen duzuenak, deituak izan zineten YAHUSHUAREN Emaztegaia izatera, baina ukatu duzue ezeztatzea YAHUSHUA iraintzen duena. Eskriturak dio: “Askok dira deituak, baina gutxik hautatuak.” (Mateo 22:14)

RUACH ha KODESHEK zuzentzen du Elisabeth zuei eskatzera, mesedez, ez epaitu Luigi, zeren zuetariko batzuek hau irakurtzen duzuenak egin duzue Luigik bultzatua izan zena egitera satanasengandik, eta zeuk ere gauza bera egiten ari zara edo are okerrago. garrantzitsuena da damutzea eta ahakar egitea satanasi eta utzi YAHUSHUA iraintzen duen guztia, eta galarazi lezakeen guztia BERE Emaztegaia izatea. Hauxe da, egiaz, HAU DA AZKENEKO DEIALDIA YAHUSHUAREN EMAZTEGAIARENTZAT. Ez galdu denbora gehiagorik. Ez du beste ezerk axola egiten duguna baino gure YAHUSHUA ha MASHIACH kuttunen alde, gure Senargaia berehala datorrena. BERA zain dago ate ondoan BERE Emaztegaiaren bila. Izan zaitezte Santu, BERA Santu den bezalaxe!

Ikusten dugu gauzak gertatzen ari direla hain arin, eta buruhausteko piezak elkartzen ari dira. Aurten izango da beste inolako urtea bezala. Atxiki zuen begiak Yisraelen!

Niko

PROFEZIA 82

[Elisabethek hasten da otoitzean, “Oi, Santu, Santu, Santu, YAHUSHUA, zer da esan gura duzuna?]

YAHUSHUA ha MASHIACHK dio:

Elisabeth, NIK erakusten zaitut ikuskari bat. Begira, NIRE Emaztegaia.

Bera hor dago, zuri distiratsu batean, Santu, orbainik gabe. Hau da natorren Emaztegaiaren bila. Bera mundu honetan dago, baina bera ez da mundu honetakoa. Desberdintasuna dago bera eta bere santutasuna saihesten duten besteen artean, beste batzuk ez direnak NIRE Espirituarenak, beste batzuk iseka egiten diote haren santutasunari, berak uko egiten baitio mundu honetako bekatuen partaidea izateari. Bera leiala da, Santua NIREGANAKO, berak ez du amore ematen bekatuarekin, berak ez du ikusten noraino makurtu lezake infernurantz barruan sartu aurretik. Berak ez du nahi ezer infernutik. Berak ez du nahi ezer satanasena. Berak ez du nahi nahasmenik satanasen grina txarretan. Berak faltan botatzen duen bakerako, bera NIGANA bueltatzen da, Bakearen Printzea.

Orain begira ikuskari hau. Orain aldatzen da. Orain, zuen arimaren etsaiak begiratzen du NIRE Emaztegai Santua eta dio: “Lohitu egin behar diot, berak ezin du horrela mantendu, ez orbain, ez zimur.” Beraz, berak ipintzen du zigarroa bere ahoan, horrela kearen kiratsa izan dezan. Berak ipintzen ditu edari toxikoak bere eskuetan, horrela bera aurrera egin dezan mozkortia bezala. Orain, begira NIRE Emaztegaia, pornografia bere eskuetan ipini denean, etsaiak dio: “Ez arduratu, inork ezin du sekretu hau ikusi, bakarrik ezkutatu.” Orain, NIRE Emaztegaia, lehen hain santu zena, oso lohitua izan da, eta NIK urrutiratzen naiz, zeren NI ez nator horrelako Emaztegaiaren bila.

NIRE Emaztegaiak ez du zigarroaren kiratsa. NIRE Emaztegaia ez dabil zabuka mozkortia bezala. NIRE Emaztegaiak ez du porno irakurtzen ate itxian. Hori Emaztegaia faltsua da eta NIK bakarrik onartzen dut benetakoa. Beraz, hautaketa ematen dizuet, zeren lurrina bakarra zure alboan dagoena usaindu beharko lukeena da NIRE gantzuduraren olioaren lurrina, NIK eman dizudan lurrina. ZURE ARROPAK EZIN DUTE EGON SANTUTASUNIK GABE. NIRE justiziazko arropak janzten zaituzte, ezin dute eduki ez orbain ez zimur. Ezin dute eduki inolako arrazoirik zergatik mundu honek bekatua salatu zintzaketen.

Ez al zara konturatzen, zure begiek ikusten dutena, NIRE begiek ikusten dutela? Ez al zarete konturatzen zuen gorputzak RUACH ha KODESHEN Tenplua direla? Ez atzipetu, bekatuak ezin baitu parterik izan zuregan. Zeuk galdetzen duzu ea NIRE Emaztegaia zaren. Zeuk otoitz egiten duzu mundu guztiaren zehar: neu al naiz ZEURE Emaztegaia? Zeuk jakitea nahi duzu, Elisabeth, nola baten-bat diotsu data zehatz bat noiz NI etorriko naizen NIRE Emaztegaiaren bila, eta ostera, hitza ez dator bat NIRE Eskritura Santuekin? Hau da hasiera engainuarena sartu zena.

Zenbat bider esan dut, ez badator bat NIRE Hitz Santuarekin, NI NAIZ Hitz Santua, NI NAIZ TORA BIZIDUNA, nahiz eta argizko aingeru batetik etortzen badira ere, ez jaso NIGANDIK ez datorrena! Zenbat bider esan dizuet: Frogatu hitz egiten duen espiritua! Zeuk jakitea nahi duzu nola atzipetua izan zen zure neba? Ez du esan nahi ez nauela maitatzen. Ez du esan nahi ez duela gura NIRI zerbitzatzea, baizik eta esan nahi du, hau lehenengo pausoa dela, bera urrutiratu zen ibilka eta engainua sartu zen. Satanasek lortu zuenean euste-puntua eta esan zion: “Ez entzun Hitz Santua”. Aldiz, bera hasi zen ahots bat entzuten NIGANDIK ez zetorrena.

Ez naiz gizakia gezurrak esateko. NIRE Berba egia da. NIK esaten dudana gertatzen da. Aingeru santuak ez zen etorri, zeren, noiz esan nizun beste bati esango niola esan diezaion Deialdiaren Neskasori: zain egon YAHUSHUA etor dadin egun honetan BERE Emaztegaiaren bila? Zergatik ez nizuke esango lehenengo? Horregatik esan dut behin eta berriro: frogatu hitz egiten duen espiritua! Nork entzungo dio norbaiti testigantza duena munduko itxura eta kiratsa? Ez jarraitu aitzakiak egiten berarengatik. NIRE herria joan da prostituitzen beste jainko batzuekin, baina, esan nahi du horrek NIK deitu dizuedala andraketariak izan zaitezten? Jendea mozkortua dago edari toxikoekin. Esan nahi du horrek NIK deitu dizuedala mozkorrak izan zaitezten? Jendea bueltatu da beste bake sorburuetara, baina, esan nahi du horrek NIK nahi dudala zuek tximinia bat bezala usaindu dezazuen edo droga ziztatu dezazuen drogazalea bezala?

Inozokeriak! Inozokeriak! Inozokeriak! Inozokeriak! NI HASERRE NAGO! NI HASERRE NAGO! NI HASERRE NAGO! NI HASERRE NAGO! NI HASERRE NAGO! Zuetariko zenbat NIRE Emaztegaia izatea gura duzuenak, nori NIK deitu diet NIRE Emaztegaia izan daitezen, utzi dute Santutasuna? Zuetariko zenbat aitzakiak ipintzen dituzue bekatuagatik? Zuetariko zenbat dakizue NIRE Hitzak dioena Sabbath ohoratu dezazuen eta Santu gorde dezazuen eta oraindik betetzen dituzue elizak domeketan?

Ergelkeriak! Ergelkeriak! Ergelkeriak! NIRE Emaztegaiak ez du parterik izango ergelkeria horretan. NIK esan nuen: Izan Santu, NI SANTU BAINAIZ. NIRE EMAZTEGAIA SANTU IZANGO DA edo NIK ez dut zerikusirik edukiko berarekin. Gura duzue jakitea nortzuk diren birjina tuntunak? Jakin nahi duzue zergatik ez zeukaten olio nahiko beraien argiontzietan? EZ ZEUKATEN NAHIKO SANTUTASUNIK.

Bazekiten NI nentorrela, baina ez ziren prestatu.

Ez da nahiko NI maitatzea, ez da nahiko NIRI zerbitzatzea, ez da nahiko NIRE Hitzak predikatzea.

NIK GALDATZEN DUT SANTUTASUNA.

Zure senarrak bezala (Niko), NIK ez nuen parterik izango zurekin, zeu Santu izango ez bazina. Zenbat Santutasun maila handiagoa daukat NIK? Utziozu aitzakiak ipintzeari bekatuagatik. Elisabeth, zeuk badakizu, NIK behin eta berriro nioela: frogatu hitz egiten duen espiritua. Laga zure neba zuritzeari. Honek ez dakar NIK ez dudala maitatzen, baizik eta, esan nahi du berak baimendu zuela engainu espiritua sartu dadin.

Berak sinetsi zuenean NIK esan nuela: hartu zigarroak eta edan likore hori, nola jendeak bereiz lezake desberdintasuna NIRE Espiritua eta etsaiaren artean? Berak predikatzen du NIRE Hitza bada, baina berak usaintzen du mundua bezala.

NIK baimendu nuen hau gertatzea. Harrokeria jausia baino aurretik doa. Luigik eduki behar du espiritu irakasgarria. Berak damutu behar du eta aitortu NI ez naizela gizakia gezurrak esateko. Lehenik berak NIRE ahotsa bakarrik entzuten zuen, baina pixkanaka etsaiak iragazi zen, beraz, NIK baimendu nuen hau gertatzea zuek bitartekaritza eta otoitz egin dezazuen, beragatik otoitz egin zenuten bezala, zuek otoitz egin zenuten beste batzuengatik NIRE Emaztegaia izatea nahi zutenak. Zuek iruzurra ikusi zenuten bezala traditu zuena, horrela ikusi duzue iruzurra besteengan NIRE Emaztegaia izatea nahi dutenak.

Imajina dukezue Emaztegaia zutunik zuri distiratsu batekin? Orain, imajina dukezue soineko hori nikotinazko orbainekin? NIK ez dut jartzen, ENE haurrak, NIK ez dut jartzen, Emaztegai NEUREA, loturetan. Imajina dukezue NIRE Emaztegaia zeinen ahotik irteten duen hitz bakoitza Santua dena? Orain, imajina dukezue alkoholaren kiratsa bere arnasan? Bere atzamarrak nikotinarekin lohiturik? Imajina dukezue NIRE Emaztegaia hor itxaroten, Santua, bakarrik NIRE edertasuna begiratzea baino ez duena nahi? Orain, imajina dukezue Emaztegai berdina, ezkuturik, atea itxita, lizunkeriaz bere begietan, bera porno begiratzen duen artean, bere adimena lohikeriaz beterik?

Aldendu NIGANDIK! Ez gero ausartu NIRE Emaztegaia deitzen, zeinek ez du esan nahi deitua ez zinela, bakarrik esan nahi du ez dizudala onartuko, NIRE Aitaren aurrean ezin bazara aurkeztu Ester batek bezala, Santua eta Xahu eta esanekoa NIRE eta NIRE Aita YAHUVEHREN aurrean! Imajina dukezue NIRE Emaztegaia zutunik NIRE aurrean, zuri distiratsuan, bere ahotik irteten duen hitz bakoitza Santua dena Gorespenekin bere ahoan NIREGANAKO, hitz bakoitza gurtza eta maitasunez beterik? Orain, imajinatu hori bera zutunik NIRE aurrean, biraoekin bere ezpainetan, hitz gordin lohia irteten dena isurbidetik etorriko balitz bezala. Ez al dio NIRE Berbak zure bihotzean dagoenarenaz hitz egiten duela zure ahoak? Ez ipini aitzakiarik zure madarikazioen arrazoiari. ZURE AHOTIK IRTETEN DEN HITZ BAKOITZA, NIRE EMAZTEGAIAREN AHOTIK IRTETEN DEN HITZ BAKOITZA SANTUA IZAN BEHAR DU.

NI HASERRE NAGO!!!

Jakin nahi duzu zergatik Aingeru Santuak ez ziren etorri oraindik, Elisabeth? Bazenekien jada. NIK esan nizun esango nizuela. Esan nizun zeu zinela Deialdiaren Neskasoa. NIK ez nizun inoiz esan, beste bati entzun zakizkion. Esan nizun bat etorriko zela NIRE Festa Santuekin. Esan nizun bat etorri behar zela NIRE Berba Santuarekin. Aurkitu zenuenean zeuri esandakoa beste baten medioz, NIRE Berba Santuarekin bat ez zetorrena, zergatik ez zenuen ahakar egin entzun zenuena? NIK hau baimendu nuen zeu ausartago izanarazteko, zeren, bai zeuk, bai zeure senarrak, bazenekiten ezin izango zenutela sinetsi esaten zizuetena.

NIK izango dut Emaztegai bat. BERA DAGOENEKO ZIGILATUA DAGO. Eta kirtenek ekin diote aitzakiak ipintzeari bekatu egiteko baina NIK badaukat Emaztegaia. Horregatik esan dizuet zuri eta zure senarrari, behin eta berriro, NIK Santutasuna galdatzen dudala. Ministerio honek Santutasuna babesten du. Deialdiaren Neskaso honek Santutasuna itxaron behar du. Honek ez du esan nahi NIK ez ditudala maite besteei. Baina Emaztegai bat baino ez daukat. Esan dizudanez, Elisabeth, zeu ez zara izan nahiko ausarta esateko, baina orain NEUK esango dut.

ROSH HASHANAH

2005eko Rosh Hashanah Festan, otoitz egin zenuen: Oi, egin nazazu duin ZURE Emaztegaia deitua izateko Apokalipsia 14an bezala, badakigu, bada, hau bakarrik, YAHUSHUA, dela ZURE Senargaia! Eta NIK niotsun: “Entzun, Elisabeth, NIK aukeratzen badut babestu eta erabakitzen badut zigilatzea eta eramaten badut NIRE Emaztegai zati bat kanpora Apokalipsia 14an adierazten den bezala, askatua lur honetatik, zigilatua eta babestua modu honetan, eta NIK aukeratzen badut NIRE Emaztegaiaren zati bat, Apokalipsia 7an adierazi bezala, zigilatua eta babestua, baina uzten baditut mundu honetan, NIRE Hitzak predikatzen jarraitu eta izan daitezen eredua gaitzaren aurka, ez al naiz oraindik babesten eta zigilatzen NIRE Emaztegaia?

Nola izan liteke zuen arazoa nola babestu eta zigilatzen dudan NIRE Emaztegaia? Haietako batzuk dira Apokalipsia 14an bezala, eta haiek dira NIRE lehenengo fruituak, Elisabeth. Esan dizut zeu joango zaren taldea dela. Batzuek dira NIRE erredolazko Gerlariak eta erredolazko Neskasoak Apokalipsia 7an eta HAIEK DAGOENEKO ZIGILATUAK DAUDE. Haiek bakarrik zain daude NIK esan nuena gertatuko zela, baina haiek zigilatuak daude eta ez zaie ezer zaurituko. Biak dira NIRE Emaztegaia. Emaztegai bat baino ez daukat. Batzuei etxera eramatea erabaki dut lehenengo, eta erabaki dut batzuek hemen lurrean uztea.

Orain, aldarrikatuko duzu NIK esan nizuna ausardiaz?

Zenbat NIRE Emaztegaietakoek esan dute: ez dut gogorik lur hau uzteko oraingoz! Hori da Apokalipsia 7koak direlako, NIK ipini nuelako gerlari Espiritua haiengan, biziraupen espiritua. Apokalipsia 14ko besteak irrikan daude NIRE etorreran zain. Haiek ez dute ikusten haien buruak borrokatzen lur honetan, baina NI etorriko naiz Apokalipsia 7ko Emaztegaiaren bila, Bi Lekukoen bila etorriko naizen bezain ziur. Bi Lekukoak, beste behin errepikatzen dizut, APOKALIPSIA 14KO EMAZTEGAIAREN ZATIA DIRA ETA HAIEK IZANGO DIRA HARRAPATUAK LEHENIK, lehenengo fruituen antzera, eta gero haiek itzuliko dira. Bildotsaren Eztei Afarirako apopiloak irtengo dira Tribulazio Handitik. Haiek izango dira garbitu zituztenak haien arropak NIRE Odol isurian.

BAHITURA AIZUNA

Bahitura aizuna dator. Deabruak NI isekatzea nahi du era guztietan. Horregatik da hain premiazkoa hedatzea Berba, jendea atzipetua izan ez dadin.

Kontuz telebistako ebanjelariekin! Zergatik uste duzue hain aberatsak direla eta ospetsuak? Gidatuko dituztela arimak antimesiasengana. Haiek ordaindu dute prezioa, haiek erosiak izan dira. Kontuz telebistan agertzen diren ebanjelariekin irakasten ez dutenean Judutasuna NIREGAN!

Oi, zein erraza den mundu hau atzipetzea! Haiek irakasten ez badute jendea bueltatu behar dela bekatutik, damutu behar dutela, ahuspeztu NIRE aurrean, orduan, ez dira NIREAK. Gehiago da hutsalkeria esatearena baino: Oi, Jesus, zatoz nire bihotzera! Bekatutik bueltatzea da, satanas ezeztatu, damutu eta NIRI utzi haien barnean bizitzea. Kontuz predikatzaile haiekin bakarrik zuen belarri azkuradunak lasaitzea baino ez nahi dutenak! Horregatik altxatu ditut Ministerio hau bezalakoak, Egia predikatzen dutenak Santutasunean. Kontuz edozeinek dioenarekin Hamar Aginduak aldatu direla! Joan gintezkeela eta gurtu eta edozein egunari Sabbath deitu.

Hau da uzten dizuet mezua egun honetan, eta mezu honetatik ezerez luke irtengo bidaliko ez banu Luigi deituriko batek, zuen ibilbidetik, bera atzipetua izan baitzen. Honek ez du esan nahi bera ez dagokidana. Horrek esan nahi du bera makurtu behar duela NIRE aurrean. Bera apal-apalik hurbildu eta utzi NIK ez diodana esan egin dezan. Ez diot mezu hau bakarrik berarentzat ematen, ematen diot zuek guztiontzat.

288.000

Mundu osotatik bakarrik 288.000i deitzen diet NIRE Emaztegaia, mundu osotatik. Baina honek ez du esan nahi NIK ez dudala maitatzen, ez dudala salbatzen, bakarrik esan nahi du, gerakin ttipi bat duin da NIRE Emaztegaia deitua izateko.

Zenbat maite nauzun, neurtu dukezu daukazun Santutasunaren irrikaren arabera, hori, bada, NIK begiratzen dudana. NIRE Emaztegaia ez du bere gorputza salduko beste jainkoen aurrean, baizik eta NI eta NIRE Aita YAHUVEH izango gara bat zenbakia. NI eta NIRE Aita bat gara. Gogoratu hau jakin nahi duzunean: YAHUSHUA, neu al naiz ZEURE Emaztegaia? Erantzun zu zeuk. Santutasun maila altua daukat NIRE Emaztegaiarentzat.

Elisabeth, NIK ez diot sekula beste bati esango zeuri esan zizun noiz itxaron behar dituzun Aingeru Santuak etor daitezen. Ez diot inoiz beste bati esango zein egunetan etorriko naizen, zeren esan dizut jada zeuri esango dizudala lehenik, ENE Deialdiaren Neskasoa, esan ahal dezazun: Prestatu bidea! Senargaia dator!

Beraz, albisteak oihukatu dukete eta NIRE Senargaia deitu bazter guztietatik. Aingeru Santuak datozenean zuengana, NIRE Senargaiak jakingo du, haiek bitartekaritza, laguntza eta otoitz egiten dutenean zuen alde. NIRE Senargaiak jakingo du, zeren NIRE Senargaiak gogoa du bat izateko zurekin, zeu bat baitzara NIREKIN. Edozeinek Ministerio hau gorroto duenak ez dauka NIREKIN zerikusirik, zeren, nola izan liteke NIRE partaide izatea eta Santutasuna eta Obedientzia gorrotatzea?

Kontuz edozein profetarekin bere burua profetatzat hartu duena, nahiz eta itxuraz NIRE hitzak azaleratu beraien ezpainetatik, nahiz eta NIRE Hitzarekin bat datorrela irudi izan, zabalki bekatu egiten badabiltza, zabalki kiratsa sortzen haien testigantzetara datorrena. Galdetzen dizuet: Non ordenatu nituen NIRE Profetak Eskritura Santuetan inoiz, edo, non Aita YAHUVEHK agintzen die BERE Profetei izan daitezen nolabait santu izatea ez bada? Ez al dugu beti Profetak baztertu Santu izan daitezen GURE aurrean?

Hortaz, errieta egin behar diozu edozeini zugana datorrena aitzakiak aurkezten bekatuarengatik eta esaten NIK, YAHUSHUAK edo YAHUVEHK esan diogula bekatu egin dezaten. Hauxe gogorarazten dizuet: edozeinek sinesten duena datak ipintzen ari dela eta bidaliak direla zeuri esateko Emaztegaiaren bahitura noiz burutuko den, NIK ez diet bidali. Horregatik deitzen dizut Deialdiaren Neskasoa, eta NIK jada esan dizut itzuliko naizela Sabbath batean, eta edozeinek esaten dizuna igandean izango dela, jakin behar duzu haiek ez direla NIREAK. Edozeinek dioena izango dela beste edozein egunetan Sabbath baten izan ezik, jakin behar duzu, NIGANDIK ez datorrela, NI ez naiz gizakia gezurrak esateko. Gezurtiak etorriko dira eta zuregana etorriko dira, argizko aingeru gisa hain justu. Zergatik uste duzu hainbeste aldiz hitza irten dela egun hau, egun horretan izango da bahitura, baina ez dator bat NIK esan dizudanarekin?

Ikasi eta irakurri mezu profetikoak NIK jada eman dizkizudanak, eta bat ez badator, arbuiatu. Zeren, zeu zara NIRE Deialdiaren Neskasoa, eta pregoilariak oihukatu zuen bezala: Prestatu bidea! Senargaia dator! Horrela ere, NIK esango dizuet, eta benetako Aingeru Santuak etorriko dira. Baina zeuk ez duzu behar inork zeuri data esan diezazun. Bakarrik Aingeru Santuak agertuko dira eta harrapatuko dute etsaia ustekabean. Orain, Elisabeth, ez duzu zama zertan eraman behar gehiago, jendeak idazten dizutenean esanez: Emaztegaia al naiz? Orain, beraiek entzun dukete mezu profetiko hau NIRE ahotik zuzen datorrena, eta beraiek jakin dezakete esan ditudan hitzen arabera: neu al naiz YAHUSHUAREN Emaztegaia? Kontuz Emaztegai aizunarekin! Begiratu NIRE Emaztegaia benetakoa. HAUXE DA AZKENEKO DEIALDIA NIRE EMAZTEGAIARENTZAT.

Iraintzen batzuei, argitzen beste batzuei, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Izenean, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah, 2006ko otsailaren 15ean.

HITZ-ATZE

Mesedez, sentitu zaitezte aske kopiatzeko eta besteekin partekatzeko. Eskatzen dugun guztia da, mesedez, utz dezazuela mezua osoa ukitu gabe, Nikoren azalpenarekin nola mezu profetikoa sortu zen. Eskerrik asko Ministerio honi niri eta nire senarrari laguntza zareten guzti horiei.

KEMENEZKO ESKUTITZA ELISABETHENA, 2006KO OTSAILAREN 20AN

YAHUSHUA ha MASHIACHREN maiteak,

YAHUSHUAK esan zuen herriari esan diezaion: “Ez errenditu, bakarrik arduratu zaitez zeharo garbi egoteaz.” YAHUSHUAK esan zidan, Adamekin telefonoz hitz egiten nengoela, oraingoxe, idatzi behar dudala eskutitz irekia herriari eta hauxe esan: “Ez errenditu, bakarrik arduratu zaitezte zeharo garbi egoteaz.” Hau etorri zidan, norbaiten harpidetzearen ezeztapena jaso ondoren, hainbeste hilabetetan zehar zerrendan egon zena. Nik andre honi hauxe idatzi nion eta zuek guztiekin partekatzen dut nirekin haserre zaudetenak Profezia berrienagatik 82 “Azkeneko Deialdia YAHUSHUAREN Emaztegaiarentzat”.

Badakit haserre egongo zaretela berrien Profezia 82gatik “Azkeneko Deialdia YAHUSHUAREN Emaztegaiarentzat”. Bakarrik zuei kementzea nahi dut eta zuei jakinarazi ez dela Salbamenari buruz; deitua izatea YAHUSHUAREN Emaztegaiaren Santutasunetan datza, Ester bat bezala. Esan behar dizuet honek ez duela esan nahi ezeztatu behar duzula, baizik eta bakarrik esan nahi duela guztiz garbitu behar zaretela, gutariko denok ahalegintzen egon beharko genukeen bezala egiteko. Ez dizuet gehiago idatziko, eta normalean ez dut ezer egiten jendeak banatzen denean, baina oso bereziak zarete YAHUSHUARENTZAT, beraz, mesedez, ez utzi deabruak zuei zigorketa bat eman diezazuen. Denak bekatu egin dugu eta ez-duinak izan gara YAHUSHUAREN perfekziorako.

Ni bakarrik mezularia naiz, ahalegintzen izatera ahal dudan guztia YAHUSHUAREN errukian, deitua izateko, duina deitua YAHUSHUAREN Emaztegaia izateko ere. Eskerrik asko e-posta guztiak sartzen ari direnagatik eta eskerrak ematen zigorraldiko mezu latza hau zuei ematearren. Gogoratu zaitezte YAHUVEHK zigortzen dituela BERAK maite dituen horiek. Baita YAHUSHUAK ere gauza bera egiten du. Burura datorkit emakumea adulterioaren egintzan harrapatua eta besteek harrikatzea nahi zutenean, BERAK babestu zuen, eta gero esan zion: “Zoaz eta ez gero berriro bekaturik egin.”

Hori da dena YAHUSHUAK BERE Emaztegaiari esaten ari dena. Ez errenditu, garbitu zaitezte osorik. Errieta egin satanasi eta konturatu zaitezte, esaten badizute alferrikakoa dela santu izatea YAHUSHUAK galdatzen duen moduan BERE Emaztegaiari, orduan, ezagutu satanasen ahotsa eta ahakar egiozue eta esan YAHUSHUAREN Odol isuria altxatzen dela zure aurka, satanas, YAHUSHUAREN aurrean bihurtzen garela eta zeuk nigandik ihes egin behar duzula, YAHUSHUAREN Izenean. Ados jarri gaitezen nahi baduzue garaipena izango duzuela esklabo mantentzen zaituzten edozein bekatuaren gain, idatzi iezaguzue eta zuen alde otoitz egingo dugu. Eskerrik asko mezularia ez harrikatzeagatik. Eskerrik asko zuen maitasun eta laguntzazko eskutitzengatik. Benetan, familia bat gara.

Maitasuna eta bedeinkazioak YAHUSHUAREN Izenean

Zuen aizta YAHUSHUARENGAN

Elisabeth