PROFEZIA 79

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

IDATZIA/MINTZATUA RUACH HA KODESHEN GANTZUDURAPEAN
PROFETA Elisabeth (Elisheva) ElijahREN BITARTEZ 2005KO
ABUZTUAREN 2AN GAUEKO 4:00 A.M.


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 79

NIRI obeditzen ez bazarete orain, eta amore ematen bazaudete orain, baztertu dudan egunarekin NIRE Sabbath Egun Santua bezala, eta, sinesten ez baduzu, garrantzitsua dela obeditzea NIRE Aginduetako bakoitza, zerk eragiten dizu pentsatzera obedituko duzula berehalako Tribulazio Handiaren zehar? Zergatik da erosoagoa gizakien doktrinak entzutea NIRE Hitzak okertzen dituztenean gizakiaren irudi bekatariari egokitzeko? NAHIZ ETA NIRE SEME YAHUSHUA ZUEN ATSEDENA DEN, NIRE SEME YAHUSHUA EZ DA EGUN BAT ETA NIRE LAUGARREN AGINDUAK ARGI ETA GARBI ADIERAZTEN DU SANTIFIKATU BEHAR DELA NIRE SABBATH ATSEDEN EGUNA. Honetatik zein zati ez duzue ulertzen? Bai, hartu atseden YAHUSHUARENGAN zeren eramanerraza da BERE uztarria eta arina BERE zama, baina honek ez du zerikusirik Sabbath Egunarekin. Ez al zuen YAHUSHUAK gorde Sabbath?

Ez al nion bidali NIRE Seme YAHUSHUA eredua izan dadin zuentzat? Ba al dakizue bederen zergatik baztertu nuen atseden egun bat? [Hasiera 2:1-3] Ez al dakizue Sabbath Egun hau bedeinkazioa izan behar duela zuentzat eta ez madarikazioa? NIRE laugarren Aginduak adierazten du argi eta garbi Santu gordetzea NIRE Sabbath atseden eguna. Ez al dio NIRE Legeak, NIRE suzko atzamarrarekin idatzi nuena harlauzan eta Moisesi eman niena Sinai Mendian: “Gorde ezazue zapatua eta sagaratu ezazue Jaunari zuen Jainkoari”? Berriro galdetzen dizuet: Noiztik da NIRE Seme YAHUSHUA egun bat? Galdetu zuen barnean: zergatik aldatuko luke satanasek Sabbath eguna domekara erabilia izango ez bazen asmo honetarako Tribulazio Handian?

Ez entzun besterik predikatzen dizuetenean. Hemen datza garaipena. NIRE Berba Santuan idatzia dago NIK, YAHUVEHK, ez ditudala gezurrik esaten. Obeditzen badidazue, bedeinkazioak eta garaipena dago, Deuteronomioa 28 esan bezala. Madarikazioak daude desobeditzen dutenentzat. IRAKURRI ETA IKASI IDATZIA DAGOENA IRTEERA 31:12-17 PIKOETAN. Benetako Sabbath izango da seinalea NI, YAHUVEH, eta NIRE herriaren artean, eta erabilia izango da identifikatzeko nork benetan gurtzen nauen eta nork zerbitzatuko didan Tribulazio Handian. Gurtuko al duzue NI, YAHUVEH eta YAHUSHUA benetako Sabbath denboraldian, bariku ilunabarretik zapatu ilunabarreraino? Edo Tribulazio Handiaren zehar zerbitzatuko diozu eta gurtuko satanasen semeari domekan?

Gordetzen ez bazabiltza NIRE Sabbath eguna orain, zerk eragiten dizu pentsatzera egingo duzula gero Tribulazio Handian, hasperen baten tartean dagoena? Horregatik hitz egiten nabil orain NIRE Deialdiaren Neskaso honetatik, ordenatua dagoena izateko Profeta nazioentzat, hortaz abisu hau hots egingo du mundu guztiaren zehar. Ez dakizue irakasten duten horiek ezinezkoa dela esanekoa izatea eta Santu izatea NIRE aurrean, aitzakiak ipintzen dituztela beraien bekatuengatik?

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

Hau ez da eztabaidarako zabalik. Edo betetzen duzue NIK, YAHUVEHK, diodana, edo Tribulazio Handian, ordainduko duzue zuen arimekin. Altxatu direnak eta esan dutenak: ni izango naiz Elisabethen epailea, ni izango naiz Elisabethen epaimahaia”, damutu zaitezte orain edo aurpegia eman beharko didate eta NEUK esango diet: “Aldendu NIGANDIK, gaizkileak” NI, YAHUVEH, bainaiz eta ez dut parte hartzen inolako eztabaidan. Bakarrik NI naiz Epailea, bakarrik NI naiz Epaimahaia, bakarrik NI naiz ariela.

Hauexek ez dira Elisabethen hitzak. Zuek predikatzaileak eta anabasako profeta faltsuak, eraso eta belzten diozuenak Toragatik NIK idatzi nuena NIRE atzamarrarekin. Zuek irakasten diezue NIRE ardi eta bildotsei NIK kliskatzen diodala bekatuari. Damutu zaitezte gaur, zeren NI ez naiz YAHUVEH Jainkoa ezertan aldatu izan denik. Zuek epaitzen diozuenak, kendu haga zuen begietatik hurkoaren begitik kentzen saiatu orduko. nazkagarri zaudete bekatuez, nazkagarri zaudete jazarraldiez, nazkagarri zaudete desobedientziaz eta nazkagarri zaudete harrokeriaz. Ahuspeztu zaitezte NIRE aurrean, NI YAHUVEH bainaiz zuen Sortzailea, Betikoa. Ausartzen zara NIRE Seme YAHUSHUARI errua botatzera aitzakia bezala zuen bekatuengatik! Ausartzen zarete BERE Odola zuen oinpean zapaltzera aitzakiak ipintzerakoan zuen bekatuengatik!

Ahuspeztu zaitezte NIRE aurrean urrutiegi joan aurretik eta NIGANA bueltatzeko paradarik ez egon. Ez atsekabetu NIRE RUACH ha KODESH (Espiritu Santua). NIRE Seme YAHUSHUA ez zen etorri NIRE Legeak indargabetzeko. NIRE Seme YAHUSHUA NIRE Legeak betetzera etorri zen. Eskertsuak izan zaitezte ez zaituztedala derrigortuak ez deritzuedala 613 legeak betetzera. Derrigortuak zaudete 10 lege betetzera eta altxatzen dituzue eskuak esanez: Hau lar da niretzat! Nahiago duzue gizakiari entzutea NIRE Legeak berridazten dituena. Haiek diotsuete haurtxo errugabeak hiltzea sabelean ez dela bekatua. Haiek legeztatzen dute abortua.

Predikatzaileek irakasten dute zuen elizetan: ez hitz egin lege hauen aurka. Eliza ezarriak igandero biltzen direnak, hartu dute mundu honetako saldukeria, beldur espiritua jaso dute eta daramate arropak bezala. Non daude NIRE Ministro Santuak ez dutenak amore eman eta oraindik bekatuaren aurka hitz egiten dutenak? Zuen lege manufakturatuek legeztatzen dituzte NIK esan nuena higuintzea zela. Deitzen diote genero berdineko artekoen ezkontzak. Ezta Sodoma eta Gomorrako garaietan ere ez ziren horrelako bekaturik, nahiz eta homosexualitateko higuintzeak ugariak izan ziren, baina ez ziren ausartu ezkontza deitzeari.

Ez sinetsi gezurrak irakasten dizuetenak: “Salbu dagoena, beti salbu”. Ez sinetsi YAHUSHUAK ordaindu zuelako prezioa Kalbarioan, orain ez du axola bekatuak egin dituzkezula, hurbildu zaitezkeela infernuko ertzera gura bezainbeste, salbameneko otoitza esan zenuelako. Uste duzu ez duzula baieztatu behar ekimenekin, eta hala ere, garantizatzen zaizula zeruko ateetatik sartzea. Aldendu NIGANDIK zuek, anabasaren egileak! Ez dut gehiago entzun nahi zuen aitzakiak! Edo Santuak zarete edo esango dizuet: “Gaizkileak, ez nizuen inoiz ezagutu”.

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

Entzuten diezue gizaki hauei orain, eta esertzen zarete zuen elizetan, gezurrak sinesten, igandea Sabbath dela edo ez duela axola zein egun den Sabbath. Sinesten dituzue bai predikatzaileak bai rabinoak irakasten dituzten gezurrak ez dagoela gantzudura botere handiagorik Izen Sagaratu hebrear YAHUVEH eta YAHUSHUA eta RUACH ha KODESHETAN, edozein izen balio duela. Predikatzaileek diotsuete MESIASEN Judutasuna ikastea ez dela garrantzitsua. Haiek diote Judu ez bazara, ez dagokizula. Predikatzaile anarkiko hauek irakasten dizuete jentila zarela eta ez duzula zertan obeditu Israelgo haurrei emandako Legeak. Ahanzten zaizu NIRE Seme YAHUSHUA MESIAS gisa onartu zenuenean, bat egin zinela BERAREKIN? (Erromatarrei 11:16-21)

Galdetzen duzue zuen barnean: non dago hasierako elizaren gantzuduraren boterea agerbide, mira eta mirariekin? Hots egiten duzue: non dago mirarien agerbidea antzinako egunetan bezala? Bueltatu eta egizue hasierako elizak egiten zuena eta ikusiko dituzue mirariak berriro. Ideia askorik izan ez dutenei diotset arduran zaretela dakizuenarena bakarrik. Orain arduraduntzat hartuak izango zarete ere besteei irakasteaz egia hauek. Baina ongia eta txarren artean bereizteko gauza diren horiei, ORDAINDUKO DUZUE ZUEN ARIMAREKIN.

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

Zeuk orain obeditzen zatzaizkienak agintari espiritual gaizto hauei aitzakiak ipintzen dituztenak bekatuarengatik, zerk eragiten dizu pentsatzera gauza bera ez duzula egingo berriro Tribulazio Handian satanasen semearekin? Esan nizuen Elisabethen bitartez argitaratuak izan diren Profezien medioz, NIRE Seme YAHUSHUA itzultzen zela BERE Emaztegaiaren bila ROSH HASHANAH bestan eta izango da Shabbat batean [Sabbath]. Irakasten ez badizuete nola gorde NIRE Shabbat eta NIRE Egun Santuak eta ikastera GURE Izen Santuak (ikusi “zergatik erabiltzen ditugu Izen Sagaratuak”) eta NIRE Tora obeditzera, nola jakingo duzue nola NI ohoratu eta NIRE Seme YAHUSHUA, dekretatu bezala? Nola jakingo duzue zein egun ikasi gabe et gaindituak agertu NIK, YAHUVEHK, baztertu dudana NIRE Shabbat izan dadin? Nola prest egon zaitezkete YAHUSHUA itzultzen denerako?

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

Ohoratzen ez badituzue eta gorde NIRE Festa Santuak, nola jakingo duzue zein Rosh Hashanah den eta noiz den? Gero, atzean utzirik zaudetenean, galdetuko duzue: zergatik? Beraz, NIK adierazten dut NIRE Deialdiaren Neskasotik eta aurretik ohartzen dizuet NIK, YAHUVEHK, profetizatzen dudala Deialdiaren Neskaso honetatik, nor NIRE Seme YAHUSHUAREN Emaztegaiaren partaidea den.

YAHUSHUAREN Emaztegaia eraldatua izango da bere aintzadun gorputzetan eta gantzuduraz beterik bakarrik, YAHUSHUA Bera ibiliko balitz bezala haien zehar eta haiekin. BERAK sartuko die hainbesteko gantzudura ezerez da ezinezko izango haientzat. Eta 40 egunez, NIRE Seme YAHUSHUAREN Emaztegaiak ohartuko du: “EZ GERO IPINI PIZTIAREN MARKA”. Joango dira horiengana NIK apopiloak deitzen dietenak eta horiengana zeinen izenak idatziak dauden Biziaren Liburuan eta esango diete: EZ IZAN DESOBEDIENTEAK, EZ AMORE EMAN, NAHIZ ETA LURREKO BIZIA KOSTA ZAIZUEN.

Begira, NIK erabiltzen dut Deialdiaren Neskaso hau orain, bere gorputz aintzaduna barik ere, ahots bat bezala hots egiten duena aurretiko oharra. Deitu diot, bada, nazioentzat Profeta bat izatera. EZ GERO HARTU PIZTIAREN MARKA! DOMEKAKO GURTZA ETA PIZTIAREN MARKA ZERIKUSIA DUTE. KONTUZ! ZURE ARIMA GALDUKO DUZU IGANDEKO GURTZAREN LEGEARI MEN EGITEN BADIOZU TRIBULAZIO HANDIAREN ZEHAR. BARKAMENA ESKATU BEHARKO DIOT SODOMA ETA GOMORRARI, NIK SU ETA SUFREAZ SUNTSITU NITUENAK, BAIMENTZEN BADITUT LURREKO HIGUINTZE HAUEK LUZAROAN JARRAITZEA DAUDEN MODUAN. EZ DUT BARKAMENIK ESKATUKO SODOMA ETA GOMORRARI. ERAUZI ETA AKABATUKO DUT NIK, YAHUVEHK, MESPRETXATZEN DUDAN GUZTIA.

Predikatzaile aizun hauek aitzakiak aurkezten dituzte bekatuarengatik eta entzun diezue. Ministerio honengana zatozte zuen janari espiritualaren bila, gantzudura dastatzeko, esne espirituala edateko eta haragi espirituala jateko. Gero, zuetariko zenbat amore ematen dute eta domekako elizetara joaten dira? Jausten zarete artzainen oinetara leialtasunean eta hantxe ematen dituzue zuen hamarrenak eta eskaintzak. Bi erara ezin duzue. Erabaki behar duzue zein den NIK dekretatu dudan eguna Shabbat bezala, zeren, NIK dekretatu dudanen arabera zein egun den Shabbat, zein da ohoratu behar nauzun eguna eta atseden hartu eta NIGANA hurbildu gehiago?

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

Eta horrela, satanasen semeak aginduko du amore eman dutenei berari gur dakizkion berak dekretatzen duen egunean.

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

NIRE Semeak hitz egin zuenean eta BERAK esan zuen: “partekatu ardo hau eta ogi hau, egizue hau NIRE oroimenean”. Berehalako Tribulazio Handian, EZ AL DAKIZUE SATANASEN SEMEAK ESANGO DIOTSELA BERE MARKA ONARTZEN DUTENEI: “EGIZUE HAUR NIRE OROIMENEAN”? HAIEK EDANGO DUTE MARTIRIEN ODOLA EDALONTZIETATIK, ODOLEZ BETERIK EGONGO DIRA, ETA, BANPIRO GISA, EDANGO DUTE ODOL HORI. ETA PATENA PASATZEN DEN BEZALA, BENETAN PASATUKO DUTE PATENA, ETA SATANASEN SEMEAK ESANGO DU: “EGIZUE HAU NIRE OROIMENEAN”, OKELA ERREA MARTIRIENA JANGO DUTE. ISEKA EGINGO DIOTE NIRE KOMUNIOARI ETA YAHUSHUAREN EMAZTEGAIARI. Benetan mespretxatuko dute YAHUSHUAREN Emaztegaia, dakitelako zintzoen otoitzak eutsi zuten satanasen semea, YAHUSHUAREN Emaztegaiari deitzeko denbora izan zen arte.

Zintzoen otoitzak asko lortzen dute. NIK, YAHUVEHK, ohartzen dizuet hasi dela jada. SEXU ORGIAK EGONGO DIRA IGANDEKO ELIZETAN TRIBULAZIO HANDIAREN ZEHAR. Modu honetan izango da satanasen semeak iseka egingo diola YAHUSHUAREN Emaztegaiari. Zeren YAHUSHUA eta BERE Emaztegaia bat dira, YAHUSHUA gurtzen duten guzti horiek, NIRE Semeari obeditzen diotenak, harreman espirituala baita: gorputza, adimena, espiritua eta arima. Satanasen semeak isekatuko du Tribulazio Handiaren zehar, berak OSPATUKO DITU SEXU ORGIAK DOMEKAKO ELIZETAN. ENGAINU HANDIAREN HASIERA DA ELIZA HOMOSEXUALAK. Berriro diotsuet: bekatua jada hasia da.

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

Honela da NIK erabiltzen dudan Ministerio hau, banatzen ardiak ehuntzetatik, banatzen garia lastotik (iraka). Haiek zeinen izenak idatziak zeuden Biziaren Liburuan lur hau sortu aurretik, hauexek dira zeinen izenak iraungo duten Bildotsaren Biziaren Liburuan. Haiek ez dute gurtuko satanasen semea eta ukatuko dute piztiaren marka. Hau entzuten edo irakurtzen ari bazara orain ere eta jarraitzen baduzu amore ematen orain, Tribulazio Handiaren zehar bete eta gordeko duzu benetako Shabbat, zein den ostiral ilunabarretik larunbata ilunabarreraino, zure bizia kosta arren eta martiria izan.

Zuen izen guztiak jada idatziak daude NIK banekien eta, lur honetan zu jaio aurretik, zer egingo zenuen. Entzuten ez baduzu orain, entzungo duzu gero. Irakurtzen dutenak eta entzuten mezu hau eta haginak karraskatzen dituztenak NIRE Deialdiaren Neskasoaren aurka, horrela ere karraskatuko dituzu haginak amorruaz eta astinduko diozu NI, YAHUVEHRI, zure ukabila, zure Sortzaileari, Tribulazio Handiaren zehar, madarikazioak eta izurriak zuen gain jausten zaizkizuenean, bata bestearen atzetik, eta ostera, ez zarete damutuko zuen bekatuengatik. Zeren, egun hartan, zeure izena Bildotsaren Biziaren Liburuan idatzia baldin badago, NIK ezabatuko dut zure izena [Apokalipsia 3:5].

Beraz, galdezka ari zareten guztioi zergatik Elisabethek ekarriko lukeen hau bere gain, hori da NIK erabiltzen dudalako Ministerio hau banatzeko garia lastotik. Hau entzuten duzun artean, jakingo duzu garia edo lastoa zaren. Iraka al zara NIRE suminduraz akabatua izateko soilik, NIRE su kiskalgarria? Orain NIK erabiltzen badiot ere Emaztegaiari deitzeko, ahots jakintsu batek hots egiten dien artean bost birjina jakintsuei ez amore ematera, prest egon daitezen, zeren zuen Senargaia dator BERE Emaztegaiaren bila Rosh Hashanah eta Shabbat denboran. YAHUSHUAREN Emaztegaia, belaunikatu zaitez NIRE aurrean, mantendu zaitez santu eta mantendu zaitez apal. Otoitz egizu duin gorde dezazun NIRE Seme YAHUSHUAREN Emaztegaia izateko duin mantendu zaitezen, bost birjina jakintsuetan irudikatua dagoena, lehenengo arrainketa dena, arrunki “bahitura” izenekoa.

Apopiloak, otoitz egizue parte izan zaitezten bigarren arrainketakoa, apopiloak izan zaitezten Bildotsaren Eztei Afarian [Apokalipsia 19:9]. Gonbidatuak irudikatuak daude bost birjina tuntunak bezala, nori esan zitzaien Senargaia itzuliko zela, YAHUSHUAREN Emaztegaia harrapatua izan ondoren. Beraz, erne egon, ez baitakizue ez eguna ez ordua [Mateo 25:12]. NIRE Seme YAHUSHUA etorriko den denborarako bost birjina tuntunak, haiek jakintsuak izango dira.

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

ALDENTZEN ZAITUENA EMAZTEGAIA EDO APOPILOA IZATETIK

Jakin gura duzue zerk aldentzen zaituzten YAHUSHUAREN Emaztegaia edo Apopiloa izatetik? Orain diotsuet: DA ZENBAT IRRIKAN ZAUDETEN, ZENBAT ERAKUSTEN DUZUEN SANTUTASUNAREKIN, MAITASUNA ETA OBEDIENTZIA. Zenbat zaude prest sakrifikatzeko YAHUSHUAREN Emaztegaia izatearren? Gauzak eginez BEREN eran, ez zeurean, BERARI Aintza ematen egiten duzun guztian. Emaztegaiak badaki gorde behar dituela NIRE Egun Santuak. Emaztegaiak badaki ezin duela amore eman dakiena egia dela, bera ausarta da egia esateko. Hori da sagaratzen duena. Komunioa ere memoria da Ezkontza Hitzarmenarena YAHUSHUAREKIN. YAHUSHUAREN Emaztegaiak erabiltzen ditu GURE Izen Santu Sagaratuak: YAHUVEH eta YAHUSHUA. Ez du axola letragatik, zuen bihotzak ezagutzen baititut eta ez daude lotsaturik.

Zenbat nahi duzu YAHUSHUAREN Emaztegaia izatea? A zelako irrika daukazu YAHUSHUARENGATIK? Nola erakusten duzu NI, YAHUVEH, eta YAHUSHUA lehenak garena zure maitasun eta zure bizitzan eta egiten duzun guztian? Horrek sagaratzen dizu YAHUSHUAREN Emaztegaia bezala. Honako sekretua baitiotsuet: irrika eta zure maitasunaren sakontasuna YAHUSHUARENGANAKO da froga, denak ikus dezaten. HAU DA YAHUSHUAREN EMAZTEGAIAREN MARKA. Haiek sentitzen dute ezin dutela nahiko egin NIGATIK. Orain ezagutzen dituzu sekretuak. Begira, ENE maiteok, hau ez da ezkutatu dezakezun zerbait, NIK baitakit nork bene-benetan prezioa ordaintzea nahi duen YAHUSHUAREN Emaztegaia izateko, zeren NIK ez diot inori YAHUSHUAREN Emaztegaia deituko irrika hau ez badute. Egun bakoitzean, YAHUSHUAREN Emaztegaiak otoitz egiten du: “egidazu santuago ZURETZAT”. YAHUSHUAREN Emaztegaia apala eta santua da NIRE aurrean.

NIK, YAHUVEHK, DIOT: HERRIA, EZ DIOZUE ANTZEMATEN ESANGURATSUA DENARI

NIGANAKO leialtasuna gorde orain. Ez izan bakarrik NIRE Hitzaren entzuleak, baizik eta Berba Santuaren egileak izan zaitezte. Izan Santu NI Santu naizen bezala, zeren, munduan egon arren, EZ DUZUE JOKATU BEHAR MUNDU HONEK BEZALA. Anabasako predikatzaileak ez ditzaten desbideratu NIRE ardi eta bildotsak, denak gorde behar baitute beraien Salbamena izuaz eta dardaraz. Zeren fedea ekintzarik gabe hilik dago. NIRE Seme YAHUSHUAK BEREN zatia egin du Kalbarioan. Orain, NIK, YAHUVEHK, diotsuet: EGIZUE ZUEI DAGOKIZUENA, AHALEGINDU ZAITEZTE OBEDITZEARREN, EZ EGIN AURRETIK ERABAKITAKO BEKATURIK, EZ IPINI AITZAKIRIK BEKATUARENGATIK, EZ HARTU PREDIKATZAILEEN BERBAK, ANABASA PREDIKATZEN DIZUETENAK. Ezen NIK, YAHUVEHK, diotsuet: Zergatik deitzen diozue NIRE Seme YAHUSHUARI Jauna eta ez diozue obeditzen? NIK, YAHUVEHK, diotsuet: “Damutzen ez bazarete desobeditzen ari zareten ibilbideengatik, “aldendu NIGANDIK, zuek, gaizkileak” entzungo duzue, ez baitut jasango YAHUSHUAREN Odol Santuari iseka egin diezaiozuen.

Zuek, predikatzaileak deitzen zaretenak, aitzakiak ipintzen dituzuenak NIRE herriak bekatu egin dezan, damutu zaitezte gaur NIRE ardi eta NIRE bildotsei desbideratzeagatik, bestela NIRE arnas kiskalgarriaren suak, lastoa bezala haize zakar batean, egurastuko zaizue. NIK, YAHUVEHK, diot: gustatzen ez bazaizkizue hitz hauek NIRE Deialdiaren Neskaso Elisabethen medioz mintzatuak, orduan uztako duzuela ondorioak. Uko egiten baitiot eztabaidatzeari. Ez dago Epaile bat baino, ez dago Epaimahai bat baino, eta NI, YAHUVEH, naiz ariela bakarra. Atsegin ez baduzu mezu profetiko hau, ez jarri Elisabethen aurka, baizik eta jarri zaitez NI, YAHUVEHREN aurka, bera NIRE mezulari gantzutua bakarrik da.

Honela izan zen esanda, honela izan zen idatzia, 2005eko abuztuaren 2an, gaueko ordu txikiko lauretan, emana eta berba eginda YAHUVEH eta YAHUSHUAREN Deialdiaren Neskaso honen bitartez, BERE Gorespen, Ohore eta Aintzarako.

Diraut izaten zerbitzari apala, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah.