PROFEZIA 75

NIK, YAHUVEHK, SANTIFIKATUKO ZAITUZTET ETA ZUEKIN BILDUKO NAIZ ZUEN SUKKOTEAN

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2004ko abuztuaren 27an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

PROFEZIA 75

Oi, NIRE bihotzeko altxorra! Ez duzu uste NIK, YAHUVEHK, eta NIRE Seme YAHUSHUAK babestuko dizugula, zuk gordetzen duzun artean Denbora Santu hau? Ez al naiz NI gauza seguru zu mantentzeko? Baita Jerusalemen, non arriskua handia den, hebrear herriak bere Sukkotak egiten ditu, idatzia dagoen bezala, konfiantza dutelako NIK, YAHUVEHK, babestuko diedala eta horrela egiten dut.

Noren beldur zara iraintzeaz? NI, YAHUVEH, edo zure albokoak? Axola zaizu benetan besteak zuri buruz zer pentsatzen duten NI, YAHUVEH, eta YAHUSHUAREN atsegin izango dutena baino gehiago? Ez al dakizue NIRE herria deitzen dela “herri pekuliarra”, haiek ez baitabiltza mundu honetako doinuaren arabera, baizik eta zeruaren doinuaren arabera. Zergatik egongo zenuke honetaz lotsaturik, ENE ttipia? Hau testigantza izango litzateke NIRETZAT eta YAHUVEHREN Aintzarako. Otoitz egizu albokoak nabarituko dutela, horrela kontatu ahal izateko kontakizuna zergatik eraikitzen duzun Sukkot bat NIRE Hitzaren memorian. Hau atsegina izango litzateke NIRETZAT, testigantza ematen duten horiei buruz haien albokoei eta NIK eskatzen dizuet gauza bera egin dezazuen. Nola testifikatu dukezu NITAZ eta eredu izan zure fedearena ezkutatzen baduzu zure gordelekua zure bainugelan?

SUKKOT EGON BEHAR DU KANPOAN, ZERUA BEGIRA LITEKEEN TOKIAN. Herri Judua ez da konturatzen ere zergatik Sukkot sabaian irekidura duen. Eskritura bete dadin da: “begira gorantz, zure askapena hurbiltzen da, zeren YAHUSHUA ha MASHIACH etorriko da ekialdeko zerutik.” Ez duzu zertan beldurrik izan etsaiena kalte egiteaz, NIK, YAHUVEHK, bedeinkatu eta babestuko ditut NIREAK direnak, eta nahastuko ditut jakintsutzat dauzkatenak haien buruak, haiek ez dakiten artean mundu gaizto honetako ibilbideak eta alde batera utzi etsaien irrizuriak. NIK isekatuko ditut horiek zuei isekatzen dizuetenak, haien larrialdearen garaian.

Osatu gotorleku behin-behineko bat zerura zabaltzen dena. Galdetu zakizkidate eta NIK gidatuko dizuet eta erakutsi nola. HARTU ZUEN OTORDUAK SUKKOT HONETAN ETA ZAUTZATE ZUEN BURUAK NI, YAHUVEH ETA YAHUSHUAREN BESO MAITEKORRETAN. NI BILDUKO NAIZ ZUEKIN HANTXE. Mundu honetako lanak egin behar dutela dioten horientzat, NIK diotsuet orduan, erein hazi hori Zeruko Erreinuaren ekintzan, eta ikusi ez ote dudan isuriko bedeinkazioa hain ugaria, arrazoia emango dizuena goresteko NI, YAHUVEH, eta YAHUSHUA. Zure bihotzean ipintzen dut, Patricia, ENE alaba, galdera hauek egin ditzazun eta idatzi YAHUSHUAREN Deialdiaren Neskaso honi, berak besteei esan diezaien berriak direnei Festa Juduentzat eta betetzea nahi dutenak ere. MESIAS berpiztu bati zerbitzatzen diozu. Ez al zenuke zeuk ere egin behar BERAK egin zuena ohoratu eta gordetzeko Judu Egun Santuak? YAHUSHUAREN Emaztegaia izateko aukeratuak izan diren horiek, erne egon NIRE Profetak idazten duenari, NIK, YAHUVEHK, ematen dizkiodan artean hitzak.

Nahiko ona YAHUSHUARENTZAT dena, ez al da nahiko ona YAHUSHUA ha MASHIACHRI jarraitzen dioten horientzat? Bedeinkazioak helduko zaizkizue, ENE alaba, obeditzearren eta Elisabethi idatzi galdera horiekin, orain, bada, besteek ikasiko dute zurekin batera. Berba hau esan behar zaio begi espiritualak ikusteko eta belarri espiritualak entzuteko duten guztiari. Beste denak jarrai dezatela gor eta itsu, herri honetako faraoi gaizto eta fariseuak bezala.

NIK, YAHUVEHK, ematen dizut NIRE haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratua, NIRE haragi espirituala jangarriaz elikatzen direnak eta aitortzen dute NIK, YAHUVEHK, hitz egiten dudala NIRE Zerbitzariaren bitartez, eta beraren medioz, agindu hau ematen dizuet: OSPATU BEHAR DITUZUE EGUN SANTU JUDU GUZTIAK ETA HURRENGO SUKKOT EGUNAK, OROIMENA BEZALA, BAKARRIK BIZI ZARETELA BEHIN-BEHINEKO BIZITOKIAN. Lurra da zuen bizitoki behin-behinekoa etxera etorri arte zerura. Bidaiaria iragankorra bakarrik zara lana egin arte hartako ekarri dizudan NIK lurrera egin dezazun. SUNTSIPENA DATOR MUNDU HONETARA, ETA HORREKIN HERIOTZA, GAIXOTASUNA ETA HONDAMEN KLIMATIKOAK GIZAKIAK ERAGINDA, Jainko izaten olgetan. GORDE BEHAR DUZUE SUKKOT HAU, NAHIZ ETA SEKULA LEHENAGO EZ OSPATU. GORDE BEHAR DITUZUE HURRENGO EGUN SANTU GUZTIAK. Zuen fedea non dagoen arabera, hantxe egongo da zuen Pazkoa. BARAUTU BEHAR DUZUE YOM KIPPUR EGUNEAN, AHUSPEZTEN NI, YAHUVEHREN AURREAN, ETA BARAUTZEN GAIZTAKERIAGATIK ZUEN LURRALDEAN, ASKE IZAN DAITEZEN, HERIOTZAK BISITATZEN DIETEN NIRE ETSAIEI, AURKA JARTZEN DIRENAK SANTU DEN GUZTIARENA.

Zeure buruari gogorarazi behar diozu, zure bizileku aldi baterakoa osatzen duzun artean, hain hauskor, edozein gotorleku bezala gizakiak eraikitakoa, zein zatikor den! Haizete batek suntsi lezake, baina NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme YAHUSHUA, zurekin gaudenean, tenplu zatikor honen erdian, zure gorputza izenekoa, NIK, erraz babes ditzaket NIK deitzen ditudanak NIRE haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuak.

Frogatu NI, YAHUVEH, eta begiratu, zeren NIRE haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuak hauxe egiten dutenak, begiratu NIK bedeinkatzen ez ote dudan eta babestu gantzudura indartsuagoarekin, jo eta ke maitatzen dutenak, zerbitzatu eta bilatu NI, YAHUVEH eta YAHUSHUA ha MASHIACH.

Nahiko ona dena YAHUSHUAK ohoratzeko lain, ez al da nahiko ona zuentzat? NIK, YAHUVEHK, gogorarazten dizuet. EZ DUZUE GURTZEN ETA ZERBITZATU MESIAS KRISTAU BATI, BAIZIK ETA, HOBE ESANDA, YAHUSHUA JAIO ZEN EMAKUME HEBREAR BIRJINA BATETIK, LUR HEBREARREAN IBILI ETA MINISTRATU ZITUEN SEINALEAK, MIRAK ETA MIRARIAK LUR HEBREARREAN. YAHUSHUAK GORDE ZUEN TORA ETA AURKITUA IZAN ZEN BEKATU BARIK. YAHUSHUAK MINISTRATU ZUEN RABINO BEZALA, BENETAKO SHABBAT (SABBATH) BAKARRAN.

YAHUSHUAK EZ ZEN IBILI TENPLUETAN PREDIKATZEN DOMEKETAN. Belarri espiritualak dituztenak entzuteko entzun bezate. Beste denak gor jarrai bezate. Sabbath behin betiko baita eta betikotasunerako iraungo du, zeren NIK, YAHUVEHK, kreatu nuen lurra 6 egunetan, eta zazpigarren egunean, NIK, YAHUVEHK, atseden hartu nuen et agindu nion gizateriari gauza bera egin dezan. NIRE Seme YAHUSHUAK gorde zuen Sabbath Santua eta BERA DEITZEN DA SABBATHEN JAUNA, BERA EREDUA DA NOLA GORDE SABBATH SANTU. NIRE Seme kuttuna YAHUSHUA torturatua eta gurutzatua izan zen, BERE buru gainetik hitz iltzatuekin, inolako deabru edo gizaki kendu zezakeenak, eta YAHUSHUA hil zen eta lursail hebrearrean berpiztu zen, hilobi hebrear batetik.

IGANDEA – GABONAK – GABON ZAHAR

Hau dena esanda gero, behin erakutsita YAHUSHUA MESIAS Judua dela, berpiztua, EZ EZAZUE JARRAITU PAGANOEN JOKABIDEAK ETA EZ GORDE PAGANOEN FESTIBALAK, YAHUSHUAK EZ ZITUENAK GORDE. Ez badago Eskritura Santuetan, zergatik haserretzen duzue NI, YAHUVEH, eta gehitzen duzue NIRE Hitzei, eta irakasten duzue egun paganoak ohoratuak izan beharko lukeela, baina saihesten duzue gordetzea NIK, YAHUVEHK, dekretatu nituen egunak Santuak bezala, eta oroituak izateko, antzinako garaietan bezala?

Zuek gonbidatzen nauzue zuen oporretara gizakiarengandik datozenak, eta ostera, zergatik zuek diozuenak jarraitzen duzuela, zerbitzatu, gurtu, obeditu YAHUVEH eta YAHUSHUARI eta aitzakiak ipintzen dituzue zergatik hau bakarrik herri hebrearrentzat soilik denari buruz? Ez al zarete hebrearrak NIRE Seme YAHUSHUAREN Odola Kalbarioan onartu zenuten medioz, zeren BERA bakarrik bihurtu zen Odolezko Sakrifizioa zuen bekatuengatik?

Ez duzue uste BERA orain zuengan bizi dela RUACH ha KODESHEN bitartez? Benetan ezagutzeko NIRE Seme YAHUSHUA, zuen MESIAS berpiztuaren Judutasuna ezagutzea lortu behar duzue. Zergatik ihardukitzen duzue YAHUSHUARI ‘Jesu Kristo’ deitzen, BERE Izen Hebrear YAHUSHUAREN ordez, zein oroimen iraunkorra satanasi den YAHK salbatzen dituela. Zergatik ekiten diozue Bibliako Eskriturak okertzeari justifikatzeko zergatik zuek ez duzuen ohoratzen benetako Sabbath eguna eta Santu gordetzen NI, YAHUVEHREN aurrean?

Benetan gehiegi al da bereiztea denbora ostiral ilunabarretik larunbata ilunabarreraino eta aitortu hau Sabbath Eguna dela eta Santu gordetzea? Gehiago ez dakizunean, aitzakia daukazu, baina egia jakin eta gero, eta ez duzu uzten egiak askatu dakizun, eta diozu ez zaudela Zaharreko Legeen esklabotzaren menpean, zer agindu besterik nahi duzu NIK ukatzea bakarrik desegokia iruditzen zaizulako? Bakarrik besteak baliteke ez ulertzea, domekako eliza batera joaten bazabiltza, eta bazaude hor, artzaina eta kongregazioa jakin dezaten, oker daudela MESIAS berpiztuaren Judaismoa ez irakasteaz, orduan NI, YAHUVEH, deitzen dizut koldar eta inputatua zaude.

Bidaltzen dizut besteei ohar diezaiezun eta zeuk amore ematen duzu dakizunarekin egia dela. Gur nazazue astean 7 egunetan eta BILDU ZAITEZTE NAHI BADUZUE, baina eman YAHUVEHRI Ohorea aitortzean bereziki Sabbath Eguna eta gorde ezazu Santu eta hartu atseden zure lan guztietatik egun honetan eta gozatu NIREKIN. Ez da izan behar zama baizik eta gozamena. Benetan gogorregia al da hau? Festa Santuak ematen dizkizuet besta egin eta ospatzeko, Yom Kippur salbuespenarekin, Espiazio Eguna, noiz barautu behar duzuen eta oroitu YAHUSHUAK ordaindu zuen prezioa zuen bekatuengatik. Benetan gogorregia al da zuentzat ikastea Egun Santu Hebrearrei buruz?

NIK erabaki nezakeen YAHUSHUA jaiotzea edozein nazionalitatekoa, baina NIK, YAHUVEHK, ohoratu nuen Herri Hebrearra bere askazia omentzen. Zuek, YAHUSHUAREN Odol transfusioa onartzen duzuenak, ez zarete gehiago jentilak, eta EZ DUZUE JARRAITU BEHAR IBILBIDE PAGANO JENTILAK EDO HAIEN OPORRAK. Alderantziz, JARRAITU EGUN SANTUAK, NIK, YAHUVEHK, DEKRETATU DUDAN BEZALA bedeinkazioa izan daitezen zuentzat. Arduradun zarete dakizuenarena, horrekin egiten duzuena ez da NIRE Alaba Elisabethen ardura, bere ardura da zuei eskuratzea NIK, YAHUVEHK, hitz egiten ditudan Berbak beraren medioz. Hau da berak egin duena orain.

Lagunduko diozu edo oztopoa izango zara? Hau irakurtzen duzuen horientzat eta NIK, YAHUVEHK, eta YAHUSHUAK hitz egin ditugun beste Berbak, eta bedeinkatuak izan direnak, azkeneko sasoiko Ministerio Apostoliko honetatik ikasten zutenak, haatik, ez dute ezer egiten bedeinkazioa izateko beraren eta bere Ministerioarenganako, oztopoa bihurtu zarete, eta NIK, YAHUVEHK, inputatuko dizuet, bere lana zailtzeagatik eta bere zama oso astuna izatea eragiteagatik. Zuetariko zenbat eskatzen diozue altxa dezan zuen izena NI, YAHUVEHREN aurrean, eta eska dezan NIK, YAHUVEHK, bedeinka nakien eta haien alde bitartekaritza egin dezan? Berak hau egiten duenean, NIK, YAHUVEHK, begiratzen ditut izenak bere otoitzean aipatzen dituenak, eta NIK, YAHUVEHK, apuntatzen dut. Hartu zuten haiek denbora eta eskaini zituen sakrifizioak, bedeinkazioa izango liratekeenak Ministerio honentzat?

Zelako lotsa daukadan ikusteaz hain gutxik eskaintzen duten haien laguntza nolabait! Haiek hartzen dute denbora bedeinkazioak eskatzeko, eta ostera, ez dute ezta galdetzen ere zer egin duketen berarengatik. Jakizue hau, aldi bakoitzagatik, berak otoitz egin duenean: “Mesedez, bidali iezazkiguzu kideak Ministerio honetan gurekin lan egin dezaten,” eta zuek laguntzeko gauza izan zineten nolabait eta uko egin zenioten aitzakiak ipiniz, horrela da nola otoitz ugari ukatuko dizkizuedan NI, YAHUVEHRI eskatzen dizkiozuenean. Entzun zenuten bakoitzean Ministerio honen premiei buruz, eta ez entzunarena egin zenuten, eta Ministerio honi bidali ditudan batzuek dauzkate mundu honetako aberastasunak, eta ordea, ez entzunarena egiten diozue NIRE Profeta Apostoliko honi, negar eragiten diozue, eta horrela eragingo dizuet negarra NIK, YAHUVEHK ukatzen dizkizuedanean zuen eskariak NIRE aurrera ekarriak.

Zuetariko zenbat ipintzen dituzue zuen seme-alabak zuen testamenduetan, edo ezkontideak, familia, eta ordea, ez zaizue axola Ministerio honek elikatzen dizuena? Zuetariko zenbat orain hau irakurtzen duzuenak lanpostu baten luxua daukazue, etxe bat baino gehiago, landak, ondasuna, antzinatekoak, itsasontziak, hegazkinak eta diru-sarrerak metatzen dituzuenak bakarrik diruzalekeriagatik, zuek berorrek asetzeko? Ez du esaten NIRE Hitzak: “Zuen bihotza non dagoen, hantxe dago zuen altxorra”? Erakutsi didazue non dagoen zuen bihotza. Ministerio honetara gidatuak izan ziren guztiak zerbait egin zuketen, eta ostera, zenbat ez dute ezer egiten! Nola ematen diozue eskupekoa axolagabeki janari fisikoa zerbitzatzen dizuen zerbitzariari eta ez diozue ematen ezer jasaten dagoenari gantzudura edukitzeko NIK eman diodana zuei elikatzeko janari Espiritual honekin? Zein dauka balore gehiago zuentzat? Janari fisikoak asetzen dizuena ordu gutxi batzuetarako eta gero berriro gose zarete? Edo janari espirituala beti oroituko duzuena eta dastatu, bereziki askatuak edo kemenduak izateko premia duzuenean?

Zein izango da zuen aitzakia jaukitzen duzuenean NI, YAHUVEHREN aurrean, etorkizuna ez oso urrutian? Ohartua izan zara. Bedeinkatzen dutenak Zerbitzari Judu honi, bedeinkatzen dute ez bakarrik berari, baizik eta NI, YAHUVEH, eta NIRE Seme YAHUSHUA. Elisabeth da NIK deitzen diodanari NIRE Elijah Berrikoa. NIK, YAHUVEHK, bidali diot Sareptako alargunengana eta haiek ez dakite. Zuek, ukatzen duzuenak laguntzea nazioarteko uzta esparru honetan, ez daukazue diru premiarik orain, baina izango duzue. NIK bidali nuen Elijah Zaharrekoa, bedeinkazioa izan dadin alargun batentzat, nahiz eta herrialdea alargunez beterik egon, idortea eta gosetearen ondorioz. NIK aurretik banekien alargun bati buruz bedeinkazioa behar izango zuena, eta prest zegoen bere azkeneko janaria Elijah izeneko Profeta batekin partekatzeko, nahiz eta uste izan bera eta bere semea jan egingo zezatela eta hil. Bera bizi izan zen eta ekonomikoki bedeinkatua izan zen eta bere buztinezko ontzia ez zen amaitu. NIK, YAHUVEHK, gauza bera egitea nahi dut zuekin. Ez da menturaz topo egin duzuela Ministerio honekin eta hitz hauek irakurtzen zaretela orain.

Bedeinkatuko dizuet eta babestuko zuek pentsatzen ez duzuen eratan, suntsipen eta frogaren garaia heltzen denean, obeditzen baduzue NIK, YAHUVEHK, esaten ditudan guztiari egun honetan. GORDE ITZAZUE JUDU EGUN SANTUAK NI, YAHUVEHREN AURREAN. GOGORA NAZAZUE PAZKOAN OSPATZEN DUZUENEAN ETA KENTZEN DUZUENEAN LEGAMIA ZUEN ETXEETATIK, NOLA NIK BABESTU NITUEN ISRAELGO HAURREI, HAIEK IPINI ZUTENEAN BILDOTSAREN ODOLA ATE GAIN ETA ATE ALBOETAN, zenbat gehiago babestuko ditut YAHUSHUAREN Odola dutenak haiek eta haien etxeak estaltzen! Sukkot denboraldian, eraikitzen dituzuenean zuen behin-behineko gotorlekuak, SINBOLOA IZANGO DA NIRETZAT, NOLA NI, YAHUVEHREN, MENPE ZAUDETEN NIK BABES DEZAN ZUEN GORPUTZA, han bizi baita zuen espiritua eta NIRE RUACH ha KODESH, Espiritu Santua, nahiz eta arrotza izan behin-behineko Gotorleku honentzat, lurra izenekoa, eta igarokorra zure zeruko etxera heltzeraino, Zerua izenekoa.

Azkenik, Ameriketan bizi diren horiek, NIK eman diot Profeta honi mezu bat zuei eskuratzeko. Eman nion manamendua amets bat jakinarazi dezan NIK eman niona eta gertatuko dena. Badakit horiek bereizmen gaitasunarekin begiratzen diotela George W. Bushi, eta badakizue jainkotiarren itxura duena baina ez dagoela barne urrikalmendurik. NIK, YAHUVEHK, diotsuet: George W. Bush da gaitz bien arteko ttipiena. Badakizue zer dagoen txarto George W. Bushekin, hala ere, berak ez du amore eman gauza batzuetan, nahiz eta presioa egiten zaion bere jokaeran amore eman dezan, bien bitartean, Presidente ordea Cheney traditu egiten dio berriro. Cheneyk ez du ezagutzen lotsa eta babesten du bere alaba lesbiana dohakabea, bere izena dioenez, bera kateatua dago ilunpeko printzeari.

George W. Bush agertzen da abortuaren aurka, abortua jaio ostean, ikerketa zelula amekin, higuintze lohiak NIRE aurrean, besteak beste, homosexualitatea eta sexu bereko ezkontzak. Ez iezaiozue ziurtzat hartu George W. Bushek irabaziko duela hurrengo presidente hautaketak zeren, NIK esan nion bezala NIRE alabari amets batean, geldi geratzen bazarete et ez baduzue ezer egiten, eta ez baduzue botoa ematen edo bitartekaritza egin otoitzean, Demokratak irabaziko dute hurrengo presidente hautaketa eta odola jarioko du nazio honetan, eta errugabeak espetxean egongo dira, salatuak izango baitira egin ez zituzten krimenagatik. JOHN KERRY ETA BERE EMAZTEA SATANASEN ZERBITZARIAK DIRA, EZ ERRATU, ETA HAIEK EZ DUTE EZTA SANTUTASUNAREN PLANTAK EGINGO ERE. OHARTUAK ZAUDETE. OHARTZEN DIZUET ORAIN: JOHN KERRYK ETA BERE EMAZTEAK DAMUTUARAZIKO DIZUETE EZ ENTZUTEA NIK ABISATU NIZUENEAN, NIRE ZERBITZARI PROFETIKO HONEN MEDIOZ. Imajinatu gaiztoenak eta dohakabeenak pozten hautaketa egunean. Etxe Zuriko otsoak orain mozorrotzeko ahaleginetan daude orain, baina egun honetan kenduko dituzte haien maskarak, ez da egongo mugarik egongo den gaiztakeriarena eta askatasun galtzeari YAHUVEH eta YAHUSHUAREN beldur diren horienganako.

Ez erratu. Honek eragina izango du erlijio guztietan, baita musulmanak ere. Jainko aizun bati zerbitzatzen dioten guzti horiek baina izaera morala edukitzea gura dutenak, damutuko dira jaramonik ez egiteaz, bakarrik lekukoak izan eta begiratu. Zuetariko horiek otoitz gerlariak zaretenak, has zaitezte eskatzen zuen artzainei, utz dezaten amore emateari eta altxa dezaten haien ahotsa, kosta ahala kosta.

ELLEN DEGENERES

Iraina handiena NIRE Izenarena, hala ere, egina izango da Ellen DeGeneresen partetik, azkeneko biraoan NI, YAHUVEH, irudikatzeko, Kreazioaren Jainkoa. Berak ordainduko du bere arimarekin honegatik eta baita pelikula honetan parte hartzen duten guztiak. NIK, YAHUVEHK, bidaliko dut NIRE sumindura, nagusitzat hartu dutenak haien buruen gain baita ttipienak ere. Honek hartzen du barnean, ez bakarrik estudioa, produktoreak, gidoilariak, aktoreak, jantzien arduradunak, hornikuntza, makillajeko artistak, baita gizon eta emakume aktore ordezkoak. NIK, YAHUVEHK, isuriko dut NIRE sumindura baita pelikula hau filmatua izan zen Estatuan. NIK, YAHUVEHK, ohartzen diot edozein publizistari NIK, YAHUVEHK, aginduko dizkiodala NIRE haurtxo, Emaztegai, Hautatuak eta Aukeratuei, baita ez dutenak zerbitzatzen ezta obeditzen NIRE Berba Santua, baina dakitenak Jainko YAHUVEH bat dagoela noren beldur izan, protestatu eta boikotatu ditzaten haien produktuak.

Emakume batek, Ellen DeGeneres izenekoa, publikoki isekatuko nau, Jainko Ahalguztiduna izaten irudikatzean. Ez bakarrik lesbiana bezala publikoki agertzen da, baizik eta lehenengoa da Ameriketan Etxe Zurian jaso izandakoa, besteak beste, Ameriketako Estatu Batuen Presidentea, ospatu zutenean afari bat beraren oroimenez eta bere sexu berdineko ohekidea, norekin adierazten du ezkondu dela. NIK, YAHUVEHK, deitzen diot Ellen DeGeneresi, Ellen Degeneratua. Bera dohakabea dago eta ez du ezagutzen lotsa, satanasek saritzen baitio ospe eta diruaz, bera izan baitzen lehena aldarrikatzeko genero bereko ezkontzak, eta ez du lotsarik ezagutzen eta harro dago bere izenaz. Has zaitezte manifestatzen, eta boikotatzen eta denoi jakinarazten entzutera prest daudenei: EDOZEINEK IKUSTEN DUENA PELIKULA HAU ETA ENTZUTEN DUENA BERA ISEKATZEN NI, YAHUVEH, ETA EZ DUENA PROTESTATZEN BELDURTURIK, UZTAKO DU BERAK UZTAKO DUENA.

NIK profetizatu nuen NIRE Alaba Elisabethen bitartez, eta Profezia hori hedatu da urteetan zehar denak irakur dezaten [Profezia 20]: Ellen DeGeneres elikatzen zituen koilarakadaka umeei eta adinekoei, homosexualitate espiritua, haiek horretaz barre egiten zuten bitartean. Ondorioz, NIK, YAHUVEHK, profetizatu nuen, BERA IZANGO ZELA LEHENENGOA DASTATZEN ODOL BELTZA IRAKINEZKO IZURRIA, ZEINEKIN BERAK HILTZEA ERREGUTUKO DU, ODOL BELTZA BERE AHOTIK LISTU BEZALA BOTAKO DEN BITARTEAN. SEXU MORAL GABE GUZTIEK JASANGO DUTE AZKENEKO GARAIKO IZURRI HAU. NIK, YAHUVEHK, profetizatu nuen hau NIRE zerbitzari honen bitartez, NIK banekielako jabe satanasek zer eragingo ziola egitera, eta hori da isekatzera Kreazio guztiaren Sortzailea.

HITZ-ATZE

Honela dago idatzia, honela dago esanda, egun honetan, 2004ko abuztuaren 27an, emana YAHUSHUA ha MASHIACHREN Alaba, Gerlaria eta Emaztegaiari, Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah.

Hau da 16garren Urteurrena Arma Espirituala eman izan zidanarena, YAHUVEHREN MAKILA izenekoa. Honi buruz irakurri dukezu nire testigantzaren orrialdean, bereziki “Nire bizitzaren gantzudura handiena Maui Hawaiin”, BTW. Profezia hau idazten nuen bitartean, YAHUVEHK ematen zitzaidan moduan, erasoa eta ziztatua izan nintzen erle bategatik. Deabruak ez dago pozik Berba honen argitaratzeaz eta geldiarazten nahian dabil erle batekin, hain leloa da barregarri geratzen dena.

SUKKOT FESTAREN INSTITUZIO BIBLIKOA

Rosh Hashanah eta Yom Kippur duten tonu ilunari oposatuz, hirugarren festa da poza osoa. Barneraketa eta analisiaren denbora orain bide egiten diote “Gure pozaren denboraldia” izeneko festari.

FESTAREN IZENAK

Etxola Jaia edo kabinak. Izena hebrearretik dator “Sukkot”, esan nahi duena “etxolak, txabola, etxato, leihatila”. Jatorria du mandatuan Lebitarrena 23:42-43 dagoena. Behin-behineko aterpe hostodunak israeldarrentzat oroimena ziren Jainkoaren leialtasunarena basamortuan berrogei urteetan zehar. Etxolak irudikatzen zuten gizakiaren premia YAHUVEHREN mendean egoteko lortzeko haien janaria, ura eta aterpea.

UZTAREN FESTA

Etxolak eraikitzeko manamendua eta bertan bizitzeko bat zetorren urtero Israelen sasoiko azkeneko uztarekin, eta hortaz izena “Uztaren Festa” erabilia izan zen ospakizunerako ere. Hau ikusten dugu festari adierazteko Lebitarren 23-34 eta Deuteronomioa 16:13ko pikoetan. Azpimarragarria da harremana festa eta azkeneko uztaren bilduma artean udazkenean. Antzinako ekonomia Israelen nekazaritzan oinarritua zegoen. Sasoiak gidatzen zituzten Israelgo egiturak. Urte bakoitzeko uzta ugariak eragiten zuen berriztatu sentimendua arintze eta eskerrarena goserik ez zutela pasatuko, YAHUVEHK beste behin hornitu baitu bere herriarentzat. Festa honek hornitu zitzaien oinarri biblikoa lehenengo Esker Emate Eguna gordetzeko.

GURE POZAREN DENBORALDIA - SIMCHA

Nekazaritza urtea amaitzen zen, uztak bilduta zeuden biltegietan. Lana egina zegoen, uztaren bilketa bukatua izan zen. Jainkoak eman zion Israeli 7 jaiegun albo batera uzteko munduko zereginak eta eskerrak eman eta goretsi BERARI ugari hornitu ziena. Hori zen helburua ezarri zenean gure Esker Emate Egunaren ospakizuna.

FESTA

Festaren eragina israeldarren artean hain nabaria zen, Etxola Festa ezaguna izatera heldu zen “Jaunaren Festa” bezala, edo bakarrik, “Festa”. Hitz hebrearra festa esateko da “Hag”. Izan ere, esan nahi du dantzatu edo pozik egon. Sasoi gorengoa zen urteko zikloan: festa zen.

AGINDUTAKO BETEBEHARRAK

Zer zehazki eskatzen zitzaion herri Juduari egin dezan Sukkoten zazpi egunetan zehar? Etxolak osatzea. Israeldarrei agintzen zitzaien batu ditzaten zuhaitzen abar handien espalak (edo Lulavs) kulunkatzeko YAHUVEHREN aurrean eta etxolak osatzeko hostoekin bertan bizitzeko 7 egunez. Etxoletan bizitzea oroimena da, ez denboraldi aldakor batena basamortuan, baizik eta hornidura, axola eta babesa YAHUVEHK emandakoarena basamortuan. Isaias Profetak erakusten du jarrera hau Isaias 4:6 pikoan. Hostailak gogorarazten zizkieten israeldarrei haien jatorri xumeak eta nola YAHUVEHK arduratu zen haietaz. Etxolak oroimenak ziren YAHUVEHK aterpea emango liokeela bere herriari eta hornituko janaria baldin eta haiek esanekoak izan BERARI.

POZTEKO AGINDUA

Deuteronomioa 16:13-14 pasartean irakurtzen dugu Festaren gakoa zela YAHUVEHRENGAN poztea. Yom Kippur eta Rosh Hashanahri oposatuz, Sukkot izan behar zuen pozezko denboraldia. Israeldarrak poztu egin behar ziren YAHREN horniduran haien eguneroko ogiarena eta haien bizitza espiritualak.

SUKKOTEN OSPAKIZUNA BIBLIAKO GARAIETAN

Herri Juduari ez zitzaion eskatzen Jerusalemera igo dadin Rosh Hashanah edo Yom Kippur ospakizunetarako, baina eskatzen zitzaien horrela egin dezaten Sukkot Festan. Jerusalem zipriztindua zegoen milaka etxolekin. Ikusten dugu, etxolak eraikitzearen eta poztearena YAHUVEHREN aurrean aginduen gain, bi ohitura gehitu dira YAHUSHUAREN garaiko ospakizunari.

URAREN ERAUZKETAREN OHIKUNEA

Mishnak deskribatzen du ospakizun goren bat Sukkot Festan, Uraren Erauzketaren Ohikunea izenekoa, hebrearrez deitua “Nissuch Ha-Mayim”, eta errotua dago festaren nekazaritza-naturan.

EURIA BEREZITASUN NABARMENA ZEN SUKKOT OSPAKIZUNEAN

Uraren Erauzketaren Ohikunea parada pozgarria zen. Lebitar abadeak erauzten zuen ura Siloeko putzutik urre-koloreko txantxil batean. Jendetzak hurbilduko zitzaion, berarekin itzuliko zena Tenplura, Uraren Atetik.

Apaiza heltzen zenean, jotzen ziren Shofarrak eta berak erioten zuen ura aldare nagusian. Uraren Erauzketaren Ohikuneak izan zuen esan nahi askoz sakonagoa nekazaritza-eraginak baino. Euriak irudikatzen zuen RUACH ha KODESH, eta Uraren Erauzketak nabarmentzen du egun hori, noiz Joel Profetak esan bezala, YAHUVEHK BERE Espiritua zaparradan botako zuela Israelen gain (Joel 2:28). Ohikune honek hartu zuen esanahia nagusiagoa YAHUSHUA zihoanean Festara (Joan 7:37-39) eta aldarrikatu zuen BERAK nahikotuko zuela arimaren egarria.

TENPLUAREN ARGIZTAPENA

Beste ohikunea Etxola Festarena zen Tenpluaren Argiztapena.

Festaren lehenengo egunean azkenean, apaizak eta lebitak beheratzen ziren emakumeen etxartera. Jartzen ziren lau zutargiak urre-kolorekoak lau erretiluekin urre-kolorekoak ere eta pizten ziren. Zutargietatik zetorren argia hain argitsua zen, mishnak dio: “ez zegoen etxarterik Jerusalemen argiaz argituta ez zegoena” (Sukka 5:3). Giroa oso umoretsua zen, jendeak dantzatzen zuen baita gaua nahiko aurreratua egonda ere, tortxak eusten eta abesten gorespeneko kantak YAHUVEHRI. Argien esanahia zen YAHUVEHREN Shkhinah Aintza irudikatzeko, behin tenplu osoa bete zuena. Behin berriz, ohikune guzti honek hartu zuen esanahi berri eta sakonagoa, YAHUSHUA Tenpluan egon zenean (Joan 8:12) eta adierazi zuenean BERA munduaren argia zela, BERARENGAN bizi baitzen YAHUVEHREN Aintzaren Betetasuna (Kolosarrei 1:19). YAHUSHUARENGAN ikusten dugu Etxolen Festaren burutzapena (Joan 1:14). YAHUSHUA da Jainkoa gizakien artean etxola egiten. Aipagarria da ikustea hitza “bizi zen” esanahi duela behin-behineko bizitokia, sukkah etxola.

ETORKIZUNEKO SUKKOT

Zakarias Profetak deskribatzen du Sukkot ospakizuna etorkizunean. YAHUVEHK festa hau hain garrantzitsu deritzo, ze nazio jentilak gorde behar dutela ere (Zakarias 14:16).

SUJET UNIBERTSALAK ETXOLA FESTAN

Sorburu Juduetan, Israelen eginkizuna nazioarteko askapenean sujet nagusia da. Honi buruz azaltzen Salmo 109:4 dio: “Etxola Festan eskaintzen ditugu 70 idi (espiazio gisa) 70 herrialdeen alde, eta otoitz egiten dugu euria haien gain jausiko dela.” Israel bitartekaritzarako naziotzat hartua dago, jentilen bekatuengatik.

PROFEZIAREN ESANAHIA ZAKARIASEN

Zakarias Profetak hitz egin zuen azkeneko egunei buruz, noiz Israel eta nazioak, elkarrekin, Etxolen Festa ospatuko duten. Zaharberrikuntza egun hau izango da larrialdi eguna Jakoben herriarentzat igaro ondoren (Jeremias 30:7), edo Testamendu Berrian, Tribulazio Handia (Mateo 24:21). Israel zaharberritua izango da, bai espiritualki, bai nazionalki. Bere etsaiak suntsituak izango dira eta YAHUSHUA ha MASHIACHK erreinatuko du, ez Israel gain bakarrik, baizik eta lurreko nazio guztien gain (Zakarias 14:9). YAHK aginduko dio jentilen arteko fidelei etor daitezen Jerusalemera eta Etxolen Festa ospa dezaten (Zakarias 14:16).

Zergatik aukeratu zuen Jainkoak Etxola Festa, eta ez festa nagusi bat, obedientziazko froga bezala jentilentzat? Jakintsu batzuek uste dute Sukkot, uztaren festa bezala, denboraldi aproposena dela Jainkoak batu dezan giza fruitua BERE erreinurako. Azkenik, lurra osoa bihurtuko da YAHUVEHREN sukkah etxola bat, eta BERAK erreinatuko du betikotasunerako (Apokalipsia 21:3-4).

NOLA ERAIKI SUKKAH BAT

Sukka batek eduki behar du, bederen, hiru pareta, laugarrena zabalik utzi daiteke. Sukkah paretak edozein materialekoa (metala, egurra, oihala, adreilua edo harria). Sendo finkatuak egon behar dute, izan ez daitezen erraz suntsituak edo kulunkatuak haizearengatik. Bizitoki iraunkor baten aldamenean eraikitako sukkah batek konta litzake etxeko pareta bat edo gehiago, haren paretak bezala. Sukkah ttipia izan lezake, egokia bakarrik gizaki batek esertzeko, edo izan lezake ehunka pertsona aterpetzeko lain handia. Sukkah baten behin-behineko berezitasuna teilatuan edo sabaian zegoen. Sukkahren sabaia eraikitzeko erabilia izan litekeena soiletik ebakia izateak egokia egiten du, baldin eta lohitasun errituzkoa ez badakar, kanpoan uzten duena fruituak. Bestela, zuhaitzetatik ebakitako adarrak edo zuhaixkak, artoa plantaren adarra, oholak, banbu kanaberak eta zurkaitzak, denak dira egokiak Kosher skhakh bezala. Ipintzen direnean sukkahn, hauek egon behar dira askatuak, eta ez espaletan loturik.

Hagak, zurkaitzak, adarrak, etc., ez dute zerbitzatzen bakarrik skhakh bezala, baizik eta egokiak izan litezke zutabe bezala, non skhakh mota apaingarriagoak, ttipiagoak jarri litezke, besteak beste, zuhaitz adarrak edo zuhaitz adar handiak hosto iraunkordunak.

Teilatuan nahiko skhakh jarri behar da, egon dadin itzal gehiago eguzki argia baino.

Aireztapenerako hainbat lekua skhakhen egon behar du, izarrak ikusteko moduan gau klaru batean, sukkah kosher izan arren eta ez deskalifikatua, skhakh lar trinko horretarako izaten bada. Haatik, kontu eduki behar da, inolako irekidura skhakh artean, daukan leku hutsa hamar hazbete baino zabalago ez izatea (hiru tefahim).

Bestalde, skhakh ez du izan behar hain trinko, euria egiten badu, babes estaldura bezala zerbitzatu bezainbeste eta oztopatzea euria tantaka barrura sartzea. Zuhaitz baten azpian edota teilatu iraunkor baten azpian eraikitako sukkah, atalasea bezalaxe, ez da egokia eta deskalifikatua geratzen da.

Erlaiz iraunkorra barreiatzen dena sukkah baten gainera 72 hazbete edo sei oin baino gehiago, deskalifikatzen du sukkah osoa. Ostera, sukkah osoa ez dago deskalifikatua erlaiza 72 hazbete edo 6 oin baino txikiago bada (arba amot). Hala ere, erlaizapea ez da sukkahren zatia eta ez da hantxe eseri behar.

Egokia da, baita goresgarria sukkah bat apaintzea abegitsu egiteko, eta pozgarria, polita eta atsegina. Ohitura da fruta desberdinak zintzilikatzea skhakhtik, erretratuak eskegi, eta paretetan apainketak, eta tapizak apaindurazkoak eskegi.

Familia osoaren parte-hartzea sukkah baten eraikina eta apainduran egin lezake urteko parada ernagarri eta irrikaz itxarotekoenetakoa.