PROFEZIA 73

AUZIA! AUZIA! AUZIA!

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

2004ko ekainaren 2an


2 KRONIKAK 36:16
Baina haiek Jainkoaren mezulariei iseka egin, beraien esanak gutxietsi eta barre egiten zieten profetei. Jaunak bere herriaren kontra zuen haserrea gainez egiteraino handitu zen eta ez zen salbabiderik izan.

EZ DAUKA EZ GIZONEZKOEN EZ ANDRAZKOEN IZENIK
Aspaldi ohartu nizun, Elisabeth, Ministerio honi ez ipintzeko ez gizonezkoen ez andrazkoen izenik, Ministeriorik egon aurretik ere. Zure espirituan ipini nuen, honako ezer ere ez luke izango egina zure eskuz, honako ezer ere ez luke izango egina zure ahoz. YAHUVEHREN ahotik jaio zen. YAHUSHUA zuen MASHIACHREN ahotik jaio zen. RUACH ha KODESHEN ahotik, zuen IMMAYAHREN ahotik jaio zen. Zure eskuz izango balitz, aspaldidanik lur jota egongo litzateke. Aintza Shkhinyahren haizeari esker lur guztian zehar putz egiten dabilena, haize Santua suspertzekoa. Ez da zure arnasagatik, bestela behea jota egongo zinateke.

ISAIAS 42:8
NI naiz Jauna, horixe dut Izena: ez diot NIRE ospea inori utziko, ez NIRI zor zaidan gorespena idolei emango.

* * * * * * *

SARRERA

Familia maitea YAHUSHUARENGAN,

Ohar profetiko hau etorri zen, nire senarra eta ni otoitzean geundela, Bill O’Reillyren albisteen iruzkina ikusi ondoren. Bera ere Jainkoaren beldur da gertatzen ari denaz, Los Angeles konderriko zigiluaren kristau sinboloekin, kentzen ari direnak. Azkeneko Profezia hau berari bidaliko zaio eta beste batzuei eskatzen diegu postal express medioz bidali diezaioten, argitu bezain pronto. Agian berak YAHUSHUA eta BERE babesa onartuko du hau irakurtzen duen bitartean. Mesedez, otoitz egizu berak horrela egin dezan. Bere izena idatzita badago Bildotsaren Biziaren Liburuan, mundua sortu aurretik, orduan egingo du. Agian irakurriko du abisu profetiko hau saioan.

Jendeak iseka egin liezadakete nahi bezainbeste baldin eta nik dakidan jendeari ohartu diodala. Ezekiel 3:17-21 dioen bezala, haien odola ez da egongo nire eskuetan. YAHUVEH Aita oso haserre dago mezu hau eman zenean, ia esaldi bakoitzean azalpenak egon beharko lirateke. Grabaketa argitaratua egon arte, ez dago modurik adierazteko YAHUVEH Aitaren ahots tonua nigandik hitz egin zuena; etsaienganako amorruaren ahotsa eta maitasuna BERE haur maiteenganako. Gehitu behar dut, jarraitzen nuela ikusten ikuskari bat: zabalik egoteko derrigortutako ahoa, onil handi bat barruan ezarria, eta esku erraldoi batek odola isurtzen zuen bere eztarritik. Ni mezularia baino ez naiz. Mesedez, ez harrikatu mezularia.

PROFEZIA 73

AUZIA! AUZIA! AUZIA!

Zuek hartuko ez duzuenok NI, YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odola isuria: NIK hitz egiten diet NIRI iseka egiten didaten guzti haiei, hitz egiten diet birao egiten didaten guztiei, hitz egiten diet NIRE Seme YAHUSHUA ukatzen duten guzti haiei, zuek ez duzue jasoko Odola isuria zuentzat, orduan NIK galkatuko ditut haien eztarriak. ITOKO DITUT HAIEN ODOLAZ BERAZ! NIK oka egingo diet Amerikak bakarrik egin dituen bekatuekin.

Ez uste beste nazioak mundu honetakoak ez nautela atsekabetu. Profeta honek Ameriketakoa nola den, NIK hitz egiten ditut hitz hauek Ameriketara datorren epaiketari buruz. Bera Alemaniako izango balitz, NIK hitz egingo nuke Alemaniako Epaiketari buruz. Bera Australiakoa izango balitz, NIK esango nituzke Australiarentzat gordetako epaiketari buruzko hitzak. Bera Kanadakoa izango balitz, NIK berba egingo nuke Kanadarentzat gordetako epaiketari buruz. EZ BAITAGO INOLAKO NAZIORIK LURRAZALEAN NIK EZ DUDANA GORDE EPAIKETARAKO!

Odola jarioko du kaleetan zehar! Odola etorriko da haien kostaldeetara bertara! Gaixotasunak, oinazeak eta minak, zeini buruz ez dituzue entzun ere lehenago, etorriko dira NIRE etsaiengana, haiek dekretatu dutenak NIRE etsai izatea!

Beraz, zuek atera nahi dituzue NIRE sinboloak edozein gauza Santu denarengandik begi bistatik kanpo, zigiluetatik kanpo, zuen promesengandik, zuen banderetatik. Zuek NIRI kanporatzea nahi duzue zuen nazioetatik. Ikusiko duzue. NIK ITOKO DIET HAIEN ODOLAZ BERAZ!

Zuek uste duzuelako ez dagoela ezer txarrik haurtxo bat erailtzean oraindik amaren sabelean dagoen artean. NIK hilko ditut haien seme-alabak. NIK hilko ditut zuen aurrean. Ahalguztidunaren eskutik, BIZI DENA, NI, YAHUVEH, erakutsiko diet isekatua ezin litekeen Jainkoa naizela. Iseka egin didate, NIRE errukiarengatik. Berehala konturatuko dira ez dagoela erruki gehiagorik.

NIK ez dut barkamenik eskatuko Sodoma eta Gomorragatik eta inguruko herrialdeengatik. NIK ez dut barkamena eskatuko Ninivegatik. ZUEN BEKATUAK ARE HANDIAGOAK DIRA HAIEN BEKATU GUZTIAK ELKARREKIN BAINO! Zuen bekatuen kiratsa NIRE sudurrera arte heltzen da. Hain gutxik makurtzen dira eta ahuspeztu! Ai! Izango ez balitz YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odolagatik, NIK ezabatuko nituzke guztiek giza arrazatik!

Baina banaka batzuek dauzkat, oi, hain izpitxo ttipia!, nori NIK deitzen diet NIRE haurrak eta NIRE altxorrak, negar eta auhenka egiten dutenak NIRE aurrean, diotenak, “Ez utzi bekatu hau kontatua izan dadin gure aurka.”

Eta Noe eta bere familia salbatu nuen bezain ziur, eta Lot eta bere familia, bat izan ezik, salbatu nuen bezala, horrela ere NIK hornituko dut ihesbidea, bedeinkazio bidea, NIRE kuttunak ezkutatzeko bidea.

Zoazte eta ezkutatu, ENE haurrak! Hobe da zuek katamarka NIRE hegalpeko babesera ibiltzea, hobe da ziurtatzea YAHUSHUAREN Odol isuria estaltzen duela zuen bekatu bakoitza. Zeren NIRE sumindura indartsua da, NIRE Izena bezain indartsua eta Tribulazio Handia etortzear dagoena, ez dago urruti.

Gerrak hastea nahi dute haiekin gerrak ez dituztenak zirikatu! Zuek nahi diezue oinpetan zapaltzea bakarrik ahal duzuelako! NIK ikusi ditut gizakiaren armak, baina ezin dute konparatu zeruko armekin.

Isekatzen dute pelikula bat “Kristoren Pasioa”, eta orain isekatzen dute beste pelikula bat, “Etzi, hurrengo eguna” aurretik ohartzen dizuena, zeren ipini nuen pagano baten adimenean zuei erakusteko EPAIKETA DATORRENA.

Eta zuen politikoek badakite eta esaten dute: Ez iezaiozue jaramonik egin horretaz, ez du zentzurik, hori ez da gertatuko! Baina, nortzuk dira haiek horrelakorik esateko? Nola dakite non metatu ditudan euriak? Nola dakite non metatu ditudan haizeak? Ai! Haiek gizakiak egindako makina dute eta esaten dute eguraldia kontrola duketela, baina NI NAIZ, NIK ETA BAKARRIK NIK erakutsiko diet zer egingo dudan makina horrekin. Zatituko dizkiet kordelak haien “harpari” (HAARP). Nahastuko ditut jakintsuak direla uste duten haiek, zeren, ez al naiz NI jakinduria guztiaren egilea? Eta zuek ez duzue ezer kreatu, NI naiz asmalaria. Bakarrik NI naiz Sortzailea, eta NIK erakutsiko diet zer egiten dudan suntsipen masiboko armekin, zeren zuek ikusiko duzue suntsipena zerutik, egin dudan bezala Sodoma eta Gomorrarekin eta beste 7 hiriak.

Beraz, NI isekatzea gura duzue? Orain erakutsiko dizuet zer gertatzen den, NIK, Sortzaileak, iseka egiten dizuedanean!

Ezkontzaren instituzioa ezarria izan zen bat ahal izateko. Benetan ez zen inoiz sortua izan sexu berdinak bat izateko. Zuek ezkontzaren instituzioa ere isekatzen duzue!

Zirimolak etorriko dira tamaina izugarrizkoak, sekula inoiz lehenago ikusi ez direnak! Tsunami uhinak etorriko dira kostaldeak suntsitzeko. Izango dira NIRE malkoak. Lurrak dardaratuko du uhinetan mundu guztiaren zehar aldi berean!

Zuek begira zaudeten artean, munstrokeria! Ikusiko duzue nola satanas mozorrotua datorren, elkar jotzearen abiaduran daudenez eta NIRE sumindura uztako dute. Zeren NI NAIZ YAHUVEH Jainko Ahalguztiduna, eta bat baino ez dago!

NIRE Semearen errukiagatik, eutsi dut NIRE sumindura. Ikusten duzuenean Nazio bat Jainkoaren menpean, azkeneko zigilua badoa. Zuek Berba ere kenduko duzue, Berba generikoa JAINKOA zuen naziotik! Utzi zenuten banaka batzuek aukeratuak, hautatuak satanasen eskutik, askatasun bat bestearen atzetik haiei emanez, zuek isilik geratzen zarete, eta etorri eta, otoitz egiten didazu?

Etsaiak ez da isilik geratzen. Etsaiak orro egin eta ezagutzera ematen da. Satanas lehoi orroka bezala dabil nori irensteko bila, zeren YAHUSHUAREN Odol isurian haien bekatuak garbituak ez dauzkaten horientzat, NI eta NIRE Semea lehenengo haien bizitza eta maitasunean ipini ez diguten horientzat, zuek ikusiko dituzue larritasun guzti hauek etortzen.

Ai, eta esaten duzu NIK ez dudala jaramonik egiten bekatu honi edo horri, apika Jainkoari ez zaio axola. Badakite jada eta jarraitzen dute aitzakiak ipintzen, berba hutsalak esaten NIK ez ditudanak entzuten ere. NIK erakutsiko diet NI NAIZ Jainko jeloskorra dela! Edozein gauza haiek ipintzen dutena NIRE aurretik, Jainko egin diote.

Auzia! Auzia! Auzia!

Epailea berba soilik ere … Ameriketako Auzitegi Gorenean, eserita hor, mendexkaren gainean hain jainkotiar, baina NI NAIZ EPAILE bakarra, eta banan-banan kenduak izango dira, lausotu zutelako YAHUVEH AHALGUZTIDUN BIZIA beldurrik gabe.

Hauxe diotset NIRE haurrei: satanasen bidatz-orria hemen hasi da. Antikristoren sistema ezarria dago, bakarrik unearen aio eta denbora egokia irteteko.

Ohartuak izan zarete, ENE haurrak, ezkuta zaitezte denboraldi labur baterako. NIK esaten diotsuedanean mugitzeko, ez galdetu zergatik. EZ ZALANTZATU EDO EZ ZARETE SEGURU EGONGO ETA GERO ETORRI ETA GALDETUKO DIDAZUE ZERGATIK!

Amerika, NIK gorde dut azkeneko auzia zuretzat. Zeuk begiratzen diozu mundu honi, hartzen duzun bitartean nazio bat eta bestea, baina NIRE BEGIA zure gain dago. Ikusten dut zure bihotza, politikoen bihotza, odolezko dirua trukatzen dutena, soldaduen heriotza, emakumeak eta gizonak alferrik hiltzen dira, jasaten dute alferrik, zin egin baitiote irudikatzen ez nauen herrialde bati.

Oi, eta zuek, nazioak, berba hau entzuten ari zaretenak, ez uste hobe zaretenik, berriro baitiot, NIK gordetzen ditut NIRE Epaiketak, eta zuen profeta beraiek hitz egiten dute, zuek ez baitzarete hobeak. Amerika bakarrik ausartagoa da bere gaiztakerian, haien Sortzailearen beldurra galdu dutelako, banatu zintuztena.

Ez diot ohar hau NIRE haurrei ematen, NIK ez ditut mehatxatzen NIRE haurrak, maite ditudanak, NIRE haurtxoak, Emaztea, Hautatuak eta Aukeratuak direnak. Zuek ez duzue behar AITAREN Suminduraren beldurra, egiten duzuen artean NIK diotsuedan egin dezazuen. Salbu mantenduko zaituztet NIRE hegalpeko babesean, gantzudura horretan da zuek sartzen zaretenean.

Bekatuaren hiria da lehena sumindurara sartzen dena, gurutze ttipia zigiluarena jasotzeko, erakusten dizue elizen ahalmena Estatuan. Santutasunaren itxura dute; ez dute nahi santutasunik, ezta beraien barnean ere. Eliza horietan dauden horiek non artzainek bakarrik ikusi eta isilik geratu ziren, eta ez zuten ezta otoitz bat ere eskaini, ezta kongregazioari eskatu barautu eta ihardukitzea, ZUEK EMAGALDUAK ZARETE!!! EMAGALDUAK ZARETE NIRETZAT!!! Saldu zineten prezio altuarengatik. Zer ez zenukete egingo zerga eza estatus horrengatik! Baina jada profetizatu dut kendua izango dela.

Oi, baina luze egiten zaizue zain egotea egunera arte aurrera jarraitzeko zuen erara. Esan dut jada jendeari ihes egin dezaten eliza hauetatik, txerak egiten artzain hauei, ziurtatzen haiek izan dezaten gaizkilearentzat gordetako aberastasuna. Eseri lekuen berotzaileak baino ez zarete eta arduraduntzat hartuko dizuet, EZ BAITZENUTEN IHES EGIN (hordatik). Hori egin beharrean, jarraitzen duzue laguntzen satanasen helbururako, zein aizunketa da NIRE aurrean.

Beraz, Amerika, NIK profetizatzen dut Deialdiaren Neskaso honetatik, bera Ameriketakoa baita: ZABALDU ZUEN AHOAK AHAL BEZAINBESTE! Zeren onartzen ez duten horiek YAHUSHUA ha MASHIACHREN Odol isuria, NIK itoko ditut beraien odolean.

Eta ez da egongo inor konta lezakeenik suntsipenezko uhinak heltzen direnean: “nik ezagutzen nuen hau edo hori hil zena”. Ohartzen dizut, Amerika, zure Profetak ohartu zizuten. Mundu guztian hel egiten dute: Zer ote dauka profeta honek esateko? Zenbat bider errepikatu behar dut! Zure belarriak gor daude, argizariaz beterik, zaila da zuek entzutea. Ez duzue obeditu esandakoari ere eta oihukatzen didazue: Emadazu beste (Profezia) berri bat!

BAHITURA AIZUNA

Hau adibide ttipia baino ez da. Orain ematen dizuet beste ohar berri bat. Sinesten duten horientzat YAHUSHUAREN itzuleran, zuek erabiltzen duzue hitza “Bahitura”, NIRE gizon, emakume eta ume leialena. Ohartzen dizuet, orain, ENE haurrak, Bahitura Aizunari buruz, asmatua zuek fio zareten horiengandik. Esaten dutenean: Jesus hemen dago! Esaten dutenean: Jesus han dago! Zatoz eta bildu gaitezen han!

MATEO 24:23-24

Orduan, norbaitek: Hona hemen MESIAS! Edo: Hara han!, esango balizue, ez sinetsi. Izan ere, gezurrezko MESIASAK eta sasiprofetak agertuko dira, eta aukeratuak berak ere, ahal balitz, engainatzeko moduko mirari handiak eta egintza harrigarriak egingo dituzte.

Egon erne, ENE haurrak, HOLOGRAMA ZERUANAZ. Hori izango da satanas mozorrotua etortzen.

Orduan arma berriak ebakiko dizuete. Entzuten ez duten horientzat, ez dakiten horientzat, lurrunduak izango dira, ez dira kea baino izango. EZ DUZU INORA JOAN BEHAR YAHUSHUA ETOR DADIN. NIRE SEMEA JOANGO DA ZEU ZAUDEN TOKIRA. Kontuz ibili, ENE haurrak, OINAZTU URDINAREN BAHITURAREKIN, ez dena bahitura, gaitza baita harrapatua izaten.

Baimendu nuen atzipetua izan zaitezten, zeren, benetan NIGANDIK entzuten egongo bazina, jakingo zenuke NIRE Berba, jakingo zenuke ere aukeratuak ere atzipetuak izango direla. Hau jukutria da, etsaiaren konplota da, bakarrik zuei erakustearren gaiztakeria zer den.

Biltzen diren guztiak ez dira gaiztoak izango. Batzuek ez dituzte entzun abisuak. Batzuek ez dakite nola entzun NIRE ahotsa, horregatik diotsuet haiei ohartzeko. Zeren NIRE Semea etorriko da, baina deabrua aurreratzen zaio, hortaz, ohartu haiek, probatu hitz egiten duen espiritua.

1 TESALONIKARREI 4:16

Zeren goiaingeruaren ahotsez eta Jainkoaren turuta hotsez seinalea emanik, Jauna bera jaitsiko baita zerutik, eta aurrena Kristorekin bat eginik hildakoak piztuko dira.

Bai, egia da Kristorengan hildakoak piztuko direla, eta zuek, hemen zaudetenok, hartuak izango zarete NIREKIN biltzeko airean, NIRE Semearekin batzeko, baina deabrua aurreratzen da. Kontu izan! Belarri zabalduekin horiek, entzun, begi espiritualekin horiek, ikus ezazue, ergelak bihurtu ez zaitezten, iruzurti hori zuen aurrean agertzen saiatzen denean.

Zuen politikoak mundu guztiaren zehar begiratzen dutenean zerurantz esanez: “ni baino jainko handiagoa dator”, ikusiko dute ikuskariak, bai, esango dute ikusten dutela espazio-ontziak, hori egingo dute albisteak.

ESTRALURTAR BAT ERE ELKARRIZKETATUA IZANGO DA. Gogoratu, ENE haurrak, hau gertatzen denean, satanasek NIRE Semea aurreratzen du.

Satanasek NIRI iseka egiten nau modu guztietan. Iseka handiena da NIRE haurtxo, Emazte, Hautatuak eta Aukeratuak osten saiatzea.

INFERNUAK GAINEZKA EGITEN DU eta seinaleak etorriko dira labatik oka eginda izango dena lurreko hainbat tokietatik.

LURRAK DARDARATZEN DU eta inarrosten da NIRE suminduraz, NIRE benetako Semea hurbiltzeaz, zeren NIRE Emaztegaiak jakingo du bere Senargaia datorrela.

Hortaz, satanasek trufatzen da eta NIRE Semearen aurretik joaten saiatzen da eta bistatik kentzen du Sagaratua den guztia, haiei ahaztu dakien NIRE Semeak ordaindu zuen prezioa. Baina YAHUSHUA ha MASHIACH da zure MESIAS bakarra, zure argi gidari bakarra.

Ohartu nizuen zeruetan. Aurten eman nizkizuen seinale bat bestearen atzetik, eman nizkizuen mirak eta seinaleak zetozen kometen medioz tamaina desberdinetakoak. Hain gutxik bueltatu ziren gorantz eta konturatu berrerospena ia hemen zegoela!

Hala ere, NIRE etsaientzat AUZIA! AUZIA! AUZIA!, da ezagutuko duten guztia.

AUZIA goseteak eragiten duten gizonen gain

AUZIA asmatu zutenentzat gaixotasunak, oinazeak eta eritasunak

AUZIA haizea kutsatu zutenentzat gaixotasunekin

AUZIA ipini zutenentzat pozoiak janarian eta urean

AUZIA! AUZIA! AUZIA!

Zeren NI NAIZ EPAILE GORENENA eta ikusiko duzue NI ez naizela iseka egin zeniezaioketen Jainkoa. Ikusiko duzue zer egiten dudan etsaiarekin.

Aberatsak eta arranditsu sentitzen diren haientzat eta txiroari ostikadak ematen diotenak hautsean, AUZIA! AUZIA! AUZIA!, derrigortzen diedan artean haien ahoak zabaltzera NIRE sumindura askatzeko.

Oihukatzen duten horiek: “Homosexuala naiz, gay naiz eta harro nago”, GAIXOTASUNAK ETORRIKO ZAIZKZUE ZUEN GAIN, IZURRIAK JAUSIKO DIRA ZUEN GAIN. Jendeak arineketan egingo du eta ihes egin zuengandik beldurrez, eta zuek ezkutatuko zarete eta koldartu eta oihukatuko duzue: “Hilarazi zakizkit, hau jasateko ez naiz gauza eta!”

AUZIA! AUZIA! AUZIA!

Ez bakarrik Ameriketan, baizik eta NIRI DESAFIO EGIN DIDAN NAZIO GUZTIETAN, HIRI ETA ESTATU BAKOITZEAN, AXOLAGABE ZEIN TXIKIA DEN, hirietatik baserritar esparruetara, auzoetara. Badakit non dauden. Han aurkituko ditut.

AUZIA! AUZIA! AUZIA!

Zuentzat zintzoak zaretenak NIRE Semearen Izenean, auzia hau ez da jausiko zuen inguruan. Ikusiko duzue eta begiratuko izuaz. Ikusiko duzue ezagutzen duzuen horiek NIRE sumindura uztatzen, bai familiakoaren bat, zein adiskidea edo etsaia. Israelgo haurrei babesteko gauza izan nintzen bezala egiptoarren izurrietatik, horrela egingo dut berriro. Zeren NI NAIZ EPAILE BIZIDUNA AHALGUZTIDUNA, NI NAIZ SORTZAILE BIZIDUNA AHALGUZTIDUNA. Eta uztako dut AUZIA! Zeren NIRE etsaiek eramango dute (AUZIA) jantzia bezala, bigarren azala bezala.

Aurrena negar egiten dut, gero haserre nago eta orain, ENE haurrak, ezkutatu zaitez tartetxo baterako, zeren zuen ABBA oso haserre dago, baina ez zuekin, ENE ttipiak, ez NIRE Semeari hots egiten diotenekin, ez ahal duten guztia egiten saiatzen direnekin irribarrea NIRI eragiteko eta NIRE Semeari, ez horiek esaten dutenak: zeharo lotsaturik gaude gizateriaren zatia izateaz, horrelako atsekabea dakarrenak gure Zeruko Aitari”. NIK laztantzen ditut haien buruak, musukatu haien bekokiak eta diotset: EZKUTATU, ENE HAURRAK, ORAINDIK BESTE TARTETXO BAT, bien bitartean AUZIA datorrenean NIRE etsaien gain mundu guztiaren zehar, itsaso batetik besteraino, AUZIA dator NIRE etsaien gain.

Horrela mintzatua izan zen, horrela idatzia, 2004ko ekainaren 2an, arratsaldeko zazpietan.

Apostolu Elisabeth (Elisheva) Elijah

MESEDEZ, JAKINARAZI AXOLA ZAIEN GUZTIEKIN. EZ BOTA ZURE PERLAK TXERRIEN ONDORA ISEKATUKO DUTENAK!